I Міжнародна науково-практична конференція “SCIENCE AND SOCIETY: MODERN TRENDS IN A CHANGING WORLD”, 18-20.12.2023, Відень, Австрія. Архів

Шановні колеги!

18-20.12.2023 року у м. Відень, Австрія

відбулася I Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE AND SOCIETY: MODERN TRENDS IN A CHANGING WORLD

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and society: modern trends in a changing world. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Vienna, Austria. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-society-modern-trends-in-a-changing-world-18-20-12-2023-viden-avstriya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Білаш Ю. П.
ЗАХИСТ ТВАРИН ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
15
2.
Данильчук Г. А., Іваночко І. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КЛАРІЄВОГО СОМА
19
3.
Матінян А. А.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА РИБНИХ ПРЕСЕРВІВ
23
4.
Онищенко Л. В., Тофанюк А. С.
ВПЛИВ СПАДКОВОСТІ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ НА РІСТ ТА ВІДГОДІВЕЛЬНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ
25
5.
Шерстюк М. Ю., Лазарко О. С., Черненко В. А.
АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДРОСТУ СОСНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ
28

 BIOLOGICAL SCIENCES

6.
Huseynova Aybeniz Kamil
COSMETIC PLANTS OF GOYGOL DISTRICT
34
7.
Trus O., Prokopenko E.
STUDY OF THE IMPACT OF AGRICULTURAL ACTIVITIES ON THE ENVIRONMENT
38
8.
Баята К. О.
ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ГЕПАТИТИ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
41
9.
Дєньга О. В., Макаренко О. А.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ КАРІЄСУ ЗУБІВ І ГІНГІВІТУ
46
10.
Стефанюк В. Ю., Стефанюк Х. Б.
МОНІТОРИНГ ФАУНИ ЯК ОСНОВА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯМ НА ТЕРИТОРІЯХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
55

 MEDICAL SCIENCES

11.
Klimashevska V. O., Diachenko M. S.
WHITE COAT IMPACT ON CHILDREN
60
12.
Yakovtsova I., Antonov A., Uzbek T., Shilan V.
WAYS OF IMPROVING FORENSIC MEDICAL PERSONAL IDENTIFICATION IN COMPLICATED CONDITIONS
64
13.
Агаева Э. М., Гурбанова С. Ф., Мурадова С. А., Новрузова М. С., Талыбова Д. Х.
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ МЕНИНГИТОВ И ПРОБЛЕМА ИХ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
69
14.
Антоненко М. Ю., Борисенко А. В., Городнов Є. В.
ПРЕДИКТОРИ ТРИВОЖНОСТІ У ХВОРИХ З ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМИ УРАЖЕННЯМИ ПАРОДОНТА
72
15.
Гаврюшов Д. Н., Сенчук А. Я., Калюжная В. Н., Андрийчук Т. П.
РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЯ НЕОПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ШЕЙКЕ МАТКИ
81
16.
Гнідаш Я. В., Біловол А. М., Пустова Н. О.
ЗАГОСТРЕННЯ ГЕРПЕС-ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ТА СТРЕС
95
17.
Дєньга О. В., Макаренко О. А., Непряхіна Н. О.
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОТОВОЇ РІДИНИ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ У МИРНИЙ ТА ВОЄННИЙ ПЕРІОДИ
98
18.
Котова В. О., Сухоносов Р. О.
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕНОЗНОЇ СТІНКИ ВАРИКОЗНО РОЗШИРЕНИХ ВЕН СТРАВОХОДУ
105
19.
Кузь Н. Б., Соломенчук Т. М.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ДОБОВОГО МОНІТОРИНГУ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ З ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ ЗАЛЕЖНО ВІД ФУНКЦІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
110
20.
Людкевич Г. П., Музичук О. М., Алісова М. С., Дмитерко О. І., Курдибан С. М., Любінець М. О.
ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ МЕЛАНОМИ НА ПРИКЛАДІ ГЕНА VDR ТА ЙОГО ПОЛІМОРФІЗМУ FOKL
113
21.
Мирзаахмедова К. Т., Алимов Саидмузаффар Мухаммадбаширхон угли, Розиқов Сирожиддин Мамасаид ўғли
АНАЛИЗ ФАРМАКОТЕРАПИИ В АСПЕКТЕ ХУРУРГИИ
123
22.
Мирзаахмедова К. Т., Абдураҳимов Комилжон Ноёбжон ўғли, Нурмаматов Нуриддин Шукур угли
ФАРМАКОТЕРАПИЯ АНАФИЛАКСИИ
131
23.
Михайличенко Б. В., Біляков А. М., Личман Т. В., Розовик І. В.
ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПРИЧИНИ СМЕРТІ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ, ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ КРОВОВТРАТОЮ
138
24.
Приймак Д. В., Кузьменко Н. М.
ДІАБЕТИЧНА СТОПА: ГЛОБАЛЬНА ХВОРОБА 21 СТОЛІТТЯ
142
25.
Стречень С. Б., Бучко Т. М., Стречень О. О.
ПОЛІЦИТЕМІЯ: СИМПТОМ, СИНДРОМ, ЗАХВОРЮВАННЯ – СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ
146
26.
Шакула І. В., Семеняк А. В.
ПАТОГЕНЕЗ ТА ДІАГНОСТИКА СЕПСИСУ В АКУШЕРСТВІ ТА ГІНЕКОЛОГІЇ
150
27.
Ясніковська С. М., Майданик Х. Ю.
ВПЛИВ ПЕРЕНЕСЕНОЇ АПОПЛЕСКІЇ ЯЄЧНИКА НА РЕПРОДУКТИВНУ ФУНКЦІЮ ЖІНОК
154

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

28.
Решетняк Л. Р., Кур’ян О. О.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНГАЛЯЦІЙНОЇ ФОРМИ КАПРЕОМІЦИНУ ПРИ ЛІКУВАННІ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
158

 CHEMICAL SCIENCES

29.
Бєльмасова М. С., Безродна А. І.
КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОТЕОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ
161
30.
Козій І. І.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
164

 TECHNICAL SCIENCES

31.
Bansak O. V., Banzak H. V., Leshchenko O. I., Yaliy O. V.
MODEL OF FAILURE-FAILURE RELATIONSHIPS REPAIRABLE OBJECT OF TECHNICAL MAINTENANCE MILITARY EQUIPMENT
169
32.
Nosenko A., Demchyshyn A.
GEOMETRIC MODEL OF THE PHASE PORTRAIT FOR THE ELECTRON MOTION SYSTEM BASED ON THE ELECTRIC FIELD THEORY
173
33.
Popova Ya.
THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS ON THE EFFICIENCY AND SAFETY OF AIR TRANSPORT IN THE MODERN WORLD
176
34.
Tymoshenko A.
MODERN CASTING-INDUCTION METHOD OF OBTAINING BIMETALLIC AND THREE-LAYER PRODUCTS
178
35.
Бровко Р. С.
ОГЛЯД ОЛІЙНИХ ШНЕКОВИХ ПРЕСІВ
181
36.
Гапоненко К. А.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТЕОРІЙ ВІДБІЙКИ ПОРІД В КАР’ЄРАХ ЗАСОБАМИ ФОРМУВАННЯ СВЕРДЛОВИННОГО ЗАРЯДУ
184
37.
Груздо І. В., Ботуз В. В.
РОЗВИТОК МОБІЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ
192
38.
Лендюк Т. В., Гаєвський Ю. Р.
СИНЕРГІЯ ГНУЧКОСТІ ТА СТАБІЛЬНОСТІ: ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЄКТАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ SCRUMBAN
199
39.
Литвин А. О., Агудов В. І., Несвятипаска Є. С.
РОЗРОБКА ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КИСЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ
204
40.
Літвінов В. В.
РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РЕМОНТІВ ОБЛАДНАННЯ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ В УМОВАХ СЛАБКОСТІ ЇЇ ПІДСИСТЕМ
207
41.
Морозова А. І., Новіков Д. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
215
42.
Морозова А. І., Рудой В. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ЛОГІСТИКИ КУХНІ РЕСТОРАНУ
218
43.
Немченко В. В., Горбань В. В., Ємелянов С. А., Огніченко І. А., Левченко С. П.
АГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА НА ОСНОВІ ГЕНЕРАТИВНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
221
44.
Островська К. Ю., Дмитрієва І. С., Дмитрієв А. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЛЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ
224
45.
Ремета Б. Р.
БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ІНДИКАТОР НАПРУГИ
229
46.
Романюк Д. А., Рубаненко О. Є.
АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ЗАХИСТІВ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 110 кВ
242
47.
Совершеннов А. А., Гончаренко І. П., Новік Г. В.
ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ ШИПШИНИ В ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБАХ
247
48.
Сорока О. В., Іванченко А. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЕВИНИ СОСНИ ДЛЯ СОРБЦІЇ ІОНІВ МІДІ
252
49.
Суранов О. О.
ПОКРАЩЕННЯ МАСТИЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ОЛИВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ НАНОЧАСТИНОК ВУГЛЕЦЮ
255
50.
Фіалко Н. М., Тимченко М. П., Шеренковський Ю. В.
ВУЛКАНІЧНА АКТИВНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ КЛІМАТУ ЗЕМЛІ
257
51.
Челядин Л. І., Пасяка Р. В., Рудий В. І.
ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРАТУ ПОЛІГОНУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
261

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

52.
Козубовський В. Р., Чижевський А. М.
ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ НАПИЛЕННЯ НА ГРАФЕНІ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ДИНАМІКИ
267
53.
Мамчич Т. І., Пецентій Н. В.
РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОГО ПОРТАЛУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ DEVOPS-ІНЖЕНЕРІВ
272

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

54.
Любчук О. К., Крапівіна Г. О., Гагуліна А. М., Павленко П. С., Харчина Е. В.
ДО ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ДЕТЕРМІНАНТОЮ «СУБ’ЄКТИВНОЇ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЖИТТЯМ»
274

 PEDAGOGICAL SCIENCES

55.
Galetskyi S.
TELUQ UNIVERSITY: BRIDGING SCIENCE AND SOCIETY IN A CHANGING WORLD
280
56.
Skaskiv H. M.
GAMIFICATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS AS A TREND IN HIGHER EDUCATION
284
57.
Ананьян Е. Л.
ДЕБАТИ ЯК ІНТЕРАКТИВНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
290
58.
Бондарук В. В., Бєлих О. М.
ОСВІТА В УМОВАХ ВІЙНИ
297
59.
Боровкова О. М.
ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ПРИРОДОЗНАВЧА ЛІТЕРАТУРА – ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
300
60.
Василенко В. В., Сокаль М. А.
РОБОТА НАД ЗБАГАЧЕННЯМ ЕМОЦІНО-ЦІННІСНОГО ДОСВІДУ УЧНІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ
306
61.
Горячок І. В.
РОЛЬ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
312
62.
Животовська Г. М.
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ГРАФІКІВ АНІМАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ КОЛЕДЖУ (З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ВСП “ФКМД КНУТД”)
316
63.
Качур К. С.
ПОНЯТТЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У ДОСЛІДЖЕННЯХ НАУКОВЦІВ
319
64.
Ковалев Д. А.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА
327
65.
Кравченко Т. В.
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
333
66.
Лищук В. Б., Бєлих О. М.
ДОСТУПНІСТЬ ОСВІТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
340
67.
Любар Р. О.
ФОРМУВАННЯ ХОРОВИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ
343
68.
Мосійчук А. О.
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ
346
69.
Орел С. М., Бєлих О. М.
ВАЛЬДОРФСЬКА ПЕДОГОГІКА: КУРРИКУЛУМ ТА ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ
350
70.
Потішук В., Бєлих О.
СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА ІНСТАГРАМ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ЇЇ КОРИСТЬ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
353
71.
Соменко О. О., Соменко Д. В.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ НА БАЗІ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ІНФОРМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
357
72.
Станішовський А. С.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПТЕНТНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
364
73.
Фокшей С. Ю., Бєлих О. М.
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
367
74.
Хасьянова Т. В.
О ВОКАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ДРАМАТИЧЕСКИХ АКТЁРОВ В КАЗАХСТАНЕ
370
75.
Черевань І. В.
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
377
76.
Щербакова Н. В.
ВІТАГЕННІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ
382

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

77.
Абсалямова Л. М., Близнюк Т. І.
ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ НА ХАРЧОВУ ПОВЕДІНКУ ЖІНОК
388
78.
Бутрин В., Кізь О.
НЕТВОРКІНГ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
395
79.
Вексей Б. О., Гетманська М. О., Цигaненко-Дзюбенко І. Ю.
ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ГРОМАДЯН В УМОВАХ УРБАНІЗАЦІЇ ТА РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
404
80.
Кулаковська Р. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ СТРЕСУ
410
81.
Рязанцева Т. М.
ВПЛИВ СТРЕСУ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА СПОСОБИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ
414
82.
Слободян О., Кізь О.
ДІТИ УКРАЇНИ У ЧАСІ ВІЙНИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПЛЕКАННЯ СТІЙКОСТІ
420
83.
Хлистова М. Ю.
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗВО В УМОВАХ ВІЙНИ
430
84.
Ярова О. О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГІЇ
435

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

85.
Дністрянська В. О.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ТА ПІСЛЯВОЄННОГО СТАНУ
441
86.
Марченко В., Приходько К.
ЛЮДИНА І ВІЙНА: РЕАЛІЇ СУЧАСНОГО БУТТЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
445
87.
Мехралиева У.
ФОРМА, ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
448

 ART

88.
Антоненко І. В.
СПОСОБИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ БОМБОСХОВИЩ УКРАЇНИ
453
89.
Підгаєцька І. В., Яремчук О. М., Черній В. В., Поліщук В. І.
ЗАСОБИ ХУДОЖНЬО-ВИРАЗНОГО ВИКОНАННЯ ВОКАЛЬНОГО ТВОРУ
460
90.
Пінчук О. І., Бондарев П. С.
ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПАРТНЕРІВ В ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКИХ ТАНЦЯХ
465

 HISTORICAL SCIENCES

91.
Бєльмасова М. С., Троценко О. В.
ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДИК ЛІКУВАННЯ ЖОВЧОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ, РОЗВИТОК ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ
472
92.
Злий Н. Р., Наточій А. Д.
ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
476
93.
Троцька В. І.
ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ГЛИНЯНИХ ВИРОБІВ З ПОХОВАЛЬНИХ ПАМ’ЯТОК ДАВНЬОРУСЬКОГО ЧАСУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 20-Х – 70-Х РР. ХХ СТ.)
480

 POLITICAL SCIENCES

94.
Кунденко С. П.
ПОЛІТИКА ФРАНЦІЇ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ У 2014-2022 РОКАХ
486

 PHILOLOGICAL SCIENCES

95.
Герасімова О. М., Олійник К. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ТЕРМІНІВ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
493
96.
Карпенко М. Ю., Самарченко В. В.
ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ЯК ДРУГОЇ МОВИ В УМОВАХ ВИМУШЕНОЇ ЕМІГРАЦІЇ
498
97.
Ковальчук О. Я., Линдюк Г. Д.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СЛОВОТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ «МЕЛОДІЯ КАВИ У ТОНАЛЬНОСТІ КАРДАМОНУ» НАТАЛІЇ ГУРНИЦЬКОЇ ТА «ПОКИНЬ, ЯКЩО КОХАЄШ» КОЛІН ГУВЕР)
502
98.
Ковальчук О. Я., Риндзак В. А.
КОМПАРАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМОТИВНОЇ ЛЕКСИКИ В РОМАНАХ ЛЮКО ДАШВАР “ІНІЦІАЦІЯ” ТА МАРГАРЕТ ЕТВУД “ОПОВІДЬ СЛУЖНИЦІ”
510
99.
Ковальчук О. Я., Бариляк Х. В.
ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ТЕКСТІВ У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ TWITTER
516
100.
Плетенецька Ю. М., Ковальова А. І.
ПЕРЕКЛАД БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ НА ПРИКЛАДІ АНГЛОМОВНИХ КАЗОК
521
101.
Полякова О. В., Голодрига Ю. Г.
ПЕРЕКЛАД ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ, ЩО УТВОРЮЮТЬ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «НЕЗЛАМНІСТЬ» У СУЧАСНОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ
525
102.
Шваб О. В., Семигінівська Т. Г.
ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ ІЗ ПРОБЛЕМ ОСВІТИ (НА МАТЕРІАЛІ TED)
531
103.
Шпак Ю. О., Олійник Д. А.
TRANSLATION OF SLANG INTO UKRAINIAN BASED ON JOHN GRISHAM’S NOVEL THE FIRM
536
104.
Якименко А., Григорян Н. Р.
SOCIOPHONETIC VARIABILITY OF THE LANGUAGE OF SCOTTISH YOUTH
542

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

105.
Ісакова О. І., Лєонов М. В.
ПРОБЛЕМА МАСОВОЇ СВІДОМОСТІ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
547
106.
Ісакова О. І., Баєва О. І.
РОЛЬ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ
553

 ECONOMIC SCIENCES

107.
Artemenko O.
CAREER DEVELOPMENT FOR IGEN GENERATION
559
108.
Maksymchuk K.
GLOBAL CRISES AS CATALYSTS FOR FINANCIAL EVOLUTION: IMPACT ANALYSIS ON THE GLOBAL ECONOMIC ORDER
564
109.
Mushka D. V.
COMPANY STRATEGIES AND ASSESSMENTS OF THE EFFICIENCY OF TECHNOLOGICAL MARKETING COMMUNICATIONS
571
110.
Rudko D.
THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON BANKING EFFICIENCY AND CUSTOMER SERVICE
576
111.
Баріда Н.
РОЛЬ ІНФЛЯЦІЙНИХ ОЧІКУВАНЬ В СУЧАСНІЙ МОНЕТАРНІЙ ЕКОНОМІЦІ
582
112.
Білоног О. Є., Янішевський С. В., Пеньківська К. С., Костур С. А.
ПЛАНУВАННЯ СИСТЕМ СТАЛОЇ МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ
589
113.
Бушовська Л. Б., Клочко-Доля В. А.
ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ: СУТЬ, ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ
597
114.
Гнатенко Є. П.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
604
115.
Горбач С. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ
610
116.
Даценко А. М.
ЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК УМОВА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
612
117.
Кагановський О. С., Чмутова І. М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ
619
118.
Канєва Т. В., Галабурда А. С.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
624
119.
Коломієць Ю. Ю., Кочорба В. Ю.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ТА ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
629
120.
Коровій В. В., Маєр Н. В.
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ ТА СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ
635
121.
Костенюк Ю. Б., Гнідова Б. О.
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ
640
122.
Костенюк Ю. Б., Гнатюк В. В.
БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ЗА Ф. КОТЛЕРОМ ТА ЇХ АДАПТАЦІЯ ДО УМОВ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ПОСЛУГ
645
123.
Ліганенко І. В., Баєва Т. Д., Черненко К. В., Нейчева О. С.
КАР’ЄРА У СУЧАСНОМУ СВІТІ
649
124.
Негляд А. В., Бабічев А. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
656
125.
Прохорова М. Е., Гуменюк Я. М.
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ
661
126.
Синіка О. В.
ДОВІРЯЮЧИ НЕЙРОННОМУ КОМПАСУ: ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДОВІРИ СПОЖИВАЧІВ У СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
669
127.
Шарга Я., Іванющенко І.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ЕКОСИСТЕМИ КІБЕРСПОРТУ
673

LEGAL SCIENCES

128.
Гудзь Т. І., Синжерян А. А.
МЕТОДИ ТА ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ КРАЇНИ-АГРЕСОРА ЧЕРЕЗ СПІЛЬНОТИ У МЕСЕНДЖЕРАХ
679
129.
Дрижакова Д. Ю.
ОБ’ЄКТИ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ОБ’ЄКТ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ (АВТОМАТИЗОВАНИХ), ЕЛЕКТРОННИХ, ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ, ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
683
130.
Кучеренко Д. В., Тимофєєв В. П.
ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
689
131.
Липка Р., Бодирєв Д.
ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ З НАСЕЛЕННЯМ, ЯК ОДИН З МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
692
132.
Сіверська З. Х., Тимофеєв В. П.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТАКТИКИ СТРІЛЬБИ ПРАЦІВНИКІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ В У МОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
694
133.
Срібний В., Тимофєєв В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ, ЯК ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
697
134.
Юр’єв Д. С., Тишков В. Р.
АЛГОРИТМ ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ПРИ ДОКУМЕНТУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПОВ’ЯЗАНИХ З ОТРИМАННЯМ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ
700

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-3-954754-01-4 та УДК, вихідні дані м. Відень, Австрія, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: