II Международная научно-практическая конференция «DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE» 23-25 октября 2019 года Ванкувер, Канада. Архив

Уважаемые коллеги!

23-25 октября 2019 года в г. Ванкувер, Канада. 

состоялась II Международная научно-практическая конференция

DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2019. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

1. АДАМЕНКО О. М., МОСЮК М. І., РАДЛОВСЬКА К. О., КОВБАНЮК М. І. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАФТИ І ГАЗУ (ІФТУНГ) ГЕОЛОГІЧНОЇ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ СТАРУНЯ(УКРАЇНА, ПРИКАРПАТТЯ) 10
2. ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., АНТОНОВ М. Д. ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ. 17
3. ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., ГІНДА А. Р. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНІ СТЯГНЕННЯ ТА ЇХ ВИДИ. 22
4. ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., ГОРДЄЙЧИК К. О. ВЗАЄМОВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА ОСОБИ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ. 31
5. ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., ДЕРЮГІН І. К. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗНАК ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ (У ВУЗЬКОМУ РОЗУМІННІ) ВЗАЄМОВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА ОСОБИ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ. 35
6. ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., ДИДА М. М. ПОНЯТТЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ: ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ. 41
7. ЮЙЦЗІН Д.ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ В КИТАЇ ТА УКРАЇНІ. 49
8. ZAKHARCHUK O. I., EZHNED M. A. THE STATE OF HUMORAL IMMUNITY IN CHILDREN WITH TOXOCARIASIS. 53
9. ИВАНОВ Е. М., ИВАНОВ А. Е., ОМЕЛЬЧЕНКО В. В., ГНАТЮК А. А. ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ В СРЕДЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 59
10. КАЛАШНИК М. П., ГЕНКІН А. О. ПІАНІЗМ ЯК КАТЕГОРІЯ МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА. 65
11. КЄРІМОВА Г.Ф., РИБАК В. А. СКРИНІНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АНАБОЛІЧНОЇ АКТИВНОСТІ СУХИХ ЕКСТРАКТІВ ЛИСТЯ І КОРЕНЕВИЩ IRIS HUNGARICA. 70
12. ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., КОЛЕСНИК О. В. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  ЯК ОДНА З ФУНКЦІЙ ПРАВОТВОРЧОСТІ. 76
13. КРАВЧУК Л. В.  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ И ЕЁ АНТИГУМАННАЯ ПРИРОДА В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ ТОРГОВЛИ ТЕРНОПОЛЬЩИНЫ СЕНТЯБРЬ 1939 — ИЮНЬ 1941 ГГ. 80
14. ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., КРАВЕЦЬ Ю. Р. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТРАКТУВАННЯ ДИФІНІЦІЇ «ВИБОРЧА СИСТЕМА» 92
15. ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., КРІКАЛО О. Б. ЩОДО ПРОБЛЕМАТИКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) УЧАСНИКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕССУ. 97
16. MALOSHTAN L.N., DERKACH N.V., YATSENKO E.YU. SOME ASPECTS OF THE PHENOSINE PHARMACOLOGICAL ACTIVITY. 102
17. ЛУК’НОВА Г. Ю., ОСТАПЧУК Б. В. ПОНЯТТЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ: РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ. 106
18. ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., ПИНДИК Т. С. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. 112
19. ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., РУДНИЦЬКА Ю. С., АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ. 117
20. ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., САМОЙЛЕНКО К. О. ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ТА ПРАВОВОГО ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ФРАНЦІЇ, США ТА РФ) 123
21. ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., СІДОРЕНКО К. О. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ І ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ. 130
22. ПЕЛЕШЕНКО О. В., БУГАЙОВА Н. М., НОСОВА І. I. МЕХАНIЗМИ ПСИХОЛОГIЧНОГО ВПЛИВУ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА СОЦIАЛЬНОЇВЗАЕМОДIЇ. 137
23. TARASENKO A. R., BORYSEVYCH E. D., POLOVA T. V. COST ESTIMATION METHODS OF INTANGIBLE ASSETS. 146
24. ЛУК’ЯНОВА ГАЛИНА ЮРІЇВНА САЛАТА ЯРИНАІГОРІВНА ЧИННІСТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 153
25. ШАНДРУК С. І. MODERNIZATION OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION IN UKRAINE. 159
26. ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., ЮРКІВ Б. Ю. ОСОБЛИВОСТІ ЗАКРІПЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛІВ РАЙОННИХ, ОБЛАСНИХ, РАЙОННИХ В МІСТІ РАД В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ. 163
27. OLEXIY I., IEGOROVA О. DETERMINATION OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE WINDING OF THE ROTOR OF THE INDUCTION MOTOR DURING ITS OPERATION. 170
28. КІЛЄЄВА О. П., БУШУЄВА І. В. ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ПАЦІЄНТІВ, ХВОРИХ НА РОЗАЦЕА. 175
29. ГОЛОВАНЬ В. В., АНДРІЙЧУК О. М. БАКТЕРІОФАГИ АНТАРКТИДИ. 179
30. ЗАМАШКІНА О. Д. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ. 183
31. ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., БУРБИЛО Г. Б. АДМІНІСТРАТИВНА ПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ. 190
32. ПАРШИНА О. А., ГУРЕНКО А. Ю., ПАРШИН Ю. І., САВЧЕНКО Ю. В. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВИРОБНИЦТВА ТВЕРДОСПЛАВНОГО ІНСТРУМЕНТУ. 196
33. ГУБА С. О., МАРЧЕНКО М. М. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА РОЗСІЛЬНИХ СИРІВ НЕТРАДИЦІЙНОЮ СИРОВИНОЮ. 202
34. РОИК Т. А., ВИЦЮК Ю.Ю., ВЛАДИМИР Г. О. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЗЛОВ ТРЕНИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 213
35. ГАРАСИМІВ О. І., ГАРАСИМІВ Б. Т., РЯШКО О. В. СТАДІЯ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ПОДАННЯ ДОКАЗІВ. 217
36. БЕБИК В.М. ГЛОБАЛЬНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО:

ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, КОМУНІКАЦІЇ.

229
37. TITARENKO S. EMPATHY ROLE IN PROFESSIONAL ACTIVITY OF FUTURE TEACHERS IN PRESCHOOL EDUCATION. 237
38. САБОТА В. ВИКЛИКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА СУЧАСНІЙ ОСВІТІ. 248
39. НЕЧЕПОРУК Я. С. АНГЛІЙСЬКА МОВА – МОВА АВІАЦІЇ. 253
40. БОНДАРЕНКО В. В. ГРУЗІЯ – КРАЇНА ДАВНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА АРХІТЕКТУРИ. 258
41. TRETIAKOVA S.A. SPIKE STRUCTURE AND GRAIN WEIGHT IN IT, DEPENDING ON THE ELEMENTS OF TECHNOLOGY FOR GROWING WINTER WHEAT. 267
42. KROPELNYTSKA S. O. INVESTIGATION OF KEY ASPECTS OF THE UNIVERSITY PROJECT ACTIVITY’S IMPACT ON THE REGIONAL DEVELOPMENT. 272
43. БУРЕЦ Ю. М. КРЕАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК НОВОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ КРЕАТИВНОСТИ. 275
44. КАЛОШКИНА Е. Е., БУРЕЦ Е. О. РУЧНОЕ ТКАЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 281
45. ЛИСЕНКО Г. М., ШОВКУН Т. О.EPIPACTIS PALUSTRIS (L.) CRANTZ НА ТЕРИТОРІЇ ІЧНЯНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ: СУЧАСНИЙ СТАН ПОПУЛЯЦІЇ, ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАХОДИ ОХОРОНИ. 291
46. ІВАНОВА Л. І. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ З ДИТЯЧОЮ КНИГОЮ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. 299
47. ШАБАТУРА Т. С., БУГАЕВСКАЯ Т. С., БЕРШАДСКАЯ Т. С. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ. 308
48. SUMETS А., OGIENKO S. NECESSITY AND POSSIBILITIES OF THE PROJECT-ORIENTED APPROACH IMPLEMENTATION TO MANAGEMENT OF THE ORGANIZATIONS. 314
49. БОГДАНОВИЧ Л. Б., ИЗОФАТОВА Н. П. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК МЕТОД СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 321
50. МАМINA O. O., KABACHNY V. I. USE OF INTERACTIVE METHODS IN TEACHING COLLOID CHEMISTRY. 326
51. ТИЩЕНКО С. В. СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 332
52. ДОВЖИНЕЦЬ І. Г. ДО ВИТОКІВ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ: ВІДОМІ ВИКЛАДАЧІ-МУЗИКАНТИ СУМЩИНИ. 337
53. НІКОЛА С. О., ДРОЗДИНА А. А. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ. 342
54. SHCHERBAN N. G., MYASOEDOV V. V., FROLOVA T. V., MELNICHENKO O. A., BEZRODNAYA A. I., EMELYANOVA D. I. METHODOLOGICAL BASES OF BUILDING THE COMPOSITION OF QUESTIONNAIRES FOR MEDICAL AND SOCIAL RESEARCH. 347
55. ВАСИЛИШИН Я. В. ФЕРМИ – КОНСТРУКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ АРХІТЕКТУРНОЇ ФОРМИ. 354
56. СТЕЛЬМАХОВИЧ Г. Д. ГІДРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ВОДИ БАСЕЙНУ РІКИ ВОРОНА ПОБЛИЗУ ІІ ВИТОКУ. 360
57. ПРАСОЛ І. В., КРУКОВСЬКИЙ Г. І., ЄРОШЕНКО О. А. КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЇ М’ЯЗІВ НА ОСНОВІ МІОГРАФІЧНИХ ДАНИХ. 371
58. DOVBUSH V. I. INNOVATION AS A DRIVING FORCE OF THE ENTERPRISE COMPETITIVENESS. 376
59. ROY M.M. SOLOVYOV V.V. USENKO I.S. USENKO D.V. THE TECHNICAL MEANS AND ONE OF THE TECHNOLOGY VARIANT FOR TESTING THE GASONATED LAYERS IN THE TEST OPERATION MODE. 379
60. НІКОЛА С. О., КОЛЕСНІКОВА О. Г. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ  В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ. 388
61. КОПЧАК О. В.,АЗАРОВ О. В., ЛУГОВСЬКА К. О., НОВІКОВ Р. А., ЧЕРНЯК С. Я.ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ДОДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА. 397
62. УДОВЕНКО І. О., МЕЛЬНИК М В. СУЧАСНИЙ СТАН ЗЕМЛЕУСТРОЮ В УКРАЇНІ. 401
63. УСАТЕНКО В. В., ВАЛЄЄВ Р. Г. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ КАЙДАНОК ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАСОБУ. 406
64. ПАВЛОВИЧ-СЕНЕТА Я. П., НІКІТІНА Ю. Д. АДМІНІСТРАТИВНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ. 413
65. ПАВЛОВИЧ-СЕНЕТА Я. П. СОРВОДІ Н. Ф. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ. 418
66. ОГЛЕЗНЕВА Ю.Г., МОГИЛА В.І., ОПОШНЯН С.І. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ МЕДИЦИНИ У ПОЛТАВСЬКОМУ КРАЇ. 425
67. ВАРАВА І. П., ТУРЕНОК Е. О. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ МЕТИ ПОКАРАННЯ. 431
68. ПОПОВА О.Л. ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ШКОЛІ І СТУПЕНЯ. 435
69. НІКОЛА С. О., ШИРОКОВА А. О. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЛІДЕРСТВА СВІТОВОЇ РЕЗЕРВНОЇ ВАЛЮТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. 440
70. МАЛЕНКО Я. В., ВОЛОЗНЄВ А. В. ЕКОЛОГО-ТАКСОНОМІЧНІ СПЕКТРИ ВИДІВ ПОЛІРЕГІОНАЛЬНОЇ ГРУПИ АРЕАЛІВ УГРУПОВАНЬ РОСЛИН ТЕХНОГЕННИХ ЕКОТОПІВ КРИВОРІЖЖЯ. 450
71. РОМАНИШИНА О. Я. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ ПРИ ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОГРАМУВАННЯ» У СТУДЕТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ІНФОРМАТИКА» 460
72. СОНЬКО С. П. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА В АГРАРНЫХ НАУКАХ. 464
73. ДЕЛЕГАН-КОКАЙКО С. В., ЛУКІТА Е. М. ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОПРОВОДІВ ТА КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 472
74. KROPIVNYI V. M., BOSYI M. V., KUZYK O. V., KROPIVNA A. V. THE USE OF TITANIUM AS A DENODULARIZNG ELEMENT IN PREPARATION OF MAGNESIUM CAST IRON WITH VERMICULAR GRAPHITE. 479
75. СОЛОНЕЧНА О. В., ВАЖЕНІНА О. Є., СОЛОНЕЧНИЙ П. М., ВАСЬКО Н. І., НАУМОВ О. Г., КОЗАЧЕНКО М. Р., ЗИМОГЛЯД О. В. ЗАЛЕЖНІСТЬ ВМІСТУ БІЛКА В ЗЕРНОВИХ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ВІД ГЕНОТИПУ ТА ГІДРОТЕРМІЧНИХ УМОВ. 486
76. ВЕРИГА Ю. А., КОБА О. В. ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ ГУДВІЛ: НАУКОВІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ. 495
77. НАЛИВАЙКО А. Є., КОЛОДІЙ О. О. ЛІСОРОСЛИННІ УМОВИ І ПРИРОДООХОРОННА РОБОТА МЕЗИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ. 502
78. ГОДЛЕВСЬКА Н. А., СТАРОВЄР А. В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ. 511
79. САВИЧ А. В. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ СОЦИУМА КАК ЧАСТЬ ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. 515
80. КОПЧАК О. В., ЗАБРОДИНА Е. В., ДМИТРАШКО В. В., ПОНОМАРЬ Я. Р., КУЛИШ А. С. ВЫБОР КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ (ОБЗОР) 524
81. VASYLENKO Y. I., PULVAS Y. SOCIAL MEDIA MANIPULATION AND DISINFORMATION: POLITICAL INFLUENCE AND COMBATING. 530
82. КОНОНЕНКО Н. М., МІРЗАЛІЄВ М. Т ДОСЛІДЖЕННЯ МЕМБРАНОПРОТЕКТОРНОЇ АКТИВНОСТІ СУХОГО ЕКСТРАКТУ КАПУСТИ ГОРОДНЬОЇ. 536
83. ШОЛОХ М. В. НОРМУВАННЯ, МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ І ОЦІНКА ВТРАТ ПРИ ВИДОБУТКУ БАЛАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ЗАПАСІВ НАДР. 540
84. МІЩИК Л. І. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД) 551
85. КАТРИЧ О. ФІЛОСОФІЯ МУЗИКИ У ПОШУКУ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ: МІЖ ТРАНСМУЗИЧНИМ ДИСКУРСОМ ТА ТРАДИЦІЙНИМ МУЗИКОЗНАВСТВОМ. 559
86. ГОРБАЛЬ Я. М. ФОРМУВАННЯ ДИРИГЕНТСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ МИКОЛИ КОЛЕССИ. 564
87. ЧУБАК А. ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ ЗРІЛОСТІ ФЕЛІКСА МЕНДЕЛЬСОНА. 568
88. ЗАБОЛОЦЬКА Т.М., ПІДГУРСЬКА В.М., ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ ХМАРНОСТІ НА АТМОСФЕРНИХ ФРОНТАХ РІЗНОГО ТИПУ В УКРАЇНІ. 577
89. КЛІПКОВА О. І. КРЕАТИВНІСТЬ ТА ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК ОСНОВНІ СКЛАДОВІ НОВОГО ВЕКТОРА В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ. 584
90. ЩЕРБАКОВА Н.В. ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ НА ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ УКРАИНЫ В ДУХЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ. ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ. 590
91. ЧЕРКАШИН С. ФУНКЦІОНУВАННЯ УЗГОДЖЕНОГО ОЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННЯ. 598
92. ОДАРЧЕНКО В. І. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СУЧАСНИХ ШКОЛЯРІВ. 605
93. ГОЛУБЬ Д. А. ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ, ВЕКТОРЫ. 610
94. DAVYDOVA T. NEUROMYELITIS OPTICS AND HERPES VIRUSES: VIRAL TRIGGERS FOR AUTO-ANTIBODIES AQUAPORIN-4? 622

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-1-4879-3791-1, УДК, ББК, выходные данные г. Ванкувер, Канада, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 8 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: