I Міжнародна науково-практична конференція «EUROPEAN CONGRESS OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS», 29-31.01.2024, Барселона, Іспанія. Архів

Шановні колеги!

29-31.01.2024 року у м. Барселона, Іспанія

відбулася I Міжнародна науково-практична конференція

EUROPEAN CONGRESS OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European congress of scientific achievements. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-european-congress-of-scientific-achievements-29-31-01-2024-barselona-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Холод С. М.
РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ІНТРОДУКОВАНИХ ЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ЯРОЇ РОЗСАДНИКА 20TH HIGH TEMPERATURE WHEAT YT
11

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Gaoussou Binate, Babazade Aliyar, Babayeva Irada, Shikhaliyev Namig, Ganbarov Khudaverdi, Maharramov Abel
TWO BENZYLCARBAMATE COMPOUNDS EVALUATED FOR THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITY
20
3.
Venhrynyuk I. V., Sirenko A. G.
ABOUT THE FINDINGS OF CARPENTER SPIDERS (PHOLCIDAE, ARANEI, ARANIDA, ARTHROPODA) IN THE TERRITORY OF PRECARPATHIANS
27
4.
Павелько О. М., Сватьєв А. В.
ВПЛИВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ СТУДЕНТОК 17-19 РОКІВ
32

 MEDICAL SCIENCES

5.
Abdumadjidov A., Bokimirzayeva C., Pardayeva M., Kulasharova M.
THYROID AND ITS DYSFUNCTIONS IN THE ASPECT OF PHYSIOLOGY
37
6.
Botsul O.
THE EFFECT OF CELL THERAPY USING WHARTON’S JELLY STEM CELLS IN PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS ON KOOS INDICATORS
45
7.
Kamilov K. P., Takhirova K. A.
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF MULTIFORM EXUDATIVE ERYTHEMA ASSOCIATED WITH HERPES VIRAL INFECTION
51
8.
Виняр А. І., Паламарчук Т. В., Барладин О. Р.
ФОРМУЛЮВАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ДІАГНОЗУ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ НА ОСНОВІ КАТЕГОРІЙ МІЖНАРОДНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ОБМЕЖЕНЬ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗДОРОВ’Я
54
9.
Герасименко О. І., Герасименко К. О., Герасименко Є. О., Герасименко О. В.
КІЛЬКІСТЬ ДНК ТА РНК В КЛІТИНАХ ПЕРВИННОГО РАКУ ТА ЙОГО МЕТАСТАЗАХ
58
10.
Нюня Л. О., Барладин О. Р.
ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ І ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ, ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ
65

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

11.
Sutkovenko Ya. V., Sichkar A. A., Sayko I. V., Mansky O. A.
JUSTIFICATION OF THE COMPOSITION OF OINTMENT WITH KIDNEY VETCH EXTRACT
67

 CHEMICAL SCIENCES

12.
Багирзаде Гулу Ахмед оглы
ПУТИ ПРЕВРАЩЕНИЯ о-КСИЛОЛА И ЕГО ГАЛОГЕНЗАМЕЩЕННЫХ, СВЯЗАННЫЕ С КОНКУРЕНТНОЙ АДСОРБЦИЕЙ АММИАКА С ВОДОЙ И ВАЛЕНТНЫМ СОСТОЯНИЕМ ВАНАДИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ КОНТАКТОВ ПРИ ПАРОФАЗНОМ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ АММОНОЛИЗЕ
70
13.
Ткач В. В., Числаш В. В., Кіящук А. Й., Петрусяк Т. В.
ЧОТИРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ МЕКСИКАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ
78

 TECHNICAL SCIENCES

14.
Kondratiuk N., Cherniavska A., Kurach Ju., Bondarenko V.
PSYLLIUM AS A NATURAL LEAVENING AGENT IN THE GLUTEN-FREE PANCAKES TECHNOLOGY
85
15.
Кабаков А. М., Теліпко Л. П.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КРАНА З ВАНТАЖЕМ І КЕРОВАНИМИ ПРИСТРОЯМИ ВІБРОЗАХИСТУ
91
16.
Кузьміч О. А., Тимошевська Н. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ЕКСКАВАТОРНО-АВТОМОБІЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ КАР’ЄРА
99
17.
Лимаренко О. М., Калінін А. О., Зяблов Ю. В., Станков В. Я., Карпенко Д. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ШАСІ ГОНОЧНОГО АВТОМОБІЛЯ КЛАСУ 750 MOTOR CLUB LOCOST CHAMPIONSHIP
103
18.
Пітяков О. С., Левіна І. В., Панасенко І. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНОГО СКЛАДУ СУЧАСНИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА
108
19.
Савон О. Є.
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ
115
20.
Тарахтій О. С., Гульцов П. С., Максимов О. М.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ І МОДЕЛІ КЕРУВАННЯ БОЙОВОЮ ЗДАТНІСТТЮ АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ ГАРМАТИ
120

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

21.
Калайда О. Ф.
ПРО ТЕОРЕМИ ПРО СЕРЕДНЄ В ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОМУ ТА ІНТЕГРАЛЬНОМУ ЧИСЛЕННЯХ
125

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

22.
Nedostrelova L. V., Muzyka T. A.
STUDY OF THE TEMPERATURE REGIME ON THE TERRITORY OF ZHYTOMYR REGION FOR THE PERIOD FROM 2004 TO 2018
127
23.
Yordanova P.
OIL AND GAS PROJECTS IN AREAS OF ALASKA — POSITIVE ECONOMIC IMPACTS AND NEGATIVE CONSEQUENCES
130
24.
Куковська О. А.
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС
139

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

25.
Buynevich I. V.
BIOGENIC AND MECHANICAL DAMAGE ON SHELLS: COMPARATIVE METRICS OF BELICHNUS PREDATION TRACE
145

 PEDAGOGICAL SCIENCES

26.
Haidenko Yu., Serheieva O.
GIVING EFFECTIVE FEEDBACK
149
27.
Pikhtirova O., Sorokina M.
ADVOCATING FOR TRAUMA-INFORMED PRACTICES IN HIGHER EDUCATION
153
28.
Асєєва І. В., Гура Т. В., Кропачек О. Ю.
A STUDENT-CENTERED APPROACH TO THE EDUCATIONAL PROCESS ORGANIZATION OF TRAINING FUTURE SPECIALISTS IN A HIGHER TECHNICAL EDUCATION INSTITUTION
158
29.
Барановська Н. А.
УСВІДОМЛЕНИЙ ВИБІР ПРОФЕСІЙ – ЗАПОРУКА ЯКІСНОГО НАВЧАННЯ ТА УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ
164
30.
Гряник Д. О.
РОБОТА КОМАНДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЯК КОМПОНЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
170
31.
Іваницька О. С.
ОСНОВНІ ЕТИЧНІ НОРМИ ТЬЮТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
173
32.
Коломійчук І. М.
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ГРАМОТНОСТІ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД
176
33.
Коренева І. В.
«ПЕРЕВЕРНУТЕ» НАВЧАННЯ НА УРОКАХ «ТЕХНОЛОГІЇ»
180
34.
Курбанов О. Х.
МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧЕНИКОВ
185
35.
Пащенко В. В.
РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА КОМПЕТЕНТНОСТІ СТВОРЕННЯ КОМАНДНО-ЦІЛЬОВОЇ МОТИВАЦІЇ ДЛЯ НОВИХ ЧЛЕНІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ГРУПИ
188
36.
Резніченко С. В.
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ
194
37.
Сізов В. В., Славська Я. А., Бондаренко О. А., Новіков М. Ю.
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ
198
38.
Цвілик С. Д., Гаркушевський В. С., Мельник Ю. В., Боднюк О. М.
ДІАЛОГІЧНЕ ЕВРИСТИЧНЕ НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
207
39.
Черевко С. В., Плошинська А. А., Черевко А. Д.
ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ СЕРЕД СТУДЕНТІВ НА РОЗВИТОК МІЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ТА СПІВПРАЦІ
214

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

40.
Володарська Н. Д.
НАПРЯМКИ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ВНУТРІШНІМИ РЕСУРСАМИ ОСОБИСТОСТІ
219
41.
Губер Н. С.
ҐЕНДЕРНІ ТА СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
227
42.
Гульбс О. А., Кобець О. В., Лантух І. В.
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
231
43.
Кривич О. О., Пашко А. О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ПОДРУЖНІХ КОНФЛІКТІВ В МОЛОДІЙ СІМ’Ї
238
44.
Псядло Е. М., Піщевська Е. В., Кантарьова Н. В.
ВПЛИВ ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ ВОЄННОГО ЧАСУ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ВАГІТНИХ ЖІНОК
243
45.
Самойлюк Г. П.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ СУДДІВ
248
46.
Сокур Ю. М.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РИС ОСОБИСТОСТІ З РІВНЕМ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ КОНТАКТ ЦЕНТРІВ
254
47.
Шутова О. С.
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПЕРСОНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ЖІНОК ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ САМООЦІНКИ
259

 JOURNALISM

48.
Hurytska M., Shmyha Y.
EFFECTIVE LOYALTY REWARD STRATEGIES: EXPLORING AMAZON AND M.A.C. COSMETICS PROGRAMS
263

 ART

49.
Shumakova S. M.
STAGE CULTURE IN THE LIGHT OF THE VISUAL REALITIES OF THE MODERN ART SPACE
268
50.
Куриляк І. І., Ларюкова С. К.
ВПРВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У ДИРИГЕНТСЬКО–ХОРОВОМУ МИСТЕЦТВІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
272
51.
Лопатніченко Л. О.
ЗАКОНОМІРНОСТІ КОЛОРИСТИЧНОЇ ПАЛІТРИ КНИЖКОВИХ ВИДАНЬ З ЕЛЕМЕНТАМИ УКРАЇНСЬКИХ ОРНАМЕНТІВ
276
52.
Медвєдев О. А., Кликавка А. О.
ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНУ СУЧАСНОЇ СТУДІЇ ДЛЯ СТРІМІНГУ
284
53.
Севастьянова Д. Д.
РОЗРОБКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ РЕКЛАМНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ КОМПАНІЇ «GOLDEN SHARE CONSULTING GROUP» У МІСТІ КИЇВ
289
54.
Тітова О. Р., Стецюк Є. Д.
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО УЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
296
55.
Чорна К. В.
ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК СЦЕНІЧНОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ
302
56.
Шалигін М. С.
СИМФОНІЧНА ТВОРЧІСТЬ СТАНІСЛАВА ЛЮДКЕВИЧА У СОЦІО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
307

HISTORICAL SCIENCES

57.
Кузьмінець Н. П., Стадник О. О.
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА У 1920-х РОКАХ
311

 POLITICAL SCIENCES

58.
Ghudushauri A.
TRANSFORMATION OF POLITICAL CONFLICT – THE WIND OF CHANGE
317
59.
Mykolaichuk O., Derykot O.
ASSESSMENT OF THE SECURITY ENVIRONMENT AROUND UKRAINE AT THE CURRENT STAGE
323
60.
Конопля Д. О., Петренко Р. С., Бєляєва О. П.
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
330

 PHILOLOGICAL SCIENCES

61.
Makhmudova Shalala Amirxan gizi
IDEOLOGICAL AND ARTISTIC FEATURES OF AZIZA AHMEDOVA’S STORIES
335
62.
Muradli Lalanzar Davud
PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE TEACHING
340
63.
Shikhiyeva S.
THE CREATIVE MENTALITY AND RESEARCH PROBLEMS
346
64.
Smetanska M. I., Pidgorodetskij T. M., Plotnikova L. F., Riepina I. Yu.
LEARNING THE NATIVE LANGUAGE AS A KEY TO THE FORMATION OF ACTIVE LIFE POSITION OF STUDENTS: FROM THE EXPERIENCE OF THE DEPARTMENT OF LANGUAGE TRAINING AND COMMUNICATION OF KNUBA
355
65.
Павликівська Н. М., Костюкова І. В.
ПРОПРІАТИВИ В РОМАНІ СВІТЛАНИ ТАЛАН «РОЗКОЛОТЕ НЕБО»
360
66.
Семікова А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ АКТИВІЗАЦІЇ ДІАЛОГІЧНОГО ТА МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ I ТА ІІ КУРСІВ ПРИ НАВЧАННІ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ
366
67.
Шуппе Л. В., Палецька К. Ю.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ГРОШІ» В ІСПАНСЬКІЙ МОВІ. ЛЕКСЕМИ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ НАЯВНІСТЬ ТА ВІДСУТНІСТЬ ГРОШЕЙ В ІСПАНОМОВНОМУ СЛЕНЗІ
373

PHILOSOPHICAL SCIENCES

68.
Борисова Т. В.
ПРО ХРИСТИЯНСЬКИЙ СВІТОГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ УТОПІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ
379

 ECONOMIC SCIENCES

69.
Narimanishvili E.
POSSIBILITIES AND PRIORITIES OF AGRITOURISM DEVELOPMENT IN GEORGIA
385
70.
Абесінова О. К., Смиченко Р. А.
ГРОШОВІ КОШТИ У ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ
391
71.
Бордаєв В. В.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
395
72.
Васюта В. Б., Бойко Т. Р.
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТОВАРУ В МАРКЕТИНГОВІЙ ТОВАРНІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА
400
73.
Гривківська О. В., Бурбан Н. В.
МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
403
74.
Кірданов М. Г., Іванченко А. О.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
407
75.
Панченко М. А.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ
413
76.
Рошко Н. Б., Декуш О. С., Дудник Р. Б.
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА КОНТРОЛЮ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
417
77.
Саламацька О. Ю.
МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ГАЛУЗЗЮ
424
78.
Юдіна С. В., Охотна А. В.
ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
430

 LEGAL SCIENCES

79.
Скутельник О. Л.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖУРНАЛІСТІВ ЯК ОБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
434

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-84-15927-35-8 та УДК, вихідні дані м. Барселона, Іспанія, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: