II Международная научно-практическая конференция “EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS”, 26-28 декабря 2020 года Рим, Италия. Архив

Уважаемые коллеги!

26-28 декабря 2020 года в г. Рим, Италия
состоялась II Международная научно-практическая конференция

EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European scientific discussions. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2020. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-european-scientific-discussions-26-28-dekabrya-2020-goda-rim-italiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Biliaieva I. M., Lykhovyd P. V., Piliarska O. O., Piliarskyi V. H.
THE STUDY OF TOMATO PRODUCTIVITY DEPENDING ON AGROTECHNOLOGY AND NATURAL FACTORS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK APPROACH.
14
2.
Kundenko M. P., Pikh E. A.
ANALYSIS OF MODERN GRAIN DRYING TECHNOLOGIES IN UKRAINE.
17
3.
Бурєннікова Н. В.
ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ОНОВЛЕНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ.
22

VETERINARY SCIENCES

4.
Париловський О. І., Яценко І. В., Бусол Л. В., Дегтярьов М. О., Богатирьова А. М.
СУДОВО-ВЕТЕРИНАРНІ КРИТЕРІЇ УШКОДЖЕНЬ, ЩО ПРОНИКАЮТЬ У ПОРОЖНИНИ ТІЛА ТВАРИНИ.
27

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Hryhorova N. V.
INFLUENCE OF STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETES ON MAGNESIUM CONTENT IN THYMUS CELLS, BLOOD AND SPLEEN LYMPHOCYTES.
43
6.
Yunusov L. S., Zainobiddinov A. E., Gayibov U. G.
VASORELAXANT EFFECT OF SOME SELECTED ALKALOIDS.
47
7.
Волкова Л. Л., Крамаренко Т. В.
ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИЧНО — ПРИРОДНИЧИХ НАУК.
51
8.
Гусак В. В., Пітух А. М., Щерба Р. М.
ВПЛИВ НІТРАТУ СТРОНЦІЮ НА АНТИОКСИДАНТНУ СИСТЕМУ ПАВЛОВНІЇ СОРТУ ШАН ТОНГ.
58
9.
Шейкіна Н. В., Науменко В. С.
ДЕЛЬФІНИ.
65

 MEDICAL SCIENCES

10.
Bachu M., Sorokman T., Ostapchuk V.
FACTORS DETERMINING THE OCCURRENCE OF IODINE-DEFICIENCY DISEASES IN CHILDREN.
68
11.
Moldovan P., Sorokman T., Shvugar L.
INDICATORS OF ERADICATION HELICOBACTER PYLORI IN CHILDREN WITH DIFFERENT LEVELS OF VITAMIN D.
73
12.
Yekhalov V. V., Kravets O. V., Krishtafor D. A.
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DISTANCE LEARNING OF MEDICAL INTERNS OF DIFFERENT SPECIALTIES.
77
13.
Андрійчук Т. П., Ярмошик Ю. Г.
АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ПЛОДА У ПАЦІЄНТОК ІЗ ОБТЯЖЕНИМ ГІНЕКОЛОГІЧНИМ АНАМНЕЗОМ.
86
14.
Балога О. Е., Сорокопуд І. В.
НАЙПОШИРЕНІШІ ПРИЧИНИ ЗВЕРНЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З ЧАСТКОВИМИ ЗНІМНИМИ ПРОТЕЗАМИ.
92
15.
Белоусова Б. Р., Гаркун А. Д., Ляшенко Л. И.
ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОПРОТОКОЛА В УСЛОВИЯХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ НАЧИНАЮЩЕГО ВРАЧА.
95
16.
Гаркун А. Д., Билоусова Б. Р., Ляшенко Л. И.
ИНТЕГРАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФИЛАКТИКУ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ТЕЛЕГРАМ-БОТА.
101
17.
Гусєв В. М., Хапченкова Д. С., Кухлій В. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК ІЗ ІНФЕКЦІЄЮ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ.
104
18.
Ерошкина Т. В., Иванченко Е. Ю.
ПРОТИВОРАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА И ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ.
109
19.
Зварич Л. І.
ПРОЛАКТИН-ОБУМОВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ У ЖІНОК ЗІ СТЕРТИМИ ПРОЯВАМИ ГІПЕРАНДРОГЕНІЇ.
116
20.
Клітинська О. В., Стішковський А. В., Гурандо В. Р.
КОНСТАНТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ В ОРГАНІЗМІ ДІТЕЙ, ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я.
122
21.
Клітинська О. В., Зорівчак Т. І.
ВПЛИВ ЗАГАЛЬНОСОМАТИЧНОГО СТАТУСУ НА ПЕРЕБІГ ПУЛЬПІТІВ ТИМЧАСОВИХ ЗУБІВ.
128
22.
Ковач І. В., Хотімська Ю. В., Зелінський А. Л., Лавренюк Я. В., Хотімська А. Б.
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ СТОМАТИТУ В ДІТЕЙ НА ТЛІ ГОСТРОГО ЛІМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗУ.
132
23.
Решетняк С. О., Євтушенко Д. В., Прасол О. В., Момот А. А., Думанський Ю. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ КОРОТКОСТРОКОВИХ ТА ДОВГОСТРОКОВИХ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ РЕЗЕКЦІЇ НИРКИ З ІНТРАОПЕРАЦІЇНОЮ ІШЕМІЄЮ АБО БЕЗ НЕЇ У ПАЦІЄНТІВ З ЛОКАЛЬНИМ РАКОМ НИРКИ.
139
24.
Саган Н. Т., Жураківська О. Я., Антимис О. В., Дутчак У. М., Князевич-Чорна Т. В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЖУВАЛЬНОГО М’ЯЗА ПРИ ГІПОТИРЕОЗІ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ.
141
25.
Тещук В. Й., Тещук Н. В., Руських О. О.
ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ ЗА ЗМІШАНИМ ТИПОМ.
147
26.
Троценко О. В., Сніга Я. В., Седнєва Л. Р., Грицаєнко М. В.
ПРОЄКТНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.
150
27.
Якименко О. О., Закатова Л. В., Антіпова Н. М., Тбілєлі В. В., Серебрякова А. А.
СИСТЕМНІ ВАСКУЛІТИ: ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ЗА ДАНИМИ РЕВМАТОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ.
156
28.
Ярова С. П., Гензицька О. С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ГІПЕРЕСТЕЗІЇ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПАРОДОНТА.
158

PHARMACEUTICAL SCIENCES

29.
Братішко Ю. С., Посилкіна О. В.
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ НА ПОСАДУ «МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ТА КОРПОРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ» ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ.
163

 CHEMICAL SCIENCES

30.
Святенко А. С., Святенко Л. К.
ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНО-ЕЛЕКТРОННИХ ПОТЕНЦІАЛІВ ВІДНОВЛЕННЯ НІТРОАРОМАТИЧНИХ СПОЛУК.
173

TECHNICAL SCIENCES

31.
Horiushko S. D.
RANDOM-ACCESS MEMORY ALLOCATION IN GAME DEVELOPMENT.
179
32.
Kidanov A. A.
PROBABILITY THEORY IN GAME DEVELOPMENT.
182
33.
Гаєвський О. А., Тимошенко А. Ю., Ласкучеров О. О.
ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ПІДЙОМНОЇ БАЛКИ.
187
34.
Головкіна Л. І.
ВИКОРИСТАННЯ БІЛИХ КОРЕНІВ У ВИГОТОВЛЕННІ КОНСЕРВІВ ІЗ МОЛОДОЇ КАРТОПЛІ.
189
35.
Мітрахович М. М., Расстригін О. О., Комаров В. О.
МЕТОДИ І МОДЕЛІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АВІАЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ НАЯВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ.
194
36.
Нимчик А. Г., Усманов Х. Л., Кадирова З. Р.
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА ВОЗГОНКИ МЕТАЛЛОВ ПРИ ОБЖИГЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА И АГЛОПОРИТА.
200
37.
Семенець Д. А.
АНАЛІЗ РОБОТИ АВТОГЕНЕРАТОРА ГАРМОНІЙНИХ КОЛИВАНЬ НА БАЗІ ОПЕРАЦІЙНОГО ПІДСИЛЮВАЧА.
204
38.
Чернета О. Г., Коробочка О. М., Кубіч В. І.
РОЗРОБКА МЕТОДІВ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ДЕТАЛЕЙ.
211
39.
Шматенко В. А., Скотар А. П.
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ БРАГОРЕКТИФІКАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ У ВИРОБНИЦТВІ БІОЕТАНОЛУ ІІ ПОКОЛІННЯ.
217

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

40.
Gavryushenko A. A.
ETHEREUM DATA STORAGE: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES.
223
41.
Маслов Д. В.
КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕФЕКТІВ РЕАЛЬНИХ КРИСТАЛІВ.
227

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

42.
Бурлуцька М. Е., Романчук М. Є.
НОРМУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК РІЧНОГО СТОКУ В СУББАСЕЙНІ Р. ПРИП’ЯТЬ.
230

 PEDAGOGICAL SCIENCES

43.
Bezruchenkov Yu. V.
USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS OF DISTANCE EDUCATION IN THE PROCESS OF TRAINING SPECIALISTS IN THE FIELD OF SERVICES.
236
44.
Budanova L., Toryanik L., Halushko K.
ENGLISH PORTFOLIO AS A NEW APPROACH IN TEACHING METHODOLOGY FOR PROFESSIONALLY – ORIENTED COMMUNICATIVE LANGUAGE COMPETENCE.
243
45.
Dudko O. G., ShaykoShaykovskiy O. G.
TRAUMATOLOGY AND ORTHOPAEDICS EDUCATION OF FOREIGN STUDENTS IN COLLABORATION OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCE UNIVERSITIES.
250
46.
Khaletska M. V., Kashyrina I. O.
THE EFFECTIVENESS OF MODERN ONLINE APPLICATIONS FOR STUDYING ENGLISH.
258
47.
Kuzmina K.
NEW APPROACHES TO MOTIVATING STUDENTS OF LANGUAGE DEPARTMENTS TO STUDY FOREIGN LANGUAGES.
261
48.
Tverdokhlib I.
USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES FOR TEACHING ELECTRONICS AND COMPUTER CIRCUITRY.
267
49.
Бородай Е. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УЧНІВСЬКОМУ КЛУБІ «ЗАХИСНИК УКРАЇНИ».
269
50.
Гура С. В.
СУЧАСНІ МЕТОДИ І ФОРМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ КАРАНТИНУ.
273
51.
Древняк Л. П., Касян Т. Г.
ЕВОЛЮЦІЯ СУСПІЛЬНИХ ПОГЛЯДІВ НА ПРОБЛЕМИ ЛЮДЕЙ ІЗ ПСИХОФІЗИЧНИМИ ВІДХИЛЕННЯМИ У ПЕРІОД З VІІІ СТ. ДО Н.Е. ПО ХІІ СТ. Н.Е.
279
52.
Зойиров К. А., Олтмитшев Т. Т.
РАЗВИТИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
286
53.
Ієвлєв О. М., Паляниця В. А.
КОНТЕКСТНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЮРИСТА.
290
54.
Кулаева З. А.
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЕМОГО.
294
55.
Онищук А. Д., Романюк Л. В.
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ.
300
56.
Онищенко Н. П.
ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
307
57.
Перхайло Н. А.
РОЗВИТОК У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ НАВИЧОК ОСОБИСТОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ.
314
58.
Потеряхин А. А., Воронин И. Ю.
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС И ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ КИКБОКСЕРОВ НА КУБКЕ МОСКВЫ 2020 ГОДА.
319
59.
Рыбачёнок И. А., Рублевская Е. А.
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО — ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
323
60.
Сердюк О. П.
ВОКАЛЬНО-ХОРОВА РОБОТА В ШКОЛІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ.
328
61.
Сімсіт І. І.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПОНЕНТІВ, ПОКАЗНИКІВ ТА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ПАРТНЕРСЬКИХ ВЗАЄМИН ПІДЛІТКІВ.
335
62.
Соколовський С. М., Ріман О. О.
ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТОЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.
344
63.
Сухомлин О. А.
ЗАКОНИ НОВОГО ЧАСУ: ЯК ФОРМУЄТЬСЯ ОСВІТНІЙ ДОСВІД.
350
64.
Цецик С. П., Самолюк І. В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ В КУРСІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ.
354
65.
Чайка Л. А.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАНЯТЬ (ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»).
358
66.
Чернобай О. Б.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ.
365
67.
Черняк Е. Б., Костенко О.
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТОНАЦИОННО-МУЗЫКАЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ ДЕТСКОГО ФОРТЕПИАННОГО РЕПЕРТУАРА.
370
68.
Шетеля Н. І.
ГАЛУЗЬ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ І СУЧАСНА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ОСВІТА.
374

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

69.
Крамченкова В. О., Підчасов Є. В., Галушко С. М., Сохань І. В., Чепелєва Н. І.
СІМ’Я ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.
380
70.
Махнач В. О., Поцулко О. А.
ЛЮБОВ ДО СЕБЕ: ЕГОЇЗМ ЧИ ЛЮБОВ ДО ІНШИХ?
386
71.
Чудновець Т. Ф.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ АТО.
394

JOURNALISM

72.
Кодацька Н. О., Хілько А. С., Галушко А. С.
ДОТРИМАННЯ ЖУРНАЛІСТАМИ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ: ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР.
399
73.
Огородник Т. М.
В. СТАРОСОЛЬСЬКИЙ VS. Д. ДОНЦОВ: СОЦІОКОМУНІКАТИВНІ ДОМІНАНТИ ПОЛЕМІКИ 1916 Р.
405

 ART

74.
Syzonenko I. H.
ARCHITECTURAL LANDSCAPES IN THE WORKS OF STANISLAV ZHUKOVSKY.
410
75.
Карпик В. Б.
КОНЦЕРТ ДЛЯ ТРУБИ З ОРКЕСТРОМ А. ТОМАЗІ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЖАНРУ.
417
76.
Руденко А. Ф.
КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ВИТАЛИЯ ГУБАРЕНКО.
424

 HISTORICAL SCIENCES

77.
Губський С. І.
ВІЙСЬКОВА Й НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛ-ПОРУЧНИКА АРМІЇ УНР СЕРГІЯ ДЯДЮШІ (ДО 150-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ).
426
78.
Матіїв Ю.
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ В 2014 Р.
433
79.
Пивовар С. Ф.
ІДЕЯ БЕЗДЕРЖАВНОГО СУСПІЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ В ІСТОРИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА.
438
80.
Половін М. С.
ГОЛОВНІ ПРИЧИНИ ПРОВЕДЕННЯ РЕФЕРЕНДУМУ ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ШОТЛАНДІЇ 2014 РОКУ.
445

LITERATURE

81.
Бродюк Ю. Н.
АНТИЧНЫЕ ОБРАЗЫ И МОТИВЫ В ПОВЕСТИ Ф. ДЮРРЕНМАТТА «ГРЕК ИЩЕТ ГРЕЧАНКУ»: ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ.
451
 

POLITICAL SCIENCES

82.
Грона К. І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ.
459

PHILOLOGICAL SCIENCES

83.
Sira L.
GENERALIZING SCHEMES AT THE PREPARATORY FACULTY.
465
84.
Ананьян Е. Л.
МЕМ ЯК ОДИНИЦЯ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ.
467
85.
Бєлоусова В. В., Бец О. О.
СТАЛІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.
471
86.
Борисова Н. В., Костик Е. В.
ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
475
87.
Бойко Ю. В., Колесник М. Ю.
ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК СПОСІБ ТВОРЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТЕРМІНІВ.
485
88.
Йолтуховська А. І.
COMPARATIVE ANALYSIS OF LANGUAGE PHENOMENA IN THE FIELD OF SECONDARY AND HIGHER EDUCATION IN THE BRITISH AND AMERICAN VERSIONS OF ENGLISH.
490
89.
Колосова Г. А.
PROPER NAMES IN THE ROLE OF PRESUPPOSITION TRIGGERS.
493
90.
Пушкарьова Є. В., Колесник М. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ.
496
91.
Рожкова К. Ю., Шехавцова С. О.
СТЕРЕОТИПНИЙ ОБРАЗ ЖІНКИ В АНГЛОМОВНІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ ПРИСЛІВ’ЇВ).
501
92.
Сільваші В. В.
THE SPECIFICS OF THE TRANSLATION OF ENGLISH-LANGUAGE SERIES (ON THE EXAMPLE OF THE SERIES «FRIENDS»).
506
93.
Ткаченко О. В., Заборовская С. В., Мухортова О. Д.
КОНЦЕПТЫ «MUND» И «РОТ» В СОСТАВЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКА.
511

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

94.
Behbudov S. E.
ON THE ISSUE OF THE PECULIARITIES OF THE AZERBAIJANI ENLIGHTENMENT.
514
95.
Bozhko O. V.
APPLICATION OF EXISTENTIALIST PHILOSOPHIC IDEAS RELATED TO FREEDOM IN THE LIFE OF MODERN PEOPLE.
520
96.
Ковальчук Ю. А.
ОНТОЛОГІЧНО-ЕСТЕТИЧНА ФУНКЦІЯ МІФІВ У ФІЛОСОФСЬКІЙ РЕЦЕПЦІЇ ЗБІРКИ «ЛЕГЕНДИ СТАРОКИЇВСЬКІ» НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ.
524

 ECONOMIC SCIENCES

97.
Aliyev Zaur Rafik oglu
THE IMPACT OF THE SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF MEDICAL INSURANCE.
527
98.
Chechelashvili M., Berikashvili L., Zedginidze S.
REGIONAL MARKETING AS A FACTOR IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE REGION.
536
99.
Dobrovolska S. V., Kozhuhova A. A.
THE ECONOMIC EXPLANATION OF PROCRASTINATION AND TIPS FOR OVERCOMING IT.
542
100.
Shnaidmiller I., Jazykbayeva B., Zhumabekova M.
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT MODELS IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS.
547
101.
Varlamova M. L., Shkurat M. Ye.
GLOBAL TRENDS OF E-COMMERCE DEVELOPMENT.
555
102.
Zolkover A.
SHADOW OPERATIONS AND EUROPEAN OFFSHORE FINANCIAL CENTERS: THE CAUSAL MECHANISMS OF INTERACTION.
560
103.
Андросюк Ю. Є.
РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ – СІРКОПОЛІМЕРІВ У КЛЮЧОВІ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ.
566
104.
Балан В. Г., Снитюк В. В.
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНЦІЇ У МОЛОЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ МОДЕЛІ ПОРТЕРА.
573
105.
Бізонич Д. В.
ПРОБЛЕМАТИКА РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ ЧЕРЕЗ ПРИЗУ КРИЗИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ.
580
106.
Гакал Т. О.
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ.
587
107.
Заремба О. О., Порутотаге О.-Д. Ф.
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В АУДИТІ.
594
108.
Карман Т. В., Нестерчук А. М.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ.
600
109.
Корепанова К. О.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
604
110.
Куцик П. О., Герега О. В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ.
611
111.
Малишко В. В., Дем’яненко Л. О.
МІСЦЕВІ ФІНАНСИ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ.
615
112.
Мельникова М. В., Градобоєва Є. С.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ МІСТА: ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ.
623
113.
Пішенін І. К., Алєксєєнко С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ В УКРАЇНІ.
631
114.
Пономаренко Т. В.
РИЗИК ОРІЄНТОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ ТОВАРІВ ПОВСЯКДЕННОГО ПОПИТУ.
634
115.
Форкун І. В., Діхтяр А. В.
КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.
642
116.
Чуріканова О. Ю.
ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ.
648

 LEGAL SCIENCES

117.
Kulak N.
PRINCIPLES OF THE PRACTICE OF LAW IN UKRAINE.
655
118.
Kulak N.
THE PRINCIPLE OF INDEPENDENCE OF ADVOCACY ACTIVITY.
660
119.
Бовкунов В. В., Ведькал В. А.
ПРЕДПОСЫЛКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ НЕТАРИФНЫХ МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ.
663
120.
Коваленко І. А., Головков С. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН.
669
121.
Корунчак Л. А.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
674
122.
Сірант М. М., Перів І. В.
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ ПРАВ І СВОБОД ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ.
681

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-88-32934-02-1 и УДК, выходные данные г. Рим, Италия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: