II Международная научно-практическая конференция “INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION”, 26-28 апреля 2020 года Афины, Греция. Архив

Уважаемые коллеги!

26-28 апреля 2020 года в г. Афины, Греция
состоялась II Международная научно-практическая конференция

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovative development of science and education. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. ISGT Publishing House. Athens, Greece. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

AGRICULTURAL SCIENCES

1
Tretiakova S. O.
HISTORY OF SORGHUM AS A CULTURE IN UKRAINE AND IN THE WORLD
14
2
Никитина О. В., Шевченко Н. А.
СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРА В ЧЕРНОЗЕМЕ ОПОДЗОЛЕННОМ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В ПОЛЕВОМ СЕВООБОРОТЕ
19
3
Санаев С. Т., Рахматов И. И.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПОСЛЕ ВЫРАЩИВАНИЯ СОРТОВ ОВОЩНОЙ (СЛАДКОЙ) КУКУРУЗЫ В КАЧЕСТВЕ ПОВТОРНОГО ПОСЕВА
22

 VETERINARY SCIENCES

4
Яценко І. В., Богатко Н. М., Бусол Л. В., Жиліна В. М., Париловський О. І.
ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ПСУВАННЯ М’ЯСНИХ ФАРШІВ У СУДОВІЙ ЕКСПЕРТИЗІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
26

 BIOLOGICAL SCIENCES

5
Балабак А. А., Балабак А. В., Балабак А. А.
ОЦЕНКА ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ СОРТОВ ФУНДУКА (CORYLUS MAXIMA L.) В УСЛОВИЯХ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
39
6
Решетник К. С., Бондар Н. О., Сімонян Р. В., Оніщенко І. В.
ЗМІНА РОСТОВИХ ПАРАМЕТРІВ FLAMMULINA VELUTIPES ЗА ДІЇ LED ЛАЗЕРІВ
43
7
Шерстюк Л. М., Самойленко А. О.
ПОХОДЖЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОДИ СОБАК ЦВЕРГПІНЧЕР
48

 MEDICAL SCIENCES

8
Aliyarbayova Ay. A., Gasimov E. K., Quliyev M. I., Shahmamedova AI., Qurbanova Sh. Q.
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE MICROCIRCULATORY BED OF DORSAL ROOT GANGLIA
55
9
Heryak S. M., Bahniy N. I., Bahniy L.
FUNCTIONAL CONDITION OF THE LIVER IN PREGNANT WITH NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS AND OVERWEIGHT
62
10
Hryhorian O. V., Balogun T.
INFLUENCE OF MEDIA AND TECHNOLOGY ON THE MENTAL DEVELOPMENT OF CHILDREN
64
11
Melnyk N. A., Halabitska I. M., Kopach O. Ye., Fedoriv O.Ye., Yurchyshyn O. M., Fartushok T. V., Palytsia L. M., Tsvyntarna I. Ya.
FEATURES OF TROFOLOGICAL INSUFFICIENCY IN PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS AND ISCHEMIC HEART DISEASE
67
12
Mishchenko M. M., Shevchenko A. S., Mishchenko A. N.
ABOUT THE INFLUENCE OF HEALTH CARE FINANCING, MEDICAL PERSONNEL’S QUALIFICATION AND STAFFING TO PROVIDE MEDICAL CARE FOR A PATIENTS WITH A CEREBRAL STROKE IN UKRAINE
73
13
Moroz V. A., Tymchenko Yu. V.
COMPARATIVE EFFICACY AND TOLERABILITY OF SYSTEMIC ANTIMICROBIAL THERAPY REGIMENS IN THE TREATMENT OF CHRONIC SALPINGO-OOPHORITIS
79
14
Shulyak A., Gusakovsky S.
INTRAVESICAL CHEMOTHERAPY WITH MUSCULAR NON-INVASIVE BLADDER CANCER
85
15
Zablotska O. S., Nikolaeva I. M., Tartachnyk I. A.
LABORATORY DIAGNOSTICS OF SANITARY TOXICOLOGICAL INDICATORS OF DRINKING WATER SAFETY IN UKRAINE: METHODS AND INSTRUCTIONS
87
16
Андрійчук О. Я., Цюпак Т. Є., Сітовський А. М.
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ОСІБ З ДЕФОРМАЦІЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
92
17
Герасименко О. І., Климанський Р. П.
ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АТРЕЗІЙ ШКТ ТА ПІЛОРОСТЕНОЗУ
96
18
Голуб М. В., Ткемаладзе Д. Ю., Невхорошев Є. О., Волкова Ю. В., Лантухова Н. Д.
ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ШОКОВОЇ ЛЕГЕНІ У ХВОРИХ НА МАСИВНУ КРОВОВТРАТУ
102
19
Золотухіна О. Л.
ОЦІНКА СТАНУ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ПАРОДОНТАЛЬНИХ КИШЕНЬ У ТЮТЮНОЗАЛЕЖНИХ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ГЕНЕРАЛІЗОВАННИМ ПАРОДОНТИТОМ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ГІПЕРАЦИДНОГО ГАСТРИТУ
105
20
Михайличенко Б. В., Біляков А. М., Личман Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ В УМО-ВАХ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ COVID-19
112
21
Орел О. В., Андрєєва В. С.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ВПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ НА РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНДЕКСУ ЩАСТЯ
117
22
Процюк В. В., Васильчишин Я. М., Васюк В. Л.
POLARIZATION TOMOGRAPHY METHODS TO DIFFERENTIATE ASEPTIC AND SEPTIC CUP LOOSENING AFTER TOTAL HIP REPLACEMENT
123

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

23
Красільнікова О. А., Кравченко Г. Б.
ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ ПОЛІФЕНОЛІВ З ЛИСТЯ ТОЛОКНЯНКИ
132
24
Ражик А. В., Пальчевська Т. А.
ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ І КРАЇН ЄС
135
25
Райкова Т. С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВІ І МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕРЕРВНОГО НАВЧАННЯ В ФАРМАЦІЇ
143

 TECHNICAL SCIENCES

26
Василишин В. Я., Василишин Я. В., Чорна Ю. В.
МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-НАФТОВИКІВ
146
27
Григоренко С. М., Лись Д. А., Панкратов А. Р., Бойко М. С.
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОБ’ЄКТУ УПРАВЛІННЯ ПОТУЖНІСТЮ РЕАКТОРА ТИПУ ВВЕР – 1000
149
28
Григоренко С. М., Лись Д. А., Полтавченко А. О., Сбитнев В. О.
ВИЗНАЧЕННЯ НАСТРОЮВАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗРІДЖЕННЯ У ВЕРХНІЙ ЧАСТИНІ ТОПКОВОЇ КАМЕРИ
156
29
Лобачев М. В., Мещеряков Д. В.
АНАЛИЗ МОДЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА ЧЕЛОВЕКА
163
30
Олійник А. П., Фешанич Л. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТРУБОПРОВОДІВ ЗА ДАНИМИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОЧОК
169
31
Сафронов А. М., Водянников Ю. Я., Макеева Е. Г.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮЗОВОЙ СИТУАЦИИ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОЮЗНЫХ УСТРОЙСТВ
173
32
Селіхов Ю. А., Коцаренко В. О.
ІНТЕГРАЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ ДІЛЯНКИ ВИПАРЮВАННЯ ГІДРООКСИДУ КАЛІЮ
180
33
Семен О. А.
АНАЛІЗ ДАНИХ CRM СИСТЕМИ ТА ПРИЙНЯТТЯ  УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ЇХ ОСНОВІ
186
34
Третяк Е. В., Речкалов В. С., Мурчков С. В.
МІЦНОСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАМИ НАПІВВАГОНА З ВСТАНОВЛЕНИМИ НАКЛАДКАМИ В ЗОНІ З’ЄДНАННЯ ШВОРНЕВОЇ БАЛКИ З ХРЕБТОВОЮ БАЛКОЮ ТА БЕЗ ВСТАНОВЛЕННЯ НАКЛАДОК
191
35
Швець Л. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРИ ГАРЯЧОМУ ВАЛЬЦЮВАННІ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ
199

 ARCHITECTURE

36
Грицак К. Ю., Панченко О. О.
ЗЕЛЕНІ ПОКРІВЛІ В СУЧАСНІЙ АРХIТЕКТУРІ
207
37
Губская В. Л.
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО ТИПА
210
38
Кубриш Н. Р., Макарова А. Н., Лазарєва К. М.
ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ЛИЧНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИТЕКТОРА
215
39
Рогожнікова О. Є., Скибенко В. І.
АРХІТЕКТУРНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ВІД ТЕРОРИСТИЧНОЇ ЗАГРОЗИ ГОТЕЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ КОМПЛЕКСІВ
222

 PEDAGOGICAL SCIENCES

40
Bilichak O., Shkoruta I.
HOW TO TRANSFER OUR TEACHING SKILLS  FROM THE FACE-TO-FACE CLASSROOM TO A DIGITAL ENVIRONMENT TO DELIVER EFFECTIVE LESSONS
226
41
Horban S. I.
FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF ARTISTS OF SACRAL PAINTING USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES
230
42
Karaieva T. V.
BLENDED LEARNING: WHERE TO START?
235
43
Бадер С. О.
ПРОБЛЕМА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО КРІЗЬ ПРИЗМУ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ ПАРАДИГМИ В ОСВІТІ
239
44
Березівська Л. Д.
РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1991–2002): ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ ПІДХІД
245
45
Бразалій Л. П.
З ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
250
46
Варех Н. В., Величко Т. В.
ПРО МОТИВАЦІЮ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ ШКОЛЯРАМИ
254
47
Воробйова Н. М.
МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
258
48
Гавриш Н. В., Рагозіна В. В., Васильєва С. А.
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ГРУПАХ РАННЬОГО ВІКУ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
263
49
Галатюк М. Ю.
РОЗВИТОК СПОРТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОГО СТУДЕНТСЬКОГО СПОРТУ
271
50
Галатюк Ю. М., Бенесько В. О.
ПОЗАУРОЧНІ ДОСЛІДИ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ УЧНІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
275
51
Гохман О. Р., Ємельянова Д. В., Тадеуш О. Х.
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ  В САМОСТІЙНІЙ РОБОТІ
281
52
Губіна Н. В.
ІНТЕРАКТИВНА ФОРМА НАВЧАННЯ  В ПРОЦЕСІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ПО «ВИКОРИСТАННЮ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ» НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ В РАМКАХ БОЛОНСЬКОЇ СИСТЕМИ
288
53
Дічек Н. П.
ДО ПРОБЛЕМИ ОНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЄВОГО АПАРАТУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ
292
54
Дмитренко К. А., Корсікова К. Г.
АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
296
55
Дрозд О. В.
ТРАДИЦІЇ РІДНОГО КРАЮ ЯК СКЛАДОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
302
56
Журавко Т. В.
НЕТРАДИЦІЙНЕ МАЛЮВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
307
57
Коцун Л. О., Кузьмішина І. І., Коцун Б. Б., Фіщук О. С.
ПРИШКІЛЬНА ДІЛЯНКА ЯК БАЗА ШКІЛЬНОГО КВІТНИЦТВА І САДІВНИЦТВА
311
58
Кравцова Т. О.
ОСОБЛИВОСТІ ТЬЮТОРСЬКОГО СУПРОВІДУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
315
59
Кравчишина О. О., Шкарупа Є. О.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «САМОСТІЙНІСТЬ» ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
319
60
Литвин І. М.
ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
326
61
Марков Р. А.
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
332
62
Михалюк А. М.
РОЛЬ УКРАЇНСЬКОГО ФОРТЕПІАННОГО МИСТЕЦТВА В ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ
336
63
Мітяшкіна Т. Ю., Міленін А. М., Мітяшкіна М. С.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗАДАЧ НА ПРАКТИЦІ ВНЗ
341
64
Ортинська В. Г.
ПРОГРАМА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ ПО ФОРМУВАННЮ ПРОФЕСІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ЗДОБУВАЧІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
345
65
Полєвікова О. Б., Макарова А. П.
БІЗІБОРД ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ САМОРОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
352
66
Просенюк А. І.
ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ТВОРЧОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
357
67
Сафонова І. О.
ВИХОВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ: УРОКИ СТОЇЦИЗМУ В ПРОЕКЦІЇ НА СУЧАСНІСТЬ
362
68
Тарасенко І. М.
ЕЛЕКТРОННА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ КАНАЛ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ  ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
368
69
Хапсаліс Г. Л., Гнасько О. І.
РОЛЬ ВИКЛАДАЧА ФІТНЕСУ ДЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
372
70
Ходунова В. Л.
РЕТРОСПЕКТИВА РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
376

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

71
Бунас А. А., Агішева К. Д., Величко Р. В., Суржикова М. О.
ОСОБИСТІСТЬ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ
380
72
Дучимінська Т. І.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АТРИБУТИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ПОДОЛАННІ ПРОЯВІВ БЕЗПОРАДНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
388
73
Курчатова А. В., Лаврентьєва В. А., Прохорова Є. В.
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ РОЗУМОВИХ ДІЙ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
394

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

74
Гладких І. В., Брусило Д. О.
КОМПЛЕКСНА РОЗРОБКА І ПРОЕКТУВАННЯ ФІРМОВОГО СТИЛЮ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАСОБУ ЙОГО ІДЕНТИФІКАЦІЇ
401
75
Ковальчук В. В., Завальнюк В. В., Вакарчук Д. С.
ІДЕЯ ЦИКЛІЧНОСТІ, ЯК ЗАКОНОМІРНОСТІ: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ
407

 ART

76
Калашник М. П., Усіченко Л. Ю.
ПЕРШИЙ СТРУННИЙ КВАРТЕТ З. АЛМАШІ В ПОЛІ СТИЛЬОВИХ ВЗАЄМОДІЙ
416
77
Костюк О. П., Семикоз Н. Д.
ЗАЧІСКА ЯК ЗАСІБ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ
422
78
Середюк І. М.
СЕМІОТИЧНЕ ПОЛЕ АВТОРА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЦИТУВАННЯ, АЛЮЗІЮ І СТИЛІЗАЦІЮ
425

 HISTORICAL SCIENCES

79
Полякова Л. І., Бондаренко А. О.
ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ФРАНЦІЇ В XI-XV СТ.
430

 CULTUROLOGY

80
Dychkovskyy S. I.
THEORETICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM
435

 LITERATURE

81
Стрига Е. В., Василенко К. А.
СТРУКТУРА ТА РІЗНОВИДИ ХУАБЕНЬ
443

 PHILOLOGICAL SCIENCES

82
Narodovska О.
INCREASING SHARE OF BORROWED WORDS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
 
448
83
Золотницька А. В.
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЗДИВУВАННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ РОМАНІВ СІДНІ ШЕЛДОНА ТА ДАНІЕЛИ СТІЛ)
453
84
Мороз О. А., Тищенко Ю. М.
МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ПИСЬМЕННИКА
459

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

85
Yanushevych I. A.
TRANSFORMATION OF THE CONCEPT OF NATIONAL IDENTITY IN PHILOSOPHY
464
86
Гордийчук О. О., Шмыглюк О. Г.
ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: УКРАИНСКИЙ КОНТЕКСТ
473

 ECONOMIC SCIENCES

87
Baieva O., Baiev V.
THE USE OF FACTOR METHODS OF REMUNERATION IN THE HEALTH CARE SYSTEM
478
88
Grytskov E., Velychko V.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUILDING ENTERPRISES IN THE SYSTEM OF STAKEHOLDER RELATIONS
484
89
Lakhtionova L., Muranova N., Bugaiov O.
A GENERAL ASSESSMENT OF THE DEBT CAPITAL OF THE RUSSIAN VENTURE COMPANY According to ITS FINANCIAL STATEMENT: A UKRAINIAN METHODOLOGY OF ANALYSIS
487
90
Mokhniuk А.
KPI (KEY PERFORMANCE INDICATORS): TYPES AND BENEFITS
494
91
Mykytiuk O., Magomedova A., Kravchenko T.
APPLICATION OF AUGMENTED REALITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS
497
92
Shashyna M.
THE SYSTEM OF REGIONAL STRUCTURAL MODERNIZATION PRINCIPLES
500
93
Гарматюк О. В., Подзігун С. М.
ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОCTІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
503
94
Гончаров В. В.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
507
95
Гречаник Б. В.
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
515
96
Грущинская Н. Н.
УГРОЗЫ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ВЛИЯНИЯ COVID-19
523
97
Драчук Ю. З., Чейлях Д. Д., Снітко Є. О.
ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ДОМЕННИХ ШЛАКІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА
527
98
Єщенко М. Г., Бережна Л. В.
СУЧАСНЕ СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
532
99
Красовська О. Ю.
ДЕКОМПОЗИЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
537
100
Марков Б. М.
КОН’ЮНКТУРА ТА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЛІ
541
101
Радченко Н. Г.
БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
546
102
Яковлев В. І., Геворкян А. Ю.
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДОВИХ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
553

 LEGAL SCIENCES

103
Martynyuk V.
CONCEPTUAL BASIS OF THE JUDGES COMPETENCIES
556
104
Tereshchenko O. P.
LAW ENFORCEMENT FUNCTIONS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION REFORM: MUNICIPAL GUARD
561
105
Абушова Б. С.
ОСОБЛИВОСТІ ЧАСОВОЇ ЮРИСДИКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ
567
106
Гусаров К. В.
ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ «ГРЕЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ» ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ
571
107
Дорошенко Е. Р.
ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ВТІЛЕННЯ НА ПРАКТИЦІ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ
576
108
Жмур Н. В., Гаркуша Б. А.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
582
109
Жмур Н. В., Козинець А. Ю.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬ
586
110
Жмур Н. В., Поляцко А. В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
590
111
Жмур Н. В., Ярошенко В. А.
НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ
593
112
Коломоєць Т. О.
«ЗАГАЛЬНОВИЗНАНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ГОСТИННІСТЬ» — «ПРОБЛЕМНЕ» ПОЛОЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
598
113
Мазуренко А. П.
ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
603
114
Макеєва О. М.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
609
115
Стaсюк Н. A.
СOЦIAЛЬНA OБУМOВЛEНIСТЬ КPИМIНAЛIЗAЦIЇ ДOМAШНЬOГO НAСИЛЬСТВA В УКPAЇНI
615

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-618-04-3761-4, УДК, ББК, выходные данные г. Афины, Греция, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: