fbpx

III Международная научно-практическая конференция “SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS”, 17-18 февраля 2020 года Харьков, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

17-18 февраля 2020 года в г.Харьков, Украина

состоялась III Международная научно-практическая конференция

SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1
Домарацький Є. О., Козлова О. П. Еколого-економічна ефективність застосування фунгіцидів і стимуляторів росту біологічного походження за вирощування соняшника
10
2
Запольська Н. М., Шендрик К. М. Прояву патогенезу хвороб коренеплодів цукрових буряків, спровокованих факультативними патогеннами
16
3
Іванов В. О., Онищенко А. О., Григоренко В. Л. Блок-станок для двофазного утримання свиней
21
4
Іванов В. О., Онищенко А. О., Конкс Т. М. Розробка пристрою для стимуляції кормової та ігрової активності свиней
26
5
Кухнюк О. В., Коцюруба В. П. Акумулювання радіонуклідів  овочевими культурами, що вирощені на ґрунтах правобережного лісостепу України
30

 ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

6
Влох І. Ю. Групи крові у собак
34

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

7
Дубина О. М., Ткаченко В. П., Надточій І. І., Коровнікова Н. І. Біохімічна  обробка  приміщень для зберігання: методологія вибору хімічних засобів
36
8
Орлова Л. Д., Потапова А. Є., Хоменко О. О. Біоекологічний аналіз лучних квіткових рослин околиць С. Тимки Оржицького району Полтавської області
39
9
Рахимова Н. К., Дусчанова Г. М. Cравнительное изучение анатомических признаков листа исчезающего эндемичного Juno Orchioides Carriere, произрастающего в разных экологических условиях Узбекистана
42
10
Тарабун М. О. Ступінь акліматизації, оцінка життєздатності та перспективності P. menziessi в умовах лівобережного лісостепу України
49
11
Шевченко С. І. Вивчення аутофагії у рослинних клітинах
52

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

12
Закаблуцький Я. А., Попадюха Ю. А. Біомеханіка поперекового відділу хребта, як основна проблема вертеброгенних порушень
56
13
Таралло В. Л., Ганчук І. О. Динаміка уродженого здоров’я дітей і якості середовища мешкання їх батьків
58
14
Тимофеев А. А., Тимофеев А. А., Ярифа М. А., Мирошник А. А., Дубиченко С. И., Блинова В. П. Способ потенцирования местных анестетиков
62
15
Тимофеев А. А., Ушко Н. А., Максимча С. В., Савицкий А. А., Серга Е. А. Лечение воспалительных инфильтратов
66
16
Федоренко В. І., Кіцула Л. М. Вплив окремої і комбінованої дії нітратів, нітритів та свинцю на динаміку концентрації SH-груп у сироватці крові лабораторних тварин
71

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

17
Ezhned M. A., Horoshko O. M., Franko L. V.The use of sprouted grains as one of the ways of a healthy life
76
18
Задорожний В. Г., Чулак Л. Д., Чулак  О. Л., Чулак Ю. Л. Отримання та дослідження крему на основі амаранту
78

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

19
Khokhlov A. V., Kupchyk L. A., Khokhlova L. I. Biocarbon sorbent with high petroleum-degrading ability
82
20
Перит В. В. Фізико-хімічний аналіз питної води з артсвердловини при Заліщицькому лісництві
86
21
Рудковська О. В., Шепеліна С. І. Оцінка та аналіз впливу вмісту фторидів у питній воді на здоровʼя населення Одещини
89

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

22
Pashchenko B. Perspective method of cleaning water from toxic substances
93
23
Зимовець В. І. Інформаційно-екстремальне машинне навчання при багатоінтервальній системі контрольних допусків на ознаки розпізнавання
96
24
Лук’янов В. О., Худецький І. Ю., Мельник Г. В. Автоматизована система управління конвекційно- інфрачервоним темохірургічним інструментом
102
25
Ніколайчук В. О., Романюк О. В. Новий метод пошуку модифікованих дублікатів зображень у форматі JPEG XR з використанням перцептивних хешів
107
26
Орленко С. П. Дослідження динаміки тришарового сферичного куполу з дискретно неоднорідним заповнювачем
111
27
Панкратов О. В., Антошкін О. А. Оцінка якості результатів автоматизації роботи інженера-проектувальника систем автоматичного протипожежного захисту
115
28
Рубаненко О. Є., Грищук М. О. Визначення часу проведення технічного обслуговування силових трансформаторів за результатами контролю їх частотних характеристик
118
29
Скачков В. А., Бережная О. Р., Нестеренко Т. Н., Иванов В. И. Повышение плочности алюминиевых трубок прецизионной точности
121
30
Трубнікова А. А., Чабанова О. Б., Шарахматова Т. Є. Розробка технології безлактозного молочного десерту
124

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

31
Волошко О. А. Впровадження інноваційних педагогічних технологій та інтерактивного підходу при викладанні математики
128
32
Настасенко В. А. Новый путь определения волновых параметров гравитационного поля
132
33
Рудянова Т. М., Авдєєнкова О. В., Дорошенко К. І. Математичні моделі та програмні засоби хмарних технологій
138

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

34
Божко Л.Ю., Барсукова О. А. Продуктивність ярого ячменю в Південному Степу за умов різних змін клімату
143
35
Бордун О. Ю., Котик Л. І. Дидактичне використання ментальних карт у географічних дослідженнях
148

 АРХИТЕКТУРА

36
Антоненко І. В. Аспекти оптимального проектування українських  яхт-клубів рекреаційного типу
153
37
Чоловський К. І. Антропоморфні засоби проектування житлового простору
158
38
Яременко И. С. Особенности архитектурно-планировочных решений современных планетариев
160

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

39
Karaieva T. V. Why blended learning format?
166
40
Адамович І. В., Кулініч О. М. Медіаосвітній аспект професійної компетентності керівника освітнього закладу
168
41
Василиків І. Б. Формування інформаційної компетентності у професійній підготовці майбутніх вчителів початкової школи
173
42
Галатюк Ю. М., Мельник Н. М. Демонстраційний  експеримент у контексті проблемного навчання фізики
175
43
Гераськіна В. А. Теоретичні аспекти професійного самовдосконалення майбутніх вихователів
180
44
Гервас О. Г. Удосконалення художньо-конструкторських вмінь майбутніх фахівців у галузі дизайну засобами фітоергономіки
184
45
Грачова І. В., Ніконенко О. В. The feasibility of using project method in English language teaching in higher education institutions
189
46
Гращенкова Ж. В. Щодо визначення поняття  «професійна компетентність майбутнього тренера-викладача дитячо — юнацької спортивної школи»
193
47
Григор’єва В. В., Гончарова К. В. Формування професійної самосвідомості майбутнього педагога-музиканта у класі хорового диригування
198
48
Дмитрієнко О. О. Деякі аспекти викладання «технологій» у медичних навчальних закладах освіти
202
49
Земська О. Л. Формування самостійно-дослідницької діяльності студентів в практичній підготовці майбутніх педагогів
207
50
Квітка О. О. загальнокультурна компетентність студентів гуманітарних спеціальностей: психолого-педагогічний аспект
212
51
Киш Л. М. Застосування тестового контролю для перевірки знань та навичок студентів
216
52
Максютов А. О., Рожі І. Г. Національно-патріотичне виховання під час вивчення географії – запорука формування партнерських відносини «вчитель-учень»
219
53
Мельник Л. О., Коломієць Л. П., Каянцева С. М. Впровадження інноваційних технологій у реалізації вимог сучасної вищої освіти
224
54
Міщенко О. В. Компетентнісний підхід до формування «Я-концепції» учня-читача на уроках української літератури
228
55
Негруб С. Л., Бончук С. В. Бригадне виконання випускних робіт бакалаврів
232
56
Печерських В. В., Кузава І. Б. Застосування засобів фізичного реабілітування для осіб із патологіями хребта
236
57
Портян М. О. Інтерактивні технології як засіб формування професійної компетентності майбутнього вихователя
240
58
Починок Т. О., Маруш І. В. Самостійна робота студентів – невід’ємна складова підготовки лікарів
245
59
Скорнякова О. В. Створення професійно-мотиваційного середовища як одна з умов формування конкурентоспроможності випускника ЗВО
249
60
Цибуліна І. В. Удосконалення підготовки майбутніх фахівців до здійснення менеджменту соціальної роботи як нагальне питання сьогодення
254
61
Черепанова М. О., Сайфудінова Р. П. Інноваційні підходи до творчої індивідуальної діяльності студентів-медиків з метою формування соціальної активної особистості
257
62
Чиркіна С. В., Пазіненко Т. І. Педагогічне моделювання –тенденція розвитку сучасного навчального процесу
261
63
Якименко П. В. Індивідуалізація навчання вчителів англійської мови у процесі професійної підготовки
264

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

64
Корольчук Н. В. Особливості мотивації молодших школярів
269
65
Славински М., Ященко Е. Психологические аспекты сексуального здоровья в пожилом возрасте
272

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

66
Гусев А. Н. Факторы влияющие на отношение к нормам безопасности в малой производственной группе
279

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

67
Асталош Г. Л. Постмодерністські акценти в камерній музиці В. Сильвестрова
283

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

68
Хоменко В. Р. Внесок представників київської школи істориків-аграрників у висвітлення питань щодо життя українського селянства в добу «розвинутого соціалізму»
288
69
Шендрикова С. П. Крым в творческой судьбе архитектора А.Н. Бекетова
292

 КУЛЬТОРОЛОГИЯ

70
Кузьменко Т. Г., Федорченко Ю. М. Мовні практики, як сучасний культурологічний тренд (на прикладі школи англійської мови грін кантрі)
297

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

71
Hasanova S. Azerbaijan as Europe’s new and alternative energy provider
302

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

72
Герасімова О. М., Котик Ю. С. Мовні засоби реалізації модальності в промовах політичних лідерів та особливості їх передачі українською мовою
305
73
Гурко О. В. Українські запозичення у романі Марини Левицької «Two caravans»
311
74
Єльцова С. С., Алаєва Л. С. Поняття мовної локалізації
313
75
Фенюк Л. Д. Ареальний метод вивчення інтернаціональної лексики
318
76
Шульжук Н. В. Еколінгвістичний вимір діалогічного дискурсу
321

 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

77
Artemov A. V., Golovchenko V. G., Buryachkovsky E. S. Memory and information within the framework of artificial intelligence and human mind
326

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

78
Velychko V., Grytskov E., Zubarev D. International experience of interaction among stakeholders of construction enterprises
332
79
Бондаренко Н. М., Снопко Т. В. Особливості управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності
334
80
Бусарєва Т. Г. Фактори і характер впливу ТНК на економіку України
338
81
Кабанець І. А., Краснокутська С. Ю., Чічкань К. К. Аналіз маркетингової активності світових і українських ресторанних мереж у соціальних мережах
343
82
Леонтьєва Т. В., Стрюков В. В. Управління соціальною компетенцією через вивчення дисципліни «Захист вітчизни (основи медичних знань)»
348
83
Литвин О. В., Гаврушкевич Н. В., Алексик Д. І. Ребрендінг географічних зазначень українських товарів в констексті євроінтеграції
352
84
Лук`яненко Н. Е. Проблеми регіональної економічної політики в Україні
356
85
Молдован А. А. Перспективы институционализации концепции фискальной безопасности государства: теоретико-методологический контекст
360
86
Немцова С. Г. Впроваджнення програмнно-цільового методу формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації
365
87
Панасенко І. П. Удосконалення механізму фінансування системи охорони здоров`я в Україні
369
88
Проценко А. В. Напрями оптимізації інноваційного потенціалу промислових енергетичних підприємств
372
89
Файвішенко Д. С., Лісун Я. В. VR технології в стратегії бренду
374

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

90
Епель О. В. Негативні аспекти при реалізації захисту конституційних соціальних прав
379
91
Колганова В. О. Генезис становлення Міжнародного кримінального суду
383
92
Кушнір Д. В. Актуальні аспекти приховування злочинів у сфері службової діяльності, які вчиняються працівниками правоохоронних органів
386
93
Миколаєць В. А. Зарубіжний досвід правового регулювання механізмів зразкових та типових справ в адміністративному судочинстві
389
94
Охотнікова О. М., Демидчук Б. О. Деякі аспекти конституційно-правового забезпечення права на судовий захист
393
95
Попович А. А. Продаж земель сільськогосподарського призначення: проблеми реалізації та перспективи
397
96
Резцова Н. С., Марочко А. А. Напрями вдосконалення співпраці національної поліції із засобами масової інформації
401
97
Реуцьков О. Г. Особливості сучасного стану правового регулювання атестації працівників поліції
403
98
Рудь Ю. А., Одегова Л. Ю. Пути повышения эффективности международно-правовых механизмов защиты прав ребенка
408
99
Ус М. В. Деякі аспекти захисту прав та свобод людини в контексті діяльності адвоката в провадженні щодо оскарження індивідуальних та нормативно-правових актів
413
100
Федоряка В. С. Розвиток та взаємний вплив конституційної ідентичності ЄС та України
417
101
Яковлєв П. О. Міністерство оборони та генеральний штаб Збройних Сил України як суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки держави
420

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-83-2, УДК, ББК, выходные данные г. Харьков, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: