fbpx

I Международная научно-практическая конференция «SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS» 18-20 августа 2021 года Токио, Япония. Архив

Уважаемые коллеги!

18-20 августа 2021 года в г. Токио, Япония.

состоялась I Международная научно-практическая конференция

SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-18-20-avgusta-2021-goda-tokio-yaponiya-arhiv/.

1.
Aghdgomelashvili Z.
SOME INTERESTING TASKS FROM THE CLASSICAL NUMBER THEORY.
11
2.
Antoniuk O. P.
DISTANCE EDUCATION IN MEDICAL UNIVERSITIES OF TODAY’S REALITY.
13
3.
Antoniuk O. P.
DISTANCE LEANING IN HIGHER MEDICAL EDUCATION – ADVANTAGES AND DISADVANTAGES.
19
4.
Dobrovolska N.
THE IMPACT OF TIME MANAGEMENT ON STUDENTS’ SUCCESS.
27
5.
Haievskyi V., Bondarenko L.
OPTIMIZATION OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF ASSEMBLY AND WELDING OF CAPACITY FOR BULK MATERIALS.
33
6.
Hlushkova D. B., Bagrov V. A.
INCREASING THE DURABILITY OF RESPONSIBLE DETAILS OF BUILDING MACHINES USING THE ION-PLASMA METHOD.
41
7.
Koshova S., Strozhemina Ju.
PECULIARITIES OF PERSONALITY FORMATION OF A CHILD IN PRESCHOOL AGE.
49
8.
Liapun V.
BIOREMEDIATION WITH FUNGI: MECHANISMS AND EXAMPLES.
60
9.
Ovcharenko O. V.
SOME CLASSES OF GENERALIZED HYPERGEOMETRIC SUMS.
65
10.
Petlenko Yu., Pohribna N.
COST CALCULATION FOR STUDENT TRAINING UNDER THE STATE FUNDING TAKING INTO ACCOUNT THE LIFELONG LEARNING OPPORTUNITIES.
74
11.
Pisanenko D. A., Klimko Yu. E., Makhiboroda I. V.
EPOXIDATION OF 2-CYCLOPENTENYLTHIOPHENES.
78
12.
Platov I., Pavlovskyi O., Pivtorak D.
COMPARATIVE ANALYSIS OF COMPILERS.
81
13.
Protsak T. V., Zabrods`ka O. S.
THE HIGHLIGHTS IN STUDYING AT THE MEDICAL UNIVERSITY.
88
14.
Rusnak V., Rusnak N.
ASPECTS OF PEDAGOGICAL TOLERANCE.
92
15.
Salapatov V.
BUILDING MODELS OF PROGRAM USING PREDICATES.
96
16.
Sokolenko A. A., Sokolenko M. O., Sokolenko L. S.
THE BASIS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ACTIVITIES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS.
103
17.
Tkachenko E. V.
SOME OF OWN POINTS OF VIEW TO REACHING THE PROPER ADAPTATION BY FOREIGN STUDENTS.
109
18.
Venger A.
METHODS OF ONLINE EDUCATION OF PRINCIPLES OF POLYMORPHISM LENGTH RESTRICTION FRAGMENT.
116
19.
Акименко Г. В., Лопатин А. А., Селедцов А. М., Начева Л. В., Кирина Ю. Ю.
ВЫСШЕЕ СЕСТРИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ.
118
20.
Басараба Р. Ю., Геруш О. В., Сидор В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ БДМУ.
131
21.
Білик Я. С.
МОЖЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МОВИ.
137
22.
Богданович В. Ю., Марко І. Ю, Марко І. І., Марко Є. І.
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ В ХОДІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ.
144
23.
Бойван О. С.
СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ МОВНОГО ЯВИЩА КОМПРЕСІЇ У ТВОРІ КРІСА КАЙЛА «АМЕРИКАНСЬКИЙ СНАЙПЕР».
155
24.
Букач В. М.
НАЦІОНАЛЬНІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ УТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ В СЕРЕДИНІ 1920-Х РОКІВ.
163
25.
Вилка Л. Я.
МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ.
166
26.
Волкова Л. С.
ФОРМУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОГО СВІТОГЛЯДУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ.
173
27.
Гавриленко В. В., Поляков В. В., Распопов В. Б.
ПРО НАБУТИЙ ДОСВІД З БЕЗОПЛАТНОГО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ВИШУ.
178
28.
Грешко Ю. І.
ТРЕНІНГ ЯК ОДИН З ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ.
188
29.
Грішина О. І., Менкус О. В., Акименко А. В.
ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ТА ХАРАКТЕР ПЕРЕБІГУ COVID-19 ІНФЕКЦІЇ У КОМПЛАЄНТНИХ ПАЦІЄНТІВ З АУТОІМУННИМИ РЕВМАТИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ.
194
30.
Громоздова Л. В., Ілляшенко І. О., Маляревський В. М., Тітов В. В.
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ.
198
31.
Данилишин Б. М., Дербеньова Я. В., Дубровик-Рохова А. О., Дудко О. С.
ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ РОЛЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.
203
32.
Данилишин Б. М., Праворський Р. В., Праворський В. В., Галицька O. Б.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ У КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.
211
33.
Деркаченко Ю. В., Кухтик С. В., Березовський Д. О., Машненков К. А.
ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.
220
34.
Дорохіна Г. І., Жданова Я. І.
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ВЕРТИКАЛЬНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ.
225
35.
Дудніков В. С.
ІНКУБАТОР-ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УМОВАХ НЕВАГОМОСТІ ПІЛОТОВАНОГО КОСМІЧНОГО ПОЛЬОТУ.
231
36.
Исуфов Ш. В.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУЛЯБСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКСКОЙ ССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
239
37.
Кальная Т. С., Чаус Д. В.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЖИВОПИСИ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ОСВЕЩЕНИЯ.
245
38.
Кириллов О. Л., Якимчук Г. С., Субботкина Е. П.
ИНОЙ ВЗГЛЯД НА МОДЕЛЬ ЗАПОЛНЯЕМОГО ОБЪЕМА (ТАНКА) ТАНКЕРА.
250
39.
Комаров В. А., Сендецкий Н. Н., Сащук С. И.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗЦОВ ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.
261
40.
Коноз О. Б.
РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 2016-2020 РР.
271
41.
Кравець В. П., Кравець С. В.
ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ДОШЛЮБНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ.
277
42.
Кучанский В. В., Палачев С. О., Блінов І. В.
АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГНУЧКИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАВАННЯ ЗМІННОГО СТРУМУ В МЕЖАХ АРХІТЕКТУРИ SMART GRID.
287
43.
Лунгол О. М.
ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БІОСТИМУЛЮЮЧОГО СВІТЛА БІОПТРОН.
297
44.
Лятуринський В. О.
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕТИНІВ КРАНОВИХ РЕЙОК.
302
45.
Марко І. Ю., Леонтович С. П., Панкратов О. М., Аблова О. К.
ПРИРОДНІ, ТЕХНОГЕННІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НЕБЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.
311
46.
Мальована А. В.
ОСОБЛИВОСТІ УРОКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В РАМКАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ.
318
47.
Мальцева О. В.
ВПЛИВ ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ НА ПСИХІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ.
323
48.
Матвійчук В. К.
ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 175 КК УКРАЇНИ.
328
49.
Матвійчук О. В.
БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ОБ’ЄКТ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ МОРЯ (СТ. 243 КК УКРАЇНИ).
336
50.
Мельник О. В., Урюпіна Л. М., Стовбір О. П.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕДСАДИВНОЇ ПІДГОТОВКИ КАРТОПЛІ.
344
51.
Менкус О. В., Грішина О. І., Акименко А. В.
ВМІСТ АНТИТІЛ IgG ДО SARS-CoV-2 У ПАЦІЄНТІВ З АУТОІМУННИМИ РЕВМАТИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ COVID-19 ІНФЕКЦІЮ.
348
52.
Мустяца О. Н.
ФӀЗИКО-ХӀМӀЧНӀ ВЛАСТИВОСТӀ СУЛЬФӀДНО-ОКСИДНИХ РОЗПЛАВӀВ НА ОСНОВӀ СУРМИ.
352
53.
Науменко Н. В.
ПІСЕННА ЛІРИКА СТІНГА КРІЗЬ ПРИЗМУ АРХЕТИПНОЇ КРИТИКИ (ДО 30-РІЧЧЯ ВИХОДУ У СВІТ АЛЬБОМУ «КЛІТКИ ДЛЯ ДУШІ»).
359
54.
Огородник В. В., Смірнова О. Ю., Косяк М. В., Волошин О. С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ.
369
55.
Оганнисян Н. А., Паркев Г. О.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ В КОНТЕКСТЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
376
56.
Пакулин С. Л., Перебейнос В. Б., Калмыкова Ю. С., Пакулина А. С.
КОМПЛЕКС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРЕНИРУЕМОСТИ ДЗЮДОИСТОВ.
380
57.
Пантейков С. П.
О ПРЯМОМ И КОСВЕННОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ МАРГАНЦА.
391
58.
Пархоменко Т. А., Кузеванова М. В., Шестаков В. І., Севастьянова Н. Є., Малишев В. В.
ПРОТИВІРУСНІ ЕФЕКТИ НИЗЬКИХ ДОЗ РАДІАЦІЇ В ЛІКУВАННІ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ COVID-19.
398
59.
Пелешенко Г. Б., Савченко А. В., Маслак Г. С.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.
406
60.
Пентелейчук Н. П., Малик Ю. Ю., Семенюк Т. О.
МАКРОСКОПІЧНА БУДОВА СУХОЖИЛКОВИХ СТРУН МІТРАЛЬНОГО ТА ТРИСТУЛКОВОГО КЛАПАНІВ СЕРЦЯ ПЛОДІВ ЛЮДИНИ ЗА УМОВ НОРМИ.
412
61.
Писаренко П. В., Самойлік М. С., Цьова Ю. А., Середа М. С.
БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ ГРУНТІВ.
417
62.
Пономаренко С. В., Осолодченко Т. П., Калітіна С. М., Комісаренко М. А., Комісаренко А. М.
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ ЕКСТРАКТІВ, ОТРИМАНИХ З ЛИСТЯ RÍBES NÍGRUM.
424
63.
Прокопів М. М.
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНИХ ІНСУЛЬТІВ.
429
64.
Романова О. А., Мартинов А. В., Погоріла М. С., Ігумнова Н. І., Сидоренко Т. А., Юхименко В. І., Щербак О. М.
ІМУНОМОДУЛЮЮЧИЙ ЕФЕКТ КОМПОЗИЦІЇ ДІПРІОНУ ТА ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛУ ПРИ ЗАПОБІГАННІ РЕАКТИВАЦІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ.
435
65.
Рыжий М. С.
ФИЗИЧЕСКИЕ И АСТРОФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ, КОСМОЛОГИЯ, АСТРОНОМИЯ И МИКРОМИР – ЦИФРОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ.
442
66.
Савенков О. Ю.
ОЦІНКА КЛІНІЧНИХ, АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РАДИКАЛЬНО ОПЕРОВАНИХ З ПРИВОДУ РАННІХ ФОРМ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЗА ДОПОМОГОЮ ICG-ТЕХНОЛОГІЇ.
453
67.
Сергеєв В. М.
ШЛЯХ ДО ЗДОРОВ’Я.
459
68.
Сидоренко Л. В.
ЗМІСТ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ.
468
69.
Сімахіна Г. О., Науменко Н. В., Межубовський О. М.
ІНКОРПОРАЦІЯ РАДІОНУКЛІДІВ БІОКОМПОНЕНТАМИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ.
476
70.
Сонько С. П., Шиян Д. В.
МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МАЛИХ ДОЗ РАДІАЦІЙНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ.
485
71.
Стригун В. М., Гуденко О. В.
КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ БОБОВИХ КУЛЬТУР, ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ.
490
72.
Твердохліб Н. Г.
ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В МЕДИЦИНІ.
496
73.
Темченко І. А.
РИТМІЧНА КУЛЬТУРА ТА МАНЕРА В ЕСТРАДНОМУ СПІВІ.
500
74.
Томчаковська Ю. О., Лесневська К. В., Гришко В. В.
НОМІНАТИВНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ INVENTOR В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ.
505
75.
Трушкина Н. В.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ КАК КЛЮЧЕВОЙ ПРИОРИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ЯПОНИИ.
509
76.
Ужеловський А. В., Ужеловський В. О., Ткачов В. С.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИ АДАПТАЦІЇ АЛГОРИТМІВ КЕРУВАННЯ СИСТЕМИ РОБОТОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ.
518
77.
Унинець-Ходаківська В. П.
ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА РОЗВИТКУ.
521
78.
Харь І. О.
СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ НЕНАДАННЯ ДОПОМОГИ ОСОБІ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ В НЕБЕЗПЕЧНОМУ ДЛЯ ЖИТТЯ СТАНІ.
528
79.
Хамська Н. Б., Полянська К. С., Уманська Ю. В., Черіпко С. І.
МОВА В КОНТЕКСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ.
538
80.
Череп О. Г.
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ.
544
81.
Чернюх О. Г.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З «ПИТАННЯМИ-БЛИЗНЮКАМИ» ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ БІОХІМІЇ У МЕДИЧНОМУ ВУЗІ ТА ПІДГОТОВКИ ДО ЄДКІ «КРОК-1».
547
82.
Чмихало Г. Г., Понамарчук Е. Л.
ГРІМ НАД В’ЄТНАМОМ.
556
83.
Човнюк Ю. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ЕНТРОПІЙНОГО ПІДХОДУ ДО МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ЛОГІСТИЧНИХ (ВІДКРИТИХ) СИСТЕМ ІЗ САМОВІДНОВЛЕННЯМ.
565
84.
Шачковська Л. С., Максимчук О. В.
ПІДХОДИ СУЧАСНОЇ ТРАНЗИТОЛОГІЇ ДО СУТНОСТІ ГІБРИДНИХ РЕЖИМІВ.
573
85.
Шкура Т. В., Золотарь К. Л.
ВИКОРИСТАННЯ БІОПРЕПАРАТУ АКТОФІТ ДЛЯ БОРОТЬБИ З КОЛОРАДСЬКИМ ЖУКОМ.
583
86.
Шостак О. О.
ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ІВАНА ФРАНКА НА ЧИТАННЯ ДІТЕЙ У КОНТЕКСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ.
586
87.
Юрик О. Є., Гайко Г. В., Галузинський О. А., Юрик Н. Є.
ЗМІНИ ДЕЯКИХ ВЕГЕТАТИВНО-ТРОФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ПАЦІЄНТІВ З ДЕФОРМІВНИМ КОКСАРТРОЗОМ.
591
88.
Яремій І. М., Перепелиця О. О., Грозав А. М., Панімарчук О. І.
АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ З БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ ДО СКЛАДАННЯ 1-ГО ЕТАПУ ЄДКІ «КРОК 1. ФАРМАЦІЯ».
598

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-4-9783419-3-8 и УДК, выходные данные г. Токио, Япония, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 8 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: