I Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS”, 5-7 апреля 2020 года Стокгольм, Швеция. Архив

Уважаемые коллеги!

5-7 апреля 2020 года в г. Стокгольм, Швеция
состоялась I Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Gorodyska O., Chubayko O., Fedoruk I.
FEATURES OF CULTIVATION ASSESSMENT OF EARLY RIPENING BUCKWHEAT VARIETIES
15
2.
Tykhonova O. M., Butenko A. O., Shustov O. O.
THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF ARIDIZATION ON THE CULTIVATION OF WINTER WHEAT IN THE CONDITIONS OF THE LEFT-BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE
19
3.
Круть М. В.
ІННОВАЦІЇ ІЗ ЗАХИСТУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
23

VETERINARY SCIENCES

4.
Pul-Luzan V. V., Yarnykh T. G.
RELEVANCE OF THE DEVELOPMENT OF VETERINARY PREPARATIONS WITH PREDISONE FOR THE TREATMENT OF CANINE ATOPIC DERMATITIS
30

BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Моісєєв А. І., Коваленко І. Ф.
КІНЕТИКА ЗНЕВОДНЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ОБ’ЄМУ БАГАТОКЛІТИННИХ АГРЕГАТІВ НА ЕТАПІ ЕКСПОЗИЦІЇ В КРІОЗАХИСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТРОКІВ КУЛЬТИВУВАННЯ
33
6.
Петришин Н., Руда М.
ЕКОСИСТЕМНИЙ ПРИНЦИП МОНІТОРИНГУ ТА СИЛЬВАТИЗАЦІЇ КОНСОРЦІЇ ЕКОТОНІВ РІЗНОГО ТИПУ
39
7.
Фіщук О. С.
МОРФОЛОГІЯ КВІТКИ ТА ФІЛОГЕНІЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ПІДРОДИНИ AGAPANTHOIDEAE (AMARYLLIDACEAE J. ST.-HIL.)
42

MEDICAL SCIENCES

8.
Aliyarbayova Aygun Aliyar, Gasimov Eldar Kochari, Shahmamedova Aida Ibrahim, Sadiqova Gulnara Huseyn
MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF INTERACTION NEURONS AND SATELLITE GLIAL CELLS IN DORSAL ROOT GANGLIA. A LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPIC STUDY
45
9.
Dubivska S. S., Hryhorov Yu. B.
CHANGES IN CARBON EXCHANGE IN PATIENTS WITH POST-OPERATING COGNITIVE DYSFUNCTION
51
10.
Herasymiuk I., Grinko N.
THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR PEOPLE WITH EXPERIENCE OF DOMESTIC VIOLENCE AND ABUSE (DVA)
55
11.
Kholiavin I. E., Bublyk N. A., Usikova Z. L., Fedotov O. V.
EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF HELMINT CONTAMINATION OF SOIL OF PRIAZOV REGION
62
12.
Malenko K. A., Hoshko K. O., Fedotov O. V.
STUDYING THE ROLE OF THE ORAL AMEBIA IN THE PATHOGENESIS OF THE HUMAN ORAL CAVITY
65
13.
Pikas P. B., Beregova T. V.
THE IMPACT OF THE SYMBITER ON THE STATE OF THE MICROFLORA OF THE STOMACH AND INTESTINE IN MALE RATS DURING PROLONGED HYPOACIDITY
71
14.
Slobodian K.
FEATURES OF RENAL FUNCTION IN IMMATURE RATS UNDER CONDITIONS OF RENAL PROSTAGLANDINS BLOCKADE WITH INDOMETHACIN
75
15.
Tsyhanyk L., Abrahamovych O., Abrahamovych U., Farmaha M., Romaniuk O.
INFLUENCE OF CERTAIN LESIONS OF RESPIRATORY SYSTEM ON BONE HEALTH IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
79
16.
Vlasov O., Kovalov G., Halchenko S., Chyzh M.
EFFECT OF CRYOPRESERVED FRAGMENTS OF PIGLET’S SKIN EXTRACT OR AQUEOUS COLLOIDAL SOLUTION OF FULLERENE C60 ON WOUND HEALING AFTER SKIN CRYOABLATION
84
17.
Yevstihnieiev I. V.
PROBLEMS OF DIAGNOSTICS OF EXTRA PULMONARY TUBERCULOSIS
88
18.
Бабінець Л. С., Махніцька І. В., Складанюк Л. І.
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ПОЄДНАНИМ ПЕРЕБІГОМ ХРОНІЧНОГО H. PYLORI-АСОЦІЙОВАНОГО ГАСТРИТУ ТА ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ
92
19.
Бондаренко В. О., Волкова Ю. В., Лантухова Н. Д.
МУЛЬТИМОДАЛЬНА БЕЗОПІОЇДНА АНАЛГЕЗІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МЕТОД ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ПОБІЧНИХ ЕФЕКТІВ ОПІАТІВ
95
20.
Ватаманюк Н. В., Ватаманюк О. В., Абрамович Л. Г.
ЧУТЛИВІСТЬ КЛІНІЧНИХ ШТАМІВ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ДО ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ГРУП АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ
97
21.
Гаврюшов Д. Н., Калюжная В. Н., Бойко В. Н., Зорик В. А.
ВЛИЯНИЕ АНАМНЕЗА НА ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЭНДОМЕТРИИ
101
22.
Ергард Н. М., Кубаля С. М., Миколюк В. В., Ситник Ю. В., Богдаш В. В., Селін В. С.
ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КРЕАТИНКІНАЗИ-МВ ДЛЯ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ОЦІНКИ ТРИВАЛОСТІ ПЕРЕБІГУ ТРАВМИ В АНТЕМОРТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ
114
23.
Жорняк О. І., Трофіменко Ю. Ю.
ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИСЕПТИЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ ДЕКАМЕТОКСИНУ ДО ГРАМ ПОЗИТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ ДЛЯ ОБРОБКИ ЕНДОТРАХЕАЛЬНИХ ТРУБОК У ПАЦІЄНТІВ ВІДДІЛЕННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ
118
24.
Лахтаренко Н. В.
ЭВОЛЮЦИЯ НЕЙРОЛЕПТИКОВ В КОНТЕКСТЕ НЕЙРОХИМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ШИЗОФРЕНИИ
121
25.
Ливенцова Е. В., Морозюк Д. М., Тарасова В. И., Синяченко О. В.
ОСТЕОАССОЦИИРОВАННЫЕ ГОРМОНЫ И ПЕПТИДЫ ПРИ ОСТЕОДЕФИЦИТЕ У ЖЕНЩИН
127
26.
Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Набиев Озод Рахматуллаевич
РАННИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ МЕНЬЕРА
132
27.
Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Хайитов Алишер Адхамович
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО КИСТОЗНОГО ГАЙМОРИТА
134
28.
Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Шодиев Анвар Эркинович
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗА В КРОВИ У БОЛЬНЫХ С СУБАТРОФИЧЕСКИМ РИНИТОМ
136
29.
Побережна Н. М.
ГІГІЄНІЧНІ ОЗНАКИ ДІАГНОСТИКИ РАННІХ ПРОЯВІВ ДИЗМЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ
138
30.
Соколов В. Н., Рожковская Г. М., Цвиговский В. М., Дорофеева Т. К., Корсун А. А., Дойкова Е. М., Анищенко Л. В., Диус Е. Н., Арбатская О. С., Мальченко Я. О., Соколов Д. В.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЖЕЛУДКА
142
31.
Федорова О. А.
ЗНАЧЕННЯ ФРАКТАЛЬНОСТІ ТЕЗИГРАФІЧНОГО МАЛЮНКУ ЕКСТРАКТІВ ТКАНИН ТА БІОРІДИН ТІЛА ЛЮДИНИ ДЛЯ ПОТРЕБ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ
146
32.
Хакимова Сохиба Зиядулловна
КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ НЕЙРОБРУЦЕЛЛЕЗА
153
33.
Шарафова Инобат Ахмеджановна
РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С НЕЙРОПАТИЕЙ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
157

CHEMICAL SCIENCES

34.
Korotkova I.
THEORETICAL STUDY OF THE SPECTRAL PROPERTIES SOME ESIPT COMPOUNDS
159
35.
Onyshchuk O. O.
RESEARCH OF INFLUENCE OF PHYSICO-CHEMICAL FACTORS ON INDICATOR PROPERTIES AND COLORIMETRIC INDICATORS OF NATURAL FOOD COLORS
165
36.
Ищенко А. В., Сибирцева И. А., Мороз А. К., Цуранова В. Ю.
СРАВНЕНИЕ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
169
37.
Медведовська О. О., Кошова В. М.
ВИКОРИСТАННЯ СОКУ ЖУРАВЛИНИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПИВА
174

TECHNICAL SCIENCES

38.
Demydchuk L. B., Sapozhnyk D. I., Olesh R. A.
RESEARCH LABELS OF ORIGINAL PERFUME PRODUCT
181
39.
Shklyar V., Dubrovska V., Onyshchenko O.
THE CHOICE OF THE OPTIMAL SURFACE OF THE HEAT EXCHANGER FLUE GASES
188
40.
Богданова Л. М., Фоменко О. О.
РІШЕННЯ ЗАВДАННЯ МОНІТОРИНГУ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ДЛЯ СТАНЦІЇ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ
195
41.
Бурменко О. А., Шевченко Р. І.
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЕТАПІВ РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСНОЇ ЕКСПЕРТНО-СТАТИСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ З ОЦІНКИ ОПЕРАТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
199
42.
Вусатий М. В., Гарасимчук І. Д., Потапський П. В.
ВІДНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
202
43.
Григоренко С. М., Лись Д. А., Коваленко М. В., Антоненко Б. І.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (СМО)
208
44.
Манідіна Є. А., Троїцька О. О., Бєлоконь К. В., Бакарджиєв Р. О.
ОЦІНКА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗАЛІЗОКИСНОГО ПІГМЕНТУ – ПРОДУКТУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ДЕСУЛЬФУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ГАЗІВ
215
45.
Марченко М. В., Мосічева І. І.
ОЦІНКА СУМIСНОЇ РОБОТИ ОСНОВИ, ПАЛЬОВИХ ФУНДАМЕНТІВ ТА МОНОЛIТНОГО КАРКАСУ 16-ПОВЕРХОВОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ
222
46.
Підпалий О. І.
АНАЛІЗ РОБОТИ ПРОТОКОЛУ ЗАХИСТУ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ WPA2
229
47.
Полукаров Ю. О., Мітюк Л. О., Боліла М. О.
НАУКОВІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ НА ПРИКЛАДІ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
233
48.
Савенко В. И., Победа С. С., Приходько О. А., Жалдак Р. Ю.
ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
240
49.
Сайко В. Г., Наконечний В. С., Баховський П. Ф., Сивкова Н. М.
АЛГОРИТМ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ ЗАВАДОСТІЙКОГО ПРИЙОМУ СИГНАЛІВ, ЯКІ ВИПРОМІНЮЮТЬСЯ ПРОСТОРОВО -РОЗНЕСЕНИМИ ПЕРЕДАВАЧАМИ
247
50.
Селихов Ю. А., Коцаренко В. А., Верютина В. Ю., Дудникова Е. Ю.
ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА УСТАНОВКИ НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ
254
51.
Скрипніченко Д. М., Климентьєва І. О.
ВСТАНОВЛЕННЯ ГРАНИЧНОГО ТЕРМІНУ ЗБЕРІГАННЯ СИРКОВОГО ДЕСЕРТУ З ДОДАВАННЯМ МЕДУ ТА ВОЛОСЬКИХ ГОРІХІВ
261
52.
Соц С. М., Хоренжий Н. В., Волошенко О. С., Кустов І. О., Донець А. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВІВСЯНИХ КРУПІВ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГОВІЙ МЕРЕЖІ М.ОДЕСА
268
53.
Третьяков О. В., Гармаш Б. К., Білецька Є. С.
ПІДХІД ДО РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧОЇ ЗОНИ ПРАЦІВНИКІВ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
275
54.
Чернета О. Г., Кубіч В. І., Коржавін Ю. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕТАЛЕЙ ІЗ СТАЛІ 45 МЕТОДАМИ ДИНАМІЧНОГО ВТИСНЕННЯ ІНДЕНТОРУ, СКЛЕРОМЕТРІЇ І МІКРОТРИБОЛОГІЇ
283
55.
Човнюк Ю. В., Кравчук В. Т.
ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕОРІЇ ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ Е.С. СОРОКІНА В АНАЛІЗІ ВИМУШЕНИХ РЕЗОНАНСНИХ КОЛИВАНЬ ПРУЖНИХ СИСТЕМ
290

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

56.
Nastasenko V.
ANALYSIS OF THE PROCESSES OF GRAVITY IN THE FRAMEWORK OF THE CURVATURE OF SPACE
296
57.
Йулдашев Хуршид Толипович, Иброхимов Жасурбек Махаммадович, Ахмедов Шерзод Содикжонович
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПЛЕНКАХ ВИСМУТА ПРИ ДЕЙСТВИИ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА
302
58.
Ігнатишин А. В., Ігнатишин В. В., Вербицький С. Т., Іжак Т. Й., Ігнатишин М. Б.
СУЧАСНІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ РУХИ КОРИ В ЗАКАРПАТТІ В 2019 РОЦІ: МЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
309

GEOGRAPHICAL SCIENCES

59.
Savtcova Ia., Nikiforov A.
CORRUPTION IN THE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES (ON THE EXAMPLE OF FISH RESOURCES)
317
60.
Кирнасівська Н. В.
АГРОКЛІМАТИЧНА ОЦІНКА ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОГО РІПАКУ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
325
61.
Олійник Я. Б., Нич Т. В.
УРБАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І ФОРМУВАННЯ РОЗУМНИХ МІСТ
332

PEDAGOGICAL SCIENCES

62.
Antipova Zh. I., Barsukova T. A.
FITNESS MEANS TO ENHANCE PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS
339
63.
Ivanchenko О., Lurie K., Melnikova O., Malakhova S., Vasilenko G.
CONTROL AND ASSESSMENT OF STUDENTS’ KNOWLEDGE AS A NECESSARY FACTOR IN THE EVALUATION OF AN EDUCATIONAL PROCESS
344
64.
Strelchenko L. V., Dudina O. V.
CONTENT AND PRINCIPLES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO MASTER IN HUMANITIES IN UKRAINIAN UNIVERSITIES
351
65.
Антипова Ж. И., Шурхал Л. А., Читидзе Л. Н.
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ВЫСШИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЗАВЕДЕНИЯХ
356
66.
Борейко Н. Ю., Борейко Т. А.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ – ПУТЬ К ФИЗИЧЕСКОМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СТУДЕНТОВ
361
67.
Бурчак С. О.
ПЕДАГОГІЧНІ ЗАКОНИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
368
68.
Гроза В. А., Тихонова В. В., Томащук О. П., Бохонова Т. Ю., Лещинський О. Л.
ЕЛЕМЕНТИ ПОГЛИБЛЕННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК СПРОЩЕННЯ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ ВИРАЗІВ В ПРОЦЕСІ НАДАННЯ НЕПЕРЕРВНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ
373
69.
Дуванская И. Ф.
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРНОГО СИНТАКСИСА ПРИ ОБУЧЕНИИ ПЕРЕВОДУ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ
380
70.
Ємельянова Д. В.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
385
71.
Жук М. Д., Федчишин О. М., Мартинюк С. В.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
390
72.
Комар О. А.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ПРОЕКТУ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»
398
73.
Лобач О. О.
МЕТАМОРФОЗИ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «МИСТЕЦТВО» В ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТАХ УКРАЇНИ
405
74.
Павленко О. О.
КУЛЬТУРОЛОГІЧНО-АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
413
75.
Полєвікова О. Б., Макарова А. П.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В РАННЬОМУ ДИТИНСТВІ
421
76.
Пухальський Т. Д.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ХОРОВОМУ КЛАСІ: НАСКРІЗНА ТЕМАТИКА
427
77.
Ростока М. Л.
ВИТОКИ ІДЕЇ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОГО СЕРЕДОВИЩА «FORUM-SOIS»
434
78.
Сапогов М. В.
SMART-НАВЧАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ІНФРАСТРУКТУРІ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ
442
79.
Семерня О. М.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЕКОЛОГІВ
447
80.
Сорокіна Н. В., Смовженко Л. Г.
МУЛЬТИМЕДІЙНА ПІДТРИМКА СПЕЦКУРСУ «ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФІЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРОФІЛЬНИХ ШКІЛ ІІІ СТУПЕНЯ
455
81.
Фидирко М. А., Антипова Ж. И.
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ИНТЕРЕСА К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ
462
82.
Цюпак І. М., Воскобойник О. М.
СПЕЦИФІКА РОБОТИ ВИХОВАТЕЛЯ ІЗ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
467
83.
Черевко С. В., Черевко А. Д., Суркова О. Б., Подолкіна З. К.
СУЧАСНІ ТРЕНДИ ФІТНЕС ІНДУСТРІЇ, ЗАСТОСУВАННЯ ДО ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
474
84.
Чмель В. В., Ахмад І. М., Міхненко Г. Е.
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ
480
85.
Шевчук І. В.
МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ПЕРЕХОДУ ВІД ПРОСТОЇ СЮЖЕТНОЇ ЗАДАЧІ ДО СКЛАДЕНОЇ СЮЖЕТНОЇ ЗАДАЧІ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
486
86.
Юденко О. В., Дьомін Є. В., Денисов Р. П., Юденко Ю. М.
ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ МОТИВАЦІЇ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ У ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ (НА МАТЕРІАЛІ БАСКЕТБОЛУ)
491
87.
Ярошенко К. О., Малиновський С. Л., Верхолаз І. Л.
ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЮ «АБДОМІНАЛЬНА ХІРУРГІЯ» ЗГІДНО РІВНІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА З ВІДПРАЦЮВАННЯМ ПРОПУЩЕНИХ ЗАНЯТЬ
499

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

88.
Khyzhniak M. V.
DEVELOPMENT OF THE SERVICEMAN’S MENTAL STABILITY FOR THE COMPLETION OF MILITARY TASKS IN ANTITERRORIST OPERATION
503
89.
Андрійчук І. П.
ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
508
90.
Литвиненко В. В., Пруденко М. Ю.
USE OF PSYCHODIAGNOSTIC METHODS FOR SCREENING DEPRESSIVE AND ANXIETY DISORDERS IN PATIENTS WITH ONCOLOGICAL PATHOLOGY
515
91.
Новицька Ія В.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОЗНАК, МОТИВІВ ТА СИГНАЛІВ БРЕХНІ СПІВРОБІТНИКАМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
517
92.
Ярмыш И. А.
ПРОЯВЛЕНИЕ РЕФЛЕКСИИ И РЕФЛЕКСИВНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
523

ART

93.
Залевська О. Ю.
ОБРАЗНО-ГРАФІЧНА МОВА УКРАЇНСЬКОГО ПЛАКАТУ 1990х-ПОЧАТКУ 2000х РОКІВ
530

HISTORICAL SCIENCES

94.
Стадник О. О., Кузьмінець Н. П.
УКРАЇНСЬКА ЖІНКА В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ (ЗА СПОГАДАМИ ПОДОЛЯНОК)
535

LITERATURE

95.
Перцова І. В.
РОЛЬ ОКСИМОРОНІВ ІЗ СЕМАНТИЧНИМ НАПОВНЕННЯМ ВОЛЯ/НЕВОЛЯ У СТВОРЕННІ ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ В ЛІРИЦІ ВАСИЛЯ СТУСА
544

POLITICAL SCIENCES

96.
Марусинець М. М.
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ УГОРЩИНИ
551

PHILOLOGICAL SCIENCES

97.
Борисова Н. В., Заболотна Т. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
562
98.
Ершова Ю. А.
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИМЕННЫХ СУФФИКСАЛЬНЫХ МОРФЕМ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ДИСКУРСА)
569
99.
Колодіна Л. С., Веселова О. М.
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ НЕОЛОГІЗМІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
573
100.
Ліштаба Т. В., Огарєнко Т. А.
ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ НЕРОЗЧЛЕНОВАНОЇ СТРУКТУРИ У ТВОРІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «ХО»
579
101.
Моисеева Е. А.
СИНТАКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В ТЕКСТАХ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ
586
102.
Телеки М. М.
СОКРАЩЕНИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ СТРУКТУР ЗНАНИЙ
590
103.
Федорчук Н. І.
СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНІ ТИПИ ТРАНСФОРМОВАНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ЗАГОЛОВКАХ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ГАЗЕТНИХ ПУБЛІКАЦІЙ
594

PHILOSOPHICAL SCIENCES

104.
Ventsel N. V.
IMPROVING THE LEVEL OF PEDAGOGICAL COMPETENCE IN THE PROCESS OF SCIENTIFIC PHILOSOPHICAL RESEARCH
602
105.
Широбокова О. О., Маловічко О. В.
ФЕНОМЕН ГРИ В СУЧАСНОМУ МУЛЬТИМЕДІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
605

ECONOMIC SCIENCES

106.
Makarenko N.
PRINCIPLES OF INTEGRATION OF TRADE LOGISTICS IN UKRAINE
610
107.
Shashyna M.
THE SYSTEM OF REGIONAL STRUCTURAL MODERNIZATION PRINCIPLES
614
108.
Yeshchenko M. H.
PRIORITIES OF STATE REGULATION OF POPULATION INCOME IN MODERN CONDITIONS
617
109.
Іванова Л. О., Вовчанська О. М.
МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СВІТОВОГО РИНКУ ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ
622
110.
Калюжна О. В., Тищенко С. І., Христенко О. А.
КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ОПЕРАТОРІВ ЗЕРНОВОГО РИНКУ
633
111.
Ковальчук Т. Г., Гончар С. О., Загарій В. К.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АУТСОРСИНГУ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ
639
112.
Костецька К. О., Небога Т. В.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНИХ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗРОСТАННЯ
644
113.
Кубецька О. М., Палешко Я. С., Неклеса О. В.
ВИДИ ЗАГРОЗ ПОРУШЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
650
114.
Левин М. Г.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ.РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ БЕЛБИНА
653
115.
Обельницька Х. В., Мазур К. В.
ЩОДО ПЕРЕДУМОВ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
662
116.
Овєчкіна О. А., Маслош О. В.
КОНЦЕПЦІЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО КАПІТАЛІЗМУ: СУЧАСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДНОСИН КАПІТАЛІСТИЧНОЇ ВЛАСНОСТІ
667
117.
Орленко О. В.
СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В 2020 РОЦІ
671
118.
Солідор Н. А.
ШЛЯХИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
677
119.
Спіцина А. Є., Любарець В. В.
СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ
685
120.
Стойка В.
АНАЛІЗ РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТ ПОЛЬЩІ
693
121.
Туманов О. О.
СТАТИСТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАЧІВ В УКРАЇНІ
697
122.
Фісуненко П. А., Фісуненко Н. О., Вакулич М. М.
ІННОВАЦІЙНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
704
123.
Шевців Л. Ю., Волкова О. А.
КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
709
124.
Якушева І. Є.
КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
715

LEGAL SCIENCES

125.
Madaliyeva Akzada Alaidarkyzy, Bitursyn Galymzhan Shamshidinuly, Nurzhanuly Askar
THE ROLE OF CONSTITUTIONAL LAWS IN THE EXERCISE OF THE POWERS OF THE HEAD OF STATE
723
126.
Костенко М. В., Бігдаш В. О.
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ: ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД
732
127.
Малишко Д. В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
737
128.
Пузирьов М. С., Олефір Л. І.
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРАЦІ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
741
129.
Терещук М. М.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ
746

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-91-87224-07-2, УДК, ББК, выходные данные г. Стокгольм, Швеция, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 10 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: