III Международная научно-практическая конференция “INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE”, 22-24 сентября 2021 года Манчестер, Великобритания. Архив

Уважаемые коллеги!

22-24 сентября 2021 года в г. Манчестер, Великобритания.

состоялась III Международная научно-практическая конференция

INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // International scientific innovations in human life. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-22-24-sentyabrya-2021-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Румянцев М. Г., Борисенко О. І., Ющик В. С.
СОСНОВІ НАСАДЖЕННЯ СТЕПОВОЇ ЧАСТИНИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СТАН І ПРОДУКТИВНІСТЬ.
10

 BIOLOGICAL SCIENCES

2.
Багацька Н. В., Глотка Л. І.
ГЕНЕАЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙ ХЛОПЦІВ ІЗ СПРИЯТЛИВИМ ТА НЕСПРИЯТЛИВИМ ПЕРЕБІГОМ ГІПОТАЛАМІЧНОГО СИНДРОМУ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРІОДУ.
18
3.
Сатторов Т. С., Хидиров Х. О., Мирзобаходурова Ш. Р.
К ЭКОЛОГИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОХРАНЫ СЕВЕРОАЗИАТСКИЙ ГЕККОНЧИК ТАДЖИКСКИЙ – (ALSOPHYLAX TADJIKIENETS GOLUBEV, 1979) В ТАДЖИКИСТАНЕ.
26
4.
Фіщук О. С.
ПОРІВНЯЛЬНА МОРФОЛОГІЯ КВІТКИ HIPPEASTRUM EVANSIAE (TRAUB & I.S.NELSON) H.E.MOORE (AMARYLLIDACEAE J. ST. — HIL).
30
5.
Ярема Ю. М., Нанинець М. В., Субота Г. М.
ОКРЕМА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ ВИДІВ ЕНТОМОЛОГІЧНИХ ШКІДНИКІВ ЛИСТЯНИХ ЛІСІВ НПП «СИНЕВИР».
33

 MEDICAL SCIENCES

6.
Dronyk I. I., Shostenko A. A., Lopusniak L. Ya., Boichuk O. M.
SCIENTIFIC CIRCUIT OF THE DEPARTMENT OF SURGICAL DENTISTRY AND PERSONAL AND FACIAL SURGERY AS A KIND OF RESEARCH WORK OF STUDENTS.
43
7.
Malyk N., Makarenko R.
STATE OF PALLIATIVE AID IN NEONATOLOGY IN UKRAINE.
47
8.
Сидорчук Л. І., Міхєєв А. О., Джуряк В. С., Ротар Д. В., Сидорчук І. Й.
ВПЛИВ ОПОРТУНІСТИЧНОЇ МІКРОФЛОРИ НА ПОКАЗНИКИ КЛІТИННОЇ ЛАНКИ СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ ЧОЛОВІКІВ З ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНІ ПРОЦЕСАМИ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ ЗА КАЛЬКУЛЬОЗНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ.
52

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

9.
Yerkhova A., Katynska M.
A REVIEW OF THE POTENTIAL USE OF ENDOPHYTES IN THE TREATMENT OF CANCER.
60

 TECHNICAL SCIENCES

10.
Esedova Ayten Elovse
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF NANOPARTICLES ON THE PROPERTIES OF ALKALINE-MINERAL ADHESIVES.
70
11.
Havenko S., Bernatsek V., Labetska M., Lozoviy A.-Yo.
ANALYSIS OF INFLUENCING FACTORS ON THE IMPRINT’S QUALITY ON CARDBOARD WHEN MARKING PACKAGING.
84
12.
Voskoboinick V., Voskoboinyk O., Voskobiinyk A.
FLOW STRUCTURE INSIDE CROSS-STREAMLINED SEMI-CYLINDRICAL CAVITY ON PLATE.
88
13.
Батыгин Ю. В., Ерёмина Е. Ф., Шиндерук С. А., Чаплыгин Е. А., Гаврилова Т. В., Петручик Д. В.
ЧИСЛЕННЫЕ ОЦЕНКИ ВЫХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЗОНАНСНОГО УСИЛИТЕЛЯ РЕАКТИВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ.
98
14.
Шикунов О. А., Шапошник В. Ю., Яременко Д. М.
ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМОЇ ВАГИ ВАНТАЖУ ПРИ ЗМІЩЕННІ ЦЕНТРУ ВАГИ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ БУНТІВ КАТАНОГО ДРОТУ.
108

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

15.
Meytus V. Yu.
INTELLIGENT INFORMATION TECHNOLOGY.
115
16.
Santoniy V., Budiianska L., Lepikh Ya.
LASER-LOCATION SYSTEM OF NON-DESTRUCTIVE TESTING OF ELEMENTS OF AVIATION STRUCTURES AND EQUIPMENT.
123

 PEDAGOGICAL SCIENCES

17.
Lunhol O. M., Ahisheva A. V.
WORDWALL INTERACTIVE EXERCISES SERVICE AS A MEANS OF ASSESSING LEARNING ACHIEVEMENTS DURING DISTANCE LEARNING.
129
18.
Альохіна А. О.
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ.
134
19.
Безсонова О. К.
РОЗВИТОК ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ: ПРОБЛЕМНИЙ АНАЛІЗ.
138
20.
Бесшапошникова Т. В., Школьнік С. Я., Данильченко Л. Т.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА.
142
21.
Бодрова Д., Філатова Л. С.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА.
152
22.
Бурлака С. В.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПРИ РОБОТІ З ДІТЬМИ АУТИСТАМИ.
156
23.
Вернер О. Ю., Макарова О. В.
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
159
24.
Власенко Е. А., Федоров І. М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КРЕАТИВНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
166
25.
Денисова І. А.
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ АСИМЕТРІЇ МОЗКУ ДИТИНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РЯД ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ.
172
26.
Дзинь Л.
ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ «ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ» НА ТЕРЕНАХ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІЦІ.
181
27.
Дочинець Д. І., Гайдук Л. П.
РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ДОВУЗІВСЬКОГО ЕТАПУ НАВЧАННЯ.
186
28.
Лупак Н. М.
ТЕХНІКА ПОСТАНОВКИ ЗАПИТАНЬ – ІНСТРУМЕНТ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ.
191
29.
Мариньоха Я. О.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МУЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
197
30.
Овчарова І. А., Каппе І. А., Бившева Т. Ф.
МІЖОСОБИСТІСНЕ СПІЛКУВАННЯ В ОСВІТНЬО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.
203
31.
Пасечник С. В.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ.
209
32.
Пасько Т. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ.
219
33.
Полєвікова О. Б., Макарова А. П.
БЛОКИ ДЬЄНЕША ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОГО Й МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ.
223
34.
Преор І. Д.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
229
35.
Рябченко Н. А.
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОЗВИТКУ СЛОВНИКА ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ.
236
36.
Сідєльнікова А. А.
ВИКОРИСТАННЯ ФОТОГРАФІЇ В СУЧАСНИХ МЕДІАТЕХНОЛОГІЯХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.
244
37.
Снєдкова Л. А., Снєдков А. І.
ФОРМИ І МЕТОДИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ.
248
38.
Соха Н. В.
БІЛІНГВІЗМ ЯК ОДНА З ПРИЧИН МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ.
253
39.
Столярова І. С.
ПРОБЛЕМИ УЗАГАЛЬНЕННЯ І ДЕТАЛІЗАЦІЇ В РОБОТІ НАД УЧБОВИМ НАТЮРМОРТОМ.
261
40.
Ульянова В. С., Федорченко О. В., Полинько Я. Р.
ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В НАВЧАННІ ЯК ОДИН ІЗ ВАЖЛИВИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА.
265
41.
Шетеля Н. І.
АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ.
272
42.
Шпілєва В. О.
ПРОФЕСІЙНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ СЕРЖАНТА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.
278

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

43.
Slobodianiuk H. A.
MODELS OF PSYCHOLOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN THE COUNTRIES OF WESTERN EUROPE AND THE USA.
283
44.
Чекстере О. Ю.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕГОЦЕНТРИЗМУ І СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ.
289

SOCIOLOGICAL SCIENCES

45.
Ядловська О. С., Дубовик А. П.
РОЗВИТОК ГЕНДЕРНИХ ІНІЦІАТИВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В МІСТІ ОДЕСА.
296

 ART

46.
Адлуцький Г. В., Калашник М. П.
ВИКОРИСТАННЯ ПРАВОЇ ПЕДАЛІ У ДОБРЕ ТЕМПЕРОВАНОМУ КЛАВИРІ Й. С. БАХА.
302

 HISTORICAL SCIENCES

47.
Солтанова Н. Б.
АЗЕРБАЙДЖАН – ОДИН ИЗ ДРЕВНИХ ОЧАГОВ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
306
48.
Чмихало Г. Г., Квятковський Р. В.
КОНФЛІКТ В НАГІРНОМУ КАРАБАХУ ВІД ВИТОКІВ ДО СУЧАСНОСТІ.
313

 LITERATURE

49.
Вельган О. В., Дучимінська Г. Ю.
ГЕНДЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ГУМАНІТАРНОГО ДИСКУРСУ.
324
50.
Дубравська З. Р.
АВТОР ТА АДРЕСАТ ЯК ІМПЛІЦИТНІ КОМПОНЕНТИ ЗМІСТУ ТЕКСТУ.
332

POLITICAL SCIENCES

51.
Babina V. O., Myrhorodska O. O.
MODERN ASPECTS OF REGIONALIZATION IN INTERNATIONAL RELATIONS.
338

 PHILOLOGICAL SCIENCES

52.
Rizhnyak O., Bilousova Ju., Kobzar I.
EXTRALINGUISTIC FACTORS OF CHANGES IN MODERN PHARMACEUTICAL TERMINOLOGY.
344
53.
Дейнека С. О., Сосой Г. С.
ВПЛИВ ОЦІНЮВАННЯ НА МОТИВАЦІЮ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.
347
54.
Дмитрошкін Д. Е.
СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ СПОРТИВНИХ КОМПОЗИТІВ ЗА МЕЖАМИ СПОРТИВНОГО ДИСКУРСУ.
352
55.
Луценко Л. О., Яницький Є. І.
ДО ВИТОКІВ ПОНЯТТЯ ЕМФАЗИ.
362
56.
Новікова О. О.
ПРОБЛЕМА МОВНОЇ МІКСАЦІЇ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ПРОСТОРІ.
365
57.
Пащук Р. І., Васильєва Г. Й., Максименко О. В.
ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП ЯК ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ ПЕРЕКОНАННЯ.
375
58.
Скрябіна В. Б.
SOCIOLINGUISTIC ASPECTS OF TRANSLATING NEWS HEADLINES.
383

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

59.
Zviagina Alice
THE EXPERIENCE OF PERCEPTION OF THE ONTOLOGICAL IMAGE OF DEMOCRACY AND ITS RECEPTION IN THE XXI CENTURY.
385

 ECONOMIC SCIENCES

60.
Gambashidze T., Telia K.
PECULIARITIES OF PERSONNEL MANAGEMENT OF TRANSNATIONAL COMPANIES.
393
61.
Ivanov S.
THE FORECAST MODEL IN A MULTIDIMENSIONAL ECONOMY.
398
62.
Sereda V., Khrystiuk Yu.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE «GREEN FINANCING INTERNATIONAL MARKET» IN UKRAINE.
403
63.
Біленська М. М.
ВНУТРІШНЯ ВИМУШЕНА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД АДАПТАЦІЇ ВПО.
412
64.
Жученко В. Г., Василенко С. О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ В КОНЦЕПЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ «АКАДЕМІЇ ГОСТИННОСТІ».
418
65.
Овєчкіна О. А., Маслош О. В.
ГЛОБАЛЬНАЯ СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАН ТРАНЗИТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ.
422
66.
Тищенко С. І., Андрющенко Я. Е.
КОМУНІКАТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ МОДЕЛЮВАННЯ ІМІДЖУ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ.
427
67.
Швець Г. О.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ.
430
68.
Юхименко П. І., Рибак Н. О., Баздуганов О. С., Cамар Н. В.
НОВІ ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ПАРТНЕРСТВА ДЕРЖАВИ І БІЗНЕСУ НА РИНКОВИХ ОСНОВАХ.
439

 LEGAL SCIENCES

69.
Микулець В. Ю.
ПОНЯТТЯ «ЦИВІЛЬНИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ»: ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ У СФЕРУ МИТНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ.
448
70.
Мухитдинова Ф. А.
ЗНАЧЕНИЕ ИДЕЙНО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ГАФУРА ГУЛЯМА ДЛЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ.
454
71.
Токарева В. І., Василевич В. Ю.
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЮРИСТА — ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК МЕНЕДЖМЕНТУ В ЮРИДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.
464
72.
Яремчук В. О.
КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗНАННЯ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ У РОБОТІ СЛІДЧОГО.
473
73.
Ярова Д. В., Левчук М. В.
ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІВДРУЖНОСТІ НАЦІЙ (ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ).
475

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-92-9472-195-2 и УДК, выходные данные г. Манчестер, Великобритания, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 8 оценок, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: