III Международная научно-практическая конференция “MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT”, 1-3 сентября 2021 года Чикаго, США. Архив

Уважаемые коллеги!

1-3 сентября 2021 года в г. Чикаго, США. 

состоялась III Международная научно-практическая конференция

MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-1-3-sentyabrya-2021-goda-chikago-ssha-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Тиховод М. А., Надикто В. Т.
ОЦІНКА ТРУДОЄМКОСТІ АГРЕГАТУВАННЯ ЗНАРЯДДЯ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ПАРІВ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ.
11
2.
Шкура Т. В., Мазан О. Ю., Дзябенко А. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІКРОРАЙОНУ «БРАЇЛКИ» М. ПОЛТАВА ЗА ДОПОМОГОЮ БІОІНДИКАЦІЇ.
17

 MEDICAL SCIENCES

3.
Abashidze-Gabaidze G.
STUDY-EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF MEDICAL SERVICES OF GEORGIA.
21
4.
Абдураззаков Х. С., Адилбекова Д. Б.
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТОНКОЙ КИШКИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ.
31
5.
Fainzilberg L. S., Muzyka Ya. V.
EVALUATION OF BLOOD PRESSURE BY FINGER PHOTOPLETHYSMOGRAM ON A SMARTPHONE.
36
6.
Fedorchenko Yu. V., Vatseba B. R.
FACTORS INFLUENCING THE QUALITY OF MEDICAL EDUCATION IN FOREIGN STUDENTS.
44
7.
Sokolov V. N., Tsvigovskiy V., Rozhkovska H., Dorofieieva T., Doikova K., Korsun A., Anishchenko L., Sokolov D.
MSCT, MRI, DWI, PET/CT, 3D RECONSTRUCTION AND VC IN COLORECTAL CANCER DETECTION: A PRAGMATIC CLINICAL TRIAL.
46
8.
Андрушенко В. В., Андрушенко О. М.
УЛЬТРАСТРУКТУРА G-КЛІТИН ДИФУЗНОЇ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ШЛУНКА СТАТЕВОЗРІЛИХ ЩУРІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІНДУКТОРА ІНТЕРФЕРОНУ — ЦИКЛОФЕРОНУ.
57
9.
Івасівка Х. П., Пальтов Є. В., Масна З. З., Кривко Ю. Я.
УЛЬТРАСТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛИЗОВОЇ ТА ХРЯЩІВ ГОРТАНІ ЩУРА В НОРМІ.
65
10.
Матолінець Н. В., Дячишин В. В., Костецька О. Я., Смолинець Р. Р.
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК: 40-РІЧНИЙ ПАЦІЄНТ ПІСЛЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ З ГОСТРИМ БОЛЕМ У СПИНІ, НЕВРОЛОГІЧНИМИ СИМПТОМАМИ ТА АТИПОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НА МРТ.
76
11.
Романова О. А., Мартинов А. В., Погоріла М. С., Ігумнова Н. І., Сидоренко Т. А., Юхименко В. І., Щербак О. М.
ІМУНОТРОПНИЙ ВПЛИВ БІС-СУКЦИНІЛЛІЗИНУ У ТУБЕРКУЛЬОЗ-ІНФІКОВАНИХ МИШЕЙ З ВИКЛИКАНИМ ІМУНОДЕФІЦИТОМ.
81
12.
Скрипник Н. В., Рибчак Л. В., Гудз І. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ЦИНКУ В КРОВІ ТА ВОЛОССІ У ПАЦІЄНТІВ З ВУЗЛОВИМ ЗОБОМ СЕРЕД МЕШКАНЦІВ ПРИКАРПАТТЯ.
88

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

13.
Goroshko O., Zakharchuk O., Drachuk V., Yurnyuk S., Franko L.
PECULIARITIES OF PHYTOTHERAPY OF A PATIENT OF CARDIOVASCULAR PROFILE.
94

CHEMICAL SCIENCES

14.
Bolocan N., Duca G.
GEOMETRIC ISOMERIZATION OF DIHYDROXYFUMARIC ACID. A DFT STUDY IN GAS AND SOLVENT (WATER).
101
15.
Emirov Sabir, Jafarova Dursadaf, Shixaliyev Kerem Sefi
OBTAINING AN EPOXY OLIGOMER COMPOSITION USING NEW PERFORMERS.
106
16.
Базарбаева Г. М., Өмірқулов А. Ш., Дильдабекова Л. А., Серимбетова К. М.
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА РАСТЕНИЯ TARAXACUM.
115
17.
Мустяца О. Н.
ТРАНСФОРМАЦӀЯ ПРИРОДИ ПРОВӀДНОСТӀ РОЗПЛАВУ СТИБНӀТУ ПРИ ЗАМӀНӀ СУРМИ НА НАТРӀЙ.
118

 TECHNICAL SCIENCES

18.
Korzhyk V., Khaskin V., Grynyuk A., Shcheretskiy V., Oleinychenko T., Babych O., Peleshenko S., Ganushchak O.
HYBRID LASER-MIG WELDING OF ALUMINUM ALLOYS Al-Mg-Mn, Al-Cu-Mg AND Al-Mg-Li SYSTEMS.
125
19.
Дума Л. В., Крук Г.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ.
133
20.
Кучерук В. Ю., Глушко М. В.
ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТI РЕКОМЕНДАЦIЙНОЇ СИСТЕМИ ЗА МЕТОДОМ ПОДIБНОСТI ЖАККАРА.
137
21.
Ниязова Р. Н.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА ЖИРОВАНИЯ И ЗАМШЕВОГО ДУБЛЕНИЯ.
142
22.
Радовенчик В. М., Карпенко М. В.
ТИПОВІ ЗАБРУДНЮВАЧІ ВОДИ ТА БАРОМЕМБРАННІ АПАРАТИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ЇХ ОЧИЩЕННЯ.
147

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

23.
Липовий І. Г., Гонта Л. В.
ЕВОЛЮЦІЯ ШИФРІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІСТОРІЮ.
157

GEOGRAPHICAL SCIENCES

24.
Габчак Н. Ф., Дубіс Л. Ф.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ ЕКОТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В МЕЖАХ РЕГІОНАЛЬНИХ ЛАНДШАФТНИХ ПАРКІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
162

 PEDAGOGICAL SCIENCES

25.
Domina Z., Malechko T.
INFLUENCE OF PHYSICAL EXERCISES ON THE MORPHOFUNCTIONAL CONDITION OF STUDENTS WITH DEVELOPMENTS IN HEALTH.
169
26.
Feyzullayev Ramiz Abdulsamed
DESIGNING OF THE HIGHER SCHOOL PRIVATE METHODOLOGY ON THE “POWER ELECTRONICS AND DRIVE CONTROL” DISCIPLINE.
172
27.
Rusnak V., Rusnak N.
PROBLEMS OF PEDAGOGICAL ETHICS.
179
28.
Shutak L., Navchuk H., Navchuk I.
UKRAINIAN LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE MEDICAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION: PROBLEMS DURING STUDY AND WAYS TO SOLVE THEM.
183
29.
Аржанухіна С. В., Салюкова Г. Ю.
ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У КОНТЕКСТІ ПОЛІХУДОЖНЬОГО ПІДХОДУ.
190
30.
Алтушова А. О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ.
200
31.
Басараба Р. Ю., Геруш О. В., Сидор В. В.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ОСНОВ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ У ФАРМАЦІЇ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ БДМУ.
207
32.
Довгопол В. В., Дуль О. В.
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.
212
33.
Зорій Я. Б., Молдован А. Д.
МОТИВАЦІЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
216
34.
Кабенова Д. М., Оспанова А. С.
ИНТЕРНЕТ В ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ.
221
35.
Кравченко Г. Ю., Бацула Н. В., Бацула О. С.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ.
228
36.
Кожухова Х. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЇХНЬОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
239
37.
Крупко О. В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ – ФАРМАЦЕВТІВ.
243
38.
Нагорна Г. О., Кубіцький С. О.
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У СУЧАСНІЙ СІМ’Ї.
247
39.
Пакулин С. Л., Перебейнос В. Б.
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДЗЮДОИСТОВ.
258
40.
Степанюк А. В., Піхота Н. Ю.
ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ БІОЛОГІЇ.
269
41.
Тадеуш О. Х., Ємельянова Д. В., Борсук Є. Г.
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ.
275
42.
Тадеуш О. Х., Ємельянова Д. В., Жиров В. В.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ РОЗДІЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ «МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА» ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
284
43.
Ткаченко А. В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.
292

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

44.
Редчук І. А.
СОЦІАЛЬНІ СТРАХИ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ.
298

SOCIOLOGICAL SCIENCES

45.
Ядловська О. С., Кобченко І. Є.
ШЛЯХИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОГО ПИТАННЯ В УКРАЇНІ.
302

ART

46.
Gorenko L. I.
VARIOUS MUSIC ART AS A FACTOR IN THE FORMATION OF CULTURAL VALUES: HISTORY, MODERNITY.
309
47.
Іваницька Т. М.
ПСИХОАНАЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЖИВОПИСНОГО ПОЛОТНА ФЕРЕНЦА СЕМАНА «АВТОПОРТРЕТ В ТРУНІ» (1994).
314
48.
Цілина М. М.
УПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ.
318

 HISTORICAL SCIENCES

49.
Чмихало Г. Г.
АРТИЛЕРІЯ КИЇВСЬКОЇ ФОРТЕЦІ В 30-50-Х РОКАХ ХІХ СТОЛІТТЯ.
323

 CULTUROLOGY

50.
Сидоренко Л. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ ЯК ОДНОГО З ВАЖЛИВИХ НАПРЯМКІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК.
329

 LITERATURE

51.
Білан Т. О.
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗОВАНІ СМИСЛИ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ.
337
52.
Чонка Т. С.
ДІАЛОГ «АВТОР – ЧИТАЧ» У ЗБІРЦІ ЕСЕЇВ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА «ТУТ ПОХОВАНИЙ ФАНТОМАС».
341

 POLITICAL SCIENCES

53.
Мішин С. І.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
348

 PHILOLOGICAL SCIENCES

54.
Yemets O. V.
LEXICAL AND STYLISTIC ASPECTS OF TRANSLATING MEDICAL LIMERICKS.
353
55.
Веренич Л. В., Гніда Г. М.
МОВА – ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ СИНЕРГЕТИКИ.
358
56.
Глуховська М. С.
СЛОВОТВІРНА НОМІНАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.
363
57.
Дашевська Л. М.
НОВА ФОРМА МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ — ВІРТУАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ.
369
58.
Джунусов Т. С.
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ НИЛА СОРСКОГО.
376
59.
Жақсылықова А. С.
MУРАТБАЙ НЫЗАНОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДА САТИРАЛЫҚ ОБРАЗЛАР.
386
60.
Слабінська Л. Д., Тракун М. М.
ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.
391

PHILOSOPHICAL SCIENCES

61.
Карпова С. Г., Щелкунов А. О.
ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ Д. АГАМБЕНА.
399
62.
Осетрова О. О.
МАТЕРИНСТВО ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В ГРОМАДІ.
404

 ECONOMIC SCIENCES

63.
Akbarov H. U.
VERTICAL INTEGRATION PROCESSES IN HORTICULTURE AND THE FORMATION OF A GLOBAL VALUE CHAIN THROUGH CLUSTERS.
409
64.
Ivanov S.
BUILDING AN ADAPTIVE MODEL IN A PROACTIVE SYSTEM FOR MANAGING AN ECONOMIC OBJECT IN THE DIGITAL ECONOMY.
417
65.
Lazarieva O., Mas A.
SCIENTIFIC FUNDAMENTALS OF LAND USE MANAGEMENT.
422
66.
Nikitchina T. I., Manoli T. A., Lebedenko T. Ye.
PROMOTION OF NEW POD FOODS SERVICES IN THE SPHERE OF HOTEL AND RESTAURANT SERVICES FOR THE PRODUCTION AND SERVICE OF CONSUMERS.
427
67.
Березянко Т. В.
НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В БАНКІВСЬКО-ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ.
430
68.
Бечко П. К., Нагорний В. І.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ.
438
69.
Бечко П. К., Шумило Т. В.
ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ.
445
70.
Кужель В. В., Николюк Н. П., Опалко К. С.
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА.
454
71.
Лисак О. І., Андрєєва Л. О.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ.
464
72.
Міщенко В. А., Авершін С. В.
НЕОБХІДНІСТЬ І МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ НА КЛАСТЕРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.
469
73.
Труш Ю. Л.
ПОНЯТТЯ І ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ В СФЕРІ ХАРЧОВОГО ВИРОБНИЦТВА.
479

LEGAL SCIENCES

74.
Corsei A.
EUROPEAN STANDARDS OF DEFENSE THE RIGHT TO HONOR, DIGNITY AND PROFESSIONAL REPUTATION.
482
75.
Dmytryshyn R., Коt T., Vdovenko N.
ECOLOGICAL ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF FISH REPRODUCTION IN FISH COMPLEXES ACCORDING TO THE IDEAS OF THE STUDENT SELF-GOVERNMENT COUNCIL «NADIYA».
487

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-1-73981-126-6 и УДК, выходные данные г. Чикаго, США, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 12 оценок, среднее 4.83 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: