fbpx

IV Международная научно-практическая конференция “INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION”, 21-23 июня 2020 года Афины, Греция. Архив

Уважаемые коллеги!

21-23 июня 2020 года в г. Афины, Греция
состоялась IV Международная научно-практическая конференция

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovative development of science and education. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. ISGT Publishing House. Athens, Greece. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

AGRICULTURAL SCIENCES

1
Voitovska V., Tretiakova S., Storozhyk L., Kononenko L.
ORIGIN, INTRODUCTION AND PHASES OF CRAMBE ABYSSINICA HOCHST. UNDER THE CONDITIONS OF THE RIGHT-BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE
10
2
Гурский И. Н., Дядченко Я. А.
ВЛИЯНИЕ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ВЫРАЩИВАНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КУСТОВЫХ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
16
3
Кравченко В. С., Полторецька Н. М., Кононенко Л. М., Вишневська Л. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВІД БУР’ЯНІВ НА ПОСІВАХ БУРЯКА ЦУКРОВОГО
22
4
Недільська У. І.
ОЗНАКИ НЕСТАЧІ ТА НАДЛИШКУ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН КАРТОПЛІ
29
5
Панасюк Р. М., Дидів А. І., Качмар Н. В., Дацко Т. М.
РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОЩУВАННЯ СКОРОСТИГЛИХ СОРТІВ СОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ
33
6
Полутін О. О.
ТОВАРНІСТЬ ПЛОДІВ МЕКСИКАНСЬКОГО ФІЗАЛІСУ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ
35

MEDICAL SCIENCES

7
Artemov A. V., Neverova O. G., Ilyina S. I., Golovchenko V. G.
VALEOLOGY AND THEORY OF AGING
38
8
Hruzevskyi O.
THE CYTOKINE LEVELS IN PATIENTS WITH BACTERIAL DYSBIOSIS
44
9
Pelepchuk O. S., Bobro E. V., Dyshel G. A.
MONITORING OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF GIRLS OF SCHOOL AGE OF REGION OF UKRAINE
46
10
Sabirov U., Azimova F., Тoirov В.
THE IMPORTANCE OF COMPATIBLE DISEASES IN VITILIGO
49
11
Sabirov U., Azimova F., Тoirov В.
THE SUSTAINABILITY OF THE DISEASE IN VITILIGO AFFECTS ITS TREATMENT EFFICIENCY
51
12
Sabirov U., Azimova F., Тoirov В., Khodjaeva N.
COMPARATIVE ANALYSIS OF AUTOLOGOUS MELANOCYTE TRANSPLANTATION IN VITILIGO
53
13
Sabirov U., Azimova F., Тoirov В., Muminova S.
SIGNALING PATHWAYS OF NEURAL CREST CELLS IN THE DIFFERENTIATION OF MELANOCYTES IN VITILIGO
56
14
Sabirov U., Azimova F., Тoirov В., Muminova S.
THE STUDY OF THE EXPRESSION OF THE WNT1 MOLECULE IN VITILIGO TREATMENT
58
15
Yanishen I. V., Diudina I., Tomilin V. G., Pereshyvajlova I. A.
TO REASON BY EXPERIMENTAL’S CHOICE THE  METHOD OF PROTECTION THE PULP OF TEETH ON STAGE TREATMENT BY NON-REMOVABLE DENTURE AFTER OPERATION OF PREPARATION HARD TISSUES OF TEETH
60
16
Горохівський В. Н., Желізняк Н. А., Сорока К. О., Суслова О. В., Костенко С. С.
РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ РЕТЕНЦІЇ ЗУБІВ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ОРТОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ
63
17
Гусєв В. М., Ольшевська О. В., Хапченкова Д. С.
ГІСТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛАЦЕНТ У ЖІНОК ІЗ ГЕСТАЦІЙНИМ ПІЄЛОНЕФРИТОМ
65
18
Іванов О. С., Гузій О. Б., Кропива Т. П.
ВПЛИВ ДИКЛОФЕНАКУ НАТРІЮ НА ЕРИТРОЦИТАРНИЙ РЯД КЛІТИН КІСТКОВОГО МОЗКУ МИШЕЙ
73
19
Мялюк О. П., Качан Я. В.
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА КИСЛОТОУТВОРЮЮЧОЇ ФУНКЦІЇ ШЛУНКУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ГАСТРИТІ З СУПУТНІМ УРАЖЕННЯМ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ АЛКОГОЛЕМ
76
20
Сорокопуд І. В., Гангур І. Ю., Танасійчук П. М.
БАКТЕРИЦИДНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ВИДІВ РОБОТИ ДІОДНИХ ЛАЗЕРІВ ПРОТИ ENTEROCOCCUS FAECALIS, У ПОРІВНЯННІ З ОБРОБКОЮ ГІПОХЛОРИДОМ НАТРІЮ
79

PHARMACEUTICAL SCIENCES

21
Bobokalo S. V., Snehyrova D. V., Almakaieva L. G.
METHODS FOR CREATING STABLE AQUEOUS SOLUTIONS FROM DIFFERENTLY SOLUBLE SUBSTANTIES
84
22
Басри Бадр, Карпенко Л. А.
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ «ОТВЕТСТВЕННОГО САМОЛЕЧЕНИЯ» В КОРОЛЕВСТВЕ МАРОККО
88

 TECHNICAL SCIENCES

23
Podchashinskiy Yu., Shavurskiy Yu., Tararaka V.
MATHEMATICAL MODELS OF VIDEO IMAGES WITH MEASURING INFORMATION IN COMPUTERIZED INFORMATION AND MEASURING SYSTEMS
92
24
Zaichenko S., Shalenko V., Gavrilyuk R.
CREATING A CLEANING DEVICE FOR PIPES WITH A SPIRAL PATH
99
25
Бурлака Т. В.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМБІНАЦІЇ РІЗНИХ СПОСОБІВ
107
26
Васильковський О. М., Петренко Д. І., Лещенко С. М., Мороз С. М., Свірень М. О.
УНІВЕРСАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ОРГАН ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ
111
27
Губенко С. И., Беспалько В. Н.
УРОВЕНЬ ПЛАСТИЧНОСТИ МУЛЬТИФАЗНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В СТАЛЯХ
117
28
Запорожець Ю. В., Бурлака Т. В.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАГУВАННЯ ЗА РАХУНОК ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ СИРОВИНИ
124
29
Ковальський Б. М., Голубник Т. С., Гавриш Б. М., Дубневич М. М., Маїк Л. Я.
ОПТИMІЗАЦІЯ ВИПУСКУ ПЛАСТИКОВИХ КАРТ
129
30
Телюра Н. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ УКРАЇНИ
136

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

31
Матківський С. В.
ОЦІНКА ЗАПАСІВ ГАЗУ РОДОВИЩ З ЩІЛЬНИМИ КОЛЕКТОРАМИ МЕТОДОМ МАТЕРІАЛЬНОГО БАЛАНСУ
143

ARCHITECTURE

32
Zhovkva О. I.
ARCHITECTURAL HERITAGE. SELECTED ISSUES OF CULTURAL HERITAGE PROTECTION
149
33
Василишин Я. В.
ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА ТА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО МІСЬКОГО АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА
156

PEDAGOGICAL SCIENCES

34
Romanovskyi O. H., Kablash V. V., Kartavkina Yu. O.
THE EDUCATIONAL PECULIARITIES OF FUTURE LEADERS FOLLOWING THE EXAMPLE OF TRAINING FUTURE PSYCHOLOGISTS IN THE HIGHER LEARNING INSTITUTIONS
161
35
Андрющенко Т. К.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА
164
36
Батарейна І. О.
МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
171
37
Євдоченко О. С.
ЗМІСТ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ХІМІЇ
178
38
Зубко В. С.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
184
39
Кардашов В. М., Чемерис Г. Ю., Скрєбнєв В. К.
ЕТНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПЛАКАТУ І РЕКЛАМНОЇ АФІШІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
188
40
Кравець В. П., Кравець С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГУМОРУ У ПІДГОТОВЦІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ
195
41
Кравченко В. О., Кравченко Ю. А.
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
202
42
Матяш В. В.
СТРУКТУРА ДИСТАНЦІЙНОГО УРОКУ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ
205
43
Мірошніченко Т. В., Коваль М. В.
ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ АРТ-ТЕРАПІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
211
44
Уличний І. Л.
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ
218
45
Ядловська О. С.
ПРОЯВИ ҐЕНДЕРНОЇ ОСВІТІ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
224

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

46
Скоромна М. В.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
229

HISTORICAL SCIENCES

47
Anistratenko Т.
HARRY S. TRUMAN: THE IMPACT OF HIS PERSONALITY ON THE DEVELOPMENT OF EUROPEAN COUNTRIES DURING THE COLD WAR
236

PHILOLOGICAL SCIENCES

48
Божко О. П.
МОВНА КУЛЬТУРА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ
238
49
Жулавська О. О., Городиська А. В.
ФОРМИ РОБОТИ ТА ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ІНШОМОВНОГО МАТЕРІАЛУ
244
50
Калюжна Ю. А.
КОНЦЕПТ ЯК ІМПЛІЦИТНИЙ КОМПОНЕНТ ІНОКУЛЬТУРНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ КАРТИН СВІТУ
250
51
Крашевська С. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
254

ECONOMIC SCIENCES

52
Vovk О., Kovalchuk А., Dolhopolova Yu.
INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF DEVELOPMENT ON THE BASIS OF COGNITIVE ECONOMY
256
53
Багирзаде А. С.
OПРЕДЕЛЕНИE ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
261
54
Бондаренко Н. М.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
271
55
Гейко Т. Ю.
ПОДОЛАННЯ ПЕРЕШКОД ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ЧИННИК ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
278
56
Гелей Л. О., Пилипенко С. М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
285
57
Жилінська Л. О.
ЧИННИКИ, ЩО ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ РОЗВИТКУ СОЦІО-ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІЙ СТАБІЛІЗАЦІЇ У МІСТІ ТА ЗАДОВОЛЕННЮ ПОТРЕБ ЙОГО НАСЕЛЕННЯ НА ПОСТКОНФЛІКТНИХ ТЕРИТОРІЯХ
293
58
Кадол Л. В., Астахов В. І., Осипова А. М.
НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
296
59
Ковтуненко К. В., Ковальчук О. В., Трапіцин Д. І.
КРАУДТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ
300
60
Лойко В. В., Шевченко К. Т.
МІСЦЕ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ У БАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКАХ
305
61
Розуменко В. В., Рекіс Н. М., Лободзинська Т. П.
КРАУДФАНДИНГ ДЛЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ЯК НОВИЙ СПОСІБ ФІНАНСУВАННЯ
310
62
Фурманчук О. С., Кравченко І. М.
НОВІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ВИЗНАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 
313
63
Фурманчук О. С., Ревенко А. Р.
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
320

 LEGAL SCIENCES

64
Мироненко В. П., Полішко Н. Л.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЖІНОК-ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ НИМИ СВОЄЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
325

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-618-04-3761-4 и УДК, выходные данные г. Афины, Греция, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: