fbpx

I Международная научно-практическая конференция “INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION”, 29-31 марта 2020 года Афины, Греция. Архив

Уважаемые коллеги!

29-31 марта 2020 года в г. Афины, Греция
состоялась I Международная научно-практическая конференция

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovative development of science and education. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. ISGT Publishing House. Athens, Greece. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

AGRICULTURAL SCIENCES

1
Liubych V. V., Leschenko I. A.
TECHNOLOGICAL COMPOSITION OF DIFFERENT SPECIES OF WHEAT (EMMER WHEAT, SOFT WHEAT) GRAIN DEPENDING ON THE VARIETY
11
2
Spinu A., Meleca A., Secrier S., Vanicovici N.
PERFORMANCE OF HYBRIDS BRAND PORUMBENI, IN CLIMATE CONDITIONS, FROM ТRANSNISTRIA
14
3
Бутенко А. О., Протовень В. В., Крючко Л. В., Ващенко В. І.
ВПЛИВ НОРМИ ВИСІВУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГРЕЧКИ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
19
4
Вінюков О. О., Дудкіна А. П., Бондарева О. Б.
ЗАХОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ СТЕПУ УКРАЇНИ
25
5
Цуркан Л. В., Воліченко Ю. М.
ДИНАМІКА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ГІБРИДУ БІЛОГО ТА СТРОКАТОГО ТОВСТОЛОБИКІВ В ПЕРІОД ЗИМОВОГО УТРИМАННЯ
30

 BIOLOGICAL SCIENCES

6
Ахмедова И. Н., Гасанова А. К., Алиев С. А.
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА АКТИВНОСТЬ ГЛУТАТИОН-ЗАВИСИМЫХ ФЕРМЕНТОВ
35
7
Рищакова О. В.
ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ КОНТРАСТНИХ ЗА ОЗНАКОЮ ПОСУХОСТІЙКОСТІ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ВОДНОГО ДЕФІЦИТУ ТА ГІПЕРТЕРМІЇ
40
8
Руда М., Федорчук Н.
КОМПАРТМЕНТАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ СКЛАДНОГО ЛАНДШАФТНОГО КОМПЛЕКСУ
45
9
Циганкова В. А., Волощук І. В., Андрусевич Я. В., Штомпель О. І., Копіч В. М., Ключко С. В., Броварець В. С.
ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНИХ ПІРИМІДИНУ ТА ПІРИДИНУ ДЛЯ РЕГУЛЯЦІЇ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН ЯЧМЕНЮ
52

 MEDICAL SCIENCES

10
Kindrativ E., Huryk Z., Kostyuk V., Chuyko N., Vasylyk V.
COMPARATIVE ANALYSIS OF SPECIES RANGE OF MICROORGANISMS, FOUND IN WOMEN WITH CERVICAL DYSPLASIA IN INFERTILITY
62
11
Martynets M. Y., Paliy А. V., Oliinyk, А. Н., Ruzhytska O. V.
MORPHOLOGICAL CHANGES OF TOOTH TISSUES WITH INCOMPLETE ROOT FORMATION
66
12
Pikas P. B., Beregova T. V.
GASTRIN STATUS AND GASTRIC MICROFLORA IN MALE RATS UNDER DURABLE HYPOACIDITY
69
13
Антимис О. В., Стесевич С. М., Сарецян Е. А., Русінко А. В., Гірна Т. Д.
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ ВИДІЛЬНИХ ОРГАНІВ ПІСЛЯ ВПЛИВУ ЗАГАЛЬНОЇ ГЛИБОКОЇ ГІПОТЕРМІЇ
73
14
Ергард Н. М., Кубаля С. М., Миколюк В. В., Ситник Ю. В., Богдаш В. В., Селін В. С., Кулій О. І.
ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТРОПОНІНУ І ДЛЯ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ОЦІНКИ ТРИВАЛОСТІ ПЕРЕБІГУ ТРАВМИ В АНТЕМОРТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ
79
15
Кікош К. Ю., Якушев Є. Д., Усенко С. Г.
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА НАРОДЖУВАННІСТЬ В УКРАЇНІ
84
16
Мацак Д. Ю., Волкова Ю. В., Лантухова Н. Д.
ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ГОСТРОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У БАГАТОПРОФІЛЬНІЙ ЛІКАРНІ
87
17
Однороманенко Н. А., Починок Т. О., Маруш І. В.
ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ КРОВОПОСТАЧАННЯ СЕРЦЯ У РОЗВИТКУ КЛІНІЧНОЇ КАРТИНИ ІНФАРКТА МІОКАРДА
90
18
Перемот С. Д., Смілянська М. В.
КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ІМУНО-ГЕНЕТИЧНИМИ МАРКЕРАМИ ТА ПЕРСИСТУЮЧОЮ ГЕРПЕТИЧНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ
94
19
Саган Н. Т., Кокіш О. М., Козик К. І., Школик Н. В., Шпільчак М. Б.
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ ПІСЛЯ ВПЛИВУ ЗАГАЛЬНОЇ ГЛИБОКОЇ ГІПОТЕРМІЇ
102
20
Соколов В. Н., Рожковская Г. М., Дорофеева Т. К., Цвиговский В. М., Анищенко Л. В., Диус Е. Н., Корсун А. А., Дойкова Е. М., Арбатская О. С., Соколов Д. В., Ситникова Е. С., Мудрова А. И.
РЕНТГЕНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЛИМФО-ПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
108
21
Старкова И. В., Калиновская О. И., Юнцова Е. О, Береснева Е. В.
ПРОФИЛАКТИКА СЕЗОННЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ У РАБОТАЮЩИХ БЕРЕМЕННЫХ С ДЛИТЕЛЬНОЙ ГИПОКИНЕЗИЕЙ
113
22
Харченко Е. О., Бойко О. В.
ПУНКЦІЙНА ДИЛАТАЦІЙНА ТРАХЕОСТОМІЯ У ПАЦІЄНТІВ З ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОЮ МЕМБРАННОЮ ОКСИГЕНАЦІЄЮ
116
23
Черненко М. О., Бандурка Н. М.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЧИТАННЯ ТА ІНТРАІНДИВІДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
119

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

24
Sakhanda I.
APPLICATION OF ECONOMIC ANALYSIS OF EFFICIENCY OF CARDIOLOGICAL DISEASE THERAPY
124
25
Попова Я. В., Мазулін О. В., Мазулін Г. В.
ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ ДУБИЛЬНИХ РЕЧОВИН У ТРАВІ ВИДІВ РОДУ ОСОТ (CIRSIUM L.)
126

 CHEMICAL SCIENCES

26
Korotkova I.
CARCINOGENIC PROPERIES OF BENZ[A]PYRENE AND PRODUCTS OF ITS METABOLISM
133

 TECHNICAL SCIENCES

27
Kyivska К., Tsiutsiura М., Tsiutsiura S., Terentyev А.
COMPONENTS OF INFORMATION MODELING OF BUILDING OBJECTS
138
28
Sapozhnyk D. I., Demydchuk L. B., Spolitak A. P.
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF CHRISTMAS TREE TOYS AND DECORATIONS
143
29
Steshenko G., Bakuha N., Fayer A., Zhilyuk Yа.
FAKE NEWS AND VIRAL EFFECTS IN SOCIAL MEDIA. ALGORITHMS AND APPROACHES OF GROWTH HACKING FOR INTERNATIONAL STARTUP PROJECTS
150
30
Yakovlev V., Voskoboinick V., Khomicky V., Tereshchenko L., Tkachenko V.
CALCULATION METHOD OF WIND WAVES FOR VARIABLE DEPTHS OF SEA AREA
153
31
Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В.
ОСНОВНІ ТРАВМОНЕБЕЗПЕЧНІ ПРИЧИНИ НАСТАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ В УКРАЇНІ ЗА 2019 РІК
160
32
Бурменко О. А., Шевченко Р. І.
РОЗРОБКА КЕРУЮЧОГО АЛГОРИТМУ КОМПЛЕКСНОЇ ЕКСПЕРТНО-СТАТИСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ З ОЦІНКИ ОПЕРАТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
167
33
Венгер А. С., Степанов О. В., Волобуєва Т. В., Сирота В. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В ТРАНСПОРТНОМУ ПРОЦЕСІ
170
34
Майданюк Н. В.
СЕНСОРИ І ЇХ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ
175
35
Марченко М. В., Мосічева І. І.
РІШЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ 10-ПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ З 3-ЯРУСНИМ НАПІВПІДЗЕМНИМ ПАРКІНГОМ НА СХИЛІ БАЛКИ
180
36
Прокопенко О. В., Шевченко Р. І.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО РЕСУРСНО-КРИТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАХОДАМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ
187
37
Псахис Б. И., Псахис И. Б.
ОЗОН В ОЧИСТКЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
191
38
Савенко В. И., Высоцкая Л. Н., Кислюк Д. Я., Терещук Н. А.
ИННОВАЦИИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ
200
39
Сачанюк-Кавецька Н. В.
РОЗРОБКА ВДОСКОНАЛЕНОГО АЛГОРИТМУ ЗАХИСТУ ЗОВНІШНІХ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ
206
40
Чернета О. Г., Кубіч В. І., Коржавін Ю. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕТАЛЕЙ ІЗ СТАЛІ 45 МЕТОДОМ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ІДЕНТИРУВАННЯ
213
41
Човнюк Ю. В., Кравчук В. Т.
ПРОЕКТУВАННЯ КАНАТНИХ СИСТЕМ ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ МЕХАНІЗМІВ МІНІМАЛЬНОЇ МАСИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКЕАНІЧНИХ ГЛИБИН ТА АНАЛІЗ ВИНИКАЮЧИХ У НИХ ПРУЖНИХ ХВИЛЕУТВОРЕНЬ
219

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

42
Ігнатишин А. В., Ігнатишин В. В., Іжак Т. Й., Вербицький С. Т., Ігнатишин М. Б.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ В ЗАКАРПАТСЬКОМУ ВНУТРІШНЬОМУ ПРОГИНІ
230

 ARCHITECTURE

43
Пєкєр А. Й., Петренко А. Р.
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ МОДУЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ
237

 PEDAGOGICAL SCIENCES

44
Kovalenko-Marchenkova Y., Kovalenko O.
IMPLEMENTATION OF NEW APPROACHES FOF TEACHING THE STUDENTS IN MODERN CONDITIONS OF TRANSITION TO THE DISTANCE EDUCATION IN UKRAINE
242
45
Lukina T.
NATIONAL ASSESSMENT OF BASIC EDUCATION GRADUATES WITH THE EYES OF TEACHERS AND APPLICANTS OF EDUCATION: ANALYSIS OF REASONS FOR NON-PERCEPTION
245
46
Strelchenko L. V., Dudina O. V.
MODERN PECULARITIES IN TRAINING MASTERS IN TECHNICAL TRANSLATION IN US UNIVERSITIES
251
47
Кравченко Т. В.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
255
48
Крамаренко А. М., Дуднік В. В., Коваленко В. В.
ПРИРОДОТЕРАПІЯ ЯК СКЛАДОВА БІО(ЕКО)ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
260
49
Литвин А.
ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
268
50
Саєнко Ю. О., Руденко Ю. А., Кравченко О. В., Забарюща А. А.
ХМАРА СЛІВ ЯК ОДИН ІЗ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
272
51
Фідірко М. О., Антiпова Ж. І.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ОДЕСЬКІЙ ЮРИДИЧНІЙ АКАДЕМІЇ
275
52
Ярославцева М. І., Сухар А. В., Колесник А. Є., Микуліна А. С.
ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ПРАЦІ В ПРИРОДІ
279

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

53
Володарська Н. Д.
АРТТЕРАПІЯ У ВІДНОВЛЕННІ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ
286

 ART

54
Костюк О. П., Коняхіна О. В.
ДИТЯЧІ І ВЕСІЛЬНІ ТРАДИЦІЇ В ІНІЦІАЦІЙНІЙ ЗАЧІСЦІ УКРАЇНЦІВ І ДАВНІХ СЛОВ’ЯН
293

 HISTORICAL SCIENCES

55
Kornienko A. N., Chigarev V. V.
GREEK TRAIL IN THE MODERN SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS. GREEK START OF LEADING TECHNOLOGY OF CIVILIZATION
297
56
Комарніцька Л. М.
КОМСОМОЛЬСЬКІ ОСЕРЕДКИ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У 30-ТІ РР. ХХ СТ.: НА МАТЕРІАЛАХ  ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
303

 CULTUROLOGY

57
Полякова І. О., Рось З. П.
РОЗВИТОК ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВОЇ ОСВІТИ МОЛОДІ В УКРАЇНІ ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1991-2012 РР.)
308

 POLITICAL SCIENCES

58
Чекаленко Л. Д.
ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ВИБІР УКРАЇНИ
315

 PHILOLOGICAL SCIENCES

59
Білецька І. О.
КОНЦЕПТ ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ
321
60
Подворчан А. З.
ФЕНОМЕН КОМУНІКАЦІЇ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
327
61
Рожкова І. Г.
КРИТСЬКА ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА УКРАЇНСЬКА «ІНТЕРПРЕТАЦІЯ» «ЕРОТОКРИТА»
332

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

62
Джелали В. И., Недялков Г. Ф.
ПРАЗДНИК ПРОМЕТЕЯ.  ОБОСНОВАНИЕ, ПРОГРАММА
337
63
Кунденко Я. Н., Подкуйко В. А.
ПОСТМОДЕРНИСТСКОЕ ОБЩЕСТВО: «ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МАССА» ИЛИ «ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДИВИД»
346

 ECONOMIC SCIENCES

64
Безена І. М.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
351
65
Гавриловський О. С., Сташенко Ю. В.
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
359
66
Гриценко Е. А.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАТОЛОГИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
366
67
Джурик Х. Б.
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
371
68
Ємець А. Б., Іляш О. І.
ЕКОНОМІЧНІ ВТРАТИ ВІД ВИТОКУ МЕДИЧНИХ ДАНИХ ПАЦІЄНТІВ
376
69
Плахотнік О. О., Харитонов Є. А.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ ШЛЯХІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ
381
70
Сєрікова О. М., Мальцев М. О.
СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДОБРО» М. ДОБРОПІЛЛЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
385
71
Спіцина А. Є.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
387

 LEGAL SCIENCES

72
Антошкіна В. К.
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРАВОЗАСТОСОВНИХ АКТІВ В ТЕОРІЇ ЮРИДИЧНОГО ТЛУМАЧЕННЯ
393
73
Драч Д. Л.
УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
399
74
Кравченко А. А., Кравченко В. А., Давидов П. Г.
УКРАЇНА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ
404
75
Малишко Д. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВИХ СИСТЕМ ОКРЕМИХ КРАЇН СВІТУ
411
76
Наливайко Л. Р., Чередніченко О. Ю.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАТУСУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
416
77
Резнік М. М., Столітній О. А.
МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ
420
78
Терещук М. М.
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ЮРИДИЧНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ВІД АНТИЧНОСТІ ДО ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ
427
79
Шевцова П. В., Савіщенко В. М.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФЕНОМЕНУ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
432

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-618-04-3761-4, УДК, ББК, выходные данные г. Афины, Греция, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 11 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: