II Міжнародна науково-практична конференція «EUROPEAN CONGRESS OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS», 26-28.02.2024, Барселона, Іспанія. Архів

Шановні колеги!

26-28.02.2024 року у м. Барселона, Іспанія

відбулася II Міжнародна науково-практична конференція

EUROPEAN CONGRESS OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // European congress of scientific achievements. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2024. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-european-congress-of-scientific-achievements-26-28-02-2024-barselona-ispaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Герасько Т. В.
ВИДОВИЙ СКЛАД ПРИРОДНИХ ТРАВ У САДУ ОРГАНІЧНОЇ ЧЕРЕШНІ
11
2.
Давидюк О. Г., Кобилінський Я. В., Барановський М. О., Пінчук Б. А.
ЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
15
3.
Ліхушина Г. А., Бондарева О. Б., Скнипа Н. Л.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ НА ФОРМУВАННЯ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
18
4.
Піддубний С. В., Данилюк К. В., Гаращук Т. М., Крук Д. П.
ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ НАСАДЖЕНЬ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В СУБОРАХ
23
5.
Світельський М. М., Іщук О. В., Ковальчук І. І., Матковська С. І., Слюсар М. В.
ВПЛИВ ЗМІНИ ВМІСТУ СПОЛУК КАЛЬЦІЮ І ФОСФОРУ У ВОДІ НА СТАН ІХТІОФАУНИ КОНТИНЕНТАЛЬНИХ ВОДОЙМ
26

 MEDICAL SCIENCES

6.
Adilov K. Z., Rizayev Ja. A., Adilova S. T.
SOLUBLE FORMS OF ADHESIVE MOLECULES IN SERUM AS MARKERS OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN CHRONIC ENDOTHELIAL DISEASE AS MARKERS OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS
30
7.
Aliyeva Jamila Telman, Badalova Aytaj Tahir
LIVER ENZYME DYSFUNCTION DEPENDING ON THE COMPOSITION OF THE PERITONEAL EXUDATE
37
8.
Vorontsova L. L., Kovalenko V. A., Kozachuk O. S.
THE INFLUENCE OF DIFFERENT TYPES OF ALCOHOL ON THE CELLULAR LINK OF IMMUNITY IN INFERTILE MEN
40
9.
Алексеєнко Р. В., Рисована Л. М.
РОЛЬ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ ПРИ ПРОГРЕСУВАННІ ДІАБЕТИЧНОЇ НЕФРОПАТІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ НИРКОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
46
10.
Богомол К. В.
РОЛЬ ЕФЕКТОРНИХ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ В РОЗВИТКУ СИНДРОМУ ВОЛЬФА-ПАРКІНСОНА-УАЙТА ТА ПОГЛЯД НА СУЧАСНІ МЕТОДИ ЙОГО ЛІКУВАННЯ
53
11.
Бондар С. П.
ВПЛИВ ПОМИЛОК В НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ПОЛІ БОЮ НА РЕЗУЛЬТАТИ ВІДНОВНО-РЕКОНСТРУКТИВНОЇ ОРТОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛОМУ
58
12.
Візір М. О., Пономаренко О. В.
РОЛЬ ВІТАМІНУ D В РОЗВИТКУ ПСОРІАЗУ
62
13.
Гаврюшов Д. М., Заболотна А. В., Калюжна В. М., Андрійчук Т. П.
ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ: МЕТОДИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОТИМІКРОБНОЇ ТА ПРОТИПРОТОЗОЙНОЇ ТЕРАПІЇ
65
14.
Гузоватий О. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІЧНИХ УРАЖЕНЬ ЗОВНІШНІХ ШКІРНИХ ПОКРИВІВ ПРИ МІННО-ВИБУХОВИХ ТРАВМАХ В БОЙОВИХ УМОВАХ СУЧАСНОЇ ВІЙНИ
72
15.
Коритнюк О. Я., Наумова М. І., Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Дроздова А. О.
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ЛІКАРСЬКОГО МОНІТОРИНГУ У ГЕРІАТРИЧНИХ ХВОРИХ
76
16.
Локота Є. Ю., Локота Ю. Є., Грицак М. Є., Вовчок Р. В., Данюк Д. Е.
АНАЛІЗ МІКРОБНОГО СКЛАДУ ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ЗУБНУ ЕМАЛЬ
83
17.
Овдіюк І. С.
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ: НОВИЙ ПІДХІД ДО НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТІ
85
18.
Остапенко К. А., Овчаренко К. В., Бобро Л. М.
СКЛАДНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ЯК ФАКТОРИ ЗНИЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ СЕРЕД ПАЛІАТИВНИХ ПАЦІЄНТІВ ДОРОСЛОГО ТА ПОХИЛОГО ВІКУ
91
19.
Покришко О. В., Баланович І. О.
МЕТОДИ ЛАБОРАТОРНОЇ ВЕРИФІКАЦІЇ НАЗАЛЬНОГО НОСІЙСТВА S. AUREUS
99
20.
Сафонова Н. О., Дейнеко М. О.
ВПЛИВ АНЕСТЕЗІЇ НА ІМУННУ ВІДПОВІДЬ ТА РЕАКЦІЮ НА СТРЕС У ПАЦІЄНТІВ У ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
102
21.
Цвігун Б. Б.
ЕТИЧНІ МІРКУВАННЯ В ХІРУРГІЇ: ІНФОРМОВАНА ЗГОДА ТА ПРАВА ПАЦІЄНТІВ – МАЙБУТНЄ ЕТИЧНОЇ ХІРУРГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
106

PHARMACEUTICAL SCIENCES

22.
Колосков В. Ю., Векшин В. О., Гриценко Д. О., Корольова Д. О.
ВПЛИВ НАНОПРЕПАРАТУ GdVO4Eu3+ НА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ
112

 CHEMICAL SCIENCES

23.
Ткач В. В., Торіна Н. В., Прокопець Н. О., Васюк Л. О.
КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ БОЛІВІЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ
119

 TECHNICAL SCIENCES

24.
Pohorielov D. I., Pohorielova T. O.
DIGITAL TRANSFORMATION IN BUSINESS AND MANAGEMENT: UTILIZING CLOUD TECHNOLOGIES, DATA ANALYSIS, AND OTHER TOOLS
123
25.
Polyashenko S., Shushlyapin S., Haman S., Kobec M.
INCREASING THE EFFICIENCY OF SMALL BIOREACTORS FOR ANAEROBIC PROCESSING OF ORGANIC WASTE
127
26.
Zamikhovskyi L., Mohylin V., Motil Yu.
USE OF DISCRIMINANT ANALYSIS FOR MONITORING THE TECHNICAL CONDITION OF GAS TRANSFER UNITS
134
27.
Желновач І. О., Синжерян А. А., Гельдт С. В., Павленко С. М., Заводний О. О., Онищенко Ю. М.
РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КІБЕРБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ
140
28.
Лимар М. М., Стадник А. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА ПЛАТФОРМІ ANGULAR
147
29.
Молодцов Д. Е.
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕХАНІЧНИХ ТУРНІКЕТІВ
149
30.
Радчук І. Ю.
АНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МЕТОДІВ ТЕСТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ВЕБ-ДОДАТКІВ
154
31.
Сторчай Н. С., Гусейнов О. А., Запорожець В. І.
ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ В’ЯЖУЧИХ
160
32.
Супрунов В. Р.
РОЗПІЗНАВАННЯ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МАШИННОГО НАВЧАННЯ
164
33.
Хапченко О. В.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТОТИПУ ТИФЛОТЕХНІЧНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ СМАРТФОНУ
168
34.
Хапченко О. В.
ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ АУДІО-НАВІГАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ВАДАМИ ЗОРУ З ВИКОРИСТАННЯМ СМАРТФОНУ
175
35.
Чайковський С. Ю.
МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ: РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ
182
36.
Юреско Т. А.
ІНТУМІСЦЕНТНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРИЧНИХ КАБЕЛІВ ПРИ ПОЖЕЖІ
186

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

37.
Abbasova Samira Vaqif, Hasanova Ramida Saladdin, Alakbarova Nazrin Jeyhun
ABSOLUTE AND RELATIVE ERROR IN MATHEMATICS
192
38.
Аркатов Ю. М., Георгаліна О. Р., Сінявський О. В.
СХЕМА ШИФРУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ ДЕРЕВА ТИПІВ МОНОТОННИХ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ
199
39.
Калайда О. Ф.
МЕТОДИ ЧЕБІШОВА ЗНАХОДЖЕННЯ КРАТНИХ НУЛІВ ТА ПОЛЮСІВ СКАЛЯРНИХ ФУНКЦІЙ
203
40.
Мироненко О. В.
АНАЛІЗ ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ВІЙСЬКОВИХ СИТУАЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
205
41.
Солдатенко С. С.
ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
209

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

42.
Daus M. E., Maistrenko I. Yu.
IMPACT OF THE WAR ON THE BLACK SEA
215
43.
Бубир Н. О., Серга Я. В.
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ПЕТРИКІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ
222

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

44.
Buynevich I. V.
BIOGEOMORPHOLOGICAL RESEARCH IN AQUATIC SETTINGS: ENHANCING ACCESS WITH SMALL PADDLECRAFT
227

 ARCHITECTURE

45.
Eynullayeva Malahat, Murad Mir-zada
FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF RESIDENTIAL DEVELOPMENT IN THE CITY OF SUMGAYIT
231
46.
Гусейнова А. Р.
АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАХЧЫВАНА XIV-XX ВЕКОВ
238

 PEDAGOGICAL SCIENCES

47.
Єфименкo Н. Р., Коростиленко Л. П., Дорогейко Л. І., Серажим С. М.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
240
48.
Зажарська Г. П.
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПОНЯТТЯ
244
49.
Кохан Л. В.
ВИКОРИСТАННЯ ПАМ’ЯТОК-АЛГОРИТМІВ ПІД ЧАС ОПРАЦЮВАННЯ ЗМІСТУ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
249
50.
Крамаренко І. С.
ЕФЕКТИВНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ХІМІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
255
51.
Онкович Г. В., Молодиченко А., Орлова Є., Онкович А. Д.
ВІКІДИДАКТИКА: МЕДИЦИНА У ВІКІПЕДІЇ
260
52.
Ткаченко О. М.
ІГРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА
272
53.
Шинкарьова В. С.
КЛЮЧОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ РАМОК ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
277

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

54.
Гандзюк Л. М., Ульянов В. О.
ВПЛИВ СТРЕСУ НА ФОРМУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ
281
55.
Гегельська К. В., Лісовенко А. Ф.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ
285
56.
Парашкевова С. С.
ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ НА СНОВИДІННЯ: АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ СНОВИДІНЬ ТА ЧАСТОТИ ЇХ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ
291
57.
Шмалєй С. В., Самокіш В. І.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
296

 ART

58.
Kuznietsova T.
THE PANTOMIME TODAY: THE SPECIFICS OF DIRECTING AND THE APPLIED ASPECT OF STAGE PERFORMANCE
301
59.
Ілечко М. П.
ТЕОРЕТИКО-МУЗИКОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ДО ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНА СЮЇТНОСТІ ЯК САМОСТІЙНОЇ ЖАНРОВОЇ ОДИНИЦІ
307
60.
Пайлодзе Н. О., Абесадзе Н. М., Лурсманашвили Л. Г., Квантидзе Г. Д.
ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРНАМЕНТА В ИЗДЕЛИЯХ ГОРНОЙ АДЖАРИИ
314
61.
Трушевська А. В.
ІНТУЇЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ СТУДЕНТА ТВОРЧОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
321

 HISTORICAL SCIENCES

62.
Гордійчук В. В.
ЗБЕРЕЖЕННЯ ДУХОВНОЇ СПАДЩИНИ ТА БЛАГОДІЙНА ПІДТРИМКА КОРЕЦЬКОГО ЖІНОЧОГО МОНАСТИРЯ В КІНЦІ ХІХ СТОЛІТТЯ
325

 PHILOLOGICAL SCIENCES

63.
Паладьєва А. Ф., Кужель Р. В., Терезюк Н. Ф.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ КОНЦЕПТІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ АНГЛІЙСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ: МЕТАФОРИЧНИЙ АСПЕКТ
330

 ECONOMIC SCIENCES

64.
Lazarieva O., Mas A.
LAND USE SYNERGETIC FEATURES
344
65.
Акулюшина М. О., Сарлачан Н. В., Іоргова Е. В., Абдулова Х. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ
348
66.
Боденчук Л. Б., Баєва Т. Д., Тернова Ю., Сараїн В.
ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ОЗДОРОВЛЕННЯ
355
67.
Бурєннікова Н. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ: СУТНІСТЬ, ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ
361
68.
Воздвиженський В. В., Балацький О. В.
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
369
69.
Ганжала І. В., Шевченко Н. В., Терещенко Т. О.
СУЧАСНІ ТРЕНДИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
372
70.
Дем’янчук І. В.
ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ОСНОВА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
376
71.
Заєць М. А., Боденчук С. В., Григор’єва Ю. С., Малай О. І.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА
381
72.
Кисільова І. Ю., Фоменко С. С.
СУЧАСНИЙ СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
387
73.
Ліганенко І. В., Боденчук П. С., Москалюк В. І., Ябс А. А.
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ
392
74.
Мірошниченко О. В., Приходько О. Ю., Бузіян І. І., Данилова Я. О.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
398
75.
Прінц І. В.
СТАНОВЛЕННЯ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
402
76.
Прохорова М. Е., Лотарєв А. Г.
МІСЦЕ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ОБМІНІ
409
77.
Томашевська О. В., Савченко М. В.
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
416
78.
Юхименко М. С., Чала Т. Г.
BANI СВІТ В УКРАЇНІ: АНАЛІТИКА НА МЕЗОРІВНІ
420

 LEGAL SCIENCES

79.
Крочак Є. І., Мельниченко М. В., Сьобко С. О.
ЧИ ПОТРІБЕН ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ?
427
80.
Новик Б. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
430

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-84-15927-35-8 та УДК, вихідні дані м. Барселона, Іспанія, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: