II Міжнародна науково-практична конференція “SCIENTIFIC PROGRESS: INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS”, 6-8.11.2022 Мюнхен, Німеччина. Архів

Шановні колеги!

6-8.11.2022 року у м. Мюнхен, Німеччина

відбулася II Міжнародна науково-практична конференція

SCIENTIFIC PROGRESS: INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Scientific progress: innovations, achievements and prospects. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-progress-innovations-achievements-and-prospects-6-8-11-2022-myunhen-nimechchina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Gadiyeva U. R.
STRUCTURAL COMPOSITION OF GRAY-BROWN SOILS IN MOUNTAINOUS SHIRVAN AND THE EFFECT OF EROSION ON THE NUMBER OF WATER-RESISTANT AGGREGATES
13
2.
Pohorila Yu., Lozynska L.
INFORMATION TECHNOLOGIES FOR THE AGRICULTURAL SECTOR: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
16
3.
Пітера Л. В., Отченашко В. В.
ВИТРАТИ ТА СПОЖИВАННЯ КОРМУ ЗА ВИКОРИСТАННЯ СОНЯШНИКОВОГО БІЛКОВОГО КОНЦЕНТРАТУ У ГОДІВЛІ МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ
22
4.
Савчук Л. Б., Ліщук С. Г.
ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ ЛІНОЛЕВОЇ КИСЛОТИ І ВІТАМІНУ Е В РАЦІОНІ ГУСОК ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗАГАЛЬНИЙ ВМІСТ ЛІПІДІВ І СПІВВІДНОШЕННЯ ОКРЕМИХ КЛАСІВ У ЯЙЦЯХ
24
 

 BIOLOGICAL SCIENCES

5.
Mkrtchian H. H., Ostrovska G. V., Pazjuk L. M., Krupska T. V., Demianchuk N. V.
HISTOLOGICAL FEATURES OF THE PANCREATIC GLAND IN THE DEVELOPMENT OF SIMULATED OBESITY AND ITS CORRECTION WITH THE LYMPHOSILICA PHYTOCOMPOSITE SYSTEM
29
6.
Титова Н. В.
ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЛИСТЬЕВ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ
35
 

 MEDICAL SCIENCES

 
7.
Donchenko S. V., Bilash S. M.
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE STRUCTURAL COMPONENTS OF THE CORTICAL SUBSTANCE OF ADRENAL GLANDS OF RATS UNDER THE ACTION OF EXOGENOUS POLLUTANTS IN THE COMPLEX
40
8.
Malachkova N. V., Osama Mohammad Miteb Al-Jarrah
STUDY OF SUSCEPTIBILITY TO THE OCCURRENCE OF AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION ON THE BASIS OF THE TNF GENE POLYMORPHISM
43
9.
Melnyk T. V., Muzychuk O. M., Ksynin M. I., Sutyska K. Yu., Ivantsiura A. A.
THE ROLE OF THE TISSUE HISTOCOMPATIENT COMPLEX HLA GENES IN THE DEVELOPMENT OF PEMPHIGUS ACANTHOLYTIC
50
10.
Ашаніна І. В., Тимофєєва Л. М., Ашаніна Д. Д.
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАГАЛЬНОГО ПЕРЕБІГУ СИФІЛІТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ СЕРОРЕЗИСТЕНТНОСТІ
58
11.
Власенко В. Г., Подурець А. В., Загоскіна К. Д.
ПРОІНФОРМОВАНІСТЬ ЛЮДЕЙ ПРО ЗАХОДИ, ЯКІ ПОТРІБНО ВЖИТИ ПРИ УЛАМКОВИХ ТА КУЛЬОВИХ ПОРАНЕННЯХ
62
12.
Гаркуша М. А., Гуманець К. Р., Онишко Е. С., Сухова В. Р.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЛІКУВАННЯ ОСТЕОХОНДРОПАТІЇ ГОРБИСТОСТІ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ
65
13.
Гошовська А. В., Небила О. О.
ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ЖІНОК З БАКТЕРІАЛЬНИМ ВАГІНОЗОМ
69
14.
Гошовська А. В., Шуйський А. В.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПЕРЕДЧАСНОГО ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК ЗІ СТРУКТУРНИМИ ЗМІНАМИ ШИЙКИ МАТКИ В ДРУГОМУ ТРИМЕСТРІ ГЕСТАЦІЇ
73
15.
Дубоссарська Ю. О., Пузій Є. О., Усенко Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ПОСЛІДУ ПРИ ПЕРЕДЧАСНОМУ РОЗРИВІ ПЛОДОВИХ ОБОЛОНОК В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТРИВАЛОСТІ БЕЗВОДНОГО ПРОМІЖКУ
79
16.
Сміянов В. А., Ємець Т. В.
РІВЕНЬ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ ДО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ВУХА, ГОРЛА І НОСА: ЗА ДАНИМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
84
 

 CHEMICAL SCIENCES

 
17.
Pisanenko D. A., Klimko Yu. E., Batjuk V. P., Petrenko N. M.
SYNTHESIS AND PROPERTIES OF NEW LIQUID DIELECTRIC
87
 

 TECHNICAL SCIENCES

 
18.
Afandiyeva A. T., Shukurova A. H.
EVALUATING THE EFFECTS OF EEG TECHNOLOGY ON BRAIN WAVES
90
19.
Deryaev A. R.
CONSTRUCTION OF GAS CONDENSATE WELLS AND MEASURES TO ENSURE THE REQUIRED OPERATING MODES OF WELLS
96
20.
Березова Г. О., Ефименко О. І.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СУПІВ-ПЮРЕ
102
21.
Гусейнов Руслан Нізамі огли, Шебалков І. Л., Панчук Ю. В., Прівалова О. Ю.
ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ СУДОВОЇ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
106
22.
Кривда В. І., Суворов В. О.
ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ДЖЕРЕЛ РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
114
23.
Пімонов І. Г., Шевченко В. О., Єфименко А. О., Жук Д. І.
ДІАГНОСТИКА ГІДРОПРИВОДІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖНОГО УСТАТКУВАННЯ
120
24.
Садовий О. С., Руденко А. Ю., Мардзявко В. А.
ВПЛИВ КОЛЬОРУ ОСВІТЛЕННЯ НА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПТИЦІ
126
25.
Сорока К. О.
АЛЬТЕРНАТИВНА ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТЯГИ
129
26.
Тесленко О. І., Куц Г. О.
ПОВНА ТЕХНОЛОГІЧНА ЕНЕРГОЄМНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ДОМЕННОГО АГЛОМЕРАТУ ТА ОКАТИШІВ
138
 

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

 
27.
Mustafaeva Ye. Yu., Aliyev Nihan Alipasha oghlu
FUNDAMENTAL SOLUTION OF BOUNDARY VALUE PROBLEM WITH NONLOCAL BOUNDARY CONDITIONS FOR THIRD ORDER EQUATION OF A MIXED-COMPOSITE TYPE
145
28.
Калайда О. Ф.
ПРО ІНТЕГРАЛЬНУ ФОРМУЛУ КОШІ ТА ЛИШКИ АНАЛІТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ В ЇЇ ПОЛЮСАХ
150
29.
Тищенко С. І., Воробйова С.
СТАТИСТИЧНІ ГІПОТЕЗИ В АГРОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
152
 

 PEDAGOGICAL SCIENCES

 
30.
Goncharenko Iu., Kuzmin K.
THE INTERDEPENDENCE OF CHOREOGRAPHIC ART AND STAGE MOVEMENT ON THE FORMATION OF THE PLASTIC CULTURE OF FUTURE ACTORS
156
31.
Ohrenich M., Alsarrazh A.
TO THE PROBLEM OF ONLINE EDUCATION
160
32.
Агалець І. О.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
164
33.
Герлянд Т. М., Нагаєв В. М.
ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКО ОРІЄНТОВАНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ
170
34.
Гряник Д. О.
ГОТОВНІСТЬ КЕРІВНИКІВ ТА ПЕДАГОГІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
175
35.
Гуніна Н. В., Ратушинська А. С.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
180
36.
Даценко А. С.
ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ НЕГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ (НА ПРИКЛАДІ ВСП «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ДДАЕУ»)
185
37.
Коваль К. В., Чорна Є. О.
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ “Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ”
190
38.
Крамаренко А. М., Саксонік І. М., Садовнікова Ю. В., Гребенщикова Є., Пруська А.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО ОРІЄНТОВАНОГО ЗДОБУВАЧА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
196
39.
Кривошея Т. М., Фурманюк (Бабич) Ю. С.
РОЗВИТОК УЯВИ І ФАНТАЗІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ КОНСТРУЮВАННЯ З КАРТОНУ І ПАПЕРУ
200
40.
Кропочева Н. М.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ РОЗВІДКИ ПРО НАТАЛІЮ ДМИТРІВНУ ЛУБЕНЕЦЬ (1877–1943)
207
41.
Купрас В. В., Захарова Л. Д.
ОСНОВНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ НЕМОВЛЕННЄВОЇ ДИТИНИ З РАС В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА
213
42.
Лобко Т. В.
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ СИТУАЦІЙ ТА ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ УЯВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
220
43.
Маматова З. Р.
ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ
227
44.
Олійник М. М.
ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОНЛАЙН: НОВІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ
234
45.
Павлик О. А., Шляпець О. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕДІАТЕКСТІВ
238
46.
Пак А., Бобир А. В.
НЕОЛОГІЗМИ В СУЧАСНІЙ КОРЕЙСЬКІЙ МОВІ
247
47.
Печериця Н. М., Анголенко В. В.
ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ДОЗВІЛЛЄВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
254
48.
Правова Н. В.
ІНТЕГРАЦІЯ ОСНОВ МЕДІАГРАМОТНОСТІ У ПОЧАТКОВИЙ КУРС МОВНОЇ ОСВІТИ
258
49.
Сириця В. Є., Сопітько Є. В., Ярославцева М. І.
ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
265
50.
Удовенко А. С., Печеневська Д. В., Яловега К. А.
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА УРОКАХ З КУРСУ “Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ” В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
271
51.
Ульянова В. С., Пак С. А., Лисняк А. Р.
ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ МУЗИКОТЕРАПІЇ
274
 

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

 
52.
Воробйова В. В., Карсканова С. В.
ВІДБИТОК ВІЙНИ НА ПСИХІЦІ ДІТЕЙ
278
53.
Гордієнко А. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ У ПІДЛІТКІВ ІЗ РІЗНИМ СОЦІОМЕТРИЧНИМ СТАТУСОМ
284
54.
Гудінова І. Л.
МЕМ ЯК КОД ЛЮДСЬКОЇ ПОВЕДІНКИ ЩО ВПЛИВАЄ НА ОСОБИСТІСНИЙ ЖИТТЄВИЙ ПРОЕКТ
291
55.
Кондра Ю. Ю.
СІМЕЙНО-РОЛЬОВІ ОЧІКУВАННЯ ЯК ЧИННИК РОЗЛУЧЕННЯ ПОДРУЖЖЯ
298
56.
Коротун Т. А.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФІЛАКТИКИ «СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ» ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
304
57.
Крамченкова В. О.
ГОТОВНІСТЬ ДО МАТЕРИНСТВА ЯК ПСИХОСОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН
309
58.
Кузьменко М. Д.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
316
59.
Рубель О. М., Балашов Е. М.
ВПЛИВ ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
324
60.
Туриніна О. Л., Ландар Є. М.
ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ІМІДЖУ ПСИХОЛОГІВ‑КОНСУЛЬТАНТІВ ЯК ФАКТОРУ ДОВІРИ ДО НИХ
330
 

 ART

 
61.
Кашаюк В. М., Мойсіюк В. В.
ТВОРЧІСТЬ ХОРУ «ОРАНТА»: АНАЛІЗ ПРОСВІТНИЦЬКО‑АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ
336
62.
Рєзнік О. С.
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ДО МУЗИЧНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
341
 

 HISTORICAL SCIENCES

 
63.
Brehunets N. S.
THE SPIRITUAL CONFLICT OF THE UKRAINIAN AUTOCEPHAL ORTHODOX CHURCH AND THE TOTALITARIAN GOVERNMENT
348
64.
Захарченко С. М.
ОБРЯД КОЛЯДУВАННЯ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ (ХХ ‑ ПОЧАТОК ХХІ СТ.)
356
 

 POLITICAL SCIENCES

 
65.
Edisherashvili S.
THE ROLE OF PUBLIC DIPLOMACY ON ISSUES OF INTEGRATION WITH THE OCCUPIED TERRITORIES OF GEORGIA
362
66.
Виходов Є. А.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗГЛЯДУ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
367
67.
Даміров Наміг Рафіг огли
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
371
68.
Дричик В. М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
377
 

 PHILOLOGICAL SCIENCES

69.
Антонишина Б. П., Бездіжа А. А.
ПРИСЛІВНИКИ В ТВОРІ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА «РАДІО НІЧ»
383
70.
Богатько В. В., Вовк В. П.
ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ТРАНСФОРМОВАНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ТВОРЧОСТІ М. СТЕЛЬМАХА
389
71.
Богатько В. В., Гулієва Е. А.
СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСФОРМОВАНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У МОВІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРІОДИК
396
72.
Богатько В. В., Майданюк М. О.
ЯВИЩА СЕМАНТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
402
73.
Богатько В. В., Манькова Н. І.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОКАЗІОНАЛЬНИХ ІМЕННИКОВИХ УТВОРЕНЬ В ІДІОЛЕКТІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО
409
74.
Богатько В. В., Куценький Є. О.
СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ СКЛАДНИХ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ У МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ
414
75.
Гладкоскок Л. Г., Бухінська Т. В.
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДІЄСЛІВНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
421
76.
Гоца Н. М., Жарська С. А.
МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНО‑ПРАГМАТИЧНОЇ ІНТЕНЦІЇ У ТЕКСТАХ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО ДИСКУРСУ
425
77.
Лисенко О. А.
РОЗВИТОК ЮРИДИЧНОГО ТЕРМІНОЗНАВСТВА В ХІХ СТ.
430
78.
Лисецька Н. Г.
НОВОСЕМАНТИЗМ RINGTAUSCH У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ ПРЕСІ ТА ЙОГО СОЦІОЛІНГВІСТИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ
436
79.
Ольховська Н. С., Міхієнко Н. А.
ПЕРЕКЛАД ОБРАЗНИХ ВИРАЗІВ В АГРАРНОМУ НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ДИСКУРСІ
441
80.
Шпак Ю. О., Славгородська Ю. І.
МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРІВ ДЖ. АРЧЕРА
449
 

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

 
81.
Воропаєва Т. С., Авер’янова Н. М.
СТРАТЕГІЯ «РОЗУМНОЇ СИЛИ» ЯК ОСНОВНА ПЕРЕДУМОВА ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ В РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ
454
 

 ECONOMIC SCIENCES

 
82.
Agafonova M. V.
EUROPE’S DIGITAL DECADE: DIGITAL TARGETS FOR 2030 ‑ DEVELOPMENT VECTORS AND DRIVERS OF UKRAINE’S POST‑WAR AND POST-COVID RECOVERY IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION
461
83.
Korchynska O. O.
REGULATORY AND LEGAL PROVISION OF ACTIVITIES IN THE SPHERE OF PUBLIC ADMINISTRATION REGARDING THE FIGHT AGAINST CORRUPTION
467
84.
Kravtsov S.
GENDER POLICY IN STAFF MANAGEMENT OF A TOURISM ENTERPRISE
472
85.
Zakharzhevska A. A.
STRATEGIC GUIDELINES FOR RISK MANAGEMENT IN TELECOMMUNICATIONS ENTERPRISES
478
86.
Артьомова Т.
ЗМІНИ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ
483
87.
Будякова О. Ю., Василькова О. Є.
КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ SMART-ЕКОНОМІКИ
489
88.
Варламова А., Сейсебаєва Н. Г.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ
496
89.
Гаврилець О. Б.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
501
90.
Гусейнова Айтен Васиф гызы
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
507
91.
Кавецький В. В.
ВИБІР СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ПРИ ІНВЕСТУВАННІ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
514
92.
Клепанчук О. Ю., Стрільчук О. А., Рахвал І. Р.
ВІДБУДОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД
520
93.
Литвин З. Б., Бляск В. І., Ваврик А. В.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА
527
94.
Лищенко О. Г., Попова К. А.
ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
538
95.
Мягков Д. С.
ЕТАПИ РОЗРОБЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА
542
96.
Савченко М. В., Глушко Л. В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ АГРОПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
548
97.
Сидорук І. С., Архарова Д. А.
РОЗВИТОК ПРІОРИТЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
556
98.
Сотволдиев А. А.
ЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
560
99.
Чубенко В. Ю.
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЕРЖАВИ
565
100.
Юдіна С. В., Жюдіт Ф. М.
ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
571
 

 LEGAL SCIENCES

 
101.
Fastovets N. V.
SUBORDINATE ACTS: CONCEPTS AND TYPES
574
102.
Бачинська Н. О.
ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
577
103.
Коваленко І. А., Бабалієв Фарід Тахірмірза огли
УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРИСТВОМ
582
104.
Педора О. О.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ОДНОТИПНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ
586
105.
Талапова Ю. А., Самойленко Г. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ ОБ’ЄДНАННЯМ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
592

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-3-954753-04-8 та УДК, вихідні данні м. Мюнхен, Німеччина, електронний варіант збірки тез знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: