III Международная научно-практическая конференция “SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY”, 6-8 ноября 2019 года Ливерпуль, Великобритания. Архив

Уважаемые коллеги!

6-8 ноября 2019 года в г. Ливерпуль, Великобритания 

состоялась III Международная научно-практическая конференция

SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2019. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

1.
ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., ДЬОЛОГ Е. І. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРАВОВОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (РЕАЛІЇ XXI СТОЛІТТЯ).
10
2.
ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., НЕСТЕРУК Я. В. СТАДІЇ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ.
17
3.
ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., РЕПЛЯНСЬКА Т. Є. МІЖНАРОДНІ НОРМАТИВНІ АКТИ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ.
21
4.
АНІСТРАТЕНКО А. В. ПОЛІТИЧНИЙ РОМАН АЛЬТЕРНАТИВНА ІСТОРІЯ. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: МІЖ ПОЕТИКОЮ Й ГЕНОЛОГІЧНОЮ ПЕРСПЕКТИВОЮ.
26
5.
ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., АНТОНОВИЧ М. В. СПІВВІДНОШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
35
6.
ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., ГЛУХОТА О. О. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ТАЄМНИЦЮ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ ТА ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ.
42
7.
ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., ГОДИК І. В. ДОСТУПНІСТЬ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЯК ПРІОРИТЕТ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ.
48
8.
HOLUB O. THE SEMANTIC STRUCTURE OF PEOPLE’S PROPER NAMES IN TRANSLATION.
52
9.
ISAIEVA O. A., AVRUNIN O. G. VIDEO DERMOSCOPY STUDY OF THE SKIN.
55
10.
ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., КРИСЮК Х. Р. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
63
11.
МАТУЩАК М. Р., ГОРОШКО О. М., ЗАХАРЧУК О. І., ЕЖНЕД М. А., САХАЦЬКА І. М., КОСТИШИН Л. В., СТЕПАНЧУК В. В., МИХАЙЛЮК Н. В. ФІТОТЕРАПІЯ ЯК КЛЮЧ ДО ПОДОЛАННЯ ПОЛІПРАГМАЗІЇ У ГЕРІАТРІЇ В РАМКАХ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ.
68
12.
ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., МАЦЮПА В. Р. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ)
74
13.
МЯЛЮК О. П., МАРУЩАК М. І. КОНЦЕНТАЦІЯ АДИПОНЕКТИНУ У ЖІНОК З ОЖИРІННЯМ І ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ ЗА УМОВИ ЗНИЖЕННЯ МАСИ ТІЛА.
82
14.
ГАЙДУКЕВИЧ С. В., СЕМЕНОВА Н. П., ГЛОВИН Н. М. ВПЛИВ ВИСОКОЇ НАПРУГИ НА УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ НАСІННЯ ТОМАТІВ.
86
15.
ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., ПОПРУЖЕНКО М. О. ДЕФІНІЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК РІЗНОВИД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
94
16.
ОНИШКО О. Б., РЯШКО О. В., ГУК Р. І. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСІБ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДЯТЬСЯ НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ.
101
17.
ІВАЩИШИН М. В., КОШОВА В. М., СМАЖКО І. Г. ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПИВА З ДОДАВАННЯМ ХВОЇ.
106
18.
ABRAMOVA N. O SELENIOUM-CONTAINING MEDICINES IMPROVE INSULIN SENSITIVITY IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME.
114
19.
СТОЛЯРЧУК Н. В. СИСТЕМА РОБОТИ ВИХОВАТЕЛЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕТНОІСТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
120
20.
ТОВТ Д. Ю. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ.
128
21.
ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., СИДОР Х. М. САНКЦІЯ ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ.
133
22.
ЛУК’ЯНОВА Г. Ю., ЧИКАЛЬСЬКА З. Р. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ.
138
23.
SHEMONAYEV V. PROBLEMS RELATED WITH FIRE ON BOARD THE VESSEL IN CASE OF ANNOUNCEMENT GENERAL AVERAGE IN MODERN CONDITIONS OF MARINE LOGISTICS.
144
24.
ШРАМКО І. А. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЖІНОК В УМОВАХ ДИНАМІЧНИХ СОЦІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ.
152
25.
SCHERBA N. S. THE PSYCHOLOGICAL PREREQUISITES OF WOULD-BE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ PREPARATION TO SEN LEARNERS’ INSTRUCTION.
157
26.
БОНДАРЧУК В. І., КОВАЛЬ В. Б. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЇ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ЯК НАСЛІДОК ДИСФУНКЦІЇ ГРУДИНО-ЧЕРЕВНОЇ ДІАФРАГМИ З ПОРУШЕННЯМ БІОМЕХАНІКИ ДИХАННЯ.
164
27.
ВАЛІУЛЛІНА З. В., ПЕТРУК А. В. ТОРГІВЕЛЬНА ВІЙНА США ТА КИТАЮ: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ.
178
28.
ГБУР З. В., ГБУР Е. М., ВЕЛИКОБРИТАНІЯ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ПОЛІТИКО – ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ.
184
29.
МАТУЩАК М. Р., ГОРОШКО О. М., ЗАХАРЧУК О. І., ЕЖНЕД М. А., САХАЦЬКА І. М., КОСТИШИН Л. В., СТЕПАНЧУК В. В., МИХАЙЛЮК Н. В. ФІТОТЕРАПІЯ ЯК КЛЮЧ ДО ПОДОЛАННЯ ПОЛІПРАГМАЗІЇ У ГЕРІАТРІЇ В РАМКАХ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ.
190
30.
HUDZ T. P. ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING OF UKRAINIAN METALLURGICAL ENTERPRISES FINANCIAL EQUILIBRIUM.
196
31.
ДАЦЕНКО Л. М., ГАНЧУК М. М., ГОЛИК С. М., АНГЕЛОВСЬКА А. О. ГЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВОПАВЛІВСЬКОГО КАР’ЄРУ ГРАНІТІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ.
203
32
БОГДАНОВИЧ Л. Б., ИЗОФАТОВА Н. П. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ КАК КОМПОНЕНТА ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
210
33
ЛЕГАНЬКОВА О. В., ЯРМОШУК О. С. АДАПТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК УСЛОВИЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮИВНОЙ ПРАКТИКИ.
217
34
ZAKHARCHUK O. I., HOROSHKO O. M., EZHNED M. A., KOSTYSHYN L. V., MATUSHCHAK M. R., MYKHAILIUK N. V., SAKHATSKA I. M., STEPANCHUK V. V. PROBLEM EDUCATION SYSTEM AS A COMPONENT OF NEW INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES IN THE MEDICAL AND PHARMACEUTICAL PROFESSIONALS TRAINING.
226
35
МОРДОВЦЕВА Н. В., ФЕДОРЕНКО М. В. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
233
36
SYROVA G. O., LUKIANOVA L. V., KRASNIKOVA Y. M., SINELNIK V. V. EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF PHARMACEUTICAL COMPOSITION ON EMOTIONAL BEHAVIORAL REACTIONS UNDER CONDITIONS OF FORMALIN EDEMA.
239
37
KOZKA I. K., KRASNIKOVA S. A. SYNONYMOUS RELATIONS IN THE GROUP OF ADJECTIVES DENOTING REASONABLENESS OF A PERSON.
250
38.
PROTSAK T. V., HOVANETS K. R., ZABRODS`KA O. S. FULL ANATOMO-MORPHOLOGICAL DESCRIPTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT SPHINKTER APPARATUS.
255
39.
СТЕЛЬМАЩУК О. Ю., БІЛАН О. І. СИСТЕМА РОБОТИ З ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
264
40.
TSAREVA I. V. DERIVATIONAL LEXICOLOGY IS A STRUCTURAL PART OF DERIVATIONAL LINGUISTICS.
269
41.
ПУШКИНА В. В. ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПСИХОЛОГІВ, СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД НАЯВНОСТІ ДОСВІДУ ПРИВАТНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ.
274
42.
МЕЩЕРЯКОВА Н. П. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ.
279
43.
БОЙЧЕНКО К. С. УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА.
285
44.
БЕЛІЧКО Н. Ю. УКРАЇНСЬКІ МОТИВИ У ТВОРАХ В. РОЗВАДОВСЬКОГО 1900-1905 РОКІВ.
288
45.
КОРОТКИЙ .Г. В. ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДИВЕРГЕНЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.
297
46.
ГУМЕНЮК О. І., КОЗАКЕВИЧ І. А. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЯГОВОЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ З ЖИВЛЕННЯМ ДВОХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ВІД ОДНОГО ІНВЕРТОРА.
307
47.
КОМАРНИЦЬКА І. І. ПРОЦЕС ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ.
316
48.
НОВОСЕЛЕЦЬКА І. Е. РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА У ПРОЦЕСІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
324
49.
ПОСТНІКОВА М. В., КОВАЛЬОВ О. В., КУРАШКІН С. Ф. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ЕНЕРГОЄМНІСТЬ ТРАНСПОРТЕРІВ ЗЕРНООЧИСНИХ АГРЕГАТІВ.
332
50.
ГРИНЮК С. П., ЗАСЛУЖЕННАЯ А. А. ПРОФЕССИОГРАММА УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА: ОПЫТ ШВЕЙЦАРСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ И ФИНЛЯНДИИ.
339
51.
КРАВЧЕНКО О. П. ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ АКАДЕМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА: ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА СВІТОВІ ПРАКТИКИ.
350
52.
СОКОЛОВА К. В., ШАШКІНА Н. І., ДРУЖИНІНА Л. В. МОВНИЙ ПРОСТІР: ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.
358
53.
СТАРОВЄР А. В., ГОДЛЕВСЬКА Н. А. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ АКУШЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ ВАГІТНИМ ГРУПИ НИЗЬКОГО РИЗИКУ НА ПРИКЛАДІ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КЛІНІК ІТАЛІЇ.
364
54.
PROTSAK T. V., ZABRODS`KA O. S., HOVANETS K. R. FULL ANATOMO-MORPHOLOGICAL DESCRIPTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT SPHINKTER APPARATUS.
367
55.
RUSNAK V., BOICHUK O., GERASYM L. ADVANTAGES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT DISTANCE EDUCATION.
376
56.
САНИНА М. В. ВЛИЯНИЕ КРИЗИСОВ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ СКЛОННОСТЬ К БРОДЯЖНИЧЕСТВУ.
379
57.
КРОХИНА Л. А., АНДРЕЕНКО А. А. ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС АГРОПРОМИСЛОВОГО, ЛІСОВОГО ТА ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСІВ.
385
58.
ФІК В. Б., ПАЛЬТОВ Є.В. ЕЛЕКТРОННОМІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРОДОНТУ ПРИ ШЕСТИТИЖНЕВОМУ ОПІОЇДНОМУ ВПЛИВІ ТА ЙОГО ВІДМІНІ УПРОДОВЖ ЧОТИРЬОХ ТИЖНІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ.
392
59.
ДОВБУШ В. І. КОГНІТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ В МАРКЕТИНГУ.
400
60.
МОРОЗ М. О. ДЕРЖАВНІ ВИТРАТИ ЯК КАТЕГОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ.
406
61.
DENYSENKO S. MAIN STAGES OF DEVELOPMENT OF THE INFORMATION EDUCATION ENVIRONMENT OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION.
410
62.
SYDORENKO O. M., ONISHCHUK K. S. LAW AND MORALITY. THE MAIN METHODS OF LEGAL INFLUENCE ON BEHAVIOUR OF INDIVIDUALS.
413
63.
КУЗНЄЦОВА О. В. КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЛОГОПЕДИЧНИХ ГРУП .
420
64.
ПРОДАН А. М., БЕНЕДИКТ В. В. СТАН МОТОРНО-ЕВАКУАТОРНОЇ ФУНКЦІЇ ТРАВНОГО КАНАЛУ У ХВОРИХ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ  ГОСТРОЇ НЕПРОХІДНОСТІ ТОНКОЇ КИШКИ І ЇЇ ВПЛИВ НА ПЕРЕБІГ ЗАХВОРЮВАННЯ.
428
65.
PROTSAK T. V., ZABRODS`KA O. S., HOVANETS K. R. FULL ANATOMO-MORPHOLOGICAL DESCRIPTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT SPHINKTER APPARATUS.
437
66.
ТУР Я. В., ТИНДЮК Л. В., БАЄВА І. І. ГІСТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІВ СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ ЧОЛОВІКІВ.
446
67.
НІКОЛАЄВА Л. Г., МАЙСТАТ Т. В. ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЛІКАРСЬКИЙ МОНІТОРИНГ – ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ АНТИРЕТРОВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ.
456
68.
СТУПНИЦЬКИЙ О. І., ГАЙДУЧОК О. І. ГЕОЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ У СУЧАСНОМУ ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ.
461
69.
ФРОЛОВА І. Є., МІНСЬКА М. С. СТРАТЕГІЇ Й ТАКТИКИ НЕВВІЧЛИВОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ НЕОФІЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ.
470
70.
СИДОРЧУК Л. І., БЛІНДЕР О. О., МІХЄЄВ А. О., СИДОРЧУК І. Й. ПОПУЛЯЦІЙНИЙ РІВЕНЬ І КІЛЬКІСНІ МІКРОЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОСИСТЕМИ «МАКРООРГАНІЗМ – МІКРОБІОМ» АСОЦІАТИВНОЇ МІКРОБІОТИ ВУЛЬВОВАГГАЛЬНОГО ВМІСТУ ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ТРИХОМОНАДНИЙ ВУЛЬВОВАГІНІТ.
480
71.
СИДОРЧУК Л. І., БЛІНДЕР О. О., МІХЄЄВ А. О., СИДОРЧУК І. Й. МІКРОБІОТА ВУЛЬВОВАГІНАЛЬНОГО ВМІСТУ ЗА ТРИХОМОНАДНОГО ВУЛЬВОВАГІНІТУ.
492
72.
ДМИТРЕНКО А. В., КАЛАЙДА Л. О., ХОМЕНКО І. О. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
502
73.
РОЗМАН І. І. КАТЕГОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ БІОГРАФІСТИКИ
512
74.
ДОРОХОВИЧ В. В., ДОНЕЦЬ А. С. ПРЯНИКИ З ЗАСТОСУВАННЯМ ЦУКРОЗАМІННИКІВ МАЛЬТИТОЛУ, ІЗОМАЛЬТИТОЛУ, ЕРИТРИТОЛУ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ТЕХНОЛОГІЇ.
517
75.
YEVSTIHNIEIEV I. V. HEPATIC AUTOIMMUNE DISEASES: SEVERAL ASPECTS OF OVERLAP SYNDROMES.
521
76.
KARVATSKYY V. WHY DOES UKRAINE NEED A STATE-OWNED ETS?
526
77.
ЛЕСІК І. М., БОБРОВСЬКА Н. В., ПУРДИК В. А. ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ.
529
78.
ВЕРГОЛЯС М. Р. РЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ВОД НА ТЕСТ-ОБ’ЄКТИ.
534
79.
КРИЛОВА Ю. С. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ (В РОЗРІЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ АГРООСВІТИ УКРАЇНИ).
544

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-92-9472-193-8, УДК, ББК, выходные данные г. Ливерпуль, Великобритания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 8 оценок, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: