I Міжнародна науково-практична конференція “MODERN PROBLEMS OF SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY”, 26-28.03.2023 Київ, Україна. Архів

Шановні колеги!

26-28.03.2023 року у м. Київ, Україна

відбулася I Міжнародна науково-практична конференція

MODERN PROBLEMS OF SCIENCE, EDUCATION AND SOCIETY

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern problems of science, education and society. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-problems-of-science-education-and-society-26-28-03-2023-kiyiv-ukrayina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Yatsenko V. M.
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF SUNFLOWER IN THE NORTH-EASTERN FOREST STEPPE AND POLISSIA OF UKRAINE
20
2.
Капанжи А.
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД АЗОТНИХ ПІДЖИВЛЕНЬ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
23

 VETERINARY SCIENCES

3.
Грінченко Д. М., Северин Р. В., Гонтарь А. М., Федоровська Є. Є.
ІМУНОСТИМУЛЯЦІЯ ПРИ СТРЕПТОКОКОЗІ СОБАК
26
4.
Кучерук М. Д., Коваленко І. І.
ЯТРОГЕНІЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ
32
5.
Прапірний В. В., Жарко К. О., Приходько А. М.
ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ РИНОПНЕВМОНІЇ ЛОШАТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СЕКЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
36
6.
Чуприна М. І., Єрмошкін А. Р., Марусик Н. М.
ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ DERMOSCENT ПРИ ВІДНОВЛЕННІ СТАНУ ШКІРИ ТА ШЕРСТІ ЗА ДИСЕМІНОВАНИХ ФОРМ ДЕРМАТОФІТОЗІВ
39

 BIOLOGICAL SCIENCES

7.
Горбенко Є. І.
ВИДОВИЙ СКЛАД СОВОК (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) НПП «ВЕЛИКИЙ ЛУГ»
42
8.
Павліченко О. Д., Єршова О. М.
ВПЛИВ РІЗНИХ ШТАМІВ СПІРУЛІНИ НА ВМІСТ БІЛКА В ЕРИТРОЦИТАХ ТА СЕРЦІ ЩУРІВ
47
9.
Поліщук Л. М.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ НА COVID-19 В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ
51

 MEDICAL SCIENCES

10.
Kochkina K. O.
DEVELOPMENT OF HYPERACUSIS UNDER THE INFLUENCE OF PROLONGED LOUD SOUNDS
57
11.
Orlova N. V., Skoryk V. A., Lavryk V. L.
DIETARY MANAGEMENT OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS IN CHILDREN: A COMPREHENSIVE REVIEW OF EVIDENCE-BASED STRATEGIES
64
12.
Protsak T. V., Zabrodska O. S.
CONNECTOMICS AS THE MOST MODERN NEUROIMAGING METHOD
68
13.
Serheta I. V., Dudarenko O. B.
PERSONAL AGGRESSIVE MANIFESTATIONS AMONG HIV-INFECTED MEN
69
14.
Вигівська Л. А., Платонова Д. О., Мареніч Г. Г.
ВПЛИВ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ НА МЕНСТРУАЛЬНИЙ ЦИКЛ У СТУДЕНТОК
72
15.
Гаркуша М. А., Богуславська А. Д., Продан Ю. О.
ОБІЗНАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЩОДО СИНДРОМУ ТРИВАЛОГО ЗДАВЛЮВАННЯ ТА ЗАХОДІВ ПЕРШОЇ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ДАНІЙ ПАТОЛОГІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ
75
16.
Гаркуша М. А., Фадєєв О. Г., Явтушенко А. Є., Ященко В. О.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ БІОРОЗКЛАДНИХ ІМПЛАНТІВ В ЛІКУВАННІ ПЕРЕЛОМІВ У ДІТЕЙ
79
17.
Гаркуша М. А., Фадєєв О. Г., Мкртчян А. А., Рашевська О. Ю.
ОГЛЯД КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ ХВОРОБИ ЛЕГГА-КАЛЬВЕ-ПЕРТЕСА
82
18.
Герасименко О. І., Герасименко Т. А.
НЕОНАТАЛЬНА СМЕРТЬ (ЗА ДАНИМИ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У 2016 Р.)
85
19.
Гомелюк Т. М., Марущак М. І.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ КОМПОНЕНТАМИ ЗДОРОВ’Я ТА ГОСТРОФАЗОВИМИ ПОКАЗНИКАМИ КРОВІ ХВОРИХ З НЕГОСПІТАЛЬНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ, СПРИЧИНЕНОЮ COVID-19
89
20.
Дзевульська І. В., Маліков О. В.
ВЧЕНИЙ-АНАТОМ КОРБІНІАН БРОДМАН
93
21.
Дзиза А. В., Райзер С. В., Лук’янова А. І.
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СИМПТОМІВ ЗВИКАННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НАЗАЛЬНИХ СПРЕЇВ ЧИ КРАПЕЛЬ СЕРЕД МОЛОДІ УКРАЇНИ
96
22.
Жуйборода А. І., Левченко А. А., Дзиза А. В.
РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ СИМПТОМІВ АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ СЕРЕД МОЛОДІ УКРАЇНИ
99
23.
Звягін С. М.
ВИЗНАЧЕННЯ ШИРИНИ ПЕРІОДОНТАЛЬНОЇ ЩІЛИНИ ЩУРІВ СТАРЕЧОГО ВІКУ ПРИ СУПРАОКЛЮЗІЙНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ ОКРЕМИХ ЗУБІВ
102
24.
Копієвський В. С., Ріжняк О. Л.
КОМП’ЮТЕРНІ ЗАСОБИ ПЕРЕКЛАДУ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
105
25.
Кривецька І. І., Хованець К. Р.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕПІЛЕПСІЇ
109
26.
Куліш А. В., Гаврилов А. Ю.
ПАТОГЕНЕЗ ВТОРИННИХ ПУХЛИН ЯЄЧНИКІВ. МЕТАСТАЗ КРУКЕНБЕРГА
112
27.
Кучеренко Б. Ю., Мкртчян А. А., Рашевська О. Ю.
ВПЛИВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ НА РОБОТУ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
116
28.
Левченко А. А., Жуйборода А. І., Пустова Н. О.
РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ НОСІЙСТВА ВІРУСУ ПРОСТОГО ГЕРПЕСУ 1-ГО ТИПУ СЕРЕД МОЛОДІ УКРАЇНИ
118
29.
Меркулова Н. Ф., Кратік Ю. С.
ПРОГНОЗУВАННЯ СПАЛАХІВ НА ДИФТЕРІЮ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ
121
30.
Назаренко З. Ю., Ткаченко І. М., Браїлко Н. М., Водоріз Я. Ю., Ляшенко Л. І.
ВПЛИВ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СТАН ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ
125
31.
Нелюбова Л. В., Стешиц М. Л., Малецький В. В.
ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ ЩОДЕННИК ДОВГОГО, ЩАСЛИВОГО ТА ЗДОРОВОГО ЖИТТЯ
128
32.
Оглобліна М. В., Висоцький А. А.
КЛАСИФІКАЦІЯ АНТИБІОТИКІВ ЗА AWARE, ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ
132
33.
Пацкун М. М., Бернада В. В.
РОЛЬ БІЛКІВ У КЛІТИННІЙ СИГНАЛІЗАЦІЇ. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ РОЛІ БІЛКІВ У КЛІТИННІЙ СИГНАЛІЗАЦІЇ
136
34.
Печеряга С. В., Дорогокупець А. В.
РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ І ВАГІТНІСТЬ
139
35.
Рудюк О. Г., Ясніковська С. М.
ЗАСТОСУВАННЯ ДОНАТОРІВ ОКСИДУ АЗОТУ В ЛІКУВАННІ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ
144
36.
Смагло Д. Д., Ємельянов І. С., Єфименко Є. О., Масалітін І. М.
АНАЛІЗ ЧАСТОТИ НОВОУТВОРЕНЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
149
37.
Соловей А. Ф., Бирка Є. О., Біловол А. М.
РОЛЬ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ У ВИНИКНЕННІ АКНЕ
151
38.
Тірон О. І.
ДИСФУНКЦІЯ ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНО-ПАРАЩИТОПОДІБНОЇ ГОРМОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ ЗА УМОВ ТЕРМІЧНОГО ОПІКУ ШКІРИ
156
39.
Торяник І. І.
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ФАГІВ ТА ЇХНІЙ ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ
161
40.
Турянчик В. Ю., Бернада В. В.
БІОХІМІЯ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦІЇ: ВИВЧЕННЯ БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬСЯ В КЛІТИНАХ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПІД ЧАС РОЗВИТКУ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦІЇ, ТА РОЗРОБКА НОВИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ НА ОСНОВІ ЦИХ ЗНАНЬ
166
41.
Ховпей Є. М., Грига В. І.
НОВІТНІЙ ЛІКАРСЬКИЙ ПРЕПАРАТ «VERQUVO» ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
171
42.
Ходаківська С. П., Гаспарова Я. Е., Ткаченко Я. В., Хвиць П. С.
ВПЛИВ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ВЕРХНІ ВІДДІЛИ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ)
174
43.
Чепікова А. І., Ріжняк О. Л.
МЕДИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ
178
44.
Шевчук М. М., Січкоріз Х. А., Бумбар З. О., Скибчик О. В.
ПАРОДОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ХВОРИХ НА СОМАТИЧНУ ПАТОЛОГІЮ ІЗ ДИСТРОФІЧНО-ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПАРОДОНТА
182
45.
Юрко К. В., Сніжко Б. В., Хохлова А. О.
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ З ПОШИРЕНІСТЮ ХОЛЕРИ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
188
46.
Якименко О. О., Закатова Л. В., Антіпова Н. М., Кравчук О. Є.
ДИНАМІКА СТРУКТУРИ РЕВМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В ОДЕСІ ЗА 10 РОКІВ (2013-2022 РР.)
191

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

47.
Кричковська Л. В., Близнюк О. М., Грицаєнко Ю. А., Дубоносов В. Л., Масалітіна Н. В.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭФИРНОГО МАСЛА МОНАРДЫ В СОЧЕТАНИИ С МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ КАРОТИНОМ
193
48.
Лащенко О. М., Лащенко К. С.
ВИДАТНІ ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ЇХ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ФАРМАЦІЇ
201

 CHEMICAL SCIENCES

49.
Купчик Л. А., Сич Н. В., Ніколайчук А. А.
СТРУКТУРНІ ТА СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІБРИДНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПРИРОДНОГО МІНЕРАЛУ–ТРЕПЕЛУ ТА СПОСОБИ ЇХ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ
206
50.
Сополєв Д. О., Коваленко І. В., Власенко Н. Є.
МЕТОДИ СИНТЕЗУ НАНОДИСПЕРСНОГО ОКСИДУ ФЕРУМУ ЯК ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
212
51.
Ткач В. В., Ротар Д. М., Москалюк О. С., Петрусяк Т. В.
КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ РУМУНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ
217
52.
Харків С. В., Коваленко І. В., Зульфігаров А. О.
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРАФІТУ ЯК ЕЛЕКТРОДНОГО МАТЕРІАЛУ
223

 TECHNICAL SCIENCES

53.
Furtat I. E., Furtat Yu. O.
ON MODELING OF THE MASS TRANSFER OF DIFFERENT TYPES OF SOLUTIONS
227
54.
Khemchyan A. A.
A COMPARISON OF VECTOR SORTING ALGORITHMS
230
55.
Mamuta M., Vasylkovska I., Kravchenko I., Mamuta O.
AMAZON CLOUDFRONT CONFIGURATION FOR WEBSITES WITH CUSTOM DOMAIN NAME
236
56.
Pasichnyk O.
RELIABILITY OF ELEMENTS
240
57.
Polukarov Yu. O., Zemlyanska O. V., Polukarov O. I., Kachynska NF., Vinnikova U. V.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING REMOTE CONTROL
243
58.
Ryabko D., Nebesniuk V., Nikonova Z.
ELECTRICAL STIMULATION IN DIAGNOSIS AND TREATMENT OF EYE PATHOLOGY
246
59.
Воронин А. Н., Савченко А. С.
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ
250
60.
Геряк Ю. М., Берко А. Ю.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ПЛАГІАТУ В ТЕКСТАХ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
253
61.
Головченко С. І.
РОЗРАХУНКОВІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ШКІДЛИВИХ ГАЗІВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
257
62.
Журавська Н. Е., Стефанович П. І., Стефанович І. С., Пастушенко М. О.
ВИРОБНИЧІ РИЗИКИ, ЇХ ПРИЧИНИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
263
63.
Клімович С. О., Загоровець О. В.
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПЕРСПЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ
271
64.
Костенко Г. П.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ
277
65.
Леонтьєва О. С., Полякова М. В., Нестерюк О. Г.
ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІНИ КРИПТОВАЛЮТИ ЕTHЕRЕUM РЕКУРЕНТНОЮ НЕЙРОНОЮ МЕРЕЖЕЮ
284
66.
Маннапова О. В., Трофименко І. В., Пліта Л. Л., Швайка М. О.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ЗНИЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ SОХ З МОРСЬКИХ СУДЕН
291
67.
Михалевський Д. В., Макогон В. І., Макогон О. С.
ТЕХНОЛОГІЇ ПОКРАЩЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МЕРЕЖ СТАНДАРТУ WI-FI
296
68.
Павловський С. В., Алфьоров С. О.
РОЗРАХУНКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРБІНИ НА ВОДЯНІЙ ПАРІ У ТЕПЛОВІЙ СХЕМІ
299
69.
Плясунова О. О., Тончев П. І., Удалов Д. С., Ончуров В. М.
КОНТАКТНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТІЛ З ПОЧАТКОВОЮ НАПРУГОЮ З КОНКРЕТНОЮ ФОРМОЮ ПРУЖНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
306
70.
Попель В. А., Чумаченко С. М., Заїка Н. В.
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ КРИТИЧНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
313
71.
Рацук М. Є., Пузік Д. В.
ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СОСИСОК «ДИТЯЧІ»
320
72.
Федчук Р. Б., Кравець П. О.
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОСТОРОМ В ІТ-КОМПАНІЇ
323
73.
Чущак І. М., Верес О. М.
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ
326
74.
Якусевич Ю. Г.
МОДЕЛІ СИСТЕМИ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ ФОРМАЦІЇ
332
75.
Ялова А. М., Шишко С.
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК В ТЕПЛОВИХ СХЕМАХ ПГУ
338

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

76.
Калайда О. Ф.
ЗАДАЧА НА ЕКСТРЕМУМ ПОХИБКИ АПРОКСИМАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДРОБОВО-РАЦІОНАЛЬНИМИ КОЛОКАНТАМИ
343
77.
Малиш М. І., Куліш М. Р.
ХВИЛЬОВІ ПЛАСТИНКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
345
78.
Мойсишин В. М., Івасютин А. П.
УДОСКОНАЛЕНА МЕТОДИКА АПРОКСИМАЦІЇ ДАНИХ ПЛАНОВОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЧАСТИННИМИ ЕМПІРИЧНИМИ ЗАЛЕЖНОСТЯМИ
352
79.
Правда М. І.
ПОРІВНЯЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ МЕТАЛІВ НА ВТОМУ
359
80.
Степахно І. В.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ СТАТИСТИЧНИМИ МЕТОДАМИ
363

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

81.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
DEEP STRUCTURE FEATURES OF LOCAL AREAS WITH CROP CIRCLE IN ENGLAND AND CHINA BASED ON THE RESULTS OF MOBILE AND DIRECT-PROSPECTING METHODS USING
368
82.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
PROJECT OF UKRAINE TERRITORY RECONNAISSANCE SURVEYING BY DIRECT-PROSPECTING METHODS IN ORDER TO DETECT BLOCKS FOR OIL, GAS AND HYDROGEN PROSPECTING
377
83.
Крюченко Н. О., Жовинський Е. Я., Папарига П. С.
ОСОБЛИВОСТІ ВМІСТУ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У СВІТЛО-БУРИХ ТА ТЕМНО-БУРИХ ҐРУНТАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
386

 ARCHITECTURE

84.
Гомон О. О.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ АРХІТЕКТУРИ
391
85.
Коновалов В. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ В УКРАЇНІ
395
86.
Матієнко А. В.
ЕКОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛІ У БУДІВНИЦТВІ
398
87.
Сперкач М., Ковальська Г. Л.
ВПЛИВ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ПСИХІАТРИЧНИХ ЗАКЛАДІВ
403
88.
Якубовський В. Б., Хомин О. В.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ГРОМАДСЬКИХ ЦЕНТРІВ МАЛИХ МІСТ НА ПРИКЛАДІ ЄВРЕЙСЬКОГО КВАРТАЛУ В М. СТРИЙ
410

 PEDAGOGICAL SCIENCES

89.
Mykhailenko T., Sokolovska L., Fedorenko M.
THE LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS (LMS) AS TOOLS FOR EFFECTIVE ONLINE FOREIGN LANGUAGE TEACHING
414
90.
Petrenko O. P., Riabovol A. V., Petrenko A. S.
PROBLEMS OF ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS. FINDING MOTIVATION FOR FIRST-YEAR STUDENTS TO STUDY THE DISCIPLINES «MARKETING» AND «FOREIGN LANGUAGE»
419
91.
Ryzhenko M., Anisenko O.
FORMATION OF SPEAKING SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS
423
92.
Tkachuk S. P., Horelik N. A.
PRIORITIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
426
93.
Барановська О. В.
ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ГРУПОВОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ
430
94.
Бача О. В., Димид М. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
436
95.
Бережна Л. В.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЯК ПОСТІЙНИЙ ПРОЦЕС РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА
440
96.
Войналович О. О.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ
444
97.
Гур’янова Н. М., Волювач В. О.
ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
449
98.
Данилів С. І.
ОСВІТНЯ МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ
453
99.
Ємельянова Д. В.
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
457
100.
Єфімов Г. О., Мустафаєв Азер Махмуд огли, Попічко А. О., Чебан В. Ф., Соколов В. І.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
464
101.
Задерей П. В., Задерей Н. М., Нефьодова Г. Д., Ткаченко А. В., Мельник І. Ю.
СТОРІТЕЛІНГ, ЯК ОДИН З МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
470
102.
Костюченко М.
ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЩОДО ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
477
103.
Кулаковська Т. В., Ленківська А. С., Чкана А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ, ЯК ЕФЕКТИВНОГО ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕНСОРНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
479
104.
Куртасанов С. А.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ З ОДНОБОРСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ
484
105.
Левенець Н. В.
ВПЛИВ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІВЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
488
106.
Левченко Ф. Г.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВА МОДЕЛІ STEM-СЕРЕДОВИЩА ГІМНАЗІЇ
494
107.
Лушпай Т. І., Якименко С. І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ОСНОВ ПАТРІОТИЗМУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ — ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)
499
108.
Марков Р. А.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
505
109.
Марков Р. А.
«КРОСФІТ», ЯК ОСНОВА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ РЕЖИМОМ
509
110.
Мухіна Т. Є., Соколенко А. О.
НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
512
111.
Писарчук В. М.
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
517
112.
Пислар Т. П.
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІІ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
522
113.
Радько А.
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА
525
114.
Рогівська Н. В.
ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОГО СПОРТИВНОГО ІНВЕНТАРЮ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
532
115.
Стасів Н. І., Цвик Р. Р., Брелик О. Я.
ВИКОРИСТАННЯ БУКВЕНОЇ СИМВОЛІКИ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
537
116.
Стасів Н. І., Луців Х. Я.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПОНЯТТЯ ПРО МНОГОКУТНИКИ
540
117.
Філіпенко І. І.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР КОРИГУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
543
118.
Шаповалова О. В., Бугаєнко Т. В.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
549
119.
Швець Н. В., Швець О. В.
ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
555
120.
Шкурашівська С. В., Денисюк А. С., Демчук В. С.
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ВНЗ
558
121.
Ясінський А. М., Яницька О. Ю., Іванюта О. В.
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ ВНЗ У ВІРТУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
561

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

122.
Дунас О. І.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВ’ЯЗКУ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА МОТИВАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ З ПОЗИЦІЙ ГЕДОНІСТИЧНОГО ТА ЕВДЕМОНІСТИЧНОГО ПІДХОДІВ
571
123.
Жулковський В. В.
ОСОБЛИВОСТІ МІКРОСЕРЕДОВИЩА ЗАСУДЖЕНИХ
580
124.
Нечитайло Л. Я., Курас Л. Д., Антоневич М. М.
ПЛАЦЕБО. СУТЬ ТА РІВЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ
584
125.
Осадчук К. Є.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФЕНОМЕНУ УНИКНЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
588
126.
Щербак Я.
СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ПОВЕДІНКОВИХ ПОРУШЕНЬ
592

SOCIOLOGICAL SCIENCES

127.
Васько А. В.
СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ ЦІННІСНОЇ СФЕРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
596

 JOURNALISM

128.
Ковальчук П. Ю.
РИНОК ІСТОРИЧНИХ ЮТУБ-КАНАЛІВ В УКРАЇНІ
602

 ART

129.
Добрецова Т. Г.
АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУЧАСНОГО ХОРОВОГО ВИКОНАВСТВА
608
130.
Левчук А. В.
СКЛАДНІСТЬ ПІДБОРУ ЛОГОТИПУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
613
131.
Лупандіна М. Б., Онишко Р. І.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МУЗИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ
616
132.
Сидор М. Б., Хлопик С. О.
ЖИВОПИСНЕ ВИРАЖЕННЯ ДІЙСНОСТІ: ОСНОВНІ ЗАСОБИ УНАОЧНЕННЯ ПЕЙЗАЖІВ
619
133.
Тетеря С., Костюк Н.
ДО ПИТАННЯ ПОБУТУВАННЯ НАРОДНОГО ГЕРОЇЧНОГО ЕПОСУ ТА УНІКАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ЦЬОГО ЖАНРУ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ
626
134.
Чернець В. М., Савчин Г. В.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО МАЛЯРСТВА НА СКЛІ
637

 HISTORICAL SCIENCES

135.
Kurenkov V., Alieksieiev M.
PROCLAMATION OF THE CARPATHIAN UKRAINE: A FUTILE PROJECT OR AN UNUSED CHANCE FOR UKRAINIANS?
643
136.
Кукса Н. Г.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ГУРТКІВ НА СЕЛІ В 20-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ
648
137.
Проць В. В.
ІДЕЇ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ ТА УТВОРЕННЯ ЗУНР
653
138.
Соколова Н. Д., Машеренкова Г. С.
ДІЯЛЬНІСТЬ ГІМНАСТИЧНОЇ ШКОЛИ ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В 1858-1861 РР.
658
139.
Тетеря С. А.
ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ КОБЗАРСТВА НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКОЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ» В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
662

CULTUROLOGY

140.
Ареф’єва Є. Ю.
ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ РЕФЛЕКСІЇ СЕМІОЛОГІЧНОГО ПОВОРОТУ
667

 LITERATURE

141.
В’юненко В. В.
ДЕСПОТІЯ «КРИХІТКИ ЦАХЕСА» І СУЧАСНІСТЬ
674

 POLITICAL SCIENCES

142.
Mokretska M.
KOSOVO INDEPENDENCE AND INTERNATIONAL RECOGNITION. POLISH APPROACH
678
143.
Дацків І. Б., Баб’як М. О.
ДИПЛОМАТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРІЇ УНР
686
144.
Дацків І. Б., Дикий В. В.
ДИПЛОМАТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
691
145.
Ковальчук А. Є., Бучин М. А.
ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ
696
146.
Шкіль А. П.
ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ: СУТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
702

 PHILOLOGICAL SCIENCES

147.
Soroka H. M., Detsyk H. S.
CASE STUDY AS AN INTEGRAL PART OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK
708
148.
Zabrudska L. M., Kovalenko I. M.
POST-EDITING AS A MEANS OF ELIMINATING MACHINE TRANSLATION ERRORS
712
149.
Бардіна Л. М., Шепелюк В. Л.
ДО ПИТАННЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСКУСІЮ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ІНОЗЕМЦЯМИ
719
150.
Дубова О. А., Бринза Д. Д.
КОНОТАЦІЇ НОВОТВОРІВ ВОЄННОГО ЧАСУ
723
151.
Ласінська Т. А.
МАКРО — ТА МІКРО — РІВНЕВИЙ ПЕРЕКЛАД ІСТОРИЧНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ
730
152.
Липова А. О., Казанова О. В.
ХУДОЖНІЙ ПРИЙОМ РЕТРОСПЕКЦІЇ У РОМАНІ О. СЛОНЬОВСЬКОЇ «ДІВЧИНКА НА КУЛІ»
736
153.
Матюшкіна Т. П.
СПЕЦИФІКА ВЕРСІЙ ЕЗОПІВСЬКИХ СЮЖЕТІВ У БАЙКАХ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
743
154.
Петренко Т. В.
КРОС-КУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: ВИКЛИКИ І ВІДПОВІДІ СЬОГОДЕННЯ
750
155.
Тамаркіна О. Л.
МОТИВАЦІЯ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
754
156.
Фесенко А. В., Завізіон К. Г.
ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ У ПЕРЕКЛАДАЧІВ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
758

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

157.
Ареф’єва А. Ю.
МЕТААНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ КОНЦЕПТІВ «ПОЗАЗНАХОДЖЕННЯ ІНШОГО» ТА «ТРАНСГРЕДІЄНТНОГО» В ЕСТЕТИЦІ МИХАЙЛА БАХТІНА
762

 ECONOMIC SCIENCES

158.
Leshanych S.
TOURISM AS A TRIGGER FOR ECONOMIC GROWTH OF REGIONS AND CITIES
770
159.
Rayevnyeva O., Brovko O., Zhylin S.
THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS
773
160.
Velychko Yu.
FUNCTIONS OF MARKETING STRATEGIES FOR AGRICULTURAL BUSINESS DEVELOPMENT
781
161.
Арестов С. В., Романюк О. Р.
ВНЕСОК ТУРИЗМУ В ЕКОНОМІКУ ДЕРЖАВИ
786
162.
Батракова Т. І., Хмельковська А. В.
СУЧАСНИЙ СТАН МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ
789
163.
Волощук В. С.
ПЕРВИННИЙ ТА ВТОРИННИЙ АВТОРИНОК УКРАЇНИ В 2022 РОЦІ
794
164.
Воронкова О.
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
801
165.
Кобченко А. А., Казарян В. А.
ОСОБЛИВОСТІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ КОМПАНІЄЮ
805
166.
Кучеренко О. В., Артюх О. В.
МІЖНАРОДНА ОФШОРИЗАЦІЯ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
811
167.
Мазур Д. В., Мазур О. В., Мазур Г. О.
МОДЕЛІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
815
168.
Македон Г., Грабарєв А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС DISTANCE LEARNING У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
822
169.
Парасій-Вергуненко І. М., Гузенко Я. В.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
828
170.
Петренко Н. С.
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА «НАУКА ТА БІЗНЕС» ЯК ФАКТОР ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАУКИ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ВІЙНИ
833
171.
Правдін М. О.
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ У ПЕРІОД ВІЙНІ 2014-2022 РР.
838
172.
Рижова К. І., Добрянський О. І.
ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
844
173.
Солоненко Ю. В., Криворучко Д. М.
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КРАУДФАНДИНГУ
848
174.
Солошонок А. Л., Зірнзак О. С., Любченко А. О.
АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА НАПОЇВ
853
175.
Сук П. Л.
АМОРТИЗАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ МЕТОДОМ НА ОСНОВІ ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
858
176.
Щебликіна І. О., Хмельковська Т. В.
СУЧАСНИЙ СТАН СВІТОВОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
865

 LEGAL SCIENCES

177.
Бабак К. І.
ПРОГРАМИ ТА ПРОЄКТИ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ З ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПРОБЛЕМ ЗАХИСТУ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ
870
178.
Бабак К. І., Чорна А. Г.
СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
874
179.
Базукін А. С., Людвік В. Д.
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОВТОРНОСТІ, СУКУПНОСТІ ТА РЕЦИДИВУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
877
180.
Байрак Н. В., Людвік В. Д.
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ
881
181.
Безпалов Р. В.
ВЛАСТИВОСТІ ТА ОБСТАВИНИ КРИМІНОГЕННОГО ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА НЕПРАВОМІРНУ ПОВЕДІНКУ НЕПОВНОЛІТНІХ
886
182.
Бобир Д. Ю., Чорна А. Г.
УМИСНЕ ТЯЖКЕ ТІЛЕСНЕ УШКОДЖЕННЯ
890
183.
Ворона П. В., Козер В. І.
ПРАВОВА ҐЕНЕЗА НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ
895
184.
Гриньова О. С., Панфілова Ю. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕЦЕДЕНТНОЇ ПРАКТИКИ В РАМКАХ РОЗГЛЯДУ ЗАХИСТУ КОМБАТАНТІВ ТА НЕКОМБАТАНТІВ
902
185.
Демчук М., Менів Л. Д.
ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
908
186.
Дідус Д. О.
ЗАХИСТ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ДИТИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
912
187.
Дуденко М. О., Чорна А. Г.
ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
919
188.
Задніпряна-Корінна М., Корінний С.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ
925
189.
Жовтобрюх Н. В., Карпенко О. М.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ
927
190.
Канюка Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ В СУДОЧИНСТВІ
930
191.
Кулик К. Я., Гіденко Є. С.
ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ
934
192.
Кулик К. Я., Намлинська О.
ТАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ОГЛЯДУ БУДІВЛІ
939
193.
Кушнір С. С.
АГРАРНЕ РЕЙДЕРСТВО: ЙМОВІРНІ ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ
942
194.
Ламах К. Т.
ДО ПИТАННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ПОНЯТОГО ЯК УЧАСНИКА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
946
195.
Назаренко А. О., Тищенко Ю. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ ВІДПОВІДНО ДО ПРАВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
953
196.
Наліжитий В. В., Ділігул А. С.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМАЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
959
197.
Полушина В. В.
СПЕЦИФІКА ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ (ПРОФЕСІЙНИЙ АСПЕКТ ЩОДО КОМБАТАНТІВ УКРАЇНО-РОСІЙСЬКОЇ ВІЙНИ)
963
198.
Рудь А. А., Гончаренко В. С.
СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ І ПРАВОПОРУШЕННЯ
971
199.
Сидоренко Н. С., Людвік В. Д.
ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ, ЩО ВЧИНИЛА КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
978
200.
Слончак А. О.
ЮРИДИЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА ЯК МЕТОД ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
981
201.
Тищенко Ю. В., Грабазей А. І.
ВИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОСТІ ТНК В АСПЕКТІ ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ
986
202.
Тугарова О. К., Ющук Т.
НАТІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ВІДПОВІДНО ДО НОРМ GDPR
993
203.
Чулінда Л. І., Кебкал К. О.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
999
204.
Шаркова В. С., Петрук В. П., Менів Л. Д.
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ
1004
205.
Яровицький І. Р., Чорна А. Г.
ПЕРСПЕКТИВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБМІНУ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ
1011
206.
Яшан Я. Д., Олійник Ю. В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВА НА СВОБОДУ ВІД КАТУВАНЬ
1014

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-966-8219-87-0 та УДК, вихідні дані м. Київ, Україна, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: