III Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS”, 1-3 июня 2020 года Стокгольм, Швеция. Архив

Уважаемые коллеги!

1-3 июня 2020 года в г. Стокгольм, Швеция
состоялась III Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Voitovska V. I., Tretiakova S. O., Petrychenko Ye. A.
AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL INDICATORS OF GRAIN SORGHUM DEPENDING ON THE VARIETAL CHARACTERISTICS OF DOMESTIC AND FOREIGN BREEDING
14

BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Babayan B., Melkumyan M., Bagdasaryan S., Mikaelyan A.
PSEUDOMONAS SYRINGE GROWTH INHIBITION BY TARTARIC ACID NEW DERIVATIVES
24
3.
Гумматова Вюсала Шахин кызы
БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА
30
4.
Никифорова О. А., Дудник А. О.
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ
33
5.
Потоцька С. О., Одноворова А. В.
ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЖИТТЄВИЙ СТАН ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ТЕРИТОРІЙ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ВУЛИЧНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА ЧЕРНІГОВА
37

 MEDICAL SCIENCES

6.
Dobrianskyi V. V.
RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF RECURRENT SEVERE HYPOGLYCEMIA IN THE PREHOSPITAL STAGE IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS
41
7.
Fazilat Arifovna Bakhritdinova, Feruza Alimovna Khaydarova, Iroda Fayzullayevna Nabiyeva
RESULTS OF DRY EYE SYNDROME TREATMENT IN PATIENTS WITH DIABETES MELITUS
45
8.
Honcharova N., Leschuk I., Somkina Ye., Belous O., Kurbel A.
DEPENDENCE OF POSTOPERATIVE HORMONAL COMPLICATIONS ON THE SIZE OF SURGICAL INTERVENTION ON THE THYROID GLAND AND METHODS FOR THEIR CORRECTION
50
9.
Ischuk Y. K., Tuchkina I. A., Kachaylo I. A.
ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME COMBINED WITH PREGNANCY
56
10.
Lisukha L. M.
INFLUENCE OF L-TRYPTOPHAN ON TICS IN CHILDREN
59
11.
Tkachenko O., Maksymosvkyj V., Pyrogov V.
IMPROVEMENT OF ANASTOMOSIS PERFUSION IN ALIMENTARY SURGERY
63
12.
Volos L. I., Stoliar H. L.
BINSWANGER DISEASE: MORPHOLOGICAL BASES OF PROGRESSIVE LOSS OF MEMORY AND INTELLECTUAL ABILITIES
67
13.
Балашов К. В.
ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я ТА КУЛЬТУРА: ТОЧКИ ДОТИКУ
74
14.
Білінський І. І., Федорак Л. В., Попович Ю. І.
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СТІНКИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У РАННІ ТЕРМІНИ РОЗВИТКУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
80
15.
Бойко О. В., Курбель А. О., Пруденко М. Ю.
ВИКОРИСТАННЯ ПОЄДНАНОЇ І КОМБІНОВАНОЇ АНЕСТЕЗІЇ У ХВОРИХ, ОПЕРОВАНИХ З ПРИВОДУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ
84
16.
Герасименко О. І., Герасименко К. О., Герасименко О. В.
СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА У ВИПАДКАХ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
88
17.
Дрокіна О. М., Братчук К. В., Заярна А. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ У ПРАЦІВНИКІВ СЕРЕДНЬОГО МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ
94
18.
Дудник О. О.
СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ
96
19.
Іванців О. Р., Поливкан М. І., Боднарчук Ю. В.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ЕНДОКРИНОЦИТІВ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗНІЙ КОРЕКЦІЇ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
104
20.
Косилова О. Ю., Адамовская А. С.
ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
111
21.
Лактіонова О. І., Човпан Г. О.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ВОМ У ОБРОБЦІ ДАНИХ МРТ
114
22.
Останіна Т. Г., Полушкін П. М., Яковлева Ю. С.
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ
120
23.
Побигун О. М., Буздуган И. А.
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПЕПТИЧЕСКОЙ ЯЗВОЙ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
126
24.
Риндіна Н. Г., Чеснакова Д. Д., Мізік А. О., Фельдман Д. А.
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ ТА АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ ЯК ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ МАКРОСУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ
132
25.
Сімонова С. А., Коваленко Є. В., Хоменко О. М.
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ УЧНІВ ВИПУСКНИХ КЛАСІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ УЧБОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ
135
26.
Шелест Т. Д.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ПАРТНЕРА ЖІНКИ ДО ПРОГРАМ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
141

 TECHNICAL SCIENCES

27.
Banzak O. V., Banzak H. V., Leschenko O. I.
MODELING SPECTRA OF CdZnTe-DETECTOR FOR MEASURING INTERNAL GAMMA RADIATION OF USED NUCLEAR FUEL
145
28.
Chaban R.
UNSUPERVISED CONTRASTIVE LEARNING FOR OBJECT CLASSIFICATION
150
29.
Chigvintseva O. P., Boyko Yu. V.
THERMO-PHYSICAL PROPERTIES COMPOSITES BASED ON POLYARYLATE
154
30.
Doms V. H.
COMPARISON OF METHODS FOR DETECTING OBJECTS ON HUMAN SKIN
160
31.
Haievskyi V., Dmytruk M.
INFLUENCE OF PARAMETERS ON THE SHAPE OF WEIBULL DISTRIBUTION OF WELDED PORE DIAMETER
167
32.
Havdo R. O.
LEXICAL-BASED APPROACH FOR UNSUPERVISED SENTIMENT ANALYSIS
171
33.
Oliynyk O. Yu., Konovalov K.
BAYESIAN MODEL FOR PROCESSING DATA OBTAINED BY VIBROMONITORING
175
34.
Popov S. N., Shumykin S. O., Mozgovaya I. V.
THE PROCESS OF CONTACT INTERACTION ON THE FRICTION SURFACE AS FOR BLADES OF COAL FANS
178
35.
Бондаренко І. В., Кутняшенко О. І., Топоров А. А., Рудик Ю. І., Сольоний С. В.
СКОРОЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ПРИ ПОЖЕЖАХ НА ПОЛІГОНАХ ТПВ
182
36.
Гащук О. І., Москалюк О. Є., Сімонова І. І.
МОДЕЛЮВАННЯ РЕЦЕПТУР СОСИСОК СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЦІЛЬНОЇ КРОВІ
189
37.
Дроздов А. А.
МЕТОД ПОБУДОВИ ЙМОВІРНОСТІ ВТРАТ ВІД УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КІБЕРАТАК
196
38.
Ковальчук Д. Л.
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
201
39.
Новальська Н. І., Чайка Н. Г.
НЕОБХІДНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З БОРТОВОГО СУПРОВОДУ АВІАЦІЙНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ВИЩІЙ ШКОЛІ
205
40.
Остапченко К. Б., Лисовиченко О. И., Борукаев З. Х.
ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
210
41.
Попрядухін В. С., Ковальов О. В.
АНАЛІЗ АПАРАТІВ ДІАГНОСТУВАННЯ І ЗАХИСТУ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ВІД АВАРІЙНИХ РЕЖИМІВ
217
42.
Прокопов В. Г., Фиалко Н. М., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О.
ЭФФЕКТЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ВЛИЯНИЯ ВНУТРЕННИХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ В МНОГОМЕРНЫХ ПРОЦЕССАХ ПЕРЕНОСА
223
43.
Прокопов В. Г., Фиалко Н. М., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О.
ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ УСЛОВИЙ ОДНОЗНАЧНОСТИ В ТЕОРИИ ЛОКАЛИЗАЦИИ
228
44.
Прокудін Г. С., Чупайленко О. А., Дудник О. С., Майданик К. О., Ремех І. О.
МАТРИЧНА МОДЕЛЬ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
233
45.
Саттаров К. К., Мажидова Н. К.
ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПИЩЕВЫХ САЛОМАСОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ГИДРИРОВАНИЕМ ХЛОПКОВОГО МАСЛА НА СТАЦИОНАРНОМ И ПОРОШКООБРАЗНОМ КАТАЛИЗАТОРА
237
46.
Усенко В. В., Ліхоузова Т. А.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ В СИСТЕМІ БЕЗПЕКИ
247
47.
Ярошевич Д. И., Сабадаш М. А., Кудин Н. И.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СОЗДАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ ЭТИКЕТОК ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
254

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

48.
Кабак І. С., Романчук М. Є., Бурлуцька М. Е.
ВПЛИВ АНТРОПОГЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗПОДІЛ РЕЧОВИН ТОКСИЧНОЇ ДІЇ В БАСЕЙНІ РІЧКИ ІНГУЛЕЦЬ
258
49.
Патрушева Л. І., Нєпєіна Г. В., Сербулова Н. А.
РОЗВИТОК ЕКОЛОГО-ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
265
50.
Пісоцький Є. С., Романчук М. Є.
АНАЛІЗ ЗМІН ДЕЯКИХ ГІДРОФІЗИЧНИХ ТА ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВОДИ Р. ПСЕЛ
272

ARCHITECTURE

51.
Ратко М. В.
ВИДОВА СВОЄРІДНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ХРАМІВ ОСТРОВА БАЛІ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
278

 PEDAGOGICAL SCIENCES

52.
Gordiichuk B., Samolenko T., Yanchenko I.
SCIENTIFIC WORK OF TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE DEPARTMENT DURING THE QUARANTINE
286
53.
Нurin R. S.
PEDAGOGICAL REFLECTION OF THE FUTURE TEACHER
289
54.
Konovalenko I. S., Kriukova A. I., Marchenko M. V.
DEVELOPMENT OF DISTANCE LEARNING DURING QUARANTINE
293
55.
Marzec-Jóźwicka Magdalena
SELECTED COMMENTS ABOUT THE NEED TO ACQUIRE KNOWLEDGE AND SKILLS BY STUDENTS UNDERGOING PEDAGOGICAL TRAINING
296
56.
Pavlyshyna K., Samolenko T.
DISTASE LEARNING OF STUDENTS IN SPECIALIZATION OF MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
303
57.
Seit-Asan Feride Ernestovna, Umaraliyev Fazliddin Faxritdin o’gli
IMPORTANCE OF ATTITUDE AND MOTIVATION IN LANGUAGE LEARNING
306
58.
Storozhuk A.
THE IMPORTANCE OF ENGLISH COMMUNICATION SKILLS FOR THE OFFICERS OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE IN PEACEKEEPING MISSIONS
310
59.
Tarasiuk N.
TEACHING ENGLISH IN A FLIPPED CLASSROOM
312
60.
Tsuranova O., Haleeva О., Zeninets L.
PERCEPTION OF MUSIC AS A MODEL OF COGNITION OF A MUSICAL WORK
315
61.
Галатюк М. Ю.
МЕТОДОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
321
62.
Зімонова О. В.
ЯК ПРАЦЮВАТИ НАД ПІДВИЩЕННЯМ ГРАМОТНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) У ЗВО
325
63.
Ігнатюк О., Дубініна О.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ З ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ СФОРМОВАНОСТІ ЛІДЕРА
332
64.
Каніболоцька О. А., Педенко К. А.
ВИМОГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ АВТЕНТИЧНОГО СПОНТАННОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
339
65.
Карпова І. Г., Шевченко Ю. В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОБОТИ З ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ ЗАСОБАМИ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
346
66.
Квасикова А. С.
САМОРАЗВИТИЕ–ДВИЖУЩАЯ СИЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
354
67.
Кінах Н. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЛОГІСТИКИ В ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
359
68.
Ковальчук М. Б.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
366
69.
Коняшина І. Б.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТІВ
373
70.
Кравченко В. А., Кравченко Ю. А.
ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
380
71.
Лисенко Н. В., Лисенко О. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ
384
72.
Остапенко А. С.
ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
392
73.
Пакулін С. Л., Перебійніс В. Б., Феклістова І. С., Пакуліна Г. С.
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ЗА ПРОЕКТАМИ
399
74.
Попова Н. О.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ЩОДО ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
406
75.
Рузис Л. М.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АНСАМБЛЕВЫХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ ФОРТЕПИАНО
413
76.
Силюга Л. П., Чупіль С. В.
CТВОРЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ – ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЕТАП У РОЗВИВАЛЬНОМУ НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
421
77.
Слухенська Р. В., Куліш Н. М.
ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ОСВІТИ МАЙБУТНЬОГО
427
78.
Шлєіна Л. І.
ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО КОНТИНГЕНТУ АГРАРНОГО ЗВО ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ
434
79.
Шпак І. О.
ЗАВДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
440

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

80.
Tkachenko E. V., Sokolenko V. N., Madrimov Isa
INDIVIDUAL MINUTE DURATION DETERMINING IN UMSA FOREIGN STUDENTS FROM IRAN, TURKMENISTAN, PAKISTAN, SAUDI ARABIA, IRAQ
447
81.
Сергієні О. В., Пашкова Г. Г., Пріснякова Л. М., Федько Ю.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ САМОТНОСТІ ОСІБ ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ
451
82.
Скоромна М. В.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
461

SOCIOLOGICAL SCIENCES

83.
Semenova O., Nestor H.
RESISTANCE TO PROPAGANDA IN THE CONTEXT OF THE MASS MEDIA LIMITED INFLUENCE THEORY
469
84.
Шуст Н. Б., Охріменко А. Ч.
ЖИТТЯ – СОЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ЧИ СОЦІАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ?
472

JOURNALISM

85.
Краснопір А. Б.
ПОНЯТТЯ ІМІДЖУ В МАСОВО-КОМУНІКАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
476

CULTUROLOGY

86.
Бондаренко В. Ф., Допіряк А. О.
COMMUNICATION PROBLEMS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
483

PHILOLOGICAL SCIENCES

87.
Kolisnyk M.
INTERACTION OF DIALECT LANGUAGE UNITS
491
88.
Poliarenko V. S.
FEATURE OF CHARACTER “CALM/RUHIG”: ITS EXPRESSION IN THE ENGLISH AND GERMAN LINGUOCULTURES
494
89.
Romanchuk N.
GENRE ASPECTS OF SOCIAL MEDIA
499
90.
Sandyha L. O., Oliinyk I. V.
NEOLOGISMS DENOTING NEW OCCUPATIONS AND INNOVATIVE TRENDS IN BUSINESS
502
91.
Вітрук В., Кузьменко А. О.
СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ У ПІСНЯХ СПІВАЧКИ LEONA LEWIS
509
92.
Гулієва Д. О.
ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ ТАБУЇРОВАНОЇ ЛЕКСИКИ НА МАТЕРІАЛАХ ФІЛЬМУ «ВОВК З УОЛЛ-СТРІТ»
514
93.
Дмитрошкін Д. Е.
ТЕЛЕСКОПІЗМИ З ОСНОВОЮ ІМЕННИКА В АМЕРИКАНСЬКОМУ СПОРТИВНОМУ МЕДІАДИСКУРСІ
523
94.
Дружинець М. Л.
СОЦІОФОНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ МОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ РЕСПОНДЕНТІВ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ: ВИМОВА ПРЕФІКСІВ ПЕРЕД ГЛУХИМИ (КРІМ ШИПЛЯЧИХ)
529
95.
Клімова А. І.
МІЖКУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ ПРИ ВИВЧЕННІ МОВИ
536
96.
Максимець О. М.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ СТУДЕНТА
543
97.
Мальцев Д. С.
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ АРЕАЛУ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РОМАНСЬКИХ МОВ (НА ПРИКЛАДІ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ)
551
98.
Черногорская Н. Г.
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕРОДНОГО ЯЗЫКА
556

PHILOSOPHICAL SCIENCES

99.
Sirenko O. M.
AXIOLOGICAL ASPECTS OF NATIONAL IDENTIFICATION
560
100.
Исакова Е. И.
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
563

ECONOMIC SCIENCES

101.
Kovalenko Yu. M., Voloshaniuk O. S.
MORAL RISKS IN FINANCIAL MARKETS: LESSONS OF THE CRISIS
569
102.
Shcherbak V., Drobysheva A., Alekseeva A.
OUTSOURCING AS AN EFFECTIVE TOOLKIT FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT
573
103.
Sloboda L., Shved A.-O.
DEVELOPMENT OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION AND EUROPEAN INTEGRATION
579
104.
Бондаренко Н. М.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
584
105.
Борисюк І. О., Глибко Д. О.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
591
106.
Кравчук Н. М., Матюша М. М.
РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
597
107.
Кур’янов В. В.
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОГЛЯДІВ ТА ІЄРАРХІЯ ПОНЯТЬ
602
108.
Ларіна Д. Є., Балабанова Н. В.
ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ КЛЮЧОВИХ ВЕКТОРІВ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ
609
109.
Малинка О. Я., Мазур К. В.
СКРИПТИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
616
110.
Мартиненко С. В.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ В ОБЛАСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНИХ ЗВЕРНЕНЬ
621
111.
Охота Ю. В.
ВПЛИВ ГАЛУЗЕВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ДИНАМІКУ РОЗВИТКУ АГРОФОРМУВАНЬ
627
112.
Патока І. В.
ОЦІНЮВАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
634
113.
Рибальченко Л. В., Буцанова К. Г., Тодоренко І. О.
ЕКОНОМІЧНА СВОБОДА КРАЇН СВІТУ
639
114.
Сімкова Т. О., Хоменко Є. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
643
115.
Слободянюк Н. О., Янковський В. А.
АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ «ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА» В РОЗРІЗІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
649
116.
Товстенко І. І.
МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ЙМОВІРНОСТЕЙ ПОТРЕБ В СИРОВИНІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВИ РОЗПОДІЛУ ПУАССОНА
655
117.
Цихановська І. В., Товма О. А., Товма Л. Ф., Перетятько С. О.
SWOT-АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ХАРЧОВОЇ НАНОДОБАВКИ «МАГНЕТОФУД»
660
118.
Чебан Т. М., Теленик О. А., Чебан К. Е.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАТЕГОРІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ: ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ
669

LEGAL SCIENCES

119.
Hirii O. S., Shuba D. Yu., Morhun A. V., Myronets O. M.
INTERNATIONAL RELATIONS BETWEEN NATO AND THE UN
676
120.
Myronets O. M., Volodin D. V., Loyetska S. A.
DIPLOMATIC PRIVILEGES AND IMMUNITIES
682
121.
Жаде Зуриет Анзауровна, Шадже Азамат Мухамчериевич
ПРАВОВЫЕ УСТАНОВКИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
686
122.
Лук’янова Г. Ю., Мазурик А. О.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ ТА КАНАДІ: ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО-ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСВІДУ
694
123.
Ряшко О. В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВІДНОСНО ДОСУДОВОЇ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ
699
124.
Старко О. Л., Боровська Х. Т.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УМИСНЕ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА
706

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-91-87224-07-2, УДК, ББК, выходные данные г. Стокгольм, Швеция, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: