VI Международная научно-практическая конференция “SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS”, 10-12 мая 2020 года Харьков, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

10-12 мая 2020 года в г.Харьков, Украина

состоялась VI Международная научно-практическая конференция

SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1
Григорюк І. П., Коломієць Ю. В.
НАДХОДЖЕННЯ, ТРАНСПОРТ І КОМПАРТМЕНТАЛІЗАЦІЯ МІЧЕНИХ 14С РЕЧОВИН В ЗАПАСАЛЬНИХ ТКАНИНАХ БУЛЬБ КАРТОПЛІ
20
2
Корхова М. М., Коваленко О. А., Кислянка Н. П.
СОРТОВІ РОСЛИННІ РЕСУРСИ БІЛОРУСІ ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
25
3
Лесновська О. В., Карлова Л. В., Назаренко А. Ю.
ВІДГОДІВЕЛЬНІ ТА ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ ПОРОСЯТ РІЗНОГО ГЕНЕТИЧНОГО ПОЄДНАННЯ
30
4
Мизюк А. І.
АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ
35
5
Молдован В. Г., Молдован Ж. А., Собчук С. І.
ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ ТА НОРМ ВИСІВУ НА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ НАСІННЯ СОРТАМИ СОЇ З РІЗНИМ ВЕГЕТАЦІЙНИМ ПЕРІОДОМ
41
6
Недільська У. І.
ОЗНАКИ НЕСТАЧІ ТА НАДЛИШКУ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН КАРТОПЛІ
48
7
Панкєєв С. П., Громик О. Г.
ТЕХНОЛОГІЯ УТРИМАННЯ ХУДОБИ У СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ М’ЯСНОМУ СКОТАРСТВІ
52
8
Панкєєв С. П., Костиря В. О.
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГОДІВЛІ ХУДОБИ У СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ М’ЯСНОМУ СКОТАРСТВІ
59
9
Толстолик Л. Н.
СРЕДНЯЯ МАССА ПЛОДОВ ЧЕРЕШНИ
66
10
Черних С. А., Пашова В. Т., Лемішко С. М., Мудрац Б. П.
СТРАТЕГІЯ ЗАХИСТУ ЗЕРНОВИХ ЗАПАСІВ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ЗА УМОВ ТЕПЛОГО ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ
69

 ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

11
Антіпов А. А., Бахур Т. І., Гончаренко В. П., Ткаченко С. М., Ткаченко І. С.
ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИГЕЛЬМІНТИКІВ ЗА ЗМІШАНОЇ НЕМАТОДОЗНОЇ ІНВАЗІЇ КОНЕЙ
76
12
Франчук-Крива Л. О., Гребенюкова К. О., Ланцова Д. О., Мединська Д. О.
АНАЛІЗ ГЕПАТОТРОПНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ СОБАК РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
82

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

13
Demirbaş Ş., Aksoy Ö. K., Düşen О., İli P., Mammadov R.
DETERMINATION OF ANTIOXIDANT CAPACITY AND TOTAL SECONDARY METABOLITES OF LILIUM CANDIDUM L. EXTRACTS
87
14
Деревянко Е. В., Деревянко А. В.
ПРИМЕНЕНИЕ МАНГНИТО-ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА В МЕДИЦИНЕ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ
92
15
Икрамов Н. Б., Тухтабоева Ю. А.
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТАВ ВОДОРОСЛЕВОЙ ФЛОРЫ БОЛЬШОГО НАМАНГАНСКОГО КАНАЛА
98
16
Чернета В. М., Самосієнко Я. Б.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ В ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
105
17
Шепотиненко О. В., Кобзар О. С., Черкашина А. А., Арнаут О. І., Чернадчук С. С., Будняк О. К.
ВМІСТ ГЛУТАТІОНУ В ОРГАНАХ ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ ДЕЯКИХ ВІТАМІНІВ ГРУПИ В ТА ТІОХРОМУ
114

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

18
Artemov A. V., Lytvynenko M. V., Murzin V. N.
AN UNUSUAL VERSION OF A NEUROGENIC RETINAL TUMOR IN AN ADULT
119
19
Lisova Ye. M., Stratienko K. M., Lesnoy V. V.
CORRELATION BETWEEN RANSON’S CRITERIA AND RED CELL DITRIBUTION WIDTH (RDW) IN ACUTE PANCREATITIS
124
20
Ogneva L., Lisina D., Kompanyets P.
FEATURES OF THE REACTIVITY AND FUNCTIONS OF THE ENDOCRINE SYSTEM IN THE ADAPTATION OF MEDICAL STUDENTS TO THE EDUCATIONAL WORKLOAD
127
21
Yaremenko A. V., Moroz U. Yu.
IMMUNOPROPHYLAXIS OF INFECTIOUS DISEASES IN THE CHILDREN’S HEALTH MANAGEMENT SYSTEM
129
22
Боярський М. Р., Нестерова А. О., Каменська Л. Е.
ВПЛИВ ЧИННИКІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТАН ЗДОРОВ’Я ЕЛЕКТРОЗВАРНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
133
23
Герасименко О. І., Герасименко В. В.
ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНДРОМУ РАПТОВОЇ СМЕРТІ НЕМОВЛЯТ (СРСН)
136
24
Самченко К. В., Сухонос Н. К.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КОЖНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С СКВ ПРИ НАЛИЧИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
143
25
Тенкач О. О., Ярошовець Є. С., Макарчук В. С.
ВПЛИВ МЕТОДУ АНЕСТЕЗІЇ У ХВОРИХ З КОЛОРЕКТАЛЬНИМ РАКОМ НА РІВЕНЬ ГЛЮКОЗИ ТА КОРТИЗОЛУ КРОВІ
145
26
Яременко А. В., Баскакова А. В.
ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ В ОХОПЛЕННІ ВАКЦИНАЦІЄЮ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ
147

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

27
Дунаєвська О. Ф., Зубрицька Л. О., Папірник Т. А.
ІСТОРІЯ ФАРМАЦІЇ ЖИТОМИРЩИНИ
153

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

28
Генералюк А. Ю., Потаскалов В. А.
ВИГОТОВЛЕННЯ ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ  РІЧКОВОЇ ВОДИ БАРОМЕМБРАННИМ МЕТОДОМ
157
29
Заудальська В. С., Коваленко І. В., Власенко Н. Є.
НАНОДИСПЕРСНІ ОКСИДНІ МАТЕРІАЛИ ЯК ОСНОВА ВИСОКОПОРИСТОЇ КЕРАМІКИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ФІЛЬТРІВ
163
30
Козюк І. М., Власенко Н. Є., Коваленко І. В.
ФЛОКУЛЯЦІЯ МІДЬВМІСНИХ СТІЧНИХ ВОД
166
31
Лавренюк О. І., Михалічко Б. М.
ПОЛІАМІНОВІ ХЕЛАТНІ КОМПЛЕКСИ НЕОРГАНІЧНИХ СОЛЕЙ КУПРУМУ(ІІ) ЯК ЕФЕКТИВНІ АНТИПІРЕНИ-ЗАТВЕРДНИКИ ДЛЯ ЕПОКСИДНИХ СМОЛ
169
32
Михалічко В. М., Федина Л. О., Федорчук А. О., Федина М. Ф.
ДОСЛІДЖЕННЯ КРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕРНАРНОГО ҐЕРМАНІДУ GdCo2Ge2
174
33
Стецьків А. О., Павлюк В. В.
ВИВЧЕННЯ КРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕРНАРНОГО СТАНІДУ YLiSn2
181

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

34
Sierikova O., Kyselov D.
ATMOSPHERE POLLUTION RESEARCH BY EMISSIONS OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES
184
35
Tafticht B., Derevianko D.
POWER QUALITY AND RENEWABLES IN ALGERIA
187
36
Tereshchenko I., Khunh L. K.
ORGANIZATION OF ENTERPRICE VIDEO CONFERENCING
193
37
Trus I., Gomelya M., Salashnyi T., Sirenko L.
THE USE OF REVERSE OSMOSIS IN THE DESALINATION OF LOW MINERALIZED WATERS
196
38
Антошкін О. А.
ВИПРОБУВАННЯ ДАТЧИКІВ КОНТРОЛЮ ОПТИЧНОЇ ЩІЛЬНОСТІ СЕРЕДОВИЩА
203
39
Бурлака С. А.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА ДЛЯ РОБОТИ НА БІОПАЛИВІ ТА ЙОГО СУМІШАХ
205
40
Бучик С. С., Гатченко Р. І.
ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВУ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ МАШИННОГО НАВЧАННЯ
213
41
Бучик С. С., Марценюк О. С.
ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
217
42
Бучик С. С., Селянчин О. М.
СТЕГАНОГРАФІЧНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТАХ
224
43
Воловик А. Ю.
БАЗОВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДЕЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
228
44
Голуб В. Д.
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНО- СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БАЛАНСОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
234
45
Грачев Ю. В.
АНАЛИЗ МЕТОДОВ БЕЗОПАСНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ И НЕПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ МАРШРУТОВ В ТКС
240
46
Грицина Н. І., Грицина І. М.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ AUTODESK REVIT ПРИ ІНФОРМАЦІЙНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД
245
47
Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ГРУПУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
249
48
Епереші Т. Й.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЮ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ
256
49
Коваль М. Н.
ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ ПОКАЗНИКА М’ЯКОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
263
50
Коляденко Ю. Ю., Комаров О. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДАЧІ ГОЛОСУ В МЕРЕЖІ LTE
270
51
Малаков О. І.
АГРОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ КОСІННЯ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ З ОДНОЧАСНИМ ПЛЮЩЕННЯМ
275
52
Малюк С. В.
ВПЛИВ ПЕРЕКОСУ КОЛІСНИХ ПАР РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ НА ЗНОС ГРЕБНІВ БАНДАЖІВ
278
53
Мироненко М. С.
РОЗРОБКА ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНИХ КОМАНД ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
283
54
Правило В. В., Власенко Т. І.
ЗАСТОСУВАННЯ IoT ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАФІКУ НА АВТОШЛЯХАХ
288
55
Романов О. І., Кочура М. Ю.
SDN ТА МЕРЕЖЕВІ ФУНКЦІЇ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ
291
56
Федорович Я. Т., Грабовський Р. С., Полутренко М. С., Федорович І. Я.
ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ РЕМОНТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОБОТОЗДАТНІСТЬ ТРИВАЛО ЕКСПЛУАТОВАНОГО ГАЗОПРОВОДУ «ПАСІЧНА – ДОЛИНА»
295
57
Федотова Н. А., Пономаренко В. С.
ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОМ «КРУГЛЫЙ ДВОР» Г.ТРОСТЯНЕЦ
301
58
Чайка Н. Г., Новальська Н. І.
ІНФРАСТРУКТУРА МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
306
59
Шаповалов О. С.
МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ДОПОМІЖНИХ МАШИН ЕЛЕКТРОРУХОМОГО СКЛАДУ
315
60
Ясній П. В., Гомон С. С., Дмитрук В. П.
МІЦНІСТЬ ТА ДЕФОРМІВНІСТЬ ДЕРЕВИНИ МОДРИНИ З РІЗНИМ ПОКАЗНИКОМ ВОЛОГОСТІ ЗА ЖОРСТКОГО РЕЖИМУ ВИПРОБУВАНЬ
319

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

61
Shuaibov А., Minya А., Malinina А., Malinin А.
ELECTROLUMINESCENCE OF ALUMINUM OXIDES NANOPARTICLES IN OVERSTRESSED NANOSECOND DISCHARGE PLASMA IN HIGH PRESSURE AIR
323
62
Котвицкая К. А., Котвицкая Л. А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНКРЕМЕНТАЛЬНОГО ЭНКОДЕРА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАКОНОВ ДВИЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО МАЯТНИКА
330
63
Новосад С. С., Болеста І. М., Турко Б. І., Вельгош С. Р., Новосад І. С.
СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕТЕРОСИСТЕМИ Ag-CdI2
333

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

64
Hryniuk V. I.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF WATER TOURISM DEVELOPMENT OF THE CARPATHIAN REGION
340
65
Аргіров Д. Г., Юрасов С. М.
АНАЛІЗ ОДНОРІДНОСТІ І ХРОНОЛОГІЧНОЇ МІНЛИВОСТІ ЗНАЧЕНЬ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВОД Р. ДУНАЙ
345
66
Поторась О. В., Мельнійчук М. М.
ЗНАЧЕННЯ МІСТА ЛУЦЬК ДЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ЕКОНОМІЧНОМУ ВИМІРІ
350

 ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

67
Долженков О. О.
ПАЛЕОГЕОХІМІЯ ПРИМОРДІАЛЬНОГО ПЛУТОНІЮ-244 ТА ПОШУКИ НАДВАЖКИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ПРИРОДІ ПО СЛІДАМ ЇХ РОЗПАДУ ТА СПОНТАННОГО ДІЛЕННЯ
353

 АРХИТЕКТУРА

68
Грицак К. Ю., Панченко О. О.
МОБІЛЬНА АРХІТЕКТУРА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
361
69
Давлетшина К. А.
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ
363
70
Ковальчук В. С.
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРИЙОМИ КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ КВАРТАЛІВ ЗАСТАРІЛОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ (БАГАТОКВАРТИРНА ЗАБУДОВА 1950-60Х РОКІВ)
369
71
Панченко О. О., Борисова А. О.
АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ
376
72
Панченко О. О., Хацей А. О.
СПЕЦИФІКА ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ПАРКІНГІВ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
383
73
Тоцький Е. В.
РОЗВИТОК ТА ЗАХИСТ АЕРОПОРТІВ ВІД ТЕРОРИСТИЧНИХ АТАК
389

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

74
Chekanovych V.
COMMUNICATIVE AND LINGUISTIC SYSTEMIC PRINCIPLES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES
391
75
Khrebtova V. V.
THE IMPACT OF MOTIVATION ON FOREIGN LANGUAGE LEARNING
394
76
Stupak M. H.
THE STAGES OF STUDENTS’ WORK WITH ENGLISH SCIENTIFIC TEXTS
397
77
Бондар О. В., Верховод О. В., Крутько О. М.
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ
402
78
Бонь Л. М., Бонь І. І.
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
409
79
Бражник В. М., Самоленко Т. В., Янченко І. М., Коптев К. Г.
ПІДТРИМКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ В СЕКЦІЇ «КРОСФІТ» В ПЕРІОД КАРАНТИНУ
416
80
Бурковець Д. О., Барнич О. В.
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
419
81
Войтків Г. В.
ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКИХ ВМІНЬ В УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
423
82
Волошина О. В., Чехместрук А. С., Головченко К. С.
КРЕОЛІЗОВАНИЙ ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
430
83
Галаєвська Л. В.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ЛІЦЕЮ
434
84
Галатюк Ю. М., Грицаюк А. В., Новак О. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ФІЗИЧНОГО ПРАКТИКУМУ
439
85
Головко С. Г., Першина О. П.
РОЛЬ ПЕДАГОГА ВИЩОЇ ШКОЛИ У ГРОМАДЯНСЬКОМУ ВИХОВАННІ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА
444
86
Гордійчук Б. В., Головіна С. С., Янченко І. М., Хапсаліс Г. Л.
СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ НЕПРОФІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
448
87
Демченко Ю. С.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В США
451
88
Долинський Б. Т., Тодорова В. Г., Буховець Б. О.
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЮНИХ ГІМНАСТІВ З ТРАВМОЮ КОЛІННОГО СУГЛОБУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ БОБАТ-ТЕРАПІЇ
457
89
Долінська Л. В.
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
461
90
Дубінка М. М.
ПРОБЛЕМА ДОЗВІЛЛЯ ТА ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ
466
91
Дудка О. М., Депутат В. Р.
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПОБУДОВИ 3D-МОДЕЛЕЙ АРХІТЕКТУРНИХ СПОРУД
474
92
Загородня А. А.
ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ВИД ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ СТАРШОЇ ШКОЛИ
481
93
Касенова Л. Г., Дауренбекулы А.
УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
485
94
Климчук І. О.
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
488
95
Ковальчук В. В., Вихор В. Г.
АНАЛІЗ ТА ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАЦІЇ СУБЄКТІВ НАВЧАННЯ
492
96
Колесник М. О.
ЗМІСТ ТА МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ КУРСІВ СВІТОГЛЯДНОГО РІВНЯ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВО НА ПРИКЛАДІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ
501
97
Коломієць Л. П., Засідатель Т. І.
ПРОБЛЕМА СТИЛЮ МУЗИЧНОГО ТВОРУ У МИСТЕЦТВОЗНАВЧІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
508
98
Корольов С. С., Зміївський Г. А.
ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН-ГРУПОВИХ ВПРАВ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
514
99
Косенко Ю. Г.
ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: ПОРАДИ ТА СЕКРЕТИ
520
100
Криворучко І. І., Ковтанюк М. С.
КІБЕРБЕЗПЕКА В ЦИФРОВОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
525
101
Марков Р. А.
ЗНАЧЕННЯ ТА МІСЦЕ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ
531
102
Мартьянова М. Є.
ALAIN’S METHOD OF TAKING NOTES OF LECTURES
535
103
Мелаш В. Д., Варениченко А. Б., Зайченко Н. С.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
537
104
Михайленко І. В., Нестеренко В. О.
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STEM-ОСВІТИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ВИВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
541
105
Мордовцева Н. В., Садовська О. О.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА УРОКАХ УКРАІНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
545
106
Нечепорук Я. С.
НОРМАТИВНА БАЗА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ СРСР КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ
550
107
Павлишина К. І., Самоленко Т. В.
САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ СТУДЕНТІВ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ КАРАНТИНУ
553
108
Петрук А. О.
НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ЛЕКСИКИ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
555
109
Поліщук Л. П., Сапачук І. А.
ВІДБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРАВ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ ТЕХНІКИ ЧИТАННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
562
110
Пушкар Т. М., Бондар О. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ СПІВРОБІТНИЦТВА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УСНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ БАЗОВОЇ ШКОЛИ
568
111
Пушкар Т. М., Карплюк І. М.
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В СТАРШИХ КЛАСАХ
572
112
Пушкар Т. М., Михалушко М. О.
МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
578
113
Пушкар Т. М., Шелегацька М. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
582
114
Савченко Н. С.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОТРЕБ, МОТИВІВ І ЦІЛЕЙ У МОТИВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
586
115
Свір Н. В., Бондаренко А. О.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ
594
116
Семірненко Ю. І., Семірненко С. Л.
ВПЛИВ ЗАГАЛЬНОІНЖЕНЕРНИХ ДИСЦИПЛІН НА МОТИВОВАНІСТЬ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ОТРИМАННЯ ФАХУ
597
117
Семчук Б. І.
МЕДІАТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ
600
118
Сердюк О. П.
ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ КУЛЬТУРА МУЗИЧНОГО СПРИЙМАННЯ
607
119
Сливко С. А.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
614
120
Степанова О. І.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СЛОВНИКА ДІТЕЙ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ
619
121
Стеценко Н. М., Стеценко Д. В.
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ
626
122
Тадеєв П. О., Шевченко І. М.
ОСВІТНІ-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
631
123
Тарасенко С. М., Лимар О. Г., Амірова І. М.
РОЗВИТОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
639
124
Титаренко В. В.
МАЙСТЕР-КЛАС ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВИКОНАВЦІВ ХУДОЖНЬО-ОФОРМЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ
642
125
Тюльпа Т. М.
ФЕНОМЕН ВОЛОНТЕРСТВА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
649
126
Ходунова В. Л.
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
654
127
Чорненький Л. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ-БАЯНІСТІВ
657
128
Шишова І. О., Бурякова Є. А.
ЛОГОПЕДИЧНА РИТМІКА У СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)
662
129
Юнда В. В.
ВОКАЛЬНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
669
130
Юркова Т. Ф.
ДІАГНОСТИКА РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРАКТИЧНО-ДІЯЛЬНІСНОГО КОМПОНЕНТУ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ ДО ПРИРОДИ
673

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

131
Kovalenko O. Yu.
APPROACHES AND TECHNIQUES FOR THE CONTINUITY OF MOVING TEACHING AND LEARNING ONLINE
680
132
Ажиппа Л. В.
МИСТЕЦЬКА ОСВІТА. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОЗНАКИ ОБДАРОВАНОСТІ
687
133
Александров Ю. В.
ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК ПРО КАР’ЄРУ
691
134
Веселова Е. Н., Теслюк В. М.
КОНФЛИКТЫ ПОДРОСТКОВ: СПОСОБЫ ПОИСКА ОБЩЕГО ЯЗЫКА СО СВОИМ РЕБЕНКОМ
699
135
Іванцев Н. І., Хрущ О. В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ТА ШЛЯХІВ ЇЇ УСУНЕННЯ В УМОВАХ АКАДЕМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
706
136
Калюжна Є. М., Самута Т. І.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДЕПРИВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ
713
137
Мелех Н. В.
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ НЕВЕРБАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПІДЛІТКІВ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ В ХОДІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПО МЕТОДУ КОЗЯВКІНА
718
138
Попрядухина Н. Г.
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ
721
139
Цимбал М. Р.
ДОСЛІДЖЕННЯ СУБ`ЄКТНОСТІ ВІЛЬНОГО ЧАСУ КУРСАНТІВ ВВНЗ
726
140
Шаумян О. Г., Діденко В. С.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ПОЗБАВЛЕНИМИ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
729

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

141
Демченко В. М.
ЕТНОСОЦІАЛЬНИЙ КОРДОН (НА ПРИКЛАДІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ)
736
142
Рюль В. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ
742

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

143
Дяків М. В.
СКУЛЬПТУРНА ПЛАСТИКА БОГДАНА ГЛАДКОГО
749
144
Дяків О. В.
СТИЛІСТИЧНІ ОЗНАКИ СКУЛЬПТУРИ ВОЛОДИМИРА ДОВБЕНЮКА
757
145
Клименко М. С.
ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНИЙ ЗМІСТ ЖІНОЧОГО ОБРАЗУ В ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА АРХИПЕНКА
765
146
Кукіль Л. Л.
ЗООМОРФНІ МАСКАРОНИ В АРХІТЕКТУРІ ЛЬВОВА ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ.
767
147
Середюк І. М.
ГРАФІЧНО-ІНТОНАЦІЙНА СИМВОЛІКА ТА КОДУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ ПРИСУТНОСТІ В МУЗИЧНИХ ТВОРАХ
773
148
Ярова В. С.
ГРАФІКА ВАСИЛЯ МИРОНЕНКА В КОЛЕКЦІЇ ХАРКІВСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ
779

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

149
Воротняк К. І., Кожолянко О. В.
МІЖКУЛЬТУРНІ ВЗАЄМОВПЛИВИ МІЖ УКРАЇНЦЯМИ І РУМУНАМИ НА БУКОВИНІ В АВСТРІЙСЬКИЙ ПЕРІОД (1775-1918 рр.)
784
150
Пономарев А. С.
ЭКСКУРСИЯ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФОРМ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ
795

 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

151
Куцак С. А.
ЗНАЧИМІСТЬ МАСОВОГО СВЯТА У ДОЗВІЛЛІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
800
152
Рудніцька О. О.
ОСОБЛИВОСТІ РОМСЬКОЇ ПІСНІ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВИМІР
807
153
Садовенко С. М.
ФОЛЬКЛОРНА ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ У ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ
812

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

154
Zolotnytska A.
PECULIARITIES OF PHONETICAL ASSIMILATION OF UKRAINIAN AND RUSSIAN BORROWINGS IN THE ENGLISH LANGUAGE
819
155
Бабай Л. В.
УКРАЇНСЬКА МОВА В ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ У ВНЗ
825
156
Барановська Я. В.
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ РОЛЬОВОЇ ГРИ
829
157
Глушко С. П.
ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
835
158
Зуброва О. А., Процай Ю.
ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ АНГЛОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
842
159
Карпець Л. А.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МОВНОЇ ОСВІТИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
849
160
Клімова А.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: АЛЬЕРНАТИВА ЧИ ДОПОВНЕННЯ?
854
161
Лазірко Н. О., Кицун С. М.
МАТЕРІАЛЬНЕ «Я» У СВІТОГЛЯДІ ЮРІЯ КЛЕНА (ЗА В. КРИМСЬКИМ)
857
162
Пасічник А. І.
МОВА ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
863
163
Рибалка Д. О., Нечипоренко Б. Ю.
ПРОБЛЕМИ ДЕРИВАЦІЇ ВИХІДНОГО ЗНАЧЕННЯ СКЛАДНОСУРЯДНИХ СЛІВ АНТОНІМІЧНОГО ТИПУ ЗВ’ЯЗКУ
868
164
Тюхай А. І.
ВЕРБАЛЬНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗМІ
876
165
Шевчук О. М.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПИСЬМОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА ОСНОВІ ВПРАВ
879

 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

166
Дубініна В. О.
ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ МЕТОД Е ГУССЕРЛЯ
885
167
Кудлач В. І.
ТЕХНОЛОГІЯ МАНІПУЛЯЦІЙ СВІДОМІСТЮ
888

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

168
Балан В. Г.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ FUZZY DEMATEL-МЕТОДУ
892
169
Беренда С. В., Адетунджи О. А.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
897
170
Беренда С. В., Аени О. Р., Афолаби Д. А.
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И КРОССКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В НИГЕРИИ
901
171
Бочарова Н. О., Ликова А. К.
ПРИНЦИПИ ДІЛОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК БАЗИС МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
907
172
Бутков О. Р., Тихомирова К. С., Глущенко В. В.
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ
911
173
Гончарова В. О.
ГУМАНІСТИЧНИЙ ІМПЕРАТИВ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
916
174
Гречаник Б. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМУВАННЯ МІСЦЕВОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
920
175
Дрокіна М. М., Васильєв О. В.
АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ІМІДЖУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
928
176
Егізарян Е. К.
ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ЯПОНІЇ ТА КИТАЇ
935
177
Жук П. В.
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
939
178
Заремба О. О., Корнiєнко Ю. Д.
РЕЗЕРВ СУМНІВНИХ БОРГIВ: ОСОБЛИВОСТI АУДИТУ
944
179
Карман Т. В.
АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ
950
180
Луцько З. В.
ОСНОВИ ТЕОРІЇ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОМУНІКАЦІЙ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УПРАВЛІННІ
955
181
Мартиненко С. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСУ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕКЛАМНИХ ЗВЕРНЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА
958
182
Мокляк Є. В.
ЗАКОНОДАВСТВО КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
963
183
Наумова М. А., Біла І. В.
РИЗИКИ НА РИНКАХ ПРАЦІ
967
184
Пєнська І. О., Балакірєва К. Д.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ Е-ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
972
185
Проць В. І.
РАЙОНУВАННЯ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
976
186
Резникова Т. А.
ПОСЛЕДСТВИЯ BREXIT ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ЕС, УКРАИНЫ
982
187
Резнікова Т. О.
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СВОП РИНКУ
989
188
Рудницька К. Г., Соломіна Г. В.
ФАКТОРИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА БАНКІВСЬКІ ПРОДУКТИ
997
189
Сак П. О.
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИЗМІ
1000
190
Степасюк Л. М.
ЯКІСТЬ МОЛОКА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
1003
191
Ткачук В. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ НА РИНОК НОВОГО ІТ-ПРОДУКТУ
1009
192
Хмельницький О. О., Леонов Д. Л.
ЗАКОНОДАВСТВО ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ В СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
1014
193
Хома С. В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
1018
194
Чернобай Л. І., Томашевська А. Р.
РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ОБ’ЄДНАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ)
1022
195
Шелега М. М., Бучковська Я. Г.
СУТНІСТЬ ТА СУЧАСНИЙ СТАН СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ
1029
196
Щебель А. І.
КОНТРОЛЮВАННЯ  І КОРИГУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1037

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

197
Mylenkova R. V., Sira M. A.
LEARNING ENGLISH FOR LAWYERS SPECIFICITY AND ITS PRACTICAL APPLICATION
1044
198
Vinakurova D., Kuzmenko A. O.
HISTORY OF UKRAINE IN THE WORK OF ANDRIY KUZMENKO
1048
199
Бляхарський Я. С.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ДЕВЕЛОПЕРСЬКОГО ДОГОВОРУ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА
1050
200
Єлісєєва О. С., Філіпська Н. О.
ПРАВА ЛЮДИНИ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
1058
201
Зеленський Є. С., Никитенко Д. С.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СПІВРОБІТНИКАМИ ПОЛІЦІЇ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1066
202
Карнаухов О. В., Пихтіна П. В.
СУЧАСНІ ВИДИ ТА МЕТОДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ  ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ДОПИТУ
1070
203
Крайник Г. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ № 3128 ЩОДО ПІДСЛІДНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ
1077
204
Мормуль А. В.
ПОНЯТТЯ ЕЙДЖИЗМУ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ
1084
205
Мосійчук О. М.
КОНЦЕПЦІЯ БЕЗТІЛЕСНИХ РЕЧЕЙ: РИМСЬКЕ ПРАВО І СУЧАСНІСТЬ
1089
206
Мустафаєва С. М.
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕДІАЦІЮ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ
1093
207
Никифорова О. А., Костюк Ю.
РОЛЬ ПОЛІЦІЇ У БОРОТЬБІ З ПОШИРЕННЯМ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У СВІТІ
1098
208
Пікуля Т. О.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТІВ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ
1103
209
Подвірна О. В., Жмаченко Ю. Ю.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЗГОДИ НЕПОВНОЛІТНІХ НА МЕДИЧНЕ ВТРУЧАННЯ
1109
210
Поліщук М. Г.
МИРОВА УГОДА У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ
1114
211
Терещенко В.
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ
1117
212
Шупер В. В., Савенко В. П.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ВІДСУТНОСТІ ДІЯННЯ ЯК ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ ЧЕРЕЗ ДІЮ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
1121

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-83-2, УДК, ББК, выходные данные г. Харьков, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 7 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: