III Международная научно-практическая конференция “MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE”, 12-14 июня 2022 года Львов, Украина. Архив

Уважаемые коллеги!

12-14 июня 2022 года в г. Львов, Украина

состоялась III Международная научно-практическая конференция

MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern research in world science. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-research-in-world-science-12-14-iyunya-2022-goda-lvov-ukraina-arhiv/.

AGRICULTURAL SCIENCES

1.
Баранов І. М., Джусов О. А.
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО ЗРОСТАННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
32
2.
Бессонова В. П., Панасенко А. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТТЄВОГО СТАНУ ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»
36
3.
Григоренко Т. В.
ПІДРОЩУВАННЯ ЛИЧИНОК РОСЛИНОЇДНИХ РИБ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПАСТИ ЗЕЛЕНОЇ ВОДОРОСТІ CHLORELLA VULGARIS
40
4.
Дацко Т. М., Огородник В. Р.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА УМОВ КАДМІЄВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ
44
5.
Зеленянська Н. М., Мандич О. М.
ПРОЯВ РЕГЕНЕРАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОНЕНТІВ ЩЕП ВИНОГРАДУ
47
6.
Комоні Є. Й.
ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ МАСИ РІЗНИХ СОРТІВ ЯБЛУК ПІД ЧАС ХОЛОДИЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ
54
7.
Кришталь Г. Б.
СУЧАСНИЙ СТАН АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
58
8.
Никитина О. В.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЧЕРНОЗЕМА ОПОДЗОЛЕННОГО РАДИОАКТИВНЫМИ НУКЛИДАМИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ
62
9.
Підховна С. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ REALTIME LANDSCAPING ARCHITECT В ПРОЦЕСІ ПРОЄКТУВАННЯ ЛАНДШАФТНИХ ОБ’ЄКТІВ
66
10.
Румянцев М. Г., Даниленко О. М., Тарнопільський П. Б.
ДОСВІД ВИРОЩУВАННЯ СІЯНЦІВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ІЗ ЗАКРИТОЮ КОРЕНЕВОЮ СИСТЕМОЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ У ДП «ХАРКІВСЬКА ЛНДС»
69
11.
Усик С. В.
ЗАГАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ 5-ПІЛЬНИХ СІВОЗМІН ЗА ВИХОДОМ ОКРЕМОЇ ПРОДУКЦІЇ, КОРМОВИХ ОДИНИЦЬ І ПЕРЕТРАВНОГО ПРОТЕЇНУ ПРИ РІЗНОМУ ЇХ НАСИЧЕННІ ЗЕРНОФУРАЖНИМИ КУЛЬТУРАМИ
76

 VETERINARY SCIENCES

12.
Журенко О. В., Карповський В. І., Журенко Д. В.
ВМІСТ МАГНІЮ У КРОВІ КОРІВ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
79
13.
Щур Н. В., Мазур Т. В., Чечет О. М., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Ординська Д. О., Гайдей О. С.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ КАМПІЛОБАКТЕРІОЗУ ТВАРИН ТА ПТИЦІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
84

 BIOLOGICAL SCIENCES

14.
Василькевич С. І., Лемчик Д. Б.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПИТНОЇ ВОДИ РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ У М. КОПИЧИНЦІ
89
15.
Желіцькі І. Й.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ЖИВЛЕННЯ ЛИСИЦІ ЗВИЧАЙНОЇ (VULPES VULPES L.)
96
16.
Коваленко В. Ф., Головков А. Н.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ЛЕЩА (ABRAMIS BRAMA L.) КИЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
101
17.
Немерцалов В. В., Коваленко C. Г., Васильєва Т. В.
ЙОЗЕФ ПАНЧИЧ ТА ЙОГО ЗБОРИ В ІСТОРИЧНІЙ ГЕРБАРНІЙ КОЛЕКЦІЇ Е.Е. ЛІНДЕМАННА ГЕРБАРІЮ ОНУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА (MSUD)
106
18.
Новосад Н. В., Ольхова А. В.
МЕТАБОЛІЧНА АКТИВНІСТЬ НЕЙТРОФІЛІВ КРОВІ ОЗЕРНОЇ ЖАБИ PELOPHYLAX RIDIBUNDUS
113
19.
Парцей Х. Ю., Ерстенюк Г. М.
ВПЛИВ ЕНЕРГОНАПОЮ НА АНТИОКСИДАНТНУ СИСТЕМУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЩУРІВ
118
20.
Ткаченко Ф. П., Касьянов Є. О.
ЗНАХОДЖЕННЯ РІДКІСНОГО ВИДУ ЗЕЛЕНОЇ ВОДОРОСТІ PERCURSARIA PERCURSA В СОЛОНИХ ОЗЕРАХ КІНБУРНСЬКОЇ КОСИ (НПП «БІЛОБЕРЕЖЖЯ СВЯТОСЛАВА»)
121
21.
Фокшей С.
МАКРОМІЦЕТИ ДУБОВИХ ЛІСІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ГУЦУЛЬЩИНА»
126
22.
Шевчук О. В., Величко О. І.
ОПТИМІЗАЦІЯ РОСТУ РОСЛИН ОГІРКІВ І ТОМАТІВ ЗА УМОВ МІКОРИЗАЦІЇ ГРИБОМ TUBER MELANOSPORUM
130
23.
Шпак І. І., Безкровна О. В., Тарасова Н. М.
АНАЛІЗ ЗМІНИ ПОШИРЕННЯ ПИЛКУ ТРАВ’ЯНИСТИХ РОСЛИН ПІД ВПЛИВОМ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ
133

 MEDICAL SCIENCES

24.
Chayka Yu., Dema O., Tsymbalistova T., Tumanova T., Bevz R.
USE OF MISCANTHUS X GIGANTEUS AS PHYTOREMEDIATION APPROACH OF CONTAMINATED SOILS IN FORMER MILITARY SITES
136
25.
Donchenko S. V., Bilash S. M., Oliinichenko Ya. O.
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE ADRENAL GLANDS MEDULLA UNDER THE ACTION OF A FOOD SUPPLEMENT COMPLEX
139
26.
Grynchuk F. V., Grynchuk F. F., Plantus I. V.
BLOOD PLASMAS FIBRINOLYTIC REACTIONS IN CASE OF EXPERIMENTAL ACUTE INTRAABDOMINAL INFECTION ON THE BACKGROUND OF DIABETES MELLITUS
141
27.
Shurma A. I.
INVESTIGATION OF OPTICAL DENSITY OF VENOUS BLOOD PLASMA IN ACUTE INFLAMMATION IN THE EXPERIMENT
147
28.
Skorokhod V. S., Tkachenko S. V., Hermasheva E. V., Narizhnaya A. V.
OXIDATIVE STRESS IN PREGNANT WOMEN WITH DIABETES MELLITUS
153
29.
Апросіна О. Б., Полстяной А. О.
ВАРІАНТНА АНАТОМІЯ РЕШІТЧАСТИХ ОТВОРІВ ОЧНИЦІ ЛЮДИНИ
156
30.
Базика Д. А., Воробйов М. О.
ЗМІНИ РАДІОТЕРМОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПІД ЧАС ХІМІОПРОМЕНЕВОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ПОРОЖНИНИ РОТА, РОТОВОЇ ТА ГОРТАННОЇ ЧАСТИНИ ГЛОТКИ ЗАНЕДБАНИХ СТАДІЙ
158
31.
Бутенко В. В., Лєсний В. В.
РОЛЬ ОПЕРАЦІЇ ГАРТМАНА В ЛІКУВАННІ РАКУ СИГМОПОДІБНОЇ КИШКИ
161
32.
Генслер Д. В., Солоха А. С., Шапаренко О. В.
ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА ПОШИРЕНІСТЬ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЕД МОЛОДІ
164
33.
Гончарова Н. М., Тесленко С. М., Гончаров А. С.
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ БОЛЬОВИХ ФОРМ СПАЙКОВОЇ ХВОРОБИ ОЧЕРЕВИНИ
166
34.
Грицаєнко М. В., Сніга Я. В., Ібрагімова О. Л.
ПЕРИНАТАЛЬНІ УРАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ
173
35.
Дуднік Т. А., Рибачук Ю. О.
МОНІТОРИНГ ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19
180
36.
Ємельянов І. С., Єфименко Є. О., Смагло Д. Д., Єскін О. Р.
РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ. ФАРМАКОТЕРАПІЯ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ
184
37.
Єфименко Є. О., Ємельянов І. С., Смагло Д. Д., Лєсний В. В.
СУЧАСНІ КЛІНІЧНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ХВОРОБИ КРОНА
187
38.
Іванченко С. В.
ЗНАЧЕННЯ ДОБОВОГО МОНІТОРУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ В ОЦІНЮВАННІ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОЇ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У ОСІБ З МЕТАБОЛІЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
190
39.
Іванческул А. І., Маринчина І. М.
МОЖЛИВОСТІ СКРИНІНГУ РАКУ ШАЙКИ МАТКИ
192
40.
Калініченко С. В., Скляр Н. І., Мартинов А. В., Мінухін В. В.
ФОТОДИНАМІЧНА ІНАКТИВАЦІЯ ВІРУСІВ
195
41.
Калугіна С. М.
ПАЛІАТИВНА ТА ХОСПІСНА ДОПОМОГА: АКЦЕНТ НА БІОЕТИЧНІ АСПЕКТИ
201
42.
Караванська І. Л., Доронкіна В. С., Стрижений В. Г., Воротилищева Г. С., Мирошниченко М. С.
ВИВЧЕННЯ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ НА ТЛІ ІМУНОСУПРЕСИВНОЇ ТЕРАПІЇ, ЯКА БУЛА ПРИЗНАЧЕНА ДО ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ ВНАСЛІДОК ОСНОВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ
203
43.
Каук О. І., Гуманець К. Р., Сухова В. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ СУДИННОЇ ДЕМЕНЦІЇ ТА ДЕМЕНЦІЙ АЛЬЦГЕЙМЕРОВСЬКОГО ТИПУ
207
44.
Коржова В. М., Лєсний В. В.
ГЕРНІОПЛАСТИКА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДИКИ ЛІХТЕНШТЕЙНУ
213
45.
Корняков А. О., Маринчина І. М.
МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ПЕРЕРИВАННЯ НЕБАЖАНОЇ ВАГІТНОСТІ
215
46.
Куновський В. В.
ОСОБЛИВОСТІ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ
218
47.
Леонт’єва З. Р., Дутка Р. Я., Марусяк С. В.
ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ СТУПЕНЕМ ПРОЯВУ ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ, РІВНЕМ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ І ФАКТИЧНИМ БІОЛОГІЧНИМ ВІКОМ У СТУДЕНТОК
225
48.
Маринчина І. М., Малиновська Т. В.
МЕТОДИ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ РАКУ ЯЄЧНИКІВ
230
49.
Миронець Л. О., Душик А. О., Павлюк К. С., Черкова Н. В.
АНАЛІЗ ЗНИЖЕННЯ ІНТРА- ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ ОПЕРОВАНИХ З ПРИВОДУ ЖОВЧНОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ
233
50.
Нестеров С. В., Маринчина І. М.
РОЛЬ ФІТОТЕРАПІЇ У ЛІКУВАННІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
235
51.
Олендер О. О., Соловей В. М.
ВАКЦИНАЦІЯ ВІД ВІРУСУ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ ЯК МЕТОД ПРОФІЛАКТИКИ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ
238
52.
Панащук Б. С., Маринчина І. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК З СИНДРОМОМ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ
241
53.
Пархоменко Т. А., Артеменко М. П., Ліхіна Ю. В., Демиденко Д. П., Додуляк В. О., Севастьянова Н. Є., Кривонос М. Ю., Шестаков В. І.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ
243
54.
Печеряга С. В., Мирешка А. С.
ПЕРСПЕКТИВИ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ
250
55.
Печеряга С. В., Пижик М. А.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ТОЧНІСТЬ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДБАЧУВАНОЇ МАСИ ПЛОДА
253
56.
Печеряга С. В., Плантус І. В.
ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ У ВАГІТНИХ
256
57.
Рзаєва Айтадж Акіф кизи, Ахмаіді Маліка, Бабічева О. О.
АСОЦІАТИВНІ СИМПТОМИ ЗАХВОРЮВАНЬ У ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ
261
58.
Різун Т. В., Каньовська Л. В.
ОСОБЛИВОСТІ FODMAP ДІЄТИ ПРИ СИНДРОМІ ПОДРАЗНЕННЯ ТОВСТОГО КИШКІВНИКА
264
59.
Рудан І. В., Труфин О. М., Садовнік А. М.
НОВЕ ЧИ ЗАБУТЕ СТАРЕ? ВІСПА
268
60.
Сергета І. В., Макарова О. І., Макаров С. Ю.
ПРОГНОСТИЧНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕБІГУ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ НА ПІДСТАВІ ПРОЦЕДУР КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ
273
61.
Сивура О. О., Маринчина І. М.
МІОМА МАТКИ — СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СТРАТЕГІЇ ЛІКУВАННЯ
277
62.
Сідельнікова І. Ю., Гусак Я. Ю., Ніжніченко О. С.
ЗНАЧЕННЯ ЛФК У ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ ІЗ СУГЛОБОВИМ СИНДРОМОМ
280
63.
Смагло Д. Д., Ємельянов І. С., Єфименко Є. О., Юревич Н. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ СИМПТОМАТИКИ ХВОРОБИ МЕНЬЄРА
283
64.
Тесленко О. О., Амірян Д. С.
ОСОБЛИВОСТІ АСТЕНО-НЕВРОТИЧНОГО СИНДРОМУ, ЩО ВИНИКАЄ ПІД ЧАС ВІЙНИ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
285
65.
Тучкіна І. О., Генслер Д. В., Солоха А. С., Кебашвілі С. В.
КУЛЬТУРА КОНТРАЦЕПЦІЇ ТА ПРОБЛЕМА ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї СЕРЕД МОЛОДІ
290
66.
Худзік Ю. О., Маринчина І. М.
ТРАНСВАГІНАЛЬНА ЕХОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ АДЕНОМІОЗУ ТА ЦЕРВІКАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРІОЗУ
292
67.
Чирашная С. А., Андросов Е. Д.
РОЛЬ ОЖИРЕНИЯ В РАЗВИТИИ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
294
68.
Шевченко О. О., Назар П. С., Левон М. М., Левон В. Ф.
ВМІСТ ПРО- ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У СПОРТСМЕНІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
299
69.
Щербак С. А.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ
306
70.
Якименко О. О., Закатова Л. В., Антіпова Н. М.
АНАЛІЗ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ ЗА ДАНИМИ РЕВМАТОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ
308

 PHARMACEUTICAL SCIENCES

71.
Цісак А. О., Еберле Л. В., Радиш Д. В.
АНАЛІЗ ПОЛІФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК В ЗРАЗКАХ ТРАВИ THYMUS SERPYLLUM L.
310

 CHEMICAL SCIENCES

72.
Иванова Р. Ю., Шестакова М. В.
ПОИСК НОВЫХ СЕМИЧЛЕННЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ 7-АМИНОИНДОЛА
313
73.
Калієвський М. С., Коваленко І. В., Власенко Н. Є.
ДИФУЗІЙНІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ ТИТАНУ, АЛЮМІНІЮ ТА КРЕМНІЮ
319
74.
Кіосе О. О., Савін С. М., Семенішин М. М.
ОДЕРЖАННЯ ТОНКИХ ПЛІВОК ПОЛІМЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ ДОПОВАНИХ ПОРФІРИНАМИ ТА ЇХ КОМПЛЕКСАМИ З ЛАНТАНІДАМИ
323
75.
Шевчук К. С., Коваленко І. В., Власенко Н. Є.
ВПЛИВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ НА EНEРГEТИЧНІ ХАРАКТEРИСТИКИ ПРИ ВИГOТОВЛEННІ ШВEДСЬКИХ СІРНИКІВ
326

 TECHNICAL SCIENCES

76.
Andrushchak I. Ye.
FISHING AS A THREAT TO THE CONFIDENTIALITY OF INFORMATION IN THE COMPUTER NETWORK
330
77.
Kurenkov V. S.
REDUCING THE RISK OF OVERCURRENT IN THE ELECTRICAL GRID
335
78.
Pasichnyk O.
BASIC CONCEPT OF THE FINITE ELEMENTS METHOD
338
79.
Pernebekov S., Auyesbekova M., Dzhunusbekov A., Seidaliev N., Alibek B.
TRENDS AND CONCEPT OF DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM OF KAZAKHSTAN
343
80.
Shknai O., Dovbenko O.
SOLUTION OF TASKS OF SIGNAL-JAM MONITORING WITH THE HELP OF SOFTWARE
350
81.
Vasyliev D., Golian N.
COMPARATIVE ANALYSIS OF DESIGNING APPLICATION PROGRAMMING INTERFACES WITH REST AND GRAPHQL ARCHITECTURE
353
82.
Альохіна О. С., Ніжегородцев В. О.
ПРІОРИТЕТНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 3D ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС БІЗНЕС ПРЕЗЕНТАЦІЙ
357
83.
Баланюк В. М., Гарасим’юк О. І., Копистинський Ю. О., Пастухов П. В., Петровський В. Л.
ЧИННИКИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЕКРАНУЮЧУ ЗДАТНІСТЬ ТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ВОГНЕГАСНИМИ АЕРОЗОЛЯМИ
360
84.
Буренков М. І., Кириченко І. В.
ПРОГРАМНА СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ РЕЗЕРВАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
364
85.
Горбачева И. И., Мазурова О. А.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ПО МАРШРУТАМ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ МОБИЛЬНОСТИ
367
86.
Горбенко Є. О.
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВОГО ІНТЕРНЕТУ НА ПРИКЛАДІ СИСТЕМИ STARLINK
370
87.
Граділь Є. Г., Павловський О. М.
ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ СУДНА ПО ДАНИМ ВІД СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ
376
88.
Грицунь О. М., Іваночко Д. О.
АНАЛІЗ УТВОРЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАТРИМОК ПЕРЕД РЕГУЛЬОВАНИМИ ПЕРЕХРЕСТЯМИ
381
89.
Денисенко Я. С., Ніжегородцев В. О.
ВПЛИВ КОЛЬОРОВОЇ ГАМИ НА ПОШИРЕННЯ РЕКЛАМИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
384
90.
Зозуля Н. Ю., Козьол О. Я.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ
387
91.
Коберник В. С., Дубровський В. В.
СУЧАСНІ ПОКАЗНИКИ ТЕХНОЛОГІЙ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
394
92.
Коберник В. С., Дубровський В. В.
ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ ТЕХНОЛОГІЙ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
400
93.
Коломійцев О. В., Комаров В. О., Пустоваров В. В., Олійник Р. М.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА УСТАНОВКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГИ ТІЛА В УМОВАХ НЕВАГОМОСТІ
406
94.
Костенко Г. П.
ЕФЕКТИВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ: ДОСВІД НОРВЕГІЇ
413
95.
Кравцов В. І.
ВЗАЄМОДІЯ КОЛЕСА З ОПОРНОЮ ПОВЕРХНЕЮ ПРИ КОЧЕННІ
424
96.
Кривенко Г. М., Гасяк М. В.
МОДЕЛЮВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ
430
97.
Лагодіна Л. П., Абраменко Д. С.
АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ПІДХОДІВ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОЛІНОМІАЛЬНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ
433
98.
Лапінов А. Д., Орлова А. В.
ПОДОЛАННЯ ЗБИТКІВ ВІД РУЙНАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ: З ЧОГО ПОЧИНАТИ?
438
99.
Лялюк-Вітер Г. Д., Стоколоса Х. А.
ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ОБ’ЄКТІВ ГАЗОНАФТОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА ДОВКІЛЛЯ
444
100.
Маліновський В. І.
АНАЛІЗ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ ПРИСТРОЇВ І СИСТЕМ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ
448
101.
Маляренко О. Є.
УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОВНОЇ ЕНЕРГОЄМНОСТІ НАФТОПРОДУКТІВ
455
102.
Мельник В. М., Гнип М. М.
ОЦІНКА ВИТРАТИ ВОДНЮ У СУМІШАХ З СТИСНУТИМ ПРИРОДНІМ ГАЗОМ
463
103.
Морозова А. І., Пелих Д. В.
РОЗРОБКА КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОДАЖУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
471
104.
Морозова А. І., Полібін К. В.
РОЗРОБКА КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ СПОРТИВНОГО ОДЯГУ
474
105.
Набережна О. О.
ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ САМОАРМОВАНИХ ОРГАНОПЛАСТИКІВ ДО СКЛАДНИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇЇ
476
106.
Нечаєва Т. П., Дерій В. О.
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ ДЛЯ НАДАННЯ ДОПОМІЖНИХ ПОСЛУГ ОЕС УКРАЇНИ
481
107.
Олійник О. В., Чернонос М. М., Малищенко Н. А.
ПРОГРАМНА СИСТЕМА ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ
488
108.
Панасюк С. І.
МЕТРИЧНИЙ ОПИС КОМПОНЕНТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
494
109.
Петренко А. С., Ніжегородцев В. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АНІМАЦІЇ ПРИ СТВОРЕННІ ДИЗАЙНІВ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ
497
110.
Петров В. Н., Ганева Т. И.
АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ПОДЪЁМА ЗАДНЕГО БОРТА САМОСВАЛА
500
111.
Петрова Р. В., Лисун М. Д.
ПРИНЦИП РОБОТИ ГНІЗДОВОГО БУНКЕРНОГО ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ У РАДІОЕЛЕКТРОННОМУ ПРИЛАДОБУДУВАННІ
506
112.
Рацук М. Є., Нюнькіна А. В.
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ МОЛОЧНОГО ШОКОЛАДУ
512
113.
Романюк О. Н., Мельник О. В., Романюк О. В., Чехместрук Р. Ю., Коваль Л. Г.
СУПЕРСЕМПЛІНГ ЗОБРАЖЕНЬ, СФОРМОВАНИХ НА ГЕКСОГОНАЛЬНОМУ РАСТРІ
517
114.
Россомаха О. І., Пізінцалі Л. В., Россомаха О. А., Александровська Н. І., Рабоча Т. В., Васалатій Н. В., Гуменний І. В.
АНАЛІЗ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РОТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ НА ПРИКЛАДІ ВІДЦЕНТРОВОГО НАСОСА
523
115.
Савьолова Е. В., Ярмолович В. Я.
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА NI MULTISIM У ДИСЦИПЛИНАХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
528
116.
Сівко Н. М., Слюсар А. І.
СУЧАСНИЙ СТАН ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОЇ ЛІНІЇ ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ
535
117.
Співак В. М.
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА НАВЕДЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ РОБОЧОГО ПРОМЕНЯ НА СТИК МАТЕРІАЛІВ ПІД ЧАС ЕЛЕКТРОННОГО АБО ЛАЗЕРНОГО ЗВАРЮВАННЯ
537
118.
Тесленко О. І., Дерій В. О., Соколовська І. С.
ПРОГНОЗНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ В ЦЕНТРАЛІЗОВАНОМУ ТЕПЛОПОСТАЧАННІ УКРАЇНИ
543
119.
Токарчук В. В., Довгий О. Ю.
ВПЛИВ СТАНУ АЛЮМІНАТНОЇ СКЛАДОВОЇ КЛІНКЕРУ НА КОРОЗІЙНУ СТІЙКІСТЬ ЦЕМЕНТІВ
550
120.
Трач Р. В., Стрілецький П. І.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОСТОВОЇ СПОРУДИ
554
121.
Тулупов В. В., Рязанцева І. М.
ДЕЯКІ МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У КІБЕРПРОСТОРІ
561
122.
Хоменко Ю. І., Ніжегородцев В. О.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО 3D МОДЕЛЮВАННЯ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ
565
123.
Чирва Т. Л., Мартинов В. Л., Чирва В. М.
ВПЛИВ ГІРНИЧИХ ВИБУХІВ НА БУДІВЛІ І СПОРУДИ
568
124.
Чубукін О. С., Кононенко К. О.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЗАНУРЕННЯ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ З ГІДКОСІАПАТИТУ КАЛЬЦІЯ НА СПЛАВ Ti6Al4V, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОРТОПЕДИЧНИХ ІМПЛАНТАТІВ
572
125.
Чубукін О. С., Лобас І. В.
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ЗОЛЬ- ГЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ГІДРОКСІАПАТИТО-ОСИДОТИТАНОВИХ ПОКРИТТІВ НА ТИТАНОВІ СПЛАВИ БІОМЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В МЕДИЧНИХ ІМПЛАНТАХ
577
126.
Чубукін О. С., Шестопал Д. О.
ВПЛИВ НАГРІВАННЯ НА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК З ОКСИДУ НІОБІЮ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ КОНДЕНСАТОРАХ
581
127.
Шапка І. В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ КОМПРЕСІЇ ЗОБРАЖЕНЬ
588
128.
Шейкін С. Є., Гаврилова В. С., Ростоцький І. Ю., Ткач В. М., Жильцова С. В.
ЕПОКСИДНО-ПОЛІСИЛОКСАНОВЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ ВИРОБІВ З ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ
593
129.
Юрченко Т. А., Кирій В. В.
АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ОТРИМАННЯ ТОВАРУ
597

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

130.
Гречко А. Л.
ПРО ДЕЯКІ ЯКІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО- МАТРИЧНОГО РІВНЯННЯ РІКАТТІ
602
131.
Гурич А. М., Назарук А. Б., Караханов Д. А.
ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ ДЛЯ ДОВЕДЕННЯ НЕРІВНОСТЕЙ
606
132.
Жигалло М. К., Назар Б. А., Оксентюк Ю. В., Болібрух Н. А.
ЯДРО ПУАССОНА ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ, ІНТЕГРАЛ ПУАССОНА
611
133.
Задерей П. В., Задерей Н. М., Нефьодова Г. Д., Кравець А. Ю.
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РЯДІВ ТА РЯДІВ ФУР’Є
616
134.
Караханов Д. А., Назарук А. Б., Гурич А. М.
НЕРІВНІСТЬ ЧЕБИШЕВА ТА БЕРНУЛЛІ
622
135.
Караханов Д. А., Назарук А. Б., Халанчук Д. П.
ЗВОРОТНІ РІВНЯННЯ ТРЕТЬОГО ТА ЧЕТВЕРТОГО СТЕПЕНЯ
625
136.
Мануйленко Р. І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕМІЩЕННЯ ГАЗУ В ПОРОДАХ З УРАХУВАННЯМ НЕОДНОРІДНОСТІ
629
137.
Назарук А. Б., Караханов Д. А., Гурич А. М.
ПРО НЕРІВНІСТЬ АБЕЛЯ ТА КОШІ-БУНЯКОВСЬКОГО
635
138.
Назарук А. Б., Караханов Д. А., Халанчук Д. П.
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА РУХ ЗА ДОПОМОГОЮ РІВНЯНЬ
638
139.
Оксентюк Ю. В., Караханов Д. А., Назарук А. Б.
МЕТОД ПЕРЕВАЛУ ОЦІНКИ ІНТЕГРАЛІВ
644
140.
Ружицький І. С.
ВИКОРИСТАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ
648
141.
Халанчук Д. П., Караханов Д. А., Назарук А. Б.
ВІДОМОСТІ ПРО ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ ТА СПОСОБИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
653

 GEOGRAPHICAL SCIENCES

142.
Богатова Ю. І.
РЕЗУЛЬТАТИ ГІДРОХІМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ (ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ ПРИЧОРНОМОР`Я, УКРАЇНА) У 2015-2019 РОКАХ
658
143.
Грех В. І.
МЕТОДИКА ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ БІОТИЧНИХ РЕСУРСІВ БАСЕЙНУ РІЧКИ ВЕРЕЩИЦІ
665
144.
Даус М. Є., Лабунський М. В.
ВИДІЛЕННЯ ЗОН ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ У БАСЕЙНІ РІЧКИ ХАДЖИДЕР НА ОСНОВІ ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
673
145.
Люта Д. А.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ПРИРОДИ В ТУРИСТИЧНОМУ КРАЇНОЗНАВСТВІ
677
146.
Мазур О. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ В ЕКОЛОГІЧНОМУ МОНІТОРИНГУ ЛАНДШАФТІВ
683
147.
Харченко В. В.
РОЗВИТОК ВІТРОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
689

 GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

148.
Yakymchuk M. A., Korchagin I. M.
RESULTS OF LOCAL AREA SURVEYING ON THE SEISMIC PROFILE TESZ-2021 BY DIRECT-PROSPECTING METHODS
697
149.
Коваль Я. М., Федак І. О.
КРИТЕРІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИДІЛЕННЯ ПОЛІМІКТОВИХ ПЛАСТІВ-ПІСКОВИКІВ В ГЕОЛОГІЧНОМУ РОЗРІЗІ СВЕРДЛОВИН РОЗПАШНІВСЬКОГО РОДОВИЩА
705
150.
Куриленко В. С.
ГАВАР – КРУПНЕЙШЕЕ В МИРЕ НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
711
151.
Розловська С. Є.
УТОЧНЕННЯ СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГЕОЛОГІЧНОГО РОЗРІЗУ ЗА ДОПОМОГОЮ АТРИБУТНОГО АНАЛІЗУ СЕЙСМІЧНИХ ДАНИХ
722

 ARCHITECTURE

152.
Krut T.
VISUAL ANALYSIS OF AN ARCHITECTURAL MONUMENT ON THE EXAMPLE OF THE NATIONAL OPERA OF UKRAINE
732
153.
Вовк В. В., Войко Н. Ю.
РЕВІТАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ МІСТ
735
154.
Михайлова Ю. О.
ОЦІНКА СТАНУ КОНСТРУКЦІЇ БУДІВЛІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАЛЬШОГО РУЙНУВАННЯ
741
155.
Мороз Я. В., Войко Н. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ
747
156.
Сирота Є. В., Войко Н. Ю.
РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО ПІШОХІДНОГО КАРКАСУ НА ПРИКЛАДІ МАЛОГО МІСТА ВАСИЛЬКІВ
754
157.
Устінова І. І., Каптенко Д. С.
ПРИНЦИПИ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ІСТОРИЧНИХ МІСТ (НА ПРИКЛАДІ М. ВОЛОДИМИР ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
761
158.
Чайченко Н. Л., Янчуков Є. М.
АРХІТЕКТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
768
159.
Чупринка П. О., Войко Н. Ю.
ДОСВІД ІНТЕГРАЦІЇ КІННО-СПОРТИВНИХ КОМПЛЕКСІВ У МІСТАХ СВІТУ
778

 ASTRONOMY

160.
Лимар В. І., Балецька С. І.
АСТРОНОМІЧНА СПЕКТРОСКОПІЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НЕБЕСНИХ ТІЛ ЗА ЇХ СПЕКТРАМИ
785
161.
Павлюк Л. О.
СТАЛА ГАББЛА В МОДЕЛЮВАННІ ТЕМНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ТЕМНОЇ МАТЕРІЇ
789

 PEDAGOGICAL SCIENCES

162.
Kolomiyets O.
CHALLENGES OF INTERNATIONALIZATION IN HIGHER EDUCATION
795
163.
Liubchenko М., Mandrichenko О., Demydenko Т.
USE OF REMOTE FORM OF EDUCATION IN GRAPHIC PREPARATION OF STUDENTS OF CONSTRUCTION SPECIALTIES
797
164.
Silichova T., Diachek O.
PROBLEMS OF HIGHER AND SECONDARY EDUCATION IN UKRAINE DURING THE WAR
803
165.
Акімова О. В., Сапогов М. В., Мельник А. Б.
КОНЦЕПЦІЯ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
807
166.
Балабко І. В., Гіденко Е. С.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РІВНЯ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ СИЛ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
812
167.
Баранчук Ф. І., Бартків О. С.
ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ КВЕСТУ «МАНДРІВКА СТЕЖИНАМИ ЗДОРОВ’Я»
814
168.
Бобришева К. О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ АВТЕНТИЧНИХ ПІДРУЧНИКІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
819
169.
Войналович О. О.
КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА
826
170.
Галатюк Ю. М., Поліщук Н. П.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДІВ У КУРСІ ФІЗИКИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
829
171.
Гілецький Йо. Р., Окань Л. Р.
ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОГО СТРИЙСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ
836
172.
Дем’янюк В. В., Михасюк К. В.
ЩОДО УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
844
173.
Дзюбенко Л. М., Дзюбенко В. М.
ВИХОВНИЙ ВПЛИВ ДИТЯЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
848
174.
Доброва І. О., Алексєєва А. А.
ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СВІТИ «СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №93» МІСТА ДНІПРО
854
175.
Доротюк В. І.
ФОРМУВАННЯ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ ПРОЕКТНОЇ ТА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ STEM-ОСВІТИ
859
176.
Ємельянова Д. В., Тадеуш О. Х., Яцура М. М., Гамарник А. М.
ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТОВОГО КОМП’ЮТЕРНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ПРИ НАВЧАННІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ ТА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
862
177.
Зайцев І. П.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ІКТ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ З ЗАГАЛЬНОЇ ТАКТИКИ В НАСТУПАЛЬНОМУ БОЮ
868
178.
Закирова Э. М.
TEACHING ENGLISH IN AN INCLUSIVE CLASS (ON THE EXAMPLE OF STUDENTS WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENTS)
871
179.
Кириченко О. І., Лянна Н. М.
ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРУ В ШКОЛЯРІВ
877
180.
Колосова Л. М.
ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
884
181.
Коновалова О. В., Масюкевич Д. О.
ЛІТЕРАТУРНІ ГЕРОЇ (ПІНОККІО І БУРАТІНО) ЯК ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ВИХОВАННЯ КІНЦЯ ХІХ – 1930-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
891
182.
Коновальчук Н. О.
СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ВОЄННИМ СТАНОМ, УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
896
183.
Кравцова Т. О., Краснощок І. П.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ УЧНІВ У СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
902
184.
Крамаренко В., Ковшар О. В.
СПІВПРАЦЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА СІМ’Ї У ФОРМУВАННІ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
908
185.
Кричун В., Ковшар О. В.
РОЛЬ РУХЛИВИХ ІГОР У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
912
186.
Кубай Н. А.
ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ТА МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
915
187.
Кудря М. М.
КЕЙС-МЕТОД ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
922
188.
Кунинець О. Б., Новицький О. О., Іваночко О. Ю., Хомишин В. П., Веревкін О. О.
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМЦІВ ЯК МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПІД ВПЛИВОМ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ
929
189.
Лилик В. В., Фрицюк А. В.
ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
931
190.
Любченко Н. В.
ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ЗАВДАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
935
191.
Малахова Ж. В., Єщенко Г. Л.
САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ І СПОРТОМ У СИСТЕМІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ
942
192.
Малик С. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ СПРЯМОВАНОГО НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
946
193.
Малишевський О. В.
АНАЛІЗ ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
954
194.
Мачишин О. В., Стебельська Н. В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ
961
195.
Мехед О. Б., Мехед Д. Б., Мірошник В. І.
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА ДО ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
971
196.
Міхеєва М. О., Мінакова В. І.
ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА НАВЧАННЯ
976
197.
Морозова В. Ю., Журавель О. А.
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА СПОРТОМ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
979
198.
Пельо К. В.
ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КАЗКИ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
984
199.
Петрачков О. В., Кириченко О. М.
ДІАГНОСТУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ЇХ СТРУКТУРА
989
200.
Петрюк Б. В., Семенюк І. Є., Петрюк Т. А.
РОЛЬ ВИКЛАДАЧА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТА-МЕДИКА
997
201.
Полонська Т. К.
РОЛЬ МОВЛЕННЄВИХ ВПРАВ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У ПИСЬМІ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У 5–6 КЛАСАХ ГІМНАЗІЇ
1003
202.
Пономарьов О. С., Кіпенський А. В., Харченко А. О.
ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ З РОЗВИТКУ ІНТЕЛІГЕНТНОСТІ
1011
203.
Попадич О. О., Кут В. І., Лях І. М., Матяшовська Б. О., Лутак О. А.
ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА РОЗВИТОК SOFT SKILLS У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
1018
204.
Присiчeнкo Д. В., Сiрий O. М.
ШЛЯХИ ПIДВИЩEННЯ РIВНЯ ЗAГAЛЬНOЇ ТA СПEЦIAЛЬНOЇ ВИТРИВAЛOСТI СТУДEНТIВ
1025
205.
Репета Л. А., Дем’яненко О. О.
ПРО РІЗНІ ФОРМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
1031
206.
Рибакова О. А.
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ
1036
207.
Ріпак М. О., Ріпак І. М.
ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧУВАННЯ ТА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ЖІНОК
1043
208.
Соколовська О., Ковшар О. В.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1050
209.
Стрижаков А. О.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІІ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ
1053
210.
Тельна О. А., Тарасова К. М.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
1057
211.
Філюк А. М., Гамза А. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АУДІАТИВНИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
1063
212.
Чайка В. А.
ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ГОЛОСОУТВОРЕННЯ В КОНТЕКСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
1069
213.
Чорна І. В.
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
1076
214.
Чубань Т. В., Кардаш Л. В.
ВИВЧЕННЯ ЗВЕРТАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
1080
215.
Шаповал М. П., Протасюк О. О.
РЕКРЕАЦІЙНІ ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ
1084
216.
Шевчук А. І., Гамза А. В.
ЕКСКУРСІЯ, ЯК ОСНОВНА ФОРМА КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ
1089

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES

217.
Болібрух Н. А., Назар Б. А., Оксентюк Ю. В., Жигалло М. К.
ЕМПАТІЯ. НЕДОЛІКИ І КЕРУВАННЯ
1093
218.
Гіденко Є. С., Кравець Д. Ю.
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1097
219.
Глушко С. М., Сльоз Д. В., Зеленська К. О.
ПСИХІЧНИЙ СТАН ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В УМОВАХ НЕБЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВІЙНИ
1102
220.
Клевцова Ю. Б., Олійник І. В.
ВПЛИВ ПОЧУТТЯ ТРИВОЖНОСТІ НА СОЦІАЛЬНЕ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ
1105
221.
Мацелюх К. В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ
1109
222.
Мужанова Н. В.
ЗВ’ЯЗОК ЛОКУС КОНТРОЛЮ З ОБ’ЄКТИВНОЮ УСПІШНІСТЮ ДОРОСЛИХ ЛЮДЕЙ В УМОВАХ ВІЙНИ
1112
223.
Музиченко І. В.
СУЇЦИДАЛЬНА ПОВЕДІНКА У ПІДЛІТКІВ: ПРИЧИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ
1116
224.
Назар Б. А., Болібрух Н. А., Оксентюк Ю. В., Жигалло М. К.
ВИКРАДЕННЯ МИГДАЛИНИ. СИМПТОМИ, КОНТРОЛЬ ТА ЗАПОБІГАННЯ
1122
225.
Оксентюк Ю. В., Болібрух Н. А., Назар Б. А., Жигалло М. К.
ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНИХ ПІДЛІТКІВ
1128
226.
Пшевлоцька А. О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
1134
227.
Семенів Н. М.
ЕМОЦІЙНА СТІЙКІСТЬ У СТУДЕНТІВ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
1140
228.
Федун В. П.
ВПЛИВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПСИХОЕМОЦІЙНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ
1145
229.
Ціцей К. К., Скороход Д. О.
ВПЛИВ ДЕСТРУКТИВНОГО СТИЛЮ ВИХОВАННЯ НА СТАНОВЛЕННЯ ЖИТТЄВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ
1149
230.
Шинкаренко І. О., Бабіч Д. Д.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ
1154
231.
Шинкаренко І. О., Дудник О. В.
ПСИХОЛОГІЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
1157
232.
Ягодка М. Ю.
ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ЖУРНАЛІСТІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1162

 SOCIOLOGICAL SCIENCES

233.
Гіденко Є. С., Ліліцький В. Л.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1164
234.
Гіденко Є. С., Нагірний Є. О.
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1169
235.
Гіденко Є. С., Щербак В. В.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РІВНЯ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ
1175
236.
Димніч П. В., Гіденко Є. С.
ЗБІЛЬШЕННЯ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ, ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
1179
237.
Красникова О. А., Атаєва О. А.
СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
1184
238.
Хмель-Дунай Г.
НЕРОЗРИВНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ФІЗИЧНИМ, КУЛЬТУРНИМ ТА СОЦІАЛЬНИМ, ЯК ОСНОВА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
1189

 JOURNALISM

239.
Лоза Г. І.
ЖУРНАЛІСТСЬКА ОСВІТА В ІНКЛЮЗИВНО-ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ У МЕЖАХ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КРОС-МЕДІЙНА ПУБЛІКАЦІЯ» (НА ПРИКЛАДІ ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»)
1194
240.
Мироненко В. В., Радківська А. А.
КОМПЛЕКС РЕКЛАМНИХ ТА ПР ЗАХОДІВ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ ВИВЧЕННЯ АЗІАТСЬКИХ МОВ У МОЛОДІЖНИХ КОЛАХ
1199
241.
Ромах Т. О.
ОСНОВНІ ПРИЙОМИ ПРОПАГАНДИ РФ У ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ ПРОТИ УКРАЇНИ
1204

 ART

242.
Курбанов Г. О.
ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ЯПОНСЬКОГО ЖАНРУ КІБЕРПАНК В КІНО ТА ІНШИХ ВИДАХ МИСТЕЦТВА
1210
243.
Москаленко-Висоцька О. М., Висоцький Ю. П.
ПРО СЛОВЕСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ НАДЗАВДАННЯ
1214
244.
Овчарек В. Є., Козик А. С.
РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ КОМІКСІВ В УКРАЇНІ ТА ЇХ РОЛЬ В ОСВІТІ
1220
245.
Сє Чан
«МИСТЕЦТВО + ТЕХНОЛОГІЯ» – ГОЛОВНА ТЕМА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПОСТЕПІДЕМІЧНИЙ ПЕРІОД
1224
246.
Тарабанов А. П.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАВСЬКОГО ЧАСОПРОСТОРУ КЛАВІРНИХ СОНАТ ЕПОХ ПІЗНЬОГО БАРОКО ТА КЛАСИЦИЗМУ
1229
247.
Тарасенко В. В.
СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВЕБ-ДИЗАЙНУ
1236
248.
Филатенко А. С.
РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-МАКЕТА ТЕМАТИЧЕСКОГО ФОТОКАЛЕНДАРЯ
1240
249.
Храпачов О. М.
РОЛЬ ТВОРЧИХ СИМПОЗІУМІВ У ФОРМУВАННІ ХУДОЖНИКА
1247
250.
Ху Сянь
УНІКАЛЬНА КОНОТАЦІЯ У КИТАЙСЬКІЙ КОЛЬОРОВІЙ КОНЦЕПЦІЇ
1254
251.
Циганок О. В., Чернявський Б. В.
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
1260
252.
Юрко М. В., Більдер Н. Т.
РЕДИЗАЙН ЕЛЕМЕНТІВ АЙДЕНТИКИ ТА САЙТУ КОМПАНІЇ LEAVE IT TO US
1264

 HISTORICAL SCIENCES

253.
Єрмаков А. Р.
ВКЛАД СЛОВАЦЬКИХ КУЛЬТУРНИХ ДІЯЧІВ У РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ
1269
254.
Коцан В. В.
ТРАДИЦІЙНІ ТИПИ ВУЛИКІВ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ БДЖОЛЯРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ НА ЗАКАРПАТТІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.
1273
255.
Побуцька С.
ПРОТЕСТАНТСЬКА ЕТИКА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ БАГАТОВЕКТОРНОСТІ РЕФОРМАЦІЙНОГО РУХУ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVI СТОЛІТТЯ
1281
256.
Рогожа М. М.
МІСІЯ ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ
1284
257.
Соколова Н. Д., Барабаш І. С.
ІВАН СІРКО – ВІЙСЬКОВИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ
1291
258.
Стадник О. О., Кузьмінець Н. П.
ФОРМУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС. КАРПАТСЬКА СІЧ
1296
259.
Сугак В. В.
ДОКУМЕНТИ КОСТАНДІ К. К. В ОСОБОВОМУ ЗІБРАННІ КРАЄЗНАВЦЯ ЛУЩИКА С. З. В ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1304

 CULTUROLOGY

260.
Глущук О. Г., Тарасюк А. А.
КРИЗОВІ ЯВИЩА У СУЧАСНІЙ СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
1311
261.
Чернуха О. В., Харченко Л. В.
КУЛЬТУРНА ТА МЕНТАЛЬНА ВІДМІННІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО НАРОДІВ
1318

 LITERATURE

262.
Пшенична М. С.
РЕЦЕПЦІЯ КОЛЬОРОВОЇ СИМВОЛІКИ У РОМАНІ ДЖ. М. КУТЗЕЕ «МИТЕЦЬ ПЕТЕРБУРГА»
1324

 POLITICAL SCIENCES

263.
Popkov V. V., Fuad Hamid
WALLERSTEIN: WORLD-SYSTEM ALGORITHM AND MODERNITY
1331
264.
Жебрівська К. А.
МІСЦЕ УКРАЇНИ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ СТРАТЕГІЯХ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ФРАНЦІЇ ТА ІМПЕРІЇ НАПОЛЕОНА I
1337
265.
Оврамець В. А.
МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
1341
266.
Шелест О. С.
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ І ТЕХНОЛОГІЇ ВЗАЄМОДІЇ КУЛЬТУРИ, ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ
1346

 PHILOLOGICAL SCIENCES

267.
Myroshnychenko M. P.
PECULIARITIES OF INTER-TEXTUAL PARADIGMS IN THE PARADIGMATIC ANALYSIS OF TEXT
1352
268.
Puscasu A.
THE CLASSIFICATION OF ENGLISH IDIOMS
1357
269.
Бурова Д. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІА ТА ІНТЕРНЕТ РЕСУРСІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
1364
270.
Грималюк А. М.
КОНОТОВАНІ КОМПАРАТИВНІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОЗИТИВНИХ ТА НЕГАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ
1367
271.
Євтімова Д. І.
МОВЛЕННЄВИЙ АКТ ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЇ
1372
272.
Звездина К. О., Кулинич А. В.
ОСОБЕННОСТИ СЛЕНГА В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
1375
273.
Камінська А., Ореховська А.
ДЕФОРМАЦІЯ АВТОРСЬКОГО НАМІРУ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ВЛАСНИХ НАЗВ ТА ОКАЗІОНАЛІЗМІВ
1380
274.
Карпець Л. А., Лінченко Н. Ю.
ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
1386
275.
Мусатова А. С.
ПРОСОДІЯ В ЮРИДИЧНОМУ ДИСКУРСІ
1392
276.
Неустроєва Г. О., Пономаренко Н. В.
ВАЖЛИВІСТЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ОНЛАЙН
1396
277.
Павлик Н. М.
ГАВРИЛЮК НІНА СТЕПАНІВНА: У СВІТЛІ СПОГАДІВ
1401
278.
Скорбач Т. В., Черкашина М. В., Черкашина Л. В.
ПОШИРЕНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВОГО СТИЛЮ МОВЛЕННЯ В СТУДЕНТСЬКІЙ ТА ЛІКАРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ
1409
279.
Черногорская Н. Г.
COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFERENT TECHNOLOGIES IN TEACHING A NON-NATIVE LANGUAGE TO FOREIGN STUDENTS
1412
280.
Шевців Г. М.
ФРІДРІХ ҐОТТЛІБ КЛОПШТОК: ПОГЛЯД ІЗ ВИСОТИ ПОЕТИЧНОГО ДОСВІДУ (НА МАТЕРІАЛІ «ПОЕЗІЇ І ПРАВДИ» ЙОГАННА-ВОЛЬФҐАНҐА ҐЕТЕ)
1417

 PHILOSOPHICAL SCIENCES

281.
Долгий А. І.
ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА ТА ЕСТЕТИКА ДУМКИ В ДОБУ КІБЕРСУСПІЛЬСТВА
1422
282.
Савонова Г. І.
ФІЛОСОФІЯ СУЧАСНОЇ ВІЙНИ НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСИВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИ УКРАЇНИ
1427
283.
Старикова Г. Г.
ОБРАЗНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КАК НЕЯВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КОГНИТИВНОЙ СИСТЕМЫ
1434

 ECONOMIC SCIENCES

284.
Belinska A. V., Hrabovska A. A.
BUSINESS ANGELS. CHARACTERISTICS OF ACTIVITIES IN UKRAINE
1440
285.
Арестов С. В., Нікітюк І. І.
ОСНОВНІ І ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
1443
286.
Арестов С. В., Романюк О. Р.
ІНВЕСТИЦІЙНА АКТИВНІСТЬ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМ
1447
287.
Артюх О. В., Запорожець А. М.
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ БЛАГОДІЙНОСТІ ТА МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1453
288.
Артюх О. В., Затока Т. В., Сливка О. М.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ
1458
289.
Артюх О. В., Коренєва А. П.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ
1462
290.
Артюх О. В., Нікітіна О. О.
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
1466
291.
Блащук-Дев`яткіна Н. З., Дербіна Р. В.
СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ
1470
292.
Галан Л. В., Мишура О. С.
ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
1477
293.
Гельман В. М., Назіна А. А.
РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1481
294.
Горбач Д. В., Джусов О. А.
РИТЕЙЛ-ДИЗАЙН, ЯК ДОПОМІЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ У ПРОДАЖІ ДЛЯ БРЕНДІВ
1488
295.
Гризо Д. А.
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ВІЙНИ
1491
296.
Грінько А. П.
ІННОВАЦІЙНЕ РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
1498
297.
Гуртова О. В.
ЕКСПОРТ ПОСЛУГ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В УКРАІНІ
1503
298.
Дедякина А. Р., Малышко Ю. В., Процыш О. А.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В КОНТЕКСТЕ МОТИВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ
1508
299.
Демінська Д. В., Ніжегородцев В. О.
ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТРОННИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
1513
300.
Дзюбенко Л. М., Дзюбенко В. М.
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: МЕТОДИ ОЦІНКИ МАСШТАБІВ ТА НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ
1516
301.
Дзюбенко Л. М., Дзюбенко В. М.
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ В БІОІНЖЕНЕРІЇ
1523
302.
Драчук Ю. З., Трушкіна Н. В., Яворська М., Сталінська О. В., Зеркаль А. В.
АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ
1529
303.
Затока Т. В.
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
1536
304.
Захаріна Є. К., Осецька Д. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИПЛАТ ПО ЛИСТКАМ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
1542
305.
Кашубіна Ю. Б., Яковенко Н. М.
МІНІМІЗАЦІЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
1549
306.
Кирій В. В., Шаповалов О. В.
ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
1554
307.
Копилова А. М., Ніжегородцев В. О.
ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ CRM-СИСТЕМ
1561
308.
Кравчук К. О., Поліщук О. Т.
ПОДАТКОВІ ЗМІНИ ТА ПІЛЬГИ НА ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
1565
309.
Криховецька З. М., Небесна Х. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БАНКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
1570
310.
Кудін Б. П.
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИТУАЦІЙ
1577
311.
Кузьменко О. К., Кострубяк І. О.
ПРОГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОШТОВИХ ПОСЛУГ
1582
312.
Куля І. Ф.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
1589
313.
Кутова Н. Г., Захарченко Є. М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1596
314.
Кучерява І. В.
ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ
1604
315.
Кушнір Д. Р., Ніжегородцев В. О.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРНЕТ СЕРЕДОВИЩ
1610
316.
Левковська Л. В., Рижова К. І., Добрянський О. І.
ВОДНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ
1613
317.
Макушина Ю. Р.
ТЕНДЕНЦІЇ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ
1616
318.
Мінкович В. Т., Кошук Л. Я.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД
1622
319.
Небесенко А. О., Ніжегородцев В. О.
РЕАЛІЗАЦІЯ МОБІЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В BLUECOINS
1629
320.
Ніколaєнко С. М., Ісaєвa Д. Р.
ФІНAНСОВІ ІНВEСТИЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ, AНAЛІЗУ ТA AУДИТУ
1632
321.
Раупов Р. Б.
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
1636
322.
Смірнова Г. В.
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ В КРИЗОВИХ УМОВАХ
1640
323.
Стенічева І. Б., Омелич О. Ю.
СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
1644
324.
Сук П. Л.
ВИКОРИСТАННЯ ОБЕРНЕНОГО МЕТОДУ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ОСНОВІ ДОХОДУ
1649
325.
Тищенко В. О., Ніжегородцев В. О.
ПОБУДОВА МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ
1654
326.
Фаріон А. П., Піхняк Т. А.
УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
1657
327.
Часовнікова Ю. С., Фам Тхао Ван
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
1661
328.
Чопенко В. М.
МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ, СПРИЧИНЕНІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЮ ВІЙНОЮ, ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
1668
329.
Шамілева Л. Л., Хандій О. О.
ДИСБАЛАНСИ В ТРУДОВІЙ СФЕРІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1673
330.
Шапа Н. М., Штепка А. П.
ПЛАНУВАННЯ ОСОБИСТОЇ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЙОГО ПСИХОТИПУ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОРАДИ
1679
331.
Шепеленко В. С.
СУЧАСНИЙ СТАН СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄІБ
1683

 LEGAL SCIENCES

332.
Grabovsky G. V., Trotsyuk N. V.
PECULIARITIES OF CONCLUSION AND EXTENSION OF LAND RENTAL AGREEMENT DURING MARTIME
1689
333.
Nalyvaiko I.
ACTIVITIES OF THE SUPREME ANTI-CORRUPTION COURT OF UKRAINE IN THE FIELD OF ANTI-CORRUPTION IN PUBLIC AUTHORITIES
1692
334.
Бандій А. О., Логінова М. В.
СПРОЩЕНЕ ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
1695
335.
Барабаш А. Г., Мишаста К. Б.
УСИНОВЛЕННЯ ІНОЗЕМЦЯМИ ДІТЕЙ, ЯКІ Є ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ
1698
336.
Батура Д. В., Плахотний А. П.
ВИДИ ПРЕВЕНТИВНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1709
337.
Борисов В. С., Резворович К. Р.
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
1713
338.
Бурлаков А. В.
ЗЛОВЖИВАННЯ СУБ’ЄКТИВНИМ ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОМ
1716
339.
Волошина Ю. В., Логінова М. В.
АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ УКРАЇНИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ Й СУТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ
1719
340.
Волошина Ю. В., Петренко С. П.
ВИКОРИСТАННЯ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ СПІВРОБІТНИКАМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
1722
341.
Гіденко Є. С., Артюхов А. В.
АЛГОРИТМ ДІЙ ПАТРУЛЬНИХ ПРИ ЗУПИНЦІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
1725
342.
Гіденко Є. С., Салій В. С.
НЕВІДОМИЙ РИЗИК ЗУПИНКИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ
1728
343.
Гіденко Є. С., Чорна І. Ю.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
1730
344.
Гіденко Є. С.
ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ТАКТИКИ ОПИТУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ
1734
345.
Забєлін В. В., Тінін Д. Г., Тимофєєв В. П.
ГУМАНІТАРНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1738
346.
Забєлін В. В., Ярошенко А. С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
1741
347.
Зубрій А.
ПРОБЛЕМАТИКА ПРИНЦИПУ СВОБОДИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ
1744
348.
Качан І., Логінова М. В.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1748
349.
Колісникова Г. В., Скрипникова А. І.
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
1752
350.
Коломійцев О. В.
АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РИКОШЕТУ КІНЕТИЧНИХ СНАРЯДІВ
1755
351.
Крищук К. І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ
1764
352.
Купчак М. Я., Саміло А. В.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ
1771
353.
Липка Р. О., Гіденко Є. С.
ЗНАЧЕННЯ МАЛИХ ТАКТИЧНИХ ГРУП У ПОВСЯКДЕННІЙ РОБОТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
1776
354.
Луценко Х. В., Роман А. І.
РОЛЬ ЗРАЗКІВ УСНОГО МОВЛЕННЯ ТА ГОЛОСУ ОСОБИ В ЕКСПЕРТИЗІ ВІДЕО-, ЗВУКОЗАПИСУ
1779
355.
Мануйлова Ю. О.
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
1784
356.
Нечмиря А. Ю., Резворович К.
ФОРС-МАЖОР: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
1787
357.
Оробець К. М., Переродова А. О.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
1791
358.
Оробець К. М., Харитонов Є. А.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ І МЕЖІ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
1795
359.
Павлова Н. В., Сокур К. В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ
1800
360.
Петренко Д. С., Новосьолова Г. Г.
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА МАЙНО, РОЗТАШОВАНЕ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
1803
361.
Пожидаєв М. Ю.
РОЛЬ І МІСЦЕ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
1811
362.
Попова Т. В., Шинкаренко І. О.
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКІ ВЧИНИЛИ НАСИЛЬНИЦЬКІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
1815
363.
Резворович К., Кужукіна А.
ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ
1819
364.
Рибальченко Л. В., Петрова А. В.
АКТУАЛЬНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ВІД ФІШИНГОВИХ АТАК
1823
365.
Савенко Г. Б., Тінін Д. Г., Тимофєєв В. П.
ПРОБЛЕМА МОВНОГО ПИТАННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО ЧАСУ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР
1827
366.
Самощенко І. В., Маргіта М. Є.
ШАРІАТ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ КРАЇН МУСУЛЬМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
1830
367.
Сафарян Н. А.
ДОНОРСЬКІ ОРГАНИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
1834
368.
Сафонюк А. В., Резворович К. Р.
ЩОДО ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
1839
369.
Свірідова Я. Р., Новосьолова Г. Г.
ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ ТА ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО ЧАСУ
1842
370.
Тімуш Д. І.
РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ СУДДІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ЯК ГАРАНТІЯ НЕДОТОРКАННОСТІ СУДДІ
1848
371.
Ульянченко А. Ю., Резворович К. Р.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
1854
372.
Уткіна М. С.
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ VS ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
1858
373.
Шайхаєва О. М., Макаренко Я. В.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
1862

Статьи участников опубликованы в сборнике с присвоением ISBN 978-966-8219-86-3 и УДК, выходные данные г. Львов, Украина, выпуск в электронном варианте будет доступен на нашем сайте

Рейтинг
( 3 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: