fbpx

V Международная научно-практическая конференция “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT”, 2-3 марта 2020 года Львов, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

2-3 марта 2020 года в г. Львов, Украина
состоялась V Международная научно-практическая конференция

PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Priority directions of science development. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1
Аксьонов Є. О. Шкурково–хутрова продуктивність кролів різного виробничого напряму за згодовування малокомпонентних комбікормів
12
2
Волощук А. П., Волощук И. С., Глива В. В., Запесоцкая М. С. Семенная продуктивность сортов пшеницы озимой зависимости от уровня минерального питания растений в зоне западной лесостепи Украины
17
3
Карлова Л. В., Лесновська О. В., Деберина І. В. Стресостійкість та продуктивні якості корів
22
4
Карпенко О. В., Сморочинський О. М. Моделювання кривих несучості птиці сучасних кросів яєчного типу
26
5
Коноваленко Л. І., Бондарева О. Б., Вінюков О. О. Закономірності формування зон забруднення важкими металами навкруги техногенних об’єктів
30
6
Левченко І. С., Любенко О. І. Щільність посадки як технологічний стрес-фактор у промисловому птахівництві
35
7
Положенець В. М., Немерицька Л. В., Журавська І. А., Мельничук В. В. Особливості патогенезу фузаріозної гнилі топінамбура
39
8
Романчук Л. Д., Лопатюк О. В., Ковальова С. П. Оцінка вмісту  важких металів у ґрунтах  присадибних ділянок мешканців населених пунктів Народицького району
43
9
Циганенко М. О., Мельник В. І., Романашенко О.А., Качанов В. В. Застосування супутніх культур – підвищення екологічності природокористування
46
10
Шувар І. А., Корпіта Г. М. Вплив гербіциду на бур’янове угруповання агроценозу картоплі
53

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

11
Абдуллаева А. Т. Структурные особенности некоторых вегетативных органов Allium Caspium (pall.) M. Bieb., произрастающего в естественных условиях обитания
57
12
Алиев С. А., Ахмедова И. Н., Рамазанова С. Г. Характеристика функциональных показателей и мышечной силы кисти у детей 12 – 14 лет, занимающихся борьбой
62
13
Джафарова Я. Ю. Изучение влияния экспериментального двигательного режима на морфофункциональные показатели детей, занимающихся гимнастикой
67
14
Кирута М. М., Баданіна В. А., Футорна О. А. Анатомо-морфологічна будова листкової пластинки та черешка листка Ginkgo Biloba L. за умов спеки в м. Києві
71

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

15
Bakunovich A. A., Astrowski A. A., Yarashenka Y. V., Buko V. U. New approach to assess the readiness of the wound surface for acceptance of a skin graft
75
16
Savokhina M. V. Modern strategy for treating patients of community-acquired pneumonia
80
17
Бойко О. В., Нечитайло А. В., Волкова Ю. В. Ефективність кардіоверсії моно- та біфазними дефібриляторами у хворих з пароксизмальною формою фібриляції передсердь
83
18
Жорняк О. І., Жорняк П. В., Дівінскі Д. М. Дослідження впливу антисептичних препаратів септефрилу, аджисепту на адгезивні властивості стафілококів
86
19
Макодрай Ю. І. Показники ендогенної інтоксикації та гуморального імунітету у тварин з хронічним простатитом на тлі алкогольної інтоксикації
89
20
Мейбалиев М. Т., Кореняко Л. Б. Russian Science Citation Index и РИНЦ это один и тот же индекс или нет? Если нет в чем различие?
91
21
Мудра У. О. Вплив супутньої патології печінки на клінічний перебіг подагри
94
22
Петрик К. Ю. Функціональний стан автономної нервової системи у дітей молодшого шкільного віку з надмірною масою тіла
96
23
Понирко А. О., Сулим Л. Г. Вплив гіперглікемії на ультраструктурну організацію довгих кісток щурів
98
24
Путренок Є. С., Дьякова Т. В. Вплив компютерів та смартфонів на розвиток короткозорості у підлітків та молоді (статеві відмінності)
102
25
Тимофеев А. А., Гичка С. Г., Ушко Н. А., Туффаха М., Беридзе Б. Дифференциальная диагностика злокачественных опухолей околоушных желёз
107
26
Тимофеев А. А., Ушко Н. А., Максимча С. В., Савицкий А. А., Серга Е. А., Колисниченко Л. А. Лечение гнойных ран мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи
115
27
Тимофеев А. А., Тимофеев А. А., Ярифа М. А., Мирошник А. А., Дубиченко С. И., Блинова В. П. Особенности лечение артритов височно-нижнечелюстных суставов
120
28
Ткемаладзе Д. Ю., Голуб М. В., Невхорошев Є. О., Волкова Ю. В., Лантухова Н. Д. Порівняння шкал оцінки тяжкості та прогнозування результату політравми
125

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

29
Авдеенко А. П., Марченко И. Л. Взаимодействие N-(N-арилсульфонилбензимидоил)-2,3,5,6-тетрахлор-1,4-бензохинониминов с арилсульфиновыми кислотами
127
30
Вишнікін А. Б., Сидорова Л. П., Чернявська А. Ю., Пащенко Н. О., Йорш Г. П., Притика Д. В. Вивчення взаємодії органічних барвників з катіоним флокулянтом марки FO4800
129
31
Ганзюк А. Я. Структура, мінеральний та хімічний склад сечового каміння
133
32
Карандашов О. Г., Авраменко В. Л., Подгорная Л. Ф., Черкашина Г. М. Исследование влияния процесса подготовки армирующего наполнителя на свойства стеклопластиковых изделий
138
33
Перепелиця О. П., Максін В. І., Петренко Т. В. Синтез червоних люмінофорів на основі подвійних молібдатів рзе та одновалентних металів
143
34
Поліщук Л. М., Майданюк Є. С. Альтернативна побутова хімія
146

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

35
Khrystova A., Kravets N. Lambda Architecture in Microsoft Azure
151
36
Rudyk O. Y., Maslovskyi O. O., Zherebetskyi S. S. Computer simulation of the tensely-deformed condition of a screw support trailers
156
37
Азаров С. І., Шевченко Р. І., Щербак С. С. Систематизація чинників ініціалізації лісових пожеж в складних радіаційних умовах формування пожежного навантаження
161
38
Венгер А. С., Степанов О. В. Використання інтелектуальних транспортних систем у створенні сучасного мобільного міста
164
39
Воловик А. Ю. Актуальность применения информационно –измерительных систем функционально устойчивого управления
168
40
Говаленков С. С., Басманов О. Є. Оперативно-технічний метод локалізації надзвичайних ситуацій, обумовлених викидом небезпечних хімічних речовин
174
41
Грабовська О. В., Авраменко А. Д., Штангеєва Н. І. Використання модифікованих крохмалів для інкапсулювання аскорбінової кислоти
179
42
Григор’єва Н. С., Шабайкович В. А. Розробка віртуальних конкурентоспроможних конструкцій та технологій
184
43
Д’яченко Л. А., Стоянова О. В. Розроблення технологічної схеми сушених яблук
190
44
Кісіль Т. Ю., Вівсяний О. О. Безпілотний літальний апрат з поновлювальним джерелом енергії
194
45
Кісіль Т. Ю., Сосновський М. С. Розробка системи управління робота-маніпулятора
197
46
Кісіль Т. Ю., Туз В. В., Павлюк Є. С. Система керування двигуна з Аndroid-пристрою
201
47
Коваленко Г. В. Інтенсивність тепловіддачі при бульбашковому кипінні деяких нанорідин
206
48
Кузнєцов І. В., Райко О. О., Райко Г. О. Застосування mashup технології реалізації динамічної інтеграції даних в системі управління територією
211
49
Левченко О. Г., Полукаров Ю. О. Наукові основи розроблення інформаційно-аналітичної системи гігієнічної оцінки комплексу шкідливих і факторів під час зварювання
217
50
Сайко В. Г., Наритник Т. М., Сивкова Н. М. Телекомунікаційна система впливу електромагнітного випромінювання на супутникові канали радіозв’язку
222
51
Сафронов О. М. Основні методологічні положення  експериментальних досліджень гальмівної системи вагонів метрополітену з дисковими гальмами
227
52
Слюсенко А. М., Пономаренко В. В. Дослідження роботи водо-повітряного ежектора з конічно-циліндричною камерою змішування
232
53
Соц С. М., Кустов І. О., Кузьменко Ю. Я. Нова сировина як основа розвитку вітчизняних кру’пяних технологій
236
54
Стрілець В. В., Шевченко Р. І. Функціональна схема процесу термічної деструкції хімічно-небезпечних речовин математичної моделі локалізації осередку надзвичайної ситуації
241
55
Тищенко В. І., Єршов О. В., Шубіна Є. А., Божко Н. В. Аналіз функціонально-технологічних властивостей м’ясо-містких фаршів з регіональної сировини
244
56
Хозя П. А., Сафронов А. М., Водянников Ю. Я. Оценка фрикционных свойств композиционных тормозных колодок на соответствие нормативным требованиям по обеспечению тормозной эффективности грузовых вагонов
249
57
Цирульник С. М. IX всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки
254
58
Шевченко С. М. Пружинний маятник як механічна модель дослідження декількох нелінійно зв’язаних систем
259
59
Шпакова Г. В., Глущенко І. В. Адаптація будівельної галузі до принципів циркулярної економіки
265
60
Яременко М. М., Ревенчук І. А. Використання кластеризації даних для пошуку по критеріям у Е-магазинах
269

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

61
Марусяк А. І., Завада А. В. Лазерне випромінювання та його вплив на людину
273
62
Настасенко В. А. 1-е, 2-е и 3-е квантово-механические уравнения В.А. Настасенко и их определение
276

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

63
Бойко З. В., Бойко О. В. Географічні особливості глобалізації і регіоналізації світу
281
64
Васенко А. Г., Старко Н. В. Оценка влияния биологической мелиорации на развитие фитопланктона в водоеме-охладителе Змиевской ТЭС
286

 АРХИТЕКТУРА

65
Медведєва Ю. Л., Тетянін І. О. Архітектура Української Церкви в стилі бароко
289

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

66
Belikova V. V., Ivanova I. V., Belikova S. O., Morokhovskaya E. V. Dual vocational education system꞉ searching for implementation
292
67
Pinchuk I. Using social web applications as a means of developing future primary school teachers’ foreign language communicative competence
296
68
Saienko N., Lavrysh Y. Information assessment skills development through the mobile learning strategies for bachelors at technical university
299
69
Бикова О. В., Гилюк Є. М. Індивідуальні творчі здібності – основа професійної творчої діяльності майбутніх вчителів хореографії
303
70
Бикова О. В., Дорофєєва Л. Д. Значення казки у виховному процесі дітей різних вікових груп засобами хореографії
308
71
Бикова О. В., Мороз А. В. Хореографічна культура народного танцю в Україні ХХІ ст.
313
72
Бондаренко В. В., Данильченко В. А., Давигора Ю. І. Показники сформованості мотивації до професійного навчання працівників Національної поліції України
318
73
Ведь Т. М. Розвиток трансверсальних компетентностей майбутніх менеджерів як педагогічна проблема
323
74
Грибок Н. М., Пріцак І. М. Геріатричні аспекти ерготерапії в реабілітації осіб літнього і похилого віку
326
75
Думко Н. В. Педагогічні умови формування професійної зрілості курсантів поліції у фаховій підготовці
331
76
Івахненко В. О., Герасимчук Я. О. Мотиваційні фактори формування здорового способу життя студентів
336
77
Капінус О. С. Теоретико-методологічні основи використання компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутнього офіцера у ВВНЗ
341
78
Коваленко В. М. Рух – це життя
346
79
Лінєвич К. А., Мельник Л. М. Сучасні аспекти професійної підготовки медичних сестер при викладанні клінічних дисциплін у Медичній Академії
350
80
Лук’янченко С. П., Лук’янченко М. Ю. Психологічні основи підготовки гравців у волейболі
355
81
Марків В. М., Алейнікова А. В., Капітан О. А., Жовнаренко Ю. Я., Щаслива А. С. Особистісний вплив вчителя на формування моральних якостей дитячого колективу
359
82
Мирошніченко В. О. Педагогічні умови мотивації студентів вищих аграрних закладів до здорового способу життя
364
83
Погорєлова В. М., Федорченко А. Б., Маркович М. М., Корнєва С. П., Терницька Н. В. Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях засобами креативного навчання
367
84
Соловйова О. В. Електрoнний навчальнo-метoдичний кoмплекс як дидактичний засiб активiзацiї навчальнo-пiзнвальнoї дiяльнoстi майбутнiх iнженерiв
372
85
Тюльпа Т. М. Системність у побудови процесу формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей
377
86
Чиркіна С. В. Нові реалії суспільства в сучасній педагогіці України як трансформер педагогічної науки
380
87
Шандра Н. А., Кудринська Х. В. Лексичні навички як компоненти англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх ІТ-фахівців
383

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

88
Богословська Н. І., Малакуцька О. Г., Меланчик А. П. Використання методів арт-терапії в діагностичній та корекційно-розвивальній роботі з підлітками, які навчаються в закладах професійної освіти
388
89
Бочелюк В. Й., Ліндгрен В. Р. Верифікація психодіагностичних можливостей рукописних текстів
393
90
Михайлишин У. Б. Дослідження мотиваційної сфери та інтернет-залежності  підлітків
397
91
Панов М. С. Професійна реадаптація безробітних
402
92
Петканич С. С. Забезпечення набуття досвіду у вирішенні конфліктів студентами як вагома складова розвитку їхньої конфліктологічної компетентності
406
93
Попрядухина Н. Г. Проблема школьной тревожности у младших школьников
411

 ЖУРНАЛИСТИКА

94
Чечельницька Г. В., Козлова С. Театралізовані заходи у PR-діяльності
416

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

95
Голіченко Ю. М. Герой сучасного кінематографічного всесвіту
421

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

96
Мартиненко О. С. Спроба апробації українського питання на Паризькій мирній конференції, як ідеї до незалежності
424
97
Ткачук А. Співпраця України з НАТО в умовах російської агресії
427
98
Юрова Т. М. Ґенеза українського польового однострою у процесі військових конфліктів ХХІ ст.
432

 КУЛЬТОРОЛОГИЯ

99
Сидоренко Л. В. Роль художньої самодіяльності у національно-патріотичному вихованні військовослужбовців
437

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

100
Рєзанова Н. О. Політична культура як соціальне явище та політологічне поняття
442

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

101
Дакіч В. В. Формування ключових компетентностей у студентів
447
102
Ординська І. Я. Власні назви криниць у структурі мікротопонімікону північних районів Хмельниччини
451
103
Ріжняк О. Л., Стрельченко Л. В., Давидова О. І., Костенко Н. Р. Сучасний стан білінгвізму в Україні
456
104
Сіладі В. В. The use of language learning strategies in foreign language comprehension, composition
460

 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

105
Данилова Т. В. Проблема гендерної нерівності в контексті економічної ситуації сьогодення
463

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

106
Grytskov E., Zubarev D. Assessment of the state and directions of investment in the construction industry
466
107
Velychko V. Directions for implementing a stakeholder-oriented strategy for managing construction enterprises
468
108
Дибач І. Л. Регіональні чинники ефективності закладів вищої освіти
472
109
Колебіденко М. І. Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства: порівняльна характеристика
477
110
Корнелюк О. А. Кластерна політика та її роль в економічному розвитку
482
111
Кухарська Н. О. Науково-методичні рекомендації щодо вдосконалення системи стратегування регіонального розвитку
486
112
Мазур Ю. В. Процес формування споживчого попиту на автотранспортні послуги
491
113
Макаренко Н. О. Управлінські рішення в державних установах на засадах логістичного підходу
496
114
Мальцева В. С. Різні підходи до оцінки стану економічної безпеки підприємства
501
115
Мельник Р. А. Фінансова глобалізація та її вплив на фінансову систему України (на прикладі банківського сектору та фондового ринку)
503
116
Мещеряков А. А. Вплив ризику недосконалого управління активами та пасивами банку на показники ліквідності
508
117
Нижник І. О. Сезонні коливання продовольчих цін
514
118
Семененко В. С., Бірюк О. Г. Організаційно-технологічні особливості діяльності будівельних підприємств та їх вплив на побудову обліку будівельних матеріалів та будівельних конструкцій
518
119
Степасюк Л. М. Кон’юнктура ринку гречки в Україні
522
120
Тітенко З. М. Конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції України
527
121
Шушкова Ю. В. Результати інтегрального аналізування стану інноваційно-технологічного розвитку економіки України
532

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

122
Біліченко В. В. Система перевірки та відбору кандидатів для проходження служби в поліції: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
537
123
Волинець І. В., Кожем’яко Н. В. Проблематика окремої криміналізації представництва без повноважень
541
124
Мартинюк Н., Кожем’яко Н. В. Проблематика захисту прав і свобод українських громадян, які постраждали в результаті збройного конфлікту на сході України
545
125
Петрук Ю. С., Кожем’яко Н. В. Проблематика судової реформи в Україні на основі міжнародних стандартів
550
126
Сластьоненко О. О., Дунай В. О. Сучасний стан митного законодавства України та його адаптація до норм Європейського Союзу
555
127
Шуст Н. Б., Зінченко М. М. Особливості відшкодування шкоди, завданої транспортними засобами
559
128
Яковлєв П. О. Вищі органи державного управління як суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки України
564

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-26-9, УДК, ББК, выходные данные г. Львов, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: