I Международная научно-практическая конференция “SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY”, 11-13 сентября 2019 года Ливерпуль, Великобритания. Архив

Уважаемые коллеги!

11-13 сентября 2019 года в г. Ливерпуль, Великобритания 

состоялась I Международная научно-практическая конференция

SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY

1.

АБРАМОВА Л. С. ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ГРУПОВОГО РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У МІСТАХ.

8

2.

ДАВТЯН Л. Л., КОРИТНЮК Р. С., ДРОЗДОВА А. О., ГУДЗЬ Н. І., КОБИЛІНСЬКА Л. І., КРИТНЮК О. Я. МАГНІЙ В ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБАХ.

17

3.

КОЛОМОЕЦ Т. А., КУШНИР С. Н. МОНИТОРИНГ СПОСОБА ЖИЗНИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУЖАЩИХ: МЕРА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ ИЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ?

27

4.

ROIK T. A., VITSIUK I. IU. USE OF RECYCLED ALUMINUM WASTES FOR NEW COMPOSITE ANTIFRICTION MATERIALS MANUFACTURE.

31

5.

БОНДАРЮК О. І., АНДРІЕЦЬ О. А. ЗМІНА РІВНІВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДЕЯКИХ ПРОЗАПАЛЬНИХ І ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ДІВЧАТ, ХВОРИХ НА ВУЛЬВОВАГІНІТ.

36

6.

ЧЕРЧИК Н. Л. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФЕЛЬДШЕРІВ У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ.

44

7.

ДАКАЛ А. В. ВИВЧЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ДІТЬМИ УКРАЇНИ СВОЇХ ПРАВ ЗА ДОПОМОГОЮ АНКЕТУВАННЯ.

54

8.

ПЕСТУН И. В., МНУШКО З. Н. О КОНФЛИКТАХ ИНТЕРЕСОВ АПТЕК И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВ.

59

9.

КУНИЦЬКИЙ К. С. ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІСКАЛЬНО-БЮДЖЕТНИХ МЕХАНІЗМІВ АРХІТЕКТУВАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ ЛАНЦЮГІВ СТВОРЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ.

64

10.

ALEINYK S. L., POLOVA Z. M. DEVELOPMENT OF SUPPOSITORIES FOR THE CORRECTION OF VAGINAL DYSBIOSIS.

70

11.

ГБУР З. В. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.

77

12.

YURTSENYUK O., ROTAR S. INFLUENCE OF DIFFERENT TYPES OF STRESS RELATED ON STUDYING ON THE DEVELOPMENT OF NON-PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS IN HIGHER EDUCATION STUDENTS.

87

13.

LOKES-KRUPKA T., KANIVETS  N., KRAVCHENKO S., KARYSHENA L., BURDA T. THE AGE DYNAMICS OF DIABETES MELLITUS IN DOMESTIC CATS.

95

14.

ХАРЧЕНКО Л. М. ПІЗНАННЯ ЯК ВИД ДУХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ.

100

15.

БАРАНОВА І. І., БРЕУСОВА С. В., НІКІТІНА М. В. СПОЖИВЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛЮКОМЕТРІВ.

109

16.

МІЗЮК В. А. ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ.

112

17.

ПАРАХОНЯК Р. Л. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛИЗ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОЇ НОЦИЦЕПЦІЇ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ В УМОВАХ КАРБОКСИ — ТА АРГОНОПЕРИТОНЕУМУ.

118

18.

ПЕДЧЕНКО Н.С., ЗІРКА В.О. РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД.

123

19.

САМБОРСЬКИЙ О.С., СЛОБОДЯНЮК  М. М.  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ ЄМКОСТІ РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СПЕЦИФІЧНОЇ ДІЇ.

131

20.

КОЧМАРСЬКИЙ В. 3., КУБА В. В. РІВНОВАЖНА АБСОРБЦІЯ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ ВОДОЮ ТА ЛУЖНИМИ ВОДНИМИ РОЗЧИНАМИ.

135

21.

YANISHEN I. V., KRYCHKA N. V., DIUDINA I.L., PERESHYVAILOVA I. O. FUNCTIONAL TEST END THEIR APPLICATION IN ORTHOPEDIC TREATMENT OF PATIENTS WITH EDENTULOUS JAWS.

144

22.

БАЙГУШ Ю.В., СЕМЕНІВ Д.В.  ЗАСТОСУВАННЯ  МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ЦІНИ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОГО ЛІКАРСЬОГО ЗАСОБУ.

150

23.

БОНДАРЕНКО Н. В. ДИНАМІКА МОВНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛІНГВОДИДАКТИКИ.

153

24.

ПОМОРЦЕВА О. Е. ТРИВИМІРНИЙ КАДАСТР – ОСНОВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ УСПІШНОЇ КАДАСТРОВОЇ СИСТЕМИ.

163

25.

АВДЕЕВА О. Ю. ЩОДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ.

172

26.

БОДНАРЮК О. І., КУЗИК К. І. ХАРАКТЕРИСТИКА МІКРОБІОТИ ВМІСТУ ПОРОЖНИНИ ПІХВИ ДІВЧАТ, ХВОРИХ НА САЛЬПІНГООФОРИТ, ЩО СФОРМУВАВСЯ У ПАЦІЄНТОК НА ТЛІ УРОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ЗАПАЛЬНОГО ҐЕНЕЗУ.

178

27.

HAYEVSKA M. YU., BASISTA O. L., KLIMUK A. V., MAKOVIYCHUK I. D. EFFICIENCY OF PROVIDING THE TOPICAL THERAPY IN CASE OF ONYCHOMYCOSIS.

185

28.

КАМІНСЬКИЙ О. М., КУСЯК Н. В., ПАНАСЮК Д. Ю. СОРБЦІЯ ЙОННИХ ФОРМ ЗОЛОТА (ІІІ) МАГНИТОЧУТЛИВИМ НАНОКОМПОЗИТОМ, ЩО МІСТИТЬ АКТИВНІ МЕРКАПТОГРУПИ.

190

29.

КУЗНЕЦОВ О. А. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ НА РУБЕЖІ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ. ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ.

195

30.

ВОЛОДЬКО О. В., РОГОВАЯ Н. В., БЫЧКОВ Я. М, КУЩ Л. И. ТЕПЛОВОЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С ГОЛОЛЕДОМ И СКОЛЬЗКОСТЬЮ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ.

206

31.

MANDRICHENKO О. E. PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION WHEN STUDYING THE COURSE «ENGINEERING AND COMPUTER GRAPHICS»

210

32.

МАНЬКО А. М. ЕЛЕМЕНТИ ГОРОРУ В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ТА МЕМУАРНИХ ТВОРАХ ІВАНА НИЗОВОГО.

215

33.

СЄРИХ Т. М. ПРОБЛЕМА ДЕФІНІЦІЮВАННЯ ТЕРМІНА «ПОЛІКУЛЬТУРНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ».

223

34.

KURASHKIN S. F., POPOVA I. A., VOVK A. YU. SPECIFIC OPERATION CONDITIONS OF POWER TRANSFORMERS AND REASONS FOR THEIR FAILURE.

238

35.

НІКОРЯК Р. А., РУСІНА С. М., КАРВАЦЬКА Н. С. ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ РОЗЛАДІВ АДАПТАЦІЇ У ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ.

243

36.

АНІЧКИНА О. В. ДО ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ .

247

37.

КИЗИМ О. Г., ПЕТУХОВА І. Ю., РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ІОНСЕЛЕКТИВНИХ ЕЛЕКТРОДІВ ДЛЯ АНТИБІОТИКІВ АМІНОГЛІКОЗИДНОГО РЯДУ.

254

38.

АННЕНКОВ В. Ю., ОЛЬХОВСЬКА Н. С. НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС.

259

39.

KYIVSKA K., TSIUTSIURA M., TSIUTSIURA S., TERENTYEV A., KRYVORUCHKO O. THE CONCEPT OF THE INFORMATION MODEL CONSTRUCTION OBJECT.

266

40.

КАРВАЦЬКА Н. С., СЕМЕНІВНВА Р. С., ЛЕВИЦЬКА А. П., КАУНЕЙ Т. Г. ПСИХОЕМОЦІЙНІ РОЗЛАДИ ПОГРАНИЧНОГО ТИПУ У ЧОЛОВІКІВ У ПРЕІНВОЛЮЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ.

272

41.

SAVKA S. D., SAVKA I. G., RUDNITSKIY R. I. INTERPERSONAL INTERACTION OF PATIENTS WITH NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS AT RHEUMATOID ARTHRITIS.

281

42.

СТРІЛЕЦЬ В. Ю. ОПИСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК ТА КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК СКЛАДОВОЇ КОДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ.

286

43.

БОГОСЛАВСЬКА О. Ю., СТАНИЦІНА В. В. ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗА ПОКАЗНИКОМ СЕРЕДНЬОЇ ВАРТОСТІ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ.

293

44.

АЛЬТГАЙМ Л. Б. РОЛЬ САКРАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ ПІВНОЧІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ У НАДАННІ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ.

303

45.

РИБОКОВА С.С., МИРОНОВ Д. А. УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ ЗАКУПІВЛІ, ПРИЙМАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА.

313

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN, УДК, ББК, выходные данные г. Ливерпуль, Великобритания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 8 оценок, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: