III Международная научно-практическая конференция “EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS”, 22-24 марта 2020 года Барселона, Испания. Архив

Уважаемые коллеги!

22-24 марта 2020 года в г. Барселона, Испания. 

состоялась III Международная научно-практическая конференция

EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Eurasian scientific congress. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Prylipko T., Shcherbatiuk N., Kazakova I., Kulik L.
DIAGNOSIS AND CONTROL OF BREAST TUMORS IN BOUGHS AND CATS
12
2.
Гасанова Айнур Орудж кызы, Гахраманова Рамиля Фируддин кызы
БИОМАССА, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И КОЛИЧЕСТВО ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ПОСТУПАВШИХ В ПОЧВУ У ХЛОПЧАТНИКА, ЯЧМЕНЯ И ОЗИМОГО ГОРОХА
15
3.
Карпенко О. В.
ВИКОРИСТАННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ТРАНСГРЕСІЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ СПОРІДНЕНОСТІ КРОСІВ КУРЕЙ РІЗНИХ НАПРЯМКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ
21
4.
Круть М. В.
ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ ІЗ ЗАХИСТУ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР
25
5.
Ткачук О. П., Демчук О. А.,
ВПЛИВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ
32

 BIOLOGICAL SCIENCES

6.
Baieva O., Tserkovniak L., Vishnyakova G.
STAKEHOLDER IMPACT TOOLKIT ON QUALITY ASSURANCE IN THE PREPARAYION OF STUDENTS OF HIGHER MEDICAL EDUCATION IN MICROBIOLOGY
39
7.
Крупєй К. С., Горобець К. А., Торянік А. Ю., Ковалик В. Г.
ВПЛИВ АНТИМІКРОБНИХ ЗАСОБІВ НА МІКРОФЛОРУ РУК ЛЮДИНИ
44
8.
Фіщук О. С.
МОРФОЛОГІЯ КВІТКИ ДЕЯКИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ AMARYLLIDACEAE J.ST.-HIL.
48

 MEDICAL SCIENCES

9.
Aliyarbayova Aygun Aliyar, Gasimov Eldar Kochari, Huseynova Shahla Adalat, Yildirim Leyla Etibar
SPECIFICITY OF VASCULAR NETWORK OF THE DORSAL ROOT GANGLIA IN A RAT
51
10.
Andriash A. O., Pefti Y. S., Fedotov O. V.
ANALYSIS OF DISEASE STATISTICS, ETIOLOGY AND TREATMENTS OF PATIENTS WITH TOURETTE SYNDROME
57
11.
Biloklytska G., Viala S.
PSYCHOLOGICAL PROBLEMS IN PATIENTS WITH PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF DIABETES
61
12.
Demchenko R. I., Hoshko K. O., Iushko A. M., Fedotov O. V.
MODERN ASPECTS OF ETIOLOGY AND THE AVERAGE DURATION OF TREATMENT OF PATIENTS WITH PYODERMA
63
13.
Hryhorian O. V., Khanyisa Monyamane
BIORHYTHMIC EFFECT ON FOREIGN STUDENTS IN UKRAINE DURING WINTER
69
14.
Pavliuk T.
ASSESSING OF GENERALIZED PERIODONTITIS SEVERITY WITH INCREASED AND HIGH LEVELS OF ANXIETY
71
15.
Symivska R.
CHANGES IN THE ULTRASTRUCTURE OF A BICUSPID VALVE AT DIFFERENT TIMES OF CHRONIC OPIOID EXPOSURE
73
16
Горбунова І. В., Волкова Ю. В., Лантухова Н. Д.
ІНТРАОПЕРАЦІЙНА ПРОТЕКТИВНА ВЕНТИЛЯЦІЯ ЛЕГЕНЬ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ
77
17.
Жованик Н. В., Товт-Коршинська М. І., Ростока-Резнікова М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ІЗ СУПУТНЬОЮ АНЕМІЄЮ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ОСІБ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
79
18.
Мялюк О. П., Палапа В. В., Скубік Д. В., Микилитюк Д. Д.
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ОЖИРІННЯМ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДА
86
19.
Янішен І. В., Сідорова О. В., Бірюков В. О., Криничко Ф. Р.
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ОРТОПЕДИЧНОМУ ЛІКУВАННІ НЕЗНІМНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ
91

 TECHNICAL SCIENCES

20.
Fialko N., Meranova N., Alioshko S., Rokitko K.
SIMULATION OF MICROJET BURNERS WORK PROCESSES FOR OPERATION WITH INCREASED EXCESS AIR
97
21.
Kondratiuk N., Suprunenko K., Kogan A., Polyvanov Ye.
ACTUAL REALITIES AND PROSPECTS OF USING LIQUORID POWDER IN FOOD WITH DETOX EFFECT
103
22.
Kushnirenko N. M., Palamarchuk A. S., Patyukov S. D.
MODELING OF RECIPES OF MULTIPLE COMPONENT CANNED FOODS WITH HYDROBIONTS
107
23.
Makovska T. V., Tkachenko N. A., Izbash Y. O., Yarosinska R. T.
TARACSACUM OFFICINALE EXTRACT QUALITY STUDY FOR ICE CREAM ENRICHMENT
113
24.
Savchuk V., Konon V.
RISKS OF CARGOING CARGOES IN CONTAINERS
116
25.
Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В.
АНАЛІЗ НАЙБІЛЬШ ТРАВМОНЕБЕЗПЕЧНИХ ВИДІВ ПОДІЙ, ЩО ПРИЗВЕЛИ ДО НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ В УКРАЇНІ ЗА 2019 РІК
122
26.
Венгер А. С., Степанов О. В., Волобуєва Т. В., Сирота В. М.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
127
27.
Кучак М. М., Борин В. С.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СТРУКТУРНИХ СХЕМ ДЛЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВОДУ СПУСКО-ПІДЙОМНОЇ УСТАНОВКИ КОЛОНИ БУРИЛЬНИХ ТРУБ
132
28.
Лабуткина Т. В., Лазарец М. С.
ПРИНЦИПЫ И АЛГОРИТМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ КОММУТАЦИИ ПАКЕТОВ С КОСМИЧЕСКИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
138
29.
Лебедь О. О., Дейнека О. Ю., Рибалко А. В.
ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ЗА МОДЕЛЛЮ WISMUT ДЛЯ ЖИТЕЛІВ М. РІВНЕ ВІД ВДИХАННЯ РАДОНУ
145
30.
Макоєдова В. О.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
151
31.
Сайко В. Г., Наконечний В. С., Наритник Т. М., Сивкова Н. М.
АЛГОРИТМ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ БАГАТОПОЗИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ ПРИНЦИП ПРОСТОРОВО-РОЗПОДІЛЕНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
155
32.
Сафронов А. М., Водянников Ю. Я.
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОЙ КОЛОДКИ
161
33.
Сєрікова О. М., Кисельов Д. О.
ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
168
34.
Слюсаров А. С.
ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ С ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
171
35.
Хозя П. А., Сафронов А. М., Водянников Ю. Я., Сулим А. А.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ ПРИ НАЛИЧИИ В ЕГО СОСТАВЕ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ
176

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

36.
Nastasenko V.
NEW SUBSTANTIATION OF THE INITIAL LEVEL OF THE UNIVERSE
182
37.
Ratov D., Lifar V.
MATHEMATICAL MODEL OF MACHINE AND OPERATIONAL GEARING OF SPATIAL GEARS IN TRANSMISSION DEVICES
188
38.
Ковальчук В. В., Сморж М. В., Мамука К. В.
КЛАСТЕРИЗАЦИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
195
39.
Рябікіна М. А., Мухіна Н. С., Верещак А. В.
ВЕРИФІКАЦІЯ НЕРІВНОСТІ КОШІ ВИМІРОМ МІКРОТВЕРДОСТІ СТАЛІ
199

 ARCHITECTURE

40.
Агеева Г. Н.
УНИТАРНЫЙ УРБАНИЗМ АЭРОПОРТОВ
205

 PEDAGOGICAL SCIENCES

41.
Balanchivadze Iagor
THE IMPORTANCE OF PARENTAL INVOLVEMENT IN CHILD’S LEARNING
212
42.
Samolenko T., Apaychev O.
LEVEL OF ENDURANCE AS AN INDICATOR OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF FIRST-YEAR STUDENTS
218
43.
Snitsa T.
INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY AS AN INTEGRAL PART OF THE LEARNING PROCESS
222
44.
Sokhadze Nino
THE NEED FOR EDUCATION WITH RESPECT TO TECHNOLOGICAL PROGRESS
226
45.
Барсукова Т. О., Гоголєва О. М., Волошина А. О.
ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС-ПРОГРАМ ЯК МОТИВУЮЧИЙ ФАКТОР ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
229
46.
Булага К. М.
ТЕХНОЛОГІЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАНЦІВ ДИТЯЧОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО КОЛЕКТИВУ
233
47.
Котелянець Ю. С.
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
239
48.
Кравцова Т. А.
РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
248
49.
Кузьменко І. І.
РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗМІЦНЕННІ ЗДОРОВ’Я УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
253
50.
Лобода О. Є.
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВУ НА РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ
257
51.
Марків В. М., Мохонько А. В., Таран А. Д., Скаржинець В. К., Цимбал Д. В.
ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
264
52.
Микитюк О. М., Зачепа А. М., Никитюк Г. П., Тюріна Т. Г.
ПРОБЛЕМИ ЕМОЦІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ВЧИТЕЛІВ
270
53.
Потьомкіна Н., Рижанова А.
РОЛЬ БАТЬКІВ У ПРОЦЕСІ КІБЕРСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЮНІ
275
54.
Нєдялкова К. В.
FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS
280
55.
Попович Л. М.
ПРАКТИЧНЕЕ ВИКОРИСТАННЯ СУБМОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОПОРНИМИ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ
285
56.
Саєнко Н.C., Ахмад І. М.
НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
288
57.
Сосницька Н. Л.
ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З ФІЗИКИ ЯК ПІДҐРУНТЯ STEM-ОСВІТИ
293
58.
Юрійчук Н. Д.
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
300

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

59.
Chykhantsova O.
THE PERSONAL QUALITY OF LIFE AND LIFE SATISFACTION
304
60.
Tkachenko E. V., Sokolenko V. N., Boriak K. R., Sidash J. V., Sartipi Hamed Nosratolla
IMPORTANCE OF INTERHEMISPHERICAL ASYMMETRY INDIVIDUAL PROFILE TAKING INTO ACCOUNT IN PEDAGOGICAL PROCESS: SIDE AND OWN EXPERIENCE
308
61.
Vertel A., Ratieieva V.
QUATERNARY IN ANALYTICAL PSYCHOLOGY by C.G. JUNG
313
62.
Кічук А. В.
ПСИХОЕМОЦІЙНЕ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ: ДО ПИТАННЯ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ
317
63.
Рубський В. М.
УСВІДОМЛЕННЯ ПРИРОДИ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ФАКТОР СТРЕСОСТІЙКОСТІ.
321

 ART

64.
Гончар О. В., Манчук Н. І.
ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ У ДИЗАЙНІ ДИТЯЧОЇ ІГРАШКИ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ
323
65.
Доколова А. С.
СУЧАСНІ ВІТЧИЗНЯНІ ПРАКТИКИ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО МИСТЕЦТВА: СИМБІОЗ РЕАЛЬНОГО ТА ВІРТУАЛЬНОГО НА УКРАЇНСЬКІЙ СЦЕНІ
327
66.
Катрич О. Т.
ОСОБИСТІСНИЙ ВИМІР ЄВРО-АЗІЙСЬКИХ МУЗИЧНИХ КОНТАКТІВ: ЛЬВІВСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ДОСВІД
332
67.
Манелюк О. І.
ХІ МІЖНАРОДНИЙ РІЗДВЯНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «КОЛЯДА НА МАЙЗЛЯХ» – ЯСКРАВА СТОРІНКА ФЕСТИВАЛЬНОГО РУХУ УКРАЇНИ
335

 HISTORICAL SCIENCES

68.
Markivska L., Siruk N.
HISTORIOSOPHIC VIEW ON THE PROBLEMATIC OF UKRAINIAN INTELLIGENCE’S ACTIVITIES IN THE CONDITIONS OF THE SOVIET TOTALITATORY SYSTEM BEFORE THE GERMAN-SOVIET WAR
1941 – 1945 YEARS (ON THE EXAMPLE OF VOLYN REGION)
340

 LITERATURE

69.
Комарніцька Л. М., Комарніцький О. Б.
СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНА ПРОЕКЦІЯ ОБРАЗУ ПОНТІЯ ПІЛАТА У РОМАНІ Ю. ДОМБРОВСЬКОГО «ФАКУЛЬТЕТ НЕПОТРІБНИХ РЕЧЕЙ»
347

 PHILOLOGICAL SCIENCES

70.
Scherbina M.
LISTENING: A GOOD TECHNIQUE TO LEARN ENGLISH
352
71.
Strelchenko L. V., Dudina O. V.
SPEECH ACTS OF CRITICISM AS MEANS OF OBJECTIFYING EVALUATIVE COMMUNICATIVE STRATEGY OF ENGLISH PEDAGOGICAL DISCOURSE
356
72.
Бабій І. М.
СКЛАДЕНІ НОМІНАЦІЇ ЯК СТИЛЕТВОРЧИЙ ЗАСІБ У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
361
73.
Врабель Т. Т.
INTERCULTURAL COMMUNICATION IN TRANSLATION
365
74.
Оксанич М. П.
ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРЕЛЯТІВ У ПІДРЯДНИХ УМОВНИХ, ПРИЧИНОВИХ РЕЧЕННЯХ ТА РЕЧЕННЯХ ІЗ ТЕМПОРАЛЬНИМИ ВІДНОШЕННЯМИ У СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ
369

 ECONOMIC SCIENCES

75.
Avanesova N., Serhiienko Yu.
ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY SYSTEM: CONCEPTS AND ESSENCE
374
76.
Kovalenko-Marchenkova Ye., Buchek Yu.
DOMESTIC GOVERNMENT LOAN BONDS OF UKRAINE: ATTRACTIVENESS FOR RESIDENTS AND NON-RESIDENTS OF THE COUNTRY
379
77.
Nifatova O., Sviatetskyi V.
THE IMPACT OF INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER ON ECONOMIC GROWTH IN THE GLOBALIZATION CONDITIONS
382
78.
Shcherbak V., Sviatetska I.
INNOVATIVE METHODS OF PROMOTING BRANDS OF INTERNATIONAL CORPORATIONS
389
79.
Shynkaruk L. V., Dielini M. M.
THREATS OF MAKING OF EFFECTIVE STRATEGIC DECISIONS IN CURRENT ECONOMIC CONDITIONS
395
80.
Бочарова Н. О., Ликова А. К., Тітієвська Д. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА
399
81.
Довбенюк Д. А.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТІ ПОНЯТТЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ
402
82.
Іванова Л. О., Вовчанська О. М.
CУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ ЦИФРОВОГО ТУРИЗМУ
406
83.
Калиніченко Ю. В.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ
413
84.
Плахотнік О. О., Чернявська І. М.
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
418
85.
Стойка В.
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ФИНАНСОВОГО ОМБУДСМЕНА В УКРАИНЕ
422
86.
Столяр О. О., Перевозова І. В., Обельницька Х. В.
СОЦІАЛЬНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ТАРИФОУТВОРЕННЯ НА ГАЗ
428
87.
Ткалич Т. И.
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ КАК ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
431
88.
Туманов О. О.
ОГЛЯД СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В ДОСЛІДЖЕННЯХ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА
435
89.
Христенко О. А., Тищенко С. І., Калюжна О. В.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
438

 LEGAL SCIENCES

90.
Лук’янова Г., Годунко В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОДАТКОВОЇ ВІДПУСТКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ
444
91.
Лук’янова Г., Горін М.
РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВОВИХ ПРИНЦИПІВ
449
92.
Лук’янова Г., Груб’як О.
СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ЕТИКИ ТА ПРИНЦИПІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
453
93.
Лук’янова Г., Чернецька О.
ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОНОМ
459
94.
Лук’янова Г., Якубовський В.
ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ЇЇ СИСТЕМА В УКРАЇНІ
463
95.
Малишко Д. В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ОСМИСЛЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ПРАВОВА СИСТЕМА»
468
96.
Терещук М. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД: БІБЛІОГРАФІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
473

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-84-15927-31-0, УДК, ББК, выходные данные г. Барселона, Испания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 12 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: