fbpx

VII Международная научно-практическая конференция “SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS”, 7-9 июня 2020 года Харьков, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

7-9 июня 2020 года в г.Харьков, Украина

состоялась VII Международная научно-практическая конференция

SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1
Аверчев А. В., Василенко Н. Е.
СИСТЕМА ДОБРИВ І ПОСІВНИХ ЯКОСТЕЙ МІТЛИЦЮ ТОНКУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ
19
2
Бондарева О. Б., Коноваленко Л. І., Винюков А. А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В УСЛОВИЯХ БОГАРНОЙ СТЕПИ ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ
26
3
Никифоров А. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ЕКРАНІВ ПРИ ОБРОБЦІ НА ВІБРАЦІЙНИХ МАШИНАХ НАСІННЯ З ВИРАЖЕНИМИ АЕРОДИНАМІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
31
4
Ротач Ю. В., Погромська Я. А., Тютюнник Н. В., Качанова О. В.
ВПЛИВ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ВРОЖАЮ В ЗОНІ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ
38
5
Слюсаренко Ю. Л.
АНАЛІЗ ГЕНЕАЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТА ЛІНІЙНОГО РОСТУ КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ НФ ПрАТ «РАЙЗ-МАКСИМКО»
45
6
Студьонова К. С., Юрасов С. М.
ІРИГАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОД РІЧКИ ДУНАЙ
50
7
Тищенко В. М., Дінець О. М., Сакало М. В.
ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕРНИХ ОЗНАК В ТЕОРІЇ ДОБОРУ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ (TRITICUM AESTIVUM L.)
55
8
Харламова Т. С., Туніковська Л. Г.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ КУРЕЙ ЯЄЧНИХ КРОСІВ
60
9
Яценко А. О., Кравченко В. С., Вишневська Л. В.
ВПЛИВ СТРОКУ СІВБИ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО
67

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

10
Григорюк І. П., Коломієць Ю. В.
230 РОКІВ З ЧАСУ ВІДКРИТТЯ ФОТОСИНТЕЗУ РОСЛИН
70
11
Скорик О. Д.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІПІДНОГО СПЕКТРУ ЗА УМОВ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ
76
12
Федюшко М. П., Коваленко Д. В., Берьозка О. В.
ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ СТЕПОВОГО БІОРІЗНОМАНІТТЯ
81
13
Югненко А. О., Хоменко Л. А.
АКТИНОМІЦЕТИ ДЕСТРУКТОРИ МОНОАРОМАТИЧНИХ СПОЛУК
88

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

14
Березовский В. Н.
ЛЕЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИИ
94
15
Бойко О. В., Нирка І. Є.
ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНА МЕМБРАННА ОКСИГЕНАЦІЯ ПРИ ТЯЖКИХ ГОСТРИХ ПНЕВМОНІЯХ У ДІТЕЙ
101
16
Букало О. О.
УЛЬТРАЗВУКОВА КАРТИНА ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПСИХОЛОГІЧНИМИ ПРОЯВАМИ ТРИВОГИ
103
17
Воробець В. В., Макарчук В. С., Ярошовець Є. С.
СЕЗОННІ ОСОБЛИВОСТІ ЕТІОЛОГІЇ ТА АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ЗБУДНИКІВ ГОСТРИХ ТОНЗИЛІТІВ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ЗА 2019 РІК
108
18
Герасименко О. І., Герасименко К. О., Герасименко В. В.
КОМОРБІДНІСТЬ У СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ
110
19
Губар В. О., Мещерякова О. П.
ЗНАЧЕННЯ ОПТИКИ ЯК РОЗДІЛУ БІОФІЗИКИ У МЕДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
116
20
Жогіна О. О.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЄЮ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
120
21
Жулавский И. А
ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С САРКОПЕНИЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕФЕРЕНСНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ТЕСТОСТЕРОНА
127
22
Исмоилов Р. А., Индиаминов С. И., Шопулатов И. Б.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕНИЙ НИЖНЕГО ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ ТУПОЙ ТРАВМЕ
130
23
Квітанова Н. Г., Почерніна В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПСОРІАЗУ У ВАГІТНИХ
136
24
Козейчук П. О., Самченко К. В., Райлян М. В.
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЕПІДЕМІОЛОГІЮ НОВОЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ COVID-2019
138
25
Колесніченко О. А., Древаль М. В.
ВПЛИВ ПЛАСТИКОВИХ ПЛЯШОК НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
140
26
Кулітка Е. Ф., Хайрулліна В. Р., Прокопчук Я. М.
СИНДРОМ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ
143
27
Лахно О. В., Свентозельська Т. В.
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ПІДГОСТРОГО ЛІМФОЦИТАРНОГО («ПІСЛЯПОЛОГОВОГО») ТИРЕОЇДИТУ, ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
145
28
Махлинець Н. П., Плав’юк Л. Ю., Красій М. В., Махлинець П. П., Махлинець М. Я.
ВИКОРИСТАННЯ КВЕРЦЕТИНУ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ІЗ МІЛКИМ ПРИСІНКОМ РОТА
148
29
Оксененко Ю. Р., Сафаргаліна-Корнілова Н. А.
ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ РОЛІ РЕЦЕПТОРА IGA FC (CD89)
150
30
Онищенко В. О., Сердюк І. А.
ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ АЕРОКРІОТЕРАПІЇ ПРИ ПОСТСТРЕСОВИХ РОЗЛАДАХ
152
31
Панченко Л. В., Чумак Т. Э., Пугач Е. А.
РАССТРОЙСТВА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВ’Я В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 2019-NCOV
158
32
Печеряга С. В., Струс Ю. А.
ТРИХОМОНАДНА ІНФЕКЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЗАПАЛЕННЯ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ
167
33
Помпій О. О., Даниленко Л. П.
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ КАРІЄСУ ЗУБІВ СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗСУ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
171
34
Радченко С. М.
ОПЫТ КОМПЛЕКСНОЙ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРО-ГЕННОЙ ПАТОЛОГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КРИОТЕРАПИИ
178
35
Расулова М. Р., Индиаминов С. И.
ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ДАВНОСТИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ НОСА МЕТОДАМИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
184
36
Рындина Н. Г., Фельдман Д. А., Сомкина Е. А., Бондаренко К. В.
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ, КАК РЕЗУЛЬТАТ ПОВЫШЕННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ
188
37
Сиренко Д. В., Зайцева А. В.
ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ КРОВОТОКА В ЩИТОВИДНЫХ АРТЕРИЯХ ПРИ АУТОИММУННОМ ТИРЕОИДИТЕ
193
38
Стасюк А. В.
ТРЕВОЖНЫЕ СТИГМЫ КОМОРБИДНОСТИ
201
39
Супруненко В. Г., Кулай Н. І., Стафійчук О. П.
ПСИХІАТРИЧНІ СУПУТНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ. РОЗ’ЯСНЕННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ–МЕДИКІВ
208
40
Ткачева С. А.
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУ 
212
41
Ткаченко В. Л.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КАРИПАИНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА
218
42
Трач О. О.
МОРФОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ДОВЖИНИ ПОТИЛИЧНОЇ ЧАСТКИ ВЕЛИКОГО МОЗКУ
221
43
Удод О. А., Роман О. Б.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТАЛЬНОСТІ ПУЛЬПИ ВІДНОВЛЕНИХ ЗУБІВ
224
44
Цапро Н. П., Іванкова А. С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З ДЦП
227
45
Цапро Н. П.
ВПЛИВ ДОВГОТРИВАЛОГО ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ НА СОМАТИЧНИЙ СТАТУС ПІДЛІТКІВ
236
46
Чудайкин В. Л.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ И ИХ КОМБИНАЦИЙ ПО СНИЖЕНИЮ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У УЛПА НА ЧАЭС В УСЛОВИЯХ ГУ «НПМ РДЦ МЗ УКРАИНЫ»
245
47
Шарашидзе А. Г.
РОЛЬ ПАНКРЕАТИЧНИХ ЗІРЧАСТИХ КЛІТИН В ПАТОГЕНЕЗІ ФІБРОЗУ ПІДШЛУНКОВІ ЗАЛОЗИ
252
48
Щеголь М. В.
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ СТРЕССОВЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
254

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

49
Амирханова А. Ш., Ермек К. Ж.
РАЗРАБОТКА КОСМЕТИЧЕСКОГО КРЕМА НА ОСНОВЕ УГЛЕКИСЛОТНОГО ЭКСТРАКТА ОСТРОЛОДОЧНИКА ГЛАДКОГО (Oxytropis glabra Lam.DC.)
260
50
Сеньків І. В., Карпенко Л. А.
ПОРIВНЯЛЬНИЙ АНАЛIЗ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ IМПОРТУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА МIЖНАРОДНОМУ РIВНI
266

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

51
Пасенко О. О., Мандрика А. Г., Мала М. А., Голіченко Ю. О.
ОТРИМАННЯ СТАБІЛЬНИХ РОЗЧИНІВ ОРТОКРЕМНІЄВОЇ КИСЛОТИ
271

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

52
Fedik L. Yu.
INDUSTRIAL APPLICATION OF KENAF
274
53
Kravets N. S., Tseshkovskyi N., Liutova K. S.
CONTAINERS AND VIRTUAL MACHINESIN MICROSOFT AZURE
278
54
Kruglyak I. V.
OBTAINING PROTECTIVE COATINGS WORKING UNDER CONDITIONS OF EXPOSURE OF COAL COAST RESIN
282
55
Trus I., Halysh V., Gomelya M., Vozna I., Ivanenko O., Krysenko T.
EFFECTIVE SOLUTION OF THE PROBLEM OF UTILIZATION OF PLANT WASTE IN THE INTERESTS OF ECOLOGY
285
56
Бабюк Н. П., Струбчевський А. Г.
СТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СИСТЕМ ТЕСТУВАННЯ
292
57
Березуцький В. В., Ільїнська О. І.
СУЧАСНІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В ОФІСАХ
295
58
Березуцький В. В., Хондак І. І.
ВПЛИВ ЗВАРЮВАЛЬНОГО АЕРОЗОЛЮ НА ЗВАРЮ-ВАЛЬНИКА ПРИ РОБОТІ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ЕЛЕКТРОДІВ
301
59
Великий В. І., Доній Д. В.
КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ СОРТУВАННЯ БІМЕТАЛІЧНИХ ДАТЧИКІВ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ПАРАМЕТРАМИ
304
60
Власенко Т. І.
ЗАСТОСУВАННЯ IoT ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАФІКУ НА АВТОШЛЯХАХ
311
61
Ганзюк А. Я.
ОЧИЩЕННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СУМІШЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАНУЛЬОВАНИХ СОРБЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
315
62
Дешко В. І., Білоус І. Ю., Буяк Н. А., Гурєєв М. В., Сапунов А. О.
АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
322
63
Кара С. В., Петренко В. О., Прокопенко П. М.
ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ КОНТРОЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
328
64
Кириченко В. В., Лесіна Є. В.
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АЕРОПОРТОМ
331
65
Комаров В. О.
К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ В СИЛОВОМ НАБОРЕ КРЫЛА САМОЛЕТА
337
66
Кочура М. Ю.
КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ NGN
350
67
Кучеренко А. А.
АНАЛІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ СИСТЕМИ
355
68
Лозиченко А. В., Афанасьєва І. В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПОШУКУ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ
358
69
Назарець В. О.
АРХІТЕКТУРА БАЗИ ДАНИХ СКЛАДНИХ СИСТЕМ
362
70
Незліна О. А.
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ MOODLE ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ»
366
71
Одосій З. М., Шиманський В. Я., Куцела Р. В.
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ НА УДАРНО-АБРАЗИВНЕ ЗНОШУВАННЯ
371
72
Полякова М. В., Дерепа Д. В., Гуляєва Н. А.
МЕТОДИКА ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ КОМП’ЮТЕРНИХ ТОМОГРАМ НЕЙРОННОЮ МЕРЕЖЕЮ ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ
375
73
Попазова А. В.
ХМАРНІ СЕРВІСИ
383
74
Рожкова Л. Г.
ЛОПАСТЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНО-ОСЕВЫХ ВЕТРОУСТАНОВОК
387
75
Сафронов О. М., Водянніков Ю. Я.
АНАЛІЗ КРИТЕРІАЛЬНИХ ОЦІНОК ГАЛЬМІВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ ЗА ГОСТ 34434-18
391
76
Ткаченко В. П., Могилко В. І.
ПРОЦЕС МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕПЛОВОЗА ТЕП70 ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ СУЧАСНИХ ПРОГРАМНИХ КОМПЛЕКСІВ
398
77
Фащевський А. В.
СИСТЕМА АДИТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
405
78
Хозя П. А., Водянников Ю. Я., Еськов Д. И., Федорак И. И.
ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ УКРАИНЫ К ЕВРОПЕЙСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ UIC
407
79
Шевченко І. М., Рудзінська А. М.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «PROGRAMMING HANDBOOK» ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ»
414

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

80
Арнаут К. В., Дмитренко І. М.
ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ КОМБІНАТОРИЦІ
421
81
Копійка П. І., Чабан О. Х.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАБІГАННЯ МОРСЬКОЇ ХВИЛІ НА ВЕРТИКАЛЬНУ СІТКУ З ЗАДАННОЮ ПРОНИКНІСТЮ
427
82
Музика С. М., Листопадова В. В.
ЗАСТОСУВАННЯ РЯДІВ ФУР’Є В ЕЛЕКТРОТЕХНІЦІ
434
83
Новосад С. С., Новосад И. С.
ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСИ ГАДОЛИНИЯ НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИОДИСТОГО КАЛЬЦИЯ
438

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

84
Демчук Д. В., Нагаєва С. П.
ОЦІНКА ЗНАЧУЩОСТІ МЕРЕЖІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
445
85
Патракеєв І. М., Бєлінський В. М., Міхно О. Г.
МЕТОДИ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
449
86
Поторась О. В., Мельнійчук М. М.
ЗНАЧЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
456
87
Поторась О. В., Мельнійчук М. М.
ЗНАЧЕННЯ ОЗЕР ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
460

 АРХИТЕКТУРА

88
Авдєєва Н. Ю., Зінченко Л. І.
ЖИТЛОВА БУДІВЛЯ ЗІ СПОРТИВНИМ КОМПЛЕКСОМ, ДИТЯЧИМ ЦЕНТРОМ ТА ПІДЗЕМНИМ ПАРКІНГОМ У М. КИЇВ
463
89
Ковальська Г. Л., Варава В. О.
ПРИЙОМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ БУДІВНИЦТВА У М. КИЇВ
466
90
Русевич Т. В., Пашничук В. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ З ВРАХУВАННЯМ ЗАСОБІВ АРХІТЕКТУРНОЇ ЕКОЛОГІЇ НА ПРИКЛАДІ ГРОМАДСЬКОГО КОМПЛЕКСУ У М. ЧЕРНІГІВ
471
91
Семенцов С. В., Шлибанова Т. А.
РЕСТАВРАЦИЯ ПРИРОДНОГО КАМНЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ПЕРИОД XVIII ВЕКА
474
92
Хараборська Ю. О., Радіч А. Г.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ГОНОЧНИХ АВТОДРОМІВ В УКРАЇНІ
479

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

93
Tarasiuk N.
TASK-BASED APPROACH IN TEACHING ENGLISH
483
94
Бобова Л. М.
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
486
95
Герасимчук Т. В.
CREATIVITY IN ENGINEERING
500
96
Герасимчук Т. В.
FUTURE PROFESSIONS
503
97
Гнєзділова І. М.
МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФАСИЛІТАЦІЇ В ІНТЕРАКТИВНІЙ ОСВІТНІЙ ВЗАЄМОДІЇ
507
98
Гохман О. Р., Ємельянова Д. В., Тадеуш О. Х.
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
514
99
Гриценко А. П.
ЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ
519
100
Зарубина З. В.
CREATIVITY IN EDUCATION
526
101
Коновальчук Н. О.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ОНЛАЙН-ТЕСТУВАННЯ ЯК ОДНА З ФОРМ ЩОРІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
528
102
Коцюруба В. П., Ліфер К. О., Кухнюк О. В.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
531
103
Лиман В. А.
LEARNING ENGLISH WITH THE HELP OF SMART PHONE
536
104
Махлинець Н. П., Плав’юк Л. Ю., Красій М. В.
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
539
105
Межуєва І. Ю.
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ В ЗАРУБІЖНИХ ВНЗ
545
106
Никулина И. Я., Пронина Л. Н.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
549
107
Самая Т. В.
ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕСТРАДНОЇ ОСВІТИ 
553
108
Саприкіна Л. В.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
558
109
Сєдих К. Ю.
МОЖЛИВОСТІ GOOGLE CLASSROOM
563
110
Сіліна Л. В., Суббота О. М.
КОМПЕТЕНТНИЙ ВИКЛАДАЧ ЗАПОРУКА РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
568
111
Стрєлковська Л. А., Терещенкова О. В.
ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН СЕРВІСІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ
572
112
Цапков В. А.
THE POSSIBILITIES OF GOOGLE FORMS
575
113
Цуй Цзянь
МЕТОДИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
578
114
Чень Шицзе
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
582
115
Шапошнікова І. І., Корсун С. М., Астахова О. В.
ЩОДО ОСВІТНІХ РЕАЛІЙ СЬОГОДЕННЯ
586

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

116
Авдєєва О. А.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КОГНІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
590
117
Афанасьєва А. М., Коробкіна Т. В.
МОТИВАЦІЯ, ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ. МЕТОДИ ТА СПОСОБИ МОТИВАЦІЇ КОЛЕКТИВУ
593
118
Денисова І. В.
ПСИХОСЕКСУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ПІДЛІТКІВ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
597
119
Дрозд О. Ю., Коробкина Т. В.
РОЛЬ МЕТАСООБЩЕНИЯ В КОММУНИКАЦИИ
602
120
Копилов С. О.
СИСТЕМНИЙ СИНТЕЗ ТА ДІАЛОГ КУЛЬТУР ЯК СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ІНТЕГРАЦІЇ  ПСИХОЛОГІЇ (Методологічні уроки Г.О. Балла)
606
121
Коробкина Т. В., Тихомиров В. И.
АУТСОРС В IT. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
612
122
Коробкіна Т. В., Гриценюк Д. В.
МЕТОДИ ВІДМОВИ ВІД СПІЛКУВАННЯ
616
123
Коробкіна Т. В., Оленич П. С.
ПРОБЛЕМА ЗАМОВЧУВАННЯ НЕГАТИВНИХ ПОЧУТТІВ
619
124
Коробкіна Т. В., Тимошенко Д. О.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ HUMAN RESOURCE MANA-GEMENT (УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ У IT)
622
125
Кучков Б. А., Коробкина Т. В.
ПСИХОЛОГИЯ РИСКА В ТРЕЙДИНГЕ
625
126
Лещук В. І.
РЕЛІГІЙНІ КРИЗИ, ЇХ ВПЛИВ НА ПСИХІКУ ЛЮДИНИ
629
127
Попрядухина Н. Г.
ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
632
128
Сахно С. В., Фонарьова Д. М.
ПCИХОЛОГІЯ СІМЕЙНОЇ КРИЗИ: ПІДХОДИ ДО СІМЕЙНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
637
129
Смаліус Л. Н., Малая Д. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
644
130
Чумак І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ІЗ ТРАВМІВНИМ ДОСВІДОМ
651
131
Шавровська Н. В., Бойко О. Л.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ПСИХОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У СТУДЕНТІВ
658

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

132
Іванченко Б. А.
СТАН МУЗЕЮ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ІНСТИТУТУ В ПРОМИСЛОВИХ МІСТАХ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ КЕЙСУ М. КАМ’ЯНСЬКОГО
665
133
Кудряченко Т. В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ ДІТЕЙ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ
669

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

134
Петрикина А. С.
WEBTOONS AS A NEW FORM OF MODERN ART AND STORYTELLING
677
135
Шекула В. М.
РОЗКРИТТЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ МУЗИЧНОГО ТВОРУ В КЛАСІ ГІТАРИ У МИСТЕЦЬКІЙ ШКОЛІ
680
136
Шеремет В. В.
ФЕСТИВАЛЬ ІМЕНІ Г. Ф. МАНІЛОВА, ЯК ІНТЕГРУЮЧИЙ ЧИННИК У РОЗВИТКУ НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ХХІ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я УКРАЇНИ)
685

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

137
Кушнєрчук А. А.
МИКОЛАЇВЩИНА ЗА ДОБИ ГЕТЬМАНАТУ (1918) У СПОГАДАХ Я. РЯППО
690

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

138
Пахалович Є. Б.
РІЗНОВИДИ ЦИРКОВИХ ФЕСТИВАЛІВ ТА ЇХ КУЛЬТУРОТВОРЧЕ ЗНАЧЕННЯ
695

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

139
Філіпчук В. О.
СУТНІСТЬ ІМІТАЦІЙНОЇ ДЕМОКРАТІЇ ТА ПРИЧИНИ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ
698

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

140
Зінченко А. В., Вернидуб Г. С.
ІСТОРИЧНА ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ РОЗВИТКУ РОЗУМІННЯ ІНШОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА МЕНТАЛІТЕТУ
703
141
Канкаш Г. Д.
МОВНІ ЗАСОБИ ОБРАЗНОСТІ ТА ОЦІННОСТІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВПЛИВУ У ТЕКСТАХ ПРОМОВ
708
142
Клімова А. І.
ЧИТАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ НАВЧАННЯ МОВІ
711
143
Петриченко О. А.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНТЕНСИОНАЛЬНО-МИФОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛЯ ОБРАЗА КАК ПОПЫТКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЭТИКИ
715
144
Самко К. О.
ЛЕКСИЧНІ СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ЗАПЕРЕЧЕННЯ В РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКИЙ ПЕРІОД
720
145
Смужаниця Д. І., Смужаниця Д. Я.
СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ІТ ТЕРМІНІВ АНГЛОМОВНОЇ ТА ФРАНКОМОВНОЇ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕРМІНОСИСТЕМ
725
146
Тараненко К. В., Криванич Ю. С.
ПОРУШЕННЯ МОВНОЇ НОРМИ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПІСНЯХ
732
147
Шуляренко В. О.
ІНВЕРСІЯ РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЛІНГВІСТИЧНИЙ ФЕНОМЕН
738

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

148
Amaoge Chioma Blessing
JUST WAR AS A THEORY AND PRACTICE
747
149
Кітов М. Г.
ПОМИЛКИ ТАТАРСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТА ПРИ ВИТЛУМАЧЕННІ ПРИРОДИ РУСЬКОГО ШОВІНІЗМУ
750
150
Русул О. В.
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
757
151
Сагач Г. М.
ДУХОВНА ХАРИЗМА ОСОБИСТОСТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ У ВИМІРАХ ПРАВЕДНОСТІ
760
152
Теліженко Л. В.
ПОСТНЕКЛАСИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ МІСТИЧНОГО ДОСВІДУ ЯК РУХ ДО ЗБЛИЖЕННЯ НАУКИ, РЕЛІГІЇ, ФІЛОСОФІЇ
767

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

153
Bakina T. V.
THE ESSENCE AND IMPORTANCE OF CREATIVE THINKING TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF A TOURISM ENTERPRISE
772
154
Sotsenko E. V.
THE BEST WAYS TO MOTIVATE EMPLOYEES
777
155
Волчанова Х.
СТРАТЕГІЇ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В РОСЛИННИЦТВА В С(Ф)Г «НІНА» ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
780
156
Гейко Т. Ю.
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 И В ПОСТКАРАНТИННЫЙ ПЕРИОД
786
157
Гнатенко В. С., Малєєва А. М.
УМОВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В ЕПОХУ ТУРБУЛЕНТНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
790
158
Гуменюк В. В.
ІНФОРМАЦІЙНІ РИЗИКИ У ТУРБУЛЕНТНІЙ СУЧАСНОСТІ
796
159
Гуменюк В. В., Волчкова Л. О.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНІКИ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ
803
160
Денисенко А. С.
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В HRM-СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ
809
161
Драчук Ю. З., Чейлях Д. Д.
ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ДОМЕННИХ ШЛАКІВ У ЗІСТАВЛЕННІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ
812
162
Іваниця В. В., Рудянова Т. М.
ОПТИМАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ІЗ ВРАХУВАННЯМ РИЗИК-ФАКТОРУ
817
163
Іванов С. В., Антонюк В. П., Ляшенко В. І.
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ СФЕРІ ТА НАПРЯМИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ
823
164
Ковальчук В. С.
ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
830
165
Мазур Г. О., Мазур О. В., Мазур Д. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
834
166
Мокляк Є. В.
СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
841
167
Наумова М. А., Савицька Т. А.
РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РИНОК ПРАЦІ
847
168
Нікола С. О., Боровщук К. І.
ПОНЯТТЯ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
851
169
Ніколаєнко С. М., Артюх І. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУВАННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
857
170
Ніколаєнко С. М., Скоморохова С. Ю., Лихова Т. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ
862
171
Павлюк Є. Д.
ДО ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ МОДЕЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
867
172
Павлюк О. О., Махаурі Л.
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
871
173
Петренко О. П., Кормільцева В. В.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
876
174
Руденко А. М., Рудянова Т. М.
ПРОГНОЗУВАННЯ ВАРТОСТІ АКЦІЙ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ДИНАМІЧНИХ РЯДІВ
881
175
Руденко А. М., Рудянова Т. М.
ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
886
176
Сімкова Т. О., Белий М. В.
НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА РЕЗЕРВИ ЙОГО ЗБІЛЬШЕННЯ
891
177
Скоморохова С. Ю., Балецька О. О.
СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ – ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
897
178
Сук П. Л.
НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ МЕТОДАМИ ДИГРЕСИВНОЇ І ПРОГРЕСИВНОЇ НОРМИ АМОРТИЗАЦІЇ
903
179
Тищенко В. В.
НОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ БАНКАМИ В УКРАЇНІ
907
180
Тищенко О. І.
ФОРМУВАННЯ ЛОМБАРДНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
911
181
Товстенко І. І.
ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА
915
182
Чевганова В. Я., Затона К. В., Коравська Т. А.
ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
920
183
Щербина О. С., Кириленко А. С.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПОБУДОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
926
184
Щербина О. С., Люта К. І.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
931

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

185
Myronets O. M., Dudnik V. K.
THE MECHANISM OF INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF RENEWABLE ENERGY SOURCES
937
186
Myronets O. M., Soroka E. S.
UNDERSTANDING OF INTERNATIONAL LAW
941
187
Бакало В. О., Собакарь А. О.
ПРЕЗУМПЦІЯ ПРАВОТИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ
944
188
Бересток К., Біліченко В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
948
189
Грабовська В. М.
ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ СІМЕЙНОГО ПРАВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ СІМЕЙНО-ПРАВОВИХ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ
953
190
Давиденко С. В.
ЩОДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ НАБУТТЯ ОСОБОЮ СТАТУСУ ПІДОЗРЮВАНОГО У РАЗІ ЇЇ ЗАТРИМАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ
957
191
Даниленко О. В.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ПОЛЯ УКРАЇНИ
964
192
Івченко О. М.
ДОСВІД БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В СІНГАПУРІ
974
193
Кожем’яко Н. В., Петрук Ю. С.
ЮВЕНІАЛЬНА ЮСТИЦІЯ В УКРАЇНІ
978
194
Лазарєва Я. А., Мислива О. О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
982
195
Мартинюк Н.
ПРОБЛЕМАТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ
985
196
Никитенко Д. С., Шаблистий В. В.
ЩИРЕ (ДІЙОВЕ КАЯТТЯ) В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
989
197
Писанка Т. М.
ФУНКЦІЇ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
994
198
Ратушна Д. А.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ДИПЛОМАТИЧНИХ АГЕНТІВ
998
199
Рогальський В. І.
РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
1002
200
Рогова О. Г.
ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА У ЗАКОНОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1004
201
Сезонов В. С.
АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ У ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1011
202
Соколова І. О., Сінченко С. Є.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
1014
203
Сурков Я. В., Завальна Ж. В.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ДОГОВОРУ
1017
204
Ярошенко А. С., Никитенко Д. С.
ОСОБЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
1020

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-83-2, УДК, выходные данные г. Харьков, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: