fbpx

I Международная научно-практическая конференция “SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS”, 16-17 декабря 2019 года Харьков, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

16-17 декабря 2019 года в г.Харьков, Украина

состоялась I Международная научно-практическая конференция

SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2019. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1.
Бакалова А. В., Грицюк Н. В., Ренкас М. М., Ковальчук М. С. Ефективність стійких сортів смородини чорної при сумісному застосуванні інсектициду і комплексних добрив для захисту від звичайного павутинного кліща
14
2.
Гущин В. А., Сытник Ю. М. Большеротый окунь (Micropterus salmoides) как перспективный объект отечественной аквакультуры
18
3.
Іванова Т. В., Туліветрова К. Р. Функціональні особливості взаємодії патогенних бактерій із Agaricus Bisporus та методи боротьби з ними
23
4.
Сидор В. М., Здирок В. Й. Аналіз системи управління безпечністю виробництва батону пшеничного
25
5.
Синенко Т. П., Скріпкіна Ю. О. Хроматографічне визначення амінокислотного складу молочної сироватки
28

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

6.
Аксюк Л. М., Москалик Г. Г. Аналіз вивчення мохоподібних (bryobionta) Путильського району
33
7.
Басюл О. В., Попович Т. Д., Дімова М. М. Антагоністична активність та здатність до  кислотоутворення молочнокислих бактерій, ізольованих з  водоростей та води Чорного моря
37
8.
Гапонов П. В. Веслування на байдарках, змагальна діяльність, антропометрія, легка вага
41
9.
Жуленко В. К. Вплив погодньо-кліматичних факторів на синицю велику (Parus major) та чижа (Spinus spinus) об’єктів природо-заповідного фонду міста Черкаси та прилеглих територій у зимовий період
44
10.
Кочина М. Л., Біла А. А. Гендерні особливості рівня соматичного здоров’я студентів різного віку
49
11.
Крупєй К. С., Поваляєва А. А., Рильський О. Ф. Детоксикаційна дія гумінових речовин на життєдіяльність cucumis sativus в присутності іонів кадмію
54
12.
Петренко Ю. О., Фролова Л. С. Критерій оцінки біологічного віку дітей 7 – 16 років
57
13.
Таран О. П., Поліщук А. І. Визначення анеуплоїдії у завмерлих вагітностей методом секвенування нового покоління (NGS)
61
14.
Українець В. Є. Твердофазний імуноферментний аналіз у діагностиці токсоплазмозу людини
64
15.
Ульдякова Л. А. Гепатотоксичність лікарських препаратів
67

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

16.
Андрейчин С. М., Мудра У. О. Зміни показників цитокінової ланки імунітету у хворих на подагру при застосуванні ентеросорбції
71
17.
Бурцев О. В., Гайдаш І. С., Шабельник О. І., Гайдаш І. А., Глазкова Н. О. Радикулярні кісти щелеп: гендерна розповсюдженість у дорослих, етіологічні чинники
75
18.
Грома В. Г., Моісеєнко А. С., Грома Є. В. Малоінвазивні ендоскопічні втручання в лікуванні обтураційної непрохідності товстої кишки
80
19.
Коломієць М. В., Смоляник К. Ю., Браславська А. П. Безсимптомна гіперурикемія у хворих із кардіо – ренальною патологією
83
20.
Людкевич Г. П., Сухань Д. С., Гайдуков Н. В., Лисицька Є. В., Орленко В. С. Поліморфізм гену ADRB2 у осіб з ожирінням
86
21.
Людкевич Г. П., Сухань С. С., Соловей О. С., Великоцький Т. М., Верстюк С. Б. Роль генотипу C34T гену AMPD1 у сило-витривалих видах спорту
91
22.
Риндіна Н. Г. Прояви оксидативного стресу у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ревматоїдним артритом с діастолічною дисфункцією лівого шлуночка
96
23.
Скрипник Н. В., Рибчак Л. В. Дослідження вмісту цинку у волоссі та крові пацієнтів з вузловим зобом серед мешканців Івано-Франківської області
100
24.
Сухань Д. С., Людкевич Г. П., Ковальчук О. І., Ботаневич Є. О., Жалейко В. О. Клінічне значення генотипу Helicobacter Pylori
103
25.
Татарко С. В., Коломиец А. К. Рівень кортизолу як маркер хронічного стрессу
107
26.
Татарко С. В., Кондрашева У. А. Влияние лактации на развитие ИНСД после ГСД
108
27.
Шарапова О. М. Формування патологічних форм сперматозоїдів у хворих після дії електромагнітного поля
114
28.
Шкурба Т. О., Нерода М. Ю. Духовний аспект в мистецтві спілкування сучасної медичної сестри
116
29.
Юзефович Р. В. Можливості інтеграції сучасних інформаційних технологій в медицину
120

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

30.
Cojocaru-Toma M., Ciobanu N., Ciobanu C., Benea A. Phytochemical study and antioxidant activity of Tribulus Terrestris L. from spontaneous flora republic of Moldova
127
31.
Cojocaru-Toma M., Ciocarlan N., Cuvaeva A. Total phenolic content of Agrimoniae Herba and  Cichorii Herba from collections and spontaneous flora of republic of Moldova
131
32.
Gergel O. V., Gergel I. M., Dmytrotsa T. V. Marketing research on the parallel import of medicinal products in Poland the period of 2012
135
33.
Гармаш Т. П., Гармаш М. П. Регіональні підходи до практичного використання сировинної бази лікарських рослин на Полтавщині: історичні аспекти
139
34.
Мазманян В. В., Сліпченко Г. Д. Підбір складу та технології виготовлення рослинного гепатопротектору у вигляді капсул
144

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

35.
Йолкіна Л. В., Юркіна А. С. Економічні агротехніки
147
36.
Климко Ю. Є. Реакція ацилімінієвих солей з естерами  амінокислот
152
37.
Климко Ю. Є. Синтез дамантилвмісних 3-оксотетрагідроізо-хинолінів з використанням  амідоалкілуючих реагентів
153
38.
Климко Ю. Є. Синтез та застосування деяких адамантилвмісних похідних природних амінокислот
154
39.
Кончаківська Є. В., Матко С. В. Удосконалення технології освітлення екстракту топінмабуру
155
40.
Кузьмич А. В., Власенко Н. Є. Регенерація стічних вод фізико-хімічними методами
159
41.
Лук’яненко Т. В., Устіч К. Ю. Математична модель монослою плюмбум (IV) оксиду з нітратного електроліту
163
42.
Марфунин Н. А. Агрегативная устойчивость фуллерена С70 в смешанном растворителе ацетонитрил – толуол
167
43.
Пилипенко О. О., Святенко Л. К., Оковитий С. І. Таутомерна поведінка похідних 1,2,4-триазолу методом DFT дослідження
172

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

44.
Ахрамович В. М., Чегренець В. М., Зідан А. М. Деякі аспекти безпеки особистих даних в соціальних мережах
175
45.
Ащепкова Н. С., Морозюк В. С. Розробка спеціализованого захватного пристрою
179
46.
Вашека О. М., Калмазан В. Б. Розроблення схеми ідентифікації та виявлення фальсифікації сиркових десертів
184
47.
Грубник О. В., Сошко В. О, Бабієнко М. І., Костюк Б. В. Використання механоплазмового ефекту для підвищення продуктивності обробки різанням
188
48.
Гусєв А. М., Сівакова А. А. Основні негативні наслідки зміни клімату для великого міста та методи боротьби з ними
192
49.
Данилюк І. П., Найда О. О. Технологія грісіні з насінням льону та амаранту
197
50.
Демидчук Л. Б., Сапожник Д. І. Зміна фізико-механічних властивостей захищених покриттями будівельних конструкцій із залізобетону під дією температури
203
51.
Жученко О. А., Хібеба М. Г. Постановка задачі оптимального керування процесом формування вуглецевих виробів
207
52.
Забеліна Н. В., Мельнікова К. Д. Спосіб поліпшення термоабразивної обробки
210
53.
Королянчук Д. Г., Овчаренко В. І., Пекарський В. Д. Електролітичні сплави металів підгрупи заліза, як альтернатива хромовим покриттям
213
54.
Кузнєцов П. В., Гринь С. О., Дейнека Д. М. Вплив інформаційної безпеки на життєдіяльність суспільства
217
55.
Лаптєв О. А. Метод розпізнавання сигналів радіоефіру на основі кореляційно регресійного аналізу
222
56.
Лужанська Г. В., Марʼяш В. А., Кучерук К. Р., Султонбеков Ф. С., Каштанов О. С. Акумулювання тепла отриманого шляхом спалювання твердих відходів
226
57.
Лукавенко В. П., Мутницька В. В. Конденсаторний пуск асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором для приводу механізму підйому електроталі
230
58.
Мануйленко Р. І., Пантєєв Р. Л. Проблема незбіжності ітерацій у задачі ідентифікації об’єктів та способи її подолання
234
59.
Мормуль М. Ф., Курносова О. М. Управління митними ризикам
239
60.
Мормуль М. Ф., Неменко А. С., Прусенко О. В. Типи трансмісій та їх удосконалення
243
61.
Нечипоренко Н. М., Шолудяй К. О., Кучеренко М. М. Перспективи застосування полімерних матеріалів в ремонтній практиці металургійних машин
247
62.
Проскурин Н. П., Рыбин В. О., Сыроватко М. А. Исследование применения оптических связей на их компьютерных моделях для нейронных сетей
250
63.
Резніков С. А., Донцов К. О. Пошук двовимірних матеріалів на зображені за допомогою характеристик кольору і текстури
255
64.
Сагиров И. В., Ходарина К. В., Володин С. И. Параметры движения судна относительно объекта наблюдения
259
65.
Смірнов Б. А., Перхун Л. П. Просування та оптимізація сайту туристичної компанії
264
66.
Струтинська Л. Т., Данилюк В. В. Наукове обґрунтування способу підвищення харчової та біологічної цінності суфле
268
67.
Сухомлин В. И.,  Волох В. И. Влияние длительности нормализации на структуру, магнитные свойства и специальные границы в низкоуглеродистой стали
271
68.
Ткаченко О. С., Тулупов В. В. Безпечне використання сучасного стандарту LTE у мережах рухомого зв’язку
276
69.
Трофименко В. В., Трофименко А. В. Перспективи використання литих пористих анізотропних матеріалів
280
70.
Тулупов В. В., Ксенія О. К. Актуальні питання захисту інформації в сучасних системах відеоспостереження
285
71.
Тюкіль Д. Д., Василенко Д. Д., Мормуль М. Ф. Порівняльна характеристика двигунів внутрішнього згорання та електродвигунів
289
72.
Філатов Г. В. Оптимізція параметрів конструкцій з обмеженою довговічністю
295
73.
Цідило І. В., Попович В. Я., Михайлюк І. Р. Динаміка роботи шарошечного долота з врахуванням пружних властивостей його опор
299
74.
Чермалих О. В., Бровко В. О. Визначення рівня та ступеня комфортності в залі для глядачів кінотеатру
302
75.
Чермалих О. В., Мугенов Д. Д. Синтез моделі біполярного транзистора з ізольованим затвором, яка враховує вплив радіаційного випромінювання
306
76.
Черноносова Т. О., Федорова О. І. Інноваційні методи збору твердих побутових відходів
310
77.
Шевчук В. І., Безруков С. С., Опікунов Ю. А., Карауш К. В. Використання вторинного тепла холодильних машин для потреб систем теплопостачання
315
78.
Шендрик О. М., Шендрик Д. О. Підземні теплові потенціали та їх використання для генерації електричної енергії
320

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

79.
Губська В. В. Задача про вихід системи «резервуар гиперболоїдальної форми – рідина» в режим параметричних коливань
325
80.
Євдокимов В. А. Про особливості впливу розподіленої генераії на функціонування енергосистеми
329
81.
Лісаєв Д. В. Використання інструментів дистанційного адміністрування пк для вдосконалення та спрощення роботи викладача
335
82.
Новицький В. В., Святовець І. Ф. Керування динамічними системами за допомогою спрощених алгоритмів
338
83.
Ступниченко Т. І. Математичне моделювання в процесі розв’язування прикладних задач
342
84.
Чижова Е. И. Как учить в цифровую эпоху?
345

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

85.
Khuskivadze A., Dvalishvili T., Archvadze T., Kapanadze G., Odilavadze T., Mchedlishvili G., Sandodze G. The Tourist Potential of Elements of Natural Environment in Kazbegi Municipality
350
86.
Васенко А. Г., Старко Н. В. К вопросу о необходимости оценки экологической эффективности биологической мелиорации водных объектов
354
87.
Дворніченко Ю. О. Перспективи розвитку внутрішнього туризму в Україні
359

 АРХИТЕКТУРА

88.
Самойленко Є. В. Формування складових інфраструктури прибережних територій
363
89.
Щербина Л. В., Рижик М. М. Оцінка економічної ефективності впровадження інформаційного моделювання будівель
367

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

90.
Ozarchuk I. V. Use of the Internet technologies in foreign language teaching
372
91.
Білоус Л. В. Нестандарті техніки ліплення на заняттях з методики зображувальної діяльності як засіб розвитку креативності студентів
376
92.
Богданюк А. М., Богданюк В. В. ФОРМУВАННЯ організаційно-комунікативних якостей у студентів – майбутніх економістів
381
93.
Гільтай Л. С., Гевко І. В. Роль цифрових технологій в освіті
386
94.
Дєєва О. Ю. Синтез інноваційних і традиційних технологій навчання української мови як чинник забезпечення дієвості знань
391
95.
Задорожна О. Р. Формування тактичних знань спортсменів у вільній боротьбі: досвід практики
396
96.
Коляда Н. К., Козинець І. І. Впровадження дуальної освіти на Дніпропетровщині
401
97.
Марчик В. І., Пустильник О. С. Рівні індивідуального здоров’я студентів за курсами
405
98.
Менів Н. П., Федорович У. М. Знання, навички та вміння як аспекти засвоєня інформації  студентами спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування
409
99.
Мосійчук Л. В. Співпраця сім’ї та школи у фізичному вихованні молодших школярів
414
100.
Павленко О. О. Креативно-діяльнісний підхід як основа формування методичної культури майбутнього викладача економіки
420
101.
Парфенюк О. В. Добір засобів тривимірного та чотиривимірного моделювання для формування графічної компетентності майбутніх фахівців галузевого машинобудування
427
102.
Сологубова С. В., Шиян О. В., Молчанов Є. В., Гіркіна Д. Д. Стан фізичної підготовленості студенток закладу вищої освіти (2017-2019рр.)
432
103.
Шишова І. О. Логоритміка у системі комплексної роботи з подолання порушень мовлення
438
104.
Юр’єва О. І. Економічні аспекти професійної підготовки кадрів у сфері управління соціальним закладом в умовах магістратури
443

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

105.
Кальба Я. Є. Узалежнення вiд реклами як ознака суб’єктної деформації: психологічні особливостi й ризики
448
106.
Котлова Л. О., Нагорна Ю. М. Психологічні особливості конфліктних форм поведінки дорослих з різним рівнем розвитку емоційного інтелекту
453
107.
Кулаковський Т. Ю., Мартиненко А. В. Тeoрeтичнi зacaди вивчeння пcиxoлoгiчниx чинникiв cтaвлeння дo грoшeй дiтeй мoлoдшoгo шкiльнoгo вiку
457
108.
Мащенко Н. Б. Інноваційні технології як засіб модернізації змісту професійної підготовки сучасного педагога при викладанні психології
462
109.
Сасовська О. В. Психологічні особливості інтернет-адикції як чинника невротизації депривованих підлітків
466
110.
Ужченко І. Ю., Кукса Е. В. Становлення цілепокладання у навчальній діяльності
471

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

111.
Баланюк Л. М. Булінг як соціально – психологічне явище девіантної поведінки
476
112.
Гупал А. М., Воробйов О. С., Грачова Т. Я. До тематики перспективних напрямків розвитку української науки
481

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

113.
Вишневська С. В. Пропаганда Національних засад українського мистецтва завдяки фестивальному руху України  (на прикладі міжнародного конкурсу-фестивалю «Золоті трембіти»)
485
114.
Гула Є. П., Волкова В. В., Дудинскька О. О., Макаренко К. Ю. Загальне і особливе в образній системі візуальної культури
490
115.
Калашник М. П., Генкин А. А. Поэтика и эстетика пианизма
495
116.
Манчук Н. І. Проблема «героя» у дизайні іграшок
498
117.
Петрів Х. І. Критерії еволюції сопранових партій у оперній творчості німецьких композиторів періодів класицизму та романтизму
503

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

118.
Вітряк М. М. Роль Л. Кучми в боротьбі з сепаратизмом в Автономній Республіці Крим
510
119.
Забіянов Є. В. Краєзнавчі електронні бібліотеки півдня України як віртуально-дослідницький простір з вивчення регіональної історії
514
120.
Печеніна Н. А. Сталінські репресії: практика застосування в Кривому Розі
518
121.
Полякова Л. І., Шулікова З. М Історіографія проблем етносоціальних змін населення півдня України 60-80-Х рр. XX ст.
522

 КУЛЬТОРОЛОГИЯ

122.
Сіренко В. Ю. Талант української музики — Володимир Івасюк
528

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

123.
Бекдамирова Л. З. Дослідницькі можлівості та ефективність моделюючих ігор
532
124.
Дем’яненко В. М. Громадянська освіта як чинник політичної соціалізації особистості
536
125.
Прядко Т. П. «Народ» як ідеологема в риториці популістів
541

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

126.
Заболотська О. О., Кравченко А. В. Семантика тематичних груп образу сильної жінки у сучасних англомовних кінофільмах
546
127.
Козинець І. І., Чалик В. Р. Недотримання мовного законодавства в сучасних умовах
551
128.
Колодіна Л. С., Балас І. А. Типи неологізмів у сучасній англійській мові
554
129.
Кузенко Г. М., Проданюк М. Т. Символи художньої літератури: адекватне декодування
559
130.
Оксанич М. П. Позиційні характеристики підрядних означальних рчень у середньоверхньонімецькій мові
564
131.
Пігур М. В. Динамічний аспект словотвору
570
132.
Сокол О. С. Особливості перекладу безеквівалентної лексики на матеріалі трилогії Сьюзен Коллінз «Голодні ігри»
574
133.
Федоряка Л. Д., Торгунакова Є. П. Духовне alter ego як зміст існування (за романом С. Моема «На жалі бритви»)
579
 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
134.
Гамшеева В. М. Понятийный аппарат космической философии А. В. Сухово–Кобылина
584

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

135.
Chubuk A. O. Human insulin market in Ukraine: a brief overview
589
136.
Вакульчик О. М., Сердюк Ю. П. Особливості формування собіватості та ціноутворення послуг залізничого транспорту
593
137.
Власенко Н. А., Юрова Т. А. Якість ковбасних виробів як фактор конкурентоспроможності
597
138.
Дропа Я. Б., Макаренко У. Б. Фінансова стратегія розвитку медійних підприємств України
602
139.
Іванченко А.В., Дучинська Н.І. Деякі аспекти необхідності забезпечення контролю у сфері публічних закупівель
607
140.
Карпінська Г. В. Теоретико-методичні підходи оцінювання рівня збалансованого розвитку промислових підприємств
612
141.
Кохан І. С. Особливості управління державними підприємствами в сучасних умовах: реформа та стратегічне бачення
616
142.
Куценко Т. М., Кулько Т. П. Дослідження та удосконалення маркетингової конкурентоспрможності підприємства
622
143.
Лещенко І. А., Ситников М. М. Підтримка малого і середнього бізнесу на державному рівні
626
144.
Нечаєва І. А., Кузьміна Д.Система соціального страхування: сутність, принципи організації, види та моделі (світова практика та особливості вітчизняної системи)
630
145.
Оршанська М. І. Основні форми реалізації прямих іноземних інвестицій
637
146.
Підгорна А. Ю., Губатенко В. І. Конкурентоспроможність підприємства
640
147.
Проценко А. В. Стратегічна платформа розвитку інноваційного потенціалу промислових енергетичних підприємств
645
148.
Рибальченко Л. В., Буцанова К. Г. Основні тенденції шахрайства на підприємстві
648
149.
Рибальченко Л. В., Тодоренко І. О. Крадіжки інформації
651
150.
Рудич А. І., Шульга В. Ю. Міжнародний індекс щастя
654
151.
Рябенька М. О. Управління підприємствами готельно-ресторанного господарства
658
152.
Скаковська С. С. Вплив децентралізації влади в Україні на розвиток територій
663
153.
Скрипник Н. Є., Алієва С. Б. Роль та значення євроінтеграційних процессів на розвиток України
669
154.
Соколова Л. В., Шаповалов О. В. Нейромаркетинг: як споживач робить вибір?
671
155.
Тімченко О. М. На цифровому роздоріжжі: дев’ять тез щодо цифрового розвитку України
676
156.
Харів А. П., Василик О. Б. Організація маркетингу персоналу підприємства
681
157.
Чупріна М. О., Гончаренко О. О., Коренко Д. В. Аналіз найуспішніших стартапів в Україні
686
158.
Шарко М. В., Коверга А. В., Манойленко А. М., Черніков О. О. Засоби та інструменти управління конкурентоспроможністю як фактору економічного розвитку підприємства в умовах невизначеності
690
159.
Шульга К. Р., Калашнікова Х. І. Роль логістики в системі управління ресурсами підприємства
692

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

160.
Асадов Ш. Г. Защита прав человека как фактор обеспечения государственного суверенитета
699
161.
Біліченко В. В. Аналіз міжнародного досвіду легалізації вогнепальної зброї
704
162.
Дрозда Д. Л. Видача особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (екстрадиція): деякі актуальні проблеми теорії та практики
709
163.
Лук’янова Г. Ю., Возна М. Т. Особливості прийняття та проходження державної служби в Україні
712
164.
Мельник А. В. Втручання у право на повагу до приватного і сімейного життя відповідно до практики ЄСПЛ
721
165.
Міщук І. В. Характеристика особливостей регулювання праці неповнолітніх
726
166.
Рибальченко Л. В., Положай К. І. Інноваційний розвиток держави та досвід його фінансування
730
167.
Сировацький В. І. Епістемологічне розуміння темпорального та просторового вимірів державного примусу
732
168.
Сластьоненко О. О., Гриневич А. В., Петручик А. В. Сучасний стан та перспективи розвитку митного пост-аудит в Україні
738
169.
Футорянська К. П. Застосування правила 39 регламенту Європейського суду з прав людини у скаргах України проти Російської Федерації
744

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-83-2, УДК, ББК, выходные данные г. Харьков, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: