fbpx

I Международная научно-практическая конференция “THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION”, 19-21 августа 2020 года Лондон, Великобритания. Архив

Уважаемые коллеги!

19-21 августа 2020 года в г. Лондон, Великобритания. 

состоялась I Международная научно-практическая конференция

THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION

Для улучшения качества индексации научных работ, опубликованных в сборнике, добавьте информацию о публикации в университетский репозитарий и/или свой научный профиль на специализированных сайтах (ResearchGate, Academia.edu и т.д.).

Цитируя научные работы, опубликованные в качестве материалов конференции, указывайте точное название конференции и используйте рекомендованный в сборнике формат цитирования для лучшего результата.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // The world of science and innovation. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-19-21-avgusta-2020-goda-london-velikobritaniya-arhiv/.

1.
Banzak H. V., Bansak O. V., Vozikova L. M.
SIMULATION OF TECHNICAL MAINTENANCE PROCESS WITH ADAPTIVE CHANGE OF CONTROL PERIOD.
10
2.
Belyanovskaya E. A., Pustovoy G. N., Sukhyy K. M., Sklyarenko O. I., Sukhyy M. P.
PERFORMANCE OF ADSORPTIVE CHILLING UNIT OF VAPOR COMPRESSION REFRIGERATOR.
14
3.
Dunaiev Yu. K., Hadzevych O. V., Dunaieva O. V.
PREVALENCE AND ETIOLOGICAL ROLE OF CLOSTRIDIUM PERFRINGENS BACTERIA IN DAIRY FARMS.
21
4.
Greshko Iu.
WEBINAR AS ONE OF THE PROMISING DISTANCE LEARNING FORMS.
24
5.
Isaeva K. K., Mammadova G. I.
THE BIOLOGICAL PRODUCTS CREATED ON THE BASIS OF NITROGENIZATION MICROORGANISMS AND USAGE THEM IN AGRICULTURE.
30
6.
Kassymova M. K., Orymbetova G. E., Kobzhassarova Z. I., Mamyrbekova А. K.
FERMENTED DAIRY — VEGETABLE BEVERAGE.
34
7.
Kholodnitskiy I., Zhuravlov I., Bahrii L., Zaiter N.
RELATION BETWEEN POLYMORPHISM OF INFLUENZA VIRUS NEURAMINIDASE AND ITS STRUCTURE.
40
8.
Kucherenko M., Zhuravlov I., Glushchenko V., Ishak J.
RELATIONSHIP BETWEEN AMINO ACID POLYMORPHISM OF HEMAGGLUTININ AND ITS DOMAINS COMPOSITION IN INFLUENZA VIRUS.
42
9.
Kushchenko E. I.
METHODOLOGICAL BASES OF STATISTICAL STUDY OF SEASONALITY OF MARKET OF TOURIST PRODUCT.
44
10.
Kopylchak B. V.
THE MODEL OF INTERRELATIONS OF YOUTH NGOS WITH EXTERNAL ENVIRONMENT AT THE MICRO LEVEL.
49
11.
Marakushyn D. I., Chernobay L. V., Isaieva I. M., Karmazina I. S., Zoabi Kosai
EFFECTIVENESS OF GLUCOCORTICOIDS USE IN PATIENTS WITH SARS-COV-2.
55
12.
Markina L. M., Ushkats S. Yu., Zholobenko N. Yu.
PLASTIC WASTE COVID-19.
61
13.
Novozhen O., Kholodnitskiy I., Bahrii L., Akemche E.
POLYMORPHISM OF NEURAMINIDASE AND NUCLEOPROTEIN ENCODING GENES OF INFLUENZA A.
68
14.
Popadynets O., Novozhen O., Glushchenko V., Masri Z.
POLYMORPHISM AND DOMAINS OF HUMAN SPERMATOZOA HSPA2 PROTEIN.
70
15.
Sikharulidze T.
THE PRISONER OF CHILLON BY GEORGE GORDON BYRON AND GEORGIAN TRANSLATIONS.
73
16.
Smirnova L.
INTEGRATION SOFT SKILLS INTO TEACHING ESP.
80
17.
Smotrytska M.
SINO – BRITISH COOPERATION WITHIN BRI: ALLY OR RIVAL.
88
18.
Stenin A., Drozdovych I., Gubskiy A., Stenin S.
MODELING AND STABILIZATION THE OPERATION OF INTERNET VOTING SYSTEMS (IVS).
97
19.
Tkachenko E. V.
APPLIED SIGNIFICANCE OF SINISTRALITY STUDY AND ITS TAKING INTO ACCOUNT IN PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND OTHER SCIENCES.
106
20.
Sabirov U., Azimova F., Toirov B., Nazarova I.
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF SURGICAL TREATMENT OF VITILIGO BY MELANOCYTIC TRANSPLANTATION BASED ON THE STUDY OF TRP-2 MOLECULE EXPRESSION.
116
21.
Vladimirov L. V.
UNCERTAINTY IN THE ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL SECURITY.
118
22.
Vodolazska O. I.
ANALYSIS OF EXPORT-IMPORT OPERATIONS.
125
23.
Voytkevich N. I.
CONCEPT CHECKING QUESTIONS FOR TEACHING PROFESSIONAL VOCABULARY AND GRAMMAR IN MEDICAL ENGLISH.
132
24.
Yanishen I. V., Movchan O. V., Dolia A. V., Yarova A. V.
SWALLOWING FUNCTION IN PATIENTS WITH EDENTULOUS JAWS DURING USING ADHESIVE MATERIALS TO FIX COMPLETE REMOVABLE DENTURES.
141
25.
Адигулова К. А.
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ УЗБЕКСКОМУ ЯЗЫКУ.
145
26.
Ахмедова Г. Б.
ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА ТЕКСТА.
150
27.
Анохіна С. І.
ХАPАКТЕPИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ФІБPИНОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ В ТКАНИНІ СЕPЦЯ  ПІД ВПЛИВОМ ЕКЗОГЕННОГО МЕЛАТОНІНУ ТА ОСЛІПЛЕНИХ ЩУPІВ, ЗА УМОВ ГІПО- ТА ГІПЕPТИPЕОЗУ.
155
28.
Байгушев В. В.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДЛЯ ГНУЧКОЇ ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР БІЗНЕСУ.
162
29.
Борзих О. І., Круть М. В.
ІННОВАЦІЇ ІНСТИТУТУ ЗАХИСТУ РОСЛИН НААН – СТАЛОМУ РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ.
171
30.
Бортный Н. А.
РОЛЬ КОНВЕКЦИОННОЙ/ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ МАЛЫХ ИНТРАСЕЛЛЯРНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГИПОФИЗА В УСЛОВИЯХ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА.
177
31.
Бондаревська О. М., Бондаревська Г. В.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
187
32.
Ведмедев М. М.
НАУКОЁМКОЕ БУДУЩЕЕ – НАДЕЖЕН ЛИ ПРОГНОЗ?
197
33.
Волошина О. В., Манжос Е. О.
ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО СЕКТОРУ.
201
34.
Геруш О. В, Садогурська К. В.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ В СТРУКТУРІ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ.
211
35.
Дідура Р. В., Кривда Ю. І., Мелешко Ю. В., Василенко А. М., Дмитренко О. В.
ГЕОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИДОРОЖНІХ СМУГ (НА ПРИКЛАДІ ДОРОЖНЬОЇ ЛАНДШАФТНО-ІНЖЕНЕРНОЇ СИСТЕМИ КИЇВ – ОДЕСА).
216
36.
Дічек Н. П.
ШКІЛЬНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ В ОСОБАХ: ІВАН ВАКАРЧУК.
222
37.
Зайцева Е. И.
ВЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ.
227
38.
Зеленцова С. М.
ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН «БІОЕТИКА» ТА «ЕТИКА» У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.
230
39.
Караев В. Ш.
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ТРЕНЕРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.
236
40.
Карвацька Н. С., Русіна С. М., Кауней Т. Г.
ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19.
242
41.
Карвацька Н. С., Рудницький Р. І., Герасим’юк І. Г., Кауней Т. Г.
ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ РОЗЛАДАМИ СНУ ПРИ НЕВРОТИЧНИХ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ СТРЕСАМИ.
249
42.
Карпенко В. П., Кравець І. С., Адаменко Д. М.
ВИ44.ДОВИЙ СКЛАД БУР’ЯНІВ ТА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ОДНО45.РІЧНИХ І БАГАТОРІЧНИХ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУ46.Р У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ.
255
43.
Калінюк А. Л.
ВІТЧИМ ТА МАЧУХА ЯК ФАКТИЧНІ ВИХОВАТЕЛІ ПАСИНКА, ПАДЧЕРКИ.
259
44.
Катрич О. Т.
МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКИЙ АРХЕТИП ЯК МОДЕЛЬ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ ВИКОНАВЦЯ.
265
45.
Кліпа Ю. В., Рідей Н. М., Титова Н. М., Тимошенко В. І.
ЗМІСТОВНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
269
46.
Ковальчук Н. В., Радомський О. А., Радомська Н. Ю., Керечанин І. В.
МОРФОМЕТРІЧНИЙ АНАЛІЗ ВЕНОЗНОГО РУСЛА СЕЛЕЗІНКИ ЖІНОК ДРУГОГО ПЕРІОДУ ЗРІЛОСТІ.
281
47.
Коротенко Г. М., Коротенко Л. М.
ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ЯЗЫКА PYTHON В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 12 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
286
48.
Комаров В. О., Сендецький М. М.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОНТРОЛЮ ЧАСТОТИ ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КРИЛА ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ.
297
49.
Купінець Л. Є., Шершун О. М.
ОЦІНКА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ.
307
50.
Лапшин В. А., Видавская А. О., Видавская А. Г.
НЕКОТОРЫЕ ГЛАВНЫЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И ДИСТАНЦИОННОГО КОСМИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЁЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
314
51.
Леощенко Д. І.
ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНО-ДУХОВНИЙ ФЕНОМЕН»: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ДЕФІНІЦІЇ.
324
52.
Логінов А. Ю.
СУПЕРВІЗІЯ ЯК НАДАННЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ПІДТРИМКИ В ЦЕНТРІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.
329
53.
Маланюк В. Я.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ У ДИЗАЙНІ СЕРЕДОВИЩА.
335
54.
Мамбетов Ж. К., Tуремуратова К. К., Акимова Ш. А.
К ВОПРОСУ О СВОЕОБРАЗНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КАРАКАЛПАКСКОГО ДАСТАНА «ЖАХАНША».
343
55.
Мамбетназарова Р. К.
ЖАНР ПУТЕШЕСТВИЯ В КАРАКАЛПАКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ «ПОЕЗДКИ В ИНДИЮ» К. МАМБЕТОВА).
347
56.
Мамедова В. О., Якубовський Д. А., Крикунов О. О., Бандура Д. І., Шишкіна В. Б.
ПРОБЛЕМА СКОЛІОЗУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ.
352
57.
Муляр В. І.
САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ – КЛЮЧОВА ОЗНАКА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ ГАРМОНІЇ ФАУСТІВСЬКОЇ ЕПОХИ.
356
58.
Намазова Г. Т., Аббасова Р. А.
SEVERAL MODERN APPROACHES TO TEACHING STUDENTS FOREIGN LANGUAGES.
362
59.
Олійник А. Ю.
ОБМЕЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ РАД В УКРАЇНІ.
369
60.
Перепелиця О. О., Косуба Р. Б., Гордієнко В. В., Грозав А. М.
ВАЖЛИВІСТЬ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ ТА ФАРМАКОЛОГІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАЙБУТНІМ ЛІКАРЯМ СЕЧОГІННИХ ЗАСОБІВ.
378
61.
Перцева В. А., Боровець В. А.
НОВІ РЕАЛІЇ ПОВСЯКДЕННОЇ КУЛЬТУРИ.
389
62.
Пінчук Т. С.
КОНЦЕПТ КОХАННЯ В ЛІРИЦІ СЕРГІЯ ЖАДАНА.
392
63.
Полулященко Т. Л., Іванов К. О.
НОВІ ВИДИ СПОРТУ В ОЗДОРОВЧО — РЕАБІЛІТАЦІЙНІЙ РОБОТІ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ.
401
64.
Романів М. Г.
СВЯТО ВВЕДЕННЯ У НАРОДНИХ ВІРУВАННЯХ УКРАЇНЦІВ ПОКУТТЯ.
408
65.
Суслопарова Є.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНГЛОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗСУ.
415
66.
Тарасевич В. Н.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ И ЗНАНИЕВО-ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
419
67.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ НА ТЕМУ ПОПУЛЯРНИХ ПІСЕНЬ.
428
68.
Титаренко В. В.
РОЗВИТОК НАВИЧОК ДЕКОРАТИВНОГО РОЗПИСУ ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКОНАВЦІВ ХУДОЖНЬО-ОФОРМЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ.
434
69.
Умирзакова З. А.
КОММУНИКАТИВНЫЕ ТАКТИКИ В ДЕТЕКТИВНОМ ДИСКУРСЕ.
441
70.
Човнюк Ю. В., Кравчук В. Т.
ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОМПЛЕКСНОГО МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ В УЗАГАЛЬНЕНІЙ РЕОДИНАМІЧНІЙ МОДЕЛІ БЕТОННОЇ СУМІШІ ПРИ ЇЇ ВІБРАЦІЙНОМУ УЩІЛЬНЕННІ.
451
71.
Шапакидзе E. Д., Мируашвили В. З., Кутелия Г. Г.
ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ОДНОЛЕТНИХ КУЛЬТУР.
464
72.
Шевців З. М.
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.
473
73.
Шоюнусов С. И., Каратаева Л. А.
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ ПАТОЛОГИЯ И ЕЕ АСПЕКТЫ.
478
74.
Шутак К. В.
НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГІДРОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
484
75.
Янішен І. В., Доля А. В., Ярова А. В., Мовчан О. В.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ СТУПЕНЯ ФІКСАЦІЇ ПОВНИХ ЗНІМНИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ПРОТЕЗНОМУ ЛОЖІ.
487

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-92-9472-197-6 и УДК, выходные данные г. Лондон, Великобритания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 8 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: