II Міжнародна науково-практична конференція “INNOVATIONS AND PROSPECTS IN MODERN SCIENCE”, 13-15.02.2023 Стокгольм, Швеція. Архів

Шановні колеги!

13-15.02.2023 року у м. Стокгольм, Швеція

відбулася II Міжнародна науково-практична конференція

INNOVATIONS AND PROSPECTS IN MODERN SCIENCE

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovations and prospects in modern science. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-innovations-and-prospects-in-modern-science-13-15-02-2023-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Борщенко Л. С., Радченко О. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІОТИКІВ У ГОДІВЛІ ТЕЛЯТ
12

 VETERINARY SCIENCES

2.
Голубенко О. О.
НЕБЕЗПЕЧНІ РЕЧОВИНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ТУШОК КОРОПОВИХ РИБ У ХАДЖИБЕЙСЬКОМУ ЛИМАНІ
18

 BIOLOGICAL SCIENCES

3.
Alakbarov R., Aliyeva D., Abbaszade Zahrakhanim
ABOUT THE BENEFITS OF CURCUMA LONGA L.
23
4.
Khusanov A. K., Begijonova Makhmuda Marufjon qizi, Tillaeva S.
SOME PESTS THAT DAMAGE PRODUCTS STORED IN THE WAREHOUSE
29

 MEDICAL SCIENCES

5.
Moroz P. V., Telehuz I. A.
VACUUM THERAPY FOR ACUTE FORMS OF PERITONITIS
32
6.
Makhlynets N., Pavlyshyn M., Ozhogan Z.
СOMPLEX TREATMENT OF CHILDREN WITH DISORDERS OF THE ARCHITECTONICS OF THE VESTIBULE OF THE MOUTH
34
7.
Yurtseva A. P., Nedostup I. S., Pavlykivska B. M., Lotovska T. V., Tkach B. N.
EVALUATION OF SEPARATE HEALTH STATE INDICATORS OF CHILDREN BORN PREMATURE ACCORDING TO THE DATA OF CATAMNESTIC OBSERVATION
38
8.
Васильченко Л. В., Лотиш Н. Г., Кравченко Т. Ю., Горностаєва Н. Ю., Папінко Р. М.
ПОКАЗНИКИ ГРАДІЄНТУ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ З ПОВЕРХНІ ТІЛА У ДІТЕЙ З ЖОВТЯНИЦЯМИ В РАННЬОМУ НЕОНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ
44
9.
Гарапко Т. В., Попович Ф. А., Росола Т. Ф., Яцко С. І., Завадська М. Б.
ЗМІНИ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СЕЛЕЗІНКИ ПРИ КОРОТКОТРИВАЛОМУ ВПЛИВІ ГЛУТАМАТУ НАТРІЮ
47
10.
Донець А. О.
ПОШИРЕНІСТЬ SNP rs7069102 ГЕНА SIRT1 У ХВОРИХ НА ЕСЕНЦІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ МЕШКАНЦІВ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
50
11.
Журавель В. І., Борковський Д. С., Журавель В. В., Пожевілова А. А.
ВИЗНАЧАЛЬНІ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІ ВЛАСТИВОСТІ КЕРІВНИКА-МЕНЕДЖЕРА СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ У ДІЛОВОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ
52
12.
Локота Є. Ю., Локота Ю. Є., Грицак М. Є., Вовчок Р. В., Руснак Я. М.
ОЗОНОТЕРАПІЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПОВНОЮ АДЕНТІЄЮ
60
13.
Мельник Г. Д., Волянський А. Ю., Смілянська М. В.
НАПРУЖЕНІСТЬ ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ ПРИ ПЛАНОВІЙ ВАКЦИНАЦІЇ ДІТЕЙ З ХРОНІЧНОЮ ФОРМОЮ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ
62
14.
Негода Ю. С., Козуб С. М.
ВЖИВАННЯ ЯБЛУЧНОГО ОЦТУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
67
15.
Слабкий Г. О., Білак-Лук’янчук В. Й., Іванинна М. М.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ НА СТАН ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ВІЙНИ З РФ
70
16.
Слабкий Г. О., Фейса І. І., Картавцев Р. Л.
ПРАВИЛА КЛАСИФІКАЦІЇ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ: ВИРОБИ ДЛЯ ІМПЛАНТАЦІЇ ТА ХІРУРГІЧНО ІНВАЗИВНІ ВИРОБИ ДОВГОТЕРМІНОВОГО ВИКОРИСТАННЯ (> 30 ДНІВ)
75
17.
Стрижак П. В., Вайнагій О. М.
ОСОБЛИВОСТІ СУДИННИХ ДОСТУПІВ У ХВОРИХ ІЗ ТЕРМІНАЛЬНОЮ СТАДІЄЮ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК
81
18.
Чориева З. Ю., Адилбекова Д. Б.
ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК ПОТОМСТВА, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОКСИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ
88
19.
Чорна В. В., Бойко В. В., Бегма М. А.
ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ВНУТРІШНЬОПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЙОГО ЗМІНИ
93

 CHEMICAL SCIENCES

20.
Ткач В. В., Кушнір М. В., Підлубна С. І., Петрусяк Т. В.
КОМБІНОВАНІ ХІМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ В БРАЗИЛЬСЬКОМУ СТИЛІ НА ТЕМУ ДЖАЗОВОЇ ПІСНІ
98

 TECHNICAL SCIENCES

21.
Chumachenko S. M., Popel V. A., Fursenko O. М., Zaika N. V., Murasov R. M.
FUNCTIONAL DEPENDENCES OF «EFFECT-COST» AND THE DURATION OF THE APPLICATION OF «ASSETS» ON THE NUMERICAL COMPOSITION OF «FORCES» FOR THE «DEFENSE» SUBSYSTEM CRITICAL ENERGY INFRASTRUCTURE
104
22.
Usychenko V.
MODERN CLOUD PLATFORM STORAGE COMPARISON
111
23.
Борсук О. С., Пирог М. В.
ВИБІР МЕТОДИКИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ З РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАГАТОПОВЕРХОВИМ БУДИНКОМ
116
24.
Гайдаржі В. П., Агафонова І. П., Дмитрієва Н. В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИБОРУ БЕЗТРАНШЕЙНОГО МЕТОДУ ПРОКЛАДАННЯ ТЕПЛОМЕРЕЖІ
121
25.
Тесленко О. І.
ПОТЕНЦІАЛ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ НА ІСНУЮЧИХ СТАНЦІЯХ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД УКРАЇНИ
128

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

26.
Herhel I. Yu.
ABOUT THE STABILITY OF A THREE-LAYERED BODY WITH INTERFACE CRACK
132

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

27.
Buynevich I. V., Savarese Michael, Rotz Rachel, Adkison April, Heller Duane, Silva L., Bhatt Dhruvkumar
GEOLOGICAL LEGACY OF BREACHES AND OVERTOP STORM-SURGE CHANNELS ON SOUTHWEST FLORIDA BARRIER ISLANDS
134

 ARCHITECTURE

28.
Бакун А. М., Олійник Т. П.
ЗАСТОСУВАННЯ ЕТНОДИЗАЙНУ В ПРОЄКТІ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ
139
29.
Кацан Р. В.
ПРОСТОРОВО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАБІЛТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ
146

 PEDAGOGICAL SCIENCES

30.
Глуханюк В. М., Слободянюк Н. А., Нікітіна І. І., Сологуб Ю. С., Чадюк Г. Ф.
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ПРОЄКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
149
31.
Долінін Г. С.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
156
32.
Курас Л. Д., Феденько В. В.
ОНЛАЙН ЧИ ОФЛАЙН НАВЧАННЯ: ПОГЛЯД ПЕРШОКУРСНИКА МЕДИЧНОГО ВИШУ
161
33.
Малик Т. В., Набитович Г. В., Мацькович М. Р., Малик Л. Б.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
164
34.
Пристінський Р. В.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
172
35.
Романюк О. М.
МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКІВ
175
36.
Сілкова О. В.
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ У ЗДОБУВАЧІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
180
37.
Тимощук Г. В.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ PODCAST В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
188
38.
Фрицька Л. І.
ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗВИЧАЇВ І ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ НА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОІДЕНТИЧНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
192
39.
Цвілик С. Д., Шимкова І. В., Сінькевич О. П., Злагоднюк М. С.
СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В НАВЧАННІ ТЕХНОЛОГІЙ
196
40.
Чубрей О. С., Григораш М. М.
АНАЛІЗ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
203
41.
Шамич О. М., Іваннікова Г. В.
КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ РОБОТИ ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТИВНИХ ПЕДАГОГІВ
209

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

42.
Ovsyannikova Ya. O., Krasnokutsky M. I.
PSYCHOLOGICAL CAUSES OF ERRONEOUS ACTIONS OF ATHLETES IN FIREFIGHTING SPORTS
223
43.
Дрозд О. В., Комісарова А. М.
АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ АРТ-ТЕРАПІЇ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ КРИЗОВИМ СІМЯМ
229
44.
Дрозд О. В., Михайловська А. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРАЦІВНИКАМИ ІТ-ІНДУСТРІЇ
235
45.
Лиманкіна А. І.
ОСОБЛИВОСТІ «Я-КОНЦЕПЦІЇ» СПІВЗАЛЕЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ
241
46.
Остроухова М. М., Кутєпова-Бредун В. Ю.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГЛИБИННИХ РИС ОСОБИСТОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ТА ЦИВІЛЬНИМ НАСЕЛЕННЯМ
244
47.
Сенягіна Т. Б.
ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ МАЙБУТНЬОГО ШЛЮБНОГО ПАРТНЕРА У ПІДСВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ
252
48.
Чаркіна О. А., Левченко О. І.
ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗЛАДІВ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ
255

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

49.
Калагін Ю. А., Шанідзе О. Д.
ТИПОЛОГИЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТІК УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 2022 РОКУ (ГЕНДЕНРНИЙ АСПЕКТ)
260

 ART

50.
Бурман К. І., Екман М. С.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІАНІСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ КЛАСУ СТРУННО-СМИЧКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ В УМОВАХ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ
265
51.
Шинкаренко М. В.
ФОРМУВАННЯ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ
271

 HISTORICAL SCIENCES

52.
Горькова А. О., Котовська М. Б., Гоменюк В. М.
ІСТОРІЯ КИЇВСЬКОЇ САДИБИ ПОЛЬСЬКОГО КУПЦЯ ГОЛОМБЕКА Ф. Ф.
278

 POLITICAL SCIENCES

53.
Noshrevan Okropiridze
LOBBYISM AS A POLITICAL PHENOMENON
285
54.
Дзюндзюк К. В.
ЗАСТОСУВАННЯ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ В РОЗУМНИХ МІСТАХ
293
55.
Проноза І. І., Ростецька С. І.
ПИТАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ЯК СКЛАДОВА У ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ
297

 PHILOLOGICAL SCIENCES

56.
Isayeva K. R.
MONOSYLLABIC THE WORD AT THE END OF CONSONANTS ELABORATION NORM
301
57.
Kukharska L.
SOCIOCULTURAL SELF EDUCATION OF A FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHER AS A PREREQUISITE FOR SUCCESSFUL PEDAGOGICAL PRACTICE
312
58.
Vasylieva M. Y.
LINGUISTIC AND EXTRALINGUISTIC CAUSES OF NEOLOGISMS IN MODERN ENGLISH AND UKRAINIAN LANGUAGE (BASED ON MODERN MEDIA DISCOURSE)
316
59.
Велика А. М., Бугайчук А. В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНГЛІЙСЬКИХ, ПОЛЬСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ПРО ТВАРИН
322
60.
Максимець О. М.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВІДДІЄСЛІВНИХ ІНШОМОВНИХ ДЕРИВАТІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
331
61.
Матієнко-Сільницька А. В., Савілова Л. В.
ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНДАРТНОГО ПІВДЕННО-БРИТАНСЬКОГО АКЦЕНТУ
335
62.
Павликівська Н. М., Білик А. В.
ОНІМНИЙ ПРОСТІР РОМАНУ «ЕТИМОЛОГІЯ КРОВІ» АННИ БАГРЯНОЇ
340
63.
Пеліван О. К., Савілова Л. В.
ПРОСОДІЯ ВВІЧЛИВОГО/НЕВВІЧЛИВОГО КОНФЛІКТУ
344
64.
Поляруш Н. С., Король І. М.
ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ ТВОРІВ МАЛИХ ЖАНРІВ РОМАНА ІВАНИЧУКА
351
65.
Сотников А. В.
МУЛЬТИМОДАЛЬНІСТЬ В ДОСЛІДЖЕННІ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ
357

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

66.
Терещенко О. В.
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ МІГРАНТІВ
362

 ECONOMIC SCIENCES

67.
Gurbanov Agil Abid, Huseynzade Huseyn Mubariz
CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE FINANCING SYSTEM OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
367
68.
Terletska L.
THE ROLE OF THE BUDGET IN FINANCING OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE
381
69.
Бабенко А. С.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
385
70.
Горбась І. М., Самбор А. Ю.
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ДІАГНОСТИКИ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
388
71.
Громоздова Л. В., Маляревський В. М., Юрчінко К. М., Смірнова О. Ю., Рвач А. М.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
393
72.
Демирова Айгуль Акиф
ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
399
73.
Дербеньова Я. В., Буткевич О. В., Артеменко А. І., Аблова О. К., Бодюк А. В.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ
410
74.
Добрунік Т. П.
АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
416
75.
Есманова Л. І.
КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
423
76.
Кашина Г. С., Писаренко Н. В., Махортов Ю. О., Царук В. В., Медвідь Г. С.
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ РЕГІОНУ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
428
77.
Лісовська В. П., Резніченко А. О., Буксіна І. В.
ТРАНСФОРМАЦІЇЯ ДИСТРИБУЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
433
78.
Ляшенко В. І., Ліщук О. В., Лук’янов А. І.
ПОВОЄННЕ ВІДРОДЖЕННЯ АТОМНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
438
79.
Маринович В. В.
ОХОПЛЕНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ
447
80.
Черіпко С. І., Паюк О. С., Целіщев І. О., Поливода М. О.
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ПІЛОТІВ В КОНТЕКСТІ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
453
81.
Шацька З. Я., Когут А. Л.
СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНІВ, ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ
460
82.
Ястреб Я. М.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ
463

 LEGAL SCIENCES

83.
Dubko A.
BARRIERS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE GREEN BONDS MARKET IN UKRAINE IN THE POST-WAR PERIOD
467
84.
Музика-Стефанчук О. А., Хохуляк Д. В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ВИЗНАЧЕНІСТЬ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
475

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-91-87224-01-0 та УДК, вихідні дані м. Стокгольм, Швеція, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 5 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: