II Міжнародна науково-практична конференція «TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH» 26-28.10.2023 Токіо, Японія. Архів

Шановні колеги!

26-28.10.2023 року у м. Токіо, Японія

відбулася II Міжнародна науково-практична конференція

TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical aspects of modern scientific research. Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2023. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-topical-aspects-of-modern-scientific-research-26-28-10-2023-tokio-yaponiya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Mieniailova V.
PRACTICAL ASPECTS OF USING AQUAPONIC SYSTEMS
12
2.
Shokh S., Lugovaya A., Shubenko L.
STUDY OF СОLD RESISTANCE IN TOMATO PLANTS
16
3.
Дунаєнко А. С., Тещинський А. І.
ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ САДІННЯ КАРТОПЛІ
18
4.
Карпенко О. В.
ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ СИСТЕМИ «ЖИВОЇ МАСИ» У КАЧОК УКРАЇНСЬКИХ ПОПУЛЯЦІЯХ
21
5.
Станкевич С. В.
ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ НА ВМІСТ ЗАГАЛЬНОГО АЗОТУ В ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОМУ ҐРУНТІ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
25

 VETERINARY SCIENCES

6.
Кос’янчук Н. І.
КОНТРОЛЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ
30

 BIOLOGICAL SCIENCES

7.
Atayeva Vafa Elman, Salmanova Ayshan Kamil
STUDY OF SHORTLIFE OF THE BIOEXTRACTS WHICH ARE OBTAINED IN DIFFERENT EXTRAGENTS FROM SMILAX AUTUMN LEAVES
35
8.
Горобець A. О., Мaксименко Ю. В.
СТАН ПРИРОДНО-ЗAПОВIДНОГО ФОНДУ УКРAЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ
38
9.
Дичко В. В., Данчук В. О.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ УРОКІВ З БІОЛОГІЇ
40
10.
Дичко В. В., Дичко Д. В., Клименко Р. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ШКІЛЬНОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
50
11.
Дичко В. В., Дичко О. А., Літовченко Р. Р.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НА УРОКАХ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
57
12.
Дичко В. В., Дичко О. А., Олійник О. І.
ВИКОРИСТАННЯ МІНІ-ПРОЕКТІВ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
66
13.
Дичко В. В., Дичко О. А., Салюк Н. О.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ
74
14.
Дичко В. В., Дичко Д. В., Чугунний Б. В.
ФУНКЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ МЕТОДУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ У СТАРШІЙ ШКОЛІ
83
15.
Дичко В. В., Меркулов Є. С.
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАВЧАЛЬНОГО ЗМІСТУ УРОКІВ ІЗ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ У СТАРШІЙ ШКОЛІ
92
16.
Дичко В. В., Муллахметов А. Г.
ХАРАКТЕРИСТИКА МІНІ-ПРОЕКТІВ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
102
17.
Дичко В. В., Фесенко Л. О.
ФУНКЦІЙНІСТЬ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
110
18.
Дичко В. В., Шолух В. В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
119
19.
Самохвалова С. Л.
БІОІНДИКАЦІЯ СТАНУ ВОДОЙМИЩ ТА РІЧОК
129
20.
Храбра С. З., Вакуленко Л. О., Барладин О. Р., Грушко В. В., Веремчук О. Д., Муляр О.
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ ШЛУНКУ ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
135

 MEDICAL SCIENCES

21.
Reitarovska I., Tsysar Yu.
THE EFFECT OF SOME VITAMINS ON THE COURSE OF PREGNANCY (REVIEW OF CURRENT LITERATURE)
140
22.
Romanchuk L. I., Bondarenko T. R., Venchur K. T., Moroz A. V.
COMORBID COURSE OF COVID-19 IN A PATIENT WITH DOWN SYNDROME AND CONGENITAL HEART DEFECT
146
23.
Tymkul D. M., Sydorchuk L. P.
COMORBID PATHOLOGIES IN MECHANISMS OF HEARING LOSS AND DEAFNESS IN CHILDREN
149
24.
Yemets L. V., Sirkovich I. O.
CHARACTERISTICS OF THE STATE OF DENTAL HEALTH OF CHILDREN WITH EPILEPSY
154
25.
Антонов А. Г., Яковцова І. І., Узбек Т. С., Шилан В. І.
СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ МЕХАНІЗМУ УТВОРЕННЯ СЛІДІВ КРОВІ
159
26.
Варивончик Д. В.
ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОВГОТРИВАЛИХ ПОРУШЕНЬ ЗДОРОВ’Я У ПРАЦІВНИКІВ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПІСЛЯ ГОСТРОГО ПЕРІОДУ COVID-19
163
27.
Марцафей Н. М.
ДОСВІД КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ МЕТОДОМ ГІПЕРБАРИЧНОЇ ОКСИГЕНАЦІЇ ТА ПОЛЯРИЗОВАНИМ СВІТЛОМ В ПЕДІАТРІЇ
171
28.
Романчук Л. І., Бойчук О. І., Мензак Ю. Т., Шакула І. В.
КОМОРБІДНИЙ ПЕРЕБІГ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ COVID-19 У ПАЦІЄНТА З СИНДРОМОМ КАРТАГЕНЕРА-ЗІВЕРТА
175
29.
Романчук Л. І., Вербич В. Ю., Кушнір А. Р., Комендант В. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ COVID-19-АСОЦІЙОВАНОЇ ПНЕВМОНІЇ З РОЗВИТКОМ ЕМФІЗЕМИ ОБОХ ЛЕГЕНЬ
178
30.
Романчук Л. І., Савицька О.-А. Р., Ніка В. В., Якименко Є. І.
КОМОРБІДНИЙ ПЕРЕБІГ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ COVID-19 У ПАЦІЄНТКИ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1 ТИПУ
182
31.
Хохлов Я. Е., Чуніховська Е. С., Дзиза А. В.
ЗНАЧУЩІСТЬ АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ В СТРУКТУРІ ЗАХВОРЮВАНЬ НОСОВОЇ ПОРОЖНИНИ І МОЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ НА ЙОГО ФОНІ МЕТАПЛАЗІЇ ЕПІТЕЛІЮ
184

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

32.
Сологуб В. А., Калинюк А. В.
ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ МАЗЕВИХ ОСНОВ ТА МЕХАНІЗМ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
188

 CHEMICAL SCIENCES

33.
Klimko Yu. E., Koshchii I. V., Levandovskii I. A., Levandovskii S. I.
SYNTHESIS HYDROXAMIC ACIDS WITH A CAGE FRAGMENT AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF THEIR COMPLEXES WITH Cu2+ AND Fe3+
194
34.
Галімова В., Демидюк Н., Безносюк В., Проценко Д.
ІНВЕРСІЙНО-ХРОНОПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ НА ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
200

 TECHNICAL SCIENCES

35.
Du Xin, Tarelnyk V.
STUDY ON THE PROPERTIES OF ELECTRO-SPARK DEPOSITED SKH51+WC GRADIENT COATING ON 45 STEEL
207
36.
Gritsenko O. P., Nasonov V. A., Stepanenko S. P.
SIMULATION OF ASYMMETRICAL DISK HARROW MOVEMENT
214
37.
Ibraimova S. E., Serikbayeva A. N., Muldabekova B. Z., Ismatullaeva G.
STUDY OF THE EFFECT OF NATURAL SUBSTANCES WITH AN ANTISEPTIC EFFECT ON MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION OF GRAIN DURING USE
218
38.
Mazhara V. A., Artiukhov A. M., Moskalenko V. M., Tenenyka S. A.
THE RESEARCH OF CONDITIONS OF CHANGING GRIPS POSITIONS IN THE WORKING AREA OF THE MACHINE TOOL
222
39.
Serikbayeva A., Manap K., Batyrbayeva A., Tattibayeva D.
INFLUENCE OF METHODS OF TREATMENT WITH WATER TINCTURES OF HERBS WITH BACTERICIDAL PROPERTIES ON TOXIC ELEMENTS DURING GERMINATION OF GREEN BUCKWHEAT
229
40.
Головко В., Штофель О., Красиков I.
ФРАКТАЛЬНІ ЗАМІРИ СТРУКТУРИ МЕТАЛУ ЗВАРНИХ ШВІВ. Ч. 3
235
41.
Добровольська Н. В., Глухова Т. В., Костюк Р. С.
МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
249
42.
Лунгол О. М., Агішева А. В.
ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
255
43.
Мовчанюк О. М., Мельніченко А. І.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗПУСКАННЯ МАКУЛАТУРИ З АСЕПТИЧНОГО ПАКОВАННЯ У ВИРОБНИЦТВІ ФЛЮТИНГУ
261
44.
Озерчук І. М.
МЕРЕЖЕВА АТАКА ТА ЗАХИСТ МЕРЕЖІ В ІНТЕРНЕТІ РЕЧЕЙ
268
45.
Пересічна С. М., Мельник Є. А., Кусяк А. В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННИХ ТЕХНОЛОГІЙ
274
46.
Руденко Д. О., Чепіль В. І.
ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ В РЕНТГЕНДІАГНОСТИЦІ
280
47.
Тіщенко М. С., Лазурик В. М.
SEQUELIZE ORM ДЛЯ РОЗРОБКИ НА JAVASCRIPT ДОДАТКІВ ДО БАЗ ДАНИХ
284
48.
Цихановська І. В., Александров О. В., Нікулін А. С., Лазарєва Т. А., Нікуліна А. В., Шевченко Д. Є., Євлаш В. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ АНТИАНЕМІЧНИХ БАТОНЧИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ДІЄТИЧНОЇ ЗАЛІЗОВМІСНОЇ ДОБАВКИ
289

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

49.
Андреєва Н. О., Варшамов А. В., Капченко Л. М.
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО (ОНЛАЙН) ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ (МОТИВАЦІЙНА АЛГОРИТМ-МОДЕЛЬ)
294
50.
Волощук М. І., Довгій А. В., Токар Е. Б.
ЧИСЛА ФІБОНАЧЧІ
297
51.
Квасикова Г. С.
УПРАВЛІНСЬКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТУРИЗМУ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ СПРАВІ
301
52.
Хохлова Л. Г., Рибчук А. Д.
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ТЕМИ «ФУНКЦІЇ»
310

GEOGRAPHICAL SCIENCES

53.
Гольцов А. Г.
СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ПОЛІТИЧНОЮ ГЕОГРАФІЄЮ Й ГЕОПОЛІТИКОЮ
314

 PEDAGOGICAL SCIENCES

54.
Ponikarovska S., Chevychelova A.
EMOTIONAL STIMULATION OF THE PROCESS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES
320
55.
Riabova K.
MIXED-ABILITY STUDENTS IN ONE CLASSROOM: CAUSES AND SOLULIONS
326
56.
Бyтиpiнa М. В., Дiдoвич В. В.
POЗВИТOК СAМOСТIЙНOСТI ТВOPЧOГO МИСЛЕННЯ УЧНIВ ЯК OСНOВНA ЗAДAЧA ТPУДOВOГO НAВЧAННЯ У ЗAКЛAДAX СЕPЕДНЬOЇ OСВIТИ
332
57.
Барановська І. Г., Євдоченко Л. І.
АМПЛІФІКАЦІЯ МУЗИЧНОГО ДОСВІДУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОЇ КАЗКИ
338
58.
Ван Цзісюань, Ден Дівень
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ Й МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ФОРМУВАННЯ В СУЧАСНОЇ ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ ПОЗИТИВНОЇ НАСТАНОВИ НА СПРИЙНЯТТЯ ТВОРІВ КЛАСИЧНОГО МИСТЕЦТВА
343
59.
Кривошея Т. М., Гуренко Я. А., Погонець І. М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В ДІТЕЙ 5-6-РІЧНОГО ВІКУ УЯВЛЕНЬ ПРО ФОРМУ ТА ВЕЛИЧИНУ ПРЕДМЕТІВ
348
60.
Курило Н. Г., Гончаренко Л. І., Каменська І. В., Чаленко Т. В., Лісовенко Т. В.
ДУАЛЬНА ОСВІТА В УКРАЇНІ, ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
355
61.
Маматова З. Р.
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПРОБЛЕМАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
363
62.
Подлевська О. Б., Покровська Н. Б., Шелест Т. Г.
ЗРАЗКИ УКРАЇНСЬКОГО ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ У ФОРТЕПІАННІЙ ТВОРЧОСТІ В. БАРВІНСЬКОГО НА ПРИКЛАДІ ЗБІРКИ «НАШЕ СОНЕЧКО ГРАЄ НА ФОРТЕПІАНІ»
372
63.
Прибора Т. О., Кириленко А. О.
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
378
64.
Тронько С. Є.
ІННОВАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ: ТЕМАТИЧНИЙ ПІДХІД
384
65.
Усачова О. В., Сіліна Є. А., Воробйова Н. В.
МІСЦЕ СИМУЛЯЦІЙНОГО ТРЕНІНГУ У ВИКЛАДАННІ ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
391
66.
Хвост Д. А.
НАВЧАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ: АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ
395
67.
Цехмістро О. В., Жилкіна О. І., Шатохіна Г. Я.
СПЕЦИФІКА УРОКУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ В КОНТЕКСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
401

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

68.
Гоменюк У. А., Швед О. В.
ПОРТРЕТ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З УКРАЇНИ В НІМЕЧЧИНІ: ВІД АДАПТАЦІЇ ДО РІШЕННЯ ПРО ПОВЕРНЕННЯ
409

 ART

69.
Ospanova A. M.
THE CONTEMPORARY ART MARKET AND ITS ECONOMIC ASPECTS
419
70.
Shevchenko L.
CIRCUS PANTOMIME: SPECIFICS AND PROFESSIONAL ANALYSIS BY TYPE (SILENT AND MUTE PANTOMIME)
426
71.
Антоненко І. В.
ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ І АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОГО ІНТЕР’ЄРУ
429

 HISTORICAL SCIENCES

72.
Tkach T. V.
THE USSR’S EXPANSION OF JAPANESE TERRITORIES DURING WORLD WAR II
437
73.
Лопушанський В. М.
ГАЛИЧИНА У КОНТЕКСТІ АВСТРІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВЗАЄМИН
443
74.
Меліхова В. В., Климено О. К.
ВПЛИВ «Т4» НА УЯВЛЕННЯ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ, ЗАКОНОДАВСТВО ТА МОРАЛЬ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
454

 POLITICAL SCIENCES

75.
Василенко Ю. В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПУБЛІЧНОУПРАВЛІНСЬКИХ ВПЛИВІВ НА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
463
76.
Романов Р. О.
ОСНОВНІ ВЕКТОРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПАРТІЙНОГО ЛІДЕРСТВА
468
77.
Світла В. В.
ПОЛІТИКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ СТРУКТУРУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ: ПІДХОДИ ТА ДИСКУСІЇ
470

 PHILOLOGICAL SCIENCES

78.
Gvozd O. V., Lebedeva E. V.
KERNAL MODELS OF VERB PHRASES (BASED ON THE MATERIAL OF TEXTS ON THE SPECIALTY “RADIO ELECTRONICS”)
473
79.
Rudina M. V., Malovyk E. A.
A CULTURAL AND NATIONAL ASPECT OF RENDERING OF A VERBAL IMAGE IN THE TRANSLATION OF THE FICTIONAL PROSE
478
80.
Астрахан Н. І., Борова Л. О.
МИ ВОЛОДІЄМО СЛОВАМИ, ЯКІ ТВОРЯТЬ І РУЙНУЮТЬ ВСЕСВІТ: ЛІРИЧНИЙ ЕПОС ГІЙОМА АПОЛЛІНЕРА
482
81.
Данаусов М. І., Добровольська Л. С.
СЛОВА КАТЕГОРІЇ СТАНУ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ ФІЗИЧНИЙ ТА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАНИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
492
82.
Масло О. В., Волкова І. В., Фефілова Г. Є.
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СВОЄРІДНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ТА ПОЛЬСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК
498

 ECONOMIC SCIENCES

83.
Novykova I.
EXPORT OF EDUCATION AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL STRATEGY FOR HIGHER EDUCATION
502
84.
Базелюк В. Г., Копайгора В. В.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
505
85.
Бобирь О. І., Башара О. А., Келюх О. О.
ПРОБЛЕМИ ГРОШОВОГО РИНКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
514
86.
Бридун І. Є.
НОВІТНІ СТРАХОВІ ПРОДУКТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ
519
87.
Євсєєва О. О., Веприцька В. О.
ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
524
88.
Копайгора В. В., Базелюк В. Г.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
530
89.
Майборода Ю. М., Шалигіна І. В.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ КАПІТАЛУ ТОВ «СВІДА» В СУЧАСНИХ УМОВАХ
540
90.
Очеретько Л. М., Ковальова К. І.
ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
544
91.
Погосян Ш. П.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА
550
92.
Смірнова А. А., Катранжи Л. Л.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
555
93.
Шумілова І. Ф., Литвин Д. Г.
ШЛЯХИ І МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
559
94.
Шумілова І. Ф., Фризюк В. В.
ПОНЯТТЯ «СИНЕРГЕТИКА» ТА «СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД» У НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ
570

 LEGAL SCIENCES

95.
Булкат М. С.
АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ЩОДО ПУБЛІЧНОЇ, ДЕРЖАВНОЇ, СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
582
96.
Литвин О. М., Кустов В. Ю., Копилов Е. В.
СУЧАСНИЙ ТАКТИЧНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ MODERN TACTICAL CRIMINAL ANALYSIS
587
97.
Майка М. Б., Зайшла Р. А.
ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД
595
98.
Марусаж Х. А., Копельців-Левицька Є. Д.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
600

Роботи учасників опубліковані у збірці із присвоєнням ISBN 978-4-9783419-2-1 та УДК, вихідні дані м. Токіо, Японія, електронна версія збірки статей знаходиться на нашому сайті

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: