III Международная научно-практическая конференция «DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE» 20-22 ноября 2019 года Ванкувер, Канада. Архив

Уважаемые коллеги!

20-22 ноября 2019 года в г. Ванкувер, Канада. 
состоялась III Международная научно-практическая конференция

DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2019. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

1.
OPARIN A. A., BALAKLYTSKA I. O. INDICATORS OF MELATONIN AND SEROTONIN IN PATIENTS WITH ISOLATED GERD AND GERD WITH CONCOMITANT INSOMNIA IN YOUNG PEOPLE.
10
2.
ДАЦЕНКО Л. М., ГУТАРІН О. О., ЧЕРНУХА Є. О. ГОЛОЦЕНОВІ ВІДКЛАДИ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИАЗОВ’Я.
14
3.
ДОЛІНІН Г. С. СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ .
24
4.
ЄФИМЕНКО Н. Р., РЕДЧЕНКО Л. В., СІЛЬНИЧА Н. А., СЕРАЖИМ С. М. СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПАЛІАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ.
29
5.
ЗІНОВ’ЄВА І. С., АРТЕМЧУК В. О. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОДАЛЬШОЇ ЕВОЛЮЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ БАЗ ДАНИХ.
34
6.
ІГНАТИШИН В. В., ІЖАК Т. Й., ІГНАТИШИН А. В., ІГНАТИШИН М. Б. ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛІ ТА СЕЙСМОТЕКТОНІЧНІ ПРОЦЕСИ В ЗАКАРПАТСЬКОМУ ВНУТРІШНЬОМУ ПРОГИНІ.
45
7.
КАПІНУС О. С. КОНТЕКСТНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА.
56
8.
MELNYK T., NOVITSKA O. USE OF VIDEOS IN THE STUDY OF THE UKRAINIAN LANGUAGE AS FOREIGN.
65
9.
ОЛІЙНИК В. Д., КОЛИХАНІН С. П. УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЯМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.
68
10.
ПАВЛОВИЧ-СЕНЕТА Я. П., БУЧКОВСЬКА С. В. ПРАВОВА ПРИРОДА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ.
73
11.
ЗАБОЛОТНА О. А., ПІДГАЄЦЬКА А. В. РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У КАНАДІ 50-ИХ – 60-ИХ РОКІВ.
80
12.
PRYLIPKO T., TARASENKO L. CONTROL OF SAFETY AND QUALITY INDICATORS OF SALAMI SAUSAGE IN ACCORDANCE WITH REQUIREMENTS OF STATE STANDARD.
88
13.
ГАВРЮШОВ Д. Н., КАЛЮЖНАЯ В. Н., КОЛОМЕЙЧУК В. Н. АНАЛИЗ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У БЕРЕМЕННЫХ С БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИЕЙ.
96
14.
BUTS YU. V., KARPENKO A. V., NEZHYD I. K. ECONOMIC CONSEQUENCES OF INDUSTRIAL ACCIDENTS AND OCCUPATIONAL DISEASES.
106
15.
БІЛІЧЕНКО В. В. СТОСОВНО ПИТАННЯ НАДАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ.
112
16.
МАХАНЬКОВ Г. И., ПАКУЛИН С. Л., ПЕРЕБЕЙНОС В. Б. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НА ЭТАПЕ ПОДВЕДЕНИЯ ДЗЮДОИСТА К ПИКУ СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ.
119
17.
ВОЩИЛІНА Д. С., ПРОКОФ’ЄВ О. М. ВЗАЄМНИЙ СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРИЗЕМНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ НА СТАНЦІЯХ СХІДНОЇ АНТАРКТИДИ ТА ІНДЕКСУ ЕЛЬ-НІНЬЙО.
129
18.
ТОУЗАНІ Т. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ЕКОНОМІКИ.
139
19.
КУЛАЕВА З. А. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЕМЫХ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНТЯ РЕЗЕРВНОЙ ЛИНИИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ.
149
20.
ЛАВРОВА Є., БУХНІЄВА О. ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.
159
21.
МАРУЩАК О. В., ЗУЗЯК Т. П., МИКОЛЮК Д. М. ІНТЕГРАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФОРМУВАННІ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ.
167
22.
ГРИЩЕНКО О. В. УКРАЇНОЗНАВСТВО ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ.
177
23.
СОЛДАТЕНКО О. А., ЧУГАЙ Є. М. ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ.
184
24.
СТЕПАНОВА Е. Р., ЄВГЕНЬЄВ М. М. ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ IT-ПРАВА ТА IT-РЕКРУТИНГУ В СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ УМОВАХ.
193
25.
СОЛДАТЕНКО О. А., ПАРХОМЕНКО А. О. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДВОКАТОМ ПРАВА НА ЗАХИСТ В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ.
197
26.
RUSNAK V., GERASYM L. INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL PREPARATION OF MEDICAL AND PHARMACEUTICAL EXPERTS.
204
27.
БАКОВЕЦЬКА О. О. ЗАКЛАДИ ОСВІТИ МИКОЛАЄВА У 1932-1933 РОКАХ.
208
28.
КОЗАКЕВИЧ І. А., ВОЛОСЕВИЧ Р. В. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З АСИНХРОННИМИ ТА ВЕНТИЛЬНИМИ РЕАКТИВНИМИ ДВИГУНАМИ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ.
215
29.
КРИЛОВА Л. С. ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ФАКТОР ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ – ШКІДЛИВИЙ ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН.
225
30.
САВЧЕНКО С. А. АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ «ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ»
230
31.
ОПАЛЮК Т. Л. РЕФЛЕКСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ.
239
32.
ГРОШ Я. В. ХАРЧОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ РЯДУ НАПІВТВЕРДОКРИЛІ АБО КЛОПИ (HEMIPTERA).
245
33.
ФОМИНА Е. А., БАХИДУВ А. Э. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ.
250
34.
ХАРКОВЛЮК-БАЛАКІНА Н. В., СМИРНОВА З. Д. СИСТЕМАТИЧНА РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ВІКОАСОЦІЙОВАНИХ ХВОРОБ.
252
35.
МИТРОФАНОВА Г. ОРІЄНТАЛЬНА ПАРАДИГМАТИКА ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО.
261
36.
СИДОРЕНКО Д. С. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ СВІТОГЛЯДУ У СПАДЩИНІ МИКОЛИ ШЛЕМКЕВИЧА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ВИХОВАННЯ.
268
37.
САМОЙЛЕНКО А. А., ОСІПЕНКО О. В. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ УМИВАЛЬНИКІВ КЕРАМІЧНИХ В УКРАЇНІ.
277
38.
ОМЕЛЬЯНЕНКО С. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
285
39.
BODNARIUK O. I., ANDRIYETS’ O. A., PASAILIUK S. V. CHARACTERISTICS OF BIOTOPES OF THE VAGINA OF GIRLS SUFFERING FROM SALPINGO-OOPHORITIS ON THE BACKGROUND OF UROLOGICAL PATHOLOGY.
293
40.
ДЕСЯТНЮК Л. Б., МАРЮХНІЧ М. А. КОМ’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛІКУВАЛЬНИХ УСТАНОВАХ: ВІДТВОРЕННЯ, ОБРОБКА ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ.
300
41.
МЕЛЬНИК С. И., ПАНТАК О. И. РЕЖИМЫ С ОБОСТРЕНИЕМ В ТОПЛИВНЫХ МАТЕРИАЛАХ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ.
310
42.
ЧУШКІНА І. В., ОРЛІНСЬКА О. В., МАКСИМОВА Н. М., КАРПЕНКО В. А. КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ ВИДУ РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ НА РЕГУЛЮЮЧИХ БАСЕЙНАХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ.
315
43.
ЛУНЬОВ С. В., УДОВИЦЬКА Ю. А., ЦИЗЬ А. І., МАСЛЮК В. Т. ЗОЛЬ-ГЕЛЬ АНАЛІЗ ОПРОМІНЕНИХ ЕЛЕКТРОНАМИ ПОЛІМЕРІВ НА ОСНОВІ ЕПОКСИДНОЇ СМОЛИ.
326
44.
KOZHEMIAKO N. V., YEREMENKO A. YU. ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF MINORS.
333
45.
PRYLIPKO T., BUKALOVA N., BOGATKO N., LYASOTA V. DEVELOPMENT OF ADVANCED HORIZONTAL METHODS FOR BACTERIOLOGICAL RESEARCH OF MILK.
340
46.
СЕРБІН Ю. В., КУРТОВА О. В. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
350
47.
СЕРВАЧАК О. В., БЕССАРАБ А. А. СУЧАСНІ ЗАСАДИ, ОСОБЛИВОСТІ І ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ У МОЛОДІ.
355
48.
PROTSAK T. V., ZABRODS`KA O. S. FEATURES OF EFFICIENCY OF THE EDUCATIONAL PROCESS AMONG MEDICAL STUDENTS.
362
49.
ПАСІЧНИК Л. В. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА.
370
50.
DYUSEMBINOVA G. A., KAITBEK A. K. PROMOTION OF PHARMACY ORGANIZATIONS IN THE CONDITIONS OF NON-PRICE COMPETITION.
375
51.
ГРОШ Я. С. ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
384
52.
ДУБРОВ Ю. И., ВОЛЧУК В. Н. ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ НАУКИ.
396
53.
УСТЯНИЧ Є. П., УСТЯНИЧ А. Є., УСТЯНИЧ В. А. ЗОЛОТИЙ ЛОГАРИФМ І ЧИСЛА ПОСЛІДОВНОСТІ ФІБОНАЧЧІ.
401
54.
АНОСОВА-СИДЕЛЬНІКОВА Д. І. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОКРАСТИНАЦІЇ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ.
411
55.
СМУЖАНИЦЯ Д. І. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.
417
56.
БУРЧАК С. О., БУРЧАК Л. В., МУРЕНЕЦЬ Д. М. РОЛЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ.
422
57.
HRESKO M. D., HRESKO M. M. METABOLIC SYNDROME WITH MENOPAUSE.
427
58.
HRESKO M. M., HRESKO M. D. NOSOTROPIC GROUND OF THE USE OF ANTIOXIDANT AND ANTICYTOKINE THERAPY FOR PATIENTS WITH ACUTE PERITONITIS.
430
59.
СУЩЕНКО Л. О., СЕМЕРЕНКО Е. Р. АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
435
60.
КАРАЙВАН Х. І., БУХНІЄВА О. А. ВИКОРИСТАННЯ STEAM-ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.
439
61.
ЄРЕБАКАН К., БУХНІЄВА О. А. ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ.
446
62.
АВЕТІСОВА І. С., МОРОЗОВА В. В. МІЖМОВНА ІНТЕГРАЦІЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ МОВ В МЕДИЧНИХ ВУЗАХ.
451
63.
BOICHUK O., HALAHDYNA A., BAMBULIAK A., LOPUSHNIAK L. USE OF STUDENT TRAINING LEVEL CONTROL MEASURES AT HUMAN ANATOMY DEPARTMENT.
457
64.
MIEDVIEDIEV V., TSOLOLO S., DIKOVA Y. AUTOMATED VACATION SHEDULING SUBSYSTEM FOR DISTRIBUTED CRM SYSTEMS.
460
65.
СНІГИРЬОВА Л. М.ЗБЕРЕЖЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЗАСОБАМИ ВІРТУАЛЬНОГО МУЗЕЮ.
469
66.
БЛІХАР М. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
475
67.
DOBROVOLSKA S. V., MIGOTSKYY I. A., NOSENKO D. V. QUANTITATIVE EASING AS AN INNOVATIVE INSTRUMENT FOR COUNTRIES IN ORDER TO PROVIDE THEMSELVES WITH STABLE ECONOMIC GROWTH.
479
68.
ПРОХОРІВНА Ю. Н. ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРИ НАВЧАННІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ У ПРОЦЕСІ ЧИТАННЯ.
488
69.
ЗІНЬКОВА І. ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНО-ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ І ТУРИЗМУ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
496
70.
CHORNA T. O., MAITAK K. O. MARKET OF COSMETIC GOODS IN UKRAINE AND THE TRENDS OF ITS DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS.
504
71.
МАТЧУК С. В., ПОДАКІН Д. І. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ОДИН ІЗ ЗАХОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ МИТНОЇ СПРАВИ.
508
72.
ДОМАНЮК О. М. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ФОРМУВАННЯ ДОБРОЗИЧЛИВОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
512
73.
KHARYTONOVA N., LYTVYNENKO O. THE ISSUES OF LEARNING AND ACQUISITION OF UKRAINIAN PHARMACY TERMINOLOGY BY THE ENGLISH-SPEAKING STUDENTS.
520
74.
СТРУГАНЕЦЬ Ю. Б., ДАНИЛКІВ Н. В. ІНШОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В СУЧАСНОМУ СПОРТИВНОМУ ДИСКУРСІ.
527
75.
ПАПАКІНА Н. С. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЦІНКИ ЖИВОЇ МАСИ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ.
532
76.
PROTSAK T. V., ZABRODS`KA O. S., HOVANETS K. R. ANATOMICAL FEATERES OF EYE SOCKET STRUCTURE.
537
77.
KHMARA T., HALAHDYNA A., DMYTRENKO R., LOPUSHNIAK L. METHODOLOGICAL APPROACHES IN TEACHING MODERN ANATOMY.
545
78.
РАЄВНЄВА О. В., БРОВКО О. І. АЛГОРИТМІЧНА МОДЕЛЬ РОЗПІЗНАВАННЯ СТАНУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА.
550
79.
KRASNOVA M. INVESTING AND RISKS RELATED TO BANKS.
559
80.
АНУФРІЄВА О. Л. КВАЛІМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
568
81.
СУРЯКОВА М. В., ПРІСНЯКОВА Л. М., ПАВЛОВСЬКА І. О. ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОЇ КОНФОРМНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ПРОТЯГОМ НАВЧАННЯ.
581
82.
ГАЛИЧ Є. А., КУРГАН В. О. ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИМУ ШВИДКОСТІ ВІТРУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ.
588
83.
КОРЕПАНОВ О. С., ІВАШУРА К. А. АНАЛІЗ СТАНУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ ТА У СВІТІ.
594
84.
БАЛАС І. А., КОЛОДІНА Л. С. СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ.
599
85.
KONOVALENKO I. S., KUPRIYANENKO A. A. ANALYSIS OF PHARMACEUTICAL MARKET OF DRUGS IN UKRAINE FOR SEBORRHEIC DERMATITIS TREATMENT.
608
86.
ЧЕРНЫШ Е. О., РОМАНЕНКО Л. И., БЕРЕЗОВЧУК С. М., ОЛИЙНИК З. А. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МИКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
615
87.
ТРУС О. М. ЗМІНА ЗАПАСІВ ЕНЕРГІЇ В ГУМУСІ ГРУНТУ ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО УДОБРЕННЯ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ.
623
88.
БИНДЮ М. Д., МАКОВІЙЧУК Х. Я., ВІВСЯННИК В. В., БІЛООКА Ю. В., ПІДДУБНА А. А. ПРОГНОСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ УРАЖЕННЬ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК.
629
89.
ЛАЗЕБНИК Ю. О., ВІСЛОУС О. О. РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ КОМПАНІЇ.
637
90.
ЧАЛА Т. Г., СИРОВА Я. Г. СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В ПРОВІДНИХ КРАЇНІХ СВІТУ.
644
91.
ГАЛУШКІН Г. С. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВИКОНАВСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ ГІТАРНОГО МИСТЕЦТВА.
649
92.
ХОЦЯНОВСЬКА Н. Ф. ПРАВО НА КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ ЯК ОДНА З ГАРАНТІЙ ВИПРАВЛЕННЯ СУДОВИХ ПОМИЛОК В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ.
653
93.
ПОДГОРНАЯ О. М. НЕВРОТИЧНОСТЬ В ЛИТЕРАТУРЕ: ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЗЫ МАРИИ МАТИОС).
659
94.
КРИЧКОВСКАЯ Л. В., ЕССАМ А., ДУБОНОСОВ В. Л. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ СОРБЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ МАСЕЛ.
670

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-1-4879-3791-1, УДК, ББК, выходные данные г. Ванкувер, Канада, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 8 оценок, среднее 3.75 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: