fbpx

III Международная научно-практическая конференция “INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION”, 24-26 мая 2020 года Афины, Греция. Архив

Уважаемые коллеги!

24-26 мая 2020 года в г. Афины, Греция
состоялась III Международная научно-практическая конференция

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovative development of science and education. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. ISGT Publishing House. Athens, Greece. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

AGRICULTURAL SCIENCES

1
Kononenko L. M., Voitovska V. I., Tretiakova S. O.
PROSPECTS FOR GROWING UNCOMMON OILSEEDS IN THE RIGHT-BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE
12
2
Круть М. В., Гаврилюк Л. Л.
ІННОВАЦІЇ ІЗ ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ
21

BIOLOGICAL SCIENCES

3
Качмар Н. В., Багдай Т. В., Панасюк Р. М.
ФАКТОРИ, ЩО УСКЛАДНЮЮТЬ ПРОЦЕС ЗБЕРЕЖЕННЯ ФАУНИ НА ТЕРИТОРІЯХ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ ЛЬВІВЩИНИ
27
4
Коробчук Л. І., Мисковець І. Я.
ПЕРЕРОБНА ГАЛУЗЬ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ
33

MEDICAL SCIENCES

5
Gaistruk N., Chiaberashvili N., Yurii O., Povrazhek A., Derii S.
MODERN ASPECTS OF THE PROBLEM OF PSYCHO-EMOTIONAL STRESS OF PREGNANT WOMEN IN QUARANTINE COVID-19
37
6
Marynchyna I. M., Savchuk T. P., Tymofiychuk I. I.
METHODS OF CONTRACEPTION AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES
51
7
Piddubna A. A., Honcharuk L. M., Yakovets I. I.
FORMATION OF CLINICAL THINKING IN FUTURE DOCTORS DURING THE STUDY OF ENDOCRINOLOGY
56
8
Volos L. I., Dudash A. P.
MOLECULAR TYPE AS A PROGNOSIS FACTOR OF DUCTAL BREAST CANCER METASTASIS
59
9
Арсланов О. У.
КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ВОКРУГ ОПОРНЫХ ЗУБОВ У ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ ПО ВЕЛИЧИНЕ ДЕФЕКТАМИ ЗУБНЫХ РЯДОВ ДО И ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
66
10
Арсланов О. У., Кодиров Д.
КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОКОЛО ИМПЛАНТАЦИОННЫХ ТКАНЕЙ ПРИ ДЕФЕКТАХ ЗУБНЫХ РЯДОВ ДО И ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
72
11
Богачова О. С., Таненя В. П.
ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ У ПЕРІОД КАРАНТИНУ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ РУК У РЕАЛІЗАТОРІВ СУПЕРМАРКЕТІВ
75
12
Герасименко О. І., Герасименко В. В., Полєсова Т. Р.
ПОСТМАРТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ В СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
77
13
Долженко М. О., Овсієнко Є. В., Штереб О. І.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ BIS-МОНІТОРУВАННЯ
81
14
Древаль М. В., Степаненко В. В., Федік К. О.
ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ ХАРКІВСЬКИХ ВНЗ У ПЕРІОД КАРАНТИНУ 2020
84
15
Матюшкіна М. В., Годован В. В., Шемонаєва К. Ф., Марцинко О. Е.
ВИВЧЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ТА ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТАРТРАТОГЕРМАНАТУ ЛІТІЮ
88
16
Михневич К. Г., Бойко О. В., Баранова Н. В., Бражко Н. В., Калініченко Д. О.
ПОРІВНЯННЯ ВПЛИВУ СПІНАЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ НА ГЛІКЕМІЮ У ПАЦІЄНТОК, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ КЕСАРІВ РОЗТИН
92
17
Овчаренко І. А., Андрєєва В. С., Колесник М. Р., Стоян А. О.
ДИНАМІКА РЕНТГЕНОЛОГІЧНИХ ЗМІН У ХВОРИХ НА МРТБ ЛЕГЕНЬ З РІЗНИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ЛІКУВАННЯ
95
18
Плетенецька А. О., Зарицький Г. А., Циганко О. І., Полив’яний В. М.
АНАЛІЗ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ У ВИПАДКАХ НЕВИЗНАЧЕНОЇ ПРИЧИНИ СМЕРТІ
97
19
Позур Т. П.
РОЗБІЖНОСТІ ВХОДЖЕННЯ ОДОНТОМЕТРИЧНИХ І КЕФАЛОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДО РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗМІРІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОБУДОВИ КОРЕКТНОЇ ФОРМИ ЗУБНИХ ДУГ У ДІВЧАТ ІЗ ШИРОКИМ І ДУЖЕ ШИРОКИМ ТИПАМИ ОБЛИЧЧЯ
102
20
Сабадишин Р. О.
НУТРІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБМІНУ ВОДИ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ
106
21
Смолен Ю. О., Буздуган І. О.
БРОНХІАЛЬНА АСТМА: КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
116
22
Теренда Н. О., Ружило Н. С.
ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ
125
23
Шапошник О. А., Кудря І. П., Шевченко Т. І., Приходько Н. П. ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОМІЖ ГЛИБИНОЮ ІНФАРКТУ МІОКАРДА ТА ВІКУ ХВОРИХ ЯК МАРКЕР ПРОПУЛЬСИВНОЇ АКТИВНОСТI СЕРЦЯ
127
24
Яременко А. В., Прийомова В. О.
IMMUNIZATION OF CHILDREN WITH A BURDENSOME HISTORY
132

TECHNICAL SCIENCES

25
Haievskyi O., Dmytruk M.
APPLICATION OF WEIBULL DISTRIBUTION TO DETERMINE THE PROBABILITY OF NOT EXCEEDING THE SPECIFIC PORE DIAMETER
135
26
Haievskyi V., Nizhegolenko О.
DEPENDENCE OF ELECTRICAL RESISTANCE OF JOINTS FROM THE GAP AT WELDING OF ALUMINUM TIRES
137
27
Ivashchenko М., Mezentseva О.
NEURAL NETWORKS APPLICATION FOR AUTOMATION OF THE IT PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGY IMPLEMENTATION
139
28
Kovalev A. A.
IMPROVEMENT OF THE SOIL THROWER USED TO EXTINGUISH FOREST FIRES
146
29
Kuzin O. A., Kuzin M. O., Kovalenko P. V.
WAYS TO INCREASE OPERATIONAL RELIABILITY OF UKRAINIAN RAILWAY LOCOMOTIVES WHEELS UNDER EU REQUIREMENTS
153
30
Грачев Ю. В.
АНАЛИЗ МЕТОДОВ БЕЗОПАСНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ И НЕПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ МАРШРУТОВ В ТКС
157
31
Кочура М. Ю.
ВРАЗЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ SDN
162
32
Кошова В. М., Козловська Н. Я., Пархоменко А. М.
РОЛЬ ДРІЖДЖІВ У ВИРОБНИЦТВІ ПИВА
166
33
Кузнецов Ю. Н.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАЖИМНЫХ МЕХАНИЗМОВ ОТ ИДЕИ ДО ЕЁ МАТЕРИАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
174
34
Латипов Ш. А., Кувватов Ж. З.
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ТРАНСПОРТА ДОННЫХ НАНОСОВ В УСЛОВИЯХ ТРАПЕЦИАДАЛЬНОГО КАНАЛА
181
35
Медведєва А. О., Антонюк І. Ю., Кратюк О. М.
ТЕХНОЛОГІЯ БУЛОЧНИХ ВИРОБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧАЮ МАТЧА
190
36
Николов В. А., Кортиев А. Л.
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ГОРНЫХ ДОРОГАХ
196
37
Рогова Н. В., Білизна А. В., Дудник А. В.
ТЕХНІЧНІ ЕНЕРГООЩАДНІ ІННОВАЦІЇ В ЗАКЛАДАХ РОЗМІЩЕННЯ 
202
38
Свита М. П.
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДИФЕРЕНЦІЙНИХ ДАТЧИКІВ ТИСКУ 24PCEFA6D
209
39
Семірненко Ю. І., Семірненко С. Л.
ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ЕНЕРГІЇ НА СУШКУ РОСЛИННОЇ БІОМАСИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ
214
40
Середа Б. П., Волох В. И.
ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ И ОЦЕНКА ИХ СВОЙСТВ ЗА ВЕЛИЧИНОЙ КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ
217
41
Федоров В. Г., Кепко О. І., Кепко В. М., Сатир Л. М.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ТОВАРНИХ І ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КЕКСІВ ВІД МАТЕРІАЛУ ФОРМ ДЛЯ ЇХ ВИПІКАННЯ
221

GEOGRAPHICAL SCIENCES

42
Korzhov Ye. I., Kutishchev P. S., Honcharova O. V.
INFLUENCE OF WATER BALANCE ELEMENTS CHANGE ON THE SALINITY REGIME OF THE DNIEPER-BUG ESTUARY
225

PEDAGOGICAL SCIENCES

43
Tarasiuk N.
THE ROLE OF LEARNING STYLES IN TEACHING ENGLISH
232
44
Ващенко Л. С.
ВПЛИВ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ В ТЕСТІ З БІОЛОГІЇ НА РЕЗУЛЬТАТИ ЙОГО ВИКОНАННЯ УЧНЯМИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
235
45
Гамаюнова Н. Г.
ДУМА – УНІКАЛЬНЕ ЯВИЩЕ КУЛЬТУРИ
242
46
Демченко М. О.
МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
248
47
Жданова Е. В., Еромянц И. С.
МЕТОД ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
253
48
Жиленко Т. І., Литвиненко Д. В., Нефьодов Н. Ю., Алексенко А. С.
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА КВЕСТИ
257
49
Кондрашова О. В., Дніпровська Т. В.
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
261
50
Коняшина І. Б.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТІВ
266
51
Лисенко Н. В., Лисенко О. М.
ВПЛИВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОЦІНКИ НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
271
52
Марчук Н. А.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
276
53
Павліченко В. І., Ємець Т. І., Попович А. П., Гавриленко К. В., Грушко А. О.
БІОЛОГІЯ PLASMODIUM KNOWLESI – ЗБУДНИКА МАЛЯРІЇ МАВП ТА ЛЮДИНИ
283
54
Паршук С. М., Кузюк І. А., Назаренко А. А.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
290
55
Пономарев А. С.
ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РЕЧЕВОМУ ОБЩЕНИЮ В УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
296
56
Федик Н. І.
ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК МЕТОД АКТИВНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
301
57
Червинская И. Б., Галюк Н. М., Дивнич Т. Я., Нищук-Олейник Н. Б.
ОРИЕНТИРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ СРЕДЫ
308
58
Чистякова І. А.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТЕОРІЇ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
314
59
Юденко О. В., Кузьменко В. Ю., Дьомін Є. В., Юденко Ю. М.
СУЧАСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ БАСКЕТБОЛОМ НА ВІЗКАХ В УКРАЇНІ
321

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

60
Tkachenko E. V., Sokolenko V. N.
THINKING ABOUT SOME ASPECTS OF TYPOLOGIES STUDY IN PHYSIOLOGY AND PEDAGOGY
329
61
Корсун С. І., Якимишина Л. І., Корсун О. О.
ЗАСВІДЧУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТА: ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ 
335
62
Панов М. С.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОБУДОВИ КОНЦЕПЦІЇ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАДАПТАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
340
63
Усик Д. Б.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ
345

 ART

64
Чуйко О. Д.
КУЛЬТУРОТВОРЧА РОЛЬ ВЗАЄМОЗВʼЯЗКІВ ВІЗАНТІЇ ТА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ РУСІ
352

HISTORICAL SCIENCES

65
Резнік М. М.
ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БОРИСА ГРІНЧЕНКА В УДП ТА УРП
358

 LITERATURE

66
Зелік О. А.
«ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕКСТ» У РЕТРОДЕТЕКТИВІ ОЛЕКСИ ДОНІЧА «ЕЛІКСИР БАГРЯНОГО КОЛЬОРУ»
365
67
Кирпита Т. В.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА У НОВЕЛІ «ЯСЕН» МОНТЕГЮ РОДС ДЖЕЙМСА
372
68
Кучерява Ж. М.
ТАРАС ШЕВЧЕНКО Й ПОДІЛЛЯ
378

PHILOLOGICAL SCIENCES

69
Mazurenko O. О., Krasnoshchok V. V., Karmazina K. B.
ANALYSIS OF THE REFORM AND MODERNIZATION OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE
387
70
Radjapova F. A., Haitboeva S. K., Allaberganova U. M.
THE DIALECTIC OF SPIRIT AND EVENT IN THE IMAGE OF THE PERSON
393
71
Волкова І. В., Масло О. В., Ібрагімова У. А.
КОЗАЦЬКІ ПІСНІ ТОМАКІВЩИНИ
398
72
Головко А. В.
TRANSLATION OF ENGLISH ABBREVIATIONS INTO UKRAINIAN
401
73
Гудова А., Кузьменко А. О.
СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ ЯКОСТІ У ЛІРИЦІ RIHANNA
403
74
Канкаш Г. Д.
ОГЛЯД ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПІДСТИЛЮ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ
408
75
Лапенко В. О., Кузьменко А. О.
СПЕЦИФІКА СТИЛЮ АНГЛОМОВНИХ ЛІРИЧНИХ ТЕКСТІВ BILLIE EILISH
412
76
Островська Ю. В., Кузьменко А. О.
ТЕМПОРАЛЬНА МЕРЕЖА ЛІРИЧНИХ ТЕКСТІВ ШАКІРИ
416
77
Пушкар Т. М., Задоєнко О. І.
ТАКТИКО-СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ
421
78
Пушкар Т. М., Осацька О. В.
ВЗАЄМОДІЯ ВЕРБАЛЬНИХ ТА НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ В АНГЛОМОВНІЙ РЕКЛАМІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
426

PHILOSOPHICAL SCIENCES

79
Yaremenko O. I., Melnyk E. A., Riapolova K. A., Fartushna Y. M.
THE DIACHRONIC ANALYSIS OF THE PHILOSOPHY OF LAW’S DEVELOPMENT IN THE PERIOD OF ANTIQUITY
431
80
Сагуйченко В. В.
АНТРОПОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
437

ECONOMIC SCIENCES

81
Lyshchenko O.
ACCOUNTING ASPECTS IN PROVIDING QUALITY SYSTEMS AT THE ENTERPRISE
445
82
Panchenko O. M.
ACCOUNTING FOR THE INNOVATION CYCLE OF THE ENTERPRISE
449
83
Shatska Z., Grishko A.
MOTIVATION OF STAFF AS A MEANS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE FUNCTIONING OF THE ENTERPRISE
453
84
Shyriaieva L. V., Khafizianov B. I.
UKRAINIAN INVESTMENT CLIMATE
457
85
Бондаренко Н. М., Гаркуша В. Б.
УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК, ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ВАЖЛИВИЙ СОЦІО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФЕНОМЕН
460
86
Борисюк І. О., Тартачник Т. С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
464
87
Данило С. І., Хриптак В. І.
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
470
88
Касаєва Ю. В.
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ
476
89
Лутай Л. А., Сульженко Л. С.
СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ, ЯК ПЕРСПЕКТИВНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
481
90
Михайленко О. В.
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
486
91
Панкова Ю. М.
СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИК СОЦІО-КУЛЬТУРНИХ ВИМІРІВ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
493
92
Сімкова Т. О., Гріневич В. В.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
498
93
Якушева І. Є.
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ПРОЦЕС ІНВЕСТУВАННЯ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
503

 LEGAL SCIENCES

94
Ваганова І. М.
НОВІ ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ ПРАЦІ
508
95
Гамаюнова В. А.
ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ В СФЕРЕ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЁННЫХ
514
96
Уралова Ю. П., Іваненко О. М., Сандул Н. В.
ДО ПИТАННЯ НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ СЕКРЕТНОГО ЗАПОВІТУ
521

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: