X Международная научно-практическая конференция «TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE» 4-6 июня 2020 года София, Болгария. Архив

Уважаемые коллеги!

4-6 июня 2020 года в г. София, Болгария
состоялась Х Международная научно-практическая конференция

TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

1.
Akbarli R. S.
THE MATHEMATICAL PROBLEMS OF THE NON –LINEAR WAVES IN COMPLEX TWO-PHASE SYSTEM.
15
2.
Banzak H. V., Banzak O. V., Leschenko O. I.
DETECTOR MODELING FOR RADIATION CONTROL SYSTEMS.
18
3.
Bodiak A. O., Popovkin M. M.
IMPACT OF PERSONALITIES OF IT LEADERS ON THEIR COMPANIES.
23
4.
Davydova N. V.
LAW TERMS VARIATIONS LEARNING AS CONDITION FOR ADEQUATE PROFESSIONAL TRANSLATION.
27
5.
Dehtiarova N., Rudenko Yu., Shabaldas T.
ON THE ISSUE OF COGNITIVE LOAD THEORY IN THE ASPECT OF ELECTRONIC EDUCATION.
32
6.
Franzhulo V.
SYMBOLIC SIGNIFICANCE OF THE VISUAL SIGN OF ORNAMENT AND ITS LEXICAL DESIGNATION.
35
7.
Haievskyi O., Purdenko Eu.
DOCUMENTATION OF WELDED JOINT REQUIREMENTS.
40
8.
Ihnatieva N., Rachkovskyi O., Lomonosova Z.
COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR FOREIGN LANGUAGE SPEECH COMPETENCE DEVELOPMENT.
43
9.
Kravchenko O. V., Gladka M. V., Kucherenko R. Y.
DEVELOPMENT OF IOT SOLUTIONS FOR CLIMATE CONTROL OF DAIRY PRODUCTION PROCESS.
48
10.
Khmara T., Shevchuk H., Bambuliak A., Boichuk O.
VALUE OF KNOWLEDGE BY THE AGE X-RAY GENANATOMY OF THE OXYMFACIAL REGION IN THE SETTING OF THE CORRECT DIAGNOSIS.
51
11.
Kurdybakha O. M.
PSYCHOLOGICAL FEATURES TRAINING OF ATHLETES ON COMPETITIVE ACTIVITY.
55
12.
Lakhtionova L., Muranova N., Bugaiov O.
CHARACTERISTICS AND MAIN PROVISIONS OF THE ACCOUNTING POLICY OF THE RUSSIAN VENTURE COMPANY.
58
13.
Maslova N. M., Solomko E. A.
PHYSICAL ACTIVITY IN REHABILITATION AND PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES.
62
14.
Safronova A. V.
ACTUAL TYPES, TENDENCIES AND FEATURES OF PHOTOBOOK DESIGN IN UKRAINE.
66
15.
Shevchuk V. M.
MODERN PROBLEMS CRIMINALISTIC TECHNIQUE: INNOVATIONS, TENDENCIES, PROSPECTS.
71
16.
Suyunova H. A.
WAYS OF INTEGRATIVE TEACHING IN SECONDARY SCHOOL.
82
17.
Tsykhanovska I., Tovma L., Morozov I., Tesnikov A.
THE MECHANISM OF FAT-BINDING AND FAT-CONTENTING OF THE NANOPARTICLES OF THE “MAGNETOFOOD” FOOD ADDITIVE.
87
18.
Zhuchok Yu. V.
A NEW CONSTRUCTION FOR FREE COMMUTATIVE g-DIMONOIDS.
93
19.
Александров Ю. В.
ПРОБЛЕМА ОПАНОВУЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ.
97
20.
Андрусяк Д. В., Душанова Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ВПЛИВУ СЕЛЬБИЩНИХ ТЕРИТОРІЙ НА ВОДОТОКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ».
102
21.
Бабарыгин А. В., Коршикова Н. Г.
ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ НОВЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ (SOLANUM TUBEROSUM L.).
109
22.
Бабачук Ю. М., Головащук А. О.
ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗВО В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.
115
23.
Бадєєва Л. І.
ГОСПОДАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ МЕШКАНЦІВ РОГАНІ У XVIII–XIX СТ.
119
24.
Бадєєва Л. І.
ІСТОРІОГРАФІЯ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1921).
129
25.
Байда Б. Ф.
АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В’ЇЗНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ.
138
26.
Бакашбаев А. Ж., Нургалиева А. М.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЪЕМЫ БАНКОВСКОГО ФОНДИРОВАНИЯ В ПЕРИОД КРИЗИСА.
143
27.
Бандровський Г. О.
ЗАКОНИ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ В МОДЕЛЮВАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ У СОЦМЕРЕЖАХ.
151
28.
Бейрак Є. М.
АНАЛІЗ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ.
155
29.
Бондаренко В. Ф.
ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У США: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ.
163
30.
Бондаренко Н. М.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.
170
31.
Буздуган І. О., Скринська Н. А.
КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2.
177
32.
Васьківська К. В., Шеленко Д. І., Лозінська Л. Д., Галімук Ю. О.
ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ.
185
33.
Войтовська В. І., Третьякова С. О., Кононенко Л. М., Мазур Р. С.
ДЕПОНУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ВІВСА В УМОВАХ IN VITRO.
190
34.
Гавриш К. В.
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК.
205
35.
Гащук О. І., Москалюк О. Є., Сімонова І. І.
РОЗРОБЛЕННЯ РЕЦЕПТУР М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЇ.
214
36.
Гриценко А. П.
ПРОВЕДЕННЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕТАПУ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ.
224
37.
Гоголіна Ю. О.
КОНЦЕПЦІЯ ПРОТИСТОЯННЯ НАСИЛЛЮ У РОМАНІ ЛЬОУ СІНЛУНА «СВЯТИЙ ТЬЄНМЕНКХОУ»
235
38.
Гоголіна Ю. О.
ОСОБЛИВОСТІ КИТАЙСЬКИХ ГУМОРЕСОК «СЯНШЕН».
239
39.
Дерба С. М.
СУЧАСНИЙ ПОСІБНИК З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ.
246
40.
Дешко А. Л.
БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ: РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.
251
41.
Драган О. А.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ.
258
42.
Єфімов В. В.
ЩОДО ПОВНОВАЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНИМ ЗЛОЧИНАМ У БАЗОВИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС).
268
43.
Завгородній І. В.
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ.
272
44.
Заміховський Л. М., Ольховський А. О.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДІАГНОСТУВАННЯ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ НА ЗАСАДАХ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
279
45.
Золотарьова Т. В.
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВНУТРІШНЄ РОЗВИВАЛЬНЕ, АБІЛІТАЦІЙНЕ, КОРЕКЦІЙНЕ, РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ КОМПЕНСАЦІЇ ПОЗИТИВНИХ СКЛАДОВИХ ЛЮДИНИ ЯК СИСТЕМИ «БІО-СОЦІО-ДУХ».
286
46.
Ищук Н. В.
ПОНЯТИЕ ДИАЛОГА В СОВРЕМЕННОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ТЕОЛОГИИ.
296
47.
Ігліцький І. І.
ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ЗА ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ДИСТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ КІНЦІВОК У КОРІВ.
303
48.
Ілечко М. П.
ПРИНЦИПИ ЦИКЛІЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЦІ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ В ЖАНРАХ СЮЇТИ ТА ПАРТИТИ.
312
49.
Ісакова О. І.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.
322
50.
Канкаш Г. Д.
ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПІДСТИЛЮ.
327
51.
Камишіна А. І., Топчій О. А.
РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯСОРОСЛИНИХ ПАШТЕТІВ ДЛЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ.
333
52.
Камчатна Н. В.
СТАН ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ДИЗАЙНЕРІВ-ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖУ.
340
53.
Кашинська О. Є.
АЛГОРИТМ УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ.
345
54.
Квасова Л. С., Тісагдіо І. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ТИПОЛОГІЇ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА.
353
55.
Кеча Д. В., Литвиненко К. О.
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ НА ЕТАПІ АДАПТАЦІЇ.
359
56.
Кравцов В. И.
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ РЕССОР С УЧЕТОМ ТРЕНИЯ МЕЖДУ ЛИСТАМИ.
363
57.
Крамаренко Ю. Д.
ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТОНАЛЬНОСТІ ТЕКСТУ ПРИ ОБРОБЦІ ПРИРОДНИХ МОВ.
369
58.
Краснікова Л. В., Пікалов Д. В.
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С.
375
59.
Крупа Ю. О.
МУЗИЧНІ КОЛЕКЦІОНЕРИ В СИСТЕМІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АВТОРСЬКОЇ ПІСНІ КИЄВА.
379
60.
Круть М. В., Гаврилюк Л. Л.
ІННОВАЦІЇ ІНСТИТУТУ ЗАХИСТУ РОСЛИН НААН ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ.
384
61.
Клюєва С. Д.
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИИ ИСКУССТВ В ХОРЕОГРАФИИ.
390
62.
Ковалюк О. К.
ОКРЕМІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ ТА ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XIV–XVI СТ.
395
63.
Ковальчук Т. І.
БЕЗПЕЧНІСТЬ ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ.
402
64.
Ковалик Н. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19: ДОСВІД КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЛТЕУ.
408
65.
Козак Н. Ф., Єфіменко В. В.
КУЛЬТУРНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС.
412
66.
Кожем’яко Н. В., Петрук Ю. С.
ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ.
415
67.
Конященкова І. Ю., Чуланова Г. В.
ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.
418
68.
Коновальчук Н. О.
НАВЧАННЯ КОРИСТУВАННЯ СЛОВНИКОМ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ.
425
69.
Колісник М. П.
ПРИНЦИП ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ДІАЛЕКТУ АНГЛІЇ.
432
70.
Косьмін Д. С.
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ-МЕСЕНДЖЕРІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.
437
71.
Курило О. Б., Блага О. В.
ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ.
442
72.
Кухаренко П. М., Улексін В. О., Стремоухов О. Б.
ГАЗОДИЗЕЛЬ: ПОДАЧА ПАЛИВА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНВЕРТОВАНОГО ГАЗОДИЗЕЛЯ.
447
73.
Лазірко Н. О., Петрів І. В.
ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ОСВІТНІЙ АСПЕКТ.
457
74.
Ларіна Д. Є., Балабанова Н. В.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА ЄС НА СТАН ЇЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ.
462
75.
Латишева В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ.
468
76.
Лелеченко А. П.
СУТНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ.
474
77.
Лелюх О. Є.
ПОТЕНЦІАЛ СТРІМІНГУ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ.
479
78.
Лисенко Н. В., Лисенко О. М.
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПЕДАГОГІЦІ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.
488
79.
Листопадова В. В., Мосійчук О. А.
РІВНЯННЯ ДИФУЗІЇ З ПОСТІЙНИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ.
493
80.
Литвинова Л. А., Калініна-Симончук Ю. С.
КНИГИ ДЛЯ СЛІПИХ – АВТОРСЬКЕ ПРАВО – БІБЛІОТЕКИ.
497
81.
Лосік В. Г., Брюханова Т. С.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ.
505
82.
Марчук Н. А.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН.
509
83.
Махмудов У. Б.
УЗБЕКИСТАН И ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ. УТЕРЯННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.
519
84.
Межжеріна Г. В.
КОНКАТЕНАТО-ЛАНЦЮЖКОВІ КОМПОЗИТИ: ВИЗНАЧЕННЯ, СЕМАНТИКА, ПЕРЕКЛАД (НА МАТЕРІАЛІ АВІАЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ).
529
85.
Мельник Л. І., Білоусов О. Ю.
КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ НА ОСНОВІ АНДЕЗИТУ З РІЗНОВИДАМИ ПОЛІМЕРНОГО ЗВ’ЯЗУЮЧОГО.
536
86.
Мигаль Д. С., Олійник Ю. О.
СУЧАСНІ ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ УКРАЇНОМОВНИХ ТЕКСТІВ.
544
87.
Михайлов В. В.
ВІДРОДЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ХЕРСОНСЬКОГО ТОВАРИСТВА «МЕМОРІАЛ» В ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВИ.
558
88.
Мияссаров Исломбек Магрип Угли, Тогашаров А. С., Шукуров Ж. С., Тухтаев С.
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ МОНОКАРБАМИДОХЛОРАТА НАТРИЯ -ДИНАТРИЯ-КАЛЬЦИЯ ЭДТА – ВОДА.
562
89.
Мусійчук С. М.
КОМУНІКАТИВНА ТАКТИКА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ).
565
90.
Нагаєва С. П., Зубарєва Ю. А.
ОЦІНКА ПРИРОДНО ЗАПОВІДНОГО ФОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
574
91.
Нагорна Н. М.
«АВТОБІОГРАФІЇ» ПИСЬМЕННИКІВ ЯК «ЕКСКЛЮЗИВНИЙ» ЖАНР (ВИТОКИ, НАРАЦІЙНА СТРУКТУРА).
576
92.
Ніколаєнко С. М., Складана В. В.
ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
583
93.
Орлова Т. В.
ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СЦЕНІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ.
588
94.
Олексін Ю. П.
ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ ЯК ОДНА ІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.
592
95.
Останіна Т. Г., Полушкін П. М., Кривсун А. О.
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ З ІНФАРКТОМ МІОКАРДУ І ГОСТРИМ ПОРУШЕННЯМ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ В АНАМНЕЗІ.
597
96.
Павленко Т. С.
ВІРТУАЛЬНІ ВИСТАВКИ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ.
604
97.
Петропавловська С. Є., Акєнтьєва Л. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР.
609
98.
Прокофьева О. А., Смирнов Б. И.
СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК КАК “Я ПОТРЕБЛЯЮЩИЙ” И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ БЕСПОКОЙСТВА.
619
99.
Прокопов В. Г., Фиалко Н. М., Шеренковский Ю. В., Меранова Н. О.
СВОЙСТВО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ СПЕЦИФИКИ ПРОЯВЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ОДНОЗНАЧНОСТИ В ПРОЦЕСАХ ПЕРЕНОСА.
624
100.
Просенюк А. І., Горанська В. П.
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ.
629
101.
Полулященко Т. Л., Жигайлова Ю. В.
РОЛЬ ТРЕНЕРА В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛЕГКОАТЛЕТА У ПОЗАШКІЛЬНІЙ РОБОТІ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ.
637
102.
Рамазанова Д. Г.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА КАФЕДРІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДМУ.
645
103.
Ревть А. Б., Гриник І. М.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ.
649
104.
Рубцова К. В.
ПЕРЕКОДУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНО ОБУМОВЛЕНОЇ ЛЕКСИКИ ЯК ЗАСІБ МІЖКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ ТЕКСТІВ.
655
105.
Рыжий М. С.
ОБОБЩЕННЫЕ ПОЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ТРАЕКТОРИЙ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ, ПОЛЕВОЙ ИНСТАНТОН И ДРУГИЕ АДАПТАЦИИ СВОЙСТВ МИКРОМИРА.
662
106.
Самсонова О. О., Скірко Г. З., Чорна Г. В.
СУТНІСТЬ ФАСИЛІТУЮЧОЇ ПОЗИЦІЇ ПЕДАГОГА ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ПЕДАГОГІЧНОГО ЯВИЩА.
669
107.
Семикіна О. В., Свєчніков Ю. Ю.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ПРИКЛАДІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОФІСНО-ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ.
674
108.
Сенік Л. М., Лебеденко І. Л., Новосьолова А. К.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ.
678
109.
Сербіненко Н. В., Крутько Є. В.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА СПОЖИВАЧІВ.
687
110.
Сидиков Абдулазиз Абдуманоп угли, Тогашаров А. С., Шукуров Ж. С., Тухтаев С., Ахмаджанова М. Х.
РАСТВОРИМОСТЬ СИСТЕМЫ NaClO3∙CO(NH2)2-N(C2H4OH)3∙H2SO4-H2O.
693
111.
Скіба Н. Я., Козолуп М. С.
РЕФЛЕКСИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.
696
112.
Cтарцев В. Є., Кузьменко А. О.
ТЕМПОРАЛЬНА МЕРЕЖА ТЕКСТІВ АМЕРИКАНСЬКОГО ВИКОНАВЦЯ “ЕМІНЕМ (МАРШАЛЛ БРЮС МЕТЕРС)”.
701
113.
Страйгородська Л. І.
НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ БІОБІБЛІОГРАФІЧНИХ РЕСУРСІВ.
709
114.
Сопільник Л. І., Свідерський Г. М.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ.
714
115.
Соснова Н. С., Кунанець І. М., Кухарук Д. С.
МОРФОМЕТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОСТОРІВ ТА УЗГОДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ДІЙ В НИХ.
718
116.
Титаренко В. В.
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИКОНАВЦІВ ХУДОЖНЬО-ОФОРМЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ.
730
117.
Тіхонов В. І., Негальчук О. Л.
ПРОГРАМНИЙ МУЛЬТИПЛЕКСОР ДЛЯ БАГАТОКАНАЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ТЕЛЕМЕТРІЇ ЧЕРЕЗ МОДИФІКОВАНИЙ ІНТЕРФЕЙС ETHERNET.
736
118.
Томіна Анна-Марія В., Буря О. І., Набережний Є. О., Зубенко О. О.
ВПЛИВ ХРІЗАТИЛОВОГО АЗБЕСТУ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРОМАТИЧНОГО ПОЛІАМІДУ ФЕНІЛОН.
741
119.
Фадєєва А. В., Валентьєва А. В., Сімачова А. В.
ГОРМОНАЛЬНІ ЕФЕКТИ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ.
746
120.
Федик О. В.
САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА – УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОСТУ.
749
121.
Харчук І. Л.
СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ.
755
122.
Харченко А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ.
760
123.
Хміль С. В., Франчук У. Я., Франчук М. В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ПРЕЕКЛАМПСІЇ НА ТЛІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ З ОЦІНКОЮ ПСИХОСОМАТИЧНОГО СТАНУ ЖІНОК.
766
124.
Хужаназаров И. Э., Гадоев К. К., Абдусаттаров Х. А., Алимов И. Р., Косимов А. А.
ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМ СПОНДИЛОЛИСТЕЗОМ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.
776
125.
Цехмістро О. В.
ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ.
779
126.
Цигура В. В., Янковський Р. В.
ВИКОРИСТАННЯ СИРОПУ ІЗ ФІНІКІВ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ЙОГУРТІВ.
782
127.
Цодікова О. А., Гарбар К. Б., Бринцова С. С.
ВПЛИВ СІМЕЙНИХ ФАКТОРІВ НА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА.
786
128.
Цуй Цзянь
МУЗИЧНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.
793
129.
Черникова С. А., Акиньшин С. Н., Линник Д. В., Шевченко М. А.
ОПЫТ СОЗДАНИЯ СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ СТАХАНОВСКОГО ИНСТИТУТА ГОРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
798
130.
Шевченко О. М.
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТА-МЕДИКА.
806
131.
Шнур І. В.
СПЕЦИФІКА СПІВВІДНОШЕННЯ ФЕНОМЕНІВ «ПІСЕННИЙ ШЛЯГЕР» І «КІТЧ».
812
132.
Шуменко О. А., Архіпова Є. Є.
ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ЯК МОТИВАЦІЙНИЙ ФАКТОР У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.
820

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-619-93537-5-2, УДК, ББК, выходные данные г. София, Болгария, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: