III Международная научно-практическая конференция «INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE» 4-6 ноября 2021 года Ванкувер, Канада. Архив

Уважаемые коллеги!

4-6 ноября 2021 года в г. Ванкувер, Канада

состоялась III Международная научно-практическая конференция

INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovations-and-prospects-of-world-science-4-6-noyabrya-2021-goda-vankuver-kanada-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Sydorenko Ser., Sydorenko Sv.
FIRST STEPS FOR CREATING A NATIONAL FOREST FIRE ZONING IN UKRAINE.
15
2.
Глухова Н. А.
ХАРАКТЕР ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН РАПСА, КАК ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
18
3.
Латюк Г. І., Скалозуб Ю. В.
ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ НАСІННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ.
21
4.
Приходько В. О., Власюк В. П.
СТРОКИ НАСТАННЯ ФЕНОЛОГІЧНИХ ФАЗ КУКУРУДЗИ НА СИЛОС В ОДНОВИДОВИХ І ЗМІШАНИХ ПОСІВАХ З ВИСОКОБІЛКОВИМИ КОМПОНЕНТАМИ.
27
5.
Станкевич С. В., Чеховской Д. С., Адаменко В. А.
ВРЕДИТЕЛИ КУКУРУЗЫ В УКРАИНЕ.
31
6.
Шапакидзе Е. Д.
К ВОПРОСУ МЕХАНИЗАЦИИ ГОРНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.
36

VETERINARY SCIENCES

7.
Garbiec A.
ZOO PHYSIOTHERAPY AS ONE WAY TO RELIEVE CHRONIC PAIN IN DOGS.
46
8.
Gachak Yu. R., Binkevych V. Ya.
PRODUCTION TECHNOLOGY OF PHYTO SYRUP YOGURTS OF IMMUNE ALIMENTATION.
49
9.
Кос’янчук Н. І., Вівич А. Ю.
СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ В УКРАЇНІ.
57

 BIOLOGICAL SCIENCES

10.
Guliyeva Gunay Fakhraddin gizi
SYSTEMATIC COMPOSITION AND PHYTOCENOLOGICAL FEATURES OF EPHEDRA L. SPECIES IN NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC.
63
11.
Діканова О. В.
ПРОБЛЕМИ БДЖІЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ.
71
12.
Москаленко М. П., Торяник В. М., Гапон Б. А.
ХІМІЧНА АКТИВНІСТЬ КОРЕНІВ КУКУРУДЗИ У ВОДНІЙ КУЛЬТУРІ.
75
13.
Юрко П. С., Безуглий М. Д., Боровкова В. М., Бусигіна І. Е., Кібенко Н. Ю., Мироненко Л. С., Щербак О. В.
БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПЕРЕРОБКИ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ МІСТ.
80

 MEDICAL SCIENCES

14.
Bulynina O. D., Isaeva I. N., Alekseenko R. V.
FUNCTIONAL LUNG VENTILATION FACTORS AND THE CLINICAL IMPORTANCE OF THEM.
84
15.
Hayevska M. Yu., Chorna I. V., Cheban N. M., Onokhina Ya. K.
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF SYPHILIS.
92
16.
Olshevskyi V. S., Olshevska O. V.
INFLUENCE OF THE TYPE AND NUMBER OF UTERINE LEIOMYOMA NODES ON THE COURSE OF PREGNANCY AND ON THE CONDITION OF THE FETUS.
97
17.
Sivozhelizov A., Pomazanov D., Borshchova Z.
LAPAROSCOPIC DISTAL RESECTION OF THE PANCREAS: THE CURRENT STATE.
102
18.
Абдумаджидов А. А., Абдусаломова Дилнура Абдулатиф кизи, Абдурахимова Мархаматхон Абдулла кизи, Аляви С. Б.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРОВИ.
107
19.
Абдумаджидов А. А., Зокирова К., Журабоева И., Мирсобитова М.
ДИСФУНКЦИИ РЕГУЛЯЦИИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ.
114
20.
Абдумаджидов А. А., Рузиева Муборак Усмон кизи, Абдумаликова Феруза Абдухаким кизи, Камбарова Маржона Акмал кизи
ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЧИ В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ.
123
21.
Абдумаджидов А. А., Султонова Лазизахон Эргаш кизи
К ВОПРОСУ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА.
129
22.
Аскарьянц В. П., Дадажонова Одинахон Фаррух кизи, Мухамеджанова Манзурахон Яшнар кизи, Авезова Тумарис Пахратдин кизи
АНАЛИЗ ИЗУЧЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА.
136
23.
Аскарьянц В. П., Айталиева Дияра Данияр кизи, Комилова Севара Абдумурат кизи, Уралов Уткирбек Уктам огли
ДИСФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА, ПРИВОДЯЩИЕ К ОПУХОЛЕВЫМ ПРОЦЕССАМ.
144
24.
Аскарьянц В. П., Маннопова Хуршида Усан кизи, Зокиров Мухаммаджон Собиржон угли, Кенжаев Сардор Алижон угли
К ВОПРОСУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ ДИНАМИКИ ТРОФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА.
150
25.
Ахраров Х. Х., Каршибаева Л. А.
АСПЕКТЫ ФИЗИОЛОГИИ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
160
26.
Ахраров Х. Х., Тургунова Зарнигор Абдулбори кизи, Кулдашева Одинахон Кобулжон кизи, Даниярова Мухаббат Уразбек кизи
ФИЗИОЛОГИЯ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ.
168
27.
Ахраров Х. Х., Харлап К. Р., Султанов Ж. О., Эркинов Мухаммадсаид Лазизжон огли
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРМОНОВ ОРГАНИЗМА.
176
28.
Игамбердиева Д. У.
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ МАЛОВОДИЕ.
182
29.
Івасівка Х. П., Пальтов Є. В., Масна З. З., Челпанова І. В.
ДИНАМІКА ЗМІНИ УЛЬТРАСТРУКТУРНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛИЗОВОЇ ТА ХРЯЩІВ ГОРТАНІ ЩУРА НАПРИКІНЦІ 35 ТА 42 ДОБИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПІОЇДНОГО ВПЛИВУ ТА ЧЕРЕЗ 56 ДІБ ПРИ ВІДМІНІ ОПІОЇДУ.
185
30.
Кривецька І. І., Хованець К. Р.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ ПРЕПАРАТОМ ДРУГОЇ ЛІНІЇ: ОКРЕВУС (ОКРЕЛІЗУМАБ) (ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД).
193
31.
Корчан Н. О., Свінцицька Н. Л., Устенко Р. Л., Підлужна С. А., Каценко А. Л.
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ФОРМУВАННІ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ НА КАФЕДРІ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.
201
32.
Прокопів М. М., Крилова В. Ю.
ОЦІНКА ЛІКАРІВ-НЕВРОЛОГІВ РІВНЯ СТАЦІОНАРНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ МОЗКОВИХ ІНСУЛЬТАХ.
211
33.
Проніна О. М., Білаш С. М., Кобеняк М. М.
МЕТРИЧНІ ЗМІНИ СКЛАДОВИХ ОБОЛОНОК СТІНКИ СЛІПОЇ КИШКИ КРОЛІВ У ПЕРИВУЛЬНАРНІЙ ЗОНІ ПРИ ЗШИВАННІ РАНОВОГО ДЕФЕКТУ ВІКРИЛОМ В ЕКСПЕРИМЕНТІ.
215

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

34.
Cherkaoui A., Yurieva G., Yarnykh T.
THE CHOICE OF BASE FOR THE CREATION OF SUPPOSITORIES WITH A HOMEOPATHIC ARNICA TINCTURE.
221
35.
Рибак В. А., Керімова Г. Ф., Атмані Бушра
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОЇ УЛЬЦЕРОГЕННОЇ ТА МІСЦЕВО ПОДРАЗНЮЮЧОЇ ДІЇ СУХИХ ЕКСТРАКТІВ IRIS HUNGARICA НА СЛИЗОВУ ОБОЛОНКУ ШЛУНКА ТА 12-ТИ ПАЛОЇ КИШКИ.
226
36.
Столетов Ю. В., Прядка В. С.
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.
233

TECHNICAL SCIENCES

37.
Beley O., Rоman S., Mirzoieva O., Dumanskyi B.
ANALYSIS OF METHODS AND TECHNICAL MEANS OF AUTOMATED CONTROL SYSTEMS OF ECOLOGICAL AND TECHNICAL CONDITION OF GPU.
238
38.
Korzhyk V., Khaskin V., Peleshenko S., Grynyuk A., Hos I., Ganushchak O., Babych O., Strogonov D.
OVERVIEW OF SOME PERSPECTIVE TECHNICAL SOLUTIONS ON LASER BRAZING WITH FILLER WIRES.
242
39.
Tovstolies D.
СOMPARATIVE ANALYSIS OF FACIAL RECOGNITION METHODS.
254
40.
Блінов І. В., Жаркін А. Ф., Палачов С. О., Васильченко В. І.
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ СТАНДАРТІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГЕНЕРАЦІЄЮ ЗГІДНО КОНЦЕПЦІЇ SMART GRID.
257
41.
Вертий А. А., Чирок А. П., Вертий Е. А.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ГРУБЫХ СТЕБЕЛЬЧАТЫХ КОРМОВ.
267
42.
Джафарова Вусала Намик
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРИ ПРОДУВКЕ ЖИДКОЙ СТАЛИ В КОВШЕ.
276
43.
Ломоносов Ю. В.
ПРОБЛЕМИ ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ І АВТОМАТИЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ ТЕКСТУ.
284
44.
Назаров О. С., Авдонін С. Є.
ОПТИМІЗАЦІЯ ДОХОДІВ ВІД РЕКЛАМНОЇ МОНЕТИЗАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ АЛГОРИТМІВ ПРОГНОЗУВАННЯ.
293
45.
Цихановська І. В., Евлаш В. В., Майлибаева Е. У.
ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА З ВИКОРИСТАННЯМ НАСІННЯ СОНЯШНИКА.
301

GEOGRAPHICAL SCIENCES

46.
Олейник В., Иванов А.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА В УКРАИНЕ.
305

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

47.
Климчик О. М.
РЕЦИКЛІНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РІДКіСНОЗЕМЕЛЬНИМИ МЕТАЛАМИ.
310

ARCHITECTURE

48.
Золотарьова Н. Л., Успенський Є. С., Фоменко О. В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ВОДНО-ПЕЙЗАЖНОГО ПАРКУ “САРЖИН ЯР” У М. ХАРКІВ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У СТІЙКОМУ РОЗВИТКУ МІСТА.
317
49.
Капустіна М. Є., Яслік А. О., Фоменко О. В.
САРЖИН ЯР ЯК ПРИКЛАД СУЧАСНОЇ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ МІСТА ХАРКОВА.
324

 PEDAGOGICAL SCIENCES

50.
Olshevska O. V., Zhivchenko K. A., Olshevskyi V. S.
THE IMPORTANCE OF SYLLABUS IN A COMPREHENSIVE APPROACH TO STUDENT CLINICAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATION IN CONDITIONS TODAY.
332
51.
Piddubna A. A., Honcharuk L. M., Tymchyk О. І., Makoviichuk K. Y.
WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF TRAINING OF MEDICAL STUDENTS IN ENDOCRINOLOGY IN MODERN CONDITIONS.
340
52.
Svyrydova T.
APPRENTICESHIP AS A PART OF PROFESSIONAL FACILITATOR AND TUTOR TRAINING FOR HOMESCHOOLING.
346
53.
Tkachuk A.
PECULIARITIES OF FAMILY EDUCATION AND ITS INFLUENCE ON THE COGNITIVE AND PERSONAL SPHERE DEVELOPMENT OF CHILDREN FROM SINGLE-PARENT FAMILIES.
349
54.
Tsuranova O., Kovbun S.
THE INFLUENCE OF CLASSICAL MUSIC ON THE DEVELOPMENT OF A CHILD’S EMOTIONAL INTELLIGENCE IN MUSIC ART LESSONS.
352
55.
Архипова С. П., Бік О. Я.
ОСВІТНІЙ ПРОСТІР СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ КАТЕГОРІЙ ДОРОСЛИХ: ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ.
354
56.
Білостоцька О. В., Мельниченко М. В., Бабиніна Ю. Р.
МЕТОДИКА МУЗИКОТЕРАПІЇ У ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.
363
57.
Варнавська Л. І., Сергєєва В. М.
ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА.
371
58.
Василенко С. М.
РЕАЛІЗАЦІЯ ҐЕНДЕРНОЇ СКЛАДОВОЇ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ COVID-19.
375
59.
Вискушенко Д. А., Максименко Ю. В., Корнійчук О. С., Маркеєв Д. Б.
NEOCARIDINA HETEROPODA ТА ASOLENE SPIXI ЯК ОБ’ЄКТИ УТРИМАННЯ В ШКІЛЬНОМУ КУТОЧКУ ЖИВОЇ ПРИРОДИ.
380
60.
Волощук А. В.
ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВІРНИХ УМІНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.
384
61.
Гірняк С. П., Кузбит Т. М.
ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
390
62.
Гонтар А. В., Сириця В. Є., Ярославцева М. І.
РОЛЬ МАЛЮВАННЯ У ВСЕБІЧНОМУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ-ДОШКІЛЬНИКА.
401
63.
Доротюк В. І.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ.
407
64.
Доротюк О. Г.
СОЦІАЛЬНА — ФІЛОСОФСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В ОСВІТІ.
410
65.
Драшко О. М.
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ ТЕХНОЛОГІЙ.
412
66.
Збаравская Л. Ю.
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ.
419
67.
Карпюк М. Р.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СПОРТСМЕНІВ-ТЕНІСИСТІВ.
429
68.
Кошелєва В. І., Бойко С. П.
ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КАЗОК ПРИ ОЗНАЙОМЛЕННІ З ПРИРОДОЮ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ.
437
69.
Лимарєва Ю. М., Любивий Д. В.
ЗАПИТАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ СТІЙКИХ НАВИЧОК САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИКИ.
441
70.
Михайло М. М., Височанська Т. М., Бондаренко Ю. С.
ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО НАПРЯМУ.
449
71.
Ніконенко Т. В., Фатьянова Т. О.
ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ.
460
72.
Орленко Н. А., Гарнусова В. В., Шип Л. О., Старостіна К. В.
СПОРТИВНІ ТАНЦІ ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НАУ.
466
73.
Петренко Ю. О., Фролова Л. С.
МОДЕЛЮВАННЯ НАВАНТАЖЕНЬ У ГИРЬОВОМУ СПОРТІ.
472
74.
Петрів О. В., Лупак М. М.
ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ.
479
75.
Рябовол А. С.
МЫШЛЕНИЕ НА БУКВУ Z: КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.
488
76.
Саарва Л. С., Лямичева В. М.
СПЕЦИФІКА ЗАСВОЄННЯ ПРАВОПИСУ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ УЧНЯМИ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ.
491
77.
Скрипка І. М., Гарінов О. О., Сліпухін А. М.
ВПЛИВ БАТЬКІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ У ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ ДО ЗАНЯТЬ СПОРТОМ.
496
78.
Тетерук О. А., Бойко С. П.
ЕКСКУРСІЯ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ.
503
79.
Ткаченко І. А.
СИСТЕМА АСТРОФІЗИЧНИХ ПОНЯТЬ У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК.
507
80.
Шведун В. П.
КОМПЕТЕНТНІСНО ЗОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ ЯК МОТИВАЦІЙНИЙ ЧИННИК ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ.
516
81.
Шелюк Ю. С., Макарчук В. К.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ З ТЕМИ «БІОЛОГІЯ ТВАРИН» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.
525
82.
Ярошевська Л. В., Коршунова А. К.
СУЧАСНИЙ СТАН ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ЗВО В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ.
529

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

83.
Bukholdin M. Ye.
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ADAPTATION TO CHRONIC SOMATIC DISEASE.
539
84.
Bocheliuk V. Yo., Panov M. S.
EMPIRICAL STUDY OF PECULIARITIES OF COMMUNICATIVE ACTIVITY OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE WITH DEPRESSION OF MENTAL DEVELOPMENT.
542
85.
Chernyakova H. D.
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ADOLESCENTS FROM DISADVANTAGED FAMILIES.
551
86.
Karskanova S. V., Moiseienko D., Kulakova Ju.
SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION CIRCUMSTANCES.
553
87.
Волощук В. Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА СХОДІ УКРАЇНИ.
557
88.
Мотрук Т. О., Олійник О. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЕМПАТІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ.
560
89.
Приснякова Л. М., Алещенко О. В.
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУБЪЕКТИВНО ПЕРЕЖИВАЕМОГО ВРЕМЕНИ КАК МЕРЫ ИНТЕЛЛЕКТА.
565
90.
Пріснякова Л. М., Бобуненко Н.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ З ПОВНИХ ТА НЕПОВНИХ СІМЕЙ.
570
91.
Поцулко О. А.
ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО СУЧАСНОГО ЛІКАРЯ.
574
92.
Пухно С. В., Новак К. С.
ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ШЛЮБОМ ЖІНОК ПЕРІОДУ РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ.
584
93.
Туриніна О. Л., Баглай Л. І.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
589
94.
Шопша О. Л., Жаркова Ю. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО ВІДНОШЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ.
597
95.
Шопша О. Л., Тітова Г. Є.
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ.
603

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

96.
Ядловська О. С., Шевченко А. В.
ПРОБЛЕМА «СКЛЯНОЇ СТЕЛІ» ЯК АСПЕКТ ТРУДОВОЇ СЕГРЕГАЦІЇ.
613

 JOURNALISM

97
Козлюк К., Подаряща О.
АНТИУТОПІЯ ЯК ОКРЕМИЙ ЖАНР ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
620

 ART

98.
Вергунов С. В., Дяденчук Л. В.
ПОРТФОЛІО. ВІЗУАЛЬНА СКЛАДОВА ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДИЗАЙНЕРА.
624
99.
Вергунова Н. С., Мандрієвська А. С.
ХУДОЖНЬО-СТИЛІСТИЧНІ РІШЕННЯ В GAME-ДИЗАЙНІ НА ПРИКЛАДІ ASSASSIN’S CREED UNITY.
629
100.
Голіус В. А.
ГЕЙМ-ДИЗАЙН. ПРИКЛАДИ ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ІГОР.
639
101.
Голіус В. А.
ЗАВДАННЯ СУЧАСНОГО ГЕЙМ-ДИЗАЙНЕРА.
644
102.
Зінченко А. Г.
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЕКТНО-ГРАФІЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ.
651
103.
Кобець М. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЦЬКИХ УПОДОБАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИЗАЙНУ WEB-САЙТІВ.
656
104.
Стонога Д. В., Морська О. О.
CAD ВІЗУАЛІЗАЦІЯ, ЯК ЗАСІБ РОЗКРИТТЯ ДИЗАЙНУ ЮВЕЛІРНИХ ПРИКРАС.
670

 LITERATURE

105.
Ткаченко В. І., Лобачівська Н. В.
КОНФЛІКТИ ЯК ФОРМИ МОДЕРНОЇ ОПОЗИЦІЇ У ДРАМАТИЧНИХ ТВОРАХ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА.
675

POLITICAL SCIENCES

106.
Філіна А. Ю.
ІНОВАЦІЙНІ МЕДІА-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ.
685

 PHILOLOGICAL SCIENCES

107.
Rybinska Yu., Amirkhanova M., Stebaieva O.
THE WAYS OF LEARNING ENGLISH BY THE SOCIAL MEDIA PLATFORMS.
689
108.
Маловічко О. Є.
ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОДІЖНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ.
692
109.
Машкіна О. М., Грабовець К. А.
ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ АНЕКДОТІВ.
696
110.
Сніжко Н. В.
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ ТЛУМАЧНОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ В УКРАЇНІ.
704
111.
Шевчук Н. В.
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ «STUNDE» ЯК ТЕМПОРАЛЬНИЙ МАРКЕР У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ.
713
112.
Яницький Є. І.
ІНВЕРСІЯ ЯК ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕМФАЗИ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ДЖЕРЕМІ ХАНТА.
719

PHILOSOPHICAL SCIENCES

113.
Firsova L. V.
EXPERIENCE OF INTERDISCIPLINARITY IN CRITICAL THINKING.
722

 ECONOMIC SCIENCES

114.
Melnyk I., Goncharenko І.
FORMATION OF INNOVATIVE ENTERPRISE COST MANAGEMENT SYSTEM.
728
115.
Papizh Yu.
FEATURES OF MANAGEMENT OF THE ENTERPRISES OF THE MINING INDUSTRY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF STRATEGY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
736
116.
Petlenko Yu., Pohribna N.
SOCIAL BUDGETING – A RESPONSIVE BUDGET WORK IN PUBLIC FINANCE.
744
117.
Єгорова І. Г., Корецька Д. Д.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ НА УКРАЇНСЬКОМУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКАХ.
748
118.
Коваленко Ю. М., Філіпішина К. І.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПІДХОДІВ В УПРАВЛІННІ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ БАНКІВ.
758
119.
Козуб В. О., Чефранова К. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА.
764
120.
Кудельський В. Е.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ПРОДУКЦІЇ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19.
770
121.
Кушнір С. О., Карімова І. І.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ.
775
122.
Максименко І. Я., Верхолапова Т. Г.
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА: ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ.
785
123.
Прохорова М. Е., Прохорова Н. В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІМПАКТ-ІНВЕСТУВАННЯ В КРАЇНАХ СВІТУ.
789
124.
Пікуліна О. В., Овчаренко Ю. В.
АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ.
799
125.
Пономаренко І. В., Ярема К. О.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТАРГЕТИНГУ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ.
806
126.
Тітов О. О., Тарасенко І. О.
ЯКІСТЬ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ І ЙОГО РОЛЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ.
808
127.
Хелемський В. Ю.
РОЛЬ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВНИХ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ.
816
128.
Чумак В. Д., Голіченко В. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ.
821
129.
Шевчук І. Б., Гордусенко В. О.
ЕЙДЖИЗМ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ.
827

 LEGAL SCIENCES

130.
Логойда К. В.
ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ПРАВА ЄС І ХАРТІЇ ОСНОВНИХ ПРАВ ЄС.
831
131.
Максимов О.М., Примаков К. Ю.
КОСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА В УКРАЇНІ.
836
132.
Мартинець І. В., Чепік-Трегубенко О. С.
СТРАТЕГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ.
841
133.
Наливайко О. І., Чубар А. Р.
ПРИНЦИПИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ В УКРАЇНІ.
845

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-1-4879-3794-2 и УДК, выходные данные г. Ванкувер, Канада, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте 

Рейтинг
( 4 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: