I Международная научно-практическая конференция «TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE» 18-20 сентября 2019 года София, Болгария. Архив

Уважаемые коллеги!

 18-20 сентября 2019 года в г. София, Болгария. 

состоялась I Международная научно-практическая конференция

TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE

1. HAYEVSKA M. YU., BOYKO V. V., BARKOVSKAYA M. V., KLIMUK A. V. PERSPECTIVE METHODS TO PREVENT THE SPREAD OF SYPHILIS DISEASE IN THE CHERNIVTSI OBLAST.  7
2. МАЛЬЦЕВА А. М. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ.  15
3. ОРХОВСЯКА Л. А. ГЛОКАЛІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ.  22
4. ПАШКЕВИЧ Л. А. СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ.  28
5. ПЕРЕРВА В. В. ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОГО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ.  36
6. ПОБЕРЕЖНИЙ О. В. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ.  41
7. РУБАН Д. В., ВИНОГРДОВА Н. А., ПЕТУХОВА Е. А., ГОРНОСТАЛЬ С. А. АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ.  47
8. САГАЙДАК Ю. В. ПИТАННЯ ЗАПОЗИЧЕННЯ УКРАЇНОЮ ДОСВІДУ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА У СФЕРІ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ.  55
9. САППА М. М. ХАРКІВСЬКА ШКОЛА ЧЕРВОНИХ СТАРШИН: ЇЇ ВИХОВАНЦІ І ВИКЛАДАЧІ.  59
10. САППА Н. Н., ПАНИНА Е. А. ХАРЬКОВСКИЙ ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ КАК ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ И УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ (1812-1932): СЕРБСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ.  70
11. КУРІЛОВ Є. А. РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КОНТРОЛЮ ЗА ТРАНСВЕРТНИМ ЦІНОУТВОРЕННЯМ. 81
12. ШВЕД З. В. ЛЕГИТИМИЗАЦИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ.  93
13. СУБОТА Л. А. СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ.  97
14. ШКУРАТ І. В. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.  102
15. ЮХИМЕНКО Н. Ф. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ.  107
16. ТЮРИКОВА Е. Н., ТИТИНОВ В. В.,ПОГОРЕЛОВ О. А. ПОСТАНОВКА ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ В СРЕДОВОМ ДИЗАЙНЕ.  115
17. ХОМИЧ Г. П., ЛЕВЧЕНКО Ю. В., ПЕДЧЕНКО М. Г. ВПЛИВ ІСТОРІЇ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: КАМЕНІ СПОТИКАННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ЩО ДО ПОЛІПШЕННЯ.  123
18. ДУБАС Л. Г., ГАЙСТРУК Н. А., ГАЙСТРУК А. Н., СУПРУНОВА Т. В., РУДЬ В. О. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ: «СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ, ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ДИСТРЕСУ ПЛОДА У ВАГІТНИХ З БАГАТОВОДДЯМ».  127
19. ОРОХОВСЬКА Л. А. ГЛОКАЛІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ.  146
20. КРЕЦЬКА Ю. А., ШМИРКО О. С. ПІДГОТОВКА УСПІШНОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТІ.  152
21. ЛАЗУРЕНКО В. В., СТАРКОВА И. В., АЛЕКСЕЕВА С. А. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ЖЕНЩИН С ГИПОКИНЕЗИЕЙ И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ.  158
22. ZHAZHKYI I. I. COMPARISON OF FOG COMPUTING AND CLOUD COMPUTING ARCHITECTURE DESIGN PRINCIPLES.  164
23. VOVK A. YU., KURASHKIN S. F., POPOVA I. A. DEFECTIVE UTITS DETER MINATION OF ASYNCHRONOUS MOTOR DURING PERIODIC DIAGNOSIS.  170
24. ШУМОВЕЦЬКА С. П. ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОФІЦЕРА ПРИКОРДОННИКА У ВІЙСЬКОВОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ.  174
25. ГБУР З. В. МИХАЛЬЧУК В. М. ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ.  179
26. КАДОЛ Л. В., ІЛЬЧЕНКО В. О. НОРМАТИВНІ ЗМІНИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ НА УКРАЇНІ.  190
27. САФОНОВ Р. А., ЛАЗУРЕНКО В. В., ЛЯЩЕНКО О. А., АСЛАНЯН М. ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПРОЛАПСУ ГЕНІТАЛІЙ У ЖІНОК ПОХИЛОГО ВІКУ.  194
28. БОРЗЕНКО І. Б., ЛАЗУРЕНКО В. В., ОВЧАРЕНКО О. Б. ЕНДОТЕЛІОПАТІЯ ЯК ФАКТОР ВИНИКНЕННЯ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ.  199
29. ШОРОХОВ М. М., СУВОРІН О. В., ОЖЕРЕДОВА М. А. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОЗУВАННЯ СА(ОН)2 ТА ВА(ОН)2 НА СТУПІНЬ ОЧИЩЕННЯ CR(VI) — ВМИСНИХ ПРОМИВНИХ ВОД.  204
30. ВАСИЛЕНКО А. Б., ПОЛЬЩИКОВА Н. В. РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРЫ СТЕПНОЙ И ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, III В. ДО Н.Э. — IV В. Н.Э.  209
31. LOKES-KRUPKA T., KANIVETS N., SHATOKHIN P., SHCHERBAKOVA N., BURDA T. THE BREED TENDENSY TO DIABETES MELLITUS FOR DOMESTIC DOGS.  219
32. ШТИРБУ Ю. Ю., ТЮРИКОВА Е. Н. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШРИФТОВОЙ КОМПОЗИЦИИ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ.  224
33. НАЛИВАЙКО Л. Р., ФОМІНА Д. О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ ГЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ.  230
34. КОРЖИК Н. А. СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ.  239
35. ЄРМОЛЕНКО Т. І., ШАПОВАЛ О. М.., ЧОРНА Н. С. МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ З КОРНЕПЛОДІВ МОРКВИ В ЛІКУВАННІ ОПІКОВИХ РАН ШКІРИ.  244
36. ЧУБ І. А., МИХАЙЛОВСЬКА Ю. В. ІЄРАРХИЧНА СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНУ.  249
37. КОНОВАЛЕНКО А. С. ВПЛИВ КУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА РИНКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ НА СПОЖИВЧУ ПОВЕДІНКУ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ.  255
38. СКРИПНИК Л. М. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНІСНОГО НАВЧАННЯ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ ДЖ .ДЬЮЇ.  261
39. БОНДАРЕНКО В. В. СТУДЕНТСЬКІ ПРОЕКТИ – В ЖИТТЯ.  269
40. КАРВАЦЬКА Н. С., КАУНЕЙ Т. Г. ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ

У ЧОЛОВІКІВ КЛІМАКТЕРИЧНОГО ВІКУ.

 278
41. МАНЬКО А. М. ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧНИЙ СПЕКТР

ПРОЗИ, ПУБЛІЦИСТИКИ ТА МЕМУАРІВ ІВАНА НИЗОВОГО.

 284

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN, УДК, ББК, выходные данные г. София, Болгария, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: