II Международная научно-практическая конференция “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT”, 25-26 ноября 2019 года Львов, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

25-26 ноября 2019 года в г. Львов, Украина

состоялась II Международная научно-практическая конференция

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Priority directions of science development. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2019. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1.
Кухнюк О. В. Експериментальні дослідження концентрації важких металів в овочевих культурах Черкаської області
12
2.
Трус О. М. Вплив тривалого удобрення в польовій сівозміні на вміст лужногідролізованого азоту в ґрунті
17
 

 ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

 
3.
Логачова Л. О. Вплив штучного озонування на санітарний стан повітря та резистентність телят в профілакторії
21
 

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
4.
Saken A. K., Fatkullin R. R. A brief overview of chicken manure as an organic rich fertilizer companion
26
5.
Добродуб І. В., Завгородній М. П., Клімова О. О., Бражко О. А. Біологічна активність похідних (2-метил(феніл)-6-r-хінолін-4-ілсульфаніл)карбонових кислот
32
 

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

 
6.
Moroz V. A., Timchenko Y. V. Supporting treatment of exacerbations of copd using prebiotics according to the data of dispensing medicines at the pharmacy
37
7.
Sydorko I., Baitsar R. Discrepancy in the activity of clinical-diagnostic laboratories
41
8.
Yurtsenyuk О. Personality features of students at higher educational institutions
52
9.
Десятнюк Л. Б., Ужвій І. В., Фінклер М. В. Генне редагування як галузь біоінженерії
53
10.
Козяр В. В., Гакман Є. Ю. Оптимальна модель тіла хребця
59
11.
Коноваленко С. О., Гнатюк М. С., Татарчук Л. В. Кількісна морфологічна оцінка структурної перебудови венозного русла яєчка при легеневій артеріальній гіпертензії
64
12.
Мергель Т. В., Савчук Н. В., Юсипчук У. В., Нестерак Р. В. Аналіз диспансерного спостереження хворих на хвороби системи кровообігу в Івано-Франківській області  залежно від регіонів та географічного розташування
68
13.
Решетило В. А., Решетило А. В., Сабадош Р. В. Вивчення генетичних аспектів ризику тромбозу шунтів після операцій на артеріях нижніх кінцівок
71
14.
Роговська К. В. Функціональні обов’язкі медичного адміністратора
75
15.
Савчук Н. В., Мергель Т. В., Юсипчук У. В. Вплив проведеного аорто-коронарного шунтування на процеси ремоделювання міокарда у хворих із хронічною серцевою недостатністю після перенесеного інфаркту міокарда
80
16.
Сорокман Т. В., Лопачук А. В. Стан гуморальної ланки імунітету в дітей із запальними захворюваннями верхніх відділів шлунково-кишкового тракту в поєднанні з харчовою алергією
82
17.
Тарасюк Т. С., Свиридюк В. З. Вплив біоритмів на прояви нейроциркуляторної дистонії та працездатність (успішність) студентів
85
18.
Черпак М. О. Дослідження цитотоксичності біополімерного остеопластичного композиту
88
19.
Черпак М. О. Характеристика частоти видалення постійних зубів у осіб різних вікових груп по Львівській області
93
20.
Шупік О. А., Криворотько К. І., Бондаренко О. В. Раціональність використання лазерної терапії при лікуванні травматичних ушкоджень барабанної перетинки
97
 

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
21.
Дичко Н. С., Сліпченко Г. Д. Розробка складу та технології рослинного препарату для зниження холестерину
99
22.
Лебедин А. М. Дослідження проблем відпуску кодеїновмісних препаратів з аптек та їх структурних підрозділів
102
23.
Мерзликин С. И., Кучер Т. В. Разработка методов аналитической диагностики комбинированных отравлений глибенкламидом
106
 

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
24.
Klimko Y. E., Pisanenko D. A., Gaidai A. V., Dubskaja S. A. Synthesis and corrosion-protecting properties of some benzylated n-arylthioureas
111
25.
Kushko A. O., Levandovsky I. A., Paschenko A. E., Shamota T. V., Starov D. A., Ishchenko O. Y. Cage ketones in horner-wadsworth-emmons reaction
112
26.
Levandovsky I. A., Kushko A. O., Rozhenko A. B., Ishchenko O. Y. Small ring stabilization by spiro cage hydrocarbons: quantum-chemical study
114
27.
Rozhenko A. B., Kushko A. O., Levandovsky I. A., Paschenko A. E., Ishchenko O. Y. Aziridine and azetidine ring stabilization by spiro cage hydrocarbons: quantum-chemical study
116
28.
Бохан Ю. В., Бережний О. О. Дослідження показників якості та безпеки гумових та пластмасових іграшок, що реалізуються у торговельних мережах м. Кропивницький
117
29.
Власенко Н. Є., Коваленко І. В., Тригубець Б. О. Кінетика процесу електролізу водопровідної води
123
30.
Донцова Т. А., Янушевська О. І., Натяжний Я. М. Каталітичні методи  переробки  гліцерину
126
31.
Клочков А. О. Синтез похідних 2-азонорборнана
129
32.
Комашня М. Є., Левандовський І.А., Качоровська О. П. Використання заміщенних діамондоїдів в розробці селективних інгібіторів ензимів ендоканабіноїдної системи
134
33.
Миронов О. Л., Богза С. Л., Качалова Н. М., Компанец М. А. Характеристические ИК-спектры образцов  украинского янтаря-сукцинита
137
34.
Світличний О. В. Синтез нових похідних 5-аза[3,5]нонана
142
35.
Тузяк В. Є. Хімія третього тисячоліття
146
 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
36.
Абрамович Р. П. Імітаційно-технологічний метод конструювання моделей для комп’ютерних тренажерів
152
37.
Барабаш О. В., Галахов Є. М. Підхід до класифікації моделей кібератак у площині інформаційної  безпеки підприємства
156
38.
Буданов П. Ф., Бровко К. Ю., Хом`як Е. А. Проблеми забезпечення безпеки ядерних реакторів при розгерметизації оболонки ТВЕЛ
160
39.
Величко О. М., Ал-Халалмех С. Е. Х. Програмне забезпечення для дослідження ритмограми на коротких інтервалах
164
40.
Величко О. М., Кампос-Діас Х. Г. Програмне забезпечення для методу розпізнавання QRS-комплексів за технологією вейвлет анализу
166
41.
Гришкевич Н. О., Басюк А. К., Мормуль М. Ф. Нетрадиційні види водного транспорту. Порівняльна характеристика та перспективи  розвитку
171
42.
Димитров О. Д., Беленчук М. С., Саченко Л. В., Миколюк С. О. Максимально допустимая температура подогрева воздуха в радиационно-конвективных рекуператорах
176
43.
Журавель А. Ю. Обоснование факторов, влияющих на создание и внедрение буровых коронок
182
44.
Іванов І. І., Іванілова К. Ю. Шляхи зменшення супертоксичних викидів при агломерації залізних руд
185
45.
Кислиця Л. В., Капшук О. А. Розгляд критеріїв інклюзивності міського простору для маломобільного населення
190
46.
Лаптєв О. А. Методика виявлення та локалізації засобів негласного отримання інформації цифрового діапазона
195
47.
Лєвтєров О. А. Формулювання методів попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі на потенційно-небезпечних об’єктах
199
48.
Маранов О. В., Вельшинський В. О. Використання супутникових навігаційних систем для забезпечення безаварійного виконання швартовних операцій до об’єкта швартування
204
49.
Нечипоренко Н. М., Шолудяй К. О. Технологія безперервного розливання сталі та її вплив на навколишнє середовище
208
50.
Повхан І. Ф. Методи логічних дерев класифікації в задачах штучного інтелекту
213
51.
Савченко В. О. Людський фактор в судноводінні
218
52.
Селецька О. О., Римар В. В. Пристрій вимірювача оптичного випромінюванння на основі каскаду Дарлінгтона
221
53.
Сіньківський В. А., Маранов О. В. Поняття на перспектива е-Навігації
224
54.
Скачков В. О., Бережна О. Р., Нестеренко Т. М., Іванов В. І. До визначення кінетичних параметрів процесу газифікації вуглецевих композитів
229
55.
Собчук В. В., Барабаш О. В. Функціональна стійкість процесів управління на основі інтелектуалізації інформаційної системи підприємства
233
56.
Стрілець В. М., Белюченко Д. Ю. Особливості виконання оперативних розгортань на основних пожежних-рятувальних автомобілях різного класу
236
57.
Стрілець В. М., Максимов А. В. Розробка пропозицій щодо вдосконалення рятування потерпілих з багатоповерхових та висотних будівель
240
58.
Титар С. С., Петровський Д. О., Рибачук В. Р., Климчук І. О. Особливості теплообміну щільного шару
244
59.
Чегренець В. М., Ахрамович В. М. Інформаційна безпека особистості в соціальних мережах
250
60.
Чёрный А. А., Кондратов С. А., Савяк Р. П. Математическое моделирование растворения лекарственных препаратов и их высвобождения из таблеток пролонгированного действия
255
61.
Чижська Д. Є., Коваленко І. В., Власенко Н. Є. Сучасні  методи і  матеріали  для роботи у контакті з розплавами металів та сплавів
260
 

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
62.
Манько В. К., Кубишкін А. А. Перевірка теореми Гюйгенса-Штейнера
264
63.
Манько В. К. Лекційна демонстрація законів збереження імпульсу та енергії  на похилій площині
268
 

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
64.
Брянцев В. А. Использование показателя солнечной активности для многолетнего прогноза стока Днепра
271
65.
Поторась О. В., Мельнійчук М. М. Туристсько-рекреаційні ресурси Шацького району Волинської області
275
 

 АРХИТЕКТУРА

 
66.
Заєць В. П., Пушечнікова Т. П. Методи поліпшення звукоізоляційних характеристик сучасних віконних систем з пвх матеріалів
279
 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
67.
Barbulat M. R. «Self» personal processes: self-actualization and self-realization
283
68.
Акімова О. В., Печенюк О. Г. Моделювання управлінської інноваційно-педагогічної діяльності коледжу
288
69.
Бєлкова Т. О. Забезпечення позитивної мотивації студентів медичних закладів освіти до зміцнення особистого здоров’я засобами фізичної культури
292
70.
Бурлака Н. І. Управління вищою освітою та її розвиток в умовах реформування
296
71.
Васенок Т. М., Фурман Д. В. Інноваційні текстильні матеріали у проектуванні і виготовленні спецодягу
301
72.
Вержиховська О. М., Бугера Ю. Ю. Особливості формування узагальнюючої лексики у в процесі навчання молодших школярів з порушеннями інтелекту
306
73.
Котяш Ірина С., Формування природничої компетентності у майбутніх вчителів початкової школи в закладах вищої освіти І – ІІ рівня акредитації
310
74.
Кривов’яз О. В., Щерба І. К., Томашевська Ю. М. Традиційна лекція vs інноваційні методи подачі матеріалу: думка студентів
315
75.
Криклива С. Д., Бобровська О. А., Кременська Л. В. Комплексний підхід до викладання морфології рослин студентам фармацевтичного факультету ВНМУ
318
76.
Криштопа А. О., Вилавська Ю. Ю. Аналіз використання інформаційних технологій для методів діагностування
321
77.
Крівцов В. В., Крівцов В. В. Узагальнення навчального матеріалу за допомогою схем при розв’язуванні прямих та обернених задач
324
78.
Печериця Н. М. Особливості реалізації програми соціально-педагогічної корекції ейджизму студентської молоді в освітньо-культурному середовищі закладу вищої освіти
328
79.
Попова О. В., Кротік К. В. Методика формування англомовної фонетичної компетентності учнів основної школи засобами ІКТ
333
80.
Роганов В. П., Стратанович Т. Е. Розвиток очно-дистанційних навчальних технологій в освітній діяльності Київського Національного Торговельно-Економічного Університету
339
81.
Смолянюк Н. М., Цинь Шень Напрями загальнокультурної підготовки майбутнього педагога в Україні та КНР
341
82.
Сторожук С. Д. Експериментальна апробація методики формування англомовної писемної комунікативної компетентності майбутніх викладачів англійської мови на основі проектних технологій
345
83.
Янковська І. М., Куленко А. О. Організація інклюзивного навчання в початковій школі
359
84.
Янковська І. М., Швець С. С. Формування естетичних смаків у молодших школярів ігровими художньо-педагогічними технологіями
354
85.
Ярита І. І. Про інтеграцію науково-дослідної й навчальної діяльності студентів педагогічного коледжу з урахуванням специфіки спеціальності
359
 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
86.
Амелічкіна В. В.,  Шаюк А. В. Взаємозв’язок агресивності дітей дошкільного віку та її чинників
365
87.
Аносова-Сидельнікова Д. І. Психологічні особливості прокрасти-нації в юнацькому віці
368
88.
Гудімова-Коброслі А. Х. Особливості психологічного профілю користувачів соціальних мереж
372
89.
Журавльова Л. П., Тверська А. К. Соціально-психологічні чинники здорового способу життя молоді
377
90.
Коломієць Т. В., Петрова Я. С. Теоретико-методологічний aнaліз особливостей когнітивного розвитку дітей рaннього віку
381
91.
Коломієць Т. В., Рубан Н. І. Теоретичні засади динаміки становлення я-образу особистості у процесі дорослішання
385
92.
Яцишина А. М. Проблема деструктивної поведінки особистості, що розвивається
389
 

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
93.
Бондарева Є. Р. Радянські військовополонені – зрадники, герої чи жертви війни?
395
 

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
94.
Баковецька О. О. Музейна справа в 90-Х рр. ХХ століття (за матеріалами періодичних видань м. Одеси)
400
95.
Гончарук І. А. Охматівський хор порфирія демуцького на сторінках газети «Киевское Слово»
405
96.
Полякова Л. І., Балашова Г. О. Визвольний рух французьких городян проти англійців на першому етапі Столітньої війни
410
 

 ЛИТЕРАТУРА

 
97.
Стрига Е. В., Соболєва В. О. Життєвий шлях та творчість відомого китайського новеліста Пу Сунліна
414
98.
Стрига Е. В., Чернєва А. І. Особливості китайської прози другої ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. – першої половини ХХ ст.
419
 

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
99.
Сироватка А. В. Політичний консьюмеризм: становлення та сутність концепції
423
 

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
100.
Vasyliuk V. Psycholinguistic text analysis for evaluation of person’s emotional state
427
101.
Zhukova T. The main principles of foreign language tests
430
102.
Zalizko D. Drama with young learners
435
103.
Коваленко А. В., Кузенко Г. М. Peculiarities of phraseological units translation in Markus Zuzak’s novel “The book thief”
438
104.
Кузенко Г. М., Проданюк М. Т. Адекватне декодування символів художньої літератури
443
105.
Лук’янова О. С. Кінематографічний потенціал прози Михайла Коцюбинського
448
106.
Малова Д. В., Кузенко Г. М. Stephen King’s “The green mile” in ukrainian translation: metaphor representation
451
 

 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

 
107.
Телиженко Л. В. Мистическая практика себя: перспективы постнеклассического осмысления
456
 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
108.
Блохін П. В. Конфлікти в економіці як чинники економічної безпеки
461
109.
Бразилий Н. Н. Особенности учета дебиторской задолжености в разных странах
466
110.
Дулік Т. О., Александрюк Т. Ю., Лавренюк Ю. С. Прикладні аспекти бюджетно-податкового процесу як складової соціальної безпеки держави
471
111.
Жарлінська Р. Г., Гаврилюк А. О., Даценко Г. В., Даценко Ю. О., Міщук А. А. Ефективність управління персоналом в умовах реформування охорони здоров’я в Україні
476
112.
Кесарчук Г. С., Дем’ян Д. І. Теоретично-методичні підходи до обліку дебіторської заборгованості та її аналіз у системі управління підприємством
481
113.
Козуб В. О., Матухно Д. О. Система управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
485
114.
Козуб В. О., Осипов В. Д. Управління ризиками в процесі укладання зовнішньоекономічних контрактів та заходи їх запобігання
490
115.
Костенко А. М. Генезис уявлень щодо поняття доходів населення
494
116.
Лесняк О. Ю., Красовська Ю. В. Підвищення рівня економічної безпеки підприємства за допомогою оптимізаційного моделювання
499
117.
Пістун М. М. Шляхи удосконалення маркетингової діяльності на підприємствах середнього та малого бізнесу
504
118.
Соколова А. М., Юрко Т. С., Швед О. С. Зміцнення фінансового стану підприємства шляхом оптимізації його поточної платоспроможності
509
119.
Тарлопов І. О., Ільченко Г. С. Венчурне інвестування в інноваційних процесах України
514
120.
Ушакова О. А., Кухоцька І. І. Суб’єкти природних монополій у стратегії розвитку економіки України
519
121.
Чирва О. Г., Бойко М. В. Понятие и значение экономической безопасности в современном бизнесе
523
122.
Шулла Р. С., Травіна О. В. Теоретичні та методичні підходи до обліку доходів та їх аналіз у системі управління підприємством
526
 

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

 
123.
Кожухова А. В. Поняття заповіту за законодавством Англії та України: порівняльний аналіз
530
124.
Комарницька Е. В. Особливості захисту інформаційних прав суб’єктів підприємницької діяльності в умовах розвитку цифрової економіки
535
125.
Матчук С. В. Маркевич А. В. Організаційно-правові засади діяльності митних органів в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
540
126.
Солдатенко О. А., Голобородько В. В. Особливості української моделі залучення малолітніх та неповнолітніх для допиту у кримінальному процесі
544
127.
Філяніна Л. А., Кісенко О. В. Місце медичного права в міжнародному праві
549

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-26-9, УДК, ББК, выходные данные г. Львов, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: