fbpx

VIII Международная научно-практическая конференция “SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS”, 5-7 июля 2020 года Харьков, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

5-7 июля 2020 года в г.Харьков, Украина

состоялась VIII Международная научно-практическая конференция

SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1

Валерко Р. А., Гальвиць О. Г.
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ

10

2

Маліцький В. К.
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ І ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕХНОГЕННИХ ТА ПОРУШЕНИХ ЛАНДШАФТІВ – ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ НАПРЯМІВ ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

15

3

Шевчук О. В., Мельник О. Ю.
ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК БОРОШНИСТОЇ РОСИ ГАРБУЗІВ

20

 

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 

4

Демченко О. О.
ДЕКОРАТИВНІСТЬ ВИДІВ РОДУ VIBURNUM L. В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

25

5

Лялюк-Вітер Г. Д.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ DТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС НА ДОВКІЛЛЯ

30

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

 

6

Видавская А. О., Лапшин В. А., Видавская А. Г., Тукан М. Г.
НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА, МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕНОСА И РАБОТЫ АТОМОВ И МОЛЕКУЛ В АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ, В ОРГАНИЗМЕ И ДУШЕ ЧЕЛОВЕКА, В МИРОВОМ ОКЕАНЕ, НА ПОВЕРХНОСТЯХ

33

7

Жученко О. П., Желіба М. Д., Ошовський І. Н., Жученко А. О., Юхимчук М. С.
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ І КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ В-КЛІТИННОЇ ЕКСТРАНОДАЛЬНОЇ НЕХОДЖКІНСЬКОЇ ЛІМФОМИ (КЛІНІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ)

38

8

Ткаченко В. Г., Самченко К. В., Козейчук П. А.
РЕАКЦИЯ ЯРИША-ГЕРКСГЕЙМЕРА У ПАЦИЕНТА С СОЧЕТАННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ГЕПАТИТА В И СИФИЛИСА

44

 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

 

9

Новікова В. Є., Деркач К. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СИНТЕЗУ ШТУЧНИХ АЛМАЗІВ

47

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

 

10

Aslanov Z. Yu., Mamedova G. A., Imanova G. M.
THE WAYS TO REDUCE TRANSPORT-RELATED POLLUTION IN THE DIRECTION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

54

11

Himer P. R.
COMPARISON OF METHODS FOR CALCULATING THE VISCOSITY OF THE LIQUID PHASE OF MULTI-COMPONENT HYDROCARBON MIXTURES

59

12

Sereda B. P., Mukovska D. Ya.
ANALYSIS OF VOLUMES OF RECYCLING OF TECHNOLOGICAL WASTE OF THE MAIN PRODUCTION OF THE METALLURGICAL ENTERPRISE

64

13

Асланов З. Ю., Иманова Г. М., Мамедова Г. А.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЦИПА ОПТИМАЛЬНОСТИ НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ

68

14

Белюченко Д. Ю., Стрелец В. М.
МНОГОФАКТОРНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

81

15

Богданенко О. В.
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

84

16

Жартовський О. В., Кравченко В. І.
МАТЕМАТИЧНЕ І ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ОБРОБКИ ДАНИХ ЕЛЕКТРОІМПУЛЬСНОГО ПРОЦЕСУ

91

17

Кулик М. І.
ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ МАСТИЛ В УКРАЇНІ

97

18

Логвин А. А., Михаль О. Ф.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕРАТИВНО-СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗВУКА

101

19

Максимов А. В., Стрілець В. М.
УДОСКОНАЛЕННЯ РЯТУВАЛЬНИХ РОБОТ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУРМОВОЇ ПОЖЕЖНОЇ ДРАБИНИ ПІД ЧАС ПОЖЕЖАХ В БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДІВЛЯХ

106

20

Орловський Я. С., Дьогтєв М. В., Мормуль М. Ф.
СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПО ГАЛУЗІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

111

21

Повисший В. М., Кара С. В., Прокопенко П. М.
ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ ВАГОПОВІРОЧНИХ ВАГОНІВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАЛЬШОЇ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

116

22

Ребот Д. П., Топільницький В. Г.
АНАЛІЗ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ВІБРОСЕПАРАТОРА

121

 

 ГЕОЛОГОМИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 

23

Матківський С. В., Бікман Є. С., Кондрат О. Р.
ПЕРСПЕКТИВИ ДОРОЗРОБКИ ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ПОКЛАДІВ ЗАХІДНО-СОСНІВСЬКОГО РОДОВИЩА

126

 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 

24

Гохман О. Р., Ємельянова Д. В., Тадеуш О. Х.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

131

25

Грабовська Н. А.
THE USE OF INTERNET IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING

134

26

Єфремова О. В.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА

138

27

Замрозевич-Шадріна С. Р.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

144

28

Ковальчук І. С.
SMART-ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

150

29

Остапенко Л. В.
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ХОРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН: ПРЕДМЕТ, ПРОБЛЕМАТИКА, ЗВ’ЯЗОК З ПЕДАГОГІКОЮ

156

30

Пінчук Л. М.
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ КОМУНІКАТИВНОГО НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ

163

31

Семко Л. П.
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

169

32

Форостянов О. І.
ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

175

 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 

33

Гера Т. І., Гретченко М. М.
МЕТАМОДЕРНА МОДЕЛЬ ПРОПРАЦЮВАННЯ ДЕСТРУКТИВНИХ БАТЬКІВСЬКИХ ЧАСТОК У КЛІЄНТІВ ПСИХОТЕРАПІЇ

182

34

Мужанова Н. В.
ДИНАМІКА АКТУАЛЬНИХ ПОТРЕБ ОСОБИСТОСТІ ПРИНАЛЕЖНОЇ ДО НЕФОРМАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ

193

35

Наріца Н. І.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ВИПАДКІВ СЕКСУАЛЬНИХ ПЕРВЕРСІЙ В ГРУПОВІЙ СУПЕРВІЗІЇ

197

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 

36

Галушка К. А.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ИНДУСТРИЯ МОДЫ: ВОЗДЕЙСТВИЕ МОДЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

203

 

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

 

37

Rachida el Mansouri
NEW TENDENCIES IN THE MORROCAN PAINTING

210

38

Яо Нин, Мархайчук Н.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕГО КИЕВА В ИССЛЕДОВАНИЯХ КИТАЙСКИХ УЧЕНЫХ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

214

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

 

39

Chumachenko O. A.
THE EUROPEAN UNION STABILIZATION POLICY IN WESTERN BALKANS IN THE SECOND HALF OF THE 1990S

223

40

Волканов С. І.
ДВІ КОЛЕГІЇ АФІНСЬКИХ СТРАТЕГІВ У 411 Р. ДО Н.Е.

232

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

 

41

Thelma Godfrey Akpama
THE YAKURR NEW YAM FESTIVAL AS A UNIQUE CULTURAL PHENOMENON

239

42

Murooj Fareed Majeed
CODE-SWITCHING STRATEGY IN MALAYSIAN LITERATURE IN ENGLISH

245

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 

43

Бондарь К. С.
МЕЛОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ШОТЛАНДСЬКОГО ВАРІАНТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

248

44

Долусова Н. В.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СТЕРЕОТИПНИХ ГЕНДЕРНИХ ОБРАЗІВ В АНГЛІЙСЬКИХ ПАРЕМІЯХ

254

 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

 

45

Кітов М. Г.
ПОМИЛКИ АМЕРИКАНСЬКОГО АНАЛІТИКА ПРИ ВИТЛУМАЧЕННІ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ РОСІЄЮ ТА УКРАЇНОЮ

257

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

 

46

Агаева К. А.
ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ, ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ И КАЧЕСТВОМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

264

47

Драчук Ю. З., Сав’юк Л. О., Чейлях Д. Д.  
ДО ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ З ПЕРЕРОБКИ Й ВИКОРИСТАННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ШЛАКІВ В КРАЇНІ

274

48

Забродська Г. Л., Валерко Р. А.
ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

281

49

Ковтуненко К. В., Бут-Гусаім О. Г.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОБЛІКУ ДОГОВОРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

288

50

Кузьменко О. В., Доценко Т. В., Стельмах І. В.
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ

294

51

Лойко В. В., Руденко В. С.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ У БАНКАХ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

299

52

Пакулiна А. А., Чупрін Є. С.
ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ

305

53

Cокуренко С. В.
ДІЄВІСТЬ ПОЛІТИКИ ОБМІННОГО КУРСУ ГРИВНІ ЯК АНТИКРИЗОВОГО СТАБІЛІЗАТОРА

309

54

Степанов В. Н.
ОТ ТРАДИЦИОННОГО ЛИНЕЙНОГО К НЕЛИНЕЙНОМУ МИРОПОНИМАНИЮ (КОНТЕКСТ ПРОБЛЕМ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ)

316

55

Челядінова Н. Г., Широкова О. М.
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СИСТЕМА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ І ЇХНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

321

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

 

56

Андрусенко О. А., Маринець В. І.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ СЛІДЧОГО ЯК СУБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

327

57

Шишкіна К. О., Плетенець В. М.
ПРОФАЙЛІНГ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ ДІЙСНОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

332

58

Шупер В. В., Круглова О. О.
НОВЕЛИ У СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: АНАЛІЗ

336

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-83-2 и УДК, выходные данные г. Харьков, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: