fbpx

V Международная научно-практическая конференция “SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS”, 12-14 апреля 2020 года Харьков, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

12-14 апреля 2020 года в г.Харьков, Украина

состоялась V Международная научно-практическая конференция

SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1
Васильченко Н. С.
ДОМІНАНТНІ ФІТОФАГИ НА РІПАКУ ОЗИМОМУ
19
2
Романова С. А., Грищенко О. М.
МОНІТОРИНГ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
21
3
Рудська Н. О., Михалуца Д. М.
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
27
4
Соболь О. М., Бойко С. С.
ОЦІНКА КОНДИЦІЙ КОНЕЙ В АМАТОРСЬКОМУ КІННОМУ СПОРТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ЇХ СПОРТИВНОЮ РОБОТОЗДАТНІСТЮ ОСОБЛИВОСТЯМИ ТІЛОБУДОВИ
32
5
Сусол Р. Л., Гарматюк К. В.
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНИХ ВАРІАНТІВ  СХРЕЩУВАННЯ РІЗНИХ ПОРІД СВИНЕЙ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
37
6
Сусол Р. Л., Тацій О. В.
ВІДГОДІВЕЛЬНІ, М’ЯСНІ ОЗНАКИ ТА ЕКСТЕР’ЄРНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПОРОДИ П’ЄТРЕН ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНОТИПУ ЗА ГЕНОМ MC4R
42
7
Толстолик Л. Н.
РАСТРЕСКИВАЕМОСТЬ ПЛОДОВ ЧЕРЕШНИ
47
8
Чугрій Г. А.
РІСТ, РОЗВИТОК І ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПРОТЯГОМ ВЕСНЯНО-ЛІТНЬОЇ ВЕГЕТАЦІЇ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ
51
9
Щербакова Ю. В.
СТІЙКІСТЬ СОРТІВ КОЛЕКЦІЙНОГО РОЗСАДНИКА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ДО ВИЛЯГАННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ
55

 ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

10
Антіпов А. А., Бахур Т. І., Гончаренко В. П., Ткаченко С. М., Ткаченко І. С.
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НЕМАТОДОЗНОЇ ІНВАЗІЇ СЕРЕД ОВЕЦЬ
61
11
Соловьева Л. Н., Ерохина Е. М.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОШАДЕЙ ПРИ БАБЕЗИОЗЕ
67
12
Чумаченко А. В., Франчук-Крива Л. О.
РОСЛИНИ-УРОСЕПТИКИ В ЛІКУВАННІ ТВАРИН ЗА ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
70

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

13
Гармаш Т. П., Гармаш М. П.
З ДОСВІДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІСОМЕЛІОРАТИВНИХ РОБІТ: ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІСОВОДА В.М. БОРТКЕВИЧА (ПЕРША ТРЕТИНА ХХ ст.)
74
14
Ковтун І. О.
АНТАГОНІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ З ЧОРНОГО МОРЯ
81
15
Прокопець Д. С., Сергєєва Л. А.
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЗОНИ ПРОВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ
86
16
Хоменко А. О., Вальченко О. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ В УКРАЇНІ
90
17
Шпортко Д. В., Глєбова О. І.
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕРОБКИ СМІТТЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
93

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

18
Арасланова Т. Р., Волкова Ю. В., Лантухова Н. Д.
ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКСМЕДЕТАМІДИНУ ЯК КОМПОНЕНТА АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ КРАНІОТОМІЇ У СВІДОМОСТІ
96
19
Балаклицька І. О.
ОЦІНКА ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ХВОРИХ НА ГЕРХ З ІНСОМНІЄЮ  ТА ГЕРХ ІЗ СУПУТНЬОЮ НЦД З ІНСОМНІЄЮ НА ОСНОВІ ОПИТУВАЛЬНИКА А. М. ВЕЙНА
98
20
Безкоровайна Г. О., Кліщ І. М., Хара М. Р.
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЯ ПРИ ПОШКОДЖЕННІ АДРЕНАЛІНОМ  НА ТЛІ ПОРУШЕНОГО СВІТЛОВОГО РЕЖИМУ
100
21
Бразалій Л. П., Апшай В. Г.
РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В ПРОФІЛАКТИЦІ ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНОЇ ІНФЕКЦІЇ
104
22
Герасименко О. І., Герасименко К. О.
ПОЛІТРАВМА В СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
108
23
Губіна Н. В.
ВИВЧЕННЯ ПРИХИЛЬНОСТІ ДО ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ
115
24
Данюк І. О., Риндіна Н. Г.
ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ФУНКЦІЯ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНЮ АКТИВНОСТІ В ПОЄДНАННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ II СТАДІЇ
118
25
Ільченко В. І., Пікуль К. В., Сизова Л. М., Чеботар О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА КІР В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2017-2019 РР.
122
26
Копиця М. П., Гільова Я. В., Родіонова Ю. В., Кутя І. М.
НОВІТНІЙ БІОМАРКЕР sST2 У ПРОГНОЗУВАННІ РЕМОДЕЛЮВАННЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ НА STEMI
126
27
Копиця М. П. Кутя І. М., Родіонова Ю. В., Гільова Я. В.
ПРОГНОСТИЧНА РОЛЬ ВЕФР-А У ПАЦІЄНТІВ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА З ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТУ ST ПРОТЯГОМ 6-МІСЯЧНОГО ПЕРІОДУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
128
28
Коцарь Е. В.
МЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ ДЛЯ ЛЕЧЕ-НИЯ ГНОЙНЫХ РАН, ОБУСЛОВЛЕННЫХ МЕТИЦИЛЛИНРЕЗИСТЕНТНЫМИ ШТАММАМИ STAPHYLOCOCCUS AUREUS
130
29
Лапшин Д. Е., Вастьянов Р. С., Загаевская Е. А.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЛЕГОЧНОГО ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО ФИБРОЗА
134
30
Огнєва О. В., Пруденко М. Ю., Сідора А. О.
ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ ПАМ’ЯТІ СЕРЕД ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ДРУГОГО ТИПУ
137
31
Орел О. В., Колесник М. Р.
ВПЛИВ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНІНГУ НА СУСПІЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я
139
32
Побережна Н. М.
ПОКАЗНИКИ АНТРОПОМЕТРИЧНОГО СТАТУСУ І БІОХІМІЧНА КАРТИНА КРОВІ, ЯК ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ В ЗДОРОВИХ ОСІБ
142
33
Самченко К. В., Гарячий Е. В.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР И ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ РОДОВ С РАСХОЖДЕНИЕМ ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ
147
34
Скрипа О. Л.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ АКСІОГРАМ ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ РІЗНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ НА ТЛІ ДИСФУНКЦІЇ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА
151
35
Шиповська К. В.
КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ДЕННОГО СТАЦІОНАРУ
153
36
Шролик К. О., Михневич К. Г., Волкова Ю. В., Бойко О. В.
СТАН ВІТАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ У ПЕРІОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ У ХВОРИХ З ПІДВИЩЕНИМ ІНДЕКСОМ МАСИ ТІЛА
156

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

37
Пальчевська Т. А., Лисенко Ю. С., Гула Л. Д., Ражик А. В.
ЗАСТОСУВАННЯ БУРШТИНОВОЇ КИСЛОТИ ТА НАТРІЮ СУКЦИНАТУ У ФАРМАЦІЇ
160
38
Соломенний А. М., Тарасекно В. О., Підлісний О. В.
РАНОВІ ПОКРИТТЯ
167

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

39
Вашкурак У. Ю., Шевчук Л. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ УЛЬТРАЗВУКУ НА РУЙНУВАННЯ ДОМІШОК БІЦИЛІНУ
170
40
Верещак В. Г., Пасенко О. О., Мандрика А. Г.
ОТРИМАННЯ МЕТАНСУЛЬФОНАТУ СРІБЛА ДЛЯ МОДИФІКАЦІЇ БІОАКТИВНИХ СПОЛУК КРЕМНІЮ
173
41
Зеленська К. В., Потаскалов В. А.
ФОТОКОЛОРИМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ В ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ
175
42
Фурукіна М. І., Власенко Н. Є.
ВПЛИВ LI – ІОННИХ АКУМУЛЯТОРІВ НА ЛЮДИНУ ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
182
43
Чумак М. О., Потаскалов В. А.
ВИКОРИСТАННЯ АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОЇ СПЕКТРОМЕТРІЇ ДЛЯ ЕКОАНАЛІТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
186

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

44
Bendiuh V. I.
SYSTEMATIZATION AND ACCESS TO THE LEGAL FRAMEWORK REGARDING TRANSPORT INFRASTRUCTURE USING SOFTWARE
190
45
Radovenchyk Ia., Trus I., Senkova K., Poberezhniy M., Radovenchyk V.
HOUSEHOLD SOLID WASTE MANAGEMENT IN UKRAINE IN 2018
198
46
Trus I., Radovenchyk Ia., Nosachova Ju., Hlushko O., Gomelya M., Vozna I.
DEVELOPMENT OF A WASTE-FREE TECHNOLOGY OF MINE WATER DESULPHATIZATION INVOLVING THE USE OF LIME AND ALUMINIUM COAGULANTS
205
47
Азарян А. А., Швець Д. В., Карабут Н. О.
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЕННЯ ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ НА РУДОЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ФАБРИКАХ
212
48
Банга В. І.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНУСНОГО РОБОЧОГО ОРГАНУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОЗАТОРА КОМБІКОРМІВ
215
49
Гачак Ю. Р., Михайлицька О. Р., Козловець М. О., Прокопюк Р. Я., Лазаришин Б. А.
ФІТОДОБАВКИ ЯК СКЛАДНИКИ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
219
50
Горовой С. А.
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С РАБОЧИМ КОЛЕСОМ В ЩЕЛЕВЫХ ОПОРАХ – УПЛОТНЕНИЯХ
225
51
Губська В. В.
МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ШАСІ ПО ПЕРЕШКОДІ У ВИГЛЯДІ СХОДОВОГО МАРШУ
230
52
Иванов Е. М.
УЧЕТ ПРАВИЛ ЕСКД ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРУЖИНЫ РАСТЯЖЕНИЯ В ПАКЕТЕ AUTODESK INVENTOR
236
53
Каращук Н. М., Манойлов В. П.
ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕНИ У ВИГЛЯДІ ВІДКРИТОГО КІНЦЯ ПРЯМОКУТНОГО ХВИЛЕВОДУ ІЗ ЧАСТКОВИМ ДІЕЛЕКТРИЧНИМ ЗАПОВНЕННЯМ ТА ШТИРЕМ ЗБУДЖЕННЯ
240
54
Квитка Н. Ю.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО РАДИУСА КАЛИБРА ПРИ ПРОДОЛЬНОЙ ПРОКАТКЕ
245
55
Кисіль Ю. П., Болгова Н. В.
ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОГО КОМПОНЕНТУ У ВИРОБНИЦТВІ ЙОГУРТУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
252
56
Коновалов О. Ю., Кунах Н. І., Манько О. О., Нікіфоренко К. Б., Сотніченко Ю. О., Харлай Л. О.
ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ДИНАМІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ОПТИЧНИХ ЛІНІЙНИХ СПОРУДАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
260
57
Михайліченко В. В., Коваленко І. В., Власенко Н. Є.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ
266
58
Міщенко Л. Д.
СПОСІБ РОЗПІЗНАВАННЯ ФЕЙКОВИХ НОВИН
270
59
Пивонос В. М., Пивонос В. В., Пивонос М. В.
СПОСОБ УСТРОЙСТВА БУРОВЫХ ПЛАТФОРМ В ПРЕДЕЛАХ ДОСЯГАЕМЫХ ГЛУБИН ВОДНЫХ АКВАТОРИЙ ДЛЯ ДОБЫ-ЧИ ПРИРОДНЫХ УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩИХ ИСКОПАЕМЫХ
273
60
Правило В. В., Власенко Т. І.
ЗАСТОСУВАННЯ IoT ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАФІКУ НА АВТОШЛЯХАХ
277
61
Привала В. О.
ТЕХНІЧНІ НОВАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ КАПІЛЯРНОСТІ ВОЛОКНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ
281
62
Селіхов Ю. А., Коцаренко В. О., Рябова І. Б.
ІНТЕГРАЦІЯ ПРОЦЕСА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В РЕКТИФІКАЦІЇ СУМІШІ ХЛОРОФОРМУ — БЕНЗОЛУ
287
63
Соц С. М., Кустов І. О., Кузьменко Ю. Я.
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПЛЮЩЕНИХ ПРОДУКТІВ
292
64
Суркова Є. Ф., Бєлікова С. О., Шкурко Ю. Л.
ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІОННОЇ БЕЗПЕКИ ІТ- ІНФРАСТРУКТУРИ ОСВІТНІХ УСТАНОВ
299
65
Ткачук К. В., Суглобов В. В.
ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОРТОВИХ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ
304
66
Швагер Н. Ю., Комісаренко Т. А.
СПОСІБ КОНТРОЛЮ СКЛАДУ АТМОСФЕРИ КАР’ЄРІВ ПІСЛЯ МАСОВИХ ВИБУХІВ
308

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

67
Бєлова М. О.
ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ІНВАРІАНТНОГО ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ
315
68
Дюженкова О. Ю.
СХЕМА ВВЕДЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ В КУРСІ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ
318
69
Настасенко В. О.
НАУКОВІ ВІДКРИТТЯ І ПРОБЛЕМИ ЇХ ВИЗНАННЯ
321
70
Письменный Н. И., Цокур А. Г., Кулагин С. Н., Носиков С. В., Резниченко Н. П., Кучугурный Ю. П., Левкович О. А.
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТЕХНОЛОГИИ УВОДА ОБЪЕКТА КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПЛАЗМЕННОЙ СТРУИ ИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
326
71
Ткаченко Н. Е.
ВОЛНЫ НА ПЛОСКОСТИ В ДВУХКОНТИНУУМНОЙ МАКРОМЕХАНИКЕ ДИЭЛЕКТРИКОВ
331
72
Тоница О. В.
ОЦЕНКА ОШИБОК ОКРУГЛЕНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
334

 ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

73
Куриленко В. С.
О ВЛИЯНИИ РАЗЛОМНОЙ ТЕКТОНИКИ НА НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ
341

АРХИТЕКТУРА

74
Грицак К. Ю., Панченко О. О.
ЗЕЛЕНІ ПОКРІВЛІ В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ
349
75
Дорохіна Г. І., Задорожний І. О.
АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВА ІНТЕГРАЦІЯ СУЧАСНОЇ БУДІВЛІ В ІСТОРИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІСТА
352
76
Жарікова А. С.
ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ РІТЕЙЛ ПАРКІВ
356
77
Ковальчук В. С.
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРИЙОМИ КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ КВАРТАЛІВ ЗАСТАРІЛОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ (БАГАТОКВАРТИРНА ЗАБУДОВА 1950-60Х РОКІВ)
359
78
Кравченко І. Л., Ковбасюк А. О.
ПРИЙОМИ «ЗЕЛЕНОЇ» АРХІТЕКТУРИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ
366
79
Юнаков С. Ф., Кедровський П. П., Стрипа О. Я.
РЕВІТАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ БУДІВНИЦТВА ПІД БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ REVITALIZATION SOVIET UNION PUBLIC BUILDINGS AS MIXED-USE BUILDINGS
369

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

80
Narodovska О.
SPECIFICS OF REMOTE LEARNING AT HIGH EDUCATION ESTABLISHMENTS
373
81
Антипов А. А., Величко С. П., Лопаткин Р. Ю.
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС «ФИЗИКА. ЛЕГКО» КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  В ИЗУЧЕНИИ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
376
82
Ахмад І. М., Чмель В. В.
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ВИГУКОВИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
383
83
Ахмад І. М.
СТРУКТУРНА КЛАСИФІКАЦІЯ АНГЛОМОВНИХ ВИГУКОВИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
385
84
Береза І. С.
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
388
85
Бондаренко К. І.
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
391
86
Демкович І. І., Дудник Н. З.
ГУМАНІСТИЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ЗА СИСТЕМОЮ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ
394
87
Домнічев М. В., Нестеренко О. В., Близнюкова О. Ю.
ШЛЯХИ ПРИВЕРНЕННЯ УВАГИ СТУДЕНТІВ. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
400
88
Донець В. Г.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ
405
89
Єфіменко І. В.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА – КЕРІВНИКІВ НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ
410
90
Замашкіна О. Д.
ҐУДЗИКОВА ТЕРАПІЯ: МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ У РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
418
91
Коваль М. М., Дудник Н. З.
ВПЛИВ ПЕДАГОГА НА РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
425
92
Кривцова О. П.
ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВУЗІ
430
93
Крикунов В. М., Субота А. В.
СУЧАСНІ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ – ЗАПОРУКА ОТРИМАННЯ ЗНАНЬ
435
94
Мандріченко О. Є., Демиденко Т. П.
КОМПЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
438
95
Марчук Ю. А., Доманюк О. М.
ФОРМУВАННЯ ШАНОБЛИВОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
442
96
Межуєва І. Ю.
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУ-ВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО РІВНЯ В РАМКАХ ІНДИВІ-ДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
447
97
Назарова Л. В.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»
453
98
Нечепорук Я. С.
СУЧАСНІ ОСВІТНІ УМОВИ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
458
99
Нєдялкова К. В.
НАВЧАННЯ УЧНІВ ДОВОДИТИ МАТЕМАТИЧНІ ТВЕРДЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВА МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
463
100
Ніколаєв С. Ю., Ніколаєв Ю. М.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ РОЗВИТКУ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТУДЕНТОК 1 — 4-Х КУРСІВ СНУ ІМ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ
470
101
Ніколаєв Ю. М., Ніколаєв С. Ю.
ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТОК З УРАХУВАННЯМ ЇХ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
472
102
Новікова В. Є.
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ КУРСІВ ХІМІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
474
103
Ремех Т. О.
ІНТЕРАКЦІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
479
104
Рогоза В. В.
ЦІННІСНА ОСВІТА І ПЕРСПЕКТИВА ГАРМОНІЗАЦІЇ ВІДНОШЕННЯ «ЛЮДИНА – ПРИРОДА»
484
105
Савченко Н. С.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
488
106
Снєгірьова В. В.
ХУДОЖНІЙ ТВІР  В ІНТЕГРОВАНИХ ПІДРУЧНИКАХ «РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА» ДЛЯ 10, 11 КЛАСІВ
494
107
Субота А. В., Крикунов В. М.
ВИКОРИСТАННЯ ОН-ЛАЙН ПЛАТФОРМИ ПРИ ТЕСТУВАННІ
499
108
Тумбрукакі А. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
501
109
Хмелівська С. І.
РОЛЬОВІ ІГРИ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ
504
110
Ходунова В. Л.
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ: АНАЛІЗ ЗАКОНО-ДАВЧОЇ БАЗИ УКРАЇНИ
508
111
Чеканович В. Г.
КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
512
112
Чернета В. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗВО З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА САМОЗАХИСТУ
515

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

113
Кравчук С. Л.
РЕФЛЕКСИВНА КУЛЬТУРА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
522
114
Литвиненко В. В., Пруденко М. Ю.
ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДИК ДЛЯ СКРИНІНГУ ДЕПРЕСИВНИХ ТА ТРИВОЖНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ НА ОНКОЛОГІЧНУ ПАТОЛОГІЮ
528
115
Піковець Н. В.
ПРОФЕСІЙНІ РИЗИКИ ТА ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО СТРЕСУ У ПЕДАГОГІВ
530
116
Попрядухина Н. Г.
СПЕЦИФИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
535
117
Разводова Т. О.
ВИКОРИСТАННЯ МАНДАЛИ У РОБОТІ З ЕМОЦІЙНИМИ СТАНАМИ ОСОБИСТОСТІ
543
118
Теслюк В. М., Михайленко Д. С.
ПСИХОЛОГІЯ ПІДЛІТКА
549

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

119
Stashevska A. O., Hoshko K. O., Malenko K. A., Fedotov O. V.
THE ROLE OF BIORHYTHMS IN ENSURING HUMAN LIFE
554
120
Подколзіна Н. О., Олексенко А. В., Мадірімов А. Д. О., Федотов О. В.
РОЗГЛЯД ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ
559

 ЖУРНАЛИСТИКА

121
Досенко А. К., Погребняк І. В.
ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА У СУЧАСНОМУ МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ
563

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

122
Лапко В. В.
ПАТЕРН ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ В АМЕРИКАНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОРІЧЧЯ
568
123
Моцаренко К. В.
ФОРТЕПІАННІ ЦИКЛИ Г.КАНЧЕЛІ ТА В.СИЛЬВЕСТРОВА: МУЗИЧНО-СТИЛЬОВІ ПАРАЛЕЛІ (НА ПРИКЛАДІ  ЦИКЛУ «ПРОСТА МУЗИКА ДЛЯ ФОТРЕПІАНО» Г.КАНЧЕЛІ ТА «ЦИКЛУ ЦИКЛІВ» БАГАТЕЛЕЙ В.СИЛЬВЕСТРОВА)
574
124
Овсяннікова-Трель О. А.
ПРО ОБРАЗНО-ТЕМАТИЧНІ УНІВЕРСАЛІЇ ПОПУЛЯРНОЇ МУЗИКИ
581
125
Самая Т. В.
ДО ПИТАННЯ МЕТРОРИТМУ У СУЧАСНОМУ ВОКАЛЬНОМУ ВИКОНАВСТВІ
586
126
Трянов М. А.
КОЛОРИСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ В ТВОРІ ДЛЯ ЧОТИРЬОХ ГІТАР «GUTSUL PARTY» А. АНДРУШКА
591

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

127
Грицюта О. О.
РОЛЬ ЖІНКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛЯННЯ ДЕРЖАВОЮ У РАННЬОМУ СЕРЕДНЬОВІЧЧІ
594
128
Хмельовська В. О.
АВСТРАЛІЙСЬКА ПРЕСА У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
600

 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

129
Panych H.
OVERVIEW OF ETHICAL STANDARDS IN PUBLIC RELATIONS SPHERE
607
130
Калініна О. С.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МУЗЕЮ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
611

 ЛИТЕРАТУРА

131
Перцова І. В.
РОЛЬ ОКСИМОРОНІВ У СТВОРЕННІ ОБРАЗУ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ У ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ СТУСА
615

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

132
Кризина Н. П., Радченко Л. М.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛИТИВИ В ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
622
133
Кризина О. В.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАТОЛО-ГОАНАТОМІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
629
134
Лазарєва Я. А., Карпенко О. М.
РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ТА ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ЧЕХІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
635

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

135
Domitrak Yu.
TEXT CORPUS AS A DATABASE AND SOFTWARE TOOL IN THE LINGUISTIC ANALYSIS
639
136
Kalytiuk L. P., Gaidash A. V., Ishchuk T.
DISCOURSE PORTRAIT OF AMERICAN BLOGGER FIONA CITKIN
647
137
Волкова Л. В.
ВИКОРИСТАННЯ МИСТЕЦЬКОГО КОНТЕКСТУ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
649
138
Оксанич М. П.
СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧЕННЯ В СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ
653

 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

139
Бурянов Д. М.
ФІЛОСОФСЬКИЙ СПАДОК М. БУХАРІНА
659
140
Євдомаха М. С.
М’ЯКА СИЛА ТА МІЖНАРОДНІ ЕКОЛОГІЧНІ ВІДНОСИНИ
664

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

141
Tarasenko A.
EVALUATION OF THE INTELLECTUAL CAPITAL OF THE COUNTRY
667
142
Борзенко О. О., Панфілова Т. О.
ПРОГНОЗИ ТА РЕАЛІЇ ГЛОБАЛІЗОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ
670
143
Бочарова Н. О., Клімова А. С., Вікторова В. С.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГРУПОВИХ КОНФЛІКТІВ ТА СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
677
144
Боярчук А. І.
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
683
145
Варнавська І. В., Лейченок З. М.
ЛІДЕРСТВО В ІННОВАЦІЙНОМУ БІЗНЕСІ
687
146
Вежичанін О. І., Гуріна Н. В.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛІНГУ
694
147
Волобуєва А. В.
УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
698
148
Галан Л. В., Мельниченко С. М.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
701
149
Гілевіч Д. С.
СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ РОБОТОДАВЦЯ
704
150
Драчук Ю. З., Савюк Л. А., Снитко Е. А.
ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
708
151
Корнелюк О. А., Дроздик Ю. А., Хрущанська Х. М.
АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЇ «APPLE INC.» ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
715
152
Кочорба В. Ю., Чистякова Є. М.
ПРИБУТКОВІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АНАЛІЗ СТАНУ ТА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ
721
153
Кочорба В. Ю., Шацька Н. А., Кочорба В. Ю.
ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
726
154
Крихівська Н. О.
ОЦІНЮВАННЯ ПАРТНЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
730
155
Кундєєва Г. О., Топчій К. В.
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
736
156
Куничка М.
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТАНЗАНИИ
742
157
Кустріч Л. О.
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ СФЕРИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
748
158
Левин М. Г., Яценко А. В.
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. СТАНДАРТЫ И КОНЦЕПЦИИ
753
159
Лукашенко Т. В.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ПОЛІТИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНУ
760
160
Матусевич О. О.
ФУНКЦІЇ ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВ В СФЕРІ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
767
161
Мірошник М. В., Тимофєєв К. Ю., Юрченко С. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
771
162
Петренко О. П., Поліщук В. С.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
774
163
Сергєєва О. С., Галіта К. Ю.
ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ
781
164
Соломатіна Т. В.
ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ВТРАТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
786
165
Стойка В.
СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
793
166
Темніков В. В.
ЕТАПИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
800
167
Тітенко З. М.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ
805
168
Турпак В. С., Гуріна Н. В.
ПЕРСПЕКТИВИ IT-МОДЕРНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
811
169
Чижова Т. В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СПРАВЛЯННЯ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ В УКРАЇНІ
815
170
Чорна Т. М., Вершиніна Д. О.
НЕЗАКОННЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ФАЛЬСИФІКАЦІЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ В УКРАЇНІ
819
171
Шапошник О. Л.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ РЕІНЖИНІРИНГУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
826
172
Шкригун В. Л., Шкригун Ю. О.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
830
173
Шуптар-Пориваєва Н. Й.
КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
835
174
Щебель А. І.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛІВ ПІДПРИЄМСТВА
840

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

175
Klietsova N. V., Volchenlo N. V., Kravchenko D. V.
SIGN LANGUAGE IN COURT HEARINGS: RESEARCH OF THE COMPARATIVE ANALYSIS HISTORICALLY FORMED NATIONAL AND EUROPEAN COURT PRACTICES’ ON HUMAN RIGHTS PROTECTION
845
176
Біліченко В. В.
РОЛЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ У ЗАХИСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА
853
177
Браун А. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОРЯДКУ ЗМІНИ ПРОКУРОРОМ ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ
856
178
Дорошенко Е. Р.
ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ВТІЛЕННЯ НА ПРАКТИЦІ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ
859
179
Квіт Н. М.
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ЛЮДИНИ
865
180
Лопаєва О. М., Бакало В. О.
ПРАВОВА КОЛІЗІЯ В ЗАСТОСУВАННІ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
872
181
Терещенко О. О.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КОЛЕГІАЛЬНОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ У СУДАХ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
876
182
Ткачук В. В.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОПИТУ СВІДКА, ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ
880
183
Чуприна Д. Ю.
МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ПРО ЗАБОРОНУ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
883

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-83-2, УДК, ББК, выходные данные г. Харьков, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 10 оценок, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: