II Международная научно-практическая конференция “RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT”, 2-4 мая 2021 года Мадрид, Испания. Архив

Уважаемые коллеги!

2-4 мая 2021 года в г. Мадрид, Испания. 

состоялась II Международная научно-практическая конференция

RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Results of modern scientific research and development. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-2-4-maya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Гнедаш С. Г., Степаненко О. Л., Щербина Є. О., Сокол Г. І.
СИРЕННИЙ ПРИСТРІЙ ЗІ ЗНИЩЕННЯ ШКІДНИКІВ РОСЛИН.
13
2.
Мельник О. В., Іванін Д. В., Семенченко О. Л., Пугач С. Г.
ЗАСТОСУВАННЯ ОЗОНУ ДЛЯ ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ЧАСНИКУ ОЗИМОГО.
16

 BIOLOGICAL SCIENCES

3.
Gasimova M. I., Aliyeva I. F.
IDENTIFICATION AND PHYSIOLOGY ACTIVITY OF BACTERIA SPREAD IN THE THERMAL WATERS OF AZERBAIJAN.
19
4.
Залізняк А. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ГОСТ У ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНІ.
23
5.
Сатторов Т. С., Хидиров Х. О., Домуллоева З. К.
ФОРМИРОВАНИЯ ГЕРПЕТОФАУНЫ ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮГО – ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ТАДЖИКИСТАНА.
26

 MEDICAL SCIENCES

6.
Bodyka V., Rykhlo I., Ratushna I.
THE ANALYSIS OF UP-TO DATE DATA ON THE PROBLEM OF MELANOMA OCCURRENCE DURING PREGNANCY.
36
7.
Ignatova A. Yu., Zhurba A. A., Karasev I. E., Shipilov K. V., Glebova T. N.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEGRADATION OF ENDOTHELIAL GLYCOCALYX IN PATIENTS WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA, KIDNEY STONES, CHRONIC PYELONEPHRITIS, RHEUMATOID ARTHRITIS, CRITICAL LIMB ISCHEMIA AND COVID-19 PATIENTS.
38
8.
Khidoyatov Shokhidoyat Khurshid ugli
CHARACTERISTICS OF SURGICAL METHODS OF TREATMENT OPEN ARTERIAL DUCT.
44
9.
Piskur Z. I.
MODEL FOR PREDICTING THE PROBABILITY OF PROGRESSION OF TUBERCULOSIS IN CHILDREN.
50
10.
Yevstihnieiev I. V.
SOME ASPECTS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF LYMPHADENOPATHIES.
56
11.
Yurkovskiy A. М., Achinovich S. L.
PECULIARITIES OF SONOGRAPHIC PATTERN OF TUMOR INJECTION OF THE LUMBAR AND LONG POSTERIOR SACRAL LUMBAR LIGAMENT.
60
12.
Авезова Т. П., Мухамеджанова М. Я., Рустамова Ш. Ф., Ахраров Х. Х.
АНАЛИЗ СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ.
64
13.
Бодяка В. Ю., Мігайчук Д. М., Сергій І. В.
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ РОЗВИТКУ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ.
70
14.
Гайдаш Д. И., Бондарь А. А.
МАТРИКСНЫЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ И ИХ ТКАНЕВЫЕ ИНГИБИТОРЫ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГРАНУЛИРУЮЩИМ ПЕРИОДОНТИТОМ.
73
15.
Гарячий Є. В., Русанов О. Д., Свентозельська Т. В.
СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ НАКІСТКОВОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ КЛЮЧИЦІ.
76
16.
Зікуан Лі
ЗАХОДИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ТРАВМАХ КОЛІННОГО СУГЛОБА У СПОРТСМЕНІВ.
79
17.
Клапчук В. В., Курята О. В., Маргітіч С. В., Філіппова Є. В., Гарміш І. П.
ВОЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ ДИХАННЯМ І ЙОГО ВПЛИВ НА ПОКАЗНИКИ IgG У ХВОРИХ НА COVID-19 В АМБУЛАТОРНОМУ ПОСТКОВІДНОМУ ПЕРІОДІ.
84
18.
Клітинська О. В., Стішковський А. В., Зорівчак Т. І., Шетеля В. В.
ОБГРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ У ПРОВЕДЕННІ ЛІКАРСЬКОЇ ПРОФІЛАКТИКИ КАРІЄСУ У ДІТЕЙ.
89
19.
Колодій С. А., Жорняк О. І., Кордон Ю. В., Трофіменко Ю. Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА МІКОБАКТЕРІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ.
93
20.
Мельник В. С., Горзов В. В., Лопушанська Н. І., Лопушанська І. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІМПЛАНТІВ BIO-RAY ДЛЯ КОРЕКЦІЇ II.
96
21.
Смолен Ю. О., Стахова В. В., Чупровська Ю. Я.
ОСНОВНІ ПРОГНОСТИЧНІ ЧИННИКИ МЕТАСТАТИЧНОГО ПОШИРЕННЯ РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ.
99
22.
Тимошина О. В., Онищенко В. І., Мицик Ю. І., Дем’яненко І. М.
СИНДРОМ ЗАКОВТУВАННЯ МАТЕРИНСЬКОЇ КРОВІ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ.
102
23.
Яров Ю. Ю.
ДИНАМІКА ДІЄНОВИХ КОН′ЮГАТІВ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ ПРИ СПОНТАННОМУ ПАРОДОНТИТІ НА ТЛІ РІЗНОЇ РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ.
104

PHARMACEUTICAL SCIENCES

24.
Semenets A., Suleiman M., Grinevich L., Kobzar N., Georgiyants V., Kovalenko S., Perekhoda L.
SEARCH FOR NEW NEUROTROPIC AGENTS IN A SERIES OF ALKYL DERIVATIVES 1-BENZYL-4- [5-(R-SULPHANYL)-4-R1-4,5- DIHYDRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]-2-ONE.
109
25.
Райкова Т. С.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ РОЛІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ПІД ЧАС ІНТЕРНАТУРИ.
113
26.
Швайка Ю. О., Ярних Т. Г., Олійник С. В.
АКТУАЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ГОМЕОПАТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ДІЇ.
118

 CHEMICAL SCIENCES

27.
Khokhlov A. V., Khokhlova L. I., Kupchyk M. M.
BIOSORPTION COMPLEX BASED ON BIOCHAR FROM CORN WASTE TO REMOVE OIL CONTAMINATION.
123

 TECHNICAL SCIENCES

28.
Chigvintseva O. P., Ahupov O.
NEW POLYMER COMPOSITES CONSTRUCTION PURPOSE.
127
29.
Андрєєва О. В.
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДОМАШНЬОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ НОВИХ БЕЗПРОВІДНИХ МОДУЛІВ ТА ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ.
134
30.
Батажок О. В., Матвієнко Д. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАТУХАННЯ WI-FI СИГНАЛУ НА ШЛЯХУ ЙОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ.
139
31.
Брацлавець Б. С.
МОДЕРНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ПРИ РЕМОНТІ.
146
32.
Журавська Н. Е., Стефанович П. І., Стефанович І. С., Майборода А. Ю.
РИЗИК — ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД І СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ РИЗИКАМ.
150
33.
Журавська Н. Е., Стефанович П. І., Стефанович І. С., Патрикеєв О. Г.
РИЗИК ЯК КІЛЬКІСНА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕК.
159
34.
Зубрева Д. Ю., Назаров А. С.
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ РАЗРАБОТКИ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕБ-СЕРВИСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКИХ КВЕСТОВ.
169
35.
Зуска А. В., Арах Є. В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ АЕРОФОТОЗЙОМКИ В УКРАЇНІ.
174
36.
Купрієнко С. П.
АЛГОРИТМ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ФІЛЬТРАЦІЇ ЕКГ СИГНАЛУ.
179
37.
Морозов Є. А.
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗА ДОПОМОГОЮ ФАЗОМЕТРІВ.
185
38.
Назаров А. С., Николаенко В. Д.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ.
192
39.
Янішевський В. Ю.
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОПРИВОДУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ТЕХНІЦІ.
197
40.
Ялина О. О.
МЕТОДИ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАДІЙНІСТЬ МАШИН.
200

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

41.
Калайда О. Ф.
МНОГОЧЛЕНИ ТЕЙЛОРА І МНОГОЧЛЕНИ ЛАГРАНЖА.
205
42.
Калайда О. Ф.
СИМЕТРИЧНІ ДВОСТОРОННІ НАБЛИЖЕННЯ.
208

GEOGRAPHICAL SCIENCES

43.
Квацало Я. П., Власенко Р. П.
АКТІВСЬКИЙ КАНЬЙОН — ПРИРОДНЕ ДИВО МИКОЛАЇВЩИНИ.
218

 PEDAGOGICAL SCIENCES

44.
Bezruchenkov Yu.
HACCP SYSTEMS IN HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS AS A SEPARATE PROFESSIONAL DISCIPLINE.
225
45.
Kovalenko O. Yu.
DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS IN FOREIGN LANGUAGES TEACHING.
230
46.
Акініна О. Г., Кравченко Д. М.
КРАЄЗНАВЧИЙ ПІДХІД ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ.
239
47.
Алтаева У. А.
РОЛЬ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.
246
48.
Вовк С. В., Котєнєва І. С., Мацай Н. Ю.
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ОСНОВНОЇ ТА СТАРШОЇ ШКОЛИ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ.
252
49.
Древняк Л. П., Беззуб В. О.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ПРОБЛЕМИ ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ.
259
50.
Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д., Пелипенко Л. Б., Волошина О. В., Шевченко К. В.
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ДЕЯКИХ ДИСЦИПЛІН ТЕОРЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ.
265
51.
Крамаренко А. М., Шапошник А. А., Савенко Л. О.
РОЛЬ БАТЬКІВ У ВПРОВАДЖЕННІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ.
269
52.
Крамаренко А. М., Барабаш В. П., Болотова В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.
273
53.
Крамаренко А. М., Замятіна В. М., Касьянова Я. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.
279
54.
Кісільова М. В.
ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ЇХ ДО ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ.
283
55.
Король А. М., Чумаченко А. О.
НЕСТАНДАРТНИЙ УРОК У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ.
289
56.
Костенко М. П., Прасол А. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИТРИВАЛОСТІ ФУТБОЛІСТІВ У НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
293
57.
Костюкович О. П., Мірошниченко О. Л.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ГРУПАХ “ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ” КНТЕУ.
299
58.
Лавінда С.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ФАХОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ.
306
59.
Легостаєва Т. В., Силантьєва О. Д.
ВПЛИВ СТИЛІВ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ В ШКОЛІ НА РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ.
309
60.
Мариківська Г. А.
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ.
311
61.
Мішин С. В.
ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ МАСОВИХ РОЗРЯДІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ.
318
62.
Пакулин С. Л., Перебейнос В. Б.
УЛУЧШЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЗЮДОИСТОВ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
322
63.
Прима А. В., Левченко Д. А.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ ФІТНЕСУ В УКРАЇНІ.
330
64.
Прищепa Т. В.
ДИСТAНЦІЙНЕ НAВЧAННЯ ЗA ДОПОМОГОЮ GOOGLE CLASSROOM, MICROSOFT TIMS, ZOOM.
336
65.
Путров С. Ю., Коршак О. О.
ПРИНЦИПИ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ З ГИРЬОВОГО СПОРТУ.
341
66.
Ткачук В. П., Оришко С. П., Паньків Х. В., Степанюк С. І.
ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ.
348
67.
Фатьянова Т. О.
ФОРМУВАННЯ НООСФЕРНОЇ СВІДОМОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ.
353
68.
Хамдамова Н. М.
РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА УЧЕНИКОВ.
357
69.
Хамдамова Н. М.
РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ОБУЧАЕМЫХ НА УРОКАХ ФИЗИКИ.
361
70.
Юденко О. В., Білоус А. С., Годунова Т. В., Білошицький В. В.
ФУТБОЛ-ГОЛЬФ – ІННОВАЦІЙНА ФОРМА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ В СИСТЕМІ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО/ООС ІЗ НАСЛІДКАМИ БОЙОВОЇ ТРАВМИ.
365

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

71.
Вакуліч Т. М., Слабінська О. О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА КОМПОНЕНТИ ОЦІНКИ САМОРОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ.
373
72.
Доцевич Т. І.
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТАКОГНІТИВНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
381
73.
Ткачук Т. Л., Асєєва Л. О.
АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ.
388
74.
Ткачук Т. Л., Шевельова С. С.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ШЛЮБНИХ УСТАНОВОК СУЧАСНОЇ МОЛОДІ.
393
75.
Туриніна О. Л., Голубенко О. І.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТІВ У МІЖОСОБИСТІСНІЙ СФЕРІ.
396
76.
Шопша О. Л., Пономаренко Т. М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФОБІЇ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ.
402
77.
Шопша О. Л., Самбук Л. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ ОСОБИСТІСНОЇ ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ.
409

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

78.
Исмайлова Севиль Айдын кызы
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ.
415

JOURNALISM

79.
Антонова В. Ю., Кандибко А. В., Шостак В. В.
SMART-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ НОВОЇ «МЕДІЙНОЇ РЕАЛЬНОСТІ».
420

ART

80.
Касьяненко К. М., Сапко С. Є.
ОБРАЗ ПРИРОДИ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ.
426
81.
Пандирєва Є. А.
РУКОТВОРНІ ГРАФІЧНІ НАПИСИ ЯК ЗНАКОВІ ФОРМИ.
429

 HISTORICAL SCIENCES

82.
Kadeniuk О., Zavadska I., Humeniuk I.
EDUCATION AND SCIENCE IN PODILLIA DURING THE FORMATION OF INTENSIVE MANAGEMENT METHODS.
435
83.
Пивовар С. Ф.
АЛЬТЕРНАТИВНІСТЬ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ЗА ГЕТЬМАНСТВА Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В «ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ» М. ГРУШЕВСЬКОГО.
446

PHILOLOGICAL SCIENCES

84.
Івахненко А. О.
ПЕРЕДАЧА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ В ПЕРЕКЛАДІ ОПОВІДАНЬ ПРО ШЕРЛОКА ХОЛМСА.
453
85.
Колядич А. О.
ОБРАЗ ЖІНКИ В ОПТИЦІ КОРЕЙСЬКОЇ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ МЕЖІ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ.
457
86.
Кулішенко Л. А.
АНГЛІЦИЗМИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ.
463
87.
Лесько Х. С.
ДЕМІНУТИВИ ТА АУГМЕНТАТИВИ ЯК МАРКЕРИ СУБ’ЄКТИВНОСТІ В ІСПАНСЬКОМУ ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ.
468
88.
Новрузов Рафиг Манаф оглу, Новрузова Гюльнар Фикрет гызы
ВОСХОЖДЕНИЕ НА НЕБЕСА В ОПИСАНИИ НИЗАМИ И ДАНТЕ.
474
89.
Одійчук О. І., Іваницька Н. Л.
ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ У РОЛІ ДРУГОРЯДНОГО ЧЛЕНА РЕЧЕННЯ ЯК ПАРАМЕТР АВТОРСЬКОГО МОВЛЕННЯ НА МАТЕРІАЛІ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ «ВІСНИК ДЕРАЖНЯНЩИНИ».
481
90.
Свистун Н. О., Павлічко В. Д.
СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ РОЗЧЛЕНОВАНОЇ СТРУКТУРИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЗУМОВЛЕНОСТІ В СКЛАДІ СКЛАДНИХ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ М. КІДРУКА «НЕ ОЗИРАЙСЯ І МОВЧИ»).
485

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

91.
Интымакова Л. Г., Дудникова Е. Е., Стародубцева З. Г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ УЯСНЕНИЯ СМЫСЛОВЫХ ПОЛЕЙ СОЗНАНИЯ.
492
92.
Кудлач В. І.
ГІБРИДНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНИХ МЕДІА.
496

ECONOMIC SCIENCES

93.
Avtandil Lapachi
CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF AGRICULTURAL INSURANCE IN GEORGIA.
500
94.
Karpenko O., Turenko Ye., Karpenko H.
STRATEGIES FOR WASTE DISPOSAL AS AN INSTRUMENT OF THE FORMATION OF INCLUSIVENESS OF UKRAINE’S ECOLOGICAL AND TOURISM ABILITY.
510
95.
Ozerov D. M.
DEVELOPMENT AND PERSPECTIVES OF RUSSIAN MANAGEMENT.
516
96.
Sokhatska O., Lutsiv R.
URBANIZATION AND SMART SUSTAINABLE CITIES.
521
97.
Бірченко Н. О.
КРЕДИТ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ.
528
98.
Гура С. М.
ІМПЕРАТИВИ ТА ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ.
532
99.
Карпенко Д. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В ОНЛАЙН СЕРЕДОВИЩІ.
539
100.
Лемешевская А. В.
ДИНАМИКА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.
545
101.
П’ятницька Г. Т., Романова А. Д.
ТОРГІВЛЯ ТУРИСТИЧНИМИ ПОСЛУГАМИ В УМОВАХ НЕПЕРЕДБАЧУВАНИХ РИНКОВИХ ВИКЛИКІВ.
550
102.
Рожко З. П., Струс Л. А.
МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС ВІННИЧЧИНИ.
558
103.
Хоменко Л. М.
ПРОЦЕС МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ В ЗАКЛАДАХ СЛУЖБИ КРОВІ.
565
104.
Цыпкин Ю. А., Пакулин С. Л., Ильичев К. С., Петров В. О., Пакулина А. С.
ПРИКЛАДНОЕ НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДЕКСА КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ.
572
105.
Чубенко В. Ю.
ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ.
580

LEGAL SCIENCES

106.
Soloviova A.
TO THE QUESTION ON THE CONCEPT OF CRIME IN UKRAINE AND EASTERN EUROPE.
583
107.
Гаврецька М. Й.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА САМОВРЯДУВАННЯ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ У НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ.
590
108.
Коваленко І. А.
ПРАВОВА СУТНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.
597
109.
Коваленко Т. В., Коваленко В. К.
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ.
604
110.
Куценко Р. В.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ІСПАНІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ.
609
111.
Панченко В. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЩОДО АГРОЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ.
616
112.
Поліванова О. М., Радчук М. В.
ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ПРАВА ЄС І ХАРТІЇ ОСНОВНИХ ПРАВ ЄС.
621
113.
Рябошапко М. О.
ДО ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПЛАНЕТИ.
626
114.
Томчук І. О., Картавцев В. С., Денисюк В. О.
КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ.
631
115.
Шірпал Ю. В., Дорохін Р. Ю., Саросек Є. Д.
IS EUTHANASIA A MARCY KILLING OR AN AСT OF KINDNESS?
636

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-84-15927-33-4 и УДК, выходные данные г. Мадрид, Испания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: