I Міжнародна науково-практична конференція «TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH» 28-30.09.2023 Токіо, Японія. Архів

Шановні колеги!

28-30.09.2023 року у м. Токіо, Японія

відбулася I Міжнародна науково-практична конференція

TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical aspects of modern scientific research. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-topical-aspects-of-modern-scientific-research-28-30-09-2023-tokio-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Житова О. П., Пінчук Ю. В., Нагорний В. А.
СУЧАСНИЙ СТАН ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ
9
2.
Маєтний Р., Єрмаков В., Гарбар Л. А.
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
12

 VETERINARY SCIENCES

3.
Lishchuk S. G., Savchuk L. B.
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF HONEY BEES AND THEIR INFLUENCE ON THE COLONY POPULATION
16

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Сарафинюк П. В., Баюрко І. С.
СТАН СКЛЕПІННЯ СТОПИ У ВОЛЕЙБОЛІСТОК РІЗНОГО РІВНЯ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
21

 MEDICAL SCIENCES

5.
Bilous N. V., Tsysar Yu.
POSTPARTUM DEPRESSION: POSSIBLE OPTIONS FOR ALLEVIATING THE COURSE (REVIEW OF LITERATURE)
27
6.
Stabryn M. B., Tsysar Yu. V.
MITRAL STENOSIS AS ONE OF THE EXTRAGENITAL PATHOLOGIES IN PREGNANT WOMEN (LITERATURE REVIEW)
33
7.
Toporivska Ye. M., Tsysar Yu.
THE EFFECT OF MELATONIN ON THE COURSE OF PREGNANCY (LITERATURE REVIEW)
43
8.
Деркач С. А., Куцай Н. М., Дяченко В. Ф., Марющенко А. М.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ БОРОТЬБИ З СИНЬОГНІЙНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ
48
9.
Марченко А. С., В’юн Т. І., Сидюк Г. Є.
ВПЛИВ БУЛІМІЇ НА РОЗВИТОК ЦД 2 ТИПУ В ЛЮДЕЙ З НОРМАЛЬНОЮ, АБО ЗНИЖЕНОЮ МАСОЮ ТІЛА
53
10.
Негода Ю. С., Євсєєва Д. Д., Пономаренко Н. С.
МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ
56

 CHEMICAL SCIENCES

11.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Levandovskii I. A., Levandovskii S. I.
ACYLIMINE SALTS AS REAGENTS IN REACTIONS C — AND N-ALKYLATION
60
12.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Мінакова Т. Г., Петрусяк Т. В.
ЧОТИРИ КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ХІМІЇ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
65

 TECHNICAL SCIENCES

13.
Azarenkov V. I., Smolianiuk K. R.
OPTIMIZATION OF PULSE SIGNALS TRANSMISSION
71
14.
Bondarchuk V. V., Kravchenko N. M.
FUNCTIONAL FEATURES OF METHODS AND TOOLS FOR COMPUTER-AIDED DESIGN OF ARTIFICIAL EMOTIONAL INTELLIGENCE SYSTEMS
75
15.
Василенчук М. З.
ЛІНЕАРИЗОВАНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПІДІГРІВНИКА З ПРОМІЖНИМ НОСІЄМ
85
16.
Короленко О. О., Яровий А. А., Яровий А. М.
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО РОЗПІЗНАВАННЯ ФЕЙКОВИХ НОВИН У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
88
17.
Кудрицький М. О., Тимків О. А., Бобрун О. В., Малигон В. В.
ВИМОГИ ДО МОЖЛИВОСТЕЙ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ, ЩО ВИКОНУЄ ЗАВДАННЯ У ВОЄННІЙ СФЕРІ
93

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

18.
Шевчик С., Нестерчук І. К.
ІСТОРИЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
96

 PEDAGOGICAL SCIENCES

19.
Антоненко І. В.
МОЖЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДІЙНОГО ФОРМАТУ ДИЗАЙН-ОСВІТИ
105
20.
Башевський Є. В., Колеснікова М. Л.
УКРАЇНСЬКА ДУХОВНА МУЗИКА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
114
21.
Вагабова Тамилла Ахмед кызы
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВВ.
118
22.
Король А. М., Чумаченко А. О.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЛІНГВОДИДАКТИЧНИМИ ЗАСАДАМИ
127
23.
Перебейнос В. Б., Пакулин С. Л., Зайцева М. Л., Феклистова И. С., Пакулина А. С.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ДОЛГОЛЕТИЕ КАК ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
133
24.
Прибора Т. О., Кириленко А. О.
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
144
25.
Семанішина М. В.
УКРАЇНСЬКА КАЗКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ ДО ДОРОСЛИХ
150
26.
Суховій Г. В., Гречаник Н. І.
УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
155
27.
Ядловська О. С., Кічата Л. О.
ВИВЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ
163

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

28.
Дудецька С. М.
СОЦІАЛЬНО–ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
169
29.
Предко В. В.
ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ МЕХАНІЗМ ПОДОЛАННЯ ВІДЧУТТЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ПОСТКОВІДНИЙ ПЕРІОД
173

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

30.
Кравчук В. О.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
176

 ART

31.
Подать Я. С.
ОСОБЛИВОСТІ АТАКИ ЗВУКУ ТА ЕФЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ У СУЧАСНІЙ МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ
180

 CULTUROLOGY

32.
Алтухов В. А., Дубова Д. С.
ІНДІЙСЬКИЙ ТАНЕЦЬ У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
188
33.
Забора В. А.
ТИПИ ЗОВНІШНОСТІ ПО ДЕВІДУ КІББІ
194

PHILOLOGICAL SCIENCES

34.
Волкова І. В., Масло О. В., Ібрагімова У. А.
ФРАЗЕОЛОГІЯ КОЛЬОРОНАЗВ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛЬСЬКИХ НА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ)
198
35.
Посесор Д. В.
ТИПОЛОГІЯ ЛЕКСИЧНИХ АНОРМАТИВІВ У РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯХ «NOVOGRAD. CITY», «KOROSTEN. TODAY» ТА «BERDYCHIV. BIZ»
201
36.
Ситько О. М.
ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ
206

 ECONOMIC SCIENCES

37.
Кіндій Т. А.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ САНКЦІЙ ПРОТИ АГРЕСОРА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ
212
38.
Кучма О. М.
ДИРЕКТИВИ ЄС SER ТА NIS 2: ВИМОГИ ЩОДО МЕРЕЖЕВОЇ, ІНФОРМАЦІЙНОЇ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
221
39.
Пікуліна О. В., Задоя В. О., Ситник В. В.
ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ В СИСТЕМІ ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
230
40.
Радзієвська С. О.
ПЕРСПЕКТИВИ М’ЯСО-МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СУЧАСНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
234
41.
Рунчева Н. В., Марченко О. А., Пилипенко К. А., Сальнікова М. В.
СТАНДАРТИ ЯКОСТІ У ТУРИЗМІ ЯК ЗАПОРУКА КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
245
42.
Юрчик О. А., Чаркіна Т. Ю.
ЩОДО ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
249
43.
Ярошенко С. С.
ПОДАТОК НА НАДПРИБУТКИ БАНКІВ В УКРАЇНІ: ОЧІКУВАННЯ ТА РЕАЛІЇ
255

 LEGAL SCIENCES

44.
Варга Т. М.
ЗАХИСТ І ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НАРОДУ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
260
45.
Сергієнко О. В.
МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЯК КАТЕГОРІЯ ПРАВА
269
46.
Сивицький В. С.
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
273

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-4-9783419-2-1 та УДК, вихідні дані м. Токіо, Японія, електронна версія збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 9 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: