II Міжнародна науково-практична конференція “INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION” 16-18.11.2023 Ванкувер, Канада. Архів

Шановні колеги!

16-18.11.2023 року у м. Ванкувер, Канада

відбулася II Міжнародна науково-практична конференція

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovative development of science, technology and education. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-innovative-development-of-science-technology-and-education-16-18-11-2023-vanuver-kanada-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Lishchuk A., Parfenyk A., Karachinska N.
MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL RISKS FROM SOIL DEGRADATION
16
2.
Мельник А. В., Бойко Т. І., Лєпкова О. О., Скуба Я. С., Бордун О. М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГАЗОННИХ ТРАВ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
21

 VETERINARY SCIENCES

3.
Кос’янчук Н. І., Мельниченко Р. О.
БІОЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРЕВЕНТИВНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
26

 BIOLOGICAL SCIENCES

4.
Venhryniuk I. V., Sirenko A. G.
TO THE QUESTION ABOUT THE FAUNA OF WOLF-SPIDERS (LYCOSIDAE, ARANEI, ARACHNIDA, ARTHROPODA) OF THE RESERVE «KOZAKOVA DOLYNA»
33
5.
Крумен А. П., Максименко Ю. В.
ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ МОЛЮСКІВ ВОДОЙМ БАСЕЙНУ Р. ЛІСНА (ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.)
40

 MEDICAL SCIENCES

6.
Bilovol A., Pustova N., Shyian A.
PSYCHOSOMATIC ASPECTS OF DERMATOLOGY: RELATIONSHIP BETWEEN STRESS, MENTAL STATUS AND SKIN DISEASES
43
7.
Somilo O., Kalbus O.
SEASONAL CHARACTERISTICS OF THE ONSET AND CLINICAL COURSE OF RELAPSING-REMITTING MULTIPLE SCLEROSIS
49
8.
Адамовська О. С., Голозубова О. В.
ГЕРІАТРИЧНІ СИНДРОМИ В ПАЛІАТИВНІЙ МЕДИЦИНІ: ОЦІНКА, ТЕРАПІЯ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЖИТТЯ
51
9.
Алієв Р. Б., Шаповалова А. С., Мельникова Д. С.
ОНОВЛЕННЯ ЩОДО ВЕДЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ
55
10.
Алієв Р. Б., Шаповалова А. С., Тєплова В. Я.
ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНДОКАРДИТУ ПІД ЧАС СТОМАТОЛОГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ
60
11.
Гайденко В. Є., Булига А. О., Краснопольська К. О., Павлюк К. С., Вовк В. І.
РАЦІОНАЛЬНА ПСИХОФАРМАКОТЕРАПІЯ БІПОЛЯРНОГО АФЕКТИВНОГО РОЗЛАДУ
65
12.
Гасумова Н., Гаврилов А. В.
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ІНФЕКЦІЙНОГО МОНОНУКЛЕОЗУ СПРИЧИНЕНОГО ВІРУСОМ ЕПШТЕЙНА-БАРР У ДІТЕЙ
71
13.
Єрьоміна О. І., Білоусова Є. С., Пустова Н. О., Біловол А. М.
ФАКТОРИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ДЕРМАТОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ СЕРЕД ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВІЙНОЮ В УКРАЇНІ
75
14.
Колесник В. П., Гончарова Н. М., Шевченко В. Ю., Браженко Т. С.
ІНОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ХІРУРГІЧНОГО ПАТОЛОГІЧНОГО СТАНУ
79
15.
Симброус Д. С., Малиновський В. О.
ВИКОРИСТАННЯ АНАТОКСИНУ ХОЛЕРОГЕНУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОТИХОЛЕРНОЇ ВАКЦИНИ
82

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

16.
Тарасенко Г. В., Скибіцька Ю. Р., Куришко Г. Г.
МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ МУКОЛІТИЧОЇ ДІЇ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ
91

 CHEMICAL SCIENCES

17.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Vasilkevich O. I., Levandovskii S. I.
BIGINELLI REACTION WITH REAGENTS CONTAINING A CAGE SUBSTITUTE
99
18.
Kryzhanovska Ya., Gomelya M., Tereshchenko O., Pliatsuk Ya.
APPLICATION OF LOW-WASTE TECHNOLOGIES IN THE PROCESSING OF REVERSE OSMOSIS WATER DESALINATION CONCENTRATES
102
19.
Луганська О. В., Свириденко А. П.
ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВА
110

 TECHNICAL SCIENCES

20.
Khrulev A.
MODELING OF EMERGENCY OPERATION MODE OF CAR ENGINE DUE TO COOLANT LEAK
116
21.
Kononenko A., Skrebtsov A., Kononenko Ju., Matiukhin A.
CONCERNING THE HEALING OF POROSITY DURING THE SINTERING OF NON-SPHERICAL TITANIUM POWDER PARTICLES
124
22.
Purish S. V., Thorsten Schöler
MODELS AND METHODS FOR RECOGNIZING A PERSON BY GAIT WHILE WEARING DIFFERENT CLOTHES
128
23.
Tryshyn P. R., Marchenko M. V.
INFLUENCE OF THE SIZE OF THE CUTTER WEAR AREA ON THE LEVEL OF VIBRATION DURING TURNING
132
24.
Yarovyi I. K., Bodnarenko B. O., Ivanov Yu. Yu.
BASIC WORKING ASPECTS OF A NUMBER OF SWARM INTELLIGENCE BIONIC ALGORITHMS
136
25.
Бараненко О. О., Дяченко В. С., Дяченко Н. П.
ПАРСИНГ ЯК МЕТОД ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В PYTHON
139
26.
Гаврилюк Ю. М., Стущанський Ю. В., Рижик М. М.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ СТАНУ АТМОСФЕРИ ЗЕМЛІ НА ДАЛЬНІСТЬ ЗВ’ЯЗКУ З БЕЗПІЛОТНИМИ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ
142
27.
Ганжа Д. Є., Шостак А. В.
ЗАХИСТ СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ ВІД АТАК ТА ВТРУЧАННЯ
145
28.
Калантай О. В., Бабешко Є. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МОВИ PYTHON ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ІНДУСТРІАЛЬНИХ СИСТЕМ
148
29.
Кашкевич С. О., Тупота Є. В., Нечипорук В. В., Супрун О. М.
АНАЛІЗ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ЧИННИКІВ В КАНАЛАХ УПРАВЛІННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
151
30.
Новікова В. Є.
ЗБАЛАНСОВАНЕ ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
160
31.
Плясунова О. О., Лисун І. О., Кононихін І. Д., Кавлак М. М., Мельниченко В. М.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ В УКРАЇНІ
165
32.
Семенова О. І., Омельченко Є. О., Тогачинська О. В., Котинський А. В.
КОНВЕРТАЦІЯ ВІДХОДІВ У ВОДЕНЬ – РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИРОБНИЦТВА ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЕФЕКТИВНА СТРАТЕГІЯ УТИЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
173
33.
Симакова О. А., Адаменко Е. А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЯБИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
178
34.
Тулашвілі Ю. Й., Кошелюк В. А., Савчук Р. М.
ПРО ЗАХИСТ ХМАРНОЇ АРХІТЕКТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ KUBERNETES
188
35.
Юлдашев Т. Р.
ЛАБОРАТОРНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ ОТ КИСЛЫХ КОМПОНЕНТОВ
194

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

36.
Asgarova Tamılla Ahmad
THE EDUCATIONAL STANDARD OF CRYPTOGRAPHY AT SCHOOL AS A BASIS FOR PREPARING STUDENTS FOR THE MODERN DIGITAL WORLD
197
37.
Kozub P., Miroshnichenko N., Kozub S., Syrova G.
MATHEMATICAL MODEL OF HEAT CAPACITY OF CONDENSED SUBSTANCES USING AVERAGE MOLAR VOLUMES OF ELEMENTS
203
38.
Масталиев Вагиф Юсиф оглы
О РЕШЕНИЯ СМЕШАННАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА
209
39.
Сеньо П. С., Малярчук В. Б.
ПОБУДОВА МОДЕЛІ DATA WAREHOUSE ТА ETL ПРОЦЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
211

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

40.
Мачуліна С. О.
ОСНОВНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЧОРНОСЛАНЦЕВИХ ВІДКЛАДІВ
218

 ARCHITECTURE

41.
Василишин В. Я.
МЕТАЛЕВІ ФЕРМОВІ КОНСТРУКЦІЇ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ВИРАЗНОСТІ СПОРУД
223
42.
Матієнко А. В.
ЗАСТОСУВАННЯ РОБОТІВ У БУДІВНИЦТВІ
230
43.
Федоренко К. С., Олійник Т. П.
ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОДИЗАЙНУ В ПРОЄКТІ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ УСТАНОВ
236

 PEDAGOGICAL SCIENCES

44.
Kononets N. V.
EDUCATIONAL CONSULTING IN EDUCATIONAL INSTITUTION MANAGEMENT
244
45.
Nestulya O. O., Nestulya S.
EMOTIONAL LEADERSHIP CONCEPT IN LEADERSHIP COMPETENCE FORMING FOR EDUCATIONAL MANAGERS
250
46.
Бєдакова С. В.
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ШЛЯХ ІТАЛІЙСЬКОЇ ВОКАЛЬНОЇ ШКОЛИ BEL CANTO В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
256
47.
Варганич Г. А., Ульянов М.
ФОРМИ І МЕТОДИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
266
48.
Вербицький К. А.
КОУЧИНГ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
271
49.
Віцько С. М., Мороз В. В.
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
275
50.
Гусєва Ю. В., Кофан І. М.
СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ ЯК ЧИННИК УСПІШНОГО ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я
284
51.
Добровольська О. М., Бойко А. Р., Гоменюк Г. В.
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗВО ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ LMS MOODLE
288
52.
Добровольський В. М., Винничук О. Т.
УРОК ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ДИДАКТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗМІСТ
299
53.
Долинський Б. Т., Буховець Б. О., Будігай Н. С., Перегон К. Ю., Щербакова Н. В., Піліневич М. Д.
ПРИНЦИПИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ІЗ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
307
54.
Зімакова Л. В., Васильєва А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА В ІГРОВІЙ ТА КООПЕРОВАНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
311
55.
Іонова І. М., Сесенко А. А.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ГАДЖЕТОЗАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ФОРМИ ДЕВІАЦІЇ
319
56.
Каліберда Н. В.
РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ
325
57.
Коломоєць Т. Г., Лясковська І. І.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНО‑РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ
330
58.
Коломоєць Т. Г., Томашук П. В.
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У ДОШКІЛЬНИКІВ З РОЗЛАДАМИ СПЕКТРУ АУТИЗМУ
341
59.
Кратко О. В., Головатюк Л. М., Польова Н. П., Лазарець Д. В., Кратко С. В.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ У 10-11 КЛАСАХ
347
60.
Лашта Р. Б.
СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
353
61.
Лежнюк В. В., Пітин М. П.
ФОРМУВАННЯ ПСИХОФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ПРОЦЕСІ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З КАРАТЕ
357
62.
Литовченко А. І.
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
365
63.
Лунячек С. В.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
371
64.
Марійко В. Ю., Мартиненко С. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
375
65.
Міленін А. М., Мітяшкіна Т. Ю., Денисенко С. А.
МОНІТОРИНГ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА»
383
66.
Модей А., Чулошнікова М. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДОШКИ БІЛЬГОУ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З ООП
387
67.
Новосельська Н. Т., Голик А. А.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ТА ПОЧАТКОВОЮ ЛАНКАМИ ОСВІТИ
397
68.
Паламар М. В.
ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРНОЇ ДИЗАЙН-ОСВІТИ
403
69.
Попова І. О., Чаусов С. В.
ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВА ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧА–ЕНЕРГЕТИКА ЗВО
409
70.
Притиковська С. Д., Родіонова Г. Г.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ З ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ ІІІ РІВНЯ
416
71.
Самсонова О. О., Чорна Г. В., Малюк Т. Є.
ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖИНА, ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
421
72.
Смеречак Л. І., Навошицький М. Т.
СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА ЗАКЛАДУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
429
73.
Стоєва О. В.
ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ
436
74.
Тесленко Б. О.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ
445
75.
Халаменда Н. В.
МАТРИЧНІ ВПРАВИ НА РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
451
76.
Шаров О. В., Гречаник Н. І.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
458
77.
Штельмах Г. Б., Поліщук О. Б.
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
470

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

78.
Гайструк Н. А., Стойка Я.-А. В., Кузьміч І. С., Клювак А. О., Гайструк А. Н.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ СУЧАСНОГО СТРЕСУ
477
79.
Гапоненко Л. О., Закордонець Ю. В.
ВИМІР ПСИХОЛОГІЧНОГО ІНФАНТИЛІЗМУ ПІДЛІТКА
490
80.
Крамченкова В. О., Рєпрінцева Н. О.
ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ФОРМ ШЛЮБНОЇ ПОВЕДІНКИ У ЖІНОК
497
81.
Ляска О. П., Меленчук Б.
РОЛЬ САМОЕФЕКТИВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
502
82.
Максим О. В., Рябовол Т. А.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ ТА ЧАСОВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ
507
83.
Хоменко Є. Г., Шевчук В. В., Клевака Л. П.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ТРАВМИ ПІД ЧАС ВІЙНИ
517

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

84.
Єрмак А. П.
ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
524
85.
Фастовець Н. В.
СПІВВІДНОШЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ ТА ПРАВА
528

 JOURNALISM

86.
Павлюк А. С., Кирилова О. В.
ГЕНЕЗА МОДЕЛЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ
530
87.
Савченко Н. А., Кирилова О. В.
ТРАНСМЕДІАЦІЯ НОВИННОЇ РОЗПОВІДІ ТА КРОСПЛАТФОРМЕНА СИСТЕМА ПРОСУВАННЯ Й АКТУАЛІЗАЦІЇ НОВИНИ
538

 ART

88.
Ospanova A. M.
MUSIC INDUSTRY IN KAZAKHSTAN DURING THE PANDEMIC
545
89.
Манько О. В., Подлевська О. Б., Покровська Н. Б.
БЕРЕГИНІ ДУХУ О. МИХАЙЛА ВЕРБИЦЬКОГО
551

 HISTORICAL SCIENCES

90.
Asgarova Khayala Israil
CREATION OF ELIZAVETPOL PROVINCE
556
91.
Sarayeva O. V.
ETHNIC CULTURE OF THE GREEKS OF PRIAZOVIA (LAST QUARTER OF THE 18th – EARLY 20th CENTURY): HISTORIOGRAPHY OF THE ISSUE
561
92.
Добрунова Л. Е., Баличева Л. В., Свинаренко Н. О.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ
571
93.
Каліщук О. М., Михайлюк О. В.
ДІЯЛЬНІСТЬ СОЮЗУ РУССКОГО НАРОДУ НА ВОЛИНІ НА СТОРІНКАХ «ВОЛЫНСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЯХ»
580

 CULTUROLOGY

94.
Красненко О. Л.
ІНТЕРАКТИВНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНИХ ХУДОЖНІХ ГАЛЕРЕЙ
583
95.
Харченко В. А., Тарасюк Л. С.
АНАЛІЗ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ ХХ СТ. (О. ШПЕНГЛЕР, А. ТОЙНБІ, М. БЕРДЯЄВ)
587
96.
Юрова Т. М.
МАСКОТЕРАПІЯ У ПРАКТИЦІ АРТ-ТЕРАПЕВТІВ США ЯК НЕІНВАЗИВНА КРЕАТИВНА ФОРМА КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
596

LITERATURE

97.
Бондар В. Р.
ЖАНР АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ІСТОРІЇ В ПРОЗІ ОЛЕКСАНДРА ІРВАНЦЯ: СПЕЦИФІКА РЕКОНСТРУЮВАННЯ «ТОЧКИ БІФУРКАЦІЇ» (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «РІВНЕ / РОВНО (СТІНА)» ТА ПОВІСТІ «ОЧАМИМРЯ»)
605

 POLITICAL SCIENCES

98.
Пефтиц В. М.
ДЕКОЛОНІЗАЦІЯ В ХХ СТ.: ГЛОБАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА РІЗНІ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ
613

 PHILOLOGICAL SCIENCES

99.
Bilyk V., Goltsova M.
SOFT SKILLS IN TODAY’S LABOR MARKET: NAVIGATING SUCCESS IN A DYNAMIC WORLD
624
100.
Ibrahimova Nigar Farman, Camalzada Xanim Markaz
MASTERING THE MORPHOLOGICAL STRUCTURES OF THE GERMAN LANGUAGE BY ELEMENTARY STUDENTS
626
101.
Makhmudova Shalala Amirxan gizi
THE GENRE OF THE NARRATIVE STORY IN AZERBAIJANI CHILDREN’S LITERATURE
630
102.
Бритвін Д. В.
ОРФОГРАМИ ВИСОКОГО ГРАФОСТИЛЮ У ФРАНКОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
637
103.
Волошин А. А., Кіяшко І. А.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЛІНГВІСТИЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ СУЧАСНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
641
104.
Круть О. В., Алєєв Я. М.
МЕТАФОРИЧНІ ТЕРМІНИ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕКЛАД
643
105.
Овчаренко Л. Р.
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
647
106.
Овчаренко Н. І.
ФУНКЦІІ ФАХОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ
653
107.
Ординська І. Я., Карнаух Р. І.
ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДІАЛЕКТУ КОКНІ ЯК МОВНОГО ЯВИЩА В АНГЛОМОВНОМУ СВІТІ: ОПИС ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОНЕТИКИ, ГРАМАТИКИ ТА ЛЕКСИКИ З ДОСЛІДЖЕННЯМ ЙОГО РОЗВИТКУ ТА ВПЛИВУ НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ
656
108.
Ординська І. Я., Толстюк В. В.
ГЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ В ПЕРЕКЛАДАХ: АНАЛІЗ ВПЛИВУ СТАТЕВИХ РОЛЕЙ НА ПЕРЕКЛАДАЧІВ ТА ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ У ТЕКСТАХ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ«1984» ДЖ. ОРУЕЛА)
660
109.
Садівська Л. І., Петров О. О.
ПРОЦЕС АДАПТАЦІЇ АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
664
110.
Співак І. В.
ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ АНГЛІЙСЬКОЇ Й УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ДВИГУНОБУДУВАННЯ
668
111.
Турчинська Я. В.
СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АБРЕВІАТУРНОГО СЛОВОТВОРЕННЯ (НА ОСНОВІ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ)
672
112.
Урбан Х. А.
ГРАФІЧНА МОВНА ГРА: МОДЕЛЮВАННЯ ПРАГМАТИЧНИХ СМИСЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ГАЗЕТ)
680
113.
Хар М. З.
ВИРАЖЕННЯ ЕМОТИВНОСТІ В ЕКРАНІЗАЦІЇ РОМАНУ ТОМАСА КІНІЛЛІ «СПИСОК ШИНДЛЕРА»
687

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

114.
Безродний А. Г.
ПОШУК ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗАВ’ЯЗКІВ У СУЧАСНОМУ ПІЗНАННІ
692
115.
Дроздов О. А., Заводній Т. В., Чаяло В. Я.
ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ЦІННОСТЕЙ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ІНТЕГРАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
695

 ECONOMIC SCIENCES

116.
Danilochkina O., Danilochkina L., Danilochkina N.
EXPANDING THE INFLUENCE OF CORN ON THE INTERNATIONAL MARKET
700
117.
Goncharenko N. I., Yevtieieva D. O.
FEATURES OF IMPLEMENTING DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE GLOBAL MARKET OF TOURISM SERVICE
706
118.
Huseynov Ibadat Ahli oglu
ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF THE DEVELOPMENT OF AGRARIAN COOPERATION ON THE ECONOMIC GROWTH OF THE LYANKYARAN ECONOMIC DISTRICT
710
119.
Ukhanova I., Kulikov R.
ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL INVESTMENT ACTIVITY OF THE ODESSA REGION
716
120.
Zarudna N. Ya., Semashuk O. M.
FEATURES OF THE PROCESS OF INVESTMENT IN RESIDENTIAL BUILDING: ORGANIZATIONAL AND ACCOUNTING ASPECTS
726
121.
Бєляєва О. П., Артеменко А. О., Огієнко А. І., Шкрьоба А. О.
ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ
732
122.
Восканян З. А.
ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ КОНЦЕПІЙ ЛОГІСТИКИ ТА ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК
735
123.
Зоря О. П., Цапко І. В.
МЕТОДИ ОЦІНКИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПАТ «ЗАПОРIЖЖЯОБЛЕНЕРГО»
738
124.
Кобеля-Звір М. Я.
ГРАНТОВА ПІДТРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ У ФОРМІ ВАУЧЕРІВ
743
125.
Ковальова Т. В., Нєгаєва Г. В.
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ПІДПРИЄМСТВА
751
126.
Лакомова О. Й., Святецький В. Ю.
ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ З НАДАННЯ ПОСЛУГ
757
127.
Левко А. І.
ПОРІВНЯННЯ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ ТА ШКІЛ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
761
128.
Маланчук Л. О., Савицька С. О.
ВЕДЕННЯ ДІЛОВОДСТВА В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ
767
129.
Миськів Л. П., Дараган А. А.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ «КОНТРОЛЬ», ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ПІДПРИЄМСТВА
771
130.
Овчаренко Т. С., Стригун А. В.
СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
777
131.
Семенов В. Ф., Ватаманюк В. В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТУРИСТИЧНОГО РЕГІОНУ
782
132.
Яблонь В. Д.
НОВІ ІНСТРУМЕНТИ ВІДНОВЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
788

LEGAL SCIENCES

133.
Fastovets N. V.
SPORTS CONTRACTS: THEORETICAL ASPECTS
792
134.
Zayats R. Ya.
INNOVATIVE DIRECTIONS OF FORENSIC EXPERT ACTIVITIES IN THE CONDITIONS OF MARITAL STATE IN UKRAINE
794
135.
Бабич А., Ткачов Д.
МІЖНАРОДНІ ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
799
136.
Губенко В. С., Турченко А. М., Кузьменко П. В., Білоус Л. В.
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПОЛІТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (ОХОРОНА ПРАЦІ) В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
804
137.
Дуброва А. І.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ: ТЕНДЕНЦІЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
814
138.
Єренко Д. В., Єренко О. К.
ПРОБЛЕМА ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ
819
139.
Колонська В. М., Головко С. Г.
ЗНАЧЕННЯ РИТОРИКИ В ЖИТТІ ЮРИСТА
829
140.
Марочкін О. І.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДКРИТТЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ, ОТРИМАНИХ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСОБЛИВИХ МЕТОДІВ РОЗСЛІДУВАННЯ
834
141.
Петечел О. Ю.
КРИМІНАЛЬНА ВІОЛЕНТОЛОГІЯ ЯК НАУКА: ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ
840
142.
Повзик Є. В.
ЗАХИСТ ПРАВ МАЛОЛІТНЬОЇ, НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ОСОБИ ПІД ЧАС ДОПИТУ
844
143.
Фастовець Н. В.
ПРИРОДНІ ПРАВА ЛЮДИНИ
852
144.
Юр’єв Д. С., Жернаков Д. М.
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
855

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-1-4879-3792-8 та УДК, вихідні дані м. Ванкувер, Канада, електронний варіант збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: