fbpx

XII Международная научно-практическая конференция “SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY”, 22-24 июля 2020 года Ливерпуль, Великобритания. Архив

Уважаемые коллеги!

22-24 июля 2020 года в г. Ливерпуль, Великобритания 
состоялась ХII Международная научно-практическая конференция

SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 12th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

1.
Arziqulov F., Mustafaqulo A., Safarov B.
PARAMAGNETIC RESONANCE OF LATTICE DEFECTS IN NEUTRON-IRRADIATED β-PHASE QUARTZ.
9
2.
Doha Mohammad Hammoud
THE PHOENICIAN CIVILIZATION IN LEBANON.
14
3.
Klimova O., Lavinska O., Bychenko E.
PHAGOCYTES BARRIER FUNCTIONS AND COMPLEMENT SYSTEM PROTEINS IN PATIENTS WITH LOWER LIMBS TROPHIC ULCERS BEFORE AND AFTER COMBINED EXPOSURE.
17
4.
Kononchuk S., Molokost L., Pukalov V.
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SLAG CATCHER DESIGN ON SLAG DELAY EFFICIENCY IN THE SOLIDWORKS FLOW SIMULATION PARAMETRIC MODELING ENVIRONMENT.
23
5.
Khagani Mammadov F., Mammadov Kh. Rasim, Alihuseynova R. Aygun, Mammadov Kh. Ceyhun, Mammadova A. Aygun
DISTRIBUTION OF XENOBIOTICS AND RADIOISOTOPES IN THE CASPIAN SEA WATER.
26
6.
Mammadov F. Khagani, Shiraliyeva N. Hajar, Allahverdiyev R. Gabil, Garibov G. Ramin 
RESEARCH OF RADIATION BACKGROUND AND DISTRIBUTION OF RADIOACTIVE ELEMENTS IN SOIL AREAS OF AZERBAIJAN.
34
7.
Mammadov F. Khagani, Xasayeva G. Subura, Mammadov Kh. Rasim, Guliyev I. Elchin, Huseynova H. Aynur
ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF XENOBIOTICS AND HEAVY METALS IN THE DRINKING WATER SOURCES OF THE REGIONS OF AZERBAIJAN.
41
8.
Mammadov F. Khagani, Mammadov Kh. Rasim, Aliyeva S. Ulviyya, Mammadova A. Aygun
ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF XENOBIOTICS AND HEAVY METALS IN THE GREEN GRASS COVER OF THE AZERBAIJAN REGIONS.
50
9.
Nemchenko A. S., Mishchenko V. I., Vynnyk E. V., Kotova Yu. Yu.
ANALYSIS OF DRUGS USED FOR THE SYMPTOMATIC TREATMENT OF UPPER RESPIRATORY TRACT DISEASES.
55
10.
Panferova I., Tomchani L.
THE PRINCIPLE OF INTEGRALITY AS ONE OF THE PROPERTIES OF A LANGUAGE SYSTEM.
58
11.
Pavliukh L., Onopa V., Hussain S.
MICROALGAE AS A RAW MATERIAL FOR BIOFUEL PRODUCTION.
64
12.
Petropavlovska S. Ye., Beznitska D. O.
APPLICATION OF NEUROPHYSIOLOGICAL METHODS FOR MARKETING.
69
13.
Polivanova O. M.
ON THE EU LEGAL BASIS FOR STRENGTHENING EUROPEAN IDENTITY THROUGH EDUCATION AND CULTURE.
77
14.
Vedmediev M. M.
HISTORICISM AS AN ALTERNATIVE TO CIVILIZATIONAL STRATEGIES OF POSTMODERNISM.
83
15.
Virchenko N. O., Ovcharenko O. V.
SOME PROPERTIES OF (τ, β)-GENERALIZED CONFLUENT HYPERGEOMETRIC FUNCTION.
87
16.
Yadigarov Tabriz Abdulla oglu, Nacafzade Qiyas Alamdar oglu, Bagirov Jalal Ilham oglu, Hajiyev Murad Haji oglu
ECONOMETRIC ASSESSMENT OF THE BROAD MONEY SUPPLY IN THE AZERBAIJANI ECONOMY AND ITS IMPACT ON ECONOMIC GROWTH.
92
17.
Yakubova D. U.
SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY.
100
18.
Yunsurova A.
INFO ECONOMETRIC ASSESSMENT OF THE BROAD MONEY SUPPLY IN THE AZERBAIJANI ECONOMY AND ITS IMPACT ON ECONOMIC GROWTH.
105
19.
Азимова Ф. В., Закиров Р. Р.
СОСТОЯНИЕ ВНЕКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА ПРИ АНДРОГЕННОЙ АЛОПЕЦИИ.
109
20.
Азимова Ф. В., Закиров Р. Р.
РОЛЬ «МИКРОВОСПАЛЕНИЯ» ПРИ АНДРОГЕННОЙ АЛОПЕЦИИ.
115
21.
Антощенков Р. В., Крутас К. В.
ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ КОЛІСНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ.
120
22.
Бараускєне О. І.
ВПЛИВ КЛЕЮ НА МІЦНІСТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КНИЖКОВИХ ВИДАНЬ.
129
23.
Бacoвa К. A.
РОЛЬ ІНСТРУМЕНТАРІЮ М’ЯКОЇ СИЛИ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ.
132
24.
Білик Н. І., Зелюк В. В.
САМОУПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР ПРОГРЕСИВНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.
143
25.
Грєбцова І. С.
МЕТОДИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ-ІСТОРИКІВ (НА МАТЕРІАЛАХ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА).
153
26.
Грешко Ю. І.
РОЛЬ ДІЛОВОЇ ГРИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ.
163
27.
Григоращенко А. В., Кононенко О. І.
ПРИВ’ЯЗАНІСТЬ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ ІЗ НЕПОВНИХ СІМЕЙ.
168
28.
Гришняєва О. В., Іванов О. М., Рамі А. Ф. Аль – масрі, Шаповалова Т. В.
ЕТАПИ МЕДИКО — ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ НАВЧАННЯ В МЕДИЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ТА АДАПТАЦІЇ ДО РОБОТИ НА ПЕРВИННИХ ПОСАДАХ.
176
29.
Глущенко О. Л., Циганок А. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ БКЗ-220-100Ф АТ «ДНІПРОАЗОТ» (М. КАМ’ЯНСЬКЕ) З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЙОГО РОБОТИ.
180
30.
Гурін Р. С.
УСВІДОМЛЕННЯ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ.
188
31.
Данільченко В. Е.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В УМОВАХ ПОСУХИ.
192
32.
Єрошкіна Т. В., Черевата Г. В., Бокий І. О.
ПІЄЛОНЕФРИТ ТА ХРОНІЧНА НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ: ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ.
199
33.
Зуброва О. А., Шаптала В. В.
ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
209
34.
Іванчук В. П.
АПОТРОПЕЇЧНА СЕМАНТИКА КОЛА ТА ЗАВ’ЯЗУВАННЯ ЯК СПОСОБИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ МЕРЦІВ У ГУЦУЛЬСЬКІЙ МІФООБРЯДОВІЙ КУЛЬТУРІ.
218
35.
Клочко О. О., Гуріна Д. П.
ТЕХНОЛОГІЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОГО СУПРОВОДУ ЛЮДИНИ ПОХИЛОГО ВІКУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ.
224
36.
Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Дроздова А. О., Роздорожнюк О. Я., Тодорова В. І., Наумова М. І.
ФІТОЗАСОБИ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ТА МЕДИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З БРОНХІТОМ.
230
37.
Комаров В. А., Сендецкий Н. Н.
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАТУРНЫХ УСТАЛОСТНЫХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ КРЫЛА САМОЛЕТА.
240
38.
Құтым Бегім
ЖАҢА КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ТЕЛЕВИЗИЯДА ТИІМДІ ҚОЛДАНУ ТӘСІЛДЕРІ.
249
39.
Курбанбаева А. Ж.
ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ НАУКУ МЕТОДОВ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ В КАРАКАЛПАКСКОЙ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ.
256
40.
Кучеренко Т. А.
ЛЕЧЕНИЕ АГРЕССИВНОГО (БЫСТРО ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО) ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМНОЙ ЭНЗИМОТЕРАПИИ В КОМБИНАЦИИ С ОСТЕОИНДУКТИВНЫМИ СРЕДСТВАМИ.
266
41.
Лук’яник Л. В.
ТЕОРЕТИКО – ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (В ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯМ ПРОЕКТУ БРИТАНСЬКОЇ РАДИ – «НОВІЙ ШКОЛІ – ВЧИТЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛІННЯ).
276
42.
Мілюкова І. Р.
ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ КРЕДИТІВ ТА ГРАНТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ IQ ENERGY.
282
43.
Муляр В. І.
ГЕРАКЛІТІВСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ГАРМОНІЇ.
288
44.
Найдьонов І. М.
СУЧАСНИЙ ЕТАП МЕНЕДЖМЕНТУ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ.
295
45.
Нечитайло Д. Ю., Міхєєва Т. М.
ОСНОВНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ.
305
46.
Перемот С. Д., Перемот В. Я.
ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ ПРИ ШЛУНОЧКОВИХ ПОРУШЕННЯ РИТМУ У ОСІБ БЕЗ СТРУКТУРНОГО УШКОДЖЕННЯ СЕРЦЯ.
310
47.
Погорелова М. П.
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ВОДЫ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ В БАССЕЙНАХ РЕК ЛАБА И БЕЛАЯ.
319
48.
Ревуцька О. В., Линдіна Є. Ю.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕРАПІЇ ПІСКОМ В КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ З ЛОГОПАТОЛОГІЄЮ.
323
49.
Свирепчук И. А.
PSYCHOLOGICAL AND DIDACTIC CONDITIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS IN COMMUNICATION – ORIENTED FOREIGN LANGUAGE TEACHING.
333
50.
Сенчук А. Я., Калюжна В. М., Коломейчук В. М., Бойко В. М.
СТАН МІКРОБІОЦЕНОЗУ ПІХВИ У ХВОРИХ ІЗ РЕЦИДИВНИМИ ПЕРЕДПУХЛИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ШИЙКИ МАТКИ.
337
51.
Токар П. Ю., Албота О. М.
СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРЕЕКЛАМПСІЇ ТА ЇЇ УСКЛАДНЕНЬ.
343
52.
Філіна О. В.
КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ В SMM.
348
53.
Храпатова И. В., Найдёнова В. Е.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ В НАБУХАЮЩЕ-УСАДОЧНЫХ И ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ.
358
54.
Цодікова О. А., Бринцова С. С., Гарбар К. Б.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ДІВЧАТОК ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ІНДЕКСУ МАСИ ТІЛА.
365
55.
Швед І. В.
ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ЛОГІСТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ІНФРАСТРУКТУР.
374
56.
Шоюнусов С. И., Олимов Акбарали Ахаджон угли
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ.
380
57.
Юденко О. В., Манжеу Т. О., Юденко Ю. М.
ВЛИВ ЗАНЯТЬ З ПІЛАТЕСУ НА ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ У ЖІНОК 45-55 РОКІВ В СТАДІЇ СТІЙКОЇ РЕМІСІЇ ПІСЛЯ ІШИАСУ.
387

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-92-9472-193-8 и УДК, выходные данные г. Ливерпуль, Великобритания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: