fbpx

II Международная научно-практическая конференция “MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS”, 1-3 августа 2021 года Берлин, Германия. Архив

Уважаемые коллеги!

1-3 августа 2021 года в г. Берлин, Германия.

состоялась II Международная научно-практическая конференция

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovations-and-development-prospects-1-3-avgusta-2021-goda-berlin-germaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Zaviriukha P. D., Pik M. I.
RESULTS OF THE STUDY OF POTATO VARIETIES OF EUROPEAN SELECTION IN THE CONDITIONS OF WESTERN UKRAINE.
10
2.
Грищенко О. М., Романова С. А., Запасний В. С., Власенко О. А.
МОНІТОРИНГ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ.
17
3.
Кайсанова Г. Б., Сулейменов Б. У.
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛОВАНИЯ ТОМАТ В ТЕПЛИЦЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРГАНИЧЕСКОГО ГУМИНОВОГО УДОБРЕНИЯ ТУМАТ.
25

BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Korzhov Ye. I.
OVERVIEW OF POSSIBLE CHANGES IN THE SPECIES COMPOSITION OF DNIEPER-BUH ESTUARY CRUSTACEAN LISTED IN THE RED BOOK OF UKRAINE.
30
5.
Набиева Ф. Х., Ибрагимов А. Ш., Гусейнова И. М.
НОВАЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ФИТОЦЕНОЗЫ SOLANUM ELAEAGNİFOLİA CAV. – АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН АЗЕРБАЙДЖАНА.
36
6.
Черба О. В., Квасов В. А.
ОЦІНЮВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.
41

 MEDICAL SCIENCES

7.
Berdnikov N., Holovanov O.
РОЛЬ ОРТЕЗУВАННЯ НИЖНІХ КІНЦІВОК У ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ, ЯК СКЛАДНИК БАЗОВОГО ДОГЛЯДУ.
47
8.
Formanchuk T., Sychevska A., Tkachenko O., Lopushanskiy O.
TEN-YEAR MORBIDITY AND MORTALITY IN ACUTE PANCREATITIS.
54
9.
Murashka K.
COAGULATION OF A VESSEL ADJACENT TO METASTASIS OF COLORECTAL LIVER CANCER TO INCREASE THE RADICALITY OF PERCUTANEOUS RADIOFREQUENCY THERMAL ABLATION.
58
10.
Yevstihnieiev I. V.
TOMOGRAPHIC METHODS OF RESEARCH IN DIAGNOSTICS OF METASTASES IN THE LYMPHONES OF THE NECK.
66
11.
Анохіна С. І.
ЗРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРОМБОЕЛАСТОГРАФ РІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗГОРТАННЯ КРОВІ ЗА УМОВ УВЕДЕННЯ МЕЛАТОНІНУ, ЕПІФІЗЕКТОМІЇ ТА ОСЛІПЛЕННЯ ЩУРІВ.
70
12.
Кузняк Н. Б., Островський П. Ю., Бойцанюк С. І.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОКАНАЛЬНОЇ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ВЕРХІВКОВИХ ПЕРІОДОНТИТІВ.
75
13.
Прокопів М. М., Рогоза С. В.
ФАКТОРИ РИЗИКУ МОЗКОВИХ ІНСУЛЬТІВ У ЖИТЕЛІВ М. КИЄВА, УКРАЇНА.
79
14.
Тюлєнєва О. А., Тюлєнєва В. О.
ГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОКИСНЮВАЛЬНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ В ЛЕЙОМІОЦИТАХ У ПРОЕКЦІЇ ПЛАЦЕНТАРНОГО ЛОЖА МАТКИ ПРИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІЙ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ.
84
15.
Шапкін В. Є.
ВИКОРИСТАННЯ СУХОГО АДСОРБОВАНОГО МАТОЧНОГО МОЛОЧКА У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГІПОТОНІЧНОЮ ДИСКІНЕЗІЮ ЖОВЧНОГО МІХУРА.
87

 CHEMICAL SCIENCES

16.
Pisanenko D. A., Klimko Yu. E., Petrenko N. M., Voljanskii Yu. L.
SYNTHESIS AND ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF ISO ALKYL CHLOROPHENOLS.
89

TECHNICAL SCIENCES

17.
Atakulov L., Haydarov S.
IMPROVING THE SMALL EQUIPMENT OF THE EXCAVATOR BUCKET.
93
18.
Chernets M. V., Kornienko A. O., Fedorchuk S. V., Zakhariia R. R.
INFLUENCE OF TEMPERATURE ON CONTACT PARAMETERS IN METAL-POLYMERIC SLIDING BEARINGS.
102
19.
Shyrmovska N., Voznyi I., Shyrmovska Ye.
SIMULATION OF IOT-NETWORKS FOR EVALUATION OF PRODUCTIVITY OF INFORMATION CHANNELS.
109
20.
Ushkarenko O. O.
MODELING OF A SHIP ELECTRIC POWER PLANT OPERATION MODES WITH A DISCRETE-TIME MARKOV CHAINS.
115
21.
Zyma O., Pahomov R., Redkin O.
OCCUPATIONAL SAFETY AND ECONOMIC SAFETY OF CONSTRUCTION ENTERPRISES.
122
22.
Банзак О. В., Лєнков Є. С., Пашков О. С., Літвиненко О. І., Коноваленко О. І.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ШИРОКОЗОННИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ ДЛЯ СЕНСОРІВ ГАММА-ВИПРОМІНЕННЯ.
125
23.
Бурмака І. О., Ворохобін І. І.
СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СУДНОВОДІННЯ І МЕТОДИ ЗОВНІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ СУДНАМИ У СИТУАЦІЯХ НЕБЕЗПЕЧНОГО ЗБЛИЖЕННЯ.
131
24.
Василишин В. Я., Чорна Ю. В.
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІН «НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ. ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА» ПРИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ.
137
25.
Кучанський В. В., Савицький О. В.
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ПОДАВЛЕННЯ РЕЗОНАНСНИХ ЯВИЩ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ.
140
26.
Лебідь І. Г., Лужанська Н. О., Піцик М. Г., Притченко І. М.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ВЗАЄМОДІЇ ВАНТАЖНИХ МИТНИХ КОМПЛЕКСІВ З СУБ’ЄКТАМИ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ.
147
27.
Сагін С. В., Заблоцький Ю. В.
МІНІМІЗАЦІЯ НЕЗВОРОТНИХ ВТРАТ ПРОЦЕСІВ ЕНЕРГОПЕРЕТВОРЕННЯ НА МОРСЬКИХ ТА РІЧКОВИХ СУДНАХ.
151
28.
Фиалко Н. М., Шараевский И. Г., Власенко Т. С., Хмиль Д. П.
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЫ В ОБОГРЕВАЕМЫХ ГЛАДКИХ ТРУБАХ.
157
29.
Шевченко В. А., Довіденко Ю. М.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОРСЬКИХ СУДЕН ЗАСОБАМИ УПРАВЛІННЯ ЇХ ТЕХНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ ТА КОМПЛЕКСАМИ.
164

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

30.
Манько А. М.
САКРАЛЬНІ ПАМ’ЯТКИ СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
171
31.
Решетченко С., Божедай І.
ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ТУМАНІВ НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
176

PEDAGOGICAL SCIENCES

32.
Koycheva T., Liang Jie
MUSICAL AND AESTHETIC TASTE IN THE STRUCTURE OF FUTURE MUSIC TEACHERS’ AESTHETIC COMPETENCE.
180
33.
Аханова М. Г., Плотникова Г. С.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.
185
34.
Бєліков І. О.
КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТУВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.
193
35.
Бородай Є. С., Лихолат Ю. В., Лихолат Т. Ю., Альбрехт Ю. І.
ЗАХОДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ СЕРЕД АБІТУРІЄНТІВ БІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ.
199
36.
Бондар О. В., Верховод О. В., Луганська А. К.
ДІЛОВА ГРА ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ.
203
37.
Васильєва С. А.
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДІТЕЙ ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ: РУХОВИЙ РОЗВИТОК.
210
38.
Гладун А. І.
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ.
215
39.
Кабенова Д. М., Жумаханова А. Ж.
ТВОРЧЕСКИЕ ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА.
222
40.
Казарцева Т. С.
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И ПРИНЦИПЫ ФОРТЕПИАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ “ЗАБЫТОГО РОМАНТИКА” СЕРГЕЯ БОРТКЕВИЧА.
229
41.
Ковтун О. В.
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19: ДОСВІД ГАРВАРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ.
239
42.
Кокнова Т. А., Скороход Д. С.
САМОСТІЙНА РОБОТА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПІЗНАВАЛЬНУ ТА РОЗУМОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ.
246
43.
Любарець В. В., Бірюкова О.
ПРОБЛЕМАТИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ.
253
44.
Мірошніченко Т. В., Варава І. В.
РОЗВИТОК САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ.
257
45.
Хроленко М. В.
ЕКОЛОГО-ГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ.
262
46.
Швець Т. А., Швець Н. В., Швець О. В.
ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ.
267

SOCIOLOGICAL SCIENCES

47.
Акименко Г. В., Лопатин А. А., Селедцов А. М., Начева Л. В., Кирина Ю. Ю.
К ВОПРОСУ О ТОЛЕРАНТНОСТИ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА.
272

ART

48.
Акчурина-Муфтиева Н. М.
ВЛИЯНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ КИМОНО НА МИР МОДЫ.
282
49.
Грибиненко Ю. А.
АЛЛЮЗИЯ КАК СРЕДСТВО МЕЖТЕКСТОВЫХ СВЯЗЕЙ: АКТУАЛЬНЫЕ МУЗЫКОВЕДЧЕСКИЕ РЕФЛЕКСИИ.
290

 HISTORICAL SCIENCES

50.
Гірна Н. М., Держко І. З.
РЕНЕСАНС УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ).
295

 LITERATURE

51.
Nimizhan-Bodnaryuk E.
HISTORICAL CANVAS AS A MEANS OF UNDERSTANDING THE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN LITERATURE IN THE TERRITORY OF SOUTHERN BUKOVINA.
301

POLITICAL SCIENCES

52.
Holovko Yu. H.
DEVELOPMENT OF THE JUDICIAL SYSTEM OF UKRAINE.
306
53.
Омельченко В. С.
ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ.
310

 PHILOLOGICAL SCIENCES

54.
Вилка Л. Я.
СПЕЦИФІКА ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ.
317
55.
Капніна Г. І.
АНТИЦИПАЦІЯ ОРІЄНТОВНОГО ЗМІСТУ ІНШОМОВНОГО ТЕКСТУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ.
324
56.
Хоменко Т. А., Депутатова Ю. В.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ-АНГЛІЦИЗМІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ.
327

 ECONOMIC SCIENCES

57.
Polishchuk V. H., Siruk Yu. V.
MODERN APPROACHES TO THE PROFIT MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE DURING PANDEMIC CHALLENGES.
332
58.
Баранник Л. Б., Гуров Є. О., Мусієнко І. Є., Семенкін П. І.
НОВІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
336
59.
Баркалов О. Є.
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКО-ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ.
343
60.
Бойко В. О.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК.
348
61.
Гаврик О. Ю., Слободянюк О. І.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ У ПТАХІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.
354
62.
Кондратюк А. Д.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА.
361
63.
Лазнева І. О., Переверзєва А. В., Мешавех Л. М.
СТРАТЕГІЯ ВИБОРУ ЗАРУБІЖНИХ РИНКІВ.
367
64.
Лентовська М. А.
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА.
371
65.
Мацієвська А. П.
СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ТА СТРУКТУРА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА.
378
66.
Сидорук І. С.
ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ НА ПРИНЦИПАХ SMART-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ.
384
67.
Стеценко О. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ З РОЗШИРЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
388

LEGAL SCIENCES

68.
Horodetska I. A., Petrushenko V. Ye.
ON THE QUESTION OF CLASSIFICATION OF SOURCES OF CIVIL LAW OF UKRAINE.
393
69.
Кучинська І. В.
ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ ТАБЛЕТОК «ЕКСТАЗІ» З ВМІСТОМ МЕТИЛЕНДИОКСИАМФЕТАМИН (МДА).
398
70.
Поляруш-Сафроненко С. О.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
403

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-3-954753-03-1 и УДК, выходные данные г. Берлин, Германия, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 10 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: