I Міжнародна науково-практична конференція “PROGRESSIVE RESEARCH IN THE MODERN WORLD”, 5-7.10.2022 Бостон, США. Архів

Шановні колеги!

5-7.10.2022 року у м. Бостон, США

відбулася I Міжнародна науково-практична конференція

PROGRESSIVE RESEARCH IN THE MODERN WORLD

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Progressive research in the modern world. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-progressive-research-in-the-modern-world-5-7-10-2022-boston-ssha-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Karchava O., Kutelia G.
ECOLOGICAL AND ECONOMIC PRIORITIES OF GROWING VEGETABLE CROPS ON PLASTIC MULCH
14
2.
Герасименко В. О.
ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛЯТ У МОЛОЧНИЙ ПЕРІОД
21
3.
Овчаренко К. С.
ОЦІНКА ПІСЛЯРОДОВОГО ПЕРІОДУ У КОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ
27
4.
Пришедько В. М., Карлова Л. В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УТРИМАННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
32
5.
Черненко А. О.
ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЇ УТРИМАННЯ КОРІВ ЗА БЕЗПРИВ’ЯЗНОГО УТРИМАННЯ
40

 BIOLOGICAL SCIENCES

6.
Власик М. А., Погоріла І. О.
ТИРЕОЇДИТ ХАШИМОТО
46
7.
Дербак М. Ю., Ярема Ю. М., Беца В. Л., Нанинець М. В., Субот Г. М.
ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ (VESPERTILIONIFORMES SEU CHIROPTERA BLUMENBACH, 1779) ТА ЇХ ПОШИРЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «СИНЕВИР»
49

 MEDICAL SCIENCES

8.
Syroishko M., Kostiuk T.
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF TMJ DYSFUNCTION
59
9.
Viun T. I., Marchenko A. S., Bazian A. A., Arzumanova I. V.
MORTALITY AND SEVERITY OF THE COURSE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH DIABETES OF BOTH TYPES
64
10.
Vovk V. V., Volynets V. M., Nespryadko V. P., Kofanov V. O.
SPECIFICITY OF RADIOGRAPHIC SIGNS IN PATIENTS WITH TMD: A RETROSPECTIVE STUDY
67
11.
Адамович О. О., Сопнєва Н. Б.
ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ СТРУКТУРИ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ У ЖІНОК ЗРІЛОГО І ЛІТНЬОГО ВІКУ ЗА ДАНИМИ СКРИНІНГОВОЇ МАМОГРАФІЇ
71
12.
Аскарьянц В. П., Мухаммадова Дилёра Мухаммаджон кизи, Эргашов Камронбек Улугбек угли
ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ
75
13.
Варивончик Д. В., Демецька О. В.
ФАКТОРИ РИЗИКУ ПРОФЕСІЙНОГО ІНФІКУВАННЯ SARS‑COV-2 ПРАЦІВНИКІВ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
82
14.
Икрамова Н. А.
ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ. ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ
86
15.
Копчак О. В., Черняк С. Я., Береговий О. О.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРОДОНТОПРОТЕКТОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МУКО-ГІНГІВАЛЬНОГО ГЕЛЮ НА РОСЛИННІЙ ОСНОВІ
98
16.
Ломакін І. І., Кудокоцева О. В., Бабійчук Л. В., Мамонтов В. В., Бабійчук В. Г.
СПОНТАННО ГІПЕРТЕНЗИВНІ ЩУРИ ЛІНІЇ SHR ЯК АДЕКВАТНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПАТОФІЗІОЛОГІЧНИХ СТАНІВ РЕГУЛЯТОРНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ
107
17.
Малишев В. В., Баліка А. Ю., Чекалов І. В., Ратушняк О. А.
СИНДРОМ ГОСТРОЇ МОШОНКИ У ДІТЕЙ
116
18.
Меженіна Т. В., Кучеренко Б. Ю.
СЕПСИС В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
124
19.
Симоненко Г. Г.
ВИПАДОК ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ НА ФОНІ COVID-19
127
20.
Школьник М. Б., Крестьянова А. Т.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
132
21.
Юр’єва Л. М., Колєснік Д. І.
ПРОБЛЕМАТИКА ЛЕЙОМІОМИ МАТКИ — ЕТІОЛОГІЯ ТА ПАТОГЕНЕЗ
136

 CHEMICAL SCIENCES

22.
Головков А. М., Нанієв Д. Д., Нанієва А. В., Осмалена О. В., Коваленко В. Ф.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТАЛЬНИХ ТА ТОКСИЧНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ПРИРОДНИХ І ПИТНИХ ВОД НА ПРИКЛАДІ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ (КУПРУМ, ЦИНК) МЕТОДАМИ БІОТЕСТУВАННЯ З МЕТОЮ ЕФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВОДИ
139

TECHNICAL SCIENCES

23.
Cherednikov O., Chupryna V., Shaporenko V.
PROCEDURE FOR RECOGNITION OF DIMENSIONAL CHAINS NOMINALS OF STRUCTURES
143
24.
Fialko N., Dinzhos R., Sherenkovskiy Ju., Meranova N.
HEAT-CONDUCTING AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF MICRO- AND NANOCOMPOSITES POLYMER BASED POLYCARBONATE
152
25.
Liashenko O., Prachyk V., Komarov A.
DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR OBJECT RECOGNITION ON DIGITAL IMAGES
161
26.
Гавриш О. М., Стороженко О. В., Хомяк П. П.
ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА
164
27.
Круковський П. Г., Олійник В. С.
ВИБІР МОДЕЛі ПОШИРЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ ЗОВНІ НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТУ ЧАЕС
172
28.
Лепешко А. А., Ган А. Л.
ВПЛИВ УРБАНІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК БУДІВНИЦТВА МЕТРОПОЛІТЕНУ
178
29.
Савчук Т. О., Пастух І. П.
РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙ УЧАСНИКІВ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЙ В MICROSOFT TEAMS
182
30.
Фиалко Н. М., Динжос Р. В., Меранова Н. О., Шеренковськи Ю. В.
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ МИКРО — И НАНОКОМПОЗИТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЫСОКОТЕПЛОПРОВОДНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
188

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

31.
Ahmadov Hikmat Inshallah oglu, Abbasova Aygun Khanlar qizi
ON ONE MIXED PROBLEM FOR A PARABOLIC TYPE OF EQUATION WITH CONSTANT COEFFICIENTS UNDER NONHOMOGENEOUS BOUNDARY CONDITIONS
197
32.
Alizadeh Shabnur Raqib qizi, Ahmadov Saleh Zeyni oglu
ON DESIGNATION OF EIGENVALUES OF ONE PROBLEM FOR THE SECOND ORDER ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATION WIH PARAMETER ON SEMI-AXES
201
33.
Расулов В. Р., Расулов Р. Я., Маматова М. А., Исомаддинова У. М., Касимов Ф.
ЭЛЕКТРОННЫЕ СОСТОЯНИЯ В МНОГОСЛОЙНОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ СТРУКТУРЕ В ПРИБЛИЖЕНИИ ВЕНТЦЕЛЯ-КРАМЕРСА-БРИЛЛЮЭНА. ЧАСТЬ 1
204
34.
Расулов В. Р., Расулов Р. Я., Маматова М. А., Исомаддинова У. М., Касимов Ф.
ЭЛЕКТРОННЫЕ СОСТОЯНИЯ В МНОГОСЛОЙНОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ СТРУКТУРЕ В ПРИБЛИЖЕНИИ ВЕНТЦЕЛЯ-КРАМЕРСА-БРИЛЛЮЭНА. ЧАСТЬ 2
210

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

35.
Головань А. О., Корнус О. Г.
СУЧАСНИЙ СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
214

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

36.
Данильченко О. С., Багмет О. С.
УНІКАЛЬНІ ГЕОСАЙТИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ОБ’ЄКТИ ГЕОТУРИЗМУ
218

 ARCHITECTURE

37.
Василенко О. Б., Бєлоусова Г. В.
ЗВ’ЯЗОК МІЖ СТАРОДАВНЬОЮ ХРАМОВОЮ АРХІТЕКТУРОЮ МЕСОПОТАМІЇ ТА АСТРОЛОГІЄЮ
225

 PEDAGOGICAL SCIENCES

38.
Abzianidze L.
ABOUT THE ROLE OF THE TEACHER IN THE TEACHING PROCESS
237
39.
Bilous V.
FORMATION OF SOFT AND HARD SKILLS IN ALL PARTICIPANTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN A MODERN COLLEGE
245
40.
Kurdadze E., Demetradze N., Kipiani Sopio
STUDENTS INDEPENDENT WORK IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
249
41.
Аксьонова О. П., Авдєєва С. О., Остапенко В. В., Кузнецова Н. В.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІТОТЕРАПІЇ У ФОРМУВАННІ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДЕПРИВАЦІЄЮ ЗОРУ
254
42.
Алиев Низамеддин Ахмедага оглы
РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВЕЛИЧИНЕ
264
43.
Андріянова В. А.
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У США. ІІ
271
44.
Борисенко Н. М., Карасевич Г. І.
ІНФОГРАФІКА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ ПРИРОДНИЧОГО ЗМІСТУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
279
45.
Волчукова В. М., Гун Цзін
СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ХОРЕОГРАФІЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО «БАКАЛАВРСЬКОГО» РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ»
286
46.
Галюк К. В.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТА ПРОЦЕС ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
292
47.
Гордієнко Н. В., Новошицький М. Т.
СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ФРОНТУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
296
48.
Загородня А. А.
ОСВІТА І РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ: СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ КОНТЕНТ
304
49.
Лаврук А. М., Ганін І. Г.
ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ
307
50.
Ніколаєнко О. В., Ушата Т. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
311
51.
Оганесян М. А., Оганесян А. В.
ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАССНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ
314
52.
Олійник О. Ф., Іваницька Н. А., Копелева К. Г., Федорченко О. Ф.
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
321
53.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ И УМЕНЬШЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА СРЕДИ ДЗЮДОИСТОВ-ВЕТЕРАНОВ
331
54.
Сімкова І., Сидорко Н., Грей В.
РОЛЬ ЦИФРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІЛЕЙ
342
55.
Ульянова В. С., Ахаладзє К. В., Сінчук О. Д.
ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА КРИТЕРІЇ РОЗВИТКУ
346

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

56.
Nartovych L. K.
FUNCTIONAL PSYCHOVEGETOLOGY AS A NEW DIRECTION OF PSYCHOPHYSIOLOGY
351
57.
Гульбс О. А., Лантух І. В., Лантух А. П., Омельченко О. А.
ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕЯКІ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
355
58.
Даценко О. А.
СТИЛЬ ЖИТТЯ У КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
361
59.
Левченко А. О.
ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ПСИХОЛОГІВ: СИМПТОМИ, ЧИННИКИ ТА ПРИЧИНИ
368
60.
Ткачук Т. Л., Білоусова Ю. І.
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПСИХОЛОГІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ
375
61.
Федосова Л. О., Іванишинець Н. В.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗАХОПЛЕНОСТІ РОБОТОЮ І ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ У СПІВРОБІТНИКІВ
385
62.
Шиделко А. В.
ФЕНОМЕН СТРАХУ У НАУКОВИХ РОЗВІДКАХ ВЧЕНИХ
395

 ART

63.
Chuprina N. V., Gula Ye. P., Dulska Ya. O., Rusinova V. V., Denysenko K. V.
PRINCIPLES OF DESIGNING OF GRAPHIC OBJECTS
400
64.
Волчукова В. М., Бай Янменяо
ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ БАЛЕТМЕЙСТЕРАМИ В КИТАЙСЬКИХ ОБРЯДОВИХ ТАНЦЯХ
403

 HISTORICAL SCIENCES

65.
Mammadli Shahla, Almammadov Musa
POLISH-AZERBAIJANI ECONOMIC COOPERATION (2018-2021)
409

 PHILOLOGICAL SCIENCES

66.
Rudenko V. O.
CLASSIFICATION OF ENVIRONMENTAL TERMS
415
67.
Бойван О. С.
ПРОБЛЕМАТИКА ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЇ «ПОКЛИКАННЯ» НА ОСНОВІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ C. MCCULLOUGH “THE THORN BIRDS”
418
68.
Назарець В. М., Саркісова І. А., Миронюк В. М.
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ВІРШОВАНОГО ЕПІСТОЛЯРІЮ В ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
427
69.
Пак А., Немодрук М. О.
СКЛАДНОЩІ У ВИВЧЕННІ КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЇЇ ФОНЕТИКИ НА ПОЧАТКОВОМУ РІВНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
434
70.
Паук М. М., Барановська О. В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ФОРМАЛЬНОЇ ТА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ
439
71.
Паук М. М., Юріна М. М.
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
444
72.
Піскорська К. М.
РОЗВИТОК КОГНІТИВНОЇ СФЕРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЛЯХОМ ЕЙДЕТИЧНИХ ІГОР
449
73.
Сосой Г. С., Дейнека С. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ІДІОМ
459

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

74.
Коваленко И. И., Кальницкий Э. А.
ПАНДЕМИЯ КАК СОБЫТИЕ: О ВЕКТОРАХ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ
464

 ECONOMIC SCIENCES

75.
Alizada Ali Intigam, Aliyev Seydulla Isgandar, Aliyev İsgandar Seydulla
PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS IN LOGISTICS CENTERS
475
76.
Андросова О. Ф., Фоменко С. С.
СУЧАСНИЙ СТАН ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
481
77.
Газуда Л. М., Ерфан В. Й., Лукіта О. Ф.
АГРОТУРИЗМ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
485
78.
Газуда М. В., Газуда С. М., Білей Є. В.
ТРЕНДОУТВОРЮЮЧІ КО-БРЕНДИНГОВІ АЛЬЯНСИ У СФЕРІ АГРОТУРИЗМУ
488
79.
Голотко А. О., Хаустова Є. Б.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
492
80.
Григоренко І. В., Дорощук Р. І., Тернова А. С.
АНАЛІЗ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ СВІТУ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
497
81.
Завідна Л. Д., Мазанова А. М.
ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ СПОЖИВАЧІВ НА ПОСЛУГИ ГОТЕЛЮ
503
82.
Заворотній С. І.
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ПОСТВОЄННОГО СТАНУ
510
83.
Заячук А. М., Рудніцький О. М.
ВИКЛИКИ ІНІЦІАТИВИ ТРИМОР’Я
520
84.
Кучерук О. Я., Кучерук Р. І.
ОЦІНКА ТА ВИБІР ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
524
85.
Лазнева І. О., Стріжко І. С.
КІБЕРСПОРТ ЯК НОВА НІША НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ПРАЦІ
528
86.
Оніщик А. В.
ТЕНДЕНЦІЇ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
534
87.
Помилуйко Є. О.
ІНСТИТУЦІЙНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
537
88.
Рунчева Н. В., марченко О. А., Бритвєнко А. С., Верховод І. С.
СТАН УКРАЇНСЬКОГО РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ЯК ІНДИКАТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
544
89.
Сейсебаєва Н. Г., Закачуріна А. О.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
547
90.
Теслюк Ю. В.
ПРОБЛЕМИ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ, ЯК ФАКТОРУ ВПЛИВУ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОГНОЗИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
550
91.
Фатюха Н. Г., Мануковська В. В.
СЬОГОЧАСНИЙ СТАН ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
554
92.
Хелемський В. Ю.
ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВНИХ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
561
93.
Чала В. С.
ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИМІР МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОЯВИ НЕСУМЛІННОЇ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ
571
94.
Шмарова А. О., Шашко В. О.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ
577

LEGAL SCIENCES

95.
Бойко О. Я.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СУДОВОЇ ДИСКРЕЦІЇ У АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У НАЦІОНАЛЬНУ ПРАВОВУ СИСТЕМУ
582
96.
Горінов П. В., Драпушко Р. Г., Драпушко Н. А., Ільюк О. Є.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ЗА УЧАСТЮ МОЛОДІ НА РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
587
97.
Грицай І. О., Зардов Р. Р.
ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ: ПОНЯТТЯ ТА ВПЛИВ НА СФЕРУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
595
98.
Грицай І. О., Ізвіцька Г. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ
599
99.
Загородній І. В., Циркуленко Д. П.
АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
603
100.
Калюжна А. О., Коршун А. О.
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ
607
101.
Корогод С. В., Забєлін В. В.
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У МЕДИЧНІЙ СФЕРІ
611
102.
Лисько Т. Д., Тищенко К. В., Захарова К. О.
ТЛУМАЧЕННЯ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ПОСТАНОВАХ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
615
103.
Мелех Л. В., Андрухів Є. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ ЯК ОДНОГО ІЗ ВИДІВ ДОГОВОРІВ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ЯК У ГОСПОДАРСЬКИХ
618
104.
Наливайко Л. Р., Лещенко А. С.
ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПЕРІОД ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
627
105.
Наливайко Л. Р., Стрельцова О. І.
ПРЕДСТАВНИЦТВО В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ
631
106.
Пасайлюк І. В.
ВІДКРИТТЯ ТА ВІДМОВА У ВІДКРИТТІ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
636
107.
Сафонова Т. Р., Коршун А. О.
ПРОБЛЕМИ І ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
643
108.
Сиводєд І. С.
КРИМІНАЛІСТИЧНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСГУМАЦІЇ ТІЛ ЗАГИБЛИХ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
647
109.
Хирса А. В. Лук’яненко Т. В.
ЕЛЕКТРОННА ПЕТИЦІЯ ЯК ДЕМОКРАТИЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ВЛАДОЮ І СУСПІЛЬСТВОМ
651
110.
Цуркаленко Д. П., Заярний І. О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
655
111.
Цуркаленко Д. П., Кравець Д. Ю.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НПУ ЗДІЙСНЕННІ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
658

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-73981-125-9 та УДК, вихідні данні м. Бостон, США, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 4.67 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: