I Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE AND TECHNOLOGY: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS» 19-21.10.2022 Осака, Японія. Архів

Шановні колеги!

19-21.10.2022 року у м. Осака, Японія

відбулася I Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE AND TECHNOLOGY: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science and technology: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-technology-problems-prospects-and-innovations-19-21-10-2022-osaka-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Погорєлова Н. Є.
ОЦІНКА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ КОРІВ
11
2.
Шолох М. С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ КОРІВ
15

 BIOLOGICAL SCIENCES

3.
Qin Xuanxuan, Samilyk M., Luo Yanghe
THE INFLUENCE OF DIETARY FIBER IN RICE BRAN ON KEFIR
19

 MEDICAL SCIENCES

4.
Abuvatfa Sami I. Kh., Lunhol O. M.
BIOCYBERNETICS OF MYKOLA AMOSOV
27
5.
Аскарьянц В. П., Малдашева Сарвиноз Усмон кизи, Артикбаева Б. М., Гиязов А. М.
ИММУННЫЕ КЛЕТКИ В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ
30
6.
Назарова М. Б., Адилбекова Д. Б.
ПОСТНАТАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПЕЧЕНИ ПОТОМСТВА, РОЖДЕННЫЕ ОТ МАТЕРЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОКСИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ
37
7.
Твердохліб Н. Г., Черниш Т. В., Галадза М. В.
ВПЛИВ ВІЙНИ НА ЛЮДСЬКИЙ ОРГАНІЗМ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ
42

 TECHNICAL SCIENCES

8.
Lanska V., Fedorova D., Slashcheva A.
SCIENTIFIC AND THEORETICAL ASPECTS OF USING RICE FLOUR-BASED SPONTANEOUS FERMENTATION SOURDERS IN GLUTEN-FREE BREAD TECHNOLOGY
49
9.
Suska A. A., Diakonov V. I., Diakonov O. V., Pirizhok V. S.
PECULIARITIES OF PLANT WASTE THAT PREVENT THE PRODUCTION OF HIGH-QUALITY FUEL BRIQUETTES
54
10.
Бабич А. І., Кернеш В. П.
СЕРВІСНЕ ТА ФІРМОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК ФАКТОР СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
59
11.
Вусатий М. В., Панцир Ю. І., Гарасимчук І. Д., Потапський П. В.
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
64
12.
Коломійцев О. В., Комаров В. О.
АНАЛІЗ БОЙОВИХ ПОШКОДЖЕНЬ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПЛАНЕРА ШТУРМОВИКА СУ-25
71
13.
Мороз Є. О., Бабаков М. Ф.
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПАСТЕРИЗАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ У ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
81
14.
Попов О. О., Дівізінюк М. М., Фаррахов О. В., Сулима А. П., Шевченко Т. О.
СПЕЦИФІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАЛИХ МОДУЛЬНИХ РЕАКТОРІВ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ
85
15.
Сватко В. В., Лемешенко В. В.
РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИНКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ
93
16.
Сватко В. В., Швидков Г. О.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ МОНІТОРИНГУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЧАТ-БОТІВ
99
17.
Служенко В. О.
НАУКОВО ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС НАДБАННЯ СВІТОВИХ ВІЙН
104
18.
Столяров О. Я.
УПРАВЛІННЯ ГЕНЕРАЦІЄЮ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ФЕС ЗА РАХУНОК СИСТЕМ НАКОПИЧУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УМОВАХ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ
110
19.
Тернова А. С., Григоренко І. В.
ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ЗАСОБІВ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ВЗУТТЯМ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ
117

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

20.
Міщенко Н. М., Ламанова А. Є.
РЕЖИМ НИЗЬКОЇ ХМАРНОСТІ НАД СТ. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ЗА ОСТАННІ П’ЯТЬ РОКІВ
126
21.
Рибалова О. В., Бригада О. В., Ільїнський О. В., Бондаренко О. О., Михайлова А. О.
ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ВНАСЛІДОК ЛІСОВОЇ ПОЖЕЖІ
130

 PEDAGOGICAL SCIENCES

22.
Akhmad I., Chmel V.
THE RESEARCH OF ASSOCIATIONS IN LINGUISTICS
137
23.
Tselikova A.
FORMATION OF SOFT SKILLS AT THE STAGES OF PROFESSIONAL FORMATION OF PERSONALITY
140
24.
Алієв Руфат Бахтіяр огли, Шаповалова А. С.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В ПЕРІОД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
147
25.
Дзюба О. О., Павлова А. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
149
26.
Дрожжина Е. І.
ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
156
27.
Іващенко О. Л., Подгаєцька В. В.
ОСВІТА З ВИКОРИСТАННЯМ ICT: ІНТЕГРАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТУ
163
28.
Кривошея Т. М., Гелик О. А.
ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ НАВИЧОК САМООБСЛУГОВУВАННЯ
166
29.
Марущак О. В., Соловей В. В., Салацінська О. Л., Скотар В. Т., Шевчук Л. М.
ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ОБРАЗНО-АСОЦІАТИВНОГО МИСЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
175
30.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОСТРОЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ДЗЮДОИСТОВ-ВЕТЕРАНОВ
184
31.
Яницька О. Ю., Іванюта О. В.
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ
195
32.
Янович Ю. Ю.
МЕТОД ПРОЄКТУ ПРИ ВИВЧЕНІ БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
206

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

33.
Nemlii L., Fedorchenko A., Popova Ya.
THE EFFECT OF INTERACTIVE ACTIVITIES ON FLIGHT ATTENDANT’S PSYCHOLOGICAL COMPETENCY FORMATION DURING AVIATION ENGLISH CLASS
210
34.
Кривуценко В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛІЗУ ПРИ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДАХ У КЛІЄНТІВ
214
35.
Федосова Л. О., Хлопчур Є. О.
ПРОФЕСІЙНА ДЕФОРМАЦІЯ ТА ВИГОРАННЯ
222
36.
Черушева Г. Б., Онацько М.
ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
229
37.
Чистовська Ю. Ю., Полікарпова М. С.
ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
236
38.
Шиловська О. М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОГО ПРОЕКТУВАННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
239
39.
Шопша О. Л., Сухарева М. Ю.
OСOБЛИВOСТІ ЗAСТOСУВAННЯ КOУЧИНГУ В OПТИМІЗAЦІЇ ПРOФEСІЙНOЇ ДІЯЛЬНOСТІ КEРІВНИКA
247

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

40.
Коваленко Н. В.
СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
252
41.
Маслій А. В., Гальчинська О., Лєжнєв О.
ОСОБЛИВОСТІ ГРАФІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТА СВІТОВИХ БРЕНДІВ КОСМЕТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
262

 JOURNALISM

42.
Браславська А. О.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ЖАНРІВ У СУЧАСНОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ
271

 ART

43.
Алексєєнко І. О., Божко Т. О.
НЕСТАНДАРТНА ТА ІНТЕРАКТИВНА РЕКЛАМА. СХОЖІСТЬ ТА ВІДМІННІСТЬ
279
44.
Белименко Л. І.
ДИТЯЧИЙ МЮЗИКЛ В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ СПЕЦИФІЧНОЇ ВИДОВИЩНОСТІ
287
45.
Гонтова Л. В., Голованьова А. В.
ЕТЮДИ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ «НОВОЇ МУЗИКИ» Д. ЛІГЕТІ
291
46.
Оконченко О. М., Конопатська Д. С., Партика Ю. О.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЄКТУВАННЯ ІНТЕР’ЄРІВ МИСТЕЦЬКИХ ЦЕНТРІВ
303
47.
Рябцева І. М., Трач Д. Д.
ІСТОРИЧНІ МОДЕЛІ КОМІЧНОГО ЖАНРУ В ОПЕРІ
308
48.
Сирятська Т. О.
KONZERTSTÜCK К. М. ФОН ВЕБЕРА ЯК ПЕРША МОДЕЛЬ ОДНОЧАСТИННОГО КОНЦЕРТУ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО З ОРКЕСТРОМ
313

CULTUROLOGY

49.
Gorenko L. I.
CURRENT TRENDS OF THE DEVELOPMENT SPIRITUAL POTENTIAL OF THE PERSONALITY IN THE CONTEXT OF THE INTERDISCIPLINARY INTEGRATION TO THE HIGHER ART EDUCATION
318
50.
Жерновська А. Ю.
КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ І ЇЇ РОЛЬ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ
325
51.
Падій Л.
ФОЛЬКЛОР І ТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
329

 LITERATURE

52.
Каліч Д. С., Загнітко А. П.
МОВНО-ХУДОЖНІЙ ПОРТРЕТ СОФІЇ АНДРУХОВИЧ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «СЬОМГА»)
332

 POLITICAL SCIENCES

53.
Popov O. P.
DIGITAL INTERACTION OF PUBLIC AUTHORITIES
338

 PHILOLOGICAL SCIENCES

54.
Довбня Л. Е.
МАНТИКА ДІЄСЛІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ СТАНІВ СПОКОЮ: ІСТОРИКО-ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
342
55.
Ісаєва О. В.
ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
348
56.
Курбатова М. В., Павлушенко О. А.
КОГНІТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОКІВ ЛЕКСИКОЛОГІЇ В 5-9 КЛАСАХ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
354
57.
Матвієнко Л. Г., Лоза Я. О.
ПЕРЕКЛАД БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ У ПРОФЕСІЙНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ ТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ
364
58.
Чубань Т. В., Кардаш Л. В.
ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГРАМАТИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
367

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

59.
Воропаєва Т. С.
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД В СУЧАСНОМУ УКРАЇНОЗНАВСТВІ
371
60.
Даценко В. С.
ПОЗИТИВІСТСЬКЕ РОЗУМІННЯ МОРАЛІ ІВАНОМ ФРАНКОМ
381
61.
Завадський В. А.
КОРОНА-ВІРУС — ЯК РЕЛІГІЯ. ПОЦІЛУНОК ЮДИ
385

ECONOMIC SCIENCES

62.
Honcharenko І., Tsymbalystyi Ya.
SCIENTIFIC APPROACHES TO THE REENGINEERING SYSTEM FORMATION AS A TOOL OF THE BUSINESS MANAGEMENT PROCESSES REDESIGNING
394
63.
Maksуmenko I. Y., Mischenko Y. O.
FEATURES OF CALCULATING AVERAGE WAGE FOR MOBILIZED EMPLOYEES
398
64.
Артиш В. І., Артиш Н. В.
ДОСВІД ВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
402
65.
Бабенко Л. В., Григор’єва А. С.
ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ У ЗАЛІЗНИЧНІЙ ГАЛУЗІ
411
66.
Гаврилова А. С.
СВІТОВА ЕКОНОМІКА, ЇЇ РЕСУРСИ ТА ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ
415
67.
Гончаренко Н. І., Рудич А. А., Саакян І. Р.
ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА ЯК СУЧАСНИЙ ТИП ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
418
68.
Кравець К. П., Скибенко В. І.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. АНАЛІЗ НАЯВНИХ ЗАГРОЗ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
428
69.
Курносенко А. О., Поха А. В.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ВПЛИВ НА БІЗНЕС‑ПЛАНУВАННЯ
434
70.
Лазнева І. О., Васильченко К. І.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В АВТОМОБІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
440
71.
Машіка Г. В., Пришляк Д. І.
ДОСВІД УКРАЇНИ У ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ ДЛЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ
444
72.
Пістунов І. М., Григорян В. Є.
МЕТОДИКА ЗНАЙДЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАПАСУ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ЧЕРЕЗ ТЕОРІЮ НАДІЙНОСТІ
452
73.
Сотник А. А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ БІЗНЕС-ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
460
74.
Урікова О. М., Мицо К. М.
ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ
466
75.
Чала В. С.
РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ: ВИТОКИ ТА ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ДОСЛІДЖЕНЬ
475
76.
Черненко Д. І.
ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ МЕТАДАНИХ У ХОДІ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ В УКРАЇНІ
483
77.
Чигиринський А.
ВПЛИВ ІМЕРСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ЦИФРОВИХ ЕКОСИСТЕМ
489

 LEGAL SCIENCES

78.
Peter Herman
GLOBAL SPACE SECURITY ADMINISTRATION
495
79.
Sieriebriak S.
LEGAL CONTENT OF THE SPECIAL ECONOMIC ACTIVITY REGIME IN THE CONTEXT OF STATE ECONOMIC POLICY
505
80.
Дорогань О. М.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН ЗА ЧАСІВ ГЕТЬМАНЩИНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХVІІ – ХVІІІ СТ.)
509
81.
Жидовцев А. В.
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ У 20-Х – 30-Х РОКАХ (НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКОЇ І ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ)
513
82.
Іванова О. М., Дубенко О. О., Хутак Аміна Шир Ага
ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА КОРПОРАТИВНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ
517
83.
Марочкін О. І.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ У СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
524
84.
Подорога Л. В.
ГЕНЕЗА ДЖЕРЕЛ УКРАЇНСЬКОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ЗА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
529
85.
Сакал С. В.
ДЕТЕРМІНУЮЧІ ЧИННИКИ ПРАВОВОЇ АКУЛЬТУРАЦІЇ
532
86.
Сиводєд І. С.
КРИМІНАЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЗА КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
537
87.
Стариченко А. О.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ, У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ
541
88.
Шевченко А. Є., Кудін С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА» В УКРАЇНІ (З 2022 РОКУ)
547

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-4-9783419-1-4 та УДК, вихідні данні м. Осака, Японія, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: