X Международная научно-практическая конференция «PERSPECTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION» 17-19 июня 2020 года Осака, Япония. Архив

Уважаемые коллеги!

17-19 июня 2020 года в г. Осака, Япония
состоялась X Международная научно-практическая конференция

PERSPECTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

1.
Ahmadova G.
PEER ASSISTANCE IN EFL WRITING.
11
2.
Bogatov Ie. O.
THE PROBLEM OF UTILIZING PROCESS-MINING APPROACHES IN ENTERPRISE REENGINEERING.
16
3.
Ismayılov V. A., Hajieva N. A., Gamzaeva Ja. E.
SOME ISSUES OF MARKETING AND DEVELOPMENT OF CONSUMER BEHAVIOR IN AZERBAIJAN ENTERPRISES.
21
4.
Kharchenko V. V.
THE STUDIES OF THE ECOSYSTEMS HUMANISTIC PROPERTIES.
28
5.
Matorina K.
SENSITIVE MEMBRANE FOR PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE.
34
6.
Mamchich V., Tkachenko A., Chaika M.
CHOLEDOCHOLITHIASIS AND MIRIZZY SYNDROME IN THE PROBLEM OF BILIARY ILEUS.
44
7.
Makhlynets N., Krasii M., Plaviuk L., Makhlynets M., Makhlynets P., Makhlynets P.
HISTOPATHOLOGICAL CHANGES OF ORAL MUCOSA ON THE BASE OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH GENERALIZED PERIODONTITIS.
47
8.
Polivoda Yu.
SPECIFICS OF TRANSLATING PSYCHOLOGY AND PSYCHOLINGUISTICS DISCOURSE TEXTS TERMINOLOGY INTO UKRAINIAN.
57
9.
Serebrennikova A. V.
THE CONCEPT OF DIGITAL FORENSICS.
61
10.
Suprovych T., Berezhanskyi A.
MOLECULAR GENETIC MARKERS IN COWS WITH MASTITIS.
69
11.
Sizov V. V., Slavska Ya. А., Alforov O. A.
EUROPEAN PEDAGOGICAL SYSTEM: TENDENCY OF SOCIOCENTRISM.
75
12.
Smalko O. A.
IMPORTANT SKILLS THAT STUDENTS NEED TO DEVELOP IN HIGHER EDUCATION.
83
13.
Shukurova U. A., Bahodirov R., Kobiljonova M., Patkhiddinova M.
IMPROVEMENT OF TREATMENT OF WEDGE-SHAPED DEFECTS IN HARD TOOTH TISSUE.
87
14.
Takhtamysh I., Anishсhenko O., Tarasyuk L.
EFFECTIVE APPLICATION OF TECHNICAL INNOVATIONS IN THE FIGHT AGAINST COMPETITORS IN TENDERS.
94
15.
Tariyel Huseynali oglu Talibov, Gunay Fakhraddin gizi Quliyeva
PHYTOSENOLOGICAL FEATURES OF ARDIJDAG SPARSE JUNIPER FOREST IN THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC.
106
16.
Tariyel T., Guliyeva G.
PHYTOCENOSIS INVOLVED WITH FOETID JUNIPER (JUNIPERUS FOETIDISSIMA) ON THE TERRITORY OF PARADASH IN THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC.
116
17.
Tkhilava M.
A TALE AS ALLUSION AND AESTHETICAL UPBRINGING.
129
18.
Абдуллаева Ш. А., Йулдошева Н. Г., Давлетова Н. Н.
ДИАЛЕКТИКА ПСИХИКИ И СОБЫТИЯ В ОБРАЗЕ ЧЕЛОВЕКА.
135
19.
Бачинська Н. Я.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК ПИСЬМОВОГО МОВЛЕННЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.
141
20.
Білоусов А. В., Бабак Г. С.
ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ.
144
21.
Бурлака Т. В.
Спосіб СУШІННЯ КУЛЬТИВОВАНИХ ГРИБІВ КОМБІНОВАНИМ ЕНЕРГОПІДВЕДЕННЯМ.
155
22.
Василишин Я. В.
ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ ЯК ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ.
160
23.
Величко Я. И.
ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ МОТИВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.
165
24.
Веньлян Чжоу
НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЧНОГО СТРЕСУ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ КНР ТА КОНТРЗАХОДИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ.
174
25.
Волянський П. Б., Гур’єв С. О., Долгий М. Л., Кушнір В. А., Макаренко А. М., Дрозденко Н. В., Стрюк М. П.
АНАЛІЗ НАВЧАННЯ РЯТУВАЛЬНИКІВ З НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ПРИ ТИПОВИХ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ.
184
26.
Гангур І. Ю., Ньорба-Бобиков М. М.
ВПЛИВ ЯКОСТІ РЕСТАВРАЦІЇ КОНТАКТНОГО ПУНКТУ ЗУБІВ НА РОЗВИТОК СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ТАКИХ ЯК ГІНГІВІТ ТА ПЕРІОДОНТИТ.
190
27.
Герасимов О. К.
УТОЧНЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У МАРКЕТИНГОВОМУ АСПЕКТІ.
194
28.
Гречаник Н. І.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ КОНТЕКСТ.
201
29.
Гула В. П., Сторожук І. П.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ BANKID ДЛЯ УКРАЇНИ.
211
30.
Данияров А. А., Нажмутдинова Д. К., Курбанбекова Д. С.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ.
218
31.
Дворецька Л. П.
ПРО ЯКІСТЬ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ У ПІДРУЧНИКАХ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ УЧНІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ.
224
32.
Джежер-Личова С.
СТАЛИЙ РОЗВИТОК- ШЛЯХ ВІД ЕКОЛОГІЇ ПРИРОДИ ДО ЕКОЛОГІЇ ДУШІ.
236
33.
Доцевич Т. І.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЯХ.
246
34.
Ємець О. І., Михайлів Г. В.
ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ.
253
35.
Зубик Ю. М., Круглова О. О.
ПРОБЛЕМИ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ФОРМУЛЮВАННЯМ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ, ЯК ОБ’ЄКТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.
263
36.
Іванов О. С., Гузій О. Б., Кропива Т. П.
ВПЛИВ ПАРЕКОКСИБУ НАТРІЮ НА ГРАНУЛОЦИТАРНИЙ РЯД КЛІТИН КІСТКОВОГО МОЗКУ МИШЕЙ.
268
37.
Капітонова В. Є.
РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У СТВОРЕННІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ З ЛИСТА.
275
38.
Камилова И. А., Кобилжонова Мадина Улугбек кизи
ОЦЕНКА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ.
280
39.
Кас’яненко О. М., Барна Х. В.
СПІВДРУЖНІСТЬ З БАТЬКАМИ ЯК УМОВА КОМПЕНСУЮЧОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ.
286
40.
Ковальчук Н. В., Ковальчук В. С.
ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ СУГЛОБОВОГО ХРЯЩУ ПРИ ГІПЕРУРИКЕМІЇ.
293
41.
Кондрашова А. В.
LEAD-IN ТЕХНІКИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ВИКЛАДАННІ ESP.
298
42.
Комаров В. О., Сендецький М. М.
ОБГРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГІРОСКОПІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСОЛЬНО ЗАКРІПЛЕНИХ НЕСУЩИХ ПОВЕРХОНЬ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ.
302
43.
Кочина М. Л., Лад С. М.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОРОВИХ ФУНКЦІЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКОЛЬНОГО ВІКУ.
312
44.
Кравець В. П., Кравець С. В.
ОСНОВНІ ПЕРІОДИ ПІДГОТОВКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ.
318
45.
Кривенко А. І., Шушківська Н. І.
СИСНІ КОМАХИ ТА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ НИХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ.
330
46.
Кубриш Н. Р., Долапчи А. В.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ: МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
337
47.
Куреда Н. М., Назаренко В. Д.
АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ СКЛАДОВИХ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ.
344
48
Куриш Н. К.
ІНТЕГРАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ЗМІСТУ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ.
354
49.
Лапіна В. О.
ПРОБЛЕМНО-СИТУАТИВНИЙ ПРИНЦИП ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ.
359
50.
Лапшин В. А., Видавская А. О., Видавская А. Г.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ПРИРОДА, СОСТАВ И ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОННО-ПОЗИТРОННЫХ УГЛЕВОДНЫХ СУЩЕСТВ.
364
51.
Лекерова Г. Ж., Балабеков А. Т., Абдукаримова У. А., Каракпаева С. К.
ЗАКОН «О СТАТУСЕ ПЕДАГОГА» КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА, ВЫРАЖАЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
372
52.
Лисенко О. С.
СУЧАСНІ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВІРТУАЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ.
380
53.
Мансуров У. У.
ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА И ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРАВЛЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ).
385
54.
Махненко М. М.
ТЕОРІЯ Ф. ЛИСТА І СУЧАСНИЙ АСПЕКТ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ.
393
55.
Павліченко В. І., Приходько О. Б., Ємець Т. І., Малєєва Г. Ю.
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО БІОЛОГІЧНУ ТЕОРІЮ ЕВОЛЮЦІЇ.
403
56.
Петропавловська С. Є., Романюк Ю. В.
ІМІДЖ МІСТА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО МАРКЕТИНГУ ТЕРИТОРІЇ.
413
57.
Погребняк Д. В., Петрачков О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЧАЛЬНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН.
423
58.
Рогальський В. І.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕМЕНТІВ РУКОПАШНОГО БОЮ.
430
59.
Рубцов Р. В.
ЗНАЧИМІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАТУСУ В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ТА МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ХВОРИХ НА ПНЕВМОКОНІОЗ У ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ.
436
60.
Cальник В. Г., Нудченко Л. А.
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ КАОЛІНІВ ТА ХАРАКТЕРИСТИК ЇХ ВОДНИХ СИСТЕМ.
445
61.
Сергеева А. В., Костюк Т. М., Хрол Н. С., Сергеева И. Е.
ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТКАНЯХ ПАРОДОНТА В ОБЛАСТИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПРИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ ПАРОДОНТИТЕ У БОЛЬНЫХ С ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИЕЙ.
454
62.
Тернова А. С.
ОЦІНКА ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ШВЕЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ РІЗНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ.
459
63.
Тимошкин А. И.
ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» И «РАВНОЗНАЧНОСТЬ» ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНОЙ ЛОГИКИ.
467
64.
Третьякова С. О., Климович Н. М., Яценко А. О., Кравченко В. С., Приходько В. О.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПОШИРЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРИ СОРГО В СВІТІ ТА УКРАЇНІ.
471
65.
Ушакова М. В.
ПОСИЛЕННЯ УЧАСТІ ЖІНОК У РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД.
479
66.
Фадєєва А. В., Валентьєва А. В., Сімачова А. В.
ГОРМОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПСЕВДОГЕРМАФРОДИТИЗМУ У ЖІНОК.
484
67.
Фармонов Ж. Б., Суванова Ф. У.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ НЕТРАДИЦИОННОГО МАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.
486
68.
Фролова Л. С., Петренко Ю. О.
ДИНАМІКА ТОЧНОСТІ СЕНСОМОТОРНОЇ РЕАКЦІЇ КВАЛІФІКОВАНИХ ХОКЕЇСТІВ НА ТРАВІ ПРИ ПЕРЕХОДІ ВІД ОДНОГО ДО ІНШОГО ТИПУ ЗОРОВОГО СПРИЙНЯТТЯ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ.
490
69.
Хунагов Р. Д., Жаде З. А.
ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ: РОССИЙСКИЙ ОПЫТ.
498
70.
Цвілик С. Д., Гаркушевський В. С., Деркач М. О., Музика О. Р.
МЕТОДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У НАВЧАННІ ТЕХНОЛОГІЙ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ.
508
71.
Цихановська І. В., Александров О. В., Товма О. А., Товма Л. Ф.
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ХАРЧОВОЇ НАНОДОБАВКИ «МАГНЕТОФУД».
514
72.
Чернявська Є. І., Маслош О. В., Касаткіна М. В.
ПОНЯТТЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ ПАНДЕМІЇ COVID-19.
528
73.
Чорна А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ РОБОТА-СУМОЇСТА ЗА ДОПОМОГОЮ LEGO MINDSTORMS EV3.
535
74.
Шапакидзе Е. Д.
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ТРУДОЁМКИХ ПРОЦЕССОВ В ШЕЛКОВОДСТВЕ.
539
75.
Шевченко Т. С.
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ІВЕНТ-ЗАХОДІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19.
546
76.
Янчишина Я. В.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «МІКРОТОПОНІМ»В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ОНОМАСТИЦІ.
551

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: