I Міжнародна науково-практична конференція «EUROPEAN SCIENTIFIC CONGRESS», 20-22.02.2023 Мадрид, Іспанія. Архів

Шановні колеги!

20-22.02.2023 року у м. Мадрид, Іспанія

відбулася I Міжнародна науково-практична конференція

EUROPEAN SCIENTIFIC CONGRESS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European scientific congress. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-european-scientific-congress-20-22-02-2023-madrid-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Gasimova A. Q.
PHYTOMELIORATIVE MEASURES TO INCREASE SOIL FERTILITY IN THE GANJA-GAZAKH REGION
12
2.
Карпенко О. В.
СВІТЛО, ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРОДУКТИВНІ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ М’ЯСО-ЯЄЧНИХ КУРЕЙ
18
3.
Кравченко В., Яценко А., Січкар А., Рогальський С., Вишневська Л., Крикун С.
УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР ЗАЛЕЖНО ВІД ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
22
4.
Чухрай А. В.
ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЛУСКОКРИЛИХ ШКІДНИКІВ СОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
26
5.
Чухрай Р. В.
ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ХЛІБНИХ П’ЯВИЦЬ В ПОСІВАХ HORDEUM VULGARE В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
29

 VETERINARY SCIENCES

6.
Iglitskyi I. I.
CLINICAL MANIFESTATIONS OF THE PATHOLOGY OF THE TENDON-LIGAMENT APPARATUS OF THE DISTAL PART OF THE LIMBS IN SPORTS HORSES
32

 BIOLOGICAL SCIENCES

7.
Demetska O. V., Beliuha O. H., Movchan V. O., Patyka T. I.
ASSESSMENT OF THE POTENTIAL ENVIRONMENTAL IMPACT OF DOPED TITANIUM-CONTAINING NANOMATERIALS USING SECALE CEREALE L. AS A TEST OBJECT
40
8.
Газиев А. Г., Гасанова М. Я., Асадов Г. Г., Мирджалаллы И. Б., Искендеров С. М., Заманова А. П., Бабаев М. И., Гурбанова Дж. Г.
БИОИНДИКАТОРНЫЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ НА ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВАХ АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА AЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
43

 MEDICAL SCIENCES

9.
Horbachova O. O., Tsysar Yu. V.
LITERATURE REVIEW OF THE COURSE OF PREGNANCY COMPLICATED BY ARTERIAL HYPERTENSION
57
10.
Ivanov V. P., Zakrevska M. M.
THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH HYPERTENSION WITH/AND WITHOUT CHRONIC CORONARY DISEASE DEPENDS ON THE PRESENCE OF ATRIAL FIBRILLATION
64
11.
Kolupayev S.
THE CONCEPT OF 4P MEDICINE ON THE EXAMPLE OF MANAGEMENT OF UROLITHIASIS
69
12.
Makhlynets N., Pavlyshyn M., Ozhogan Z.
COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH MAXILLOMANDIBULAR ANOMALITIES ON THE BACKGROUND OF DISORDERS OF THE ARCHTECTONICS OF THE VESTIBULE OF THE MOUTH
73
13.
Pryimak D., Kuzmina D., Sukhonosov R., Fomin V., Hughes Z., Firuzei R., Stelmakh A.
EMBALMING: FROM ANCIENT TIMES TO MODERN MEDICINE
77
14.
Вайнагій О. М., Панющик С. С.
ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ ЗАДНЬОГО ХІРУРГІЧНОГО ДОСТУПУ ПРИ ОСТЕОСИНТЕЗІ ПЕРЕЛОМІВ СЕРЕДНЬОЇ ТА НИЖНЬОЇ ТРЕТИНИ ДІАФІЗУ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ
84
15.
Візір М. О., Радєвіч Є. В.
ФЕБУКСОСТАТ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА АЛОПУРИНОЛУ В ЛІКУВАННІ ПОДАГРИ ТА ГІПЕРУРІКЕМІЇ
86
16.
Каспрук Н. М.
ОСОБЛИВОСТІ ЕТІОЛОГІЇ АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
90
17.
Кругляк В. В., Цисар Ю. В.
ВАРІАНТИ УСКЛАДНЕНЬ ТА МОЖЛИВІ РИЗИКИ ПЕРЕБІГУ БАГАТОПЛІДНОЇ ВАГІТНОСТІ. СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА
95
18.
Кучеренко Б. Ю., Платонова Д. О., Мареніч Г. Г.
ОБІЗНАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ, ЩОДО НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕНЯХ
104
18.
Пісоцька Л. А., Кочкарова Я. Д., Зінова А. Е., Земляна В. А.
ГЕНЕТИЧНИЙ РИЗИК РОЗВИТКУ ТРОМБОФІЛІЇ
107
20.
Слабкий Г. О., Білак-Лук’янчук В. Й., Кочаник Н. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
113
21.
Слабкий Г. О., Картавцев Р. Л., Фейса І. І.
ПРАВИЛА КЛАСИФІКАЦІЇ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ: ХІРУРГІЧНО ІНВАЗИВНІ ВИРОБИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ВИКОРИСТАННЯ (< 60 ХВИЛИН)
117
22.
Слищенко К. Є., Слищенко Р. В., Бобро Л. М., Марченко А. С.
НОВИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ВІДСТРОЧЕННЯ ПОЧАТКУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 1 ТИПУ
122
23.
Смілянська М. В., Волянський А. Ю., Суханова Л. А., Дідоренко Т. П.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АНТИГЕРПЕСВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ТА ГЕРПЕСВІРУСНОЮ КОІНФЕКЦІЄЮ
126
24.
Стеблюк Е. Е., Дубовенко Д. О.
ЕТІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ЖОВЧНОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ
130
25.
Хакимова Г. А., Мухаммедова Ф. С.
ОНКОГЕНЕЗ И ДИАГНОСТИКА АТИПИЧНОЙ ТЕРАТОИД-РАБДОИДНОЙ ОПУХОЛИ
135
26.
Шевченко О. О., Левон М. М., Назар П. С., Левон В. Ф.
СТРУКТУРНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЕНДОТЕЛІОЦИТІВ КРОВОНОСНИХ КАПІЛЯРІВ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ
141

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

27.
Гаджибейли Т. А., Зейналова Г. Р., Гафаровой Д. С.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЛИСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ВИДОВ VICIA L. ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
146

 CHEMICAL SCIENCES

28.
Забнєва О. В., Смолін С. К., Синельникова А. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗДАТНОСТІ РІЗНИХ МАРОК АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ ДО АДСОРБЦІЇ ФЕНОЛУ З ВОДНОГО РОЗЧИНУ
149
29.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ЧОТИРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ІСПАНО-МЕКСИКАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ
153

 TECHNICAL SCIENCES

30.
Abdullayev T. M.
CREATION OF CARTOGRAPHIC DATA CREATED USING THE SOFTWARE OF THE GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM IN THE CONDUCT OF STATE CADASTERS
159
31.
Kavka O.
WHY BRAINFUCK PROGRAMMING LANGUAGE SHOULD BE TAUGHT IN THE SCOPE OF COMPUTER SCIENCE CLASSES
167
32.
Sokolovska O., Valevskaya L., Stolbova Ye.
PROBLEMS OF GRAIN TRANSPORTATION BY MOTOR VEHICLE
169
33.
Stadnyk O. S.
ANALYSIS OF USED NISSAN LEAF ELECTRIC CARS PRICE DEPENDENCE ON TECHNICAL AND PERFORMANCE INDICATORS
176
34.
Zhuravlov Yu. I.
THERMAL CONTROL OF THE COOLING UNITS OF HEAT-LOADED COMPONENTS OF ON-BOARD SYSTEMS
180
35.
Авлакулов М.
МНОГОСЛОЙНЫЕ КАПИЛЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МАССОПЕРЕНОСА
187
36.
Калинина Т. В., Лысенко А. Б., Дорожка Т. Н., Литвинов Б. В.
ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ЗАКАЛКИ ИЗ ЖИДКОГО СОСТОЯНИЯ НА СТРУКТУРУ МЕТАЛЛОВ
194
37.
Каращук Н. М., Чухов В. В.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАГРАМ СПРЯМОВАНОСТІ СЛАБОСПРЯМОВАНОГО ЩIЛИННОГО ВИПРОМIНЮВАЧА
200
38.
Лентюгов І. П.
ВПЛИВ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВУ ШИХТОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ ОТРИМАНИХ ДУГОВИМ НАПЛАВЛЕННЯМ
207
39.
Осауленко Д. Р., Білько М. В., Петровський А. М.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПИВНИХ ДИСТИЛЯТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДІВ ВИТРИМКИ
214

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

40.
Buynevich I. V., Hasiotis Stephen T., Wiest Logan, Sparacio Christopher
SELECTED VERTEBRATE AND MACROINVERTEBRATE ZOOGENIC STRUCTURES AS (PALEO-) WATER-LEVEL INDICATORS
219
41.
Peter Balzani Aubrey, Buynevich I. V.
VERTEBRATE TRACK RECOGNITION IN SAND USING MAGNETIC-SUSCEPTIBILITY CHARACTERIZATION OF MINERALOGICAL ANOMALIES
225

 ARCHITECTURE

42.
Авдєєва Н. Ю., Ткачов Ю. В.
ЗАДАЧІ ПРОЕКТУВАННЯ ФЕРМ МІКРОГРІН НА ПОКРІВЛЯХ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
231
43.
Авдєєва Н., Ященко О., Меланченко А., Паришкура О.
ПРОБЛЕМА ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОГО ПРОСТОРУ В ГУСТОНАСЕЛЕНИХ МІСТАХ
237
44.
Костюченко О. А., Дмитрук Л. В.
ПРОБЛЕМАТИКА УКРАЇНСЬКИХ ЦЕНТРІВ КІНОМИСТЕЦТВА
242
45.
Маковецький Б. І., Трошин М. Ю., Корж К. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ УКРАЇНИ ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ НА ЇХНІХ ДАХАХ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ
244

PEDAGOGICAL SCIENCES

46.
Нritchenko T., Loiuk O.
STUDENT LEARNING SUCCESS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM
250
47.
Feyzullayev Ramiz Abdulsamed, Fattayev Hikmat Varid, Mehraliyev Khayal Boyukaga, Rzazada Sara Elshad
DEVELOPMENT OF CONTENT AND TECHNOLOGY OF SPECIALISTS’ TRAINING AT THE HIGHER SCHOOL
254
48.
Khairulina N. F., Tyshakova L. T.
INNOVATIVE METHODS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING FOR CADETS\STUDENTS AT HEE OF MIA OF UKRAINE
260
49.
Mammadova Aysha Elbrus
THE IMPORTANCE OF SCULPTURE ART IN OUR LIFE
264
50.
Долінін Г.
ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
268
51.
Полєхіна В. М., Роєнко С. О.
ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У РОБОТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
271
52.
Саух І. В.
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗЗСО ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ
276
53.
Сєваст’янова О. А.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
281
54.
Соболь А. Д., Ступа В. І., Ярославцева М. І.
ІННОВАЦІЙНА LEGO-ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ РІЗНОБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА
286

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

55.
Karskanova S. V., Kulakova Yu. O., Ivanchenko A. S., Moiseienko D. D.
ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
294
56.
Даценко О. А.
КАТЕГОРІЯ «ПОДІЯ» В ПРОСТОРІ ПСИХОЛОГІЇ
302
57.
Дуюн О. А.
ЗАСТОСУВАННЯ КАНІСТЕРАПІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ
308
58.
Лиманкіна А. І.
КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ ПСИХОЛОГІЧНИХ РИС СПІВЗАЛЕЖНОСТІ
311
59.
Смаль І. П.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ МЕТОДАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ
314
60.
Харченко А. С., Юдіна Н. О.
ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
320

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

61.
Мукосієнко К. О., Кравченко О. В.
ФУНКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ТА ІЛЮСТРАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ДИТЯЧОГО ВИДАННЯ
324

 JOURNALISM

62.
Юркевич А., Дейниченко Л. Г.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАПІВФАБРИКАТІВ З ПРІСНОГО ТІСТА З РОЗШИРЕНИМ АСОРТИМЕНТОМ БОРОШНЯНИХ СТРАВ
331

 ART

63.
Бугайова В. О.
ГОЛОВНІ КРЕАТИВНІ ТРЕНДИ ДЛЯ РЕЖИСЕРІВ ШОУ ТА АРТ – ПРОЕКТІВ
336

 CULTUROLOGY

64.
Добрецова Т. Г.
ВІКОВІ ЕТАПИ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ (Х–ХХ СТ.)
339

 PHILOLOGICAL SCIENCES

65.
Tomenko M. G.
LEXICAL HIERARCHY OF A WORD IN SPEECH
347
66.
Велика А. М., Чернуха В. В.
ЛЕКСИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНСЬКУ В ПЕРІОД РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
351
67.
Галян О. В.
ІМЕННИКОВІ СУФІКСИ -ATEUR, -ANCE (-ENCE) В УТВОРЕННІ ФІЗИЧНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)
357
68.
Патен І. М., Голинська А.
ФРАЗЕОЛОГІЧНА НЕОЛОГІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ
359
69.
Сабадир Г. І., Лухіна М. Ю.
СУБ’ЄКТИВНІ ДЕВІАЦІЇ ТА АВТОРСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ У ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ МАХНА
365
70.
Сьомак А. В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
369
71.
Філь Г. О., Годій Х. М.
ЛЕКСЕМА-КОМПОНЕНТ «ЗАЄЦЬ» У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ МОВ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
376

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

72.
Radionova L., Kozyrieva N.
URBAN SPACE – EXCLUSIVE CREATIVITY OF UKRAINIAN CITIES
383

 ECONOMIC SCIENCES

73.
Herasymenko O.
THE FUTURE OF LABOR MARKET UNDER CONDITIONS OF DIGITALIZATION: SCIENTIFIC DISCOURSE AND EXPERT ASSESSMENTS
387
74.
Бечко П. К., Бондаренко Н. В.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
393
75.
Блохін А. Є., Андрієнко М. М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
402
76.
Заяць О. І., Ярема Т. В.
СТРАТЕГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ ПРОФЕСІЙНИХ АСОЦІАЦІЙ НА ПЛАТФОРМІ ІНДУСТРІЇ 4.0
406
77.
Кононенко О. В.
ПОВЕДІНКОВІ ЕФЕКТИ УКРАЇНСЬКИХ ВКЛАДНИКІВ НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ ДЕПОЗИТНИХ ВКЛАДІВ В УКРАЇНСЬКОМУ БАНКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НА ПРОТЯЗІ 2019-2022 РОКУ
408
78.
Ляшенко В. І., Ліщук О. В., Лук’янов А. І.
ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ АГРОІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В ХОДІ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПУ ДО ЄС
416
79.
Новак І. М.
ЗМІНИ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ПІД ВПЛИВОМ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
424
80.
Овчаренко Т. С., Рудоманова А. І.
ЗМІНА ПРОФІЛЮ ЛІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ В УКРАЇНІ
431
81.
Радзієвська С. О.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
435

 LEGAL SCIENCES

82.
Бутрин-Бока Н. С.
РОБОТА НОТАРІУСІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
443
83.
Дедурін Г. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (НА ПРИКЛАДІ МІЖВОЄННОЇ ЧЕХО-СЛОВАЧЧИНИ)
449
84.
Кульчицький Т. Р.
ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
454
85.
Сиводєд І. С.
ПРОТИДІЯ СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛЬСТВУ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ РОСІЙСЬКОЙ ФЕДЕРАЦІЇ В ПЕРІОД ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
459
86.
Файлер І. С., Самороков В. О.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
466

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-84-15927-34-1 та УДК, вихідні дані м. Мадрид, Іспанія, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: