III Международная научно-практическая конференция «TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE» 13-15 ноября 2019 года София, Болгария. Архив

Уважаемые коллеги!

13-15 ноября 2019 года в г. София, Болгария
состоялась III Международная научно-практическая конференция

TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2019. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua.

1.
КРАВЧЕНКО В. Ю. НЕДОВІРА ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН.
9
2.
КУНДЕНКО Н. П., ЕГОРОВА О. Ю., БОРОДАЙ И. И., ШИНКАРЕНКО И. Н., КУНДЕНКО В. А. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СВЧ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПАСТЕРИЗАЦИИ МОЛОКА.
12
3.
ДОВГІЙ Ю. Ю., КОНДРЕНКО Л. В., БУДНІК Т. С., ВИШНЕВСЬКИЙ Д. О. ПАТОГЕНЕЗ ПРИ ДЕМОДЕКОЗІ СОБАК.
17
4.
ДОВГІЙ Ю. Ю., КОТЕЛЕВИЧ В. А., СЕНІЧЕНКО В. Ю. ВПЛИВ ВІТАМІННО – МІНЕРАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ НА МОРФОЛОГІЧНІ І БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТЕЛЯТ.
22
5.
ВОВЧОК М. М., ЧЕРКАШИНА О. В. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНИХ ЗАСАД У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ.
30
6.
ВЕРЕЩАГІНА-БІЛЯВСЬКА О. Є., МАРИНЧУК Т. Т. ОВОЛОДІННЯ НАВИЧКАМИ СЕМАНТИЧНОГО І ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА.
34
7.
ДЗЮБА О. М., БЕРІДЗЕ К. Т. «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА»
41
8.
ШЕЛЕНКОВА Н. Л., ПОДГОРНА Т. І. ФІЗІОГНОМІКА ЯК ОБ’ЄКТ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.
50
9.
ШЕВЧЕНКО А. А., ТИМОШЕНКО М. П., ШЕВЯКОВ А. В., ШРАМКО И. А. К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ «БОЛЬНОЙ-ВРАЧ» (НА ПРИМЕРЕ АГPЕССИИ).
54
10.
СHЕRNYI N. V., ZHYLINA V. N., KHMEL N. N., PETRENKO A. N., MACHULA O. S., SHCHEPETILNIKOV Y. A. USING FERMENTADDITIVESFOR RISING OF DEFENSIVE FUNCTIONS AND LOWERING STRESS INFLUENCE ON THE CALVES.
59
11.
ЧИШКО Е. А. URGENT PROBLEMS OF DIFFERENTIATION OF THE UKRAINE’S LEGISLATING CLOSES CLOSE TO THE SENSE, REGULATING SOCIAL PROTECTION OF POLICEMAN.
70
12.
СЛЄСАРЧУК В. Ю., ХОМЯК Н. В., КАЙДАШ С. П., ЗАСЛАВСЬКИЙ Д. Д., ГОНЧАРЕНКО П. М. ПРО ДЕЯКІ СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АПТЕКИ.
75
13.
СЕМЕНЧЕНКО О Л., КОТЧЕНКО М. В. ТЕРМІНОЛОГІЯ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ ТА ГАЛУЗІ ОВОЧІВНИЦТВА.
80
14.
ПОМОРЦЕВА О. Е. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ.
86
15.
МУХІНА К. Є. НОВІТНЯ УСТАНОВКА ДЛЯ АВТОНОМНОГО ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСУ З ПЕРЕРОБКИ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ.
93
16.
ШЕВЧЕНКО О. Г., БАРДАКОВ А. С. ІНТЕРАКТИВНА СИСТЕМА ДЛЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.
99
17.
ТОДОСІЄНКО Н. Л., ГРАБ О. Д. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СПРИЙМАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
104
18.
ЧЕПІГА Д. О., МАРЧЕНКО О. В. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕДУРИ СТЯГНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ЗА ДОГОВОРАМИ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.
113
19.
ЧАЙКА М. В., РИМАР О. О., ПАНАСЮК Д. Ю. ФОРМУВАННЯ ПОЛІРОВАНОЇ ПОВЕРХНІ МОНОКРИСТАЛІВ CDTE ТРАВИЛЬНИМИ КОМПОЗИЦІЯМИ НА ОСНОВІ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ K2Cr2O7 – HBr – ЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ.
120
20.
БОБРО С. Г. ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОДЕРМАБРАЗИИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ КОСМЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ КОЖИ.
125
21.
ЛИСЕНКО М. І., КВАРАЦХЕЛІЯ Т. Е. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГРОЗ ТА МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ.
129
22.
НЕМЧЕНКО А. С., МІЩЕНКО В. І., ВИННИК О. В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ «КОСМЕТИЧНА ПРОДУКЦІЯ» В ЕВРОСОЮЗІ ТА УКРАЇНІ.
137
23.
МАКАЛЮК І. В., МІСЯЙЛО О. В. ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ РОСЛИННИЦТВОМ.
144
24.
БУРЧАК С. О., БУРЧАК Л. В. КРЕАТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА.
150
25.
ВАЦИК М. З. ДИНАМІКА ЗМІН СТАТЕВОГО ТА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ В УКРАЇНІ.
155
26.
КОЧЕРЖАТ О. І., ВІРСТЮК Н. Г., ГОТЮР О. І., ДЕНІНА Р. В., ВАСИЛЕЧКО М. М. ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА У МЕДИЧНОМУ ВИШІ.
165
27.
ТЕЛИЧКО М. В., БУБЕЛА Р. І. «ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК І МЕТОДИКА РОБОТИ З НИМ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ»
170
28.
ОЛІЙНИК С. І., САМЧЕНКО І. О., ТАРАСЮК Л. А., ОСТРИК О. М. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОГО ВИРОБНИЦТВА.
175
29.
ШИЛО Ж. С. ПРОБЛЕМИ ТА НЕДОЛІКИ СТАБІЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ.
180
30.
ВАСИЛИШИН Я. В. ARCHICAD – ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ПРОЕКТУВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ”
191
31.
АСТАФ’ЄВА К. О., БОДНАР І. В. МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ – ЗАПОРУКА СКОРОЧЕННЯ ПЛИННОСТІ КАДРІВ.
196
32.
СОРОКІНА Н. В. СПЕЦКУРС «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ МОВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ»: ЗМІСТ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ.
202
33.
МОЗГАЛЬОВА Н., ЧЕРКАШИНА О., БАРАНОВСЬКА І. УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР У ПРАЦЯХ ПОЛЬСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ.
210
34.
КОЛОДІНА Л. С. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН.
214
35.
BEZVESILNA O., TKACHUK A., OSTAPCHUK A. GRAVIMETRIC SYSTEM WITH CAPACITIVE SENSOR.
221
36.
КУЗНЄЦОВА Т. А. ПРОБЛЕМА СПРИЙНЯТТЯ СУЧАСНОЇ ПАНТОМІМИ ГЛЯДАЧЕМ СЬОГОДЕННЯ.
226
37.
SYDORENKO O. M., VLАSЕNKО І. V., ONISHCHUK K. S. THE ROLE OF LEGAL EDUCATION IN MODERN UKRAINE.
231
38.
КОСТРОМИЦКИЙ А. И., ЖИЖЧЕНКО М. А., ЖИЖЧЕНКО А. В. АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
236
39.
БУБЛИК Н. С., БОНДАРЕНКО О. С. ЗНАЧЕННЯ ТА ДОВЕДЕНІСТЬ НАЯВНОСТІ РИЗИКУ ПЕРЕХОВУВАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО ПІД ЧАС ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ.
241
40.
ШЕВЧЕНКО О. Г., ЯЩЕНКО В. Е. УДОСКОНАЛЕНИЙ АЛГОРИТМ РОЗКРОЮ ПРОКАТУ НА БЕЗПЕРЕРВНОМУ СТАНІ ЗАГОТОВОК.
247
41.
BALAKLYTSKA I. O., DVOYASHKINA J. I., OPARIN A. A. FEATURES OF THE MOTOR-SECRETORY FUNCTION OF THE ESOPHAGUS AND STOMACH IN PATIENTS WITH ISOLATED GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE AND WITH CONCOMITANT INSOMNIA IN YOUNG PEOPLE.
253
42.
ЛЯО БІНЬ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ.
259
43.
СОЛДАТЕНКО О. А., КИР’ЯНОВА В. О. ІСТИТУТ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ З УРАХУВАННЯМ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ.
265
44.
BATSMAN О. AN INTEGRATED STUDYING OF THE YOUTH WITH THE FUNCTIONAL HEALTH LIMITS IN A HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT: THE TECHNOLOGICAL PRACTICES.
272
45.
ПАЗУЩАН А. В. СТРАТЕГІЧНА КАРТА, ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ`ЄКТА.
281
46.
ЧЕРКАС В. В. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧИМІСТЬ ЕКСПЕРТНОЇ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ СУБ`ЄКТІВ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ.
287
47.
ШАРАВАРА Р. СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ ЗДОРОВ’Я: ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ.
293
48.
ДЕСЯТНЮК Л. Б., ВАСЬКЕВИЧ А. Р. ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ІНФРАЧЕРВОНОЇ ТЕРМОГРАФІЇ.
303
49.
ЛУГАНСЬКА А. К., БОНДАР О. В., ВЕРХОВОД О. В., БУДКОВА Ю. А., ШАМРАЙ О. В., ПІМЕНОВ В. С. ТВОРЧА СПАДЩИНА АНТОНА МАКАРЕНКА У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ ПЕДАГОГІЦІ.
308
50.
ХЛОПИК І. Я. ЯК ПІДВИЩИТИ ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ УЧНІВ ДО НАВЧАННЯ.
317
51.
КУПІН А. П. ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ОБМЕЖЕНЬ ОСОБИСТИХ ПРАВ ТА СВОБОД ГРОМАДЯНИНА.
321
52.
ДЕГТЯРЬОВА К. О., ВИШНЕВСЬКА Л. І., ГАРНА С. В., ІВАНЦИК Л. Б. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТАТОПРОТЕКТОРНОЇ АКТИВНОСТІ ЛІПОФІЛЬНОГО ЕКСТРАКТУ ГАРБУЗА .
325
53.
МАТЧУК С. В. ГОНЧАРУК С. С. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ.
330
54.
RUSNAK V., GERASYM L. EVALUATION OF TEACHING MATERIAL ASSISTED BY TEST TASKS.
334
55.
ЄЛАНСЬКА О. О., ШАТРОВА О. В. ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ СПОСТМЕНІВ-ПІДЛІТКІВ ДО ЗМАГАНЬ З КАРАТЕ.
338
56.
EFREMOV S. V. SOME ELEMENTS OF APPLICATION OF ENGLISH GRAMMAR.
343
57.
ДЕЙНЕКО Є. В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТА В УКРАЇНІ.
346
58.
ПОНОМАРЕВ А. С. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ.
353
59.
ШАТРОВАЯ Е. В., ЕЛАНСКАЯ А. А., ЯВОРСКАЯ Н. П. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПЛОСКО-ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОП МОЛОДЕЖИ.
358
60.
ТЕРНИК А. В., ДЕНИСЕНКО А. Ю. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СЕНСОРНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА.
364
61.
БІЛІЧЕНКО В. В. ПРАВОВІ АСПЕРКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ.
369
62.
ГОНЧАРЕНКО О. В. ВПЛИВ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ГЕНДЕРНУ СОЦІАЛІЗАЦІЮ ХЛОПЧИКІВ.
376
63.
СЛИВКА М. І. TRANSLATABILITY PROBLEM.
383
64.
PRYLIPKO T., KOVAL T. V. TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF HEAT TREATMENT AND EQUIPMENT FOR MEAT PIES.
387
65.
PETLOVANYI M., SAI K., PROKOPENKO K. PROSPECTS OF UTILIZATION MINING METHANE ON THE BASIS OF GAS HYDRATE TECHNOLOGIES.
396
66.
MALAKHOVA S., LURIE K., IVANCHENKO О., VASILENKO G. MODERN METHODS OF PHYSICAL THERAPY IN THE REHABILITATION OF PATIENTS WHO HAVE SUFFERED ACUTE CEREBRAL CIRCULATION DISORDERS.
403
67.
ГАПАК Н. М., БОЙКО Я. М. ОСОБЛИВОСТІ РІВНЯ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ.
409
68.
LOPUSHNIAK L., BOICHUK O., DRONYK I., YAVORSKYI A. APPLICATION OF VARIOUS FORMS OF TEST TASKS FOR DETERMINING THE INITIAL LEVEL OF STUDENTS’ KNOWLEDGE.
415
69.
BOICHUK O., DRONYK I., LOPUSHNIAK L., YAVORSKYI A. MODERN METHODS OF THE EDUCATION PROCESS OF THE HUMAN ANATOMY DEPARTMENT.
418
70.
БУГАЄВА Л. М., БЕЗНОСИК Ю. О., СИДОРЕНКО І. А. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯК НЕОБХІДНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ СИСТЕМ SCADA.
422
71.
НЕСТЕРЧУ І. К. ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ТЕРИТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПОЛІССЯ В ПЛОЩИНІ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ.
427
72.
YASHYNA K., YALOVA K. APPROACH FOR DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY TRANSFER SOFTWARE.
432
73.
ЛЕУС С. В., ЧЕРКАШИНА О. В. НАУКОВО-ЛІТЕРАТУРНЕ ОСМИСЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДНИХ СПІВЦІВ (КОБЗАРІВ) НА ЗЛАМІ ХІХ-ХХ СТ.
442
74.
ТУРОВСЬКА Г. І., СТОЛЯРЧУК В. М. СТРЕС НА РОБОЧОМУ МІСЦІ – ВИКЛИК ЧАСУ.
449
75.
МАКАЛЮК І. В., СОЛОСІЧ О. С. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛІНГУ НА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.
452
76.
КУЗНІЧЕНКО О. В., КРІВЕГА Д. В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ СФЕРИ ДІЇ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА В РОБОТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ.
459
77.
ZERKAL A. COMMERCIAL AWARENESS AS A PART OF EMPLOYEE MANAGEMENT OF ENTERPRISE.
468
78.
HRESKO M. D., HRESKO M. M. METABOLIC SYNDROME WITH MENOPAUSE.
471
79.
ВОРОНОВА Е. В., ДИМАКОВА А. В., СИТНИКОВ Г. А. ПРИМЕНЕНИЕ ФИБРОБЕТОНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ.
474
80.
ХАРЧЕНКО Л. М. ПІЗНАННЯ ЯК ВИД ДУХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ.
478
81.
КАЛАШНИК М. П., ГЕНКІН А. О. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІАНІЗМУ: МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ.
487

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-619-93537-5-2, УДК, ББК, выходные данные г. София, Болгария, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 6 оценок, среднее 4.33 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: