I Міжнародна науково-практична конференція “PERSPECTIVES OF CONTEMPORARY SCIENCE: THEORY AND PRACTICE”, 4-6.03.2024, Львів, Україна. Архів

Шановні колеги!

4-6.03.2024 року у м. Львів, Україна

відбулася I Міжнародна науково-практична конференція

PERSPECTIVES OF CONTEMPORARY SCIENCE: THEORY AND PRACTICE

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Perspectives of contemporary science: theory and practice. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-perspectives-of-contemporary-science-theory-and-practice-4-6-03-2024-lviv-ukrayina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Галактенов Д. О., Пришедько В. М.
ПРОДУКТИВНІ ТА ВІДТВОРНІ ЯКОСТІ КОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЛІНІЙНОЇ НАЛЕЖНОСТІ
19
2.
Гуменюк В. О.
КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ТА СТАНУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРА ПЕРВИННОГО СЕКТОРУ ПЕРВИННОГО ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УКРАЇНІ
26
3.
Данилюк К. В.
ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ В ДП «ЗВЯГЕЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК»
31
4.
Зімецький В. В.
ВІДНОВЛЕННЯ НАСАДЖЕНЬ ОСНОВНИХ ЛІСОТВІРНИХ ПОРІД ФІЛІЇ «КОРОСТЕНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»
33
5.
Мінич С. І.
ЛІСОРОСЛИННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІСІВ ФІЛІЇ «ОЛЕВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
35
6.
Слюсар М. В., Ковальчук І. І., Світельський М. М., Іщук О. В., Матковська С. І.
ВПЛИВ РАЦІОНУ ГОДІВЛІ НА ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ АВСТРАЛІЙСЬКИХ ЧЕРВОНОКЛЕШНЕВИХ РАКІВ
38

 BIOLOGICAL SCIENCES

7.
Бессонова В. П., Касимов І. Б.
ВИКОРИСТАННЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО (QUERCUS RUBRA DU ROI.) В ОЗЕЛЕНЕННІ МІСТА ДНІПРО
44
8.
Журавська Н. Є., Бондарець В. Ю.
ВПЛИВ РОСІЙСЬКОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ НА ЕКОЛОГІЮ ТА КЛІМАТ ПЛАНЕТИ
51
9.
Махінько Р. Г.
НАСЛІДКИ ДОВГОТРИВАЛОГО ВПЛИВУ РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ГІДРОЕКОСИСТЕМИ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС
57
10.
Тарабун М. О.
РІД CUPRESSACEAE BARTL. В НАСАДЖЕННЯХ ДЕРЖАВНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «ТРОСТЯНЕЦЬ» НАН УКРАЇНИ
64

 MEDICAL SCIENCES

11.
Ivasiv Yu., Kosylo N.
HOW THE WAR IN UKRAINE INFLUENCED UNIVERSITIES AND THE PSYCHOLOGICAL STATE OF STUDENTS
66
12.
Shlyakhta N.
PATHOLOGICAL FEATURES OF BREAST CANCER AFTER NEOADJUVANT POLYCYTHEMOTHERAPY
68
13.
Антонюк О.
ПОКАЗНИКИ КРОВІ ЛЮДЕЙ, ЩО ХВОРІЮТЬ НА ДІАБЕТ І ТА ІІ ТИПУ
71
14.
Бережна В. С., Бобро Л. М.
ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ ПРИ COVID-19: ВІД МЕХАНІЗМУ ДО ФАРМАКОТЕРАПІЇ
74
15.
Бойченко К. Ю., Страколист Г. М., Кальонова І. В., Глущенко А. А.
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОСІБ З ПРОБЛЕМАМИ РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ
78
16.
Будевська Ю. Р.
ОСНОВНІ ВИДИ ТРАВМ ТА ЗАХВОРЮВАНЬ ПРИ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ У ЛІКУВАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
82
17.
Вербін М. В., Вахбех Рами Талеб Халед
РОЛЬ ПРОТРУЗІЇ КІСТКОВОГО ЦЕМЕНТУ В ЗАДНІ ТА МЕДІАЛЬНІ ВІДДІЛИ КОЛІННОГО СУГЛОБА ПРИ МОНОКОНДИЛЯРНІЙ АРТРОПЛАСТИЦІ
87
18.
Вербін М. В., Вахбех Рами Талеб Халед
АНАТОМО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА КОМПЕНСАТОРНІ ЗМІНИ У ХВОРИХ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОЇ МОНОКОНДИЛЯРНОЇ АРТОПЛАСТИКИ КОЛІННОГО СУГЛОБА
89
19.
Виндюк А. К., Посполітак О. В., Каньовська Л. В.
РОЛЬ ДІЄТОТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
90
20.
Гаркуша М. А., Веснін В. В., Путненко І. О., Тороповський С. В., Тінчуріна С. Р.
БАГАТОФАКТОРНИЙ АЛГОРИТМ ЛІКУВАННЯ ТРАВМ М’ЯЗІВ ПІДКОЛІННОГО СУХОЖИЛЛЯ
93
21.
Гармаш І. В., Візір М. О.
ВПЛИВ МІКРОБІОМУ КИШКІВНИКА НА РОЗВИТОК ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ
98
22.
Герасименко О. І., Герасименко Т. А.
МОРФОМЕТРИЧИНИЙ АНАЛІЗ ПУХЛИННИХ КЛІТИН ПЕРВИННОГО РАКУ ТА ЙОГО МЕТАСТАЗІВ
100
23.
Герцен Г. І., Ременюк Ю. К., Сікорська М. В., Білоножкин Г. Г.
ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНА УДАРНО-ХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ ПРИ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ОСТЕОМІЄЛІТУ (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК)
106
24.
Дзевульська І. В., Маліков О. В.
ПРОФЕСОР П. З. ГУДЗЬ − ЗАСНОВНИК ВЧЕННЯ ПРО МОРФОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АДАПТАЦІЇ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
111
25.
Добржанська Є. І., Грицьков В. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ РЕТИНОЇДІВ У ЛІКУВАННІ АКНЕ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ
113
26.
Добржанська Є. І., Молоток В. В.
ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ШКІРНИХ БОРОДАВОК: ТРИХЛОРОЦТОВОЇ КИСЛОТИ ТА ЛАЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ
116
27.
Кайсина С. М., Грищенко В. В., Яворський О. В.
КОМПʼЮТЕРНИЙ СИНДРОМ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА ЙОГО ПРОФІЛАКТИКА
118
28.
Котенко О. Є., Гаврилов А. Ю., Сенніков І. А.
МОЖЛИВОСТІ КОМБІНОВАНИХ ТА КОМПЛЕКСНИХ МЕТОДІВ У ПРОГРАМІ ПАЛІАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
121
29.
Кречківська Л. М., Різниченко О. К.
ОБІЗНАНІСТЬ МОЛОДІ ЩОДО МЕТОДІВ БОРОТЬБИ З ЗАХИТУВАННЯМ
125
30.
Кулешов О. В., Медражевська Я. А., Гейдарова Е. Г.
СИНДРОМ БРУГАДА
127
31.
Луценко І. В., Власенко А. С., Брівка К. О., Левченко Є. Д., Ніколаєва Ю. В., Лимаренко Д. А., Ващенко В. В., Колісниченко О. В., Шаповал Р. О., Марфєнкова С. О.
АНАТОМІЯ В ДОБУ ТЕХНОЛОГІЙ: ІННОВАЦІЇ ТА ВИКЛИКИ
131
32.
Марута Н. О., Федченко В. Ю., Явдак І. О., Семікіна О. Є.
ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ В ОСІБ З ПСИХІЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В АНАМНЕЗІ ВНАСЛІДОК КОМПЛЕКСНОГО ВПЛИВУ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19 ТА СТРЕСОРІВ ПАНДЕМІЇ SARS-COV-2
139
33.
Меженіна Т. В., Візір М. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕМУЛЬСОМІВ ЯК СИСТЕМИ ДОСТАВКИ ЛІКІВ
143
34.
Мироник О. В., Кучук О. О.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ШЛЯХИ ПЕРАДАЧІ ВІЛ
145
35.
Мовчан О. В.
КОНВЕРСІЯ РЕЦЕПТОРІВ ПРИ ХІМІОРЕЗИСТЕНТНОСТІ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
149
36.
Ніколаєва Ю. В., Корохова М. К., Ніколаєва У. В., Маланія М. Д., Коваль В. Ю., Литвиненко П. В., Трофименко В. В., Підгайна ПІ., Ярош К. І., Титова В. Є.
ВІД СПЕКУЛЯЦІЇ ДО ПОРІВНЯЛЬНОЇ АНАТОМІЇ: ПІОНЕРСТВО ТОМАСА ВІЛЛІСА В НАУЦІ ПРО МОЗОК
153
37.
Порубай В. Я., Козирев С. Д., Данько Ю. С., Луценко П. П., Бусько В. В., Романов О. В., Давиденко П. Д., Демченко Г. О., Узун Л. Р., Громко Є. А.
ТІНІ МИНУЛОГО: ЩО РОБИТИ З СПАДКОМ НАЦИСТСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МЕДИЦИНІ?
159
38.
Романов О. В., Корохова М. К., Ніколаєва У. В., Маланія М. Д., Коваль В. Ю., Литвиненко П. В., Трофименко В. В., Ярош К. І., Закорвашевич В. П., Головкова Ю. В.
КЛІТОР У ЦЕНТРІ УВАГИ: АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ
166
39.
Смагло Д. Д., Шепель К. О., Чорна Д. О., Гвоздецька-Шаар М. Г.
ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО АНАЛІЗУ ЧАСТОТИ КЛІНІЧНИХ ОЗНАК ЛЕПТОСПІРОЗУ
169
40.
Трач В. В., Скакунов М. О., Данько Ю. С., Ячмєньова Е. С., Швець Є. Т., Остроухова К. М., Єфаніна В., Узун Л. Р., Бура МС., Давиденко П. Д.
ІМПУЛЬС ЖИТТЯ: МАЛЬПІГІ Й ДИВО КАПІЛЯРІВ
173
41.
Хіміч О. С., Дениско Т. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ ENTEROBACTERIACAE ТА НЕФЕРМЕНТУЮЧИХ ГРАМНЕГАТИВНИХ БАКТЕРІЙ ДО КОМПОЗИЦІЙНОГО ЗАСОБУ НА ОСНОВІ ДЕКАМЕТОКСИНУ ТА БІОЛОГІЧНО АКТИВНОГО ПРЕПАРАТУ БЛАСТОМУНІЛ
178
42.
Хухліна О. С., Хованець К. Р.
СТЕАТОТИЧНА ХВОРОБА ПЕЧІНКИ, АСОЦІЙОВАНА З МЕТАБОЛІЧНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ, І АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ, МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМООБТЯЖЕННЯ, КЛІНІКА, ЛІКУВАННЯ
184
43.
Яворський О. В., Жуков А. П.
ГІФЕМА: ПРИЧИНИ, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ
188

 CHEMICAL SCIENCES

44.
Багирзаде Гулу Ахмед оглы
ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 4, 5-ДИХЛОР — О-КСИЛОЛА В УСЛОВИЯХ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО АММОНОЛИЗА
194
45.
Вакуліч А. М., Павленко І. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ПРОЦЕС ФЕРМЕНТАЦІЇ ПРОДУКТУ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІЇ
201
46.
Ткач В. В., Торіна Н. В., Прокопець Н. О., Васюк Л. О.
КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ БРАЗИЛЬСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ
207
47.
Шевцова О. О.
МОДИФІКОВАНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПОВЕРХНІ ВІД НАЛИПАННЯ БРИЗОК РОЗПЛАВЛЕНОГО МЕТАЛУ
213

 TECHNICAL SCIENCES

48.
Antypchuk B. O.
OPTIMISATION CLIMATE COMFORT AND ENERGY EFFICIENCY: THE ROLE AND APPLICATION OF RECUPERATORS IN RESIDENTIAL VENTILATION SYSTEMS
217
49.
Kyrylenko M. V., Riаbkov V. I.
USE OF HEAT-RESISTANT FRICTION MATERIALS OF DOMESTIC PRODUCTION IN BRAKE AVIATION WHEELS
223
50.
Suprunov V. R.
ADVERTISING TEXT RECOGNITION BY USING MACHINE LEARNING
227
51.
Багін М. Л., Радзінська Ю. Б., Гой В. В., Штерндок Е. С.
ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬ РЕГІОНІВ
231
52.
Бошкова І. Л., Волгушева Н. В., Капауз К. О., Гречановський А. П.
МІКРОХВИЛЬОВО-КОНВЕКТИВНА ЗЕРНОСУШАРКА ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
235
53.
Глущенко В. О.
МОДИФІКАЦІЯ ОС LINUX НА МЕРЕЖЕВОМУ РІВНІ ДЛЯ ПЕРЕДАВАННЯ ТРАФІКУ ІР-КАМЕРИ МЕТОДОМ КОНВЕЄРНО-МОДУЛЬНОГО ПЕРЕНОСУ
242
54.
Добровольська Л. О.
ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПРОКАТНОГО ВИРОБНИЦТВА ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОМЕРЕЖІ
248
55.
Коберник В. С.
ПИТОМІ ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ЗА ВИДАМИ ПРОДУКЦІЇ У ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСАХ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
253
56.
Кулінченко Г. В., Панич А. О.
ПОБУДОВА ІМІТАТОРА ВИХРОВОЇ ТУРБІНИ ДЕТАНДЕР ГЕНЕРАТОРНОГО АГРЕГАТУ
259
57.
Мамонов К. А., В’яткін Р. С., Штерндок А. В., Мамонов В. К.
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬ РЕГІОНІВ: МОНІТОРИНГОВІ АСПЕКТИ
265
58.
Мурашевська О. С., Костіна В. В., Власюк О. І.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСО- І ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СТАЛЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ
269
59.
Николайчук М. Я., Касіянчук М. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОПЕРАТОРНОГО КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ НА БАЗІ SCADA
275
60.
Олійник О. А.
НАПИСАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ З ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ
281
61.
Петренко Д. Г., Набока А. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЗДОВЖНІХ ДЕФОРМАЦІЙ БЕТОННОГО ЯДРА У СТИСНУТИХ СТАЛЕБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТАХ
284
62.
Підопригора Ю. А.
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ДОКУМЕНТАМ
288
63.
Радчук І. Ю.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ВЕБ-ДОДАТКІВ: МЕТОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
292
64.
Рацук М. Є., Курінний Д. В.
ПРИГОТУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ БЕЗДРІЖДЖОВОГО ХЛІБА З РІЗНИХ ВИДІВ БОРОШНА
299
65.
Сушко А. В., Береський Р. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ
305
66.
Топчій Н. В.
ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
310
67.
Чубаєвський В. І., Москаленко В. В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗПОДІЛЕНИХ ТА ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ
313
68.
Шорнікова С. В.
СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
317

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

69.
Скляренко М. Г.
ДІОФАНТОВІ РІВНЯННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ НАУК І МИСЛЕННЯ
320

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

70.
Гуров О. І., Ткаченко Д. Р.
Ю. ЛИСЯНСЬКИЙ ЯК ДОСЛІДНИК ОСТРОВА КАДЬЯК
327
71.
Гуров О. І., Ткаченко Д. Р.
ПЕРШИЙ ОПИС ОСТРОВА ЛИСЯНСЬКОГО (ЗА МАТЕРІАЛАМИ «ПОДОРОЖІ…» Ю. ЛИСЯНСЬКОГО)
332

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

72.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
PROJECTS OF MOZAMBIQUE TERRITORY RECONNAISSANCE SURVEYING BY DIRECT-PROSPECTING METHODS IN ORDER TO DETECT BLOCKS FOR OIL, GAS AND HYDROGEN PROSPECTING
336
73.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
RESULTS OF TESTING DIRECT-PROSPECTING METHODS OF SATELLITE IMAGES FREQUENCY-RESONANCE PROCESSING ON THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN TERRITORY
345
74.
Уграк Л. В., Гоптарьова Н. В., Медвідь М. І., Липка П. М.
ГІДРОГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СВЕРДЛОВИН НА СТАРОБОГОРОДЧАНСЬКОМУ РОДОВИЩІ
354

 ARCHITECTURE

75.
Вареник А. В., Зимогляд Т. М.
ВИБІР ТОЧКИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ПОБУДОВИ ФРОНТАЛЬНОЇ ТА КУТОВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕР’ЄРУ
360
76.
Собко Ю. Т.
АКТУАЛЬНІСТЬ СМАРТ-ЖИТЛА ЯК ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО ФОНДУ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ
366

 PEDAGOGICAL SCIENCES

77.
Peregudova V.
VISUALIZATION AS A DIDACTIC TOOL
370
78.
Stepanova L., Zhang Wenli, Sun Keao
TO THE PROBLEM OF FORMING THE SKILLS OF APPLICANTS FOR MUSICAL EDUCATION TO CREATE THEIR OWN INTERPRETATION OF THE ARTISTIC IMAGE DURING INDEPENDENT WORK ON A VOCAL WORK
373
79.
Бойко С. М.
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
377
80.
Буданов О. П.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ-ЮРИСТІВ
382
81.
Гаврилюк В. О.
СПЕЦИФІКА ЗМІШАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
386
82.
Дуганець В. І., Громик О. О.
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ РОБІТНИЧИХ ПРОФЕСІЙ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
390
83.
Когут М. М.
ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ ПРО ПОШИРЕНІСТЬ ХВОРОБ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ПІД ЧАС УРОКІВ З ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
394
84.
Конюшек С.
ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
399
85.
Корзун В. М.
ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕСУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТАЙ-БО НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
408
86.
Кухнюк О. В., Снісар О. А., Коцюруба В. П., Ліфер К. О.
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН І ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 22 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
413
87.
Лобацький А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕТИНУ МЕТОДОЛОГІЙ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
417
88.
Мусій В. С.
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА В КОНТЕКСТІ ЗМІШАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
422
89.
Нечитайло Л. Г., Гончарова Д. В.
ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
427
90.
Павленко Т. С.
КОНТЕНТ АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКОГО НАУКОВОГО ВИДАННЯ «ОСВІТОЛОГІЯ»
434
91.
Петрик Я. В., Карабцова В. Т.
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО УМОВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
438
92.
Печуріна П. П.
НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
447
93.
Пушкарьова Т. О., Гриценко О. П., Коваль-Мазюта М. Ю.
ПРОЯВИ ФЕНОМЕНА ВАРІАТИВНОСТІ У СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОГО ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ
450
94.
Рідель Т. М.
ЗМІНА ВЕКТОРУ ОСВІТНІХ СТРАТЕГІЙ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ У ЗВО: ВІД СТРАТЕГІЙ НАВЧАННЯ ДО СТРАТЕГІЙ ВИВЧЕННЯ
457
95.
Савицька В. С., Балабуха Т. В.
ФОРМУВАННЯ РЕЦЕПТИВНО-АУДИТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗСУ З УРАХУВАННЯМ АКЦЕНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
464
96.
Семко Л. П.
НОВІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ У 7-9 КЛАСАХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
470
97.
Стойка М. В., Теметев А. О., Молнар О.-П. Б.
ВПЛИВ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ НА ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ
476
98.
Студенець О. А.
ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ — ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА ЯК СПРАВЖНЬОГО ОСВІТЯНИНА
483
99.
Туркаленко Х.
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ В МУЗИКАНТІВ-ПІАНІСТІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
490
100.
Уровська Д. Р., Перевєрзєва С. В.
ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
499
101.
Хотян К. І., Янченко І. М.
ПІДСУМКИ ЗИМОВОГО СЕЗОНУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ НА ЗНАЧУЩИХ ЗМАГАННЯХ
503

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

102.
Chepura S. O.
THE IMPACT OF SOCIAL NETWORKS ON MENTAL HEALTH: ANALYSIS AND IMPLICATIONS
506
103.
Алексєєв А. О., Столяренко М. І.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ПСИХОСОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ
511
104.
Волков К. М.
ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ: СПРИЙНЯТТЯ ТА ПЕРЕЖИВАННЯ ЇЇ ВАЖКОСТІ ТА ТРАВМАТИЧНОСТІ
515
105.
Гарбузова В. Ю.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДІВ ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ КОМБАТАНТІВ
521
106.
Гринишина С. П.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ “Я-КОНЦЕПЦІЇ” ЖІНОК НА РІЗНИХ ВІКОВИХ ЕТАПАХ
524
107.
Дробот К. Ю., Скибіна К. О.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ
528
108.
Дробот К. Ю., Скибіна К. О.
ВПЛИВ КОГНІТИВНОГО СТИЛЮ ОСОБИСТОСТІ НА ПРОЦЕС СПІЛКУВАННЯ
535
109.
Жулковський В. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
542
110.
Саламага А. П., Миропольцева Н. І.
ВОЄННИЙ СТАН І ЙОГО ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ НА ОСОБИСТІСТЬ
547
111.
Соломчук А. С.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПСИХОЛОГА З ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЯВІВ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
551
112.
Ткачук Т. Л., Маркосян Г. А.
ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У СЬОГОДЕННІ
555

 ART

113.
Shunkai Luo
INTERDISCIPLINARY PRINCIPLES OF SCIENTIFIC RESEARCH OF THE MODERN OPERA GENRE
559
114.
Voronovskaya O.
MUSICAL PERFORMANCE AS A SELF-ORGANIZING WHOLE: A SYNERGETIC APPROACH
562
115.
Дембіцька А. Д., Стрельчук В. О.
БРОДВЕЙСЬКІ ТЕАТРИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ ЖАНРІВ
565
116.
Дорогань І. В.
ТРИПТИХ МАРІЇ БАШКИРЦЕВОЇ «ТРИ ПОСМІШКИ»
569
117.
Єнчева Н. Р.
РАДЯНСЬКИЙ ТА ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ПРОСТІР МОДИ В УКРАЇНІ ХХ СТОЛІТТЯ
574
118.
Таргоній І.
ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНИХ ШКІЛ БАЯННОГО ВИКОНАВСТВА В УКРАЇНІ
581
119.
Ярмонік А. О.
ЗАГАЛЬНОСВІТОВІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ГОРИЗОНТИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ UNREAL ENGINE В УКРАЇНІ
594

 HISTORICAL SCIENCES

120.
Писарчук В. М., Циган Р. С.
НАСЛІДКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ДЛЯ ЛЮДСТВА
598
121.
Соколова Н. Д., Олексин І. Я., Попова О. Б.
ГУРТКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
604

CULTUROLOGY

122.
Ареф’єва Є.
ХРОНОТОП МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА В КУЛЬТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ
608
123.
Демиденко М. В.
МИНУЛИЙ ЧАС В ІСТОРИЧНИХ КІНО-НАРАТИВАХ: ЖАНРОВА ТА ВИДОВА СПЕЦИФІКА
615

 POLITICAL SCIENCES

124.
Єрошин А. Г.
БЕЗПЕКОВІ УГОДИ УКРАЇНИ З ВЕЛИКОЮ БРИТАНІЄЮ, НІМЕЧЧИНОЮ, ФРАНЦІЄЮ ТА ДАНІЄЮ: КОМУНІКАТИВНА СКЛАДОВА
619
125.
Слободянін М. В.
ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
626

 PHILOLOGICAL SCIENCES

126.
Бойко А. В., Ядловська О. С.
ЗБЕРЕЖЕННЯ МОВИ НАЦІЇ ЯК ЧИННИК МЕНТАЛЬНОСТІ
630
127.
Огарєнко Т. А.
ПРОНОМІНАТИВИ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ
635
128.
Періг Ю. І.
НОВАТОРСТВО ДРАМАТУРГІЇ ГЕНРІКА ІБСЕНА НА ПРИКЛАДІ П’ЄСИ «ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ». ВІДМІННОСТІ МІЖ «СТАРОЮ» І «НОВОЮ» ДРАМОЮ
638
129.
Ткаченко Р. П., Ткаченко Л. В.
ЛИСТИ М. ДРАЙ-ХМАРИ З КОЛИМИ ЯК ПРЕТЕКСТ НОВЕЛИ ГР. ТЮТЮННИКА «ТРИ ЗОЗУЛІ З ПОКЛОНОМ»
642
130.
Шаройко Д. О., Ядловська О. С.
ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ В РОБОТІ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ
645

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

131.
Кісєль О. В.
ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦКУРСУ «ЕКОЛОГІЧНА ЖУРНАЛІСТИКА»
649
132.
Матвіїв Н. Б.
ФІЛОСОФСЬКА КРИТИКА КОСМОЛОГІЧНОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ ІММАНУЇЛОМ КАНТОМ. PRO ET CONTRA
657
133.
Танянський О. С.
ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОВІДНОШЕНЬ ЛЮДИНИ ТА МАШИНИ В ЕПОХУ КОМП’ЮТЕРНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
664
134.
Тішко Л. В.
БЕЗСМЕРТЯ У РОЗУМІННІ ФІЛОСОФІВ РІЗНИХ ЕПОХ
670

ECONOMIC SCIENCES

135.
Бабенко Л. В., Лук’яненко А. С.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА
674
136.
Балкова І. С.
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ЙОГО ОБЛІК
678
137.
Буданов М. П.
ОГЛЯД МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ
681
138.
Глюзіцька В. М., Жмак А.
ПОДАТКОВІ НАПРЯМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ У ПЕРІОД ВІЙНИ НА УКРАЇНІ
686
139.
Жук Р. В.
АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ЄС ЩОДО УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ
690
140.
Калакура О. Я., Вичівський П. П.
ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
693
141.
Капченко Р. Л., Варшамов А. В., Капченко Л. М.
КОГНІТИВІЗМ ПРИ ФОРМУВАННІ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ У ВНЗ ОНЛАЙН
696
142.
Кирилюк А. О.
ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДХОДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
701
143.
Кисільова І. Ю., Забєліна Д. Ю.
УПРАВЛІННЯ КІБЕРБЕЗПЕКОЮ В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ
706
144.
Козик І. М.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
711
145.
Косакова Б. О., Ткаль Я. С.
ЩОДО АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
717
146.
Косенко Є. А., Клімов М. В.
ІНФЛЮЕНСЕР-МАРКЕТИНГ ЯК КАТАЛІЗАТОР ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ STEM КОНСТРУКТОРА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ МІКРОЗЕЛЕНІ
720
147.
Кушнір С. О., Кайрачка Н. В.
БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ПОСИЛЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКОВИХ ЗАХОДІВ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
724
148.
Кущенко О. І., Бондар А. Р.
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИНКУ ТУРИСТСЬКИХ ПОСЛУГ
729
149.
Лучко В. О.
ЯКІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
736
150.
Мазур Д. В., Мазур О. В., Мазур Г. О.
ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
741
151.
Михайлова А. Ю., Малюга Н. М.
ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ
749
152.
Павловський А. М.
ІНФЛЯЦІЯ ЯК КОМПЛЕКСНЕ ЯВИЩЕ В ЕКОНОМІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ
753
153.
Рожко В. І.
ФОРМУВАННЯ БРЕНДИНГУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
763
154.
Скляренко М. Г.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ, ДОСВІД, ЗНАННЯ ТА ЇХ ЦІННІСТЬ
767
155.
Сук П. Л.
ОБЕРНЕНИЙ МЕТОД АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ОСНОВІ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
774
156.
Цебро Я. І., Петруня А. В.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТОВАРУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
781
157.
Черненко О. С., Нечипоренко В. В.
МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ПОСЛУГ
787

 LEGAL SCIENCES

158.
Gurbanli Aytaj
BRINGING TO SUICIDE: CRIMINAL LEGAL ANALYSIS
790
159.
Артеменко В. В.
ЗАСТАРІЛІСТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ОНОВЛЕННЯ
799
160.
Батура С. В.
ПЕЧВОРК ЯК СПОСІБ ПОЄДНАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ЖАНРІВ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
802
161.
Белуга Ю. М., Білявська В. Є.
ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, ЯК САМОСТІЙНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
807
162.
Безпалов Р. В.
НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЩОДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НЕПОВНОЛІТНІХ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
812
163.
Боднарчук О. І., Купріянова А. О.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
816
164.
Голуб Н. О.
ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ
822
165.
Гудима М. М.
ДОТРИМАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ПРАВНИКОМ ЯК ЕТИЧНА ОСНОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
829
166.
Жовтобрюх Н. В., Варава В. В.
ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ З БОКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
836
167.
Ілютенко А. М., Копилов Е. В.
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ
839
168.
Кривопуск О. Г., Гонтар А. А.
ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ ДОПИТУ ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВ
843
169.
Кузьма Ю. В.
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЗАСУДЖЕНИХ БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ ВІД СУСПІЛЬСТВА
847
170.
Кулик К. Я., Копилов Е. В.
ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ
850
171.
Литвин О. О., Кисельов А. О.
КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ
854
172.
Лінок С. В.
ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПНОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ
857
173.
Мироненко М. О.
РЕФОРМУВАННЯ НОТАРІАТУ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
861
174.
Наліжитий В. В., Варава В. В.
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
868
175.
Нечипоренко С.
НЕДОБРОСОВІСНА РЕКЛАМА (НА ПРИКЛАДАХ РЕКЛАМИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ)
872
176.
Омельченко А. А., Пакулова Т. В.
ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
877
177.
Павловський А. М.
ПРОБЛЕМНІ ЗМІНИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
880
178.
Пакулова Т. В., Писаревський Є. Ю.
ENGLISH LANGUAGE IN THE ACTIVITIES OF UNITS. NATIONAL POLICE OF UKRAINE
887
179.
Руденко В. А., Ядловська О. С.
ЗНАЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТІВ
890
180.
Рудницька Л. О., Сухицька Н. В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ
895
181.
Сопільник Р. Л., Сопільник Л. С.
СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ВІЙНИ
901
182.
Труханова О. Б., Чорна А. Г.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОБАЦІЙНОГО НАГЛЯДУ ЯК ВИДУ ПОКАРАННЯ
905
183.
Уласовська Р. А.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
908
184.
Чайковська А. В., Поляков М. В., Дрига О. В., Луптович Д. С.
ПРОБЛЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
910

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-966-8219-88-7 та УДК, вихідні дані м. Львів, Україна, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: