I Международная научно-практическая конференция «PERSPECTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION» 2-4 октября 2019 года Осака, Япония. Архив

Уважаемые коллеги!

2-4 октября 2019 года в г. Осака, Япония. 

состоялась I Международная научно-практическая конференция

PERSPECTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION

1. EROKHINA V., GUBENKO I. MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE PARATHYROID GLANDS IN INTACT RATS. 10
2. OPARIN O., OPARIN A., KUDRIAVTSEV A. ROLE OF ACTOVEGIN IN COMPREHENSIVE CORRECTION OF MOTOR SECRETORY DISORDERS IN PATIENTS WITH GERD. 13
3. БОНДАР-ПІДГУРСЬКА О. В., ГЛЄБОВА А. О., ЮДІЧЕВА О.П. РОЗБУДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ШЛЯХ ДО ЗАДОВОЛЕННЯ ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ ІНТЕРЕСІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: ГАРМОНІЗАЦІЯ СТАНДАРТІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. 22
4. YARNYKH T. G., YURIEVA G. B., HERASYMOVA I. V. INTERACTIVE TEACHING METHODS IN A MODERN HIGHER SCHOOL. 31
5. АДАМЕНКО О. М., СТЕЛЬМАХОВИЧ Г. Д., МОСЮК М. І. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА СТАРУНСЬКОГО ГЕОДИНАМІЧНОГОПОЛІГОНУ У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ. 36
6. БОДНАРЮК О. І., БУРКОВСЬКИЙ О. А. ЗМІНИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДЕЯКИХ ПРОЗАПАЛЬНИХ І ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У СИРОВАТЦІ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ ДІВЧАТ, ХВОРИХ НА ВУЛЬВОВАГІНІТ. 44
7. БОНДАРЕНКО В. В. КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ. 51
8. БОНДАРЧУК В.Л., ВАЙДА О. В., БАЙ А. В., МИНДЗІВ К. В. ПОКАЗНИКИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У КРОВІ ТВАРИН З НОРМО-ТА ГІПОЕРГІЧНИМ ТИПОМ ЗАПАЛЬНОЇ РЕАКЦІЇ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ З СТРУКТУРНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЩІЧНОЇ ДІЛЯНКИ. 57
9. БОРУТА Н. В., ШЕПІТЬКО В. І., ЛИСАЧЕНКО О. Д., ЄРОШЕНКО Г. А., СКОТАРЕНКО Т. А., ШЕВЧЕНКО К. В. ПРОПАГАНДА ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ. 73
10. ВНУКОВА А. С. ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЮ СТАБІЛЬНИХ МЕТАБОЛІТІВ ОКСИДУ АЗОТУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ІЗ СУПУТНЬОЮ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ. 78
11. HAIEVSKA M. YU., BEZDUHAN V. V., SAVCHUK S. V., BANIT T. S. SEROLOGICAL AND CLINICAL FEATURES OF SYPHILITIC INFECTION IN CHERNIVTSI. 85
12. ГЛАЗКОВ Е. О., КРАВЧЕНКО С. О. CИНДРОМ SUNCT: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СИМПТОМАТИЧНИЙ ВИПАДОК. 92
13. DAVIDENKO V.Y., MISHINA M. M. PIONTKOVSKAYA O. V., ROY N.V. NETWORKS OF NEUTROPHIL EXTRACELLULAR TRAPS IN ANTI-MICROBIAL TREATMENT OF PURULENT INFLAMMATORY DISEASES IN CHILDREN. 96
14. ДЗЮБА О. М. ШЕВЧЕНКО О. Є. ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. 99
15. КОЛОМОЕЦ Т. А. МОНИТОРИНГ СПОСОБА ЖИЗНИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУЖАЩИХ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ «КАЧЕСТВА» ПРАВОВОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ. 108
16. КОРОТІЧ Г. В. АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ М. СТРАХОВА. 113
17. КОЧМАРСЬКИЙ ВО. 3., КУБА В. В. УМОВИ РІВНОВАГИ ГІДРОКАРБОНАТНОЇ СИСТЕМИ. 118
18. КРАСНОБРИЖИЙ І.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЙ. 129
19. МІСІНЬКЕВИЧ О. М. АВТОРСЬКИЙ МІФ, ЛІТЕРАТУРНА ІСТИНА ЧИ ІСТОРИЧНА ПРАВДА (ТАЄМНИЦІ САТАНІВСЬКОГО ЛІСУ ЗА РОМАНОМ «ПОВНИЙ МІСЯЦЬ» А. КОКОТЮХИ) 136
20. МУДРАК Н. О. ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЧИННИК ЇЇ ОФШОРИЗАЦІЇ. 147
21. ПЕРЕРВА В. В., ШАПКА Д. В. АНАЛІЗ СОЛЕСТІЙКОСТІ РОСЛИН МОРФОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ. 157
22. ПОПОВ В. М., БОГАТОВ О. І. ШУМОУТВОРЮЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ ДОРОЖНЬО – БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН. 161
23. ПОПОВА И. В. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 171
24. КОГУТ И. В. ЛИТОВКА В. В. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ. 178
25. ГАРАСИМІВ О. І., ЗАХАРОВА О. В.,РЯШКО О. В. СУДОВІ ДЕБАТИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. 185
26. СЕМЧУК Н. О. ПОГЛЯДИ ОСВАЛЬДА ШПЕНГЛЕРА НА СУТНІСТЬ ПРАВА ТА ЮРИСПРУДЕНЦІЮ. 194
27. СОЛОНЕНКО Л.И., УСЕНКО Р.В., БЕЛЫЙ Ф.П., РЕПЯХ С.И. ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ СПОСОБОВ ЛИТЬЯ И СМЕСЕЙ ОДНОРАЗОВЫХ ФОРМ И СТЕРЖНЕЙ ДЛЯ ОТЛИВОК МАССОЙ ДО 300 КГ. 202
28. ЖАВОРОНКОВА В. В.ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ З ОВОЛОДІННЯ АНГЛОМОВНОЮ КОМУНІКАТИВНОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ. 211
29. ТЕРЕШКІНА А. К., ЧОЛАК І. С., КАРПЮК У.В. ГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАСІННЯ ШАВЛІЇ ІСПАНСЬКОЇ (SALVIA HISPANICA  L.) 219
30. ТАРАЛЛО В. Л. АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ «ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ» 226
31. ТИТАРЕНКО М. В. СТИМУЛЫ В СЛУЖЕБНОМ ПРАВЕ: НЕОБХОДИМЫМ ЛИ ЯВЛЯЕТСЯ «ТЕСТ НА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ»? 236
32. ФІЛЯНІНА Л. А.КОПІЛЕЦЬ В. В. ПРИНЦИП ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ У СПІВВІДНОШЕННІ З ІНШИМИ ПРИНЦИПАМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. 240
33. PANINA .O., GUSEVA L. V. MALYAROV M. V., BONDARENKO S. M., MURIN M. M., KHRYSTYCH V. V. MATHEMATICAL MODEL FOR CALCULATING A FIRE CIRCUIT. 246
34. ШВЕДУН Г. Г., ШВЕДУН В. П., ЗУБКОВА Т. Г. ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК ПРОВІДНА ІДЕЯ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ:  ВПРОВАДЖЕННЯ ПИТАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СТРУКТУРУ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ. 252
35. ШЕВЯКОВ О. В. БАБАТЕНКО О. В. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. 260
36. ТРЕГУБ Н. Є., БОСИЙ І. М., МОРГУН О.В. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДИЗАЙН-ОСВІТІ (ДОСВІД ХДАДМ) 271
37. HALKO S., ZHARKOV A., AUTONOMOUS WIND POWER SYSTEM OF HOUSEHOLD ELECTRIC SUPPLY. 283
38. ВОЙТОВ В. А., КУТЬЯ О. В. БЕРЕЖНА  Н. Г. МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ВАНТАЖНИХ МІСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ З УРАХУВАННЯМ ЗАВАНТАЖЕНОСТІ ВУЛИЦЬ. 296
39. МЕЛЬНИК В. С., ГОРЗОВ Л. Ф. ПОШИРЕНІСТЬ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ М. УЖГОРОДА. 301
40. SUMETS O. M., KOZYRYEVA O. V. INNOVATIONS IN OPERATING SYSTEMS OF MANUFACTURING ENTERPRISES. 306
41. КУЛІБАБА О. С. ВАЖЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ. 313
42. STUPAK M. H. FOREIGN LANGUAGE TEACHING OF STUDENTS MAJORING IN TOURISM BUSINESS WITHIN THE DEVELOPMENT OF NEW TYPES OF TOURISM IN UKRAINE. 321
43. CHERNYSH O. ELECTRONIC DICTIONARY TYPOLOGY. 329
44. ZAITSEVA O. EVOLUTION OF INTERNATIONAL LAW APPROACH OF FIGHTING SEXUAL EXPLOITATION. 332
45. КАДОЛ Л. В., КРАВЧУК Л. М., НЕДОРУБА А. Б., СТЕПУХ А. О. ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ МІСТОУТВОРЮЮЧИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. 337
46. МАНЬКО А. М. ПОЛІТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ МІКРОНОВЕЛИ ІВАНА НИЗОВОГО. 344
47. ЩЕРБАНЬ М. Г., М’ЯСОЄДОВ В. В., ФРОЛОВА Т. В., МЕЛЬНИЧЕНКО О. А., БЕЗРОДНА А. І., ЄМЕЛЬ’ЯНОВА Д. І. ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ФАКТОР ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ – ШКІДЛИВИЙ ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН. 350
48. СКРИПЧУК Г.В. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РЕКЛАМНОГО РИНКУ УКРАЇНИ. 356
49. ODANELCHUK Y., BAKALOVA A. EFFICIENCY OF COMPLEX APPLICATION OF INSECTICIDES AGAINST GROUP SUCTORIAL PHYTOPHAGE ON CURRANT BLACK TERMS OF POLISSYA OF UKRAINE. 368
50. ВЕСЕЛЬСЬКИЙ В. Г. ГОСПОДАРСЬКА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ РІВНІВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ ПРИ ЗАХИСТІ СМОРОДИНИ ЧОРНОЇ ВІД СИСНИХ ШКІДНИКІВ В  УМОВАХ ДОСЛІДНОГО ПОЛЯ ЖНАЕУ. 372
51. ГБУР З.В. ГБУР Е.М., СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В НІМЕЧЧИНІ, ФРАНЦІЇ ТА СЛОВЕНІЇ. 374
52. КАДАЦКАЯ О. И., САБУРОВА С. А. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ФИКСИРОВАННОЙ МОБИЛЬНОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ. 381
53. МЕРЗЛІКІН С. І., КУЧЕР Т. В. РОЗРОБКА МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ПОХІДНИХ СУЛЬФОНІЛСЕЧОВИНИ В БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТАХ. 392
54. ГОСТРАЯ Е. В. ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ КУЛЬТУРЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. 400
55. БУЦ Ю. В., КРАЙНЮК Е. В., ГРОМОВ С. А. ОЦЕНКА АВАРИЙ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ. 409
56. POPRYADUKHIN V. S.,POPOVA I. A., KURASHKIN S. F. PARAMETERS OF INFORMATION ELECTROMAGNETIC FIELD RESEARCH FOR COWS’ REPRODUCTIVE FUNCTIONS THERAPY. 416
57. ЧЕРНІГІВСЬКА Н. С., ВІННИЦЬКА Т. М. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ. 422
58. TURASHBEK Y. FUNCIONING OF YOUTH JARGON. 427
59. БУРЯ А.И., НАБЕРЕЖНАЯ О. А. ВЛИЯНИЕ ГИБРИДНОГО ВОЛОКНИСТОГО НАПОЛНИТЕЛЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ФЕНИЛОНА. 431
60. КРАСІЛЬНІКОВА О. А., КРАВЧЕНКО Г. Б. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНГІБІТОРУ JNK НА ВМІСТ ЛІПІДІВ НА ТЛІ ДІЇ АЦЕТАМІНОФЕНУ В ІЗОЛЬОВАНИХ ГЕПАТОЦИТАХ ЩУРІВ. 439
61. БІЛА Ю. М., РАСПОПІНА С. П., ГОРОШКО В. В., ДІДЕНКО М. М., ГОРДІЯЩЕНКО А. Ю. КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ СМУГ. 444
62. КРЕМЕНЧУК А. С. СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН. 455
63. КОБА О. В., МИРОНОВА Ю. Ю. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА ЗГІДНО НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 461
64. САРАЄВА О. В. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ 472
65. НІКОРЯК Р. А., РУСІНА С. М., КАРВАЦЬКА Н. С. ПОШИРЕННЯ ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ. 479
66. ГРОМОВ С. А., КРАЙНЮК Е. В., БУЦ Ю. В. АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ С ЦЕЛЬЮ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. 485
67. ЖАРОВСЬКА О. П. ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ФАХОВА КОМПЕТЕНЦІЯ У ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. 493
68. ЛОКЕС-КРУПКА Т., КАНІВЕЦЬ Н., КРАВЧЕНКО С., ЩЕРБАКОВА Н., БУРДА Т. ВІКОВА ДИНАМІКА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ У СВІЙСЬКИХ СОБАК . 498
69. НИКИТЮК П.А. ОЦІНКА ЗАГАЛЬНОЇ ТОКСИЧНОСТІ ҐРУНТУ ЗА РОСТОМ КОРЕНІВ ЦИБУЛІ (ALLIUM CEPA L.) ЗА ВПЛИВУ СВИНОКОМПЛЕКСІВ РІЗНОЇ ПОТУЖНОСТІ. 502
70. ХАНЮКОВ А. А., ЕГУДИНА Е. Д., РОМУЗ Н. А. ЯТРОГЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ: МЕНЕДЖЕМЕНТ ПАЦИЕНТА С ПОДАГРОЙ, МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ ОЖОГОМ И ПЕРЕДОЗИРОВКОЙ МЕТОТРЕКСАТА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 507

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-4-9783419-8-3, УДК, ББК, выходные данные г. Осака, Япония, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 9 оценок, среднее 4.67 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: