fbpx

III Международная научно-практическая конференция “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT”, 28-29 декабря 2019 года Львов, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

28-29 декабря 2019 года в г. Львов, Украина

состоялась III Международная научно-практическая конференция

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Priority directions of science development. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2019. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1.
Баган А. В., Єщенко В. М. Формування господарсько цінних ознак пшениці озимої залежно від сорту і передпосівної обробки насіння
17
2.
Ільїна В. Г., Дзюник С. В. Аналіз внесення мінеральних добрив під сільськогосподарські рослини в умовах Черкаської області
22
3.
Ільїна В. Г., Нагіц Ю. В. Сучасний аналіз стану грунтів Одеської області за вмістом гумусу
25
4.
Ільїна В. Г., Чернякова О. І. Моделювання забруднення грунтово  — рослинного покриву Рівненської області пестицидами
28
5.
Ковальчук О. М.,  Шепелюк М. О. Видове різноманіття зелених насаджень парку-пам’ятки cадово-паркового мистецтва місцевого значення «Новоставський дендропарк» Рівненського району
30
6.
Нагорний М. М.,  Кулішова А. А. Вплив викидів промислових підприємств м. Кривого рогу з різними типами забруднення на ріст сільськогосподарських рослин гібридів «Maisadour» і «Syngenta»
34

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

7.
Дімова М.І., Ямборко Н. А., Овсієнко М. Р. Вплив гексахлорбензолу на мікробіоценоз темно-каштанового ґрунту
39
8.
Клечак  І. Р., Сироїд О. О. Методи глибинного культивування Lentinus Edodes на відходах переробки плодів і винограду
43
9.
Ковальова К. О., Ковальов О. В., Ковальова С.О. аналіз ефективності очищення господарсько-побутових стічних вод удосконаленим реагентним комплексом у порівнянні з алюмінієм сульфатом
47
10.
Коновалова О. С., Штеменко Н. І. Дослідження впливу наноформ цитостатиків на стан печінки щурів-пухлиноносіїв
53
11.
Коротка К. А., Бойка О. А. Визначення жаростійкості деяких декоративних рослин, які широко використовуються у міському озелененні
58
12.
Лотоцька-Дудик У. Б., Вівчарук О. М. Сенсорний аналіз як важлива складова оцінки якості води
61
13.
Степаненко І. О. Формування нікотинової залежності у сучасних студенток
65
14.
Юрасов С. М., Аргіров Д. Г. Врахування часової мінливості показників якості вод при їх оцінці
70

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

15.
Братчук К. В., Оксененко Ю. Р., Краснікова Л. В. Діагностика збудника дифтерії
76
16.
Бряник Ю. Е. Мінералізація емалі та її залежність від мікроелементів
78
17.
Гармаш Т. П., Гармаш М. П. Невербальне спілкування у контексті суб’єкт-суб’єктних відносин лікаря і пацієнта
80
18.
Гнатюк М. С., Коноваленко С. О., Татарчук Л. В. Морфометричний аналіз особливостей структурної перебудови артеріального русла сім’яників при пострезекційнійлегеневій артеріальній гіпертензії
86
19.
Гошко К. О., Янкова С. О. Вивчення впливу на здоров’я людини пристроїв, альтернативних традиційній тютюновій продукції
90
20.
Гуліна К. Е., Федотов О. В. Досвід застосування статистичних методів в аналізі захворюваності на туберкульоз мешканців м. Маріуполь
94
21.
Дробишева А. А., Кривощапов Я. О., Федотов О. В. Аналіз випадків післяопераційних ускладнень у хворих травматологічного відділення КНП ОЛІЛ м. Маріуполь
96
22.
Кланца М. П. Особливості ультраструктурних змін у печінці та її кровоносному руслі при гострому отруєнні ацетилсаліциловою кислотою
99
23.
Коваль Л. І., Кравченко Т. Ю., Лотиш Н. Г., Папінко Р. М. Позалікарняна пневмонія у дітей: розлади енергетичного обміну та індивідуальний генетичний поліморфізм
102
24.
Козміріді М. О., Таллер О. Ю. Дослідження ускладнень цукрового діабету на нижні кінцівки
106
25.
Кошева Л. О., Крук П. М. Автоматизовані засоби для терапії цукрового діабету
109
26.
Кривощапов Я. О., Федотов О. В. Аналіз статистики госпіталізації хворих на інфаркт міокарда кардіологічним віділенням КНП ОЛІЛ м. Маріуполь
112
27.
Кучеренко В. Л., Юзьков А. О. Алгоритм управління ендокринною системою за відсутності щитовидної залози
115
28.
Літох В. С., Янкова С. О. Аналіз поширеності та причин захворювання на рак легень
120
29.
Лотыш Н. Г., Кравченко Т. Ю., Папинко Р. М., Мартюк В. И. Трофологический статус и гипербилирубинемия детей первого месяца жизни: педиатрический взгляд
122
30.
Макарчук В. С., Ярошовець Є. С., Студеняк Т. О. Віддалені клінічні наслідки у хворих з перенесеним геморагічним інсультом супратенторіальної локалізації
126
31.
Морозова А. М., Усікова З. Л. Аналіз випадків ускладнень після перенесених респіраторних вірусних захворювань
130
32.
Налужна Т. В., Левандовська Х. В., Ванджура Я. Л. Зміна показників NT-proBNP в умовах дозованих фізичних навантажень у пацієнтів з декомпенсованою серцевою недостатністю, що виникла після перенесеного інфаркту міокарда, при застосуванні янтарної кислоти та препаратів аргініну
133
33.
Олексенко А. В., Федотов О. В. Вивчення сезонної залежності прояви стоматологічних захворювань пацієнтів стоматологічної клініки «Стоматологія 21 століття»
135
34.
Рекалова О. М., Панасюкова О. Р., Макарова Г. В. Рівні інтерлейкінів 8, 17a та С-реактивного протеїну у крові хворих як відображення різниці перебігу хронічного бронхіту та хронічного обструктивного захворювання легень
138
35.
Рибчак Л. В. Вміст заліза у крові та волоссі серед пацієнтів з вузловим зобом, які проживають у йододефіцитних регіонах Івано-Франківської області
141
36.
Скорейко Р. С. Особливості викладання навчальної дисципліни “Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї” в Рівненській Медичній Академії
145
37.
Соломенчук Т. М., Бедзай А. О., Кузь Н. Б. Фактори високого серцево-судинного ризику та їх роль у розвитку нестабільної стенокардії у жінок, які курять
148
38.
Соломенчук Т. М., Семеген-Бодак Х. В., Кузь Н. Б., Ващишин К. Л. Поширеність факторів ризику серцево-судинних захворювань у хворих на хронічну хворобу нирок гломерулярного походження
151
39.
Степанова Н. М., Король Л. В., Лебідь Л. О., Снісар Л. М., Савченко С. М., Алексєєва Н. Г. Метаболізм сечової та щавлевої кислот залежно від  методу діалізної ниркової замісної терапії (гемодіаліз або гемодіафільтрація)
153
40.
Терешкін К. І., Ібрагімова Шафаг Е. К., Терешкіна О. І. Роль програми купера в оптимізації стану хворих з захворюваннями серцево-судинної системи
157
41.
Ярошовець Є., Макарчук В., Лемко О. І.  Оцінка стану серцево-судинної системи у хворих на ХОЗЛ
159

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

42.
Gergel O. V., Gergel I. M., Dmytrotsa T. V. Marketing research on the parallel import of medicinal products in Poland the period of 2013
165
43.
Gergel O. V., Gergel I. M., Dmytrotsa T. V. Pharmacovigilance of medicinal products and monitoring the safety of their use in Poland the period of 2012
168
44.
Gergel O. V., Gergel I. M., Dmytrotsa T. V. Pharmacovigilance of medicinal products and monitoring the safety of their use in Poland the period of 2013
170
45.
Ворчакова К. В., Ковальова А. М., Домарев А. П., Кричковська Л. В. Визначення кількісного вмісту фенольних сполук та оцінка антиоксидантної активності екстрактів рослин роду Potentilla
174
46.
Осипова К. Е. Лікування остеопорозу гомеопатичними лікарськими препаратами
179
47.
Сакович В. В., Жерносеков Д. Д., Тистечок С. И., Громыко А. Н. Антимикробная активность ферментного препарата из экстракта мицелия Pleurotus Ostreatus
181

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

48.
Антофій О. О. Отримання сорбентів з міскантуса та дослідження їх властивостей
186
49.
Апихтін С. К., Зульфігаров А. О. Екологічні проблеми впровадження нанотехнологій із використання наночастинок кадмію
189
50.
Артамонов М. С., Трунова О. К. Координаційні сполуки 3-d металів з рутином
193
51.
Богатиренко В. А., Соловей В. А., Каменських Д. С., Нестеровський В. А., Євдокименко В. О. Модифіковані алюмінієм сапоніти та перспективність їх використання в лікувальних цілях
195
52.
Жуманиязова М. Э., Азизжанов Х. М. Cинтез и исследование смешанноамидных комплексов формиата никеля (II) с карбамидом и ацетамидом
201
53.
Климко Ю.Є. Адамантилвмісні тіогідантоїни
205
54.
Климко Ю.Є. Оксазолоновий метод синтезу похідних адамантил-α-амінокислот
206
55.
Климко Ю.Є. Синтез адамантилвмісних похідних природних амінокислот
207
56.
Матвієнко Д. О., Власенко Н. Є. Регенерація стічних вод методом нейтралізації
209
57.
Стефурак Т. І., Левко Б. М., Шпак А. Є. Методи очищення води та ґрунтів від компонентів ракетного палива
213
58.
Фарісєєв А. Г., Водолазька А. І. Мʾясні маринади з нетрадиційної сировини та їх вплив на сировину
217
59.
Юрасов С. Н., Студёнова Е. С. Детальная типизация ирригационных вод
221

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

60.
Dudar T. V. With regard to technologically enhanced naturally occuring radioactive materials in Ukraine
225
61.
Vasyliv N., Arsenych Y. Environmental aspects of safety operation of oil and gas industry objects
227
62.
Vasyliv N., Stanislav L. Sustainable development and power engineering
232
63.
Арпуль О. В., Блощинська О. О., Радько І. С. Дослідження впливу цукру та цукрозамнників на динаміку утворення яєчної піни
237
64.
Воденнікова О. С., Бебешко В. Ю., Воденнікова О. С. Аналіз стійкості футеровки сучасних конвертерів
241
65.
Єщенко О. І., Сапунов А. О. Моделювання рівня енергоефективності при енергоаудиті об’єктів  бюджетної сфери
246
66.
Жученко Л. К. Аналіз технологічного процесу термічної обробки вуглецевих матеріалів як об’єкту автоматичного керування
250
67.
Івасюта М. В., Фешанич Л. І. Моделювання одноконтурної системи автоматичного регулювання температури у ректифікаційній колоні
254
68.
Клим Г. І., Дячок Р. В. System of Detection and Scanning Bar Codes in Panoramic Images on Raspberry PI
258
69.
Козюк І. М., Коваленко І. В. Проблеми та перспективи розвитку чорної металургії в Україні
263
70.
Куцова В. З., Швець П. Ю. Калориметричний аналіз хромомарганцевих чавунів
267
71.
Ліхачов К. Д., Романова Є. О., Шакірзанова Ж. Р. Розробка програмного комплексу для розрахунку водного і сольового балансів озера Катлабух
270
72.
Лущан М. С. Покращення характеристик високошвидкісної зарядки розрядки літій-іонної батареї
275
73.
Мамута М. С. Створення електронного освітнього ресурсу для студентів технічного вузу засобами sharepoint designer
278
74.
Марич М. В., Баглюк Г. А., Cілінська Т. А., Голубенко О. А. Вплив додавання вуглецю на механічні властивості полікомпонентних високоентропійних сплавів системи Ti-Cr-Fe-Ni-Cu
283
75.
Онищенко А. Г., Каменєв Р. В., Онищенко К. Г., Данієль Я. Д. Методи персоналізації WEB-контенту
286
76.
Орловський Я. С.Дьогтєв М. В. Мормуль М. Ф. Статистичні дані по галузі автомобільного транспорту
291
77.
Пастернак В. В., Ільчук Н. І., Самчук Л. М. Моделювання структурно-неоднорідних матеріалів на основі програмного комплексу ABAQUS
295
78.
Пересічна С. М., Гусейнов Р. А. Сучасний стан готельно-ресторанного господарства в Україні
300
79.
Скачков В. О., Бережна О. Р., Нестеренко Т. М., Іванов В. І. Вплив технологічних чинників на формування структурно-механічних характеристик пірографіту
305
80.
Солодкая А. В., Мукминов И. И., Бондаренко О. С.Тепловой расчет контактного теплообменника для охлаждения плотного слоя сварочного флюса
309
81.
Харченко В. С., Узун Д. Д., Аль-Хафаджі А. В., Соловйов О. О. Дослідження ризиків доступу до критичних активів
315
82.
Ходарина К. В. Алгоритмизация процесса выбора параметров микроклимата в судовом помещении на примере оптимизации результирующей температуры
319
83.
Хоренжий Н. В., Деткова Е. С. Качество гречневых круп, представленных в розничной продаже г. Одессы
324
84.
Шпак А. Є., Аврамцев Д. С. Графени як нові матеріали для літій-іонних акумуляторів
328
85.
Янченко О. А. Дослідження програмних засобів пошуку та фільтрації відеофайлів у інтернет хостингу
332
86.
Яхин С. Л. Моделирование динамики производственно-рыночных процессов в макроэкономике
334

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

87.
Чумаченко Я. В. К обоснованию численного решения одной задачи рассеяния волн для нагруженного излома прямоугольного волновода
339

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

88.
Бойко З. В., Макарова В. О. Аналіз діяльності іноземних туристичних операторів на туристичному ринку України
343
89.
Брянцев В. О. Океанічна аквакультура на базі штучного апвеллінгу
346
90.
Колісник А. В., Наконечна З. В., Соломянчук О. А. Екологічні ризики для населення від впливу забруднення атмосферного повітря м. Кропивницького (Кіровоградська область, Україна)
350
91.
Прасул Ю. І., Юрченко Я. М., Стукалова Г. Ю. Місце щоденної рекреації у загальній класифікації туристсько-рекреаційної діяльності
355

 АРХИТЕКТУРА

92.
Голоднов А. И., Иванов Б. В. Техническое состояние и остаточный ресурс строительных конструкций после различных воздействий
361

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

93.
Ахмад І М., Навчання студентів і фахівців нефілологічного профілю ділового листування з використанням дистанційних технологій
366
94.
Бабачук Ю. М. Теоретичні аспекти використання вправ та ігор з елементами флорболу у фізичному вихованні дітей дошкільного віку
370
95.
Бардашевська Я. М. Проблема розвитку музично-творчої активності особистості школяря  в умовах сьогодення
373
96.
Беляєва Л. М., Мещерякова Н. Л. Використання технології міждисциплінарної конференції при підготовці молодших медичних спеціалістів
378
97.
Березовська І. Б., Федорович У. М., Менів Н. П. Формування професійної компетентності у майбутніх спеціалістів у галузі лабораторної медицини
383
98.
Боднар Н. М., Шинкар Л. А. Казка як засіб впливу на становлення особистості дитини
387
99.
Васильєв І. Б. проблеми професійної педагогіки в епоху цифровізації суспільства
392
100.
Григорович А. Г., Заяць О. В., Бородчук І. А. Аналіз внутрішньої системи забезпечення якості освіти навчального закладу
397
101.
Живолуп Р. І. Дискурс і текст: термінологічна проблема чи взаємодоповнюючі лінгвістичні категорії?
401
102.
Іванова В. В., Щербина С. М. Удосконалення педагогічної майстерності викладачів закладу вищої освіти шляхом впровадження інноваційних технологій навчання
406
103.
Колоскова Ж. В., Назаренко М. П. Застосування творчих методів навчання як засобу формування професійних компетенцій майбутнього вчителя музичного мистецтва в класі хорового диригування
411
104.
Курилко Л. М., Мизгіна Тамара І., Рябека Т. І., Сорока Ю. Б. Роль циклової методичної комісії педіатричних дисциплін у підготовці високо кваліфікованого фахівця у медичному коледжі
414
105.
Ладычук А. К., Попова М. А. Онтологический подход к формированию виртуального музея Национальной Академии Наук Украины
419
106.
Лебединець Т. М., Куренкова К. М. Модернізація системи медичної освіти в Україні
424
107.
Лунячек В. Е. Диверсифікації процесів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Україні: алгоритми реалізації
429
108.
Лягіна І. А. Психофізіологічні передумови навчання учнів четвертого класу французького діалогічного мовлення
433
109.
Макаревич О. А.,  Чувасова Н. О. Впровадження інтерактивних методів навчання в процесі вивчення біології 6-го класу
438
110.
Марків В. М., Велікжаніна Д. В., Моренко О. М. Постулати педагогіки сімейного виховання як шляхи оптимізації взаємодії школи і сім’ї у формуванні особистості молодшого школяра, його соціальної компетентності
447
111.
Рехтета І. І. Використання інтернет ресурсів для самоосвіти та самовдосконалення викладачів
452
112.
Самойлова Г. П., Фесенко В. Ю. Організація самостійної роботи іноземних студентів при вивченні дисципліни «Неврологія»
455
113.
Суханова Т. Є., Крисенко Т. В. Використання активних методів навчання у викладанні російської мови як іноземної
460
114.
Тарасенко І. М. Практичні аспекти розробки критеріїв для визначення іміджу закладу загальної середньої освіти
465
115.
Тимощук О. О. Формування навичок іншомовного професійного спілкування у студентів вищих технічних навчальних закладів
473
116.
Ходунова В. Л. Мультимедійна компетентність як передумова розвитку професійної компетентності педагога
477
117.
Хопта С. П., Базалицька І. С., Хопта Н. С. Впровадження компетентнісного підходу на першому році навчання студентів
481
118.
Чмель В. В. Принципи навчання аудіювання
486
119.
Шаніна Ілона Ю., Щербина С. М. Мобільність як важлива особистісно-професійна якість педагога
489
120.
Шведун Г. Г. Формування соціальних та громадянських  компетентностей  школярів на шляху до сталого розвитку
494
121.
Шевченко І. Л. Готовність до творчої проектної діяльності – інтегративна властивість особистості майбутнього педагога-музиканта
498
122.
Шевченко Ю. В. Використання ділових ігор на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням у нелінгвістичних закладах вищої освіти
504
123.
Шевченко Ю. В., Бараненкова Н. А. До питання викладання іноземної мови за професійним спрямування у багатокомплектних різнорівневих групах
509
124.
Юр’єв С. О. Теоретичні основи підготовки курсантів, які спеціалізуються у військовому п’ятиборстві, до кросу по пересіченій місцевості
513

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

125.
Балахтар В. В. Наставницька діяльність фахівця із соціальної роботи як індикатор його професійної самореалізації
519
126.
Журавльова Л. П., Харченко Л. М. Психологічні засади здорового способу життя молоді
523
127.
Малинич М. В. Загальні психологічні особливості професійного самовизначення у підлітковому віці
527
128.
Мащенко Н. Б. Інноваційні підходи, методи і форми при викладанні психології як засіб професійної соціалізації студентів
530
129.
Пісоцький В. П., Горянська А. М. Толерантність у морально-психологічному вимірі особистості
535
130.
Фольварочний І. В., Лавров А. Р. Проблематика психологічної сумісності в танцювальному дуеті як психологічно-педагогічна проблема
540
131.
Яцюк М. В., Савченко О. С. Психологічні чинники творчої самореалізації особистості
544

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

132.
Онищук Н. В., Нестерук М. І., Будженко А. Ю. Дослідження класифікації готельних господарств країн світу та України
549
133.
Пасічник А. І. Сучасна проблематика трактування мовної картини світу у контексті міжкультурної комунікації
554

 ЖУРНАЛИСТИКА

134.
Iщенкo А. В., Хoрoшавцева А. В. Кoнвергентнi медiа в Українi: передумoви виникнення та перспективи рoзвитку
560

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

135.
Божко Т. О. Проблеми дизайну як мистецької  діяльності
563
136.
Кисіль С. С. Мультимедійні технології в дизайні інтер’єрів цивільних будівель
569
137.
Самая Т. В. Естрадне мистецтво: специфіка, класифікація, наукові перспективи
573
138.
Свистун А. О. Поліфункціональність сучасного Українського театру: з досвіду роботи Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру
578
139.
Сторчай О. В. Микола Розенберг: подробиці творчого життєпису періоду 1920–1950-х років з архівних матеріалів
583
140.
Шило А. П. Маловідомі факти з біографії Лариси Руденко
589

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

141.
Єльчик В. В. Становлення університету як нового соціокультурного інституту Середньовіччя
595

 КУЛЬТОРОЛОГИЯ

142.
Кухаренко О. О. Структури й функції весільного та родильного обрядових циклів: спільні та відмінні риси й ознаки
600

 ЛИТЕРАТУРА

143.
Додчук І. О.  Філософські аспекти у творчості поетів-шістдесятників як ключ до національної свідомості
605
144.
Каралкіна А. В. Жанрово-стильові модифікації прози Антона Крушельницького крізь виміри сецесії
608
145.
Лобода В. А. Проблема формування молодої особистості у творчості Н.  Хорнбі та Д. Мітчела
612

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

146.
Дороніна І. І. Нова модель регулювання ринку електроенергії в Україні
617
147.
Скоркіна А. О., Сергієнко Т. І. Внутрішньополітична інтеграція сучасного українського суспільства в умовах інформаційної війни
620

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

148.
Барвіцька Г. К. Лексикографічні параметри української термінології обліку та аудиту в контексті інноваційного розвитку учнівської молоді
626
149.
Борисенко Д. О. Відтворення україно-російського конфлікту англійською мовою
633
150.
Гаценко І. О. Комунікативні особливості текстів загадок
637
151.
Крупеньова Т. І., Русєва І. В. Популяризація української мови через мем-культуру
642
152.
Пеляк О. М., Катериняк А. П. Зоофорна лексика в німецьких прізвищах
648
153.
Сабліна С. В. Динаміка дієслів на позначення страху й задоволення в українській мові
652
154.
Трутяк І. П. Семантичний зв’язок назв кольорів «чорний», «червоний» та «сірий»
656
155.
Юрчук О. О., Сердюк І. Р. Інваріанти наративу в історії про себе (на матеріалі двох версій новели “Le horla” Гі Де Мопассана)
658

 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

156.
Гамшеева В. М. Эстетизм философского романа Дм. Мережковского («Третий Завет»)
662
157.
Кундеревич О. В. Філософський аспект побудови комунікаційних стратегій
665
158.
Теліженко Л. В., Таранченко А. О. Самогубство як проблема сучасності: етичний аспект
668

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

159.
Bashynska I., Bazhak O. Toolkit for human capital management in the system of safety-oriented strategic management of industrial enterprise development
671
160.
Palyvoda O. M., Lebid I. I. Sources and types of synergy in social and economic systems
675
161.
Баценко Л. М., Ткаченко В. В., Хомяк Д. О., Щербань О. Г. Мотивація персоналу як підвищення ефективності управління в Україні
679
162.
Богацька О. О.,  Новикова І. В. Корпоративна культура як елемент системи стратегічного управління підприємства
683
163.
Братусь Г. А. Актуальні питання державного регулювання сфери інтелектуальної власності україни
686
164.
Дубина М. В., Нітченко К. В. Особливості розвитку ринку кредитних послуг
690
165.
Дубицький Д. П., Пшенична Ю. С. Класифікація витрат як основа формування управлінської бухгалтерської звітності
695
166.
Жихарева А. А., Рубель О. Е. Создание системы дунайских трансферных центров как инструмент развития регионального инновационного потенциала
697
167.
Жук Р. В. Оцінка обсягів зовнішньої міграції населення України використовуючи статистичні дані ООН
702
168.
Зай О. Я. Особливості функціонування та способи вдосконалення регулювання природних монополій в Україні
707
169.
Захаркін О. О., Приходько К. Р. Порівняльний динамічний аналіз дохідності фондових ринків України та європейських країн
711
170.
Захаркін О. О., Соломко Ю. О. Аналіз можливостей застосування інноваційних форм фінансування інвестиційних потреб бізнесу
716
171.
Захаркіна Л. С., Білоус Ю. Г. Оцінювання фінансової безпеки регіону як складової економічної безпеки держави
720
172.
Іванченко А. В., Дучинська Н. І. Деякі аспекти необхідності забезпечення контролю у сфері публічних закупівель
725
173.
Коваль О. Є. Управління процесами розвитку персоналу підприємства
729
174.
Козьмук Н.І., Рябуха Д. А. Сутність та характерні ознаки корпоративної культури на підприємстві
733
175.
Колупаєв Ю. Б., Дубас Ю. А. Дослідження структури доходів підприємства сфери послуг
736
176.
Кравченко О. В., Хмелевський С. М. Поняття та види господарського обліку: сучасний погляд
740
177.
Михайленко О. В., Бритикова Ю. О. Формування стратегій розвитку підприємства
745
178.
Набока Л. О., Редько В. Є. Розвиток подієвого туризму в м. Дніпро
748
179.
Панасюк І. П., Герман Є. П., Дробаха О. Ю. Інноваційна діяльність сучасного підприємства в умовах впровадження інтелектуального капіталу
752
180.
Пенюк В. О. Доповнення  прийомів діагностики кадрового потенціалу підприємств  торгівлі
756
181.
Пивонос В. М., Пивонос В. В., Крутилко И. А. Решение кадровых вопросов в составе восстановления экономических показателей по отраслям производства в Украине
761
182.
Прихoдькo O. М., Стулій О. М. Актуальні аспекти надання пільг та компенсаційних виплат населенню в Україні
763
183.
Ревенко Д. С., Терзян Р. Г. Стратегії розвитку підприємств електронної комерції
768
184.
Рубанова С. Я. Особливості розвитку фінансового ринку України
771
185.
Рудич А. І., Перч А. А. Організація статистики в Україні
776
186.
Сидорчук А. А. The stages of social insurance development in Ukraine
780
187.
Стащук О. В.,  Сидорук Т. М., Дмитрук І. Я. Готівкові розрахунки у тіньовій економіці
785
188.
Степанов В. Н. Об аксиоматических методах познания сложных нелинейных проблем экологизации  экономики
789
189.
Шарко М. В., Коверга А. В., Манойленко А. М., Черніков О. О. Засоби та інструменти  управління конкурентоспроможністю як фактору економічного розвитку підприємства в умовах невизначеності
794
190.
Юрченко С. А., Жменько М. В. Современные тенденции развития туризма в Украине
796

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

191.
Бенделіані Р. Ю. Щодо розуміння змісту закону про кримінальну відповідальність та його значення
801
192.
Василяко С. В. Поняття «електронні гроші» у вітчизняному законодавстві
805
193.
Зеленський Є. С., Пономарьова В. Р., Загоровська І. О. Адміністративно-правові заходи забезпечення інформаційного правопорядку
809
194.
Зеленський Є. С., Сароян Р. М. Взаємодія органів поліції з місцевим самоврядуванням у сфері забезпечення публічного порядку
813
195.
Зеленський Є. С., Шевченко Т. В., Гринберг О. С. Проблеми громадського контролю за діяльністю національної поліції на сучасному етапі розвитку
817
196.
Мазур А. В., Кісенко О. В. Проблемні аспекти реалізації права на післяплату як один із способів законного інтересу споживачів
820
197.
Наточий А. Д., Усатенко В. В. Деякі особливості особистої безпеки в службовій діяльності поліцейських
824
198.
Носенко М. А., Резцова Н. С. Призначення документа у професійній діяльності юриста
828
199.
Туманов О. О. Розвиток статистичної системи управління метаданими в Україні
832

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-26-9, УДК, ББК, выходные данные г. Львов, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 12 оценок, среднее 4.67 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: