IV Международная научно-практическая конференция “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT”, 3-4 февраля 2020 года Львов, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

3-4 февраля 2020 года в г. Львов, Украина
состоялась IV Международная научно-практическая конференция

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Priority directions of science development. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1.
Бондарева О. Б., Коноваленко Л. І. Вплив буферної здатності ґрунту на рухливість  важких металів за різне техногенне навантаження
14
2.
Йолкіна Л. В. Вплив регуляторів росту на укорінення, ріст та розвиток Surfinia hubrida, Verbena hubrida
19
3.
Крамарьов С. М., Черних С. А., Пашова В. Т., Лемішко С. М. Перспективи застосування нітроамофоски імпрегнованої штамами фосфатмобілізувальних мікроорганізмів для оптимізації мінерального живлення та підвищення продуктивності агроценозів ячменю ярого
22
4.
Ларин А. А., Шварцман М. Е. Проблемы доводки трясильной машины для лубяных культур
24
5.
Пономарьова О. А., Журбенко Є. І. Вплив температурного режиму на вигонку деяких сортів роду Tulipa L.
28
6.
Примак І. Д., Федорук Ю. В., Караульна В. М. Продуктивність поля вико-вівсяної сумішки з післяукісною кукурудзою залежно від попередників, основного обробітку грунту і добрив
33
7.
Тупчій О. М., Шевченко С. А., Пелих І. Є. Регресійна модель впливу температури повітря та сонячної активності на всихання лісів
38

 ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

8.
Соболь О. М. Возрастные и породные особенности поликистоза почек у кошек
41

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

9.
Аргынбаева А.М., Малахова Н.П., Мальцева Э. Р., Скиба Ю. А. Диагностика бактериального ожога дикоплодовых яблонь на территории Казахстана
46
10.
Демченко М. К. Вплив екологічних факторів на показники росту та розвитку листопадних видів магнолій в урбанізованому середовищі міста Києва
49
11.
Кучеренко А. А., Бондаренко Е. Ю. Про перспективы использования растений современных пришкольных участков для образовательного процесса
51
12.
Рахимова Н. К., Ахмедов А. К. Оценка состояния ценопопуляции редкого вида Caragana Grandiflora (Bieb.) DC. на Плато Устюрт (Узбекистан)
55
13.
Топалов М. О., Бахаєва Є. В. Причини та закономірності травматизму дітей 10-15 років, які займаються футболом
61
14.
Троїцька О. О., Беренда Н. В., Ткаліч І. О., Шатковська О. С. Екологічна оцінка якості води і підйому З Дніпровської водопровідної станції (ДВС-1) м. Запоріжжя за вмістом органічних речовин
65

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

15.
Shuliarenko L. V. Coagulation profile disorders in type 2 diabetes mellitus patients with diabetic nephropathy
71
16.
Батушкін В. В., Негоденко І. І. Оцінка впливу функціонального стану вегетативної нервової системи на активність підкіркових структур регуляції судинного тонусу в осіб з високим нормальним АТ в залежності від статі
73
17.
Батушкін В. В., Нестеренко Л. О. Значення показників судинного тонусу та стану ваго-симпатичних взаємодій в осіб молодого віку з нормальним високим рівнем артеріального тиску в залежності від статі
77
18.
Боднарчук Ю. В., Іванців О. Р. Морфофункціональні зміни печінки статевозрілих щурів на 70-добу розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету
81
19.
Булик Р. Є., Йосипенко В. Р. Імуногістохімічні особливості вентролатерального преоптичного ядра гіпоталамуса щурів на фоні постійного освітлення та уведення мелатоніну
84
20.
Дейнеко М. О., Волкова Ю. В., Баусов Є. О. Оптимізація інтенсивної терапії у хворих у гострому періоді коми
86
21.
Дуло О. А., Ляховець Л. О. Динаміка відновлення функції серцево-судинної системи у юнаків низинних районів закарпатської області з різним соматотипом і складом маси тіла
89
22.
Зуб Т. А., Манин М. В., Олейник Е. А., Кострица Е. А. Объем движений в тазобедренном суставе после тотального эндопротезирования и его влияние на постуральный баланс при диспластическом коксартрозе
94
23.
Нефедов А. А., Грузд В. В., Демиденко Ю. В. Анализ применения цитиколина для коррекции ультраструктурных изменений ЦНС, индуцированных экспериментальным аллергическим энцефаломиелитом
99
24.
Нефьодова О. О., Гальперін О. І., Шевченко О. С. Експериментальний вплив цитратів церію та германію на хід ембріогенезу щура на тлі кадмієвої інтоксикації
104
25.
Расенко А. В., Михневич К. Г., Науменко В. О., Волкова Ю. В. Сучасні методи діагностики саркопенії
108
26.
Селиванская И. А. Защитное действие сухого соевого молока при сахарном диабете 1 типа у крыс
111
27.
Трегуб Т. В., Ржевская Ю. И., Стречень С. Б. Оптимизация лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения и хронической болезнью почек
115
28.
Фадєєв П. В., Михневич К. Г., Волкова Ю. В. Фактори ризику виникнення ускладнень у пацієнтів з тяжкою опіковою травмою
117
29.
Федорова О. А., Кашапова Н. Р. Обгрунтування вибору екстракту слини об’єктом тезиграфічного встановлення онкомаркерів
120
30.
Федорова О. А. Порівняльний аналіз існуючих кристалографічних методів встановлення онкомаркерів в екстрактах біорідин  людини
123
31.
Федорович У. М., Менів Н. П., Березовська І. Б. Новітні методи діагностики ВІЛ-інфекції
128
32.
Шаторна В. Ф., Гарець В. І., Кононова І. І., Шамелашвілі К. Л. Експериментальне дослідження  модифікуючої дії цитрату церію  на ембріотоксичність хлориду кадмію у щурів
132

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

33.
Сєдакова К. С., Азаренко Ю. М., Герасимова І. В. Обґрунтування складу мазі для застосування в терапії синдрому діабетичної стопи
137
34.
Столяр О. М., Герасимова І. В., Ярних Т. Г. Обґрунтування вибору діючих речовин для створення мазі ранозагоювальної дії
139
35.
Чушенко В. М., Рухмакова О. А., Тараненко Л. Ю. Створення перспективих лікарських форм кеторолаку
141

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

36.
Pisanenko D. A., Nesterenko S. A., Petrenko N. M. Synthesis of metoxysubstituted 1,3-diphenylcyclohexanes
143
37.
Васькевич А. І., Голубка К. О. Технологія виробництва поверхнево-активної речовини на основі вівсяних висівок
145
38.
Качковський І. О., Власенко Н. Є. Перспективи використання сонячних батарей на основі кремнію
147
39.
Маркушин І. О., Подобій О. В. Технологія отримання ароматизатору закріпленого на субстраті
150
40.
Михайленко В. Г., Антонов О. В., Лук’янова О. І., Гиль З. П., Юрченко В. О. Про чинники появи розчинних сполук феруму у природних водах та розсолах
153
41.
Осокін Є. С. Особливості електронної будови деяких монолігандних комплексів Cu(II) з малеїновою та фумаровою кислотами
157
42.
Перит В. В. Антиокислювальні ефекти біологічно активних речовин у складі олій
161
43.
Рудковська О. В., Шепеліна С. І. Аналіз та оцінка мінерального складу питного водопостачання м.Одеси
164

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

44.
Afanasieva Т.Trends in the processing of fruits and vegetables for healthy foods
167
45.
Borovyk O. V., Rudyk O. Y., Ganovskyi V. M. Implementation in the educational process of the solidworks simulation
169
46.
Sydor T. A. Automation of water distribution management for rewetting
173
47.
Андрієнко Г. О., Омельченко А. В., Шалапко Д. О. Забезпечення енергоефективності суднової енергетичної установки при сумісному використанні водневих паливних елементів
175
48.
Бондаренко А., Подобій О. Визначення оптимальних умов екстракції для отримання  флавоноїдів з акації (Robinia pseudoacacia)
180
49.
Гожий О. П., Васильєв М. О. Використання KNN для пошуку цінових шаблонів на валютних ринках
184
50.
Дахно О. О. Створення телескопічного робочого обладнання одноківшевих екскаваторів
186
51.
Зінченко В. Ю., Іванов В. І., Нестеренко Т. М., Каюков Ю. М. Інженерна модель теплопровідності для АСУ термічними печами
191
52.
Колісніченко О., Зульфігаров А. О. Підвищення ефективності роботи сонячних енергетичних установок з використанням аеростатичних систем
195
53.
Коновалов С. В., Салімова Н. В. Енергоефективні конструктивні рішення термомодернізації огороджувальних конструкцій
197
54.
Куперштейн Л. М., Кренцін М. Д., Колос І. А., Ніколайчук В. О., Васильков С. О. Інтелектуальна геоінформаційна технологія формування наборів відкритих даних
201
55.
Літвінов В. В. Визначення ризику розвитку аварійної ситуації в електроенегетичній системі при виникненні в ній коротких замикань
206
56.
Мормуль М. Ф.,  Васіна В. С., Картьожникова М. А. Ефективність, проблеми та розвиток митниць України
211
57.
Павленко С. І., Верхівкер Я. Г. Використання коллагену в сокових напоях та нектарах
214
58.
Пирисунько М. А., Шевчук І. Ю., Гмиря І. Г. Використання методу озонування наддувочного повітря дизельного двигуна для покращення його екологічних показників
218
59.
Пискунов С. О., Гетьман Т. В. Дослідження напружено-деформованого стану закрилка літака при використанні композитних матеріалів
220
60.
Подобій О. В., Житнецький І. В., Івченко І. В. Технологія отримання емульсійного екстракту меліси лікарської
224
61.
Рибалова О. В., Росколотько А. В. Поводження з побутовими відходами в Харківській області
229
62.
Романюк А. Н., Вяткин С. И., Романюк О. В. Метод параметрической модели для реконструкции монокулярного 3D лица
233
63.
Сердюк В. А., Склабинский В. И., Большанина С. Б. Интенсификация процессов электромембранного извлечения кадмия и цинка
236
64.
Середа Б. П.,  Волох В. І. Дослідження причин руйнування кранових коліс у виробничій практиці
240
65.
Сова Н. А., Куянов Ю. Ю., Демуш Т. В., Ребеко С. Ю. Перспективи розвитку технології білкових концентратів із побічних продуктів олійного виробництва
243
66.
Суббота І. С., Спасьонова Л. М., Забудько В. В. Вплив тиску пресування формувальної маси на міцність керамічних матеріалів
245
67.
Субботіна В. В., Соболь О. В., Білозеров В. В., Шнайдер В. В. Вплив хімічного складу алюмінієвих сплавів на структуру та властивості мдо-покриттів
250
68.
Ткалич И. М. Рекомендації побудови системи управління безпекою та гігієною праці з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду
254
69.
Трубнікова А. А., Засідкевич А. В., Білобров С. В. Розробка рецептури безлактозного молочного десерту
259
70.
Черкас А. І. Впровадження міжнародних стандартів в Україні
262
71.
Черніченко О. М., Оцупок Л. М. Організаційно — екологічні передумови термомодернізації житлових будівель
267
72.
Шапкін В. П., Бушуєв А. С., Мороз О. В. Синтез кислотних моноазобарвників для фарбування текстильних матеріалів з використанням р-кислоти
271
73.
Шевченко А. О., Мясоєдов О. Ю., Шевченко Т. О. Кондиціонування осаду побутових стічних вод методом посиленого окислення (AOP)
275
74.
Шевченко О. Г., Бєліков Д. Ю. Аналітичний огляд програм віддаленого доступу
279

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

75.
Абрамова О. О., Зуб О. І., Ічанська Н. В., Сєров М. І. Поєднання класичних методів інтегрування для виразів певного вигляду
284
76.
Береза І. С. Сучасний стан напрямів розвитку науки в фізиці
289
77.
Губська В. В. Дослідження виходу на режим параметричних коливань резервуару з рідиною з вільною поверхнею
293
78.
Дебела І. М. Статистичні методи обробки навігаційної інформації
296
79.
Крапива Н. В., Буряк Д. В. Математичні методи та їх роль у сучасному науковому пізнанні
300
80.
Ліманска Д. Є., Самкова Г. Є. Асимптотичні розв’язки деяких систем звичайних диференціальних рівнянь
305
81.
Настасенко В. А. Фундаментальная физическая константа Настасенко и ее обоснование
310
82.
Романенко Ю. М. Телепортація і її застосування в повсякденному житті та викладацькій діяльності
315

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

83.
Котик Л. І., Ганич Р. В. Вивчення екологічних проблем у середній школі (на прикладі навчальних підручників з географії для 9 класу)
320
84.
Мірза В. Р. Визначення необхідного зниження еквівалентного рівня шуму у мікрорайоні «Дружба» міста Тернопіль
324
85.
Юровчик В. Г. Методика конструктивно-географічного дослідження лісів і лісових ресурсів Волинської області
328

 ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

86.
Шеремет Е. М., Стрекозов С. Н., Сетая Л. Д., Боханов А. И. Покрово-Киреевское Ti-V  месторождение Приазовья (Украинский шит)
334

 АРХИТЕКТУРА

87.
Антоненко І. В. Надводне житло України і вектор формування модульного дизайну
340
88.
Дорохіна Г. І., Задорожний І. О. Архітектурно-просторова інтеграція сучасної будівлі в історичне середовище міста
345
89.
Жарікова А. С. Теоретичні передумови формування рітейл парків
349
90.
Касьян І. В., Дорохіна Г. І. Екологічні тенденції в проектуванні інноваційних бізнес-центрів
352
91.
Ковальська Г. Л., Понайда А. І. Принципи реновації загальноміських громадських центрів малих міст України
355
92.
Кравченко І. Л., Губська В. Л. Архітектурно-планувальні засоби захисту позашкільних навчальних установ від терорестичної загрози
359
93.
Кравченко І. Л., Ковбасюк А. О. Прийоми «зеленої» архітектури при проектуванні торгово-розважальних комплексів
364
94.
Литвин О. Є., Донськой В. А. Інфраструктура для маломобільних громадян
367
95.
Онищук І. В., Ковальська Г. Л. Архітектурно-функціональні прийоми організації сміттєпереробних комплексів у формуванні екологічного середовища
368
96.
Панченко О. О., Хацей А. О. Особливості формування перехоплюючих паркінгів в структурі міста
372
97.
Пєкєр А. Й., Петренко А. Р. Тенденції розвитку модульних житлових будинків
376
98.
Пікуль Е. Ю. Розвиток BIM технологій в архітектурі та будівництві
381
99.
Прусакова О. С. Прийоми реконструкції житлових кварталів 1960-1970х років в місті Київ
383
100.
Тоцький Е. В. Розвиток та захисту аеропортів від терористичних атак
388
101.
Тришкін Д. А. Сучасні тенденції формування науково-дослідного центру
389
102.
Шаповалов М. А. Сучасні тенденції формування житлових будинків для переселенців
391

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

103.
Boykhanov S. M. The benefits of English to form professional competence of prospective preschool teachers
395
104.
Dychka N. I. Modern approaches to teaching ESP
398
105.
Mandrichenko О. E., Demydenko T. P. Use of moodle environment for discipline engineering graphics
402
106.
Troshyna S. V. The project method is an effective interactive technology for the formation of key competencies of future specialists
406
107.
Бабич Г. І. Особливості розвитку професіоналізму сучасного вчителя в умовах становлення нової української школи
410
108.
Бондаренко В. В., Данильченко В. А. Застосування діяльнісного підходу під час професійного навчання майбутніх працівників Національної Поліції України
415
109.
Будак В. Д., Дрозд О. В. Організаційні умови формування національної самосвідомості особистості в закладах вищої освіти
418
110.
Василиків І. Б. Хмарні технології як різновид інформаційних технологій у підготовці майбутніх вчителів початкової школи
423
111.
Гойстер О. С., Назаренко В. І. Реалізація технологій критичного мислення в процесі викладання біохімії молодшим спеціалістам Київського обласного вищого професійного училища харчових технологій і ресторанного сервісу
426
112.
Гура Т. В., Кричка Н. В. Використання вебінару як форми інтерактивного навчання у вищих медичних закладах освіти
429
113.
Єфанов М. В. Дослідження готовності викладачів до стандартизації підготовки фахівців у закладах вищої освіти
434
114.
Кобися В. М., Кіржа Н. В. Використання кейс-методу для формування комунікативної компетентності у студентів медколеджів
437
115.
Кочержат О. І. Методики клінічного навчання студентів-медиків
441
116.
Краснокутська Н. М., Молчанова Т. І. Сучасні методи навчання при викладанні предмету «Фармацевтична технологія»
445
117.
Маланчук Г. Г., Параняк М. І. Формування мотивації до занять фізичною культурою в учнів старших класів
449
118.
Мандюк А. Б., Линдюк М. Я. Рухова активність у структурі вільного часу школярів зарубіжних країн
453
119.
Мельник Ю. С. Формування екологічної компетентності учнів гімназії під час вивчення курсів за вибором з фізики
457
120.
Нестерович Б. І., Кочірі Н. М. Досвід діагностики готовності студентів музичних спеціальностей до розвитку виконавської культури
462
121.
Олімова М. О. Системний підхід в управлінні освітою
468
122.
Поліщук А. В. Особливості застосування технології навчального проектування у професійній підготовці викладачів закладів вищої освіти
472
123.
Полонська Т. К. Сутність компетентнісного підходу в навчанні іноземної мови учнів сучасної гімназії
476
124.
Протасова А. С. Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до фізичного виховання засобами інформаційно —  комунікаційних технологій
480
125.
Пухно О. А. Формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів закладів вищої освіти
485
126.
Ріпак М. О., Ковальчук В. І. Роль педагогів у залученні школярів до рухової активності
489
127.
Ситник Т. М. Аспекти формування  музично-виконавської  майстерності  співака
493
128.
Туташинський В. І. Реалізація пріоритетних напрямів інноваційного    розвитку в профільній технологічній освіті учнів
497
129.
Фролов Д. О. Упровадження інноваційних підходів, при викладанні природничих дисциплін на прикладі сервісу світові данні землі від Американської Аерокосмічної Агенції NASA
500
130.
Хуртенко О. В., Котик О. М., Пілявська О. С. Характеристика інноваційних оздоровчих технологій дітей старшого дошкільного віку
504
131.
Чиркіна С. В., Матінова А. М., Подзірей Л. М. Основні принципи формування готовності майбутніх вчителів музичного мистецтва до професійної діяльності у творчих колективах
509
132.
Яценко Т. О. Навчання української літератури на засадах культурологічного підходу
511

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

133.
Афанасьєва Н. Є., Конончук Ю. Г. Особливості самоактуалізаційних тенденцій кандидатів на службу в підрозділи ДСНС України
516
134.
Перепелюк Т. Д. Інклюзивна освіта – умова повноцінної соціалізації людей з особливими освітніми потребами
520
135.
Ульянова Т. Ю. Психологічні особливості конфліктності у юнаків та дівчат
524

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

136.
Соболев А. С. Управленческие риски организаций. Методология Адизеса
528

 ЖУРНАЛИСТИКА

137.
Галаджун З. В. Боротьба з дезінформацією чи зі свободою слова?
533

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

138.
Давлатова Т. І. Сторінки з біографії Марії Донець-Тессейр (за архівними матеріалами)
537
139.
Черноліченко К. С. Своєрідність сучасної постмодерністської драматургії в Україні (на прикладі п`єси О. Вітра «Станція, або розклад бажань на завтра»)
540
 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
140.
Dotsenko I. B., Dotsenko M. I. The versal system as the unrealized idea of a peaceful world facilitation
543

 КУЛЬТОРОЛОГИЯ

141.
Гончарук В. А., Басаман Я. В., Тверда О. О. Поєднання дохристиянських і християнських елементів у водосвятській обрядовості українців
547

 ЛИТЕРАТУРА

142.
Накашидзе І. С. Тема протистояння УПА в сучасній українській літературі
552

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

143.
Дзега В. Д. Організаційні компетентності посадових осіб місцевого самоврядування в Україні: теоретичні засади дослідження
555

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

144.
Nasalevych T. V., Linnik A. S. Linguostylistic expressive means in the image creating of Martin Eden in J. London’s novel “Martin Eden”
560
145.
Nerush A. V. Stylistic techniques for using pronouns in scientific medical prose
564
146.
Набокова К. І. Рецепція феномену «Варт» С. Лук’яненка: причини парадоксалізму
569
147.
Томусяк А. О. Реалізація експресивності в риторично питальних синтаксичних конструкціях
573

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

148.
Nadiryan K. The ways to manage costs of civil aviation carriers
578
149.
Бакаляр Д. Г. Забезпечення економічної безпеки організації в ризиковому середовищі
580
150.
Бондаренко А. В. Етапи розвитку податкової системи України
585
151.
Варналій З. С., Ткачук Є. А. Фінансова стійкість в системі фінансової безпеки корпорацій
589
152.
Гаращук В. В. Управління власним капіталом компанії
593
153.
Гринько П. Л. Сучасні методологічні підходи до формування системи управління організаціями в умовах цифрової трансформації бізнесу
597
154.
Дорошенко В. Ю., Кушнарьов О. Є. Управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції
601
155.
Жидкова В. В. Розвідка та оцінка запасів корисних копалин: їх облік
606
156.
Ібрагімова Л. Р. Державні цінні папери України: стан та перспективи розвитку ринку цінних паперів
608
157.
Клименко Д.-М. В. Формування стратегії управління персоналом органів місцевого самоврядування в контексті мотивації праці
613
158.
Мартинюк О. В. Тенденції маркетингового ціноутворення в сучасних умовах
616
159.
Мєдвєдкова Н. С., Рублик В. М. Зелені облігації: перспектива управління резервами
621
160.
Рудик К. О. Види фінансової політики корпорацій
625
161.
Рудянова Т. М., Норенко А. М. Теорія ігор у вирішенні конфліктних ситуацій
630
162.
Самитов А. Э., Голубятник А. С., Славов Е. В. Методика выявления кризис точек в компании
635
163.
Скакун І. М. Удосконалення надання адміністративних послуг на шляху децентралізації
637

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

164.
Гамалієнко О. А., Резцова Н. С. Впровадження системи електронного документообігу в Україні
642
165.
Пікуля Т. О. Організаційна основа держави: поняття та зміст
644
166.
Пяничук М. С., Резцова Н. С. Особливості та проблемні аспекти закону про державну мову
648
167.
Чечель А. О., Резцова Н. С. Проблемні аспекти дистанційного навчання курсантів ЗВО зі специфічним умовами навчання
652

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-26-9, УДК, ББК, выходные данные г. Львов, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: