II Международная научно-практическая конференция “SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS”, 20-21 января 2020 года Харьков, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

20-21 января 2020 года в г.Харьков, Украина

состоялась II Международная научно-практическая конференция

SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

1.
Vinyukov A. A., Dudkina A. P., Bondareva O. B. Effect of microfertilizer sizam on the productivity of spring barley
14
2.
Гущин В. О., Ситник Ю. М. Аквакультура великоротого окуня (Micropterus salmoides) у Китаї як приклад для наслідування в Україні
18
3.
Котков В. І., Пустовіт С. В. Обґрунтування режимів роботи решета дообмолочувального пристрою
22
4.
Матвійчук Н. Г., Мініч С. В. Вміст важких металів під житом озимим за різних систем удобрення в умовах Полісся
27
5.
Мацей Р. О., Рогачко С. І., Плясунова О. О. Інноваційний пристрій для улаштування постелей під гідротехнічні споруди меліоративних систем
30
6.
Пономарьова О. А., Бондар М. О. Структура та стан захисних лісосмуг біля траси Дніпро – Кривий Ріг
35

 ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

7.
Бабаев О. Ю., Рудинська В. В. Резистентність, захворюваність та збереженість телят при вирощуванні у несприятливих абіотичних умовах
39
8.
Галабурда М. А., Панчук А. М. Контроль свіжості харчових яєць
43
9.
Котелевич В. А., Ларіна К. С., Тимощук Ю. Ф. Порівняльний аналіз якості та безпечності ковбасних виробів двох виробників, що реалізуються  в торгівельній мережі м. Житомир
48

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

10.
Валерко Р. А., Іваницька Л. М. Оцінка стану зелених насаджень парку культури і відпочинку ім. Ю. Гагаріна за результатами опитувань мешканців м. Житомир
52
11.
Ковальова К. О., Ковальов О. В., Ковальова С.О. Аналіз ефективності очищення господарсько-побутових стічних вод залізовмісним  реагентним комплексним методом
57
12.
Лагутенко О. Т., Настека Т. М., Гапанович В. С. Видове різноманіття та екологічна характеристика птахів Національного природного парку «Голосіївський»
60
13.
Лисиця О. І., Малько М. М. Особливості фізіолого-біохімічних показників крові у дітей грудного віку, хворих на лімфобластний лейкоз
65
14.
Орлова Л. Д., Хоменко О. О., Потапова А. Є. Біоекологічні особливості лучної квіткової флори околиць с. Чернеччина Охтирського району Сумської області
69
15.
Пухляков Р. С., Слишина Т. Л., Рогатко А. И. Физическая подготовленность юных фехтовальщиков
71
16.
Рахимова Т., Рахимова Н. К., Шарипова В. К. Оценка состояния ценопопуляции редкого вида Calligonum Molle litv. на озере Денгизкуль (Узбекистан)
76
17.
Троїцька О. О., Ткаліч І. О., Свистун М. А., Мілько Д. О. Оцінка контамінації важкими металами води i підйому з очисної водопровідної станції ПАТ «Запоріжсталь» м. Запоріжжя
81
18.
Шамелашвілі К. Л.,  Штеменко Н. І. Вплив сполук ренію на антиоксидантну систему захисту за розвитку звичайної та резистентної до цисплатину карциноми герена
86

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

19.
Tanufi O., Toma M.-M. The obesity predisposing factors and ots complications at the people of the republic og Moldova
89
20.
Анищенко Л. В., Мальченко Я. О., Соколов Д. В. Cовременные подходы к диагностике рака желудка
91
21.
Артёмов  А. В., Мурзин  В. Н. Необычный вариант стромальной опухоли роговицы
93
22.
Бедзай А. О. Поширеність поєднання основних факторів ризику у жінок з нестабільною стенокардією в залежності від звички куріння
98
23.
Вербицкая А. А., Соколов Д. В. ДВИ и ПЭТ/КТ в диагностике онкологической патологии поджелудочной железы
101
24.
Гнатюк М. С., Гданська Н. М., Татарчук Л. В. Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання міоендокринних клітин передсердь при пострезекційній портальній гіпертензії
103
25.
Кижаев С. А., Мазур Н. В. Инновационная технология искусственного интеллекта КМЭ в практике семейного врача
106
26.
Кутовой А. Б., Чайка В. А., Бузмаков Д. Л. Симуляции в овладении практическими навыками в медицине
111
27.
Семененко К. М Алгічний синдром, як чинник тривожності у військових
113
28.
Стоян А. О., Мангушева В. Ю. Вивчення сучасних методів діагностики рубцевої алопеції
114

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

29.
Багдат Д., Каюпова Ф. Е. Актуальные вопросы оценки безопасности и качества биологически активных добавок
118
30.
Басиста В. В., Унгурян Л. М., Бєляєва О. І. Ретроспективний аналіз показників захворюваності та поширеності хвороб органів дихання серед населення України з метою оптимізації фармацевтичної допомоги
120
31.
Вишницька І. В., Образенко М. С., Пруднікова Л. С. Дослідження стану спеціалізованої фармацевтичної допомоги хворим на вугрову хворобу (акне)
122
32.
Ганзюк А. Я. Глауконітові глини у терапевтичній практиці
124
33.
Губін Ю. І., Дорош А. В. Розробка електронного документообігу на базі Національного Фармацевтичного Університету
129
34.
Нєнова З. Д., Ляшенко-Щербакова В. В., Унгурян Л. М., Бєляєва О. І.Статистичний аналіз показників поширеності ожиріння в Україні та країнах світу
134
35.
Фатєєва К. О., Унгурян Л. М., Бєляєва О. І., Ящук І. С. Вивчення рівня задоволеності працею керівниками філій аптечних мереж
138
36.
Шматенко О. П., Підлісний О. В., Соломенний А. М., Підлісний О. В., Тарасенко В. О. Визначення оптимальних моделей місцевого лікування ран у медичній Службі Збройних Сил України
141

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

37.
Косаріна С. В. Використання робочого зошита із друкованою основою з предмета «Хімія»
144
38.
Шпак А. Є., Кобилочний А. П. Сучасні методи очищення води від сполук Cr(III)
147

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

39.
Gorbatyuk I. V., Terentyev O. O., Volianiuk V. O., Mishchuk D. O. Methodology of estimation of efficiency of applying is in industry of new constructions of earthmovers
150
40.
Sydor A. R. Tidal bore formation behind water regulation structures in the lower reach
154
41.
Анциферова О. О., Ковальов В. Д., Васильченко Я. В., Шаповалов М. В. Реалізація можливостей удосконалення технології переривчастого зубошліфування в промислових умовах
157
42.
Блінова Н. К., Соловьйов А. В. Вдосконалення технології зневоднення осадів стічних вод
158
43.
Войтків С. В. Компонувальна схема перспективного пасажирського купейного спального вагона класу 1-СВ
162
44.
Волкович Ю. О., Верхівкер Я. Г. Товарознавча оцінка якості молочного шоколаду
167
45.
Гаврилюк В. В. Підвищення ефективності діяльності супермаркету за рахунок використання СМО
175
46.
Галахов Є. М. Моделювання функції інтенсивності кібератак
180
47.
Глуховський І. В., Глуховський В. В. Стінові елементи з комбінованим армуванням
185
48.
Данилова Л. М., Шостакевич П. В. Прогнозування похибки оброблення при точінні
189
49.
Данилюк І. П., Руснак Л. І. Технологія борошняних кулінарних виробів з використанням амарантового борошна
194
50.
Жмудь А. В., Тележенко Л. М., Атанасова В. В. Вплив компонентів харчового продукту на сенсорне сприйняття аромату
198
51.
Климюк Ю. Є. Комп’ютерне прогнозування адсорбційної очистки води від домішок у швидких консоподібних фільтрах
202
52.
Ковалевський К. А.,  Мамай О. І., Валько М. І., Ярцева Т. А. Вплив ферментних препаратів на вміст полісахаридів  у плодово-ягідних виноматеріалах
206
53.
Костерєв М. В., Літвінов В. В. Оптимізація розташування пристроїв синхронізованих векторних вимірювань з урахуванням імовірності відмови обладнання електроенергетичної системи
211
54.
Крашенінін О. С., Одєгов М. М., Семененко Ю. О. Ефективність експлуатації тягового складу і об’єктів залізничної інфраструктури
217
55.
Кузовкіна Т. В., Мамаєва О. В., Хватова С. В. Децентралізація електроенергетичних систем та впровадження перспективних засобів управління розподіленою генерацією
220
56.
Митрохін О. А. Розрахунок замкнутої циліндричної оболонки по моментній теорії за допомогою програми “Mathcad”
224
57.
Орєшков В. І., Коляда Т. В. Аналіз стану, тенденції і проблеми розвитку широкосмугового доступу у світі та в Україні
227
58.
Педяш В. В. Расчет параметров групового сигнала ВОСП с OFDM модуляцией
232
59.
Пересічна С. М., Бєлоконь О. М. Перспективи розвитку конгрес-готелів в Україні
236
60.
Пересічна С. М., Дорохов Р. Г. Особливості діяльності туристичних готелів
240
61.
Рогачко С. І., Плясунова О. О. Плавуча гнучка огороджувальна споруда
245
62.
Рудик О. Ю., Каплун П. В. Solidworks – CAD/CAE-система технічних ВУЗів
249
63.
Свириденко В. Ю. Україна на шляху до Smart-суспільства
253
64.
Свиридов В. І., Бруяко В. В., Бондаренко А. В. Суднові нафтовмістні води, яка загроза екологічної безпеки світового океану
257
65.
Скачков В. А., Бережная О. Р., Нестеренко Т. Н., Иванов В. И. Некоторые структурно-механічние характеристики пирографита
261
66.
Скачков В. А., Бережная О. Р., Сергиенко Т. И. Формирование структуры и некоторые свойства углеродных композиционных материалов
265
67.
Сова Н. А., Губанова О. О., Савченко Ю. А., Коваленко Н. В. Огляд сучасних вітчизняних технологій виробництва зернових батончиків
268
68.
Сотник М. І., Москаленко В. В., Сохань А. О., Сухоставець Д. І. Пульсації тиску у відцентрових насосах
271
69.
Сотніков О. М., Ясечко М. М. Визначення просторових параметрів електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону
276
70.
Трохименко Г. Г., Шмаркова А. О., Філімонова А. О. Дослідження процесу нейтралізації кислого жому — побічного продукту цукрового виробництва
280
71.
Трубачев С. І., Колодежний В. А. Розрахунок на міцність траверси основної опори шасі літака
284
72.
Филатов Г. В. Оптимизация цилиндрических оболочек с ограниченной долговечностью, взаимодействующих с агрессивной средой
286
73.
Черкас А. І. Розвиток  метрології та її значення для науково-технічного прогресу
291
74.
Чернобиль О. Е. Конструирование, строительство и экслуатация сталежелезобетонной спиральной камеры Днестровской ГАЭС
295
75.
Чорна Н. А. Сучасні методи та прийоми мотивації, стимулювання та активізації навчання здобувачів освіти коледжів і технікумів на заняттях загальнотехнічних дисциплін
300
76.
Якобчук Р. Л., Кучеренко Д. В. Інтенсифікація процесу сушіння пивної дробини в сушарці шнекового типу
303

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

77.
Гайдар Г. П., Долголенко А. П. Влияние ультразвуковой обработки на конфигурационную перестройку дивакансий V2(2–/–)
308
78.
Іваненко Т. В. Прогнозування ціни фінансових інструментів за допомогою рядів Тейлора
313
79.
Котова О. В., Плоткін Я. Д. Асимптотичний аналіз розв’язку сингулярно збуреної двоточкової крайової задачі у банаховому просторі
317
80.
Настасенко В. А. Новые достижения в области квантовой физики
321
81.
Самойленко В. Г., Григор’єва В. Б. Заміна змінних в інтегралі рімана для функцій, які задані на метричному просторі з мірою
326
82.
Уразбаева К. Т. Применение инновационных технологий в  обучении физике
330

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

83.
Бабич О. В. Територіальні особливості, сучасний стан та динаміка захворюваності населення на туберкульоз у Кіровоградській області
338
84.
Залеський І. І., Майборода Х. А. Гідроекологічні зміни озера Світязь Волинської області
342
85.
Прокофьев О. М., Тимошевский Н. Ю., Волошановская О. Ю. Динамика облачности Антарктиди
346
86.
Прокофьев О. М., Тимошевский Н. Ю., Волошановская О. Ю. Исследование динамики инсоляции Северной Полярной области
349
87.
Федій О. А., Давиденко О. О. Ракетобудування України в шкільній географії
353

АРХИТЕКТУРА

88.
Голоднов А. И., Иванов Б. В. Несущая способность выровненных сжатых стальных двутавровых элементов
358
89.
Стецюк М. П. Економічні принципи вдосконалення використання земель  авіаційного транспорту
362

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

90.
Lupu M. C. The importance of parental education in Romanian education system
367
91.
Oana Codreanu Relation between the mathematical educational game and the modern educational methods at pre-school age
371
92.
Șorodoc O. G. M. Didactic points of ethnosophy
372
93.
Stoian O.-M. The relationship between satisfaction and motivation development
377
94.
Troshyna S. V., Bespartochna O. I. Organization of interactive adult learning (theoretical aspect)
379
95.
Вікторова Л. В. Застосування сучасних сервісів та мобільних додатків в освіті дорослих
385
96.
Волошин О. Р. Особливості освітнього процесу та його вплив на виховання здоров’язберігаючих компетентностей школярів
389
97.
Гончаренко М. С. Модернізація системи освіти в умовах постнекласичного періоду розвитку світу і науки
393
98.
Губанова Н. Л., Бергеман Н. А., Кондратьєва О. М. Проблеми викладання дисциплін природничо-математичного напрямку в навчальних закладах
398
99.
Долгопол О. О. Удосконалення комунікативних компетентностей студентів шляхом впровадження проєктних технологій
402
100.
Жакипбекова С. С., Абсалимова А. Б. Развитие критического мышления младших школьников на уроках  литературного чтения
405
101.
Зелинская С. А. Совместное обучение, как новая модель обучения в цифровой среде
409
102.
Колонтаєвська С. В. Виховання культури поведінки дітей старшого дошкільного віку
414
103.
Колоскова Ж. В. Застосування інтерактивних технологій в процесі диригентської підготовки майбутнього педагога-музиканта в умовах ЗВО
417
104.
Корецька Д. Д. Організація профорієнтаційної роботи у закладах середньої освіти
421
105.
Купчак М. Я., Саміло А. В. Професійна самосвідомість майбутніх менеджерів – гарант стійкості мотивів навчання
426
106.
Левченко М. І., Сук І. В. Розвиток технічної творчості студенів енергетичних спеціальностей в коледжах та технікумах України
430
107.
Лукьянов Д. В. Активізація проектної творчості майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва за допомогою інформаційно-комунікативних технологій
434
108.
Мельник Ю. С. Способи розв’язування компетентнісно орієнтованих фізичних задач учнями гімназії
438
109.
Мохонько В. Д., Васіна Л. С. Маргінальний аналіз в курсі вищої математики для економістів
443
110.
Нестерчук В. В. Поняття домашнього насильства
449
111.
Павленко В. О., Павленко Є. Є. Фізична реабілітація в системі фізичного виховання закладів вищої освіти України
451
112.
Погорєлова Л. Д. Інноваційні педагогічні технології у розвитку творчого мислення та активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з історії фізичної культури
456
113.
Салтикова Т. О. Особливості організації практичної професійної підготовки вчителів початкової школи у Франції
461
114.
Скрипник О. С. Саморозвиток педагога-хореографа як педагогічна умова професійного іміджу
464
115.
Солтис О. В. У світі казкової фізкультури Миколи Єфименка (методичні основи авторської технології)
468
116.
Стаднійчук І. П. Важливість підвищення якості професійної підготовки техніків-електриків
472
117.
Сулима А. С., Мацейко І. І. Дисципліна «Методика навчання основ медичних знань та проведення санпросвітницької роботи» у вищому навчальному закладі фізичного виховання і спорту
476
118.
Тимощук О. О. Структура культури іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців технічної галузі
480
119.
Титова А. А. Мотивация учителя – ключевая компетентность  стандартов школьного образования новой украинской школы
484
120.
Чиркіна С. В., Матінова А. М., Специфіка  професійної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва  у творчих колективах
491
121.
Шарапова О. М. Сучасні підходи до викладання дисципліни — клінічної анатомії і оперативної хірургії у вищому медичному закладі України
494
122.
Шевченко І. Ю. Концепція реформування вищої освіти в Україні: можливості та загрози
497
123.
Ярославцева М. І., Колесник А. Є., Сухар А. В. Розвиток творчих здібностей засобами ТРВЗ
502

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

124.
Бочелюк В. Й. Соціально-психологічні особливості трансформації сучасної особистості в період глобальних соціально-економічних змін
505
125.
Демчук О. О. Психологічний конструкт життєвої компетентності особистості
509
126.
Москалюк Л. Н. Исследования тревожности и страхов у подростков
515
127.
Панов М. С. Соціальна адаптація у різних наукових вимірах: теоретичний аналіз
520
128.
Славински М., Ященко Е. Стереотипы о сексуальной жизни пожилых людей
524

 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

129.
Баланюк Л. М. Соціологія  молоді
531

 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

130.
Генкин А. А. пианизм как именная часть  фортепианного исполнительства
535
131.
Щербина Е. Б. Простір віртуального змісту
540

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

132.
Андрєєва М. А., Вагін Ф. І. Малі морські танкери типу «Каир» (проект 1844), історія і сучасність
543

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

133.
Денисюк А. В. Особливості владно-громадського діалогу в українському суспільстві
547
134.
Дерун В. Г. Політичні ризики: визначення і класифікація
551
135.
Пономарьов П. Є. Вибір елегазових вимикачів для діючих ВРП-330 кв
555
136.
Пономарьов П. Є. Особливості організації технічного обслуговування магістальних ЛЕП у Донецькій та Луганскій обл.
558

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

137.
Качан В. Г. Переклад фразеологізмів в романі Д. Кіза «Таємничі історії Біллі Міллігана»  українською мовою
561
138.
Косс В. А. Кибернетика как узел синтеза наук
564
139.
Ляшенко Л. М. Нові теорії виникнення мовлення у людини
570
140.
Медведик А. Ю. Human behaviour in Ukrainian and English phraseology
575
141.
Місячна Ю. М., Місячний М. І. Функціонування актуальної термінологічної лексики на платформі он-лайн ресурсів (вокабуляр, пов’язаний із баскетболом)
579
142.
Ходаковська Н. Г. Особливості предметних і рольових віршованих текстів Едуарда Меріке
584
143.
Чубань Т. В., Кардаш Л. В. Семантико-синтаксична валентність дієслова
588

 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

144.
Євдомаха М. С. Екологічна стратегія ЄС: теоретичні та прикладні аспекти
592
145.
Осетрова О. О. До питання про сутність поняття «складні життєві обставини»
594
146.
Сосєдко Г. С. Тропологічні  стратегії історичного наративу згідно з концепцією Х. Уайта
599

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

147.
Artemenko L., Liutenko D. Tools for international business competitiveness assessment
604
148.
Liubkina O. V., Filipovych Y. V. Capital structure importance in company’s financial management
606
149.
Барицька К. М. Кругова економіка в контексті конструктивних рішень запобігання зростанню відходів та дефіциту ресурсів
608
150.
Бур’ян Г. О. Концепт як базова категорія лінгвокультурології
612
151.
Володина Т. С. Public sector auditing
614
152.
Журавльов В. Є., Задоя О. А. Місце України на міжнародному ринку вугілля
616
153.
Задорожний  З.-М. В., Ясишена В. В. Удосконалення деяких аспектів обліку нематеріальних активів
620
154.
Кальний С. В., Степко В. О. Особливості вартісної оцінки на різних стадіях життєвого циклу інвестиційного проекту
624
155.
Кіреєв В. О. Фінансова спроможність підприємств в контексті її впливу на фінансову безпеку держави
629
156.
Корецька Н. І., Єфімчук А. С. Вплив факторів на рівень продуктивності праці на підприємстві
632
157.
Кулик Д. А. Бізнес-моделювання процесів електронного бізнесу на підприємстві
635
158.
Ляховська О. В. Регіональні аспекти виробництва м’ясних продуктів в Україні
642
159.
Мельничук А. В. Роль системи інформаційної безпеки у забезпеченні економічної безпеки підприємств
645
160.
Міняйленко І. В., Хурса В. В. Оцінювання рівня економічної безпеки на підприємстві
648
161.
Нечаєва І. А., Дончик Д. І. Особливості аналізу діяльності підприємства в умовах обмеженої інформації в антикризовому управлінні
652
162.
Нечаєва І. А., Костецька А. І. Особливості використання в антикризовому менеджменті превентивних методів діагностики з метою вибору об’єкту інвестування
657
163.
Новаковська І. О., Совершенна Т. В. Облікові підстави інвентаризації земель
661
164.
Обод Л. О., Лукіна Г. І. Шляхи розширення інформаційних можливостей фінансової звітності з метою управління
666
165.
Разумова Г. В., Карлова О. В. Особливості мерчандайзингу магазинів спортивного одягу та аксесуарів
670
166.
Романко О. П. Світова практика підтримки інноваційно-інвестиційної політики для української практики
674
167.
Тростенюк Т. М. Організаційні основи управлінського обліку в державних закладах вищої освіти
677
168.
Туманов О. О. До питання становлення поняття «соціальні медіа»
680
169.
Чернявська І. М., Усенко А. С. Теоретичні аспекти ефективності науково-технічних стратегічних альянсів
682
170.
Шубенко Є. С., Сафіна А. С. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств України
685

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

171.
Антошкіна В. К. Правова природа правоположень (прецедентів тлумачення) та їх роль в правовому регулюванні
690
172.
Ленкова Т. Р., Мирошниченко В. О. Інформаційні війни: сучасний вимір
694
173.
Луцько В. П. Колізії у спадкових відносинах в міжнародному приватному праві
698
174.
Руденко О. В. Регламент Рим ІІ як основоположний уніфікований акт колізійного регулювання у сфері позадоговірних зобов’язань
702
175.
Савайда О. І., Надурак В. В. Правова культура як загальносоціальний феномен: проблеми розвитку
707
176.
Сінг А. Ж. Практика міжнародного суду ООН у сфері регулювання морських спорів
711
177.
Швець С. Г., Бублик Н. С., Деякі аспекти роботи та обміну документами в режимі реального часу
715

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-83-2, УДК, ББК, выходные данные г. Харьков, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 4.4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: